Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського

Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО: протокол засідання науково - методичної ради

Управління освіти і науки

Чернігівського обласного

інституту післядипломної

педагогічної освіти

ім.К.Д.Ушинського

від 25.05.2016 № 02

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Управління освіти і науки

Чернігівської облдержадміністрації

від 13.06.2016 № 269

Розвиток математичних уявлень

та сенсорних навичок дітей молодшого дошкільного

віку

навчальна програма

гуманітарного напряму позашкільної освіти

1 рік навчання

м. Прилуки – 2016 р.

Укладач: Бухтіярова Н.В., керівник гуртка раннього розвитку дітей «Академія дошкільних наук» Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Рецензенти:

Мисан І.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ Переяслав – Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.

Харченко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ Переяслав – Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи та здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Молодший дошкільний вік – це вік активних досліджень і пізнавань. Дошкільник починає відокремлювати себе від світу дорослих, самостійно намагається дізнатися про різноманітні явища навколишньої дійсності. Оволодіння дошкільниками елементарними математичними уявленнями і сенсорними навичками позитивно впливає, по-перше, на розвиток інтелекту дитини, становлення когнітивних процесів (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, увага), пізнавального інтересу, допитливості, кмітливості, логічних операцій (порівняння, класифікація, узагальнення, абстрагування); по-друге, на формування життєво важливих якостей особистості, таких як: алгоритмічні навички, творчі здібності, креативність, нестандартність міркувань, гнучкість думки, працелюбність і посидючість.

У психіці дитини домінують перцептивні процеси, пов’язані з набуттям нею чуттєвого досвіду. Продовжує формуватися предметне сприймання, на якому базується здатність дошкільника орієнтуватися в просторі зовнішнього світу. Дошкільник сприймає світ, який складається з предметів. Здатність сприймати предмет як окрему цілісність зі своїми кордонами, кольором, формою, величиною поступово формується у дитини на основі досвіду оволодіння діями. Розвиток відчуттів і сприймань значним чином обумовлений розвитком у дитини психофізіологічних функцій (сенсорних, мнемічних, вербальних тощо). В основі становлення наочно-дійового мислення молодших дошкільників покладено розвиток сенсорики, що реалізується під час дій з різноманітними предметами. Нагромаджується досвід орієнтування в навколишньому середовищі, завдяки чому збагачується і пам’ять молодших дошкільників. Підвищується стійкість мимовільної уваги, збільшується її стійкість. У дітей розвиваються мислительні операції (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення, систематизація). Діти дошкільного віку оволодівають знаково-символічними системами в різних видах діяльності через засвоєння різномодальних засобів.

Отже, наявні всі психофізіологічні передумови для розвитку елементарних математичних уявлень і сенсорних навичок у дітей молодшого дошкільного віку.

В основу програми покладено ідею розвитку особистостісного потенціалу дитини, її психічного становлення в процесі оволодіння елементарними математичними уявленнями і сенсорними навичками.

Програму побудовано на основі таких принципів: індивідуального підходу, урахування психологічних особливостей; розвивального навчання; проблемності; наочності; гуманістичності.

Мета програми – розвиток елементарних математичних уявлень і сенсорних навичок дітей молодшого дошкільного віку.

Завдання програми:

 1. Створення максимально сприятливих умов для розвитку елементарних математичних уявлень і сенсорних навичок дітей молодшого дошкільного віку.

 2. Формування мотивації дитини, зорієнтованої на оволодіння математичними поняттями та сенсорними еталонами.

 3. Формування у дітей молодшого дошкільного віку розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогія тощо).

 4. Розвиток когнітивних процесів дітей (мислення, пам’ять, сприймання, відчуття) та вольових якостей особистості (цілеспрямованість, самостійність, наполегливість, орієнтація на завершення дій тощо).

 5. Розвиток мовлення дітей, умінь аргументувати свої думки, доводити, будувати найпростіші висновки.

 6. Формування у дошкільників загально-навчальних умінь і навичок (вміння обдумувати свої дії, здійснювати рішення у співвідношенні з заданими правилами, перевіряти свої дії).

Основні напрями програми:

 • формування у дітей уявлень про число і кількість;

 • ознайомлення дітей з операціями вимірювання і порівняння величин;

 • розвиток просторових орієнтирів;

 • формування у молодших дошкільників уявлень про форму;

 • розвиток уявлень дітей про величину.

Основними організаційними формами розвитку математичних уявлень і сенсорних навичок дітей є ігри-заняття, дидактичні ігри.

Тривалість заняття – 15-20 хв. На заняттях проводяться фізкульт-хвилинки, релаксаційні, пальчикові та дихальні вправи тематично пов’язані з навчальним матеріалом. Це дозволяє переключити активність дітей (розумову, мовленнєву, рухову), не виходячи з навчальної ситуації.

Навчальна програма розрахована на 1 рік (39 годин).

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ, ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

І-й семестр

Розділ. Тема.

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

1

1

Розділ І. Колір. Розмір.

15

  1. Знайомство з кольором.

3

3

6

  1. Відтінки кольорів.

1

2

3

  1. Великий та маленький.

1

2

3

  1. Колір та розмір.

1

2

3

Разом

7

9

16

ІІ-й семестр

Розділ. Тема.

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Розділ ІІ. Числа 1-5. Просторово-часові уявлення. Величини.

2.1. Знайомство з поняттям «один» - «багато»

1

1

2

2.2. Порівняння груп предметів по кількості на основі утворення пар. Збереження кількості.

1

2

3

2.3.Уявлення про число 1. Утворення числа 2. Знайомство з цифрами 1-2.

1

2

3

2.4. Просторові відношення: «довгий» – «короткий».

1

1

2.5. Уявлення про число 3. Рахунок до 3. Знайомство з цифрою 3.

Трикутник.

1

2

3

2.6. Уявлення про круг та кулю.

1

1

2.7.Просторові відношення: на-; над-

під.

1

1

2.8. Уявлення про число 4. Рахунок до 4. Знайомством з цифрою 4. Квадрат.

1

2

3

2.9. Просторові відношення: «вище», «нижче».

1

1

2.10. Уявлення про число 5. Рахунок до 5. Знайомство з цифрою 5.

1

2

3

2.11. Просторові відношення: «ліворуч» - «праворуч»- «посередині».

1

1

2.12. Повторення та систематизація вивченого матеріалу.

1

1

разом

6

17

23

всього

13

26

39

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (1 година)

Знайомство з грою. Розвиток у дітей пізнавальних інтересів, уміння розуміти правила гри та діяти за правилами гри, уміння спілкуватися, грати у спільні ігри. Дидактичні ігри: «Різнокольорові кубики», «Будівельники», «Розклади по місцях», «Метелики», «Квіткова галявина», «Пірамідки».

Розділ І. Колір. Розмір.

  1. Знайомство з кольором. (6 годин)

Знайомство з кольором. Розрізнення кольорів. Розрізнення предметів за кольором. Виділення ознак схожості та відмінності. Ігри: «Доріжки», «Смачні цукерки», «Малюємо казку», «Накриваємо на стіл».

  1. Відтінки кольорів (3 години)

Відтінки кольорів. Розрізнення відтінків кольорів (світлий – темний). Співвідношення відтінків з різними предметами. Вправи на розвиток моторики « Просівання піску через сито», « Насипання у пляшку». Об’єднання предметів в групи за загальними ознаками. Ігри: «Компот», «Кухарі», «Фарбуємо водичку», «Хоровод», «Поклади іграшки на місце», «Ліки для звірят».

  1. Великий та маленький (3 години)

Великий та маленький. Порівняння за розміром «великий», «маленький». Розрізнення предметів на дотик (м’які, тверді, колючі). Складання розбірних іграшок з 3-х - 4-х частин (мотрійка, пірамідка). Будування вежі із кубиків. Знаходження зайвого елемента. Ігри: «Ведмеді», «Різні килимки», «Скринька», «Великий, маленький», «Лист», «Вежа».

  1. Колір та розмір. (3 години)

Колір та розмір. Форма предметів. Орієнтування на дві ознаки одночасно (кубик, цеглина, кулька) за розміром «великий», «маленький». Уявлення про властивості (вода холодна, тепла, гаряча ; глина – м’яка, тверда). Пошук закономірності. Ігри: «Кіт», «Розклади за кольором», «Маленька господиня», «Смачний чай», «Пірамідка».

Розділ ІІ. Числа 1-5. Просторово-часові уявлення. Величини.

2.1. Знайомство з поняттям «один» - «багато».

(2 години)

Знайомство з поняттям «один», «багато». Уявлення про властивості предметів. Уміння розрізняти де багато предметів, а де один предмет. Ігри: «Квіткова галявина», «Будуємо довгий потяг», «Мами та їх дитинчата», «Човники».

2.2. Порівняння груп предметів по кількості на

основі утворення пар. Збереження кількості.

(3 години)

Порівняння предметів по кількості на основі утворення пар. Збереження кількості (порівну , більше, менше) Уявлення групу предметів, однакові за кількістю. Порівняння груп предметів за кількістю за допомогою утворення пар. Ігри: «Метелики», «На галявині», «Квіти для мами», «Птахи на паркані», «Смачний колобок», «Магазин», «Що змінилося», «Нагодуємо зайців», «Запаси на зиму».

2.3. Уявлення про число 1. Утворення числа 2.

Знайомство з цифрами 1-2. (3 години)

Уявлення про число 1. Утворення числа 2. Знайомство з цифрами 1,2. Утворення наступного числа шляхом додавання одиниці. Вміння рахувати до 2. Співвідношення цифри 1,2. Ігри: «Гості», «Збираємо квіти», «Зайченята», «Посилка для зайців», «На пошті», «На городі», «Транспорт».

2.4. Просторові відношення: «довгий» – «короткий». (1 година)

Просторові відношення: довгий, короткий. Порівняння предметів за довжиною шляхом накладання та прикладання. Ігри: «Шарфи», «Доріжки», «Кроки», «На галявині».

2.5. Уявлення про число 3. Рахунок до 3. Знайомство з цифрою 3. Трикутник. (3 години)

Утворення числа 3. Рахунок до 3. Знайомство з цифрою 3. Уявлення про трикутник, розпізнання. Співвідношення цифри 3 з кількістю. Ігри: «Гості на порозі», «Клоуни», «Знайди м’яч», «Ковпачки».

2.6. Уявлення про круг та кулю. (1 година)

Уявлення про круг та кулю. Круг – геометрична фігура. Куля – геометричне тіло. Розпізнання круга та кулі в предметах, які нас оточують. Ігри: «Колеса», «Візочок для ведмедя», «Підбери картинку», «Ворота», «Колобок».

2.7. Просторові відношення: на-над-під.

(1 година)

Просторові відношення між предметами: «на», «над», «під», «між». Розуміти та правильно вживати слова «на», «над», «під», «між» в мовленні. Активізувати уявлення про просторові відношення: «між», «вгорі», «внизу»; тренувати уміння розрізняти ліву та праву руки. Ігри: «Будуємо будинок», «На, над, під», «Паркан».

2.8. Уявлення про число 4. Рахунок до 4.

Знайомством з цифрою 4. Уявлення про

квадрат. (3 години)

Уявлення про число та цифру 4, уміння рахувати до чотирьох, співвідносити цифру 4 з кількістю. Сформувати уявлення про квадрат. Уміння розпізнавати квадрат в предметах, які нас оточують та серед інших геометричних фігур (трикутників та круга). Ігри: «Прикрашаємо ялинку», «Прибираємо іграшки», «Виклади візерунок», «Знайди подарунок», «Магазин», «Смужки», «Подорож на автобусі».

2.9. Просторові відношення: «вище» - «нижче».

(1 година)

Просторові відношення: «вище», «нижче», «вгорі», «внизу», «верхній», «нижній». Уміння розуміти та правильно використовувати в мові слова. Ігри: «Знайди своє місце», «Розклади посуд», «Що де?».

2.10. Уявлення про число 5. Рахунок до 5.

Знайомство з цифрою 5. (3 години)

Уявлення про число та цифру 5. Рахунок до п’яти, співвідношення цифри з кількістю. Порівняння предметів за властивостями. Порівняння груп предметів. Ігри: «Квиток на потяг», «За ягодами», «Смачні ягоди».

2.11. Просторові відношення: «ліворуч» -

«праворуч» - «посередині». (1 година)

Просторові відношення: «ліворуч» - «праворуч» - «посередині». Уявлення про місцезнаходження предмета (праворуч, ліворуч). Ігри: «Подарунок для зайця», «Що де?».

2.12. Повторення та систематизація вивченого

матеріалу. (1 година)

Активізація знань дітей про числа та цифри 1-5, геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник), про просторові відношення. Ігри: «Перерахуй предмети», «Знайди пару», «Намалюй картину», «Знайди зайве».

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають вміти:

Рівень А

 • Знаходити в оточенні багато предметів та один предмет;

 • Порівнювати групи предметів на основі утворення пар; збагачувати активний словник термінами «більше», «менше», «порівну».

 • Рахувати в межах 5;

 • Порівнювати, спираючись на наочність, числа які стоять поруч в межах 5;

 • Безпосередньо порівнювати предмети за довжиною, висотою;

 • Розпізнавати та називати квадрат, трикутник, круг;

 • Визначати напрям руху (вперед, назад, вгору, вниз; праворуч, ліворуч);

 • Розрізняти праву та ліву руку.

Рівень Б

 • Відокремлювати та називати ознаки схожості і відмінності двох предметів за кольором та розміром;

 • Знаходити загальну ознаку групи з 3-4 предметів, та «зайвий предмет»;

 • Рахувати в межах 5;

 • Порівнювати, спираючись на наочність;

 • Правильно встановлювати просторово-часові відношення;

 • Розпізнавати та називати квадрат, круг, трикутник, знаходити предмети, схожі за формою, в предметах, які нас оточують.

 • Рівень А – планований мінімум освіти;

 • Рівень Б – бажаний рівень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999.

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/ Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: МЦФЕР- Україна 2014. – 203 с

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. виховання, 1999. – № 1. – С. 6-19.

4. Дошкільна педагогічна психологія / за ред. Д. Ф. Ніколенка – К.: «Вища школа», 1987.

5. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2000. – 268с.:іл.

6. Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: „Богдана”, 2004. – 232с.

7. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія (курс лекцій і практикум): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський, ПП Буйницький О.А, 2006. – 320 с.

8. Люблінська Г. О. Дитяча Психологія – К.: «Вища школа»,1974.

9. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999р.

10. Метліна Л.С. Математика в дитячому садку. - М., Освіта, 1984

11. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004

12. Смоленцева А.А.Сюжетно-дидактичні ігри з математичним змістом - М.: Просвещение, 1987 - 97 с.

13. Щербакова К.Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.

1

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Назва

Кількість

Друковані

Демонстраційний матеріал

 • Колір;

2 комп.

 • Відтінки кольорів;

1 комп.

 • Порівняння груп предметів по кількості. Порівну.

1 комп.

 • Великий та маленький.

1 комп.

 • Більше, менше,порівну.

2 комп.

 • Числа та цифри 1, 2.

1 комп.

 • Круг.

2 комп.

 • Рахунок до трьох. Число 3.

3 комп.

 • Трикутник.

1 комп.

 • Порівняння за висотою.

1 комп.

 • Рахунок до чотирьох. Число та цифра 4.

2 комп.

 • Квадрат.

1 комп.

 • Колір і форма.

1 комп

 • Рахунок до п’яти. Число та цифра 5.

1 комп.

 • Картки з числами.

1 комп.

 • Картки з точками.

1 комп.

Роздатковий матеріал

 • Колір.

9 комп.

 • Великий та маленький.

9 комп.

 • Більше, менше, порівну.

9 комп.

 • На, над, під.

9 комп.

 • Порівняння груп предметів за кількістю.

9 комп.

 • Утворення числа 2. Рахунок до двох.

9 комп.

 • Числа та цифри 1, 2.

9 комп.

 • Круг.

9 комп.

 • Трикутник.

9 комп.

 • Ліворуч, праворуч.

9 комп.

 • Рахунок до трьох. Число 3.

9 комп.

 • Число та цифра 3.

9 комп.

 • Рахунок до чотирьох. Число та цифра 4.

9 комп.

 • Квадрат.

9 комп.

 • Вище, нижче.

9 комп.

 • Повторення чисел та цифр 1-3.

9 комп.

 • Рахунок до п’яти. Число та цифра 5.

9 комп.

 • Картки з числами та точками.

9 комп.

 • Геометричне лото.

9 комп.

Моделі

 • Набір геометричних фігур.

1 комп.

Матеріали

 • Набір іграшок: ляльки, тварини: ведмідь, заєць, лисичка, вовк, кабан, їжак.

2 комп.

 • Ляльковий театр (по казках)

5 комп.

 • Набір дитячого посуду

9 комп.

 • Набір «Дитяча лікарня»

1 комп.

 • Набір «Магазин Маркет»

1 комп.

 • Набір посуду для сенсорних ігор.

9 комп.

 • Пірамідки (великі, маленькі)

9 комп. (м)

9 комп. (в)

 • Великі об’ємні фігури.

1 комп.

 • Відеоматеріали до українських народних казок «Рукавичка», «Маша та Ведмідь», «Курочка Ряба», «Ріпка»

1 комп.

 • Набір «Фрукти»

2 комп.

 • Набір «Овочі»

2 комп.

 • Набір «Свійські тварини»

1 комп.

 • Набір «Дикі тварини»

1 комп.

 • Класична музика.

2 комп.

 • Музично-рухливі ігри.

1 комп.

 • Набір для дихальних вправ.

5 комп.

Технічні засоби навчання

 • Мультимедійний проектор.

1 шт.

 • Мультимедійний екран.

1 шт.

 • Ноутбук.

1 шт.

 • Телевізор.

1 шт.

 • Музичний центр.

1 шт.

ДОДАТКИ

Вправи на розвиток і витончення відчуття тяжіння, термічного відчуття, смаку та нюху.

 1. «Теплові пляшечки».

 2. «Циліндри з запахом».

 3. «Смакові пляшечки».

 4. Гра –вправа «Що ти з’їв?».

Вправи на розвиток витончення слуху.

 1. «Шумові циліндри».

 2. «Що шумить?»

 3. Заняття в тиші «Прислухайся.»

 4. «Дзвоники».

Вправи на розвиток витончення зору.

 1. «Пірамідка».

 2. «Мотрійка».

 3. «Штанги».

 4. «Кольорові таблички».

Вправи для розвитку витончення тактильного відчуття.

 1. «Тактильні дощечки».

 2. «Тактильна доріжка».

 3. «Чарівний мішечок».

 4. «Клаптики».

 5. «Корзинка з овочами».

 6. «Мушлі та камінці».

 7. «Знайди м’яку іграшку на дотик».

Вправи, які готують до занять з математики

 1. «Геометрична фігура».

 2. «Мозаїка».

 3. «Накладання геометричних фігур».

 4. «Дерев’яні пазли».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн