До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
5
міс.
2
0
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К. УШИНСЬКОГО

КОЛИЧІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково- Наказ Управління освіти і науки

методичної ради Чернігівського Чернігівської обласної державної

обласного інституту післядипломної адміністрації

педагогічної освіти ім. К. Ушинського

10.12. 2015 № 4 18 січня 2016 р. № 13

Навчальна програма з позашкільної освіти

освітньо-пізнавального напряму

«Шкільний європейський клуб»

3 роки навчання

м. Чернігів – 2015

Автор:

Дерев’янко Віра Іванівна, заступник директора школи з навчально-виховної роботи, керівник шкільного європейського клубу «Соняшник» Количівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області

Рецензенти:

Антипець В.П., завкафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент.

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи та здорового с пособу життя інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні до числа актуальних питань освіти належить поширення інформації про Європейський Союз та країни Європи. Однією з найбільш ефективних форм позакласної роботи з учнями у цьому напрямку є шкільний європейський клуб.

Навчальна програма реалізується у гуртку освітньо-пізнавального напряму та спрямована на учнів 5-9 класів (11-15 років)

Мета програми – інформування учнів про Європейський Союз, його структуру, залучення учнів до вивчення культури, традицій, звичаїв європейських країн та України, виховання підростаючого покоління у дусі спільних європейських цінностей.

Основні завдання:

поширення інформації про Європейський Союз (історія, структура, сучасний стан розвитку) серед учнів, батьків, учителів;

розвиток і формування національної самосвідомості;

активізація творчого потенціалу учнів;

поглиблення знань з історії, культури, традицій своєї країни та країн – членів Європейського Союзу;

сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах;

розвиток почуття відповідальності за державу, дотримання прав людини.

Структура програми містить чотири розділи:

 • Європейський Союз: історія, структура;

 • Країни Європи: історія, географія, культура;

 • Наш рідний дім – Україна;

 • Права людини.

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень, 210 годин на рік, 2 години на тиждень;

2-й рік – основний рівень, 210 годин на рік, 2 години на тиждень;

3-й рік – основний рівень, 210 годин на рік, 2 години на тиждень;

Один раз на місяць потягом трьох років навчання проводяться екскурсії рідним краєм та Україною. За неможливістю подорожувати, дані години заміняються на заочні подорожі.

Програма першого року навчання спрямована на загальне ознайомлення з Європейським Союзом, з історією його створення, з органами Євросоюзу (Європейський парламент, Європейська Рада) так 10 країнами Європи (Франція, Греція, Чехія, Болгарія, Естонія, Польща, Бельгія, Словенія, Угорщина, Італія). Паралельно йде вивчення історії, культури рідного краю, поглиблення знань про міста України. Передбачено вивчення Конвенції ООН про Права дитини.

Програма другого року навчання спрямована на вивчення історії, розвитку Європейського Союзу, поглиблення знань про інституції та органи Євросоюзу, розширення знань про європейські країни ( Іспанія, Словаччина, Німеччина, Великобританія, Румунія, Нідерланди, Португалія, Швеція, Австрія), міста України та права людини.

Програма третього року навчання завершує вивчення історії розвитку та структури Європейського Союзу, його країн, знайомить з українськими діаспорами в Європі, міжнародними освітніми програмами, відносинами України з Європейським Союзом, поглиблює знання про історію та культуру рідного краю та України, передбачає співпрацю з громадськими організаціями з питань прав людини.

Контроль за здобутими знаннями на всіх етапах навчання здійснюється під час проведення практичних занять.

Заняття в гуртку не потребує спеціальних знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з учнями різного рівня підготовленості.

Євроклуб, як об’єднання учасників за інтересами, передбачає проведення різноманітних конкурсів, вікторин, круглих столів, ділових ігор, акцій, тренінгів, інтерактивного спілкування. Такі види роботи сприяють отриманню знань про Європу, набуттю комунікативної компетенції, вмінню працювати з інформацією, використовувати її, працювати в команді, заохочує до вивчення іноземних мов.

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної практичної діяльності, індивідуальний підхід.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділи, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

1

-

1

Розділ 1. Європейський Союз: історія, структура

6

6

12

1.1. Ознайомлення із загальним відомостями про Європейський Союз. Країни – члени Євросоюзу

2

2

4

1.2. Символи Європейського Союзу

0,5

0,5

1

1.3. Об’єднання Європи для уникнення воєнних конфліктів та відбудови континенту

1

1

2

1.4. Співпраця Європейських країн на політичному рівні

0,5

0,5

1

1.5. Інституції та органи Європейського Союзу: Європейський парламент

1

1

2

1.6. Інституції та органи Європейського Союзу: Рада Європейського Союзу

1

1

2

Розділ 2. Країни Європи: історія, географія, культура

10

17

27

2.1. Франція.

1

2

3

2.2. Греція.

1

1

2

2.3.Чехія.

1

2

3

2.4. Болгарія.

1

1

2

2.5. Естонія.

1

1

2

2.6. Польща.

1

1

2

2.7. Бельгія.

1

2

3

2.8. Словенія.

1

1

2

2.9. Угорщина.

1

1

2

2.10. Італія.

1

1

2

2.11. Організація та проведення шкільного Дня Європи України

-

4

4

Розділ 3. Наш рідний край – Україна

5

15

20

3.1. Пошукова робота: історія свого населеного пункту

-

3

3

3.2. Екскурсія до обласного центру

2

-

2

3.3. Заочна подорож містами України

3

-

3

3.4. Вікторина. Міста України

-

1

1

3.5. Майстер-клас писанкарства.

-

1

1

3.6. Проект «Це – моя Україна. Це – моя Батьківщина. Це – рідна школа моя»

-

2

2

3.7. Перегляд та обговорення однієї з п’єс українських митців

-

2

2

3.8. Створення відео презентації «Ласкаво просимо до України»

-

2

2

3.9. Участь у миротворчих акціях

-

1

1

3.10. Зустрічі з євро клубами області та школами району

-

3

3

Розділ 4. Права людини

2

8

10

4.1. Ознайомлення з Конвенцією ООН про Права дитини

2

-

2

4.2. Конкурс малюнків «Я маю право»

-

2

2

4.3. Проект «Я маю право на захист своїх прав»

-

2

2

4.4. Випуск інформаційної газети «куди звертатися у випадку порушення твоїх прав»

-

2

2

4.5. Гра-подорож до країни «Правландії»

-

2

2

Разом

24

46

70

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (1 год.)

Ознайомлення з історією створення та діяльністю шкільних європейських клубів, із Статутом шкільного клубу. Вибори Ради клубу.

Розділ 1. Європейський Союз: історія, структура (12 год.)

1.1. Ознайомлення із загальним відомостями про Європейський Союз. Країни – члени Євросоюзу (4 год.)

Теоретична частина. Історія створення Європейського Союзу. Країни – члени Євросоюзу.

Практична частина. Гра «Голосуймо ногами» («Правда-неправда») на знання теоретичного матеріалу. Виконання пошукових завдань у мережі Інтернет.

1.2. Символи Європейського Союзу (1 год.)

Теоретична частина. Гімн, прапор – символи Європейського Союзу.

Практична частина. Конкурс малюнків «Прапор Євросоюзу».

1.3. Об’єднання Європи для уникнення воєнних конфліктів та відбудови континенту (2 год.)

Теоретична частина. Прогресивні ідеї Жана Моне та Робера Шумана.

Практична частина. Вікторина «Чи знаєш ти …».

1.4. Співпраця Європейських країн на політичному рівні (1 год.)

Теоретична частина. Шенгенська угода. Єдиний європейський акт (ЄЄА)

Практична частина. Гра «Продовж речення …»

1.5. Інституції та органи Європейського Союзу: Європейський парламент

(2 год.)

Теоретична частина. Діяльність Європейського парламенту.

Практична частина. Ділова гра «Засідання Європейського парламенту»

1.6. Інституції та органи Європейського Союзу: Рада Європейського Союзу (2 год.)

Теоретична частина. Рада Європейського Союзу – засідання голів урядів всіх держав – членів ЄС.

Практична частина. Виконання пошукових завдань у мережі Інтернет.

Розділ 2. Країни Європи: історія, географія, культура (27 год.)

Теоретична частина. Історія, культура, географія країн Європи: Франція, Греція, Чехія, Болгарія, Естонія, Польща, Бельгія, Словенія, Угорщина, Італія.

Практична частина. Віртуальна подорож «Тур Європою». Вікторина «Країни Європи». Проект «Свята країн Європи». Конкурс малюнків «Європа очима дітей». Виконання пошукових завдань у мережі Інтернет. Проект «Визначні пам’ятки архітектури країн Європи». Презентація європейської класичної музики. Відео презентація «Якими мовам спілкується європеєць». Конкур віршів відомих європейських поетів. Випуск газети «Європа сьогодні». Організація та проведення шкільного Дня Європи в Україні.

Розділ 3. Наш рідний край – Україна (20 год.)

3.1. Пошукова робота: історія свого населеного пункту (3 год.)

Практична частина Пошук інформації в бібліотеках та Інтернет-мережі. Запис спогадів жителів населеного пункту про історію та розвиток історії села (міста). Презентація пошукової роботи.

3.2. Екскурсія до обласного центру (2 год.)

Теоретична частина. Екскурсія містом у супроводі професійного гіда.

3.3. Заочна подорож містами України (3 год.)

Теоретична частина. Презентація 6 міст України (на вибір учителя)

3.4. Вікторина. Міста України (1 год.)

Практична частина. Підготовка питань та проведення вікторини.

3.5. Майстер-клас писанкарства (1 год.)

Практична частина. Проведення майстер-класу місцевим умільцем.

3.6. Проект «Це – моя Україна. Це – моя Батьківщина. Це – рідна школа моя» (2 год.)

Практична частина. Створення індивідуальних презентацій на задану тему.

3.7. Перегляд та обговорення однієї з п’єс українських митців (2 год.)

Практична частина. Відвідування обласного театру: перегляд та обговорення п’єси (на вибір учителя).

3.8. Створення відео презентації «Ласкаво просимо до України» (2 год.)

Практична частина. Створення та представлення відео презентацій учасниками клубу.

3.9. Участь у миротворчих акціях (1 год.)

Практична частина. Організація та участь у миротворчих акціях, які є актуальними на певному розвитку держави.

3.10. Зустрічі з євро клубами області та школами району (3 год.)

Практична частина. Пошук потенційних партнерів (Інтернет, місцева преса, індивідуальне спілкування). Розроблення програм-зустрічей. Проведення зустрічей з обміну досвідом, спільних заходів.

Розділ 4. Права людини (10 год.)

4.1. Ознайомлення з Конвенцією ООН про Права дитини (2 год.)

Теоретична частина. Спільне заняття для батьків дітей та вчителів «Конвенція ООН про Права дітей».

4.2. Конкурс малюнків «Я маю право» (2 год.)

Практична частина. Проведення конкурсу. Організація шкільної виставки малюнків «Я маю право».

4.3. Проект «Я маю право на захист своїх прав» (2 год.)

Практична частина. Розроблення та реалізація проекту.

4.4. Випуск інформаційної газети «куди звертатися у випадку порушення твоїх прав» (2 год.)

Практична частина. Пошук матеріалів у мережі Інтернет. Випуск інформаційної газети.

4.5. Гра-подорож до країни «Правландії» (2 год.)

Практична частина. Проведення гри-подорожі.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • загальні відомості про Європейський Союз;

 • символи Європейського Союзу;

 • органи Європейського Союзу: Європейський парламент, Ради Європейського Союзу;

 • загальну історію, особливості культури, географію 10 країн Європи;

 • історію свого населеного пункту;

 • історію 6 міст України;

 • Конвенцію ООН про Права дитини.

Учні мають уміти:

 • користуватися мережею Інтернет;

 • створювати власні презентації;

 • добирати матеріал і випускати шкільні газети;

 • організовувати виставки.

Учні мають набути досвід:

 • проведення конкурсів, вікторин;

 • організації та проведення масових заходів;

 • розпису писанок і обговорення театральної вистави.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділи, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

1

1

Розділ 1. Європейський Союз

5

7

12

1.1. Історія, структура

6

5

11

1.2. Виставка інформаційно-довідкової літератури «відкриваємо для себе Європейський Союз»

-

1

1

Розділ 2. Країни Європи: історія, географія, культура

9

18

27

2.1. Іспанія.

1

1

2

2.2.Словаччина.

1

1

2

2.3. Німеччина.

1

1

2

2.4. Велика Британія.

1

1

2

2.5. Румунія.

1

1

2

2.6. Нідерланди.

1

1

2

2.7. Португалія.

1

1

2

2.8. Швеція.

1

1

2

2.9. Австрія.

1

1

2

2.10. Конкурс поезії іноземними мовами.

-

2

2

2.11. Творча майстерня для учнів початкової школи «Подорож у Європу»

-

7

7

2.12. Участь активістів клубу в освітньо-культурних подорожах до країн Європи

Розділ 3. Наш рідний край – Україна

6

14

20

3.1. Екскурсії до музеїв обласного центру

3

-

3

3.2. Екскурсія до одного з міст України

3

-

3

3.3. Створення відео презентацій про міста України

-

3

3

3.4. Фотопроект «Моя рідна Україна»

-

2

2

3.5. Флеш-моб «Українська вишивка».

-

2

2

3.6 Перегляд та обговорення однієї з п’єс українських митців

-

2

2

3.7. Участь у миротворчих акціях

-

1

1

3.8. Конкурс малюнків «Україна – Європейська держава»

-

1

1

3.9. Зустрічі з євро клубами області та школами району

-

2

2

3.10. Свято «З Україною в серці»

-

1

1

Розділ 4. Права людини

1

9

10

4.1. Випуск газети з прав людини «Хто володіє інформацією, той допомагає собі й друзям»

-

1

1

4.2. Тренінг «Права людини»

-

1

1

4.3. Круглий стіл «Права людини в Європейському Союзі»

1

-

1

4.4. Конкурс плакатів «Наші права»

-

1

1

4.5. Спільні заходи з освітнім Домом Прав людини в Чернігові

-

6

6

Разом

22

48

70

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (1 год.)

Обговорення та затвердження плану роботи на поточний рік. Розподіл обов’язків між членами клубу.

Розділ 1. Європейський Союз (12 год.)

1.1. Історія, структура (11 год.)

Теоретична частина. Маастрихський договір 2004-2007 роки – найбільше розширення ЄС за час створення.

Лісабонський договір.

Інституції та органи Європейського Союзу: Європейська комісія, Європейський суд, Рахункова палата, Європейський соціальний та економічний комітети.

Практична частина. Виконання пошукових завдань у мережі Інтернет. Аналіз матеріалів та випуск шкільної газети. Брейн-ринг «Історія Європейського Союзу».

1.2. Виставка інформаційно-довідкової літератури «відкриваємо для себе Європейський Союз» (1 год.)

Практична частина. Підготовка матеріалів. Оформлення виставки.

Розділ 2. Країни Європи: історія, географія, культура (27 год.)

2.1. – 2.9. Історія, культура, географія країн Європи: Іспанія, Словаччина, Німеччина, Велика Британія, Румунія, Нідерланди, Португалія, Швеція, Австрія (18 год.)

Теоретична частина.

Представлення країн (розповідь, презентація, «круглий стіл»)

Практична частина. Гра «Дай відповідь питанням». Вікторина «Що ти знаєш про країни Європейського Союзу». Відео презентація країн, столиць, прапорів, національного одягу. Виставка книжок європейських письменників. Виконання пошукових завдань у мережі Інтернет.

2.10. Конкурс поезії іноземними мовами (2 год.)

Практична частина. Вибір творів. Декламування поезії.

2.11. Творча майстерня для учнів початкової школи «Подорож у Європу» (7 год.)

Практична частина. Гуртківці готують для учнів початкової школи коротеньке повідомлення про одну з країн Європи. Потім всі разом виготовляють виріб (техніка виконання на вибір учителя та гуртківців), який характерний для тієї чи іншої країни (Нідерланди – тюльпани, Велика Британія – вежа з годинником і т. д.).

2.12. Участь активістів клубу в освітньо-культурних подорожах до країн Європи. По можливості залучити учнів до міжнародних заходів.

Розділ 3. Наш рідний край – Україна (20 год.)

3.1. Екскурсії до музеїв обласного центру (3 год.)

Теоретична частина. Поглиблення знань учнів про рідний край шляхом екскурсій.

3.2. Екскурсія до одного з міст України (3 год.)

Теоретична частина. Вивчення історії одного міста України шляхом екскурсії.

3.3. Створення відео презентацій про міста України (3 год.)

Практична частина. Відбір матеріалу у мережі Інтернет. Робота над власними відео зйомками. Створення та демонстрація презентацій.

3.4. Фотопроект «Моя рідна Україна» (2 год.)

Практична частина. Фотографування природи, певних подій, історичних обєктів, цікавих людей. Оформлення фотографій за певною тематикою. Підготовка фотовиставки.

3.5. Флеш-моб «Українська вишивка». (2 год.)

Практична частина. Виставка вишиванок з домашньої колекції. Вишивання малого герба України.

3.6. Перегляд та обговорення однієї з п’єс українських митців (2 год.)

Практична частина. Відвідування обласного музично-драматичного театру. Перегляд п’єси, обговорення.

3.7. Участь у миротворчих акціях (1 год.)

Практична частина. Обговорення сучасних проблем. Складання плану проведення миротворчої акції. Організація акції.

3.8. Конкурс малюнків «Україна – Європейська держава» (1 год.)

Практична частина. Проведення конкурсу. Організація виставки малюнків.

3.9. Зустрічі з євро клубами області та школами району (2 год.)

Практична частина. Проведення спільних заходів.

3.10. Свято «З Україною в серці» (3 год.)

Практична частина. Розподіл ролей. Проведення свята.

Розділ 4. Права людини (10 год.)

4.1. Випуск газети з прав людини «Хто володіє інформацією, той допомагає собі й друзям» (1 год.)

Практична частина. Підбір матеріалу з інформаційної літератури. Оформлення та випуск газети.

4.2. Тренінг «Права людини» (1 год.)

Практична частина. Проведення тренінгу в рамках школи.

4.3. Круглий стіл «Права людини в Європейському Союзі» (1 год.)

Теоретична частина. Підготовка повідомлень. Обговорення прав людини в Європейському Союзі.

4.4. . Конкурс плакатів «Наші права» (2 год.)

Практична частина. Конкурс плакатів. Організація виставки.

4.5. Спільні заходи з освітнім Домом Прав людини в Чернігові (6 год.)

Практична частина. Проведення заходів у освітньому Домі Прав людини в Чернігові та в школі. Тренінги, ігри, спільні проекти.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • Махаастрихський, Лісабонський договори;

 • Історію розширення ЄС у 2004-2007 роках;

 • Інституції та органи Європейського Союзу. Європейська комісія. Європейський суд. Рахункова палата. Європейський соціальний та економічний комітет;

 • загальну історію, особливості культури, географію 9 країн Європи;

 • історію свого обласного центру;

 • історію 6 міст України;

Учні мають уміти:

 • робити повідомлення;

 • проводити інтелектуальні ігри;

 • співпрацювати з громадськими організаціями;

 • організовувати інформаційно-довідкові виставки.

Учні мають набути досвід:

 • проведення свят;

 • роботи з молодшими школярами;

 • вишивання українських орнаментів.

Основний рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділи, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

1

1

Розділ 1. Європейський Союз

5

7

12

1.1. Історія, структура

5

5

10

1.2. Конкурс «Що ти знаєш про Європейський Союз»

-

2

2

Розділ 2. Країни Європи: історія, географія, культура

9

18

27

2.1. Данія.

1

1

2

2.2. Фінляндія.

1

1

2

2.3. Ірландія.

1

1

2

2.4. Литва.

1

1

2

2.5. Латвія.

1

1

2

2.6. Хорватія.

1

1

2

2.7. Кіпр.

1

1

2

2.8. Люксембург.

1

1

2

2.9. Мальта.

1

1

2

2.10. День європейських мов.

-

3

3

2.11. Тиждень Європи в Україні

-

3

3

2.12. Рольова гра «Будуємо Європу майбутнього»

-

3

3

Розділ 3. Наш рідний край – Україна

9

11

20

3.1. Екскурсії до музеїв обласного центру

3

-

3

3.2. Екскурсія до визначних місць області

3

-

3

3.3. Екскурсія до одного з міст України

3

-

3

3.4. Конкурс малюнків «Україна – європейська країна»

-

1

1

3.5. Конкурс творів «Я – українець. Я - європеєць»

-

2

2

3.6. Україна спілкується з світом. Лист у Європу

-

3

3

3.7. Онлайн-спілкування з школами Європи, з випускниками свого навчального закладу, які здобувають освіту у зарубіжних ВНЗ

-

3

3

3.8. Тренінг «Європейські цінності та українська молодь»

-

2

2

Розділ 4. Права людини

-

10

10

4.1. Співпраця з громадськими організаціями з питань прав людини

-

3

3

4.2. Проект «Знаємо та реалізовуємо свої права»

-

2

2

4.3. Тренінг для батьків, учителів та учнів з питань прав людини

-

1

1

4.4. Мандрівний фестиваль документального кіно (дотримання прав людини)

-

3

3

4.5. Виставка матеріалів до Дня прав людини

-

1

1

Разом

23

47

70

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (1 год.)

Обговорення та затвердження плану роботи на поточний рік. Розподіл обов’язків між членами клубу.

Розділ 1. Європейський Союз (12 год.)

1.1. Історія, структура (10 год.)

Теоретична частина. Освіта в Європі. Українська діаспора в країнах Європи. Міжнародні освітні програми і проекти ЄС у школах України. Україна – Європейський Союз: хроніка відносин 17-й Саміт Україна – ЄС: результати роботи. Інституції та органи Європейського Союзу: Європейський центральний банк. Європейський інвестиційний банк.

Практична частина. Презентація навчальних закладів Європи. Збір матеріалів на тему: «Україна в об’єднаній Європі». Написання листів у представництва українських діаспор в Європі. Випуск інформаційного вісника «Міжнародні освітні програми». Гра «Продовж речення».

1.2. Конкурс «Що та знаєш про Європейський Союз» (2 год.)

Практична частина. Вікторина. Конкурс малюнків.

Розділ 2. Країни Європи: історія, географія, культура (27 год.)

2.1. – 2.9. Історія, культура, географія країн Європи: Данія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Хорватія, Кіпр, Люксембург, Мальта (18 год.)

Теоретична частина. Історія, культура, географія країн Європи

Представлення країн (розповідь, презентація, «круглий стіл»)

Практична частина. Віртуальна подорож «Туристичними стежками Європи». Усний журнал «Вивчаємо Європу: парад столиць». Мандрівка казками країн Європи. Представлення презентацій про країни Європи. Гра «Правда-неправда». Брейн-ринг «Європейські країни».

2.10. День європейських мов. (3 год.)

Практична частина. Музичний калейдоскоп «Пісні європейськими мовами». Виставка літератури європейських письменників. Випуск газети «Мови Європи».

2.11. Тиждень Європи в Україні (3 год.)

Практична частина. Організація та проведення Дня Європи в школі. Участь у обласному фестивалі країн Європи.

2.12. Рольова гра «Будуємо Європу майбутнього». (3 год.)

Практична частина. Малюнки на асфальті, учнівські презентації.

Розділ 3. Наш рідний край – Україна (20 год.)

3.1. Екскурсії до музеїв обласного центру (3 год.)

Теоретична частина. Продовження знайомства з історичною, культурною спадщиною області.

3.2. . Екскурсія до визначних місць області (3 год.)

Теоретична частина. Безпосереднє знайомство з визначними місцями області.

3.3. Екскурсія до одного з міст України (3 год.)

Теоретична частина. Знайомство з історією, культурою одного з міст України

3.4. Конкурс малюнків «Україна – європейська країна» (1 год.)

Практична частина. Проведення конкурсу. Організація виставки.

3.5. Конкурс творів «Я – українець. Я - європеєць» (2 год.)

Практична частина. Проведення конкурсу. Розміщення робіт на сайті школи.

3.6. Україна спілкується з світом. Лист у Європу (3 год.)

Практична частина. Конкурс на кращу розповідь про Україну. Розміщення робіт на сайті школи, у соціальних мережах.

3.7. Онлайн-спілкування з школами Європи, з випускниками свого навчального закладу, які здобувають освіту у зарубіжних ВНЗ (3 год.)

Практична частина. Пошук шкіл-партнерів у Європі. Презентація своєї школи, євроклубу. Обговорення можливих спільних заходів. Спілкування з випускниками: особливості навчання у Європі. Європа очима українця.

3.8. Тренінг «Європейські цінності та українська молодь» (2 год.)

Практична частина. Підбір питань, підготовка матеріалів до проведення тренінгу. Запрошення до тренінгу учнів однієї з шкіл району.

Розділ 4. Права людини (10 год.)

4.1. Співпраця з громадськими організаціями з питань прав людини (3 год.)

Практична частина. Проведення спільних заходів, участь в акціях, конкурсах.

4.2. Проект «Знаємо та реалізовуємо свої права» (2 год.)

Практична частина. Диспут «Права дитини». Виставка малюнків та плакатів «Права дітей у повсякденному житті». Випуск газети «знаємо та реалізуємо свої права».

4.3. Тренінг для батьків, учителів та учнів з питань прав людини (1 год.)

Практична частина. Запрошення батьків, учителів до участі у тренінгу. Проведення тренінгу.

4.4. Мандрівний фестиваль документального кіно (дотримання прав людини) (3 год.)

Практична частина. Перегляд та обговорення фільмів.

4.5. Виставка матеріалів до Дня прав людини (1 год.)

Практична частина. Пошук матеріалів. Організація виставки.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • особливості освіти в Європі

 • українські діаспори в країнах Європи;

 • міжнародні освітні програми і проекти ЄС у школах України;

 • хроніка відносин між Європейським Союзом і Україною;

 • Інституції та органи Європейського Союзу: європейський центральний банк, Європейський інвестиційний банк;

 • загальну історію, особливості культури, географію 9 країн Європи;

 • музеї свого обласного центру;

 • визначні місця області;

 • історію одного з міст України;

 • права людини.

Учні мають уміти:

 • користуватися Інтернет-ресурсами;

 • висловлювати свою думку;

 • знаходити партнерів (школи, євроклуби, громадські організації) для ділового спілкування;

 • робити презентації;

 • розробляти програми заходів.

Учні мають набути досвід:

 • ділового спілкування;

 • написання творів на європейську тематику;

 • проведення масових заходів;

 • проведення диспутів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Атлас мира .- М.: ПКО «Картография»: издательство Оникс, 2008

 2. Досліджуємо Європейський Союз. Матеріали для підготовки до Інформаційних днів Європейського Союзу в загальноосвітніх школах України. К.: Благодійний фонд «Меридіан», 2007

 3. Етикет.-Харків «Фоліо», 2009

 4. Європа у 12 уроках. Переклад з російської – К.: ПП «Віва - Принт», 2007

 5. Європейська інтеграція на регіональному рівні: Чернігівська область. Упорядники: Ю.С. Вдовенко, С.І. Федусь. - Чернігів.: Видавець Лозовий В.М., 2010

 6. Замок добрих чарівників Європи. Текст Лани Ра з доповненнями. К.: ТОВ «FGL Energy», 2010

 7. Ключові факти та цифри про Європу та Європейців. К.: ТОВ «МЕКС», 2008

 8. Країни світу: Для дітей середнього шкільного віку (Авт. - упорядники В.М.Скляренко, В.В. Мірошнікова. – Харків: Фоліо, 2007

 9. Методичний посібник активіста шкільного Європейського клубу. ЧМГО «євроклуб» за підтримки МВФ, 2008

 10. Національний архітектурно - історичний заповідник «Чернігів стародавній». Відповідальні за випуск А.Курданов, А.Доценко. Видавництво «Десна Поліграф»

 11. Повна енциклопедія етикету. Укл. О.В. Кривошей. – П 42 Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2011

 12. Путівник по Лісабонському договору. Представництво Європейського Союзу в Україні, Київ, 2010

 13. Світовий гравець. Зовнішні зв'язки Європейського Союзу. К.: ПП «Віва -Принт», 2007

 14. Тремоло та його європейська місія. Незвичайна історія в одній незвичайній книзі. Представництво Європейського Союзу в Україні

 15. Чудеса світу.- Харків «Фоліо», 2009

 16. Школа – цент активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (Луганськ, 26-27 березня 2011)

 17. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. К.: ТОВ «МЕКС», 2008

Показник основних Web-сайтів:

 1. http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

 2. https://uk.wikipedia.org/wiki

 3. http://www.kspu.edu/InternationalActivities/EUIC/AboutEUIC.aspx?lang=uk

 4. http://ua.euronews.com/tag/european-union/

 5. http://www.solor.gov.ua/docs/all/es.pdf

 6. http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations

 7. http://euukrainecoop.net/

 8. https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Креативний менеджмент в умовах змін (на прикладі управління закладами позашкільної освіти)»
Просіна Ольга Володимирівна
30 годин
590 грн