Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

Позашкільний навчальний заклад

«Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій»

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д.Ушинського

27.03.2014 № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки

Чернігівської облдержадміністрації

23.04.2014 № 167

Чернігів-2014

Автор:

Дорошенко Олена Іллівна, методист позашкільного навчального закладу «Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій» Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.

Рецензенти:

Чорний О.О., завідуючий кафедри Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського, кандидат філософських наук, доцент.

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи та здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського.

ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка ............................................................ 5

  1. Вступ .............................................................................. 5

  2. Актуальність програми ................................................. 7

  3. Новизна ......................................................................... 9

  4. Мета програми .............................................................10

  5. Завдання програми .................................................... 11

  6. Цілі програми .............................................................. 12

  7. Звязок із загальною освітою ..................................... 12

  8. Авторські рекомендації .............................................. 13

2. Початковий рівень навчання ..................................................14

2.1. Навчально-тематичний план .......................................16

2.2. Програма ...................................................................... 16

2.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ............................. 39

3. Основний рівень навчання (1-й рік) ...................................... 41

3.1. Навчально-тематичний план ...................................... 43

3.2. Програма ...................................................................... 43

3.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ............................. 71

4. Основний рівень навчання (2-й рік) ..................................... 74

4.1. Навчально-тематичний план ..................................... 74

4.2. Програма ..................................................................... 74

4.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ............................ 106

5. Вищий рівень навчання (1-й рік) ......................................... 108

5.1. Навчально-тематичний план .................................... 110

5.2. Програма .................................................................... 110

5.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ........................... 141

6. Вищий рівень навчання (2-й рік) ......................................... 143

6.1. Навчально-тематичний план ................................... 143

6.2. Програма ................................................................... 143

6.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ........................... 171

7. Використані джерела .......................................................... 173

 1. Пояснювальна записка

  1. Вступ

У період національно-культурного і соціально-економічного відродження України гостро постає питання патріотичного виховання молоді, прищеплення любові до Батьківщини, виховання справжнього, свідомого громадянина нашої держави. Саме підростаюче покоління несе в собі потенційну енергію подальшого розвитку. Від того, якою буде молодь сьогодні, які цінності становитимуть ядро її свідомості, від того, наскільки молоді люди будуть готовими до нового типу соціальних відносин, залежить, яким буде майбутнє нашої країни. Тому дітей треба прилучати до краси в усіх проявах (природа, мистецтво, технічна творить, людські взаємини, вчинки, діяльність), задовольнять потреби вихованців у повазі, любові до них; створювати умови для виникнення духовних станів (радість, захоплення тощо) та почуттів.

З метою формування в дітей патріотичної, національної свідомості і самосвідомості протягом останніх років велика увага приділяється вивченню культурної та історичної спадщини, історії та традицій рідного краю, обрядів, свят, оберегів; освоюється екскурсійний потенціал рідного краю.

Гурткові заняття, походи екскурсії, експедиції, фестивалі, зльоти, туристсько-спортивні змагання мають велике значення для виховання у підростаючого покоління поваги до історичного минулого нашої країни, області, формують патріотичні почуття, відповідальне ставлення до природи. Любов до рідної землі, родини, міста, села, рідної вулиці – це первинний стан патріотизму. Дитина природно і непомітно звикає до навколишнього середовища, рідного слова, побуту, традицій свого краю, прагне зберегти пам’ятки старовини та бережно ставитися до оточуючого світу.

Також важливим у наш час є набуття знань про історію та функції Збройних Сил України, засвоєння основ Захисту Вітчизни, популяризація професії військового.

Одним із важливих напрямків патріотичного виховання – підготовка населення до захисту від зброї масового ураження, надання першої допомоги потерпілим.

Туристсько-краєзнавча робота з учнівською і студентською молоддю є важливим засобом патріотичного виховання, багатогранна, потрібна і благородна справа.

Чернігівський позашкільний навчальний заклад Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій, який є головним координатором розвитку дитячого туризму і краєзнавства в області, тісно співпрацює з кожним навчальним закладом області щодо патріотичного виховання молоді через участь робіт учнівських колективів і команд у різноманітних туристсько-краєзнавчих експедиціях, акціях, обласних змаганнях та інших заходах.

Програма гуртка патріотичного виховання розрахована на учнів 6 - 10-х класів, тобто на дітей 12 – 16 років і передбачає не лише теоретичні заняття, але й практичні.

Запропонована програма передбачає комплексне навчання вихованців, в якому головна увага приділяється практичному оволодінню різноманітними навичками та вміннями, необхідними як у повсякденному житті, так і під час служби у збройних силах. Програма передбачає підготовку учнів навчальних закладів до вивчення курсу «Захист Вітчизни», пропаганду серед молоді здорового активного способу життя.

Визначені в програмі основні, базові знання та навички дозволять у повній мірі використовувати базово-алгоритмічний метод. Алгоритмічний підхід дозволить сформувати надійні вміння з техніки страхування, орієнтування на місцевості, надання першої допомоги та інших тем програми.

Поданий матеріал може бути використаний керівниками гуртків військово-патріотичного та туристсько-спортивного спрямування, організаторам військово-спортивних свят та ігор.

1.2. Актуальність програми

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й удосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалося саме на базі демократичних цінностей, які у свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання .

Пропонований варіант програми дозволяє узагальнити набутий досвід виховної роботи з патріотичного виховання молоді на Чернігівщині з урахуванням вимог Державних національних програм «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України», Національної програми патріотичного виховання громадян, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти України», Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва.

Програма гуртка патріотичного виховання укладена згідно вимог типових навчальних планів для позашкільних навчальних закладів з розрахунку 216 годин на рік, 6 годин на тиждень терміном навчання 5 років і передбачає роботу гуртка під час трьох рівнів навчання - початкового, основного і вищого та базується на принципі наступності від одного рівня до іншого.

Згідно програми, заняття в гуртках проводяться з поєднанням теоретичної та практичної діяльності (навчальні екскурсії, туристичні прогулянки та подорожі, туристсько-краєзнавчі експедиції та походи, краєзнавчі спостереження та дослідження на місцевості, змагання з техніки пішохідного туризму та спортивного орієнтування, навчально-тренувальні збори).

Важлива роль в програмі відводиться забезпеченню техніки безпеки під час проведення екскурсій, туристських подорожей, змагань, тренувань, зборів, проведенню вступного та цільових інструктажів серед гуртківців.

Робота за програмою дозволяє підготувати вихованців гуртка до участі в окремих конкурсах чи змаганнях військово-патріотичних ігор-випробувань «Котигорошко», «Джура», «Патріот», «Школа безпеки» або інших, оскільки передбачено протягом навчального року проведення конкурсів за одним із напрямків військово-спортивної діяльності.

Розділи першого, другого, третього років навчання у програмі повторюються. Але тематика програми підібрана таким чином, що протягом першого року вивчаються головні поняття з розділу та формуються базові навички, які поглиблюються та удосконалюються під час основного та вищого рівня.

1.3. Новизна

Новизна програми зумовлена кількома факторами. По-перше, вона підготовлена з урахуванням новітніх досягнень історії та педагогіки, тобто за науково-теоретичним і методично-практичним рівнем може розглядатися як цілком оригінальна. По-друге, програма має комплексний характер, тобто охоплює історико-краєзнавчі, етнологічні, географо-краєзнавчі складові історії нашої країни. Програма дає можливість кожному керівнику реалізувати свій творчий потенціал.

Варто наголосити, що у програмі оптимально поєднано регіональну (краєзнавчу), національну та всесвітню історії. Такий підхід відповідає сучасним вітчизняним і всесвітнім тенденціям у розвитку змісту історичної освіти. Отже, по суті йдеться про запровадження інтегрального курсу як складової гуманітарного та патріотичного виховання молоді.

1.4. Мета програми

 • вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу, культури міжнаціональних відносин;

 • зрозуміти історію рідного краю як невід’ємну складову України;

 • виховання любові до рідної землі, готовності самовіддано служити Вітчизні;

 • вміння осмислювати історичні факти, події та явища, зрозуміти спільне і особисте в історії країни і рідного краю;

 • виховання національної гідності, морально-психологічних якостей громадянина, патріота;

 • ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту;

 • набуття знань про історію та функції Збройних Сил України; засвоєння основ цивільного захисту, медико-санітарної підготовки; здійснення психологічної підготовки захисту Вітчизни;

 • формування вмінь і навичок учнів щодо надання першої медичної допомоги потерпілому (ураженому населенню);

 • створення умов для отримання учнями додаткової (позашкільної) освіти.

1.5. Завдання програми

- збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини українського народу, використання його героїчних традицій в процесі формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

- суттєве поповнення знань членів гуртка з історії рідного краю;

- вироблення вміння відшукувати, оцінювати та синтезувати історичну інформацію;

- засвоєння членами гуртка основних підходів до вивчення історії (хронологічний, порівняльний, цивілізаційний тощо);

- самостійне і творче викладання отриманих знань та формування оригінальних висновків;

- застосування отриманих знань та формулювання висновків відносно інших історичних або сучасних ситуацій;

- формування у старшокласників теоретичної та практичної готовності до військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, умінь і навичок щодо систематичних занять фізичними вправами, підвищення функціональної та фізичної готовності учнів до захисту Вітчизни;

- забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;

- прищеплення навичок змістовного дозвілля учнівської молоді.

  1. 1.6. Цілі програми

- сприяти гармонійному фізичному розвитку, зміцненню здоров’я вихованців;

- виховувати носіїв українського національного звичаю, стійких патріотів-захисників України;

готувати вольових, сміливих, дисциплінованих громадян України.

  1. 1.7. Зв’язок із загальною освітою

Програма ґрунтується на науково-теоретичних та світоглядних засадах відповідних гуманітарних програм базової освіти, затверджених Міністерством освіти України; сприяє їх більш глибокому вивченню та засвоєнню засобами туризму і краєзнавства.

Водночас програма істотно розвиває і поглиблює зміст шкільних програм у таких напрямках:

- вміння учнів відрізняти суттєве від другорядного з метою розвитку (закріплення) «вибіркової пам’яті» як одного з головних засобів орієнтації у суспільному та особистому житті;

- усвідомлення гуртківцями ролі та співвідношення об’єктивних і суб’єктивних складових історичного процесу;

- критичне сприйняття історичної реальності і вміння розуміти істину не як абстрактне, а як конкретно-історичне явище;

- розуміння органічного зв’язку між історією та географією, літературою і народознавством, фізичною культурою та предметом «Захисник Вітчизни»;

- виховання шанобливого ставлення до культури та звичаїв рідного народу як засобу духовної єдності поколінь.

1.8. Авторські рекомендації

Програма разрахована на пять років навчання з учнями середніх та старших класів. При необхідності можна продовжити термін навчання. Природно, що обсяг матеріалу, види занять, список літератури тощо є орієнтовними. Одна з переваг цієї програми – можливість її відповідних змін кожним керівником гуртка залежно від власних творчих уподобань.

Завдання історичного краєзнавства полягає у тому, щоб шляхом поглибленого вивчення історії рідного краю суттєво поглибити розуміння закономірностей історичного буття українського народу, збагатити всіх гуртківців, продовжити формування стійких моральних переконань, виховувати любов до рідного краю, розвивати творче мислення, творчу пізнавальну активність, самостійність у судженнях, потребу та уміння поповнювати і поглиблювати знання, прищепити любов до героїчних бойових і трудових традицій свого народу, привчити дбайливо ставитися до пам’яток історії та культури.особливу увагу керівникам гуртка слід приділити науково-пошуковій роботі гуртківців у бібліотеках, музеях, архівах тощо. Всі члени гуртка мають оволодіти вмінням опрацювання наукової літератури та історичних джерел.

При виконанні програм гуртка слід:

спиратися на знання, одержані на уроках з вітчизняної і всесвітньої історії;

використовувати різноманітні методи навчання і навати першочергової уваги індивідуальної роботі з гуртківцями;

широко використовувати наочність, обовязково ознайомити учнів з фондами музею, архівними документами, памятками історії та культури козацької доби;

налагодити звязок з краєзнавчими осередками, товариствами, установами по збереженню і охороні історичних памяток.

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

(1 рік навчання)

Програма туристсько-краєзнавчого гуртка початкового рівня навчання розрахована на один рік занять. До занять у гуртку допускаються діти середнього шкільного віку (орієнтовно учні 6-го класу загальноосвітніх шкіл), які мають дозвіл батьків, медичний допуск та застраховані від нещасного випадку. Її мета - виховання любові та бережливого ставлення до рідної природи, історії, до своєї родини, до свого рідного села, міста, ознайомлення з основами туризму і краєзнавства.

Заняття проводяться протягом 6-ти годин на тиждень, складаються з теоретичних та практичних годин.

Програма передбачає оволодіння вихованцями навичками туризму, орієнтування, зміцнення здоров’я, розвиток морально-вольових та загальнолюдських якостей.

Керує гуртком керівник, який має педагогічну освіту. Кількість дітей в гуртку 15 чоловік.

Завдання програми гуртка початкового рівня навчання:

 • познайомити з краєзнавчими об’єктами свого села, міста та видатними діячами рідного краю;

 • зміцнювати здоров’я та загартовувати вихованців;

 • підвищувати загальний рівень фізичної підготовки гуртківців;

 • навчити основам техніки пішохідного туризму;

 • розвивати цілеспрямованість, наполегливість, взаємодопомогу;

 • розвивати стійкий інтерес до занять.

Навчально-тематичний план

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теор.

практ.

всього

1.

Моя країна – Україна

8

16

24

2.

Народознавство

12

24

36

3.

Мій рідний край

12

24

36

4.

Основи медико-санітарної підготовки

12

24

36

5.

Загальновійськова підготовка

16

32

48

6.

Фізична підготовка

6

12

18

7.

Навчально-тренувальні збори

6

12

18

Всього:

72

144

216

1. Моя країна – Україна (24 години)

Україна – наша суверенна держава. Державні символи України –Герб, Прапор, Гімн. Конституція України. Київ – столиця України. Найбільші міста України.

Найдавніші знаки-символи в Україні. Родові знаки та символи, емблеми земель України. Козацькі прапори. Українські прапори в ХХ ст. Походження та значення блакитно-жовтих барв. Походження та значення тризуба.

Україна на карті світу. Країни – сусіди. Адміністративний поділ та населення України. Обласні центри України, герби обласних центрів.

Українська мова, мова солов’їна. Вірші, пісні, римовки, присвячені народу України та її мові.

Практичні заняття:

Екскурсії містом (селом), до приміщення міської ради (сільської, районної); до обласного центру. Екскурсія до м. Києва. Конкурс-вечір віршів про Україну. Екскурсія на виставку творів народних умільців. Вивчення гімну України.

Запитання і завдання:

 1. Назвіть державні символи нашої країни.

 2. Розкажіть про походження Герба України.

 3. Скільки обласних центрів на Україні?

 4. Скільки районних центрів в вашій області?

 5. Назвіть столицю нашої країни.

 6. Що ви знаєте про козацькі прапори?

 7. Прочитайте (проспівайте) Гімн України.

 8. Прочитайте вірш про Україну.

Рекомендована література:

 1. Конституція України.

 2. Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992.

 3. Герби та землі України. – К., Такі справи, 2001.

 4. Панченко В. Гербівник міст України. – К.; Нью-Йорк, 1996.

 5. Киев, Энциклопедический справочник. – К., 1982.

 6. Пастернак О. Пояснення тризуба. – Ужгород, 1934. – Репринт, - К. 1990.

 7. Січинський В. Український тризуб і прапор. – Вінніпег. – 1953.

Методичні поради:

При вивченні даної теми керівник гуртка обов’язково повинен познайомити учнів з державними символами нашої країни. Необхідно розповісти гуртківцям історію виникнення прапора, походження і виникнення жовто-блактиитних барв. Гуртківці повинні на заняттях вивчити і знати текст Гімну України, вміти поводити себе під час звучання Гімну. Кожен гуртківець повинен вивчити і знати хоча б один вірш про Україну, прийняти участь у конкурсі віршів.

При вивченні адміністративного поділу країни бажано надати учням статистичні дані щодо чисельності населеня України, своєї області, а також познайомити з даними щодо демографічної ситуації в країні. На практичних заняттях обов’язково треба навчити дітей працювати з картами світу, України, нашої області, щоб вони вміли знайти Україну на карті світу, свою область на карті України.

2. Народознавство (36 годин)

1. Вступ. Народознавство – невід’ємна складова краєзнавства. Релігійні вірування слов’ян, культ сонця, вогню, води, землі, хліба. Головні дохристиянські боги Київської Русі: Сварог, Перун, Даждьбог, Велес, Стрибог, Симаргл, Лель, Ярило, Купайло. Українська демонологія.

Практичні заняття:

Екскурсії до краєзнавчого, етнографічного музеїв, шкільних народознавчих музеїв та музейних кімнат, до шкільних світлиць.

Запитання і завдання:

 1. Що вивчає народознавство?

 2. Яким богам вклонялися наші предки?

 3. Яких дохристиянських богів ви знаєте? Покровителями чого вони були?

Рекомендована література:

 1. Абаев В. Культ семи богов у скифов // Древний мир. – М., 1962.

 2. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – К, 2002.

 3. Бромлей Ю. Очерки теоррии этноса. – М., 1983.

 4. Донцов Д. Де шукати наших традицій. – Львів, 1938.

 5. Енциклопедія Українознавства. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1949.

 6. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

Методичні поради:

На початку вивчення даного розділу обов’язково необхідно познайомити гуртківців зі значенням терміну «народознавство»; розповісти, що вивчає ця наука, про народознавство як складову краєзнавства. Також треба познайомити з легендами про релігійні вірування слов’ян, про головних дохристиянських богів Київської Русі.

На практичних заняттях обов’язково провести екскурсії до шкільних світлиць, музейних кімнат (де є куточки з народознавства), під час яких розповісти учням для чого кожна людина в світі повинна знати історію своєї країни, свого народу, своєї родини; звичаї, обряди, традиції свого народу.

Бажано, щоб кожен гуртківець мав свій зошит та папку, куди він буде збирати записи, фотографії, малюнки тощо про звичаї та традиції своєї родини.

2. Народний календар. Історія виникнення календаря. Церковний календар. Літочислення. Тиждень – найдавніша календарна одиниця. Місячний та сонячний календарі. Зоряне значення праукраїнського календаря. Язичницька концепція часу.

Народний календар – синоптик. Народні прикмети про погоду та негоду. Прогнозування погоди за народними прикметами. Посівний та інші календарі в життєдіяльності людини.

Практичні заняття:

Екскурсії до краєзнавчого, етнографічного музеїв, шкільних народознавчих музеїв та музейних кімнат, до шкільних світлиць. Збирання та запис святкових і обрядових дій своєї місцевості.

Запитання і завдання:

 1. Скільки діб триває астрономічний місяць?

 2. Що таке «коло Місяця»?

 3. В якому році в Україні запроваджено система літочислення від «Різдва Христового» і хто її запровадив?

 4. Скільки знаків зодіаку існує? Під яким знаком народились ви?

 5. Назвіть дні весняного та осіннього рівнодення.

 6. Назвіть дні літнього та зимового сонцестояння.

 7. Розкажіть про графічний символ українського календаря.

Рекомендована література:

 1. Булашов Т. Український народ в своїх український народ в своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. – К., 1992.

 2. Волков Ф.К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. М. 1926 – Т2.

 3. Енциклопедія українознавства для студентів та школярів. – Донецьк, 1944.

 4. Климинець Ю. Купальська обрядовість на Україні. – К., 1990.

 5. Кравець О.М. Звичаї українського народу: історичний етнографічний нарис – К., 1996.

 6. Кутельмах К. Календарно – побутова обрядовість. Традиції і сучасність // Соціологічна обрядовість на Україні – К. – 1983.

Методичні поради:

Заняття на цю тему бажано проводити в бібліотеці, де до занять разом з бібліотекарем підготовити виставку літератури про народний календар, про церковний календар. Учнів необхідно познайомити з різними календарями (відривний, настінний, настольний, сільськогосподарський, церковний, посівний, астрологічний тощо), розповісти про історію виникнення календаря та про значення календаря в житті людини. Діти повинні запамятати, які існують знаки зодіака, знати під яким знаком та в який рік вони народились.

3. Мій рідний край (36 годин)

Фізико-географічна та економічна характеристика рідного краю. Географічне положення, рельєф, клімат, рослинний та тваринний світ. Корисні копалини. Розвиток промисловості та сільського господарства.

Транспортний зв’язок. Кордони рідного краю. Екскурсійні об’єкти: історичні, архітектурні та інші пам’ятні місця. Довідники, путівники та інша краєзнавча література про рідний край.

Охорона природи. Закон про охорону природи. Ознайомлення з Червоною книгою України.

Практичні заняття:

Вивчення кордонів рідного краю. Робота з краєзнавчою літературою про рідний край. Ознайомлення з маршрутами походів по рідному краю. Екскурсії пам’ятними місцями рідного краю, до музеїв, на промислові підприємства.

Запитання і завдання:

  1. Де розташований твій край?

  2. Мій рідний край – це Україна, ……… (продовжіть речення).

  3. На карті України знайди свою область. З якими областями вона межує?

  4. В якій частині нашої держави розташована наша область?

  5. Назвіть райони своєї області. Скільки їх всього?

  6. Чи вмієш ти себе поводити на природі?

  7. Складіть список джерел знань про рідний край по домашній, шкільній чи розташованій неподалік бібліотеці.

Рекомендована література:

   1. Шилова Л.Г., Тимашова В.І. Географія рідного краю, Інформаційно-енцеклопедичне видавництво «Горизонт», 1999.

   2. Микола Тищенко Сімфонія Сіверського краю. Фотоальбом. Чернігів, Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда», 2005.

   3. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник за ред.. А.В.Кудрицького. К., «Українська Радянська Енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 1990.

   4. Подесення моє (Перекази, легенди та оповідки про сіверянський край). Упор. Римма Девяненко, Чернігів, 2001.

   5. Батурин: історія в памятках. (Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Ніжин, «Видавництво»Аспект-Поліграф»,2008.

   6. Обласні газети («Деснянська правда», «Гарт», «Вісник Ч» тощо).

Методичні поради:

Для проведення занять на цю тему бажано запросити вчителя географії, який би розповів дітям про фізико-географічну характеристику свого краю, а саме: про географічне положення, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ, корисні копалини. Необхідно звернути увагу про розвиток промисловості в своїй області та сільського господарства. На конкретних прикладах показати, що дуже важливо знати рослинний і тваринний світ своєї місцевості і вміти раціонально використовувати його. Водночас треба, щоб школярі добре усвідомили, яку користь вони можуть принести, охороняючи зеленого друга від його чисельних ворогів, ознайомити із законом про охорону природи

Під час прогулянок на природу треба навчити гуртківців розпізнавати породи дерев і кущів, визначати види грибів та ягід, лікарські рослини, рослини та тварин, які занесені до Червоної книги України, впізнавати тварин за їх слідами на снігу (взимку).

При опрацюванні даної теми корисно провести навчальні екскурсії на підприємства та сільські господарства з метою вивчення розвитку промисловості та сільського господарства в рідному краї, транспортного зв’язку, сфери послуг для населення.

Перед вивченням теми про історичні, архітектурні, етнографічні, природні та інші пам’ятки рідного краю бажано у працівників місцевого краєзнавчого музею, у досвідчених краєзнавців-старожилів, учасників Вітчизняної війни дізнатися про велику кількість хвилюючих фактів і подій, свідками і учасниками яких вони були. Відвідати місцяі сторичних та історико-краєзнавчих подій, покласти вінок з польових квітів на могилу тих, хто віддав своє життя за наше світле майбутнє, - благородний вчинок гуртківців.

У кожному районі, місті є свої памятні місця, повязані з подіями героїчних часів громадянської і Великої Вітчизняної війн, памятки давнини та мистецтва, заповідники чи заказники. Знайти їх, зібрати необхідні матеріали і відомості, зробити їх надбанням широкої громадськості – велика і почесна справа юних патріотів.

4. Основи медико-санітарної підготовки ( 36 годин)

1. Нормативно-правова база щодо захисту життя та здоров’я людини. Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту життя та здоро’я людини в Україні. Визначення поняття про здоров’я людини. Критерії здоров’я. Вплив спадкоємності та середовища на ріст і розвиток організму.

Екологічна і соціальна ситуація в Україні та її вплив на здоров’я людей. Аналіз стану здоров’я дітей та дорослих в Україні. Профілактика дитячих хвороб.

Основи здорового способу життя. Гігієнічні норми, що регулюють охорону праці молоді.

Практичні заняття:

Профілактичні бесіди щодо пропаганди здорового способу життя. Зустріч з лікарем спортивної медицини.

Запитання і завдання:

 1. Які дитячі хвороби ви знаєте?

 2. Що таке здоровя людини?

 3. Що ви знаєте про загартування організму? В чому його користь?

Рекомендована література:

 1. Біологія: Навч. Посіб. Для мед. ВНЗ І-V рівн. Акрид. Рекомендовано МОН / За ред.. З.Д.Воробця. – К., 2009.

 2. Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Наук.-поп. Вид. – К.: Медицина, 2006.

 3. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 4. Гут Т.М., Гут Р.П. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 5. Військово-медична підготовка: Підруч. Для мед. ВНЗ І-ІІІ рівн. Акрид. Затверджено МОЗ, Знання, 2008.

 6. Буянов В.М.. Первая медицинская помощь. – М., 1987.

 7. Навчальні посібники з основ безпеки життєдіяльності (для загальноосвітніх шкіл). – К., 1996.

 8. Шальков Ю.Л.. Здоровье туриста. – М., 1987.

Методичні поради:

Для проведення занять на цю тему бажано запросити лікаря, який ознайомить гуртківців з основними документами Міністерства охорони здоровя щодо захисту життя та здоровя людини, розповість, що здоровя людини – це стан повного фізичного, душевного й соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Також необхідно довести до відома дітей про вплив спадкоємності та оточуючого середовища на ріст та розвиток дитячого організму.

При проведенні профілактичних бесід щодо пропаганди здорового способу життя слід зазначити про основні засоби зміцнення й збереження здоров’я – це фізична культура, загартування, раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок, аутотренінг, оптимальна рухова активність. Практичні заннятя бажано проводити у вигляді інтелектуальних ігор (наприклад, брейн-ринг «Тютюн і я»), сюжетно-рольових ігор (гра «Курінню – ні»). Дуже цікаво буде гуртківцям почути статистичні дані щодо впливу шкідливих звичок на стан здоровя людини.

 1. Кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при кровотечах. Види кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при зовнішній та внутрішній кровотечах.

Техніка накладання джгута. Способи та техніка зупинки кровотечі способом пальцевого стискання судин в типових місцях. Методика короткочасної зупинки кровотечі з кінцівок максимальним згинанням в суглобах.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо накладання джгута, короткочасної зупинки кровотечі. Екскурсія до травмопункту.

Запитання і завдання:

 1. Що таке кровотеча?

 2. Назвіть види кровотеч.

 3. Чим відрізняється тимчасова зупинка кровотечі від остаточної?

 4. Назвіть ознаки гострої кровотечі.

 5. Скільки груп крові існує?

Рекомендована література:

 1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

 3. Біологія: Навч. Посіб. Для мед. ВНЗ І-V рівн. Акрид. Рекомендовано МОН / За ред.. З.Д.Воробця. – К., 2009.

 4. Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Наук.-поп. Вид. – К.: Медицина, 2006.

 5. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 6. Гут Т.М., Гут Р.П. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 7. Військово-медична підготовка: Підруч. Для мед. ВНЗ І-ІІІ рівн. Акрид. Затверджено МОЗ, Знання, 2008.

Методичні поради:

Заняття з цієї теми бажано проводити в лікарні, запросивши на них медичного працівника, який розповість що таке кровотеча, про їх види та класифікація, про першу допомогу при зовнішній та внутрішній кровотечах.

Також заняття будуть найбільш ефективними та корисними, якщо саме лікар чи інший медичний працівник покаже, як правильно накладати джгут при кровотечі, на який відрізок часу можна накладати джгут, як можна на короткотривалий час зупинити кровотечу способом пальцевого натискання судин в типових місцях.

5. Загальновійськова підготовка ( 48 годин)

 1. Історія розвитку Українського війська. Основні історичні етапи розвитку українського війська, організаційна структура, озброєння і тактика ведення бойових дій слов’янського війська та війська княжої доби.

Українське військо періоду козаччини. Запорізька Січ: організація та тактичні прийоми козацького війська. Бойова діяльність військових формувань у складі Російської імперії після скасування козаччини.

Діяльність українських військових формувань під час першої світової війни. Збройні Сили Української Народної Республіки та їх роль у боротьбі за національну державність у 1917-1921 рр.

Боротьба українського народу проти фашизму та національно-визвольна боротьба на Україні під час другої світової війни (Великої Вітчизняної війни). Розвиток озброєння та військового мистецтва. Військова служба українського народу в лавах Збройних сил СРСР в післявоєнний період.

Історія походження військової присяги, бойового прапора, військової символіки збройних формувань України. Військова присяга – клятва на вірність українському народові, її значення і порядок прийняття. Бойовий прапор військової частини – символ честі, доблесті і слави України.

Практичні заняття:

Екскурсії до військово-історичного музею, до військової частини. Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами-інтернаціоналістами.

Запитання і завдання:

 1. Що вам відомо про добу героїчних походів козаків?

 2. Хто здійснював управління складовими держави Війська Запорозького?

 3. Як виник легіон Українських січових стрільців?

 4. Перечитайте Військову присягу. Що означає її прийняття?

5. Як ви розумієте слова присяги: «сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок», «неухильно дотримуватися Конституції, законів України»?

6. Які питання становлять державну і військову таємниці?

7. Що символізує Бойовий прапор військової частини?

Рекомендована література:

 1. Боплан Г. Опис України – Будь-яке питання.

 2. Листи кошового отамана П.Калнишевського 1763 р. про устрій Запорозької Січі // Пам’ятки України – 1989.- № 3.

 3. Лясота Е. Щоденник // Жовтень – 1984. - № 10.

 4. Листи запорожців султану // Українська культура – 1991. - №4.

 5. Січинський В. Чужинці про Україну – К., 1992.

 6. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі – Будь –які видання.

 7. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст.. – К., 1968.

 8. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1775 рр.). – К., 1961.

 9. Голобуцький В.А. Запорожское казачество. – К., 1956.

 10. Мицик Ю.А., Плохій Е.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали – Дніпропетровськ, 1991.

 11. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків – Т. 1–3.–Львів, 1990/91.

 12. Заруба В.Н. Украинское казацкое військо в борьбе с турецко-татарской агрессией (последняя четверть ХVІІ ст..) – Харьков, 1993.

Методичні поради:

При викладанні даного матеріалу керівнику гуртка потрібно підготувати літературу, фотоматеріали, відеоролики, відеофільми про різні історичні етапи розвитку української армії: від слов’янського війська до сучасної української армії. Бажано провести екскурсію на о. Хортиця з метою вивчення історії українського війська періоду козаччини, пояснити причини появи козацтва та Запорозької Січі, організації життя на Січі, побут і звичаї козаків.

При вивченні діяльності українських військових формувань під час першої світової війни необхідно з’ясувати з учнями, які зміни відбулись в Україні на початку ХХ ст., розкрити з трагізм Першої світової війни для нашого народу, її вплив на національне життя.

Необхідно вдосконалювати вміння учнів працювати з історичними джерелами (картою, фотодокументами, літературою) та давати оцінку історичним подіям. Особливу увагу звернути при розгляданні теми про боротьбу українського народу проти фашизму та національно-визвольна боротьба на Україні під час другої світової війни, про розвиток озброєння та військового мистецтва, про військову службу в лавах Збройних сил СРСР.

При розгляданні теми про історію походження військової присяги, бойового прапора можна запросити представника військомату абу військової частини, розповідь якого буде більш цікавою для гуртківців.

2. Військово-спортивне свято. Проводиться протягом навчального року. Це можуть бути «Козацькі розваги», краєзнавча вікторина, військово-спортивні змагання тощо.

Рекомендована література:

 1. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

 2. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

 3. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

Методичні рекомендації:

В іграх, змаганнях, конкурсах, які бажано проводити якомога частіше, необхідно прилучати всіх гуртківців. Бажано до свята Покрови, 14 жовтня, провести конкурсно-розважальну програму «Козацькі розваги», в якій будуть не тільки конкурси та змагання, але й сторінки цікавої історії про козаків, про українську армію.

6. Фізична підготовка (36 годин)

Значення фізичної культури для людини. Ранкова гімнастика - невід'ємна частина загальної фізичної підготовки туриста. Умови проведення ранкової гімнастики. Підготовча, основна і завершальна частина ранкової гімнастики.

Загальнорозвиваючі вправи. Похідний крок. Різні види ходьби. Перехід з кроку на біг і з бігу на крок. Зміна швидкості бігу. Біг на короткі дистанції 30, 60, 100 метрів, естафетний біг на короткі дистанції.

Вправи для м'язів рук і плечового поясу, для ніг, для шиї і тулуба.

Гімнастичні вправи без предметів: стійки, перекиди, перевороти, перекручування.

Рухливі ігри. Значення рухливих ігор. Рухливі ігри на увагу, кмітливість, координацію.

Практичні заняття:

Розучування нового комплексу ранкової гімнастики. Знайомство з різними видами ходьби і бігу, розучування їх. Біг на короткі дистанції.

Вивчення вправ для м'язів рук, плечового поясу, шиї, тулуба.

Відпрацьовування гімнастичних вправ без предметів.

Рухливі ігри . Рухливі ігри в кімнаті, на майданчику, в лісі («Журавель і жаба», «Квач парами», «Хто швидше?» та інші). Народні рухливі ігри («Стовпи», «В’юни», «Підсічка», «Піджмурки з дзвіночком» та інші). Рухливі ігри під час відпочинку. («М’яч по колу», «Гуси», «Біг зі зв’язаними ногами», « Стрибки навприсядки», «Естафета з мячем» та інші»).

Запитання ізавдання:

 1. Розкажіть про значення фізичної культури та спорту для людини.

 2. З яких частин складається ранкова гімнастика?

 3. Розкажіть про умови проведення ранкової гімнастики.

 4. Які види ходьби ви знаєте?

 5. Виконання залікових вправ: біг на 30, 60, 100 метрів.

 6. Показати гімнастичні вправи без предметів: стійку, перекид, переворот, перекручування.

Рекомендована література:

 1. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

 2. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

 3. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – К.: Радянська школа, 1988.

 4. Заикин В.А., Зайцева В.В. Быстрее! Выше! Сильнее! // подпис. науч.-попул. серия «Физкультура и спорт». – М.: Знание, 1991. – № 3.

 5. Камерцер М.Г. Урок после урока. – М.: Физкультура и спорт, 1987.

 6. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. учеб. заведений физ. культуры. – изд. 3-е, перераб., доп. / Под. ред. Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984.

Методичні поради:

При проведенні занять з даної теми керівнику гуртка необхідно підготувати літературу, відеороліки чи відеофільми з різними комплексами ранкової гімнастики, щоб на занятті з гуртківцями розучити новий комплекс вправ. Також необхідно підготовати учнів так, щоб кожен з них був у змозі самостійно проводити ранкову гімнастику. На теоретичних заняттях обовязково треба розповісти про умови проведення ранкової гімнастики, її складових частин та про значення кожної її частини щодо фізичних навантажень на людину під час виконання гімнастичних вправ.

Велике значення у загальному зміцненні здоровя має ходьба і повільний біг. Дуже важливо привчати дітей до бігу поступово. Він не повинен стати нудною, примусовою вправою. Дитина сама повинна відчути інтерес до бігу. Під час бігу потрібно звертати увагу на дотримання правильної постави – положення тулуба й голови. Слід пам’ятати, що правильна техніка бігу народжується й закріплюється у повільному темпі. На заняттях керівник гуртка повинен познайомити учнів з походним кроком, різними видами ходьби. Показати, як правильно переходити з кроку на біг. На практичних заняттях необхідно виконати залікові пробіги на дистанціїї 30, 60 та 100 метрів. Також необхідно навчити дітей виконувати правильно естафетний та «човниковий» види бігу.

При розучуванні гімнастичних вправ без предметів: стійки, перекиди, перевороти, перекручування необхідно власноруч показати, як виконувати ці вправи, або запросити досвідченого спортсмена.

Заняття на тему «Рухливі ігри» бажано проводити на природі. На теоретичних заняттях необхідно звернути увагу на виховне значення рухливих ігор та використання рухливих ігор для виховання фізичних якостей у гуртківців, згадати рухливі ігри наших предків. Під час практичних занять керівник гуртка обовязково повинен контролювати фізичні навантаження під час проведення рухливих ігор та звернути увагу на груповий метод проведення рухливих ігор

7. Навчально-тренувальні збори, походи (16 годин)

Практичні заняття:

Проведення навчально-тренувальних зборів, одно- та дводенних походів. Відпрацювання практичних навичок щодо накладання джгута, короткочасної зупинки кровотечі.

Запитання і завдання:

 1. Назвіть державні символи України.

 2. Як треба поводити себе під час звучання Гімну України.

 3. Назвіть лікарські рослини своєї області.

 4. Які рослини твого краю занесені до Червоної книги України?

 5. Скільки районних центрів в твоїй області?

 6. З якими областями межує твоя область?

 7. Як ви закалюєте свій організм?

 8. Показати як правильно накладати джгут в разі кровотечі зі стопи, кисті руки.

Методичні поради:

Навчально-тренувальні збори, туристсько-краєзнавчі походи необхідно проводити як протягом навчального року, так і в кінці. Проводяться вони з метою практичного закріплення здобутих гуртківцями знань під час навчального року, а саме: знань з історії нашої країни, з історії виникнення державних символів, з історії українського війська, знань щодо географічної характеристики та економічного розвитку нашого краю, розташування України на карті світу, адміністративного поділу її та своєї області, району.

Під час навчально-тренувальних зборів в кінці року необхідно провести військово-спортивне свято. Це можуть бути ігри «Котигорошко», «Зірниця», «Сокіл» («Джура») та інші. Бажано, щоб підсумкова гра проводилася на базі туристичного містечка чи табору не в один день, а протягом трьох-пяти днів і щоб гуртківці ночували в наметах, а їжу готували на вогнищі.

Вимоги до знань і вмінь гуртківців

Гуртківці повинні знати:

 • державні символи України та історію їх походження;

 • Гімн України;

 • найбільші міста України;

 • вірші про Україну;

 • основи релігійних вірувань слов'ян, головних дохристиянських богів;

 • історію виникнення народного календаря;

 • туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю;

 • характеристику кожної пори року;

 • краєзнавчі об’єкти свого мікрорайону;

 • фізико-географічну характеристику рідного краю;

 • головні аспекти економічного розвитку свого краю;

 • представників рослинного і тваринного світу рідного краю, занесених до Червоної книги України;

 • що таке кровотеча та її види;

 • скільки груп крові існує;

 • вправи ранкової гімнастики, загальнорозвиваючі та легкоатлетичні вправи;

 • історію походження Військової присяги, Бойового прапора;

 • правила поведінки юних мандрівників, вимоги до техніки безпеки під час проведення туристських подорожей та екскурсій.

Гуртківці повинні вміти:

 • виконувати природоохоронні заходи на маршруті;

 • виконувати загально-розвиваючі вправи з фізичної підготовки;

 • самостійно вести ранкову гімнастику в групі;

 • орієнтуватись на карті;

 • складати опис змін погоди в залежності від сезону року;

 • збирати і правильно оформляти святкові і обрядові дії свого краю;

 • розрізняти їстівні та отруйні гриби і ягоди, збирати та сушити лікарські рослини, виготовляти гербарії рослин рідного краю;

 • виконувати правила особистої гігієни;

 • правильно накладати джгут;

 • зупиняти короткочасно кровотечу.

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ

(2 роки навчання)

Програма туристсько-краєзнавчого гуртка основного рівня навчання розрахована на два роки занять для дітей середнього шкільного віку (орієнтовно учні 7-8-х класів загальноосвітніх шкіл).

Заняття проводяться протягом 6-ти годин на тиждень, складаються з теоретичних та практичних годин.

Програма передбачає оволодіння вихованцями навичками туризму, орієнтування, зміцнення здоров’я, розвиток морально-вольових та загальнолюдських якостей.

Керує гуртком керівник, який має педагогічну освіту. Кількість дітей в гуртку 12 чоловік.

Мета програми основного рівня навчання - сприяти загальнокультурному розвитку підлітка, вихованню різнобічної особистості, створюванню умов для розвитку творчих здібностей, формуванню у старшокласників теоретичної та практичної готовності до військової служби у Збройних Силах України так інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, навчанню гуртківців веденню краєзнавчих спостережень, техніці пішохідного туризму, орієнтування, підготовці до участі в спортивно-військових змаганнях.

Завдання програми гуртка основного рівня навчання:

 • продовжувати знайомити з краєзнавчими об’єктами свого села, міста та видатними діячами рідного краю;

 • зміцнювати здоров’я та загартовувати вихованців;

 • підвищувати загальний рівень фізичної, стройової підготовки гуртківців;

 • удосконалити знання гуртківців з техніки пішохідного туризму;

 • розвивати цілеспрямованість, наполегливість, взаємодопомогу;

 • надати знання зі спортивного орієнтування;

 • поглибити набуті знання з історичного, географічного краєзнавства, ознайомити з археологією, етнографією та фольклором рідного краю;

 • навчити надавати першу медичну допомогу;

 • розвивати стійкий інтерес до занять.

Навчально-тематичний план

(1рік навчання)

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теор.

практ.

всього

1.

Народознавство

9

18

27

2.

Мій рідний край

9

18

27

3.

Історія своєї країни

12

24

36

4.

Загальновійськова підготовка

9

18

27

5.

Основи медико-санітарної підготовки

12

24

36

6.

Основи туризму

9

18

27

7.

Фізична підготовка

6

12

18

8.

Навчально-тренувальні збори

6

12

18

Всього:

72

144

216

 1. Народознавство (27 годин)

 1. Мій дім, моя оселя. Українська хата та її інтер’єр. Обряди і повір’я, пов’язані з будівництвом хати, входчини. Правила поведінки в оселі. Подвіря та господарський реманент.

Практичні заняття:

Екскурсія до шкільної музейної кімнати-світлиці. Збирання, запис та оформлення обрядів, пов’язаних з будівництвом хати та входчинами в своєму регіоні. Екскурсія до старовинних будівель.

Запитання і завдання:

 1. Де в хаті, зазвичай, садять найпочеснішого гостя, наречених, ставлять ритуальний сніп жита? Чому?

 2. Чому українці ніколи не залишають стіл незастеленим?

 3. Подвір’я українського господаря неможливо уявити без огорожі. Чому?

 4. Розкажіть про священну роль криниці, колодязя в господарстві українського селянина.

 5. Що таке «ґринджоли»?

 6. Що ставлять українці на покуть та кладуть під скатертину на стіл на свято Різдва Христова?

 7. Що ви знаєте про свято Свічки? Коли його святкують?

 8. Розкажіть за обряд переселення української родини до нової оселі.

 9. Яке магічне значення має сміття?

Рекомендована література:

 1. Арутюнов С.А. Народы и культуры. – М.1998.

 2. Булашов Т. Український народ в своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. – К., 1992.

 3. Булонський П.А. Избранные произведения. – М. 1961.

 4. Гуменникова Т.Р. Українські національні традиції як засіб формування української національної свідомості // Початкова школа – 1996 - №1.

 5. Віденко М. Добрий початок – половина справи // Рідна школа – 1996. - №10.

 6. Культурно-бытовые процессы на юге Украины / Под. Ред. Ивановой Ю.В. – М – 1979.

 7. Стельмахович М.Т. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.

 8. Українська родина: родинний і громадський побут/ Упорядн. Лідія Орел. – К., 2000.

Методичні поради:

Проведення занять з даної теми бажано проводити в бібліотеці, або запросити на заняття бібліотекаря, заздалегідь (разом з бібліотекарем) підготувати виставку народознавчої літератури на дану тему. Заняття краще провести в формі бесіди. Також на заняття можна запросити старожилів або краєзнавців, з уст яких гуртківці почують цікаві розповіді про обряд входчин до нової оселі, про повір’я, пов’язані з домом, подвір’ям тощо. Цікавим для гуртківців буде проведення конкурсу загадок, ребусів, кросвордів про оселю, господарські будівлі, господарський реманент.

 1. Моя родина. Склад сім’ї. Імена. Рідна мова сімї. Предки батьків. Родовідне дерево. Моя мама. Золоті руки мого тата. Бабусіна казка. Дідусева мудрість. Традиційна сімейна мораль: шанобливе ставлення до старших, любов та повага до жінки-матері. Родинні стосунки з родичами.

Практичні заняття:

Створення родовідного дерева. Екскурсія «Сторінками сімейного альбому», екскурсія на виставку творів народних умільців. Свято, присвячене шанобливому ставленню до старших, любові та повазі до матусі і бабусі.

Запитання і завдання:

 1. Чому новонароджену дитину дотуляють ніжками до печі? Що означає цей обряд в українців?

 2. Добрий дух сім’ї, хто це? Де він живе?

 3. Що означає обряд, коли молода в хаті молодого кидала свій пояс на піч?

 4. Хто такі «хрещені батьки»?

Рекомендована література:

 1. Українська родина: родинний і громадський побут/ Упорядн. Лідія Орел. – К., 2000.

 2. Арутюнов С.А. Народы и культуры. – М.1998.

 3. Булашов Т. Український народ в своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. – К., 1992.

 4. Воропай О. Звичай нашого народу: Етнографічний нарис: У 2 томах – К., 1991 – Т. 1-2.

 5. Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 1996.

 6. Віденко М. Добрий початок – половина справи // Рідна школа – 1996. - №10.

 7. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик З.О. Основи національного виховання. – Умань, 1993

Методичні поради:

Актуальною сучасною проблемою є відносини суспільства й сім’ї. Ми повинні утвердити єдиний можливий у нашій соціальній культурі культ – культ родини. Вона певною мірою є віддзеркаленням усіх проблем сучасного життя – від економічних, соціальних, екологічних, демографічних до суто особистих.

Заняття з цієї теми дуже сподобаються гуртківцям. Вони з захопленням розповідають про своїх батьків, бабусей та дідусів, про їх захоплення, їх професії тощо. Дуже цікаво дітям буде дізнатись про значення та походження їх імен.

Також на заняття бажано запросити когось з родичів гуртківців, які захоплюються малюванням, вишиванням, в’язанням тощо, відвідати виставку творів народного мистецтва. На практичному занятті обов’язково треба, щоб кожен з гуртківців склав своє родовідне дерево. Як підсумок вивчення даної теми можна провести заняття-свято, присвячене шанобливому ставленню до старших, любові та повазі до матусі і бабусі.

2. Мій рідний край (27 годин)

Рідний край у далекому минулому. Його кордони, територія, населення. Зв’язок із державними архівами з питань вивчення документів з історії рідного краю. Пам’ятні місця на території рідного краю, їх виявлення та опис.

Вивчення краєзнавчих об’єктів на території рідного краю: документальні джерела архівів і музеїв; учасники історичних подій; предмети матеріальної та духовної культури; топономічний матеріал рідного краю; легенди про географічні назви; фольклорний матеріал; фотографії, малюнки, гравюри, плакати, картини.

Практичні заняття:

Вивчення літератури з історії рідного краю та архівних даних. Зустрічі з учасниками Великої Вітизняної війни, зі старожилами-краєзнавцями, записи їх спогадів.

Дослідницька робота з вивчення географічних назв рідного краю. Легенди. Записи старовинних пісень, обрядів.

Запитання і завдання:

  1. Знайти на карті світу Україну та записати, на якому материку та в якій частині світу вона розташована.

  2. На карті України знайти свою область.

  3. В якій частині нашої держави вона розташована і хто її сусіди?

  4. Які історичні події в житті рідного краю ви знаєте?

  5. Для чого людям потрібно знати свою історію?

  6. Назвіть імена великих полководців, які брали участь в долі вашого краю?

  7. Які легенди про виникнення вашого міста вам відомі?

  8. Які цікаві події з історії вашого міста вам розповіли місцеві жителі?

Рекомендована література:

 1. Шилова Л.Г., Тимашова В.І. Географія рідного краю. Інформаційно-енцеклопедичне видавництво «Горизонт», 1999.

 2. Микола Тищенко Сімфонія Сіверського краю. Фотоальбом. Чернігів, Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда», 2005.

 3. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник за ред. А.В.Кудрицького. К., «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1990.

 4. Подесення моє (Перекази, легенди та оповідки про сіверянський край). Упор. Римма Дев’яненко, Чернігів, 2001.

 5. Батурин: історія в памятках. (Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Ніжин, «Видавництво»Аспект-Поліграф»,2008.

 6. Обласні газети («Деснянська правда», «Гарт», «Вісник Ч» тощо).

Методичні поради:

На заняття слід запросити працівників музейних та архівних установ міста, підготувати до нього цікаві ілюстрації (альбоми, монтажі, кіноплівку чи відеофільм) про історичне минуле свого краю. Під час практичних занять треба провести екскурсії до історичного, краєзнавчого музеїв, до архіву, до памятних місць.

Знайти живих свідків та безпосередніх учасників історичних подій – важливе завдання юних патріотів. Зустрічі гуртківців зі старожилами-краєзнавцями, знатними працівниками будуть дуже цікавими, повчальними і дуже цінними у виховному відношенні. Ці люди можуть багато цікавого розповісти про події, які, можливо, ще не ввійшли до славного літопису нашої Батьківщини. Тому слід виховувати у гуртківців звичку до старанного запису спогадів людей, з якими їм пощастило зустрітися.

Доцільно доручити дітям також зробити докладний опис всіх історичних пам’яток, які є в даному районі, замалювати або сфотографувати їх, залучити учнів до широкої пропаганди в місцевій пресі, по радіо матеріалів, зібраних під час походів, екскурсій, зустрічей з цікавими людьми рідного краю.

3.Історія своєї країни ( 36 годин)

Знайомство з історією. Подорож у віках. Речові історичні джерела. Писемні та усні історичні джерела. Нумізматика, сфрагістика та геральдика в історичній науці. Географічні назви та імена людей в історичній науці.

Практичні заняття:

Екскурсії до історичного, краєзнавчого музеїв. Робота з історичною літературою, картами, атласами.

Запитання і завдання:

   1. Що означає слово «історія»?

   2. Вставте пропущені роки та століття:

 • п’яте століття розпочинається _____ роком та закінчується _____ роком;

 • тринадцяте століття розпочинається ____ роком та закінчується ___ роком;

 • 998 рік належить до ____ половини століття;

 • 1917 рік належить до ____ половини століття.

   1. Коли, де та ким вперше було виявлено залишки трипільської культури?

   2. Яким було житло трипільців?

   3. Які матеріали для письма використовувало людство в процесі розвитку цивілізації?

   4. Як називається наука, що досліджує монети; паперові грошові знаки; печатки; герби?

   5. Вставте пропущені слова і дати, користуючись підказками:

 • Найдавнішим іменем, яке використовували наші предки для називання своєї землі, є ______________;

 • Назва «Україна» вперше згадується ______ року;

 • Українці належать до _________ гілки слов’ян.

(західна, 1187 р., східна, Україна, Русь, 988 р.)

Рекомендована література:

1. Баран В.К. – Історія України – Світ, 1998.

2. Бойко О.Д. – Історія України – Академія, 1999.

3. Історія України – Альтернативи, 1997.

4. Лановик Б.Д. Лазарович М.В. – Історія України – Знання Прес, 2006.

5. Остафійчук В.Ф. – Історія України – Сучасне Бачення, Знання Прес, 2006.

6. Світлична В.В. – Історія України – Каравелла, 2006.

7. Боплан Г. Опис України – Будь-яке питання.

8. Листи запорожців султану // Українська культура – 1991. -№4.

 1. Січинський В. Чужинці про Україну – К., 1992.

 2. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1775 рр.). – К., 1961.

 3. Голобуцький В.А. Запорожское казачество. – К., 1956.

 4. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків – Т. 1 – 3. – Львів, 1990/91.

Методичні поради:

Під час розгляду даної теми керівник ознайомлює учнів зі структурою історичних джерел, а гуртківці за допомогою вчителя називають об’єкти, що можуть належати до того чи іншого їх виду та спільно з’ясовують їх переваги і недоліки. В ході вивчення даної теми бажано використовувати вісь (стрічку), тоді в учнів сформується правильне уявлення про рік, століття, тисячоліття, еру.

На заняттях необхідно ознайомити дітей з поняттям «археологічні розкопки», за допомогою ілюстрацій трипільських пам’яток визначити основні заняття трипільців. За допомогою ілюстрацій зразків історичних джерел та видів письма керівник гуртка показує, яке значення для історика мають не тільки речові пам’ятки, але й писемність та усне слово.

В ході розмови про геральдику учням пропонується дати пояснення походження тризуба. Оскільки переважній їх більшості відомі версії походження цього знака.

Людей завжди цікавила історія походження назв, тому керівник обов’язково повинен розповісти про цікаву науку – топоніміку, яка розкриває таємниці походження різних назв. Це можна зробити у вигляді подорожі історичними місцями по рідному краю, по нашій країні.

На практичних заняттях можна запропонувати гуртківцям зобразити герб своєї сімї чи класу. Дотримуючись правил геральдики. Дуже цікавим буде заняття, на якому буде проведено краєзнавчу вікторину, гру, кросворди тощо.

Обов’язково необхідно на практичних заняттях провести екскурсії до історичного музею, де познайомити учнів з археологічними пам’ятками, трипільськими знахідками. Якщо є можливість, то можна дітей зводити (звозити) на місце розкопок.

4. Загальновійськова підготовка ( 27 годин)

 1. Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна. Поняття про військові звання і знаки розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов’язки.

Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, відданння і виконання наказів.

Військова дисципліна, її суть і значення. Обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів (старшин).

Практичні заняття:

Екскурсії до військової частини, військового ліцею, училища. Зустрічі з ліцеїстами військового ліцею, військового училища.

Запитання і завдання:

1. Які існують статути Збройних Сил України? Розкажіть основні положення одного з них.

2. Назвіть кілька загальних положень про військовослужбовців Збройних Сил України (із Статуту внутрішньої служби ЗСУ).

3. Назвіть армійські військові звання Збройних Сил України.

4. Назвіть флотські звання Збройних Сил України.

5. Які ви знаєте правила військової ввічливості?

6. Який статутний порядок звернення до начальників і старших?

7. Розкажіть про обов'язки солдата (матроса).

Рекомендована література:

   1. Кириченко О.В. Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в системі військово-патріотичної і спортивно-технічної діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – Вип. 26.

   2. Томчук М.І. Військовий вишкіл: від кнгяжих часів до січових стрільців // Рідна школа. – 1995. – № 2.

   3. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

Методичні поради:

На заняттях керівник гуртка повинен охарактеризувати поняття щодо суті і значення військової дисципліни, назвати статути Збройних Сил України, основні їх вимоги. Також необхідно пояснити обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни; заохочення та стягнення, що накладаються на солдат (матросів), сержантів (старшин). На практичних заняттях необхідно навчити гуртківців розуміти військові звання і знаки розрізнення; правила військової ввічливості й поведінки військовослужбовця як у військовій частині, так і у громадських місцях; права й обовязки військовослужбовця.

  1. Військово-спортивне свято. Проводиться протягом навчального року. Це можуть бути «Козацькі розваги», краєзнавча вікторина, військово-спортивні змагання тощо.

Рекомендована література:

 1. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

 2. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

 3. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

Методичні поради:

До ігор, змагань, конкурсів, які бажано проводити якомога частіше, необхідно прилучати всіх гуртківців. Бажано до свята Покрови, 14 жовтня, провести конкурсно-розважальну програму «Козацькі розваги», в якій будуть не тільки конкурси та змагання, але прозвучать цікаві сторінки історії про козаків, про українську армію.

5. Основи медико-санітарної підготовки (36 годин)

1. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок. Поняття про рану. Класифікація ран. Запобігання раневої інфекції. Види та класифікація пов’язок. Загальна техніка накладання пов’язок. Накладання стерільних пов’язок на голову, предпліччя, ліктьовий і плечовий суглоби.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо накладання пов’язок.

Запитання і завдання:

 1. Що таке абсцес?

 2. Які рани ви знаєте?

 3. Назвіть основні типи бинтових пов’язок.

 4. Показати як правильно накладати пов’язку на голову («чепець»).

 5. Показати як правильно накладати хрестоподібну (восьмиподібну) пов’язку.

Рекомендована література:

 1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

 3. Біологія: Навч. Посіб. Для мед. ВНЗ І-V рівн. Акрид. Рекомендовано МОН / За ред.. З.Д.Воробця. – К., 2009.

 4. Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Наук.-поп. Вид. – К.: Медицина, 2006.

 5. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 6. Гут Т.М., Гут Р.П. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 7. Військово-медична підготовка: Підруч. Для мед. ВНЗ І-ІІІ рівн. Акрид. Затверджено МОЗ, Знання, 2008.

Методичні поради:

Заняття на цю тему краще проводити в лікарні, де медична сестра або лікар в дохідливій формі ознайомить гуртківців з видами ран та покаже на практиці як правильно накладати основні типи бинтових плов’язок. Для вивчення даної теми кожному гуртківцю необхідно мати бинт для виконання на практиці тренувальних вправ з накладання повязок.

2. Переломи та вивихи. Травматичний шок. Переломи та їх класифікація. Перша допомога при переломах та вививихах. Травматичний шок, перша допомога. Основи накладання шин з підручного матеріалу. Транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо накладання шин з підручного матеріалу, транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.

Запитання і завдання:

 1. Що таке вивих?

 2. Назвіть ознаки вивихів.

 3. Які переломи бувають?

 4. Назвіть ознаки переломів.

 5. Як треба накладати шину при переломі?

 6. Чому відкритий перелом ...., ніж закритий?

Рекомендована література:

Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 1. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

 2. Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Наук.-поп. Вид. – К.: Медицина, 2006.

 3. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 4. Гут Т.М., Гут Р.П. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 5. Військово-медична підготовка: Підруч. Для мед. ВНЗ І-ІІІ рівн. Акрид. Затверджено МОЗ, Знання, 2008.

Методичні поради:

На заняттях з даної теми необхідно познайомити учнів з відкритим та закритим переломами, технікою накладання шин з підручного матеріалута надання першої долікарської допомоги. Необхідно також звернути увагу на уход за хворими з переломами та з вивіхами, транспортування їх.

При можливості бажано провести екскурсію до травмопункту, травмотологічного відділення.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо накладання шин з підручного матеріалу, транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.

 1. Основи туризму (27 годин)

 1. Вступ. Історія розвитку туризму на Україні. Традиції, сучасний стан і основні напрямки розвитку вітчизняного туризму. Види туризму. Зв'язок туризму і краєзнавства.

Практичні заняття:

Бесіди про розвиток туризму на Україні. Перегляд відеофільмів про туризм, про досягнення видатних вітчизняних і зарубіжних спортсменів-туристів, альпіністів, мандрівників, краєзнавців.

Запитання і завдання:

 1. Що ви знаєте про розвиток туризму на Україні?

 2. Які види туризму існують?

 3. Яких вітчизняних та зарубіжних туристів, альпіністів ви знаєте?

Рекомендована література:

 1. Абуков А. X. Туризм сегодня и завтра. Туристско-экскурсионная работа профсоюзов. - М.: Профиздат, 1987.

 2. Ананьев М. А. Международный туризм и его развитие после II мировой войны. - М.: Внешторгиздат, 1966.

 3. З історії вітчизняного туризму: 36. наук. ст. - К.: ФПУ, 1н-т туризму, 1997.

 4. Крючков А. А. История международного и отечественного туризма. - М.: НОУ "Луч", 1999.

 5. Немоляева М. А., Ходорков Л. Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. - М.: Междунар. отношения, 1985.

 6. Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. - К.: Довіра, 1992.

 7. Усыскин Г. С. Очерки истории российского туризма. - СПб.: Издат. торг, дом "Герда", 2000.

 8. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

 9. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

Методичні поради:

Заняття повинно бути яскравим, емоційним, розкривати радість спілкування з природою, новими людьми, дати можливість перевірити себе і своїх товаришів в подоланні труднощів під час походу. Заняття бажано провести десь на лісовій галявині, але і в залі чи в класі його можна зробити цікавим і змістовним. Головне, викликати в учнів бажання займатись туризмом та краєзнавством. На початку занять бажані зустрічі майбутніх туристів з цікавими людьми – досвідченими мандрівниками, геологами, альпіністами. Розповідь повинна бути короткою і яскравою. Можна прочитати цікаві уривки з художньої літератури, розповісти кілька епізодів з життя визначних мандрівників або з власної практики. Їх розповіді можна доповнити переглядом фотографій та відеофільмів про туризм. Діти повинні усвідомити, що туризм – цікава і корисна справа і що кожний, хто набуде певних туристських навичок, зможе стати дослідником природи, її багатств, справжнім мандрівником.

 1. Туристські можливості рідного краю. Географічне положення території краю. Рельєф, клімат. Рослинність та тваринний світ. Населення, історія, господарство, культура краю. Пам’ятні місця, музеї, заповідники, цікаві об’єкти природи. Маршрути туристських походів по рідному краю.

Практичні заняття:

Екскурсії на природу, до музеїв, заповідників, заказників тощо. Зустрічі майбутніх туристів з цікавими людьми – досвідченими мандрівниками, геологами, альпіністами. Перегляд відеофільмів, фотоальбомів про туризм, подорожі та екскурсії.

Запитання і завдання:

 1. Знайти на карті світу Україну та записати, на якому материку та в якій частині світу вона розташована.

 2. На карті України знайти свою область.

 3. В якій частині нашої держави розташована ваша область і хто її сусіди?

 4. Яка кількість населення України, вашої області?

 5. Про які історичні події в житті рідного краю ви знаєте?

 6. Для чого людям потрібно знати свою історію?

 7. Як йшло заселення нашого краю?

 8. Назвіть імена великих полководців, які брали участь в долі вашого краю?

 9. Які легенди про виникнення вашого міста вам відомі?

 10. Які поселення першими виникли у твоєму краї?

 11. Якого числа було визволено ваше місто від німецьких загарбників?

Рекомендована література:

 1. Шилова Л.Г., Тимашова В.І. Географія рідного краю. Інформаційно-енцеклопедичне видавництво «Горизонт», 1999.

 2. Микола Тищенко. Сімфонія Сіверського краю. Фотоальбом. Чернігів, Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда», 2005.

 3. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник за ред. А.В.Кудрицького. К., «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1990.

 4. Подесення моє (Перекази, легенди та оповідки про сіверянський край). Упор. Римма Дев’яненко, Чернігів, 2001.

 5. Батурин: історія в памятках. (Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Ніжин, «Видавництво»Аспект-Поліграф»,2008.

 6. Баран В.К. – Історія України – Світ, 1998.

 7. Бойко О.Д. – Історія України – Академія, 1999.

 8. Історія України – Альтернативи, 1997.

 9. Остафійчук В.Ф. – Історія України – Сучасне Бачення, Знання Прес, 2006.

Методичні поради:

Для успішного проведення занять з цієї теми необхідно мати фізико-географічну та економічну карти вивчаємого регіону. Бажано підготувати фотографії, відеороліки для показу їх на заняттях, які краще проводити в формі бесіди.

На заняттях можна використовувати звіти та усні розповіді дітей з інших гуртків, які побували в цікавих походах по рідному краю, мають різні колекції, альбоми, малюнки. Можна запросити на заняття досвідченого туриста-краєзнавця, який поділиться своїм туристичним досвідом та розповість про краєзнавчу роботу під час туристського походу. Такі зустрічі сприяють виникненню в учнів пізнавального інтересу та мають виховне значення.

Для більш глубокого вивчення рідного краю гуртківцям необхідно дати самостійну практичну роботу з довідковою літературою щодо фізико-географічної характеристики району,області.

 1. Туристське спорядження. Групове та особисте спорядження. Особливості спорядження для різних видів туризму. Основні вимоги до спорядження; мала маса, міцність, зручність, відповідність призначенню. Догляд за спорядженням, його ремонт. Склад ремонтної аптечки. Складання рюкзака.

Практичні заняття:

Складання переліків індивідуального та групового спорядження для умовного одно- та багатоденного походу. Укладання рюкзаків різної конструкції для одно- та багатоденного походів. Складання ремонтної аптечки. Ремонт групового спорядження.

Запитання і завдання:

 1. Назвіть основні вимоги до спорядження.

 2. Що з одягу та взуття необхідно брати для літнього багатоденного походу?

 3. Що входить до групового спорядження?

 4. Як необхідно розподілять групове спорядження між членами туристської групи?

Рекомендована література:

 1. Про туризм: Закон України від 15.09.95 № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 31.

 2. Квартальнов В. А., Федорченко В. К. Туризм социальный: история и современность. - К.: Вища шк.,1989.

 3. Все для вчителя. Травень, 2004. - № 13-14.

 4. Істомин П.І. Туристська діяльність школярів: питання теорії і методики - М.: Педагогіка, 1987.

 5. Кулик П.П. Туризм – відпочинок, спорт, пізнання. – К.: Реклама, 1983.

 6. Костриця М.Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі. – К.: Радянська школа, 1985.

Методичні поради:

Керівник гуртка звертає увагу учнів на прямий звязок правильно підібраного спорядження та вміння користуватись ним для безпечності та успіху походу, взяти все необхідне та нічого зайвого, що дуже важливе для зменшення ваги рюкзака.

Керівник пропонує гуртківцям скласти список необхідного спорядження для одноденного і багатоденного походу. Після обговорення цього списку учні заносять його в свої зошити, книжки. Заняття слід супроводити демонструванням зразків спорядження або організувати виставку. При відсутності спеціального похідного спорядження слід використати наочні посібники у вигляді малюнків, плакатів.

7.Фізична підготовка (18 годин)

Гімнастичні вправи з предметами: скакалками, палицями, обручами, набивними м’ячами. Вправи з гантелями та еспандером.

Легкоатлетичні вправи - біг на 400 і 800 метрів. Естафетний біг на короткі дистанції. Стрибки в довжину.

Рухливі ігри на швидкість, точність рухів, спритність, витривалість.

Практичні заняття:

Гімнастичні вправи з предметами.

Біг на 400 і 800 метрів, естафетний біг, відпрацьовування техніки стрибків в довжину. Рухливі ігри на місцевості.

Змагання з фізичної підготовки серед членів гуртка.

Запитання і завдання:

 1. Розкажіть про значення фізичної культури та спорту для людини.

 2. Виконання залікових стрибків в довжину.

 3. Які види ходьби ви знаєте?

 4. Виконання залікових вправ: біг на 400, 800 метрів.

 5. Показати гімнастичні вправи зі скакалкою, обручем.

Рекомендована література:

 1. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

 2. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

 3. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – К.: Радянська школа, 1988.

 4. Дьяконов В.В. Развитие выносливости, быстроты и силы у школьников и их воспитание на уроках физической культуры: Автореф. пед. наук. – М., 1982.

 5. Разумовский Е.А. Как стать сильным и выносливым // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Физкультура и спорт». – М.: Знание, 1984. – № 3.

 6. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. учеб. заведений физ. культуры. – изд. 3-е, перераб., доп. / Под. ред. Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984.

 7. Шевченко А.А., Перевощиков Ю.А. Основы физического воспитания. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1984.

 8. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.

Методичні поради:

Заняття з фізичної культури необхідно проводити тільки в спортивному залі або на спортмайданчику. Починати треба обовязково з гімнастики, нагадуючи про її значення в житті людини. В основній частині заняття розповісти про загальнорозвиваючі вправи, про похідний крок, різні види ходьби. Показати, як правильно переходити з кроку на біг. На практичних заняттях необхідно виконати залікові пробіги на дистанціїї 400 та 800 метрів. Також необхідно навчити дітей виконувати правильно естафетний та «човниковий» види бігу.

При розучуванні гімнастичних вправ з предметами бажано, щоб у кожного гуртківця були свої скакалки, палиця, обруч, набивний м’яч тощо.

Рухливі ігри на швидкість, точність рухів, спритність, витривалість краще проводити в другій половині заняття. Під час рухливих ігор виховуємо в учнів фізичні якості, ввічливість по відношенню до товаришів. Під час практичних занять керівник гуртка обов’язково повинен контролювати фізичні навантаження.

7. Навчально-тренувальні збори, походи (18 годин)

Практичні заняття:

Проведення навчально-тренувальних зборів, одно- та дводенних походів. Відпрацювання практичних навичок щодо накладання джгута, короткочасної зупинки кровотечі.

Запитання і завдання:

 1. Назвіть державні символи України.

 2. Як треба поводити себе під час звучання гімну України.

 3. Назвіть лікарські рослини своєї області.

 4. Які рослини твого краю занесені до Червоної книги України?

 5. Скільки районних центрів в твоїй області?

 6. З якими областями межує твоя область?

 7. Як ви загартовуєте свій організм?

 8. Показати як правильно накладати джгут в разі кровотечі з кисті руки.

 9. Назвіть основні вимоги до спорядження.

 10. Що з одягу та взуття необхідно брати для літнього багатоденного походу?

 11. Що входить до групового спорядження?

 12. Як необхідно розподілять групове спорядження між членами туристської групи?

Методичні поради:

Навчально-тренувальні збори, туристсько-краєзнавчі походи необхідно проводити як на протязі навчального року, так і в кінці. Проводяться вони з метою практичного закріплення здобутих гуртківцями знань під час навчального року, а саме: знань з історії нашої країни, з історії виникнення державних символів, з історії українського війська, знань щодо географічної характеристики та економічного розвитку нашого краю, розташування України на карті світу, адміністративного поділу її та своєї області.

Під час навчально-тренувальних зборів в кінці року необхідно провести військово-спортивне свято. Це можуть бути ігри «Котигорошко», «Зірниця», «Сокіл» («Джура») та інші. Бажано, щоб підсумкова гра проводилася на базі туристичного містечка чи табору не в один день, а протягом трьох-пяти днів і щоб гуртківці ночували в наметах, а їжу готували на вогнищі.

Вимоги до знань і вмінь гуртківців

Гуртківці повинні знати:

 • туристсько-краєзнавчі можливості свого краю;

 • фізико-географічну характеристику краю;

 • краєзнавчі об’єкти свого міста;

 • чисельність населення свого краю;

 • головні події історії українського війська;

 • види історичних джерел;

 • що таке нумізматика, сфрагістика та геральдика;

 • обряди і повір’я, пов’язані з будівництвом хати, входчинами;

 • правила поведінки в оселі;

 • поняття про рану, види ран;

 • види та класифікацію пов’язок;

 • загальну техніку накладання пов’язок;

 • поняття про військові звання і знаки розрізнення;

 • що таке військова дисципліна;

 • обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни;

 • історію розвитку туризму на Україні;

 • види туризму;

 • особливості спорядження для різних видів туризму;

 • основні вимоги до спорядження;

Гуртківці повинні вміти:

 • робити опис краєзнавчих об’єктів свого міста;

 • опрацьовувати зібрані краєзнавчі матеріали;в

 • виконувати стрибки в довжину;

 • виконувати гімнастичні вправи з предметами;

 • надавати медичну допомогу при переломах та вивіхах;

 • накладати шини з підручного матеріалу;

 • транспортувати потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях;

 • виконувати гімнастичні та легкоатлетичні вправи з фізичної підготовки, рухливі ігри на швидкість, точність рухів, спритність, витривалість;

 • складати план підготовки дводенного туристсько-краєзнавчого походу, кошторис, перелік індивідуального і групового спорядження, укладати рюкзаки різної конструкції, ремонтувати групове спорядження;

 • рухатися групою в пішому поході;

 • в'язати туристські вузли для зв'язування мотузок однакового діаметру, грудну обв’язку та бесідку;

 • надавати медичну допомогу при травмах і захворюваннях, які виникли через неправильні дії туристів, накладати пов'язки.

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ

(2 рік навчання)

Навчально-тематичний план

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теор.

практ.

всього

1.

Народознавство

9

18

27

2.

Мій рідний край

9

18

27

3.

Історія своєї країни

9

18

27

4.

Загальновійськова підготовка

9

18

27

5.

Основи цивільного захисту

6

12

18

6.

Основи медико-санітарної підготовки

9

18

27

7.

Основи туризму

9

18

27

8.

Фізична підготовка

6

12

18

9.

Навчально-тренувальні збори

6

12

18

Всього:

72

144

216

1. Народознавство (27 годин)

 1. Народна кулінарія. Їжа та харчування. Раціон харчування в давнину і в наш час. Посуд для зберігання і приготування їжі. Обрядове значення їжі, рітуальні страви. Святвечірні страви: кутя, узвар, хліб. Різдвяні страви. Новорічне застілля. Вечеря перед Водохрещею. Свячена вода. Харчування під час сиропустного тижня, Великого посту. Великодні страви: паска, крашанки, писанки. Зелені свята. Страви на свята Маковія, Спаса. Печиво «Миколайчики». Подарунки дітям на день Святого Миколая. Традиційні українські страви. Обрядові страви родинно-побутових свят.

Практичні заняття:

Збирання рецептів традиційних українських страв минулого та сьогодення, найпоширеніших у своєму районі, селі. Створення рукописних збірок кулінарних рецептів. Запис обрядових дій під час приготування та споживання ритуальних страв, відомостей про обрядове значення їжі. Збирання колекції старовинного посуду для шкільного музею.

Запитання і завдання:

 1. Яка страва в українців вважається символом продовження роду?

 2. Назвіть українські обрядові страви. Що ви про них знаєте?

 3. Що символізує звичай обсипання молодих на весіллі горіхами і зерном?

 4. Як слов’яни в давнину називали великодній каравай? Яке його обрядове значення?

 5. Що таке піст? Які пости ви знаєте?

 6. Скільки днів продовжується піст перед Великоднем?

 7. Як інакше називається Святвечір? Яку страву обов’язково готують на це свято?

 8. Скільки страв готують на Святвечір?

Рекомендована література:

 1. Вінець.Скуратівський В.Т. Київ. Видавництво УСГА 1994.

 2. Кутельмах К. Календарно-побутова обрядовість. Традиції і сучасність // Соціологічна обрядовість на Україні. – К. – 1983.

 3. Галина Лозко «Українське народознавство», Харків, 2005.

 4. Лозко Г., Спасівка // Сварог. – 1997. Вип.5.

 5. Богород А. Піст для оглашенних // Сварог. – 1996. – Вип.4.

 6. Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросииян. – К., 1860. – Репринт. – К., 1991.

Методичні поради:

При проведенні занять на цю тему потрібно спочатку дати учням відомості щодо національних українських страв, їх появу та деякі рецепти приготування (український борщ, вареники, галушки, узвар тощо). Дати поняття обрядовій їжі, рітуальним стравам.

Заняття про святвечірні, новорічні страви бажано провести в формі бесіди, щоб гуртківці розповіли, як готуються до новорічних та різдвяних свят в їхніх сімях, які страви готують, а керівник познайомить з обрядами в інших регіонах нашої країни (на Волині, на Закарпатті тощо). Необхідно, щоб кожен учень мав свій зошит, де буде записувати рецепти традиційних українських страв.

2. Народний одяг. Жіночий і дівочий одяг. Українська сорочка. Плечовий одяг (свита, кептар, корсетка, кофта, кожушок, сердак, камізелька, кунтуш, жупан тощо). Поясний одяг (запаска, плахта, спідниця). Декоративне оздоблення убрання. Пояси. Дівочі зачіски, зачіски заміжніх жінок. Вбрання голови (стрічки, віночки, хустки, очіпки, рантухи, намітки, перемітки та ін.). Прикраси. Взуття. Відмінності між буденним і святковим одягом.

Чоловічий одяг. Сорочка. Плечовий одяг (свита, сіряк, кептар, кожух, кобеняк, кирея, гуня, чумарка, жупан, опанча тощо). Поясний одяг (штани, гачі, ногавиці, шаровари та ін.). Пояси. Зачіски. Головні убори. Взуття. Різниця між повсякденним і святковим чоловічим одягом. Своєрідність костюмів різних етнографічних районів України. Зміни одягу протягом ХХ століття. Елементи народних традицій в сучасному одязі.

Практичні заняття:

Вивчення традиційного одягу населення рідного краю. Пошук старовинних фотографій із зображенням земляків у традиційних костюмах. Збирання колекції одягу, взуття, головних уборів, прикрас для шкільного музею.

Запитання і завдання:

 1. Найстарішими формами поясного одягу українських жінок були: ……. (продовжіть речення).

 2. Що ви знаєте про фартух? Чому вагітним жінкам рекомендовано носити фартух?

 3. Чим відрізняються дівочі зачіски від зачісок заміжніх жінок?

 4. Що ви знаєте про чоловічий національний одяг? Чим відрізняється повсякденний одяг українця від святкового?

 5. В яких країнах, крім України, носять плахти?

 6. Розкажіть, що ви знаєте за українську вишивку як оберег.

Рекомендована література:

 1. Вінець. Скуратівський В.Т. Київ. Видавництво УСГА 1994 - 240 с.

 2. Николаева Т. Украинская народная одежда. Среднее Понепровье. – К., 1998.

 3. Стамеров К. Нариси з історії костюмів. – К., 1978.

 4. Захарчук-Чугай Р. Українська народна вишивка. – К., 1988.

Методичні поради:

Бажано, щоб при вивченні даної теми учні запам’ятали основні елементи чоловічого та жіночого українського національного одягу; знали, що таке кептар, свитка, кунтуш, камізелька та інші). При вивченні жіночого та чоловічого національного одягу діти повинні усвідомити різницю в одязі жінки та дівчини; різницю між повсякденним і святковим чоловічим одягом. Бажано приготувати для занять малюнки, фотографії, відеороліки із зображенням українських національних костюмів. На практичних заняттях можна провести вікторину чи гру, під час яких гуртківці будуть відповідати на запитання щодо історії виникнення українського національного костюму, на малюнках шукати той чи інший вид одягу та робити опис його.

Керівнику гуртка необхідно звернути увагу дітей на своєрідність костюмів різних етнографічних районів України, на зміни одягу протягом ХХ століття, а також про елементи народних традицій в сучасному одязі.

2. Мій рідний край (27 годин)

1. Поселення та захоронення на території рідного краю. Стоянки – стародавні залишки поселень стародавньої людини. Городища – залишки стародавнього укріпленого поселення. Захоронення – найпоширеніші археологічні пам’ятники. Види захоронен: кургани, грунтові могильники. Наскельні зображення – розповідь про життя стародавніх людей.

Археологічна розвідка та розкопки. Правила і порядок роботи археолога.

Практичні заняття:

Визначення типів археологічних пам’ятників рідного краю. Вивчення спеціальної літератури. Участь в археологічних розкопках. Використання археологічних пам’яток у шкільному краєзнавчому музеї.

Запитання і завдання:

  1. Хто такі археологи?

  2. Як проводяться археологічні розкопки?

  3. Яка роль музеїв у вивченні історії?

  4. Які типи музеїв вам відомі?

  5. Звідки археологи отримали інформацію про скіфів?

Рекомендована література:

 1. Шилова Л.Г., Тимашова В.І. Географія рідного краю, Інформаційно-енцеклопедичне видавництво «Горизонт», 1999.

 2. Микола Тищенко Сімфонія Сіверського краю. Фотоальбом. Чернігів, Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда», 2005.

 3. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник за ред. А.В.Кудрицького. К., «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1990.

 4. Подесення моє (Перекази, легенди та оповідки про сіверянський край). Упор. Римма Дев’яненко, Чернігів, 2001.

 5. Батурин: історія в пам’ятках. (Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Ніжин, «Видавництво»Аспект-Поліграф»,2008.

Методичні поради:

На початку занять з даної теми обов’язково необхідно спочатку задати учням питання: «Яким чином ми отримуємо інформацію про минулі епохи?». Учні називають переважно писемні джерела. Керівник звертає їхню увагу на той факт, що писемність виникла порівняно недавно, а нам багато відомо і про дописемний період існування людської цивілізації. Розповідь вчителя підкріплюється зразками різних видів письма та ілюстраціями щодо археологічних знахідок рідного краю. Далі - знайомство з ілюстраціями стародавніх залишків поселень стародавньої людини, видами захоронень: кургани, ґрунтові могильники.

На практичних заняттях необхідно зробити екскурсійні походи, поїздки до місць розкопок, на кургани, захоронення тощо, під час яких учні визначать типи археологічних пам’ятників.

3. Історія своєї країни (27 годин)

Княжа Русь – Україна. Становлення Київської Русі. Київська Русь за часів Володимира та Ярослава. Київська Русь і кочівники. Галицько-Волинська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського і Польщі.

Практичні заняття:

Екскурсії до історичного, краєзнавчого музеїв. Робота з історичною літературою, картами, атласами.

Запитання і завдання:

1. Покажіть на мапі України, де жили слов’янські племена. Зазначте ці місця на контурній мапі. Запишіть.

2. Де і як будували слов’яни свої оселі? Розкажіть про життя слов’ян.

3. Яка була віра слов’ян?

4. Які завдання мав князь? Що це було віче?

5. Розкажіть перекази про початки Києва. Які торгові шляхи сходилися у Києві?

6. Хто був першим могутнім київським князем? Які землі належали до його держави?

7. Хто це були варяги? Кудою йшли вони походами?

8. Як і чому намагалися греки шкодити українським купцям? Як князь Олег покарав непокірливих греків?

9. Розкажіть і запишіть найважливіші події з життя князя Ігоря та його заслуги для України.

10.Чому рік 988 такий важливий в історії України?

11.Які наслідки мало прийняття християнства?

12.Які заслуги для зросту сили і значення України має кн. Ярослав Мудрий.?

13. Що це була «Руська Правда»?

Рекомендована література:

1. Баран В.К. – Історія України – Світ, 1998.

2. Бойко О.Д. – Історія України – Академія, 1999.

3. Історія України – Альтернативи, 1997.

4. Лановик Б.Д. Лазарович М.В. – Історія України – Знання Прес, 2006.

5. Остафійчук В.Ф. – Історія України – Сучасне Бачення, Знання Прес, 2006.

6. Світлична В.В. – Історія України – Каравелла, 2006.

 1. Боплан Г. Опис України – Будь-яке питання.

 2. Листи запорожців султану // Українська культура – 1991. - №

Методичні поради:

Перше заняття з даної теми бажано розпочати словами «На сьогоднішньому занятті ми розпочинаємо подорож по найцікавішому і захопливішому періоду вітчизняної історії. Саме в той час сформувалась українська нація, утворилась могутня держава…». Далі пригадайте разом з учнями легенду про заснування Києва. Необхідно показати на карті Київ, Дніпро. Далі розповідь про утворення держави у слов’ян, правління перших Рюриковичів. Далі слід зробити повідомлення про «Повість врем’яних літ» та Нестора Літописця, спробувати отримати від учнів відповіді на аналітичне запитання: «В чому полягає особливість літопису як історичного джерела?»

Розповідь керівника про розвиток Русі в період правління Володимира та за часів Ярослава Мудрого повинна бути короткою, але супроводжуватися яскравими ілюстраціями, що дасть змогу закріпити уявлення учнів про епоху. При закріпленні набутих знань чи на практичному занятті бажано провести гру «Історичні східці».

При вивченні підтеми «Київська Русь та кочівники» учням можна запропонувати за допомогою карти та атласу назвати сусідів русичів на сході та поміркувати, чи припиняться напади кочівників після розгрому печенігів Ярославом Мудрим. Далі вчитель розповідає про боротьбу з кочівниками, про Володимира Мономаха, золотоординське іго. При розповіді про виникнення Галицько-Волинської держави обов’язково необхідно згадати про світоч Галицької землі - Данила Романовича, про боротьбу з монголо-татарами.

На практичних заняттях рекомендується проведення навчальних та закріплюючих екскурсій до історичного музею та історичними місцями рідного краю. Також не буде зайвим проведення історичних ігор, краєзнавчих вікторин.

4.Загальновійськова підготовка (27 годин)

  1. Організація внутрішньої та вартової служби. Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів. Підйом, ранковий огляд і перевірка.

Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. Обов’язки днювального роти та його підлеглість. Обладнання та оснащення місця, де черговий днювальний виконує свої обов’язки.

Призначеня та завдання варти. Визначення варти, часового. Пост, його обладнання та оснащення. Положення зброї у часового на посту. Способи охорони поста. Обов’язки часового.

Практичні заняття:

Тренування у виконанні обов’язків днювального. Тренування у виконанні обов’язків часового під час прийому та здачі поста. Дії часового при виникненні на посту пожежі або порушенні порядку поблизу свого поста чи на сусідньому посту. Дії часового при нападі на пост. Порядок застосування зброї.

Запитання і завдання:

1. Яка мета призначення вартової служби?

2. Які бувають варти?

3. Що таке пост та яке його обладнання?

4. Які обов'язки часового?

5. Які способи охорони поста вимагає Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України?

6. У чому полягає недоторканність часового?

7. Назвіть дії часового під час прийняття і здачі поста.

Рекомендована література:

 1. Павко І.Й., Таран О.М. «Цивільний захист в навчальних закладах освіти і науки»,К., 2004.

 2. Тереля І.М. «Паланка» та її місце у військово-патріотичному вихованні». К., 2002.

 3. Кириченко О.В. Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в системі військово-патріотичної і спортивно-технічної діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – Вип. 26.

 4. Томчук М.І. Військовий вишкіл: від княжих часів до січових стрільців // Рідна школа. – 1995. – № 2.

 5. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

 6. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

Методичні поради:

Керівник гуртка повинен розповісти учням про організацію внутрішньої та вартової служби, про розподіл часу і повсякденний порядок військовослужбовця. Бажано підготувати фільм про розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів.

На попередніх заняттях можна запропонувати декільком учням підготувати виступ щодо обов’язків днювального роти та його підлеглість, обладнання та оснащення місця, де черговий днювальний виконує свої обов’язки.

На практичних заняттях краще зробити екскурсії до військової частини, до військового ліцею, училища. Також відпрацювати тренування у виконанні обов’язків часового під час прийому та здачі поста, дій часового при виникненні на посту пожежі або порушенні порядку поблизу свого поста чи на сусідньому посту, дій часового при нападі на пост.

2. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю. Строї та їх елементи. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Попередня та виконавча команди. Виконання команд «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно».

Стройове положення, повороти на місці. Рух стройовим і похідним кроком. Повороти під час руху. Повернення до строю. Тренування у виконанні стройових прийомів і руху без зброї. Стройове положення з автоматом. Виконання прийомів.

Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення. Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки, з розгорнутого строю в похідний. Рух відділення стройовим і похідним кроком. Перешикування відділення під час руху з колони по одному в колону по два і навпаки.

Практичні заняття:

Тренування у виконанні стройових прийомів і рухів без зброї та зі зброєю.

Запитання і завдання:

1. Назвіть елементи строю.

2. Розкажіть про обов'язки солдата перед шикуванням і в строю.

3. Як приймається стройове положення?

4. Які основні правила руху стройовим кроком?

5. Які правила виходу із строю і підходу до начальника?

6. Як здійснюється відхід від начальника і повернення в стрій?

7. Розкажіть про стройові прийоми зі зброєю.

8. Охарактеризуйте дії військовослужбовців біля машин і на машинах.

Рекомендована література:

 1. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

 2. Павко І.Й., Таран О.М. «Цивільний захист в навчальних закладах освіти і науки»,К., 2004.

 3. Тереля І.М. «Паланка» та її місце у військово-патріотичному вихованні». К., 2002.

 4. Кириченко О.В. Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в системі військово-патріотичної і спортивно-технічної діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – Вип. 26.

 5. Томчук М.І. Військовий вишкіл: від княжих часів до січових стрільців // Рідна школа. – 1995. – № 2.

 6. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

 7. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

Методичні поради:

На заняття з даної теми бажано запросити працівника військової частини (військомату, військового училища тощо), який разом з керівником гуртка познайомить учнів з строями та їх елементами, обов’язками військовослужбовця перед шикуванням і в строю, з виконанням команд «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно».

На практичних заняттях необхідно відпрацювання стройових положень, поворотів на місці, руху стройовим і похідним кроком, поворотів під час руху, військового привітання на місці та під час руху, виходу зі строю, підхід до начальника, повернення до строю.

Всі ці вправи необхідно робити тільки під контролем військового.

3. Військово-спортивне свято. Проводиться протягом навчального року. Це можуть бути «Козацькі розваги», краєзнавча вікторина, військово-спортивні змагання тощо.

Рекомендована література:

  1. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

  2. Павко І.Й., Таран О.М. «Цивільний захист в навчальних закладах освіти і науки»,К., 2004.

  3. Тереля І.М. «Паланка» та її місце у військово-патріотичному вихованні». К., 2002.

  4. Кириченко О.В. Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в системі військово-патріотичної і спортивно-технічної діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – Вип. 26.

  5. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

  6. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

Методичні поради:

До ігор, змагань, конкурсів, які бажано проводити якомога частіше, необхідно прилучати всіх гуртківців. Бажано до свята Покрови, 14 жовтня, провести конкурсно-розважальну програму «Козацькі розваги», в якій будуть не тільки конкурси та змагання, але прозвучать цікаві сторінки історії про козаків, про українську армію.

5.Основи цивільного захисту ( 18годин)

 1. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу. Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля і безпеку життєдіяльності людини.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Вражаючі фактори ядерної зброї та їх вплив на населення, об’єкти економіки і довкілля. Характеристика осередку ядерного ураження. Особливості вражаючої дії нейтронних боєприпасів.

Хімічна зброя та засоби її застосування. Бойові токсичні хімічні речовини, їх характеристика та вплив на організм людини. Характеристика осередку хімічного ураження.

Біологічна зброя та засоби її використання. Характеристика осередку біологічного ураження.

Сучасні звичайні засоби ураження. Осколкові, кулькові, фугасні боєприпаси. Боєприпаси об’ємного вибуху. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними.

Запалювальна зброя та засоби захисту від неї.

Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Їх класифікація, призначення та порядок використання.

Сучасний тероризм як загроза людству ХХІ століття.

Практичні заняття:

Перегляд відеофільмів про ядерні вибухи в Японії, про наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. Екскурсії до військового музею, військової частини.

Запитання і завдання:

 1. Що таке надзвичайна ситуація?

 2. Хто в Україні міністр з надзвичайних ситуацій?

 3. Розкажіть про хімічну зброю та її види.

 4. Що таке вибухонебезпечні предмети? Які правила поводження з ними?

 5. Розкажіть про прилади радіаційної та хімічної розвідки.

 6. Назвіть дату аварії на Чорнобильській станції.

 7. Що таке тероризм?

 8. Назвіть небезпечні для населення аварії.

 9. Назвіть основні причини аварій.

Рекомендована література:

 1. Егоров П.Т., Шляхов И.А., Алабин Н.И. Гражданская оборона. – М., Высш. Шк., 1977.

 2. Алтунин А.Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями. – М., Стройиздат, 1976.

 3. Закон України «Про Цивільну оборону України» ВРУ № 297-ХІІ. – К.,1993.

 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України про Цивільну оборону України» ВРУ № 555-ХІV. – К., 1999.

 5. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения./ Г.П.Демиденко, Е.П.Кузьменко, П.П.Орлов и др. – К., высш. Шк., 1989.

 6. Мигидович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. – К., ЗАТ «Українська технологічна група», 1998.

 7. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерения. – М., энергоиздат, 1989.

 8. Чернобыльская катастрофа / В.Г.Барьяхтар, д.М.Гродзинский, Г.А.Готовчиц и др.; под ред. В.Г.Барьяхтара. – К., наук. Думка, 1995.

 9. Ярмоленко С.П. Радиобиология человека и животных. – М., Высш. Шк., 1988.

Методичні поради:

При проведенні занять з даної теми керівнику гуртка бажано підготовити виставку літератури, фотографій, відеороликів, щоб учні могли краще зрозуміти, що таке надзвичайна ситуація, які бувають надзвичайні ситуації. Дуже важливо, щоб учні усвідомили вплив надзвичайних ситуацій на довкілля і безпеку життєдіяльності людини як у воєнний період, так і в мирний час.

При вивченні видів хімічної, біологічної зброї, необхідно звернути увагу на методи захисту від неї, на прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

На практичних заняттях бажано переглянути відеофільми про ядерні вибухи в Японії, про наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, сучасний тероризм.

6.Основи медико-санітарної підготовки (27 годин)

1. Опіки. Ознаки опікового шоку. Сонячний удар, відмороження. Ураження променевою енергією та електричним струмом. Класифікація опіків. Профілактика опікового шоку. Тепловий та сонячний удар. Відмороження. Ураження променевою енергією та електричним струмом.

Накладання стерильних пов’язок при опіках та відмороженнях. Надання першої допомоги при ураженні променевою енергією та електричним струмом, тепловому та сонячному ударі, відмороженнях та переохолодженні.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо накладання стерильних пов’язок при опіках та відмороженнях. Робота з картками класифікації опіків. Тестування щодо надання першої допомоги при ураженні уражені променевою енергією та електричним струмом, тепловому та сонячному ударі, відмороженнях та переохолодженні.

Запитання і завдання:

 1. Що таке опіки?

 2. Які опіки ви знаєте?

 3. Як треба доглядати хворих, уражених променевою енергією?

 4. Чи можна отримати відмороження від тісного взуття? Якщо да, то чому?

 5. Розкажіть про надання першої медичної допомоги при відмороженні.

Рекомендована література:

 1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

 3. Біологія: Навч. Посіб. Для мед. ВНЗ І-V рівн. Акрид. Рекомендовано МОН / За ред.. З.Д.Воробця. – К., 2009.

 4. Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Наук.-поп. Вид. – К.: Медицина, 2006.

 5. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 6. Гут Т.М., Гут Р.П. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 7. Військово-медична підготовка: Підруч. Для мед. ВНЗ І-ІІІ рівн. Акрид. Затверджено МОЗ, Знання, 2008.

Методичні поради:

Для проведення занять на цю тему треба запросити лікаря. В дохідливій формі він ознайомить гуртківців з класифікацією опіків, профілактикою опікового шоку. Також розповість, що таке тепловий та сонячний удари, їх небезпеку. Практичні заняття краще провести в лікарні, де гуртківці зможуть побачити, як правильно накладати стерильні пов’язки при опіках та відмороженнях, надавати першу допомогу при ураженні променевою енергією та електричним струмом, тепловому та сонячному ударах, відмороженнях та переохолодженні.

2. Отруєння та його профілактика. Допомога при укусах отруйних змій та комах. Зовнішні прояви алергії. Перша допомога при отруєннях. Отрута і отруєння, їх вплив на організм людини. Види гострих отруєнь ліками, побутовими речовинами, отруто-хімікатами, грибами, отруйними рослинами і ягодами. Профілактичні заходи. Ознаки та перша допомога при отруєнні хімічними речовинами, продуктами харчування тваринного та рослинного походження.

Перша допомога при укусах отруйних змій та комах. Прояви алергічної реакції. Розкажіть про першу допомогу при отруєнні хімічними речовинами.

Антидоти та їх використання.

Надання першої допомоги при отруєннях хімічними речовинами та продуктами рослинного і тваринного походження, укусах отруйних змій, комах, алергічній реакції внаслідок цього. Лікарські препарати, необхідні для надання першої допомоги.

Практичні заняття:

Екскурсія до лісу з метою вивчення їстівних та отруйних грибів та ягід. Тренувальні вправи щодо накладання джгута при отруєнні укусами отруйних змій.

Запитання і завдання:

 1. Які отруйні гриби ви знаєте?

 2. Які отруйні ягоди ви знаєте?

 3. Розкажіть про першу допомогу при отруєнні хімічними речовинами.

 4. Що таке отрута?

 5. На скільки годин можна накладати джгут? Чому?

Рекомендована література:

 1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

Методичні поради:

Для вивчення даної теми на заняття бажано запросити медичного працівника, який в легкій до сприймання формі розповість гуртківцям про отруту і отруєння, вплив отрути на організм людини. Гуртківці повинні засвоїти види гострих отруєнь ліками, побутовими речовинами, отруто-хімікатами, грибами, отруйними рослинами і ягодами, знати профілактичні заходи щодо отруєнь.

На практичних заняттях необхідно обов’язково навчити дітей надавати першу долікарську допомогу при укусах отруйних змій та комах, провести навчальну екскурсію до лісу з метою вивчення їстівних та отруйних грибів та ягід. Навчити гуртківців накладати правильно джгут при отруєнні укусами отруйних змій.

7.Основи туризму (27 годин)

 1. Правила проведення туристсько-краєзнавчих походів. Збір відомостей про район походу. Розробка маршруту. Добір групи. Розподіл обов’язків. Складання кошторису. Оформлення похідної документації.

Практичні заняття:

Розробка маршрутів походу. Підготовка маршрутної документації. Медичний огляд.

Запитання і завдання:

  1. Розкажіть про обов’язки начальника загону.

  2. Які ще обов’язки можуть мати гуртківці в поході?

  3. Скільки чоловік може йти в похід?

Рекомендована література:

  1. Абуков А. X. Туризм сегодня и завтра. Туристско-экскурсионная работа профсоюзов. - М.: Профиздат, 1987.

  2. З історії вітчизняного туризму: 36. наук. ст. - К.: ФПУ, 1н-т туризму, 1997.

  3. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

  4. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

Методичні поради:

Особливу увагу треба приділяти підготовці і проведенню першого походу з ночівлею у польових умовах та організації першої ночівлі. Оскільки одне з найголовніших завдань туристських походів полягає у розвитку ініціативи і самодіяльності учнів, керівник гуртка виконує під час подорожі функції інструктора, а всі обов’язки по підготовці і проведенню походу гуртківці виконують самі.

Розподіл обов’язків (начальник загону, завгосп, кореспондент, санітар, казначей, костровий, маршрутник, фотограф і т.д.) буде залежати від кількості учасників походу і його мети (можливо , потрібна участь геолога, метеоролога, археолога, історика, ботаніка тощо). Треба, щоб кожний гуртківець, виконуючи загальні обов’язки групі (чергування, прибирання території, готування їжі), мав і окреме постійне доручення («посаду»).

Необхідно навчити гуртківців складати кошторис на проведення походу, залучати їх до відшукання матеріальних засобів походу.

  1. Привали і ночівлі. Заходи безпеки при їх організації. Загальні вимоги до місць привалів і ночівель у походах: безпечність, зручність, наявність питної води, дров. Улаштування місць привалів і ночівель: вибір місця, планування табору, розподіл обов’язків, встановлення наметів, улаштування і розпалювання вогнища, заготівля дров, робота чергових, розміщення індивідуального спорядження. Протипожежна безпека. Типи вогнищ та їх призначення. Охорона природи.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо встановлення наметів, розпалювання різних типів вогнищ. Улаштування місця для привалу, для вогнища. Підготовка спорядження для влаштування вогнища.

Запитання і завдання:

  1. Що таке бивуак?

  2. Розкажіть про небезпеку ночівлі.

  3. Які типи вогнищ вам знайомі?

  4. Що ви знаєте про особливості ночівлі в горах? В лісі?

  5. Які види вогнищ вам знайомі?

Рекомендована література:

   1. Абуков А. X. Туризм сегодня и завтра. Туристско-экскурсионная работа профсоюзов. - М.: Профиздат, 1987.

   2. Спутник туриста. Изд-е 3-е, переработанное и дополненное. М.,1969.

   3. Сергеев Б. Туристские бивуаки. М., ФИС, 1969.

   4. З історії вітчизняного туризму: 36. наук. ст. - К.: ФПУ, 1н-т туризму, 1997.

 1. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

 2. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

Методичні поради:

На теоретичних заняттях необхідно ознайомити гуртківців з правилами вибору місця для привалу та організації ночівлі під час туристичної подорожі. Показати це на прикладах досвідчених мандрівників, а краще – зі свого досвіду.

На практичних заняттях навчити учнів правильно вибирати місце для привалу та для ночівлі, розподіляти обов’язки під час привалу та ночівлі, дотримуватись графіку чергувань. Також необхідно розповісти про встановлення наметів, забезпечення групи водою, дровами для багаття.

Велике значення в поході має екологічне виховання, дотримання порядку та чистоти, питання охорони природи. Під час походу, подорожі необхідно слідкувати за виконанням кожним гуртківцем своїх обов’язків. Під час походу бажано планувати збирання ягід та грибів. Але використовувати їх можна тільки після перевірки дорослими керівниками.

Також під час подорожі чи походу бажано гуртківців ознайомити з особливостями організації привалів та ночівель в складних природних умовах.

Керівник гуртка повинен на кожному занятті приділяти велику увагу щодо техніки безпеки в поході, під час екскурсії, під час змагань. Особливо необхідно звернути увагу на техніку безпеки при розпалюванні вогнища та приготування їжі в польових умовах.

8.Фізична підготовка (18 годин)

Загально-розвиваючі вправи. Біг уперед, назад, ліворуч, праворуч. Біг зі зміною швидкості й напрямку. Ходьба з різними положеннями рук, поворотами тулуба, приставним і перехресним кроком.

Різні види вправ за допомогою гімнастичної стінки.

Вправи з гантелями. Естафетний біг на короткі дистанції. Естафети з подоланням перешкод. Стрибки в довжину і в висоту з розбігу.

Спортивні та рухливі ігри.

Практичні заняття:

Відпрацювання різних видів ходьби і бігу, координації рухів тіла при зміні швидкості й напрямку кроку і бігу. Розучування вправ за допомогою гімнастичної стінки. Естафетний біг на короткі дистанції, естафети з подоланням перешкод.

Стрибки в довжину і висоту з розбігу. Спортивні та рухливі ігри.

Запитання і завдання:

  1. Розкажіть про значення фізичної культури та спорту для людини.

  2. Виконання залікових стрибків в довжину, в висоту.

  3. Які види ходьби ви знаєте?

  4. Виконання залікових вправ за допомогою гімнастичної стінки.

Рекомендована література:

   1. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

   2. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – К.: Радянська школа, 1988.

   3. Разумовский Е.А. Как стать сильным и выносливым // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Физкультура и спорт». – М.: Знание, 1984. – № 3.

   4. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. учеб. заведений физ. культуры. – изд. 3-е, перераб., доп. / Под. ред. Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984.

   5. Шевченко А.А., Перевощиков Ю.А. Основы физического воспитания. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1984.

Методичні поради:

Заняття з фізичної культури необхідно проводити тільки в спортивному залі або на спортмайданчику. Починати треба обов’язково з гімнастики, нагадуючи про її значення в житті людини. На практичних заняттях необхідно виконати залікові виді ходьби і бігу, розучувати вправи за допомогою гімнастичної стінки. Познайомити учнів з естафетним бігом на короткі дистанції, естафетою з подоланням перешкод.

Стрибки в довжину і висоту з розбігу. Спортивні та рухливі ігри.

Під час практичних занять керівник гуртка обов’язково повинен контролювати фізичні навантаження, слідкувати за технікою безпеки.

9. Навчально-тренувальні збори, походи (18 годин)

Практичні заняття:

Проведення навчально-тренувальних зборів, одно- та дводенних походів. Відпрацювання практичних навичок.

Запитання і завдання:

1. Назвіть державні символи України.

2. Які рослини твого краю занесені до Червоної книги України?

3. Як ви загартовуєте свій організм?

4. Назвіть основні вимоги до спорядження.

  1. Що входить до групового спорядження?

  2. Які види вогнищ ви знаєте?

  3. Які отруйні гриби та ягоди ви знаєте?

Рекомендована література:

 1. Абуков А. X. Туризм сегодня и завтра. Туристско-экскурсионная работа профсоюзов. - М.: Профиздат, 1987.

 2. Спутник туриста. Изд-е 3-е, переработанное и дополненное. М.,1969.

 3. Сергеев Б. Туристские бивуаки. М., ФИС, 1969.

 4. З історії вітчизняного туризму: 36. наук. ст. - К.: ФПУ, 1н-т туризму, 1997.

 5. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

 6. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

 7. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

 8. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – К.: Радянська школа, 1988.

Методичні поради:

Навчально-тренувальні збори, туристсько-краєзнавчі походи необхідно проводити як на протязі навчального року, так і в кінці. Проводяться вони з метою практичного закріплення здобутих гуртківцями знань під час навчального року, а саме: знань з історії нашої країни, з історії виникнення державних символів, з історії українського війська, знань щодо географічної характеристики та економічного розвитку нашого краю, розташування України на карті світу, адміністративного поділу її та своєї області, як правильно збиратись в похід та як приготувати їжу в польових умовах тощо.

Під час навчально-тренувальних зборів в кінці року необхідно провести військово-спортивне свято. Це можуть бути ігри «Котигорошко», «Зірниця», «Сокіл» («Джура») та інші. Бажано, щоб підсумкова гра проводилася на базі туристичного містечка чи табору не в один день, а протягом трьох-пяти днів і щоб гуртківці ночували в наметах, а їжу готували на вогнищі.

Вимоги до знань і вмінь гуртківців

Гуртківці повинні знати:

 • вимоги техніки безпеки під час проведення туристських подорожей, змагань і екскурсій;

 • вимоги щодо охорони природи під час походів, екскурсій та змагань;

 • види об’єктів природно-заповідного фонду свого району та заборонені дії на їх території;

 • найбільш поширені травми та захворювання під час походів та їх профілактику;

 • загально-розвиваючі вправи та рухливі ігри для підтримання фізичної підготовки туриста;

 • правила проведення спортивних та рухливих ігор;

 • адміністративний поділ, населення і господарство своєї області;

 • головні події історії своєї країни;

 • жанри українського народного фольклору;

 • техніку подолання природних перешкод із самостійним наведенням засобів подолання;

 • туристські вузли, які використовуються для самостраховки;

 • види туристського орієнтування на дистанції;

 • вправи загальної і спеціальної фізичної підготовки;

 • послідовність підготовки до багатоденного категорійного походу.

Гуртківці повинні вміти:

 • виконувати фізичні вправи за допомогою гімнастичної стінки, виконувати різні види ходьби і бігу, естафети з подоланням перешкод;

 • розробляти маршрут та план підготовки до літньої краєзнавчої експедиції, складати кошторис, меню,;

 • організовувати харчування, привали і ночівлі, виконувати краєзнавчі завдання, вести польовий щоденник;

 • виконувати стройові прийоми;

 • правильно розпалювати вогнище.;

 • складати письмовий звіт про туристсько-краєзнавчу експедицію;

 • систематизувати та обробляти матеріали, зібрані під час експедиції;

 • виготовляти наочні посібники, створювати виставочну експозицію;

 • долати природні перешкоди із самостійним наведенням засобів подолання;

 • в'язати туристські вузли, які використовуються для самостраховки;

 • мати навички з видів туристського орієнтування;

 • виконувати вправи загальної і спеціальної фізичної підготовки (статистичні та динамічні вправи, вправи на витривалість, спритність та швидкість);

 • виконувати вправи на самоконтроль маси тіла, серцево-судинної системи, загального стану здоров'я;

 • розробляти план підготовки до багатоденного категорійного походу, оформляти туристську маршрутну документацію.

ВИЩИЙ РІВЕНЬ

(2 роки навчання)

Програма туристсько-краєзнавчого гуртка вищого рівня навчання розрахована на два роки занять для дітей старшого шкільного віку (орієнтовно учні 9-10-х класів загальноосвітніх шкіл).

Заняття проводяться протягом 6-ти годин на тиждень, складаються з теоретичних та практичних годин.

Програма передбачає оволодіння вихованцями навичками туризму, військової підготовки, орієнтування, зміцнення здоров’я, розвиток морально-вольових та загальнолюдських якостей.

Керує гуртком керівник, який має педагогічну освіту. Кількість дітей в гуртку вищого рівня - 9 чоловік.

Мета програми вищого рівня навчання – формувати у молоді готовність до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України; сприяти загальнокультурному розвитку підлітка, вихованню різнобічної особистості, навчанню гуртківців веденню краєзнавчих спостережень, техніці пішохідного туризму, орієнтування, підготовці до участі в спортивно-військових змаганнях.

Завдання програми гуртка вищого рівня навчання:

 • підвищувати рівень різнобічної спеціальної фізичної і технічної підготовленості;

 • знайомити з краєзнавчими об’єктами та видатними діячами рідного краю, України;

 • зміцнювати здоров’я та загартовувати вихованців;

 • удосконалити знання гуртківців з техніки пішохідного туризму;

 • розвивати цілеспрямованість, наполегливість, взаємодопомогу;

 • навчити надавати першу медичну допомогу;

 • розвивати стійкий інтерес до занять.

Навчально-тематичний план

(1-й рік навчання)

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теор.

практ.

всього

1.

Народознавство

9

18

27

2.

Мій рідний край

6

12

18

3.

Історія своєї країни

9

18

27

4.

Загальновійськова підготовка

9

18

27

5.

Основи цивільного захисту

9

18

27

6.

Основи медико-санітарної підготовки

9

18

27

7.

Основи туризму

9

18

27

8.

Фізична підготовка

6

12

18

9.

Навчально-тренувальні збори

6

12

18

Всього:

72

144

216

1. Народознавство (27 годин)

 1. Сімейні відносини та родинна обрядовість. Шлюб та сім’я. Весільна обрядовість. Родильна обрядовість. Хрестини. Хрещені батьки. Похоронні та поминальні обряди.

Практичні заняття:

Відвідування церкви під час обряду вінчання. Екскурсія до РАГСу або зустріч з працівниками РАГСу.

Запитання і завдання:

 1. Здавна в Україні існували різні форми шлюбу. Назвіть їх. Опишіть один з них.

 2. Розкажіть про обряд сватання в українців.

 3. Хто такі коровайниці? Що ви про них знаєте?

 4. Куди садять молоду під час обряду «розплетин»?

 5. Наш український народ має багаті традиції, пов’язані з народженням дитини. Розкажіть про них.

 6. Коли зістрижене волосся дитини кидали на воду або спалювали?

 7. Розкажіть за обряд похорон в українського народу.

 8. Хто такі «божат» і «божата»?

Рекомендована література:

 1. Вінець. Скуратівський В.Т. Київ. Видавництво УСГА 1994.

 2. Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974.

 3. Вінчання за звичаєм предків // Сварог. – 2001. – вип. 11.

 4. Лозинський Й.І. Українське весілля. – К., 1992.

 5. Боплан Г.Л. Опис України. – К., 1990.

 6. Весільні пісні: У 2-х кн. – К., 1982.

 7. Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1996.

Методичні поради:

При вивченні даної теми керівнику занять бажано домовитись з працівниками РАГСу про екскурсії та можна запросити їх на заняття. Учням цікаво буде почути статистичні дані щодо кількості народжуваних, кількості весіль. Як це не сумно, але вони повинні знати і про демографічну ситуацію в своїй області, в країні.

Дуже цікавим буде для гуртківців, якщо керівник підготує для просмотру відеозаписи весіль різних куточків нашої країни та своєї області. Заняття бажано проводити ві формі бесіди, щоб учні могли висловити свою думку, поділитися своїми розповідями про весілля, обряди вінчання, хрестин.

 1. Український фольклор, його жанри. Міфологія і фольклор. Особливості фольклорів різних регіонів України. Українські народні пісні, думи, билини, приказки, казки, примовки, прислів’я, каламбури, вітання, прокльони, побажання, афоризми. Календарно-обрядові пісні (щедрівки, колядки, веснянки, гаївки, русальні, купальські, обжинкові).

Практичні заняття:

Збирання та оформлення народних пісень, приказок, примовок, казок тощо свого регіону.

Запитання і завдання:

 1. Що називається фольклорним жанром?

 2. До кого найчастіше звучить звертання у веснянках?

 3. Що символізує звичай «ховати Ярила» і хто йог здійснює?

 4. У чому виявляється зв’язок фольклору з міфологією?

 5. Які жанри народної творчості виникли на основі міфології?

 6. Тестові завдання:

1. Прозовий фольклор представлений:

а) казками, небилицями, легендами, переказами, билинами, оповідками, оповіданнями;

б) піснями, голосіннями, думами, билинами, приказками.

2. До якого жанру належать думи, балади, історичні пісні?

а) до епічного;

б) до лірики;

в) до драматичного.

3. Яким жанрам властиве соціальне, громадське звучання?

а) думам, історичним, соціально-побутовим пісням;

б) ліричним пісням;

в) казкам.

Рекомендована література:

 1. Андрійченко В.С. Український фольклор. – Львів, 1998.

 2. Українська та зарубіжна культура // За ред. Козири Є.І. – К., 2000.

3. Українознавство. В 6-ти книгах. – К., 1994-1996.

4. Грица C. Фольклор у просторі і часі. - Тернопіль, 2000.

5. Губенко І. Народні пісні - національне багатство України і його збереження та популяризація // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 4.

6. Дмитренко М. та ін. Українські символи. - К.: Народознавство, 1994.

7. Дунаєвська Л.Ф., Таланчук О.М. Український фольклор у контексті міфології народів світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1996. - № 5.

8. Мишанич C.В. Система жанрів в українському фольклорі //

Українознавство: Посібник. - К.: Зодіак-ЕКО, 1994.

Методичні поради:

На заняттях з даної теми керівник обов’язково повинен познайомити гуртківців з жанрами українського фольклору, зв’язком фольклору та міфології. Також необхідно звернути увагу на особливості фольклору в різних регіонах України, українських народних пісень, дум, билин тощо. Бажано, щоб не будо нудно на занятті провести його в формі конкурсів, вікторин, ігрових занять. На практичних заняттях обов’язково необхідно провести зустрічі з місцевими старожилами з метою збирання народних казок, пісень, билин, приказок, примовом та запропонувати гуртківцям ггарно їх оформити для подждальшого використання на заняттях гуртка чи на уроках в загальноосвітній школі.

2. Мій рідний край (18годин)

1. Пам’ятні місця, пов’язані із життям і діяльністю вчених, письменників, художників, скульпторів, архітекторів та їхнє значення в житті рідного краю.

Меморіальні музеї, музеї-квартири, пам’ятники архітектури, художні музеї, галереї, монументи, садово-паркове мистецтво. Забуті імена рідного краю.

Практичні заняття:

Ознайомлення з пам’ятними місцями. Фотографування, замальовування та опис цих місць. Зустрічі з науковцями, письменниками, художніками, скульпторами, архітекторами. Запис їх спогадів. Екскурсії, подорожі до пам’ятних місць. Оформлення матеріалів для шкільного краєзнавчого музею, кабінету.

Запитання і завдання:

  1. На карті України знайти свою область.

  2. Про які історичні події в житті рідного краю ви знаєте?

  3. Для чого людям потрібно знати свою історію?

  4. Назвіть імена великих полководців, які брали участь в долі вашого краю?

  5. Які легенди про виникнення вашого міста вам відомі?

  6. Які поселення першими виникли у твоєму краї?

  7. Якого числа було визволено ваше місто від німецьких загарбників?

Рекомендована література:

  1. Шилова Л.Г., Тимашова В.І. Географія рідного краю. Інформаційно-енцеклопедичне видавництво «Горизонт», 1999.

  2. Микола Тищенко Сімфонія Сіверського краю. Фотоальбом. Чернігів, Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда», 2005.

  3. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник за ред.. А.В.Кудрицького. К., «Українська Радянська Енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 1990.

  4. Подесення моє (Перекази, легенди та оповідки про сіверянський край). Упор. Римма Дев’яненко, Чернігів, 2001.

  5. Батурин: історія в памятках. (Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Ніжин, «Видавництво»Аспект-Поліграф»,2008

  6. Баран В.К. – Історія України – Світ, 1998.

  7. Бойко О.Д. – Історія України – Академія, 1999.

  8. Історія України – Альтернативи, 1997.

  9. Остафійчук В.Ф. – Історія України – Сучасне Бачення, Знання Прес, 2006.

Методичні поради:

На заняттях можна використовувати звіти та усні розповіді дітей з інших гуртків, які побували в цікавих походах по рідному краю, мають різні колекції, альбоми, малюнки. Можна запросити на заняття досвідченого туриста-краєзнавця, який поділиться своїм туристичним досвідом та розповість про краєзнавчу роботу під час туристського походу. Такі зустрічі сприяють виникненню в учнів пізнавального інтересу та мають виховне значення.

Для більш глубокого вивчення рідного краю гуртківцям необхідно дати самостійну практичну роботу з довідковою літературою щодо фізико-географічної характеристики району,області.

Екскурсії на природу, до музеїв, заповідників, заказників тощо. Зустрічі майбутніх туристів з цікавими людьми – досвідченими мандрівниками, геологами, альпіністами. Перегляд відеофільмів, фотоальбомів про туризм, подорожі та екскурсії.

3. Історія своєї країни (27 годин)

Козацька Україна. Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Доба героїчних походів. Богдан Хмельницький. Гетьманщина. Ліквідація української козацької держави.

Практичні заняття:

Екскурсії до історичного, краєзнавчого музеїв. Робота з історичною літературою, картами, атласами. Краєзнавча вікторина, свято «Козацькі розваги».

Запитання і завдання:

  1. Кому була присвячена церква на Січі?

  2. Назвіть відзнаки запорозького війська.

  3. Де можна було сховатись від перслідувань властей? Зокрема реєстровому козаку?

  4. Де відбулася перша битва між козацькими і польськими військами?

  5. Що стало символами відродженої української держави?

  6. Яка верства українців склала основу повстанської армії Б.Хмельницького?

  7. Поясніть, чому І.Мазепа серйозно опікувався освітою та культурою.

  8. Відшукайте та покажіть на карті столицю Гетьманщини за Кирила Розумовського.

  9. Як було зруйновано Запорозьку Січ?

Рекомендована література:

1. Баран В.К. – Історія України – Світ, 1998.

2. Бойко О.Д. – Історія України – Академія, 1999.

3. Історія України – Альтернативи, 1997.

4. Лановик Б.Д. Лазарович М.В. – Історія України – Знання Прес, 2006.

5. Остафійчук В.Ф. – Історія України – Сучасне Бачення, Знання Прес, 2006.

6. Світлична В.В. – Історія України – Каравелла, 2006.

7. Боплан Г. Опис України – Будь-яке питання.

8. Листи запорожців султану // Українська культура – 1991. - № 4.

 1. Січинський В. Чужинці про Україну – К., 1992.

 2. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1775 рр.). – К., 1961.

 3. Голобуцький В.А. Запорожское казачество. – К., 1956.

 4. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків – Т. 1 – 3. – Львів, 1990/91.

Методичні поради:

Під час проведення занять необхідно зясувати причини появи козацтва та Запорозької Січі, особливості організації життя на Січі, побут і звичаї козаків, познайомити гуртківців з заселенням Дикого Поля, згадати перемогу Ольгерда на Синіх Водах над монголо-татарами, появу греко-католицької церкви, підписання Люблінської унії та початок колонізації Галичини та Волині Королівством Польським. Також треба розглянути з учнями відносини між Кримським ханством і українськими землями у складі Речі Посполітої, причини та наслідки козацьких походів на землі Османської імперії, участь козаків у Хотинській війні.

Навчити дітей з’ясовувати причини, характер та рушійні сили Найціонально-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького, перебіг основних воєнних дій та створення української козацької держави – Гетьманщини. Розглянути спроби козацької старшини на чолі з П.Полуботком відновити державні права України, суть та наслідки подальших наступів царизму на українську державність.

На заняттях велике значення приділяти навичкам роботи учнів з картографічним матеріалом, складанню плану подій.

Під час як теоретичних так і практичних годин виховувати учнів на принципах демократизму та національної городості за славне минуле власного народу.

4. Загальновійськова підготовка (27 годин)

1. Вогнева підготовка. Стрілецька зброя та поводження з нею. Мета і завдання вогневої підготовки, класифікація сучасної стрілецької зброї та її порівняльна характеристика за бойовими властивостями.

Призначення та загальна будова автомата. Послідовність неповного розбирання та складвання автомата.

Призначення і будова основних частин і механізмів автомата.

Підготовка автомата до стрільби. Спорядження магазина патронами і порядок зарядження автомата.

Малокаліберна гвинтівка, загальна будова та порядок її зарядженнгя. Заходи безпеки під час поводження з гвинтівкою і патронами.

Загальна будова пневматичної гвинтівки та їх характеристика. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки.

Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбіщі.

Практичні заняття:

Тренування у виконанні вправ зі стрільби з малокаліберної гвинтівки та з автомату. Тренувальні вправи щодо розбирання та збирання автомата.

Запитання і завдання:

1. Яке призначення приладдя автомата? З чого воно складається?

2. Коли проводиться чищення і змащення автомата і в якій послідовності?

3. Розкажіть про те, як потрібно зберігати автомат.

4. Підготуйте приладдя до чищення автомата і покажіть послідовність чищення і змащення ствола, газової камери, затворної рами з газовим поршнем та ударно-спускового механізму.

5. Для чого застосовуються дерев'яні палички під час чищення автомата?

6. Для чого призначені малокаліберні гвинтівки?

7. Що означають поділки прицільної планки малокаліберної гвинтівки?

8. Назвіть основні частини і механізми малокаліберної гвинтівки.

9. Назвіть етапи неповного розбирання гвинтівки.

10. Які затримки можуть виникнути при стрільбі з гвинтівки?

Рекомендована література:

   1. Кириченко О.В. Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в системі військово-патріотичної і спортивно-технічної діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – Вип. 26.

   2. Томчук М.І. Військовий вишкіл: від кнгяжих часівдо січових стрільців // Рідна школа. – 1995. – № 2.

   3. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

Методичні поради:

На заняттях керівник гуртка повинен охарактеризувати поняття щодо суті і значення вогневої підготовки, класифікації сучасної стрілецької зброї та її порівняльної характеристики за бойовими властивостями. Практичні заняття бажано проводити на базі військової частини, щоб гуртківці мади можливість виконати тренувальні вправи щодо розбирання та складання автомату, освоєння порядку чищення, змащення і зберігання зброї, підготовки автомата, малокаліберної гвинтівки до стрільби.

Керівнику гуртка необхідно неоднарозово нагадувати про основні заходи безпеки при проведенні стрільби в тирі та на військовому стрільбіщі, організації і порядку проведення стрільби з малокаліберної гвинтівки та автомата.

2. Вогнева підготовка. Ручні осколкові гранати та поводження з ними. Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат. Порядок огляду і підготовки гранат до метання.

Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. Вивчення прийомів і правил метання ручних гранат. Виконання першої вправи з метання ручних гранат.

Практичні заняття:

Виконання прийомів і правил метання ручних гранат. Виконання першої вправи з метання ручної гранати.

Запитання і завдання:

1. Яке призначення та бойові властивості ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, РГН і РГО?

3. Яка послідовність підготовки ручної осколкової гранати до метання?

4. У якій послідовності виконуються прийоми метання ручної осколкової гранати з положення стоячи?

5. Яких заходів безпеки треба дотримуватися при поводженні з гранатами?

Рекомендована література:

1. Кириченко О.В. Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в системі військово-патріотичної і спортивно-технічної діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – Вип. 26.

2. Томчук М.І. Військовий вишкіл: від кнгяжих часівдо січових стрільців // Рідна школа. – 1995. – № 2.

3. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

Методичні поради:

Заняття з даної теми також бажано проводити в військовій частині або в приміщенні, пристосованому до занять зі стрільби. Керівник гуртка розом з запрошеним представником військової частини повинні охарактеризувати поняття щодо призначення, бойових властивостей, загальної будови і принципу дії ручних гранат.

Велике значення на занняттях необхідно приділити заходам безпеки під час поводження з ручними гранатами, вивченню прийомів і правил метання ручних гранат. На практичних заняттях необхілно виконати першу вправу з метання ручної гранати.

3.Військово-спортивне свято. Проводиться протягом навчального року. Це можуть бути «Козацькі розваги», краєзнавча вікторина, військово-спортивні змагання тощо.

Рекомендована література:

   1. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

   2. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

   3. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

Методичні поради:

До ігор, змагань, конкурсів, які бажано проводити якомога частіше, необхідно прилучати всіх гуртківців. Бажано до свята Покрови, 14 жовтня, провести конкурсно-розважальну програму «Козацькі розваги», в якій будуть не тільки конкурси та змагання, але прозвучать цікаві сторінки історії про козаків, про українську армію.

5.Основи цивільного захисту (27 годин)

 1. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Основні принципи та завдання захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, будова, підбір та правила використання. Особливості використання додаткових патронів до цивільних протигазів. Правила виготовлення найпростіших засобів.

Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри, захисний комбінезон.

Медичні засоби індивідуального захисту. Аптечка індивідуальна, її склад та порядок використання. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття.

Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Сутність та порядок проведення евакуації населення в районах виникнення надзвичайних ситуацій. Способи проведення евакуації. Підготовка населення до евакуаційниїх заходів.

Практичні заняття:

Виконання тренувальних вправ щодо підбору та прави використання протигазів, захисного комбінезону. Виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту.

Запитання і завдання:

1. Назвіть найпростіші засоби захисту органів дихання.

2. Розкажіть про призначення і принцип дії респіратора.

3. Розкажіть про призначення і будову протигаза ЦП-7.

4. Як перевірити, чи правильно складено і підібрано протигаз?

5. Чим відрізняються промислові протигази від цивільних?

6. Розкажіть про призначення АІ-2. Що в неї входить?

7. Розкажіть про призначення і правила користування ІПП-8.

8. Як підготувати звичайний одяг для захисту шкіри?

Рекомендована література:

  1. Егоров П.Т., Шляхов И.А., Алабин Н.И. Гражданская оборона. – М., Высш. Шк., 1977.

  2. Алтунин А.Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями. – М., Стройиздат, 1976.

  3. Закон України «Про Цивільну оборону України» ВРУ № 297-ХІІ. – К.,1993.

  4. Закон України «Про внесення змін до Закону України про Цивільну оборону України» ВРУ № 555-ХІV. – К., 1999.

  5. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения./ Г.П.Демиденко, Е.П.Кузьменко, П.П.Орлов и др. – К., высш. Шк., 1989.

  6. Мигидович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. – К., ЗАТ «Українська технологічна група», 1998.

  7. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерения. – М., энергоиздат, 1989.

Методичні поради:

На заняттях з даної теми керівнику гуртка бажано познайомити гуртківців з принципами та завдання захисту населення в надзвичайних ситуаціях, провести екскурсію до інженерних споруд, призначених для укриття і тимчасового захисту людей, познайомити з їх класифікацією, обладнанням та порядком використання. Навчити учнів правильно підбирати засоби індивідуального захисту органів дихання, познайомити їх призначенням, будовою.

На занятті необхідно навчити дітей користуватись в надзвичайних ситуаціях медичними засобами індивідуального захисту та аптечкою індивідуальною, правильно проводити порядок обробки шкіри, одягу, взуття.

6. Основи медико-санітарної підготовки (27 годин)

1. Перша допомога при утопленні, синдромі тривалого здавлювання та інших патологічних станах. Утоплення та тривале здавлювання частин тіла людини, інші патологічні стани та перша допомога при цьому.

Надання першої допомоги при утопленні, тривалому здавлюванні частин тіла людини, головному болю та гострому болю в животі.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо непрямого масажу серця, штучного дихання. Різновиди штучного дихання.

Запитання і завдання:

 1. Що таке асфіксія?

 2. Розкажіть про надання першої медичної допомоги при травматичній асфіксії.

 3. Розкажіть про першу медичну допомогу при утопленні.

 4. У вашого товариша гострий біль в животі. Ваші дії?

Рекомендована література:

 1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

 3. Біологія: Навч. Посіб. Для мед. ВНЗ І-V рівн. Акрид. Рекомендовано МОН / За ред.. З.Д.Воробця. – К., 2009.

 4. Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Наук.-поп. Вид. – К.: Медицина, 2006.

 5. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 6. Гут Т.М., Гут Р.П. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 7. Військово-медична підготовка: Підруч. Для мед. ВНЗ І-ІІІ рівн. Акрид. Затверджено МОЗ, Знання, 2008.

Методичні поради:

На заняття з даної теми бажано запросити лікаря, який ознайомить гуртківців з правилами надання першої долікарської допомоги при утопленні, при синдромі тривалого здавлювання та при інших патологічних станах. Він також професійно розповість учням, що таке взагалі утоплення та тривале здавлювання частин тіла людини.

На практичних заняттях необхідно надати увагу освоєнню гуртківцями тренувальних вправ щодо непрямого масажу серця та штучного дихання. Також розповісти про різновиди штучного дихання.

Необхідно звернути увагу про надання першої медичної допомоги при головному болі та при гострому болю в животі.

2. Профілактика інфекційних захворювань та захворювань, що передаються статевим шляхом. Поняття про інфекційні хвороби. Види інфекційних захворювань. Збудники інфекційних хвороб. Особливості епідемічної пожежі в надзвичайних умовах.

Поняття про дезинфекцію, дезинсекцію, дератизацію, їх призначення, види. Методи. Приготування робочих розчинів. Способи проведення дезинфекції приміщень, одягу, взуття, білизни, посуду.

Профілактика інфекційних хвороб. Імунітет.

СНІД. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактичні заходи. Шкіряно-венеричні захворювання та їх профілактика.

Дитячі інфекційні хвороби (вітряна віспа, дифтерія, коклюш, кір, скарлатина). Профілактика інфекційних захворювань у дитячому колективі.

Туберкульоз. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактика туберкульозу.

Особиста профілактика під час догляду за інфекційними хворими.

Практичні заняття:

Профілактичні бесіди щодо пропаганди здорового способу життя. Зустріч з лікарем шкіряно-венеричного диспансеру. Тренувальні вправи щодор приготування робочих розчинів для проведення дезинфекції приміщення.

Запитання і завдання:

 1. Що таке «коклюш»?

 2. Що ви знаєте за СНІД?

 3. Чи передається СНІД через мило та рушник?

 4. Що таке дезинфекція?

 5. Що таке «палочка Коха»?

 6. Чи хворіли ви вітряною віспою? Якщо да, то як вас лікувала мама?

Рекомендована література:

 1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

Методичні поради:

Для проведення занять на цю тему бажано запросити лікаря, якй розповість гуртківцям про інфекційні хвороби, види інфекційних захворювань, збудників інфекційних хвороб.

Поняття про дезинфекцію, дезинсекцію, дератизацію, їх призначення та види краще вивчати під час екскурсії до санітарно-епідеміологічної станції, де можна побачити. Як правильно треба готовити робочі розчини та познайомитися зі способами проведення дезинфекції приміщень, одягу, взуття, білизни, посуду.

Прививченні підтеми «СНІД. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактичні заходи. Шкіряно-венеричні захворювання та їх профілактика. Бажано запрпонувати учням підготувати невеликі реферати чи виступи, що необхідно при навчанні самостійно працювати з літературою.

Під час практичних занять можна провести профілактичні бесіди щодо пропаганди здорового способу життя, зустріч з лікарем шкіряно-венеричного диспансеру, а також тренувальні вправи щодо приготування робочих розчинів для проведення дезинфекції приміщення.

7. Основи туризму (27 годин)

 1. Харчування в поході. Режим харчування та водно-сольовий режим у поході. Калорійність, поживність. Смакові якості та різноманітність харчування в туристському поході. Приблизний перелік продуктів харчування в поході. Санітарні вимоги: пакування, транспортування і зберігання продуктів. Приготування їжі в природних умовах. Гаряче харчування і сухий пайок, їх співвідношення. Поповнення харчових запасів ловлею риби, збиранням грибів та ягід. Правила безпеки при приготуванні їжі в природних умовах.

рактичні заняття:

Складання типового меню для одно- та багатоденного походів. Робота з картками їстівних та отруйних грибів та ягід. Вивчення таблиці калорійності продуктів харчування. Складання збірки рецептів похідних страв. Приготування бутербродів для сухпайка.

Запитання і завдання:

  1. Які продукти потрібно брати с собой в багатоденний похід? Назвіть деякі з них.

  2. Чому в поході треба менше пити?

  3. Розкажіть як треба пакувати продукти харчування в поході.

Рекомендована література:

1. Немоляева М. А., Ходорков Л. Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. - М.: Междунар. отношения, 1985.

2. Усыскин Г. С. Очерки истории российского туризма. - СПб.: Издат. торг, дом "Герда", 2000.

3. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

4. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

Методичні поради:

На заняттях керівник розповідає про те, яку важливу роль для підтримки бадьорості і працездатності в поході має добре приготовлена їжа.

Говорячи про калорійність і склад продуктів, необхідно підкреслити, що під час подорожей при низьких температурах в північніх і гірських районах до складу добового раціону треба вводити більше жирів, вуглеводів (цукор, масло, сало тощо) – речовини, які сприяють підтриманню температури тіла, і, навпаки, при подорожуванні в спеку потрібно менше жирів, а більше продуктів, що зберігають вологість в організмі (кисіль, кисле молоко і ін.).

Для багатоденних походів треба мати продукти, які добре зберігаються і мають високу калорійність і вітамінозність при незначній вазі.

При проведенні походів з учнями треба суворо додержуватися режиму харчування, складання меню з урахуванням графіка руху. Режим харчування для літніх і зимових походів різний. Для літніх рекомендується додержуватися такої приблизно пропорції: сніданок – 30%; обід – 45%; вечеря – 25%.

У поході треба звертати увагу на додержання водносолевого режиму, бо надмірне вживання води в поході і призводить до великої втрати сил. Тому в період тренування треба привчити туристів обходитимсь під час руху без води.

 1. Гігієна туриста і надання першої медичної допоги у поході. Догляд за нігтями, шкірою обличчя та рук, загартування організму. Ранкова зарядка. Правила використання природних оздоровчих факторів (водні процедури, повітряні та сонячні ванни).

Гігієнічні вимоги до одягу і взуття туриста, способи провітрювання і просушування його.

Санітарний контроль і самоконтроль туриста – необхідна умова правильної організації фізичного виховання і проведення навчально-тренувальних занять. Порядок проходження медогляду для одержання права на участь у змаганнях та поході.

Заходи загальної й індивідуальної профілактики. Заходи запобігання відмороженню, потертостям ніг й найбільшпоширеним захворюванням.

Перша допомога при шлункових і простудних захворюваннях, приморожуванні, опіках, непритомності, при теплових і сонячних ударах.

Травматизм у поході. Захист від комарів. Заходи проти потіння ніг. Водний режим. Спрага і боротьба з нею. Ознаки недоброякісності води. Організація купання. Основні лікувальні засоби, їх використання і зберігання. Підбирання ліків до похідної аптечки.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо знешкодження води. Складання медичної аптечки для походу. Вивчення основних луікувальних засобів та правила їх використання.

Запитання і завдання:

   1. Які заходи запобігання відмороженню?

   2. Назвіть гігієнічні вимоги до одягу і взуття туриста, способи провітрювання і просушування його.

   3. Які заходи проти потіння ніг вам відомі?

   4. Як боротися в поході зі спрагою?

   5. Чи обов’язково необхідно проходити медичний контроль перед походом?

   6. Які ліки ви візьмете в аптечку в похід? Чому?

Рекомендована література:

1. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

2. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

Методичні поради:

Для проведення заняття на цю тему необхідно запросити лікаря. В дохідливій формі він ознайомить учнів з правилами гігієни і профілактикою найбільш поширених захворювань.

Кожен турист записує перелік медикаментів, що можуть бути потрібні під час подорожі, властивості окремих ліків і правила їх використання. На практичних заняттях гуртківці ознайомлюються з прийомами знешкодження води, навчаються надавати першу долікарську допомогу, накладання повязки і транспортування поерпілого.

8. Фізична підготовка (18 годин)

Основи техніки оздоровчого бігу. Положення голови, тулуба, рук; розслаблення м'язів плечового поясу. Робота рук під час бігу. Постановка стопи на землю. Довжина кроку. Дихання під час бігу.

Спеціальна фізична підготовка. Тренування сили. Ходьба "гусиним кроком", у напівприсіданні. Ходьба з навантаженням або опором партнера. Лазіння по крутих схилах і драбинах.

Тренування гнучкості. Парні вправи на гнучкість, розтягання та розвиток суглобів. Вправи на згинання та розгинання тулуба. Пружинисті присідання в положенні випаду, "напівшпагати", махові рухи руками і ногами з максимальною амплітудою.

Рухливі та спортивні ігри.

Практичні заняття:

Розучування техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Спеціальні фізичні вправи на тренування сили і гнучкості.

Рухливі та спортивні ігри.

Запитання і завдання:

    1. 1. Де повинні бути руки під час бігу?

    2. 2. Покажіть ходьбу «гусиним кроком».

    3. 3. Яким повинно бути дихання під час бігу?

Рекомендована література:

1. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

2. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

3. Заикин В.А., Зайцева В.В. Быстрее! Выше! Сильнее! // подпис. науч.-попул. серия «Физкультура и спорт». – М.: Знание, 1991. – № 3.

  1. Кучеров И.С., Шабатура Н. Н., Давиденко И. М. Физиология людини: навч. посібник для студентів фак-тів фіз. виховання пед. ін-тів. – К.: Вища школа, 1981.

  2. Развитие двигательных качеств школьников (развитие быстроты, выносливости, силы и равновесия) / Под ред. З.И. Кузнецовой. М.: 1967.

  3. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. учеб. заведений физ. культуры. – изд. 3-е, перераб., доп. / Под. ред. Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984.

  4. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.

Методичні поради:

При проведенні занять з даної теми керівнику гуртка необхідно підготовати літературу, відероліки чи відеофільми з різними комплексами фізичних вправ щодо техніки оздоровчого бігу. Учні повинні навчитись правильно тримати голову, тулуб, руки під час бігу; знати, яким повинні бути довжина кроку та дихання під час бігу.

На практичних заняттях треба відпрацьовувати спеціальну фізичну підготовку, тренувати силу, гнучкість.

Заняття на тему «Рухливі ігри» бажано проводити на природі. На теоретичних заняттях необхідно звернути увагу на виховне значення рухливих ігор та використання рухливих ігор для виховання фізичних якостей у гуртківців, згадати рухливі ігри наших предків. Під час практичних занять керівник гуртка обов’язково повинен контролювати фізичні навантаження під час проведення рухливих ігор та звернути увагу на груповий метод проведення рухливих ігор

9. Навчально-тренувальні збори, походи (18 годин)

Практичні заняття:

Проведення навчально-тренувальних зборів, одно- та дводенних походів. Відпрацювання практичних навичок щодо накладання джгута, короткочасної зупинки кровотечі.

Запитання і завдання:

  1. Як треба поводити себе під час звучання Гімну України.

  2. Які рослини твого краю занесені до Червоної книги України?

  3. Скільки обласних центрів на Україні?

  4. Які заходи запобігання відмороженню?

  5. Які заходи проти потіння ніг вам відомі?

  6. Як боротися в поході зі спрагою?

  7. Які ліки ви візьмете в аптечку в похід? Чому?

  8. Скільки районних центрів в твоїй області?

  9. З якими областями межує твоя область?

  10. Як ви закалюєте свій організм?

Методичні поради:

Навчально-тренувальні збори, туристсько-краєзнавчі походи необхідно проводити як на протязі навчального року, так і в кінці. Проводяться вони з метою практичного закріплення здобутих гуртківцями знань під час навчального року, а саме: знань з історії нашої країни, з історії виникнення державних символів, з історії українського війська, знань щодо географічної характеристики та економічного розвитку нашого краю, розташування України на карті світу, адміністративного поділу її та своєї області, району, основних знань з туристичної підготовки.

Вимоги до знань і вмінь гуртківців

Гуртківці повинні знати:

 • Правила забезпечення безпеки під час тренувань, змагань та походів;

 • правила та техніку накладання джгута, пов'язок, транспортування потерпілого, принципи та методи реанімації, склад похідної аптечки;

 • основи техніки оздоровчого бігу, вправи зі спеціальної фізичної підготовки для тренування сили та гнучкості, правила проведення спортивних та рухливих ігор;

 • археологічну спадщину рідного краю, Закон України про охорону та використання пам'яток історії та культури, відповідальність за знищення та псування археологічних пам'яток;

 • головні події історії своєї країни;

 • характерні риси старовинного чоловічого одягу, приклади дитячого фольклору.

Гуртківці повинні вміти:

 • в'язати туристські вузли, які використовуються для кріплення мотузки до опори;

 • складати план-графік проходження основних і запасних варіантів маршруту, відходів з маршруту в разі аварійних ситуацій;

 • накладати джгут, пов'язки, виготовляти ноші, транспортувати потерпілого;

 • виконувати реанімацію постраждалого (штучну вентиляцію легенів, непрямий масаж серця);

 • розробляти маршрут туристсько-краєзнавчої експедиції, план підготовки подорожі;

 • складати кошторис, меню, виконувати краєзнавчі завдання, вести польовий щоденник.

ВИЩИЙ РІВЕНЬ

Навчально-тематичний план

(2-й рік навчання)

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

теор.

практ.

всього

1.

Народознавство

9

18

27

2.

Історія своєї країни

12

24

36

3.

Загальновійськова підготовка

12

24

36

4.

Основи цивільного захисту

9

18

27

5.

Основи медико-санітарної підготовки

12

24

27

6.

Основи туризму

9

18

27

7.

Фізична підготовка

6

12

18

8.

Навчально-тренувальні збори

6

12

18

Всього:

72

144

216

 1. Народознавство (27 годин)

  1. Народні ремесла України. Хліборобство (рільництво, городництво, садівництво), тваринництво (скотарство, вівчарство, свинарство, конярство, птахівництво тощо), рибальство, мисливство, бортництво. Гончарство як один з найдавніших видів народних ремесел України. Ковальство. Різьблення – одна з найдавніших технік декорування дерев’яних виробів. Гутництво. Ткацтво і килимарство. Писанкарство.

Практичні заняття:

Екскурсії до гончарного цеху, в історико-етнографічний музей, до шкільного музею (світлиці), на фабрику лозоплетіння, до кузні тощо. Збирання та оформлення народних промислів свого краю.

Запитання і завдання:

 1. Як називається ремесло виготовлення виробів з скла?

 2. Який вид тваринництва найпоширеніший у вашому регіоні? Розкажіть про нього.

 3. Що таке інтрасія?

 4. Для чого в писанкарстві використовують віск?

 5. Що ви знаєте про крашанки?

Рекомендована література:

 1. Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.

 2. Літопис Руський. – К., 1989.

 3. Горленко В., Бойко І., куницький О. Народна землеробська техніка українців. – К., 1971.

 4. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 5. Спогади Пріска Панійського // Книжник. – 1991. - № 5

 6. Найден О. Деякі закономірності та тенденції розвитку народних художніх промислів // НТЕ. – 1991. - № 4.

 7. Махінчук М. Обереги нашої пам’яті. – К., 1998.

 8. Богород А. Ідеологічна боротьба навколо писанки // Сварог. – 1996. – Вип.4.

Методичні поради:

На початку вивчення даного розділу обов’язково необхідно познайомити гуртківців зі значенням хліборобства, тваринництва, рибальства, мисливства, бортництва на Україні. Дуже цікавою буде для гуртківців розповідь про гончарство як один з найдавніших видів народних ремесел України.

Не менш цікавим буде і розповідь про ковальство, різьблення, гутництво, ткацтво і килимарство.

На практичних заняттях обов’язково провести екскурсії до гончарного цеху, показати розпис крашанок до Великодня.

 1. Рослини і тварини в побуті та звичаях українців. Дерево життя як священний символ українців. Дерева і кущі у світогляді та звичаєвості українців (дуб, верба, явір, калина, вишня, яблуня та яблуко, груша, клен, ясен, береза, терен, осика). Квіти і трави в обрядах та віруваннях українського народу ( мальва, нагідок, червона рута, барвінок, любисток, м’ята, матіола, мак, кропива, чебрець, папороть, валеріана). Тварини та птахи в українських звичаях і обрядах (змій, миша, ведмідь, олень, вовк, корова, жар-птиця, орел, сокіл, сова, ластівка).

Практичні завдання:

Екскурсії на природу з метою вивчення рослинного і тваринного світу рідного краю та повторення легенд про них як священних символів України. Збирання та оформлення гербарію. Робота в бібліотеці – робота з літературою.

Запитання і завдання:

 1. Що ви знаєте про Світове дерево?

 2. В українських обрядових піснях Світовим деревом найчастіше виступає …. (закінчить речення).

 3. Як інакше називають Світове Дерево?

 4. Із яким деревом пов’язане уявлення про річне коло?

 5. Назвіть жіночій символ Світового дерева.

 6. Яка рослина в українців стала символом любові, краси, дівочої чистоти та жіночої вірності?

 7. Яку рослину і тепер вважають добрим захисником садиб і називають «неопалимою купиною»?

 8. Чабрець для українського народу є символом Батьківщини. А що ще ви знаєте про цю рослину?

 9. Квітку якої рослини шукають вночі на свято Купайла?

 10. Яка тварина вважається символом військової доблесті, воїнської касті, а також господарем лісу?

 11. Корову вважали символом жінки і тому її дарували на щастя …. (кому і коли)?

Рекомендована література:

 1. Лозко Г. Волховник. Правослов. – К., 1985. – Т.2.

 2. Козловська В. Про дуб з кабанячими іклами // Первісне громадянство. – 1928. – Вип. 1; Пам’ятки України. – 1987. №1.

 3. Килимник с. Український рік у народних звичаях… - Т.3.

 4. Болтарович З. Українська народна медицина. К., 1994.

 5. Скуратівський В. Святвечір. К., 1994. – Т.1.

 6. Шапарова Н. Краткая энциклопедия славянской мифологии. – 2001.

 7. Кошка в нашем доме. – Минск, 1991.

 8. ВойтовичВ. Українська міфологія.

Методичні поради:

При проведенні занять з цієї теми керівнику гуртка необхідно підготувати виставку літератури про квіти та дерева, їх значення у світогляді та звичаєвості українців. Дуже цікаво буде, якщо провести краєзнавчу вікторину про квіти і трави в обрядах та віруваннях українського народу.

Про тварин та птахів в українських звичаях і обрядах можна запропонувати провести бесіду чи підготувати учням маленькі виступи.

2. Історія своєї країни (36 годин)

Україна в ХІХ – ХХ ст. Пробудження національного духу українців. Визвольний рух на українських землях. Україна в Першій світовій війні. Відродження української держави. Більшовицький терор в Україні. Україна в роки Другої світової війни. Україна в 1959 – 1980-ті роки. Україна сучасна.

Практичні заняття:

Екскурсії до історичного, краєзнавчого музеїв. Робота з історичною літературою, картами, атласами.

Запитання і завдання:

(Завдання надані в тестовій формі).

  1. Акт проголошення незалежності України ухвалено:

 • 24 серпня 1991 року;

 • 28 червня 1996 року;

 • 1 січня 2005 року.

  1. Про кого йдеться мова: «Видатний український історик та політичний діяч. Очолював Центральну Раду в роки Української революції»?

 • М.Грушевський;

 • П.Скоропадський;

 • І.Франко.

  1. Позначте на «стрічці часу» часу» дати:

 • аварії на Чорнобильській АЕС;

 • звільнення України від фашистів.

  1. Основним законом України є:

 • Декларація про державний суверенітет;

 • Акт проголошення незалежності;

 • Конституція.

  1. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася:

 • 1 грудня 1991 року;

 • 26 квітня 1986 року;

 • 26 листопада 1982 року.

  1. Видатний український поет та художник, член Кирило-Мефодіївського товариства, автор «Кобзаря»:

 • Т.Шевченко;

 • І.Котляревський;

 • В.Стус.

  1. Позначте на «стрічці часу» такі події:

 • початок діяльності Української Центральної Ради;

 • початок Першої світової війни.

Рекомендована література:

1. Баран В.К. – Історія України – Світ, 1998.

2. Бойко О.Д. – Історія України – Академія, 1999.

3. Історія України – Альтернативи, 1997.

4. Лановик Б.Д. Лазарович М.В. – Історія України – Знання Прес, 2006.

5. Остафійчук В.Ф. – Історія України – Сучасне Бачення, Знання Прес, 2006.

 1. Світлична В.В. – Історія України – Каравелла, 2006.

 2. Боплан Г. Опис України – Будь-яке питання.

 3. Листи запорожців султану // Українська культура – 1991.-№4.

 4. Січинський В. Чужинці про Україну – К., 1992.

 5. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1775 рр.). – К., 1961.

 6. Голобуцький В.А. Запорожское казачество. – К., 1956.

 7. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків – Т. 1 – 3. – Львів, 1990/91.

Методичні поради:

Під час теоретичних занять керівник гуртка з’ясовує з учнями становище українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій, розглядає діяльність видатних українців, які підносили національний дух народу (І.Котляревський, Т.Шевченко, М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький).

При вивченні змін, які відбулися в Україні на початку ХХ ст., та їхній вплив на подальше життя українського народу, необхідно розкрити трагізм Першої світової війни для нашого народу, її вплив на національне життя. Під час розглядання підтеми «Відродження української держави» необхідно розглянути з учнями розвиток державотворчих тенденцій в Україні на початку ХХ століття, процес створення та діяльності Центральної Ради, внесок М.Грушевського в розвиток української держави та історичної науки.

Керівник гуртка повинен разом з гуртківцями розглянути процес входження українських земель під владу більшовицької Росії, з’ясувати наслідки для України та її народу індустріалізації, колективізації й більшовицького терору.

Під час теоретичних та практичних занять велике значення приділяти розвитку вмінь гуртківців працювати з історичними джерелами, давати оцінку подіям, які призвели до трагедій в історії українського народу.

На заняття з теми «Україна в роки Другої світової війни» бажано запросити учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, працівників тилу, які під час бесіди нагадають учням про трагічні події на території України в роки війни. Далі необхідно згадати про трагічні події аварії на Чорнобильській станції та її наслідки.

3.Загальновійськова підготовка (36 годин)

1. Основи військової топографії. Поняття про топографію. План і карта. Їх подібність і відмінність. Масштаб карти. Числовий та лінійний масштаби. Умовні топографічні знаки. Зображення місцевих предметів на топографічних картах за їх основними видами. Рельєф місцевості. Поняття про типові форми рельєфу – вододіл, вершина гори, водозлив. Висота перерізу. Абсолютна та відносна висота.

Практичні заняття:

Вимірювання, відкладання відстаней на карті за допомогою лінійки, циркуля-вимірювача, курвіметра. Топографічний диктант.

Орієнтування на місцевості з картою і без неї. Способи орієнтування на місцевості за компасом, небесними світілами. Ознаки місцевих предметів і явищ природи. Визначення на карті свого місцезнаходження.

Запитання і завдання:

1. Що таке військова топографія?

2. Які існують способи орієнтування на місцевості?

3. Що таке азимут?

Рекомендована література:

1. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

2. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

3. Павко І.Й., Таран О.М. «Цивільний захист в навчальних закладах освіти і науки»,К., 2004.

4. Тереля І.М. «Паланка» та її місце у військово-патріотичному вихованні». К., 2002.

5. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

6. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

Методичні і поради:

Для проведення занять з даної теми керівник заздалегідь вибирає місце для знімання, намічає невеликий замкнений полігон, всередині якого є місцеві предмети, що мають різні контури.

Вибравши полігон, керівник вказує учням його природні межі: дорога, канава, яр, околиця села, межа саду, гаю, лісу тощо.

Після поясненя основних правил керівник дає завдання зробити знімання на першій точці. Потім, обходячи полігон на другій, третій і наступних точках, послідовно показує прийоми нанесення точок на планшет. Гуртківці під його керівництвом виконують роботу на своїх планшетах. На останніх точках полігона керівник дає тільки загальні вказівки, які точки і якими прийомами слід наносити, і гуртківці розв’язують поставлене завдання самостійно.

Перед початком знімання треба пояснити поняття «масштаб кроків», показати, як він креслиться на папері, і дати завдання кожному гуртківцю побудувати масштаб його кроків при заданому масштабі зйомки.

2. Основи самозахисту. Розучування і тренування вправ без зброї: стійки, рухи вперед та назад, удари рукою на місці та в русі вперед на 1 крок, удари ногою на місці в русі вперед на 1 крок.

Захист від ударів рукою та ногою підставленням рук на місці.

Розучування і тренування прийомів без зброї: прийоми самострахування, захвати та звільнення від них, больові прийоми.

Розучування і тренування прийомів зі зброєю: підготовка до бою, укол багнетом (ножем) та захист від нападу, удар ножем знизу та захист від нападу, захист від погрози пістолетом.

Розучування і тренування прийомів самозахисту.

Виконання прийомів і дій, які вивчалися раніше: дії нападу та захисту, серія з трьох ударів та захист від них.

Практичні заняття:

Тренування у виконанні прийомів самозахисту, прийомів без зброї (самострахування, захвати, больові прийоми) та зі зброєю (укол ножем, захист від нападу пістолетом тощо).

Запитання і завдання:

   1. Показати прийоми самострахування без зброї.

Як треба поводити себе під час нападу ззаду?

Рекомендована література:

    1. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Т. 1-5. – Львів,1999.

    2. Пілат В.С. Бойовий гопак. – Львів, 1999.

    3. Руденко Ю.Д. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003.

Методичні поради:

При вивченні даної теми необхідно запросити на заняття фахівця з боротьби, який покаже і навчить гуртківців прийомам самозахисту при різних видах нападів.

  1. 3. Військово-спортивне свято. Проводиться протягом навчального року. Це можуть бути «Козацькі розваги», краєзнавча вікторина, військово-спортивні змагання тощо.

Рекомендована література:

1. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

2. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

3. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

Методичні поради:

До ігор, змагань, конкурсів, які бажано проводити якомога частіше, необхідно прилучати всіх гуртківців. Бажано до свята Покрови, 14 жовтня, провести конкурсно-розважальну програму «Козацькі розваги», в якій будуть не тільки конкурси та змагання, але прозвучать цікаві сторінки історії про козаків, про українську армію.

4.Основи цивільного захисту (27 годин)

Основи рятувальних та інших невідкладних робіт. Характерні види рятувальних робіт. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об’єктах та в осередках ураження.

Система спостереження та контролю за радіоактивним, хімічним та бактеріологічним зараженням.

Спеціальна обробка, її призначення. Заходи повної та часткової обробки. Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.

Практичні заняття:

Екскурсії до санепідемстанції, бомбосховища. Тренувальні вправи щодо виготовлення робочих розчинів для проведення дезінфекції. Робота з плакатами, картками щодо організації і проведення рятувальних, евакуаційних робіт на підприємствах та серед населення.

Запитання і завдання:

1. Від яких уражальних засобів захищає перекрита щілина?

2. Як підготувати споруди господарського призначення для захисту в надзвичайних ситуаціях?

3. Як потрібно заходити до захисної споруди і поводитися в ній?

4. Що таке дегазація? Який порядок її проведення?

5. Що таке дезінфекція? Який порядок її проведення?

6. Що таке евакозаходи?

7. Як і хто організовує евакуацію населення?

8. Як необхідно підготуватися до евакуації?

9. Які основні завдання ЦО України?

10. Хто і як проводить рятувальні роботи в осередках ураження?

Рекомендована література:

 1. Камер Ю.Ю., Харкевич А.Е. Аварийные работы в очагах поражения. – М., энергоиздат, 1990.

 2. Машкович В.П., Панченко. Оснвы радиационной безопасности. – М., Энергоиздат, 1988.

 3. Тельдеш Ю., Кенда М. Радиация – угроза и надежда. – М.,Мир, 1979.

 4. Егоров П.Т., Шляхов И.А., Алабин Н.И. Гражданская оборона. – М., Высш. Шк., 1977.

 5. Алтунин А.Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями. – М., Стройиздат, 1976.

 6. Закон України «Про Цивільну оборону України» ВРУ № 297-ХІІ. – К.,1993.

 7. Закон України «Про внесення змін до Закону України про Цивільну оборону України» ВРУ № 555-ХІV. – К., 1999.

 8. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения./ Г.П.Демиденко, Е.П.Кузьменко, П.П.Орлов и др. – К., высш. Шк., 1989.

 9. Мигидович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. – К., ЗАТ «Українська технологічна група», 1998.

Методичні поради:

При проведенні занять з даної теми необхідно ознайомити гуртківців з характерними видами рятувальних робіт, розповісти про організацію і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об’єктах та в осередках ураження. Також познайомити з проведенням спеціальної обробки, її призначення.

На практичних заняттях бажано провести екскурсію до санепідемстанції, де фахівець розкаже, як треба проводити дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію; правильно готувати робочі розчини для їх проведення

5.Основи медико-санітарної підготовки (27 годин)

1. Ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих. Характеристика клінічної та біологічної смерті. Орієнтуючі та достовірні ознаки смерті. Поняття про реанімацію (оживлення).

Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками.

Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів.

Штучне дихання, його різновиди, мнетодика та техніка проведення, масаж серця як спосіб відновлення діяльності серцево-судиної системи, методика його виконання.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо закритого масажу серця та штучного дихання. Різновиди штучного дихання.

Запитання і завдання:

   1. Назвіть орієнтуючі та достовірні ознаки смерті.

   2. Що таке реанімація?

   3. Які види штучного дихання ви знаєте?

   4. Покажіть, як треба робити закритий масаж серця.

Рекомендована література:

 1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

 3. Біологія: Навч. Посіб. Для мед. ВНЗ І-V рівн. Акрид. Рекомендовано МОН / За ред.. З.Д.Воробця. – К., 2009.

 4. Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД: Наук.-поп. Вид. – К.: Медицина, 2006.

 5. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 6. Гут Т.М., Гут Р.П. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

 7. Військово-медична підготовка: Підруч. Для мед. ВНЗ І-ІІІ рівн. Акрид. Затверджено МОЗ, Знання, 2008.

Методичні поради:

Заняття на цю тему краще проводити в лікарні, де медична сестра або лікар в дохідливій формі ознайомить гуртківців з видами штучного дихання, покаже на практиці, як правильно робити масаж серця.

2. Перша допомога та догляд за хворими. Перша допомога та догляд за хворими. Основи медичної деонтології.

Особиста гігієна хворого.

Засоби догляду за хворими: підкладний круг, підкладне судно. Гігієна харчування.

Лікувально-охоронний та санітарно-гігієнічний режим у лікарні.

Практичні заняття:

Тренувальні вправи щодо застосування гірчичників, медичних банок, ніжних ванн, накладання венозних джгутів. Вимірювання артеріального тиску й температури тіла. Штучне дихання й закритий масаж серця.

Запитання і завдання:

 1. Розкажіть про догляд за хворими, які страждають хворобами органів дихання.

 2. Як необхідно доглядати за хворими на інфаркт та інсульт?

 3. Що таке «лікувальна дієта»? Які лікувальні дієти ви знаєте?

 4. Який тиск вважається нормальним для людини?

Рекомендована література:

 1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

Методичні поради:

Заняття з даної теми також краще проводити в лікарні. Разом з медичним працівником можна пройти в палату, поміряти хворим тиск, температуру, допомогти їм занести дані до історіїї хвороби кожного пацієнта.

6.Основи туризму (27 годин)

1. Основи техніки пішохідного походу. Рух групи в пішому поході. Крок, темп, інтервал, положення корпуса і рук туриста залежно від складності рельєфу, рослинного покриву, грунту та інших природних умов. Техніка безпеки при русі в лісі з густим підліском, при підйомах і спусках, по травянистиї схилах.

Туристські вузли та їх застосування. Вузли для зв’язування мотузок однакового діаметру. Грудна обв’язка, бесідка.

Практичні заняття:

Вироблення навичок дотримання оптимального темпу, інтервалу руху, навичок руху туристським строєм по рівній і слабо пересічній місцевості з різними типами рослинного покриву, ґрунтів. Вироблення навичок руху по трав'янистих схилах, руху в лісі з густим підліском. В'язання туристських вузлів.

Запитання і завдання:

 1. Як треба рухатись туристу в групі?

 2. Розкажіть про техніку безпеки при русі в лісі з густим підліском.

 3. Розкажіть про техніку безпеки при підйомах і спусках, по травянистих схилах.

 4. Які туритські вузли ви знаєте? Показати, як вони вяжуться.

Рекомендована література:

  1. 1. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

Методичні поради:

На заняттях з даної теми обовязково потрібно навчити дітей правильно рухатись в пішому поході. Знати, яким повині бути темп, інтервал, положення корпуса і рук туриста залежно від складності рельєфу, рослинного покриву, грунту та інших природних умов. Особливу увагу необхідно приділяти техниці безпеки при русі в лісі з густим підліском, при підйомах і спусках, по травянистих схилах.

На практичних заняттях треба навчити учнів в’язати туристські вузли, правильно їх використовувати під час походу.

2.Прості природні перешкоди. Забезпечення безпеки на маршруті. Техніка руху туристської групи в різних умовах. Способи подолання боліт та інших водних перешкод. Забезпечення безпеки при переправах.

Практичні заняття:

Вироблення первинних навичок подолання водних перешкод по паралельних мотузках, вбрід. Тренувальні вправи щодо подолання заболочених ділянок по купинах, по жердинах; щодо подалання канави, cтрумка, рову за допомогою мотузки (маятником). Піднімання та спуск по схилу, траверс схилу. Організація страховки і самостраховки. Тренувальні вправи щодо сходження і спуску по крутих схилах. Подолання яру по колоді.

Запитання і завдання:

  1. Які перешкоди вам знайомі?

  2. Для чого необхідна самостраховка?

  3. Що таке «траверс»?

  4. Що таке «живий камінь»?

Рекомендована література:

  1. З історії вітчизняного туризму: 36. наук. ст. - К.: ФПУ, 1н-т туризму, 1997.

  2. Немоляева М. А., Ходорков Л. Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. - М.: Междунар. отношения, 1985.

  3. Усыскин Г. С. Очерки истории российского туризма. - СПб.: Издат. торг, дом "Герда", 2000.

  4. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

  5. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

Методичні поради:

Саме по собі подолання схилів не дуже важка перешкода, особливо якщо вони положисті. Якщо ж крутизна схилу досягає 35-40 і більше градусів, то сходження і спускання викликають неабиякі труднощі. Тому тренування на подолання схилів різної крутизни треба починати з подолання положистих схилів.

При подоланні кам’янистих схилів треба звернути увагу дітей на те, щоб вони не ставили опорну ногу на так званий «живий камінь», тобто камінь, що погано тримається і під тиском ноги сповзає або скочується вниз.

Тренування на подолання нешироких ровів і канав слід починати на придорожніх водовідвідних канавах – кюветах. Такі перешкоди можна долати стрибком спочатку без рюкзака. А потім з рюкзаком. Широкі природні і штучні рови і канави слід долати по прокладених впоперек них колодах чи стовбурах дерев. Для цього слід спочатку тренуватися в ходьбі по колоді, що лежить на землі, а потім по колоді, прокладеній через перешкоду.

Тренування по переправлянню через ріку слід проводити спочатку на мілкій ділянці річки. Рекомендується під час тренувань навчитися переправлятися так званим таджицьким способом: взявшись за руки по двоє, по троє, по четверо, або обнявшись за плечі.

3. Основи тактики пішохідного походу. Індивідуальна тактична підготовка учасника подорожі - розподіл сил за відрізками денного переходу і в цілому на весь маршрут; відпочинок на привалах, раціональність руху; вибір способів страхування і самострахування; підготовка індивідуального та групового спорядження.

Групова туристська тактика в підготовчий період - вибір району подорожі, матеріально-технічне забезпечення групи, заходи безпеки на маршруті, зміни плану походу і графіка руху, організація вимушених привалів, дньовок, попередня розвідка окремих складних ділянок маршруту, перерозподіл вантажу і обв'язки між учасниками.

Вплив на групову тактику змін погодних умов, необхідності допомоги іншим туристським групам, вплив травматизму, захворювань учасників, незадовільного фізичного чи психічного стану групи.

Практичні заняття:

Розробка тактичного плану підготовки і проведення походу. Порівняльний аналіз плану походу з фактичним проведенням.

Запитання і завдання:

    1. 1. Що таке тактика туристського походу?

    2. 2. Що таке «похід вихідного дня»?

    3. 3. Розкажіть про вимушені привали та дньовки.

    4. 4. Як можуть погодні умови вплинути на маршрут походу?

Рекомендована література: .

     1. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

     2. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

Методичні поради:

Тактика – розділ знань в туризмі, який звязаний з забезпеченням безпеки. Учні повинні знати про необхідність відповідності між складністю маршрута та підготовленістю туристів. Про необхідність підготовким до походу, про складання плвану походу. Необхідно передбачати всі погодні умови на маршруті. Враховувати всі можливі випадки.

7.Фізична підготовка (18 годин)

Просторові, силові, швидкісні параметри фізичної підготовки туриста. Інтенсивність, об’єм, відпочинок при виконанні вправ. Статичні та динамічні вправи.

Тренування витривалості. Біг у рівному темпі по пересічній місцевості, біг угору по схилу. Кроси на дистанції до 3000 метрів.

Тренування спритності в стрибучості. Стрибки в довжину в яму з піском, через яму з водою, канаву. Стрибки по купинах. Стрибки у висоту через планку, повалене дерево з однієї і двох ніг.

Вправи на швидкість. Біг на швидкість на дистанції 30, 60, 100, 200 і 400 м. Біг з високим підняттям стегна. Вправи зі скакалкою. Біг з подоланням перешкод.

Рухливі та спортивні ігри.

Практичні заняття:

Легкоатлетичні вправи з додатковими завданнями. Біг на короткі, середні та довгі дистанції, по пересіченій місцевості, угору по схилу. Кросова підготовка. Стрибки в довжину, у висоту, по купинах. Вправи зі скакалкою. Рухливі та спортивні ігри.

Запитання і завдання:

     1. Що таке просторові, силові та швидкісні параметри фізичної підготовки туриста?

     2. Виконання залікових вправ на швидкість,

     3. Виконання бігу на швидкість на дистанції 30, 60, 100, 200 і 400 м.

Рекомендована література:

1. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

2. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

3.Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – К.: Радянська школа, 1988.

4.Дьяконов В.В. Развитие выносливости, быстроты и силы у школьников и их воспитание на уроках физической культуры: Автореф. пед. наук. – М., 1982.

 1. Камерцер М.Г. Урок после урока. – М.: Физкультура и спорт, 1987.

 2. Кучеров И.С., Шабатура Н. Н., Давиденко И. М. Физиология людини: навч. посібник для студентів фак-тів фіз. виховання пед. ін-тів. – К.: Вища школа, 1981.

 3. Разумовский Е.А. Как стать сильным и выносливым // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Физкультура и спорт». – М.: Знание, 1984. – № 3.

Методичні поради:

Заняття з фізичної культури необхідно проводити тільки в спортивному залі або на спортмайданчику. Починати треба обов’язково з гімнастики, нагадуючи про її значення в житті людини. На практичних заняттях необхідно виконати залікові легкоатлетичні вправи з додатковими завданнями, біг на короткі, середні та довгі дистанції, по пересіченій місцевості, угору по схилу, стрибки в довжину, у висоту, по купинах.

Під час практичних занять керівник гуртка обов’язково повинен контролювати фізичні навантаження, слідкувати за технікою безпеки.

8. Навчально-тренувальні збори, походи (18 годин)

Практичні заняття:

Проведення навчально-тренувальних зборів, одно- та дводенних походів. Відпрацювання практичних навичок.

Запитання і завдання:

   1. Назвіть державні символи України.

   2. Які рослини твого краю занесені до Червоної книги України?

   3. Як ви загартовуєте свій організм?

   4. Назвіть основні вимоги до спорядження.

   5. Що входить до групового спорядження?

   6. Які види вогнищ ви знаєте?

   7. Які отруйні гриби та ягоди ви знаєте?

Рекомендована література:

  1. Абуков А. X. Туризм сегодня и завтра. Туристско-экскурсионная работа профсоюзов. - М.: Профиздат, 1987.

  2. Спутник туриста. Изд-е 3-е, переработанное и дополненное. М.,1969.

  3. Сергеев Б. Туристские бивуаки. М., ФИС, 1969.

  4. З історії вітчизняного туризму: 36. наук. ст. - К.: ФПУ, 1н-т туризму, 1997.

  5. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., «Знание», 1974.

  6. Зеленін С.М., Нікольський В.В. Основи туризму. К., «Здоров’я», 1975.

  7. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

  8. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – К.: Радянська школа, 1988.

Методичні поради:

Навчально-тренувальні збори, туристсько-краєзнавчі походи необхідно проводити як на протязі навчального року, так і в кінці. Проводяться вони з метою практичного закріплення здобутих гуртківцями знань під час навчального року, а саме: знань з історії нашої країни, з історії виникнення державних символів, з історії українського війська, знань щодо географічної характеристики та економічного розвитку нашого краю, розташування України на карті світу, адміністративного поділу її та своєї області, як правильно збиратись в похід та як приготувати їжу в польових умовах тощо.

Під час навчально-тренувальних зборів в кінці року необхідно провести військово-спортивне свято. Це можуть бути ігри «Котигорошко», «Зірниця», «Сокіл» («Джура») та інші. Бажано, щоб підсумкова гра проводилася на базі туристичного містечка чи табору не в один день, а протягом трьох-пяти днів і щоб гуртківці ночували в наметах, а їжу готували на вогнищі.

Вимоги до знань і вмінь гуртківців

Гуртківці повинні знати:

 • туристсько-краєзнавчі можливості України;

 • техніку подолання природних перешкод із самостійним наведенням засобів подолання;

 • туристські вузли, які використовуються для самостраховки;

 • види туристського орієнтування на дистанції;

 • вправи загальної і спеціальної фізичної підготовки;

 • послідовність підготовки до багатоденного категорійного походу;

Гуртківці повинні вміти:

 • складати письмовий звіт про туристсько-краєзнавчу експедицію, систематизувати та обробляти матеріали, зібрані під час експедиції, виготовляти наочні посібники, створювати виставочну експозицію;

 • долати природні перешкоди із самостійним наведенням засобів подолання;

 • в'язати туристські вузли, які використовуються для самостраховки;

 • мати навички з видів туристського орієнтування;

 • виконувати вправи загальної і спеціальної фізичної підготовки;

 • виконувати вправи на самоконтроль маси тіла, серцево-судинної системи, загального стану здоров'я;

 • розробляти план підготовки до багатоденного категорійного походу, оформляти туристську маршрутну документацію.

Використані джерела:

  1. Конституція України.

  2. Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992.

  3. Герби та землі України. – К., Такі справи, 2001.

  4. Панченко В. Гербівник міст України. – К.; Нью-Йорк, 1996.

  5. Киев, Энциклопедический справочник. – К., 1982.

  6. Пастернак О. Пояснення тризуба. – Ужгород, 1934. – Репринт, - К. 1990.

  7. Січинський В. Український тризуб і прапор. – Вінніпег. – 1953.

 1. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

 2. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000.

 3. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

 4. Шилова Л.Г., Тимашова В.І. Географія рідного краю. Інформаційно-енцеклопедичне видавництво «Горизонт», 1999.

 5. Микола Тищенко Сімфонія Сіверського краю. Фотоальбом. Чернігів, Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда», 2005.

 6. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник за ред.. А.В.Кудрицького. К., «Українська Радянська Енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 1990.

 7. Подесення моє (Перекази, легенди та оповідки про сіверянський край). Упор. Римма Дев’яненко, Чернігів, 2001.

 8. Батурин: історія в памятках. (Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Ніжин, «Видавництво»Аспект-Поліграф»,2008

 9. Баран В.К. – Історія України – Світ, 1998.

 10. Бойко О.Д. – Історія України – Академія, 1999.

 11. Історія України – Альтернативи, 1997.

 12. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навч. посібник для студ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА.

 13. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

 14. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – К.: Радянська школа, 1988.

 15. Дьяконов В.В. Развитие выносливости, быстроты и силы у школьников и их воспитание на уроках физической культуры: Автореф. пед. наук. – М., 1982.

 16. Разумовский Е.А. Как стать сильным и выносливым // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Физкультура и спорт». – М.: Знание, 1984. – № 3.

 17. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. учеб. заведений физ. культуры. – изд. 3-е, перераб., доп. / Под. ред. Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984.

 18. Вінець.Скуратівський В.Т. Київ. Видавництво УСГА 1994.

 19. Кутельмах К. Календарно-побутова обрядовість. Традиції і сучасність // Соціологічна обрядовість на Україні. – К. – 1983.

 20. Галина Лозко «Українське народознавство», Харків, 2005.

 21. Лозко Г., Спасівка // Сварог. – 1997. Вип.5.

 22. Богород А. Піст для оглашенних // Сварог. – 1996. – Вип.4.

 23. Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросииян. – К., 1860. – Репринт. – К., 1991.

 24. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под ред. А.Г.Сафонова. Москва «Медицина», 1979.

 25. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. – М., Воениздат, 1990.

 26. Військово-медична підготовка: Практикум: Навч. Посіб. – К.: Медицина, 2010.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»