До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
5
міс.
0
6
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д.Ушинського

27.03.2014 № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки

Чернігівської облдержадміністрації

23.04.2014 № 167

Навчальна програма

з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

«Тістопластика»

(початковий рівень)

2 роки навчання

м. Чернігів -2014

Автор:

Єфіц Олена Вікторівна , керівник гуртка тістопластики ( навчальна програма розроблена на основі програми гуртка тістопластики Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, яка затверджена Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації)

Рецензенти:

Мокрогуз О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідуючий кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Національно-культурне відродження України передбачає формування національної самосвідомості, творчого мислення особистості.

Робота в гуртку тістопластики тісно пов’язана з українським народним мистецтвом, відомими промислами та ремеслами.

З давніх часів в Україні використовували тісто для виготовлення народних іграшок.

Головними перевагами ліплення з солоного тіста є доступність, легкість в оволодінні технологією ліплення малих скульптурних форм, способах висушування та обпалювання виробів у домашніх умовах, розписуванні виробів, їх лакуванні.

Використання у роботі різноманітних матеріалів, поєднання технік урізноманітнює роботу гуртка та виводить на новий рівень створення виробів, дає поняття про декор та роботу декоратора, що сприяє профорієнтаційному визначенню учня.

Метою програми є надання учням навичок виготовлення найрізноманітніших виробів з солоного тіста та інших матеріалів, виховання творчої особистості, розвиток її інтересів, нахилів, здібностей.

Опановуючи програмний матеріал, учні здобувають знання про різні техніки ліплення та декоративні прийоми, ознайомлюються з необхідними інструментами, обладнанням, матеріалами.

Доступність матеріалу для гурткових занять, практичне значення виробів, можливості для індивідуалізації, диференціації навчання роблять гурток привабливим і дозволяють займатися учням з різним рівнем підготовки та матеріальним становищем сім'ї.

У гуртку займаються діти від 6 до 10 років.

Програма передбачає навчання дітей у групах початкового рівня протягом 2 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень – 1-й рік – 144 год, 2-й рік – 216 год. (відповідно 4 та 6 год. на тиждень).

Кількісний склад навчальної групи – 12-15 учнів.

Заняття переважно є практичними, форми занять можуть бути різними: комбіноване заняття з формування вмінь та навичок, участь у конкурсі декоративно-ужиткової творчості тощо.

Програма гуртка містить теоретичну й практичну частини. Для реалізації теоретичних завдань використовуються розповідь, яка супроводжується показом репродукцій, бесіда з оглядом іграшок та їх аналізом. Практична робота включає замальовку моделі виробу, заготовку шаблонів, підбір матеріалів, приготування тіста, ліплення виробу, висушування, розфарбовування, оформлення.

Протягом першого року навчання гуртківці отримують навички художньої творчості, уявлення про пропорції, виразність форм, засвоюють прийоми ліплення.

На заняттях основного рівня учні закріплюють набуті навички та вміння, опановують нові. Вони самостійно навчаються послідовно працювати над виробом, працювати з ескізами, шаблонами.

Навчання в гуртку допомагає вихованцям краще засвоїти матеріал багатьох шкільних предметів і навчальних курсів: «Художня праця», «Трудове навчання», «Природознавство», «Мистецтво», «Я і Україна».

Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словесні (лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, зразків виробів, екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка ескізів, виготовлення виробів).

Підсумком роботи з окремих тем є опитування, практична робота. Наприкінці кожного півріччя проводиться виставка робіт у гуртку і відбір експонатів на виставки, конкурси.

Розподіл годин за темами – орієнтовний.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

усього

практичних

теоретичних

1.

Вступне заняття

2

2

-

2.

Поняття про матеріали та інструменти

4

2

2

3.

Способи та прийоми ліплення.

Дрібні орнаментальні деталі

12

3

9

4.

Прості орнаментальні композиції

6

1

5

5.

Природні матеріали і тістопластика

16

2

14

6.

Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри та прикраси

14

2

12

7.

Українська народна іграшка

22

4

18

8.

Казка в українському фольклорі

14

3

11

9.

Сучасні техніки декору та їх поєднання

20

3

17

10.

Поєднання тістопластики з сучасними техніками виготовлення сувенірів

20

2

18

11.

Суспільна корисна праця

6

-

6

12.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

6

6

-

13.

Підсумкове заняття

2

1

1

Разом

144

31

113

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год.)

Тістопластика — різновид декоративно-ужиткової творчості. Ознайомлення з програмою роботи гуртка. Демонстрація зразків саморобних іграшок та сувенірів. Інструменти, матеріали та пристрої, необхідні для роботи. Загальні правила безпеки праці. Правила поведінки у навчальному кабінеті, закладі. Правила дорожнього руху. Організаційні питання.

2. Поняття про матеріали та інструменти (4 год.)

Загальні поняття про матеріали та інструменти, які використовуються на заняттях гуртка. Їх перелік і призначення (борошно, сіль, вода, пластилін, папір, тонкий картон, тканина, природні матеріали, клей, ніж, ножиці, шило, стеки, буравчик, голка, лінійка, пензлі, олівці та ін.). Організація робочого місця, правила санітарії, гігієни та безпечної роботи.

Приготування тіста. Замішування тіста до пластичного стану. Сушіння: час та режим сушіння в духовці електроплити, газової плити. Повітряна сушка, комбінована сушка. Фарбування готових виробів. Глазурування. Лакування. Поняття про виготовлення основи для виробів із солоного тіста з різних матеріалів та технік (рамки, декоративні решітки, вінки і т.д.)

Практична робота. Добір борошна та інших інгредієнтів замішування тіста, поділ його на частини, фарбування частин у різні кольори, сушіння, глазурування та лакування виробів. Виготовлення найпростішої основи для декорування виробів з тіста.

3. Способи та прийоми ліплення. Мілкі орнаментальні деталі (12 год.)

Способи ліплення: конструктивний, пластичний, комбінований. Основні прийоми: розкачування, скачування, здавлювання, розплющування, згинання, згладжування. Виготовлення дрібних деталей – важливий етап для оволодіння технологією виготовлення виробів. Технологія виготовлення різних частин квітів та листків, фруктів, ягід та овочів з застосуванням основних прийомів та способів ліплення.

Практична робота. Виготовлення різноманітних квітів, листків, фруктів з солоного тіста (виготовлення «ковбасок» із тіста, нарізування їх на шматочки різного кольору, розкачування по формі майбутньої деталі, формування з допомогою ножа та стеків, скріплення фрагментів згідно зі зразком, сушіння, розфарбовування).

4. Прості орнаментальні композиції (6 год.)

Поняття про композицію. Створення ескізів композицій. Підбір елементів композиції. Формування композиції на основі співвідношення кольорів. Дрібні деталі – складові великих композицій. Оформлення робіт.

Практична робота. Складання композицій із дрібних деталей (орнамент).

5. Природні матеріали і тістопластика (16 год.)

Природа і фантазія. Складання панно, плоских і об’ємних композицій, іграшок із природних матеріалів. Матеріали та інструменти, необхідні при роботі з природними матеріалами. Правила безпечної поведінки з колючо-ріжучими предметами. Ознайомлення з основними прийомами виготовлення рослинних аплікацій із засушених рослин, а також із зернят, насіння і кісточок. Виготовлення колективних сюжетних композицій. Підготовка основи. Викладання сюжету на основі. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення площинних та об’ємних композицій.

6. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри та прикраси (14 год.)

Народні звичаї та обряди. Новорічна та різдвяна символіка. Народні повір’я про магічну силу різдвяних прикрас. Технологія виготовлення іграшок, сувенірів, прикрас із різних матеріалів,.

Практична робота. Виготовлення новорічних та різдвяних іграшок, сувенірів, прикрас.

7. Українська народна іграшка (22 год.)

Історія української народної іграшки. Традиційна фольклорна українська іграшка. Обрядово-магічна функція іграшок. Характерні ознаки народної іграшки. Традиційні образи іграшок. Технологія виготовлення об’ємних іграшок із солоного тіста. Оздоблення іграшок.

Практична робота. Вибір варіантів виробу. Об’ємні ліплені фігурки. Виготовлення основи. Ліплення дрібних деталей. З'єднання їх з основою. Сушіння виробу. Розфарбовування виробу, розпис в народному стилі. Лакування. Декорування сучасними матеріалами в сучасних техніках. Ознайомлення з різними техніками та матеріалами виготовлення іграшки.

8. Казка в українському фольклорі (14 год.)

Казка – невичерпне джерело духовного життя народу. Відображення міфологічних уявлень у казці. Світогляд, звичаї, вірування у казках.

Практична робота. Вибір сюжету казки. Ескіз головних героїв. Відтворення ескізного варіанта у виробі. Сушіння. Фарбування, оздоблення деталей сучасними матеріалами. Лакування. Виготовлення декорацій.

9. Сучасні техніки декору та їх поєднання (20 год.)

Види художньої обробки паперу, тканини, пластика та інших конструкційних матеріалів. Основні прийоми роботи з папером та іншими матеріалами.

Практична робота. Вибір варіанта виробу (за зразком). Виготовлення основи з різних матеріалів. Паперове плетіння. Виготовлення дрібних деталей для оздоблення. Декорування у різних техніках. З'єднання декоративних деталей з основою. Сушіння. Розфарбовування. Лакування.

10. Поєднання тістопластики з сучасними техніками виготовлення сувенірів ( 20 год.)

Ознайомлення з сучасними техніками виготовлення сувенірів (декупаж, скрапбукінг, паперовий дизайн, тощо). Короткі історичні відомості про дані техніки. Загальні відомості про технології виготовлення. Матеріали та інструменти, необхідні для роботи. Основні етапи роботи у різних техніках. Правила безпечної роботи.

Практична робота. Виконання сувенірів у різних техніках. Виготовлення робіт за зразками і задумом гуртківців.

11. Суспільне корисна праця (6 год.)

Виготовлення іграшок для ярмарок, виставок, дитячого будинку.

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (6 год.)

Екскурсії на виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація проведення масових заходів. Святкування Нового року, Дня іменинника, інших свят.

13. Підсумкове заняття (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих вихованців гуртка.

Початковий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

усього

практичних

теоретичних

1.

Вступне заняття

3

3

-

2.

Матеріалознавство і технології

9

1

8

3.

Дрібні деталі декору

12

2

10

4.

Прості декоративні прикраси

18

3

15

5.

Художнє плетіння

24

3

21

6.

Сувеніри та прикраси до новорічних та різдвяних свят

18

3

15

7.

Площинні декоративні композиції та прикраси

24

3

21

8.

Народна іграшка: історія та сучасність

30

9

21

9.

Українська казка

21

5

16

10.

Декоративний розпис

15

1

14

11.

Складні декоративні композиції та панно

21

3

18

12.

Суспільно-корисна праця

9

-

9

13.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

9

9

-

14.

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

48

168

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (3 год.)

Мета і зміст роботи гуртка. Ознайомлення з програмою роботи гуртка на рік. Матеріали, інструменти та прилади необхідні для роботи. Повторення правил безпеки життєдіяльності. Організаційні питання.

Практична робота. Виготовлення виробу на вільну тему з метою перевірки підготовки дітей.

2. Матеріалознавство і технології (9 год.)

Загальні поняття про етапи виготовлення декоративних виробів. Приготування тіста. Заміс до пластичного стану. Фарбування тіста за допомогою харчових барвників. Сушіння: час та режим сушіння в духовці електроплити, газової плити. Повітряна сушка, комбінована сушка. Глазурування, види сумішей та технологія глазурування. Фарбування готових виробів. Лакування.

Практична робота. Добір борошна та інших інгредієнтів для замішування тіста, поділ його на частини, фарбування частин у різні кольори. Створення найпростішої основи для виготовлення композицій.

3. Дрібні деталі декору (12 год.)

Виготовлення дрібних деталей – важливий етап для оволодіння технологією виготовлення виробів. Дрібні деталі - складові великих композицій. Технологія виготовлення різних частин квітів та листків, фруктів, ягід та овочів.

Практична робота. Виготовлення різноманітних квітів, листків, фруктів, овочів. Скріплення фрагментів згідно зразку, сушіння, лакування. Виготовлення дрібних деталей декору з застосуванням різних сучасних матеріалів.

4. Прості декоративні прикраси (18 год.)

Прості декоративні прикраси - чудові сувеніри для подарунка. Матеріали для виготовлення, варіанти оздоблення. Використання дрібних деталей та сучасних матеріалів у виготовленні прикрас. Технологія виготовлення.

Практична робота. Виготовлення кілець, підков, підвісок, рамок. Вибір варіанта оздоблення. Виготовлення дрібних деталей. З’єднання деталей згідно з ескізом або зразком. Сушіння. Глазурування. Лакування. Декорування за допомогою різних сучасних технік.

6.Художнє плетіння (24 год.)

Художнє плетіння. Технологія виготовлення простих плетених форм Обереги та прикраси виготовлені з застосуванням плетіння. Різноманітність форм та матеріалів для оздоблення. Паперове лозоплетіння.

Практична робота. Ескіз виробу. Замішування тіста. Плетення коси. Формування вінка. Плетення кіс та вінків з паперу та інших матеріалів. Прості плетені форми (тарілочка, підставка, основа для декору). Вибір варіанта оздоблення. Ліплення дрібних деталей. З'єднання дрібних деталей з основою. Сушіння. Лакування. Декорування.

7. Сувеніри та прикраси до новорічних свят (18 год.)

Новорічні свята – історія та сучасність. Вивчення традицій свого народу. Різновиди святкових сувенірів та прикрас. Використання сучасних технік та матеріалів.

Практична робота. Ескіз виробу. Замішування тіста. Вирізування за допомогою формочок дрібних елементів декору. Виготовлення основ для медальйонів та прикрас із інших матеріалів. Ліплення дрібних деталей. Оздоблення новорічних прикрас дрібними деталями. Сушіння. Лакування. Декорування.

8.Площинні декоративні композиції та прикраси (24 год.)

Матеріали для виготовлення шаблонів. Розкроювання деталей за шаблоном. Види виробів. Технологія виготовлення.

Практична робота. Вибір варіанта виробу. Ескіз виробу. Виготовлення шаблона. Виготовлення дрібних деталей для площинної композиції та прикрас. З‘єднання дрібних деталей з основою з різних матеріалів. Сушіння. Фарбування. Лакування. Декорування.

9. Народна іграшка: історія та сучасність (30 год.)

Історія виникнення та розвитку . Особливості виготовлення народної іграшки. Сучасні тенденції. Каркас для створення об’ємних фігурок. Технологія виготовлення. Композиції з об'ємних фігурок. Використання різних, сучасних матеріалів для оздоблення композицій.

Практична робота. Вибір варіанта виробу. Виготовлення каркасу виробу. Замішування тіста. Ліплення дрібних деталей. З'єднання їх з основою. Сушіння виробу. Розфарбування виробу. Лакування. Декорування фігурок.

10. Українська казка (21 год.)

Вивчення усної народної творчості - казки та легенди. Вивчення сюжету, розгляд та аналіз персонажів.

Практична робота. Вибір сюжету. Створення ескізу персонажів, їх замальовка. Замішування тіста. Виготовлення героїв за сюжетом. Ліплення дрібних деталей для оздоблення. Виготовлення декорацій. Сушіння. Фарбування декоративних деталей. Лакування. Декорування.

11. Декоративний розпис (15 год.)

Види декоративного розпису, осередки виникнення, особливості різних технік. Варіанти виробів з елементами декоративного розпису. Петриківський розпис.

Практична робота. Вивчення основних прийомів розпису. Виготовлення сувенірів з використанням елементів розпису.

12. Складні декоративні композицій і панно (36 год.)

Поняття композиції. Основні категорії композиції: симетрія, асиметрія, рівновага, статичність і динамізм, ритм, контраст. Пропорції. Аксесуари в народному стилі. Сюжети для композицій із тіста та інших матеріалів. Картини на різних основах. Використання сухих природних та штучних матеріалів для оздоблення. Панно на основі казкових сюжетів.

Практична робота. Розробка ескізу виробу. Виготовлення шаблонів. Замішування тіста. Виготовлення основних деталей. Ліплення дрібних деталей для оздоблення. Виготовлення основи для композиції. З‘єднання деталей оздоблення з основою. Сушіння. Розфарбування. Лакування. Декорування з використанням сучасних технік та матеріалів.

13. Суспільне корисна праця (9 год.)

Виготовлення іграшок для ярмарків, виставок, дитячого будинку.

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (9 год.)

Екскурсії на виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація про­ведення різноманітних масових заходів. Святкування Нового року, Дня іменинника, інших свят.

13.Підсумкове заняття (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Виставка робіт гуртківців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- різновидності та призначення виробів із солоного тіста та інших матеріалів;

- необхідні інструменти і матеріали;

- основні етапи виготовлення виробів;

- основні прийоми ліплення, технологію виконання;

- прийоми та техніки декорування;

- композиційні основи побудови виробів;

- закони поєднання кольорів;

- вимоги до якості й оздоблення виробів;

- правила безпечної праці під час виготовлення виробів.

Вихованці мають уміти:

- розробляти ескізи виробів різного призначення;

- виготовляти шаблони, підбирати формочки для вирізування;

- готувати тісто для ліплення;

- підбирати різні сучасні матеріали для декорування виробів;

- використовувати їх для роботи;

- виготовляти окремі деталі з різних матеріалів (тісто, папір, картон, пластик, пінопласт, сучасні пластичні матеріали);

- з'єднувати деталі в готовий виріб;

- складати композицію з окремих фрагментів;

- сушити виріб;

- наносити глазур та фарбу;

- гармонійно поєднувати кольори;

- проводити остаточну обробку виробів (лакування);

- виконувати правила безпечної праці;

- організовувати робоче місце;

- визначити якість готових виробів.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА «ТІСТОПЛАСТИКА »

1. Борошно. Краще підходить пшеничне борошно І та II ґатунку. Можна використовувати житнє в суміші з пшеничним, для еластичності тіста. Інші види борошна використовують обов'язково з додаванням пшеничного або житнього.

2. Вода. Суворо за рецептом, тільки холодна.

3. Сіль. Повинна бути дрібна та однорідна. Додають у тісто для захисту виробів від гризунів. Строго за рецептом, бо надлишок надасть тісту ламкості, а після сушіння можуть з'явитися тріщини.

4. Папір, картон, природні матеріали.

5. Пластик, пінопласт.

6.Бісер, намистини, стрічки, інші декоративні елементи.

7. Сучасні пластичні матеріали.

8. Клей (для міцності виробів). Краще за все — сухий клей для шпалер, який перед додаванням в тісто розводять теплою водою, ПВА.

9. Барвники. Використовують для додавання в тісто харчові барвники або натуральні (какао-порошок, буряковий або морквяний сік, тощо), готові вироби розфарбовують гуашшю, темперою, спочатку ґрунтують білою фарбою;

10. Будь-які фарби, що розчиняються у воді.

11. Лак. Для закріплення фарб та захисту виробів від вологи використовують будь-який лак: художній або меблевий, але обов‘язково безколірний.

12. Маленька качалка, валик.

13. Стеки для ліплення.

14. Маленький ніж.

15. Пензлі різних розмірів та жорсткості (для змочування водою, для нанесення глазурі, для фарбування та лакування виробів).

16. Лінійка.

17. Маленькі настільні ваги для вимірювання та зважування складових .

18. Ситечко.

19. Часникодавка (для виготовлення локшини-павутинки).

20. Різноманітні предмети для нанесення малюнків, ліній та відбитків: насадки для кондитерського мішка, зубочистки, рельєфні ґудзики, брошки, пляшкові корки тощо.

21. Ножниці.

22. Електропіч з регулятором температури.

Основний рецепт приготування тіста:

100г. пшеничного борошна

100 г. житнього борошна

400 г. солі

250 мл. води

2 ст. л. сухого клею для шпалер.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кудикіна Н. Підготовка вчителя до використання в виховному процесі традиційної української іграшки // Трудова підготовка в закладах освіти.— 2004.— № 2, С.26—31.

 2. Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры. Поделки. Панно. Декор. — М.: Эксмо, 2004. - 160 с.

 3. «Солёное тесто», В.А. Хоменко//ООО «Книжковий клуб». Харьків, 2007. – 64 с.

 4. «Енциклопедія рукоділля», С.С.Скляр// «Книжковий клуб». Харьків, 2008. – 365 с.

 5. «Школа ремесел», С. Романцов, Н. Крачковська // Київ, «Шкільний світ», 2009.

 6. «Школа ремесел», О. Колонькова // Київ, «Шкільний світ», 2008.

 7. «Народні ремесла», З. Вербицька // Тернопіль - Харків, «Ранок», 2009.

 8. Наулко В. Артюх Л. А., Горлечко В. Ф. Культура і побут населення України: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1991.

 9. Наш дом. — К.: Час, 1990. — Вып. 8

 10. Програма гуртка «Фольклорна лялька» / Укл. Л. М. Божко. — К. Інститут змісту і методів навчання, 1997.

 11. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 5-9 класи. — К.: Шкільний світ, 2001.

 12. Радченко В. О., Пащенко Г. М. Технологія вишивки: Підручник. —К. Вища школа, 1997.

 13. Традиційне й особистісне у мистецтві / За заг. ред. М. Селівачова. — К.:УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002.

 14. Українська народна іграшка. — Львів, 1980.

 15. Хазенбанк В., Хениш В. Сделай сам. — Берлин: Фольк унд Биссен 1990.

 • 20.09.2018
 • Позашкільна освіта
 • Дошкільнята, 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
 • Робоча програма
 • 924
 • 0
 • 11
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Українська мова у професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.