Програма для учнів 4 класу спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів «Сходинки до інформатики»

Опис документу:
Розробила програму учитель інформатики Стригун Вікторія Миколаївна. Курс інформатики розрахований на учнів 4 класу з інтелектуальними порушеннями. Він передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення, а також оволодіння практичними навичками роботи з комп'ютером.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Програма для учнів 4 класу

спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернат І-ІІ ступенів

«Сходинки до інформатики»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вивчення інформатики та інформаційних технологій у початковій школі є невід'ємною частиною сучасної освіти. Метою вивчення інформатики в початковій школі є:

 • отримання учнями знань, які формують уявлення про інформаційну картину світу й інформаційні процеси, а також сприяють засвоєнню основних теоретичних понять із базового курсу інформатики та формуванню алгоритмічного й логічного мислення;

 • навчити учнів користуватися комп'ютерною технікою як практичним інструментом для роботи з інформацією в навчальній діяльності та повсякденному житті.

Курс інформатики розрахований на учнів 4 класу. Він передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення, а також оволодіння практичними навичками роботи з комп'ютером.

За своїм змістом ця програма є основою базового курсу з інформатики.

Зміст курсу побудовано за такими дидактичними принципами:

 • відбір і адаптація матеріалу для формування базових знань, які сприяють засвоєнню основних теоретичних понять із курсу інформатики й інформаційних технологій, відповідно до вікових особливостей школярів;

 • формування алгоритмічного й логічного мислення в оптимальному віці, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

 • індивідуально-особистістний підхід до навчання;

 • опанування пошукового, проблемного, дослідницького й репродуктивного типів діяльності під час індивідуальної та колективної роботи на уроці; додаткова мотивація через гру;

 • відповідність санітарно-гігієнічним нормам роботи за
  комп'ютером.

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби.

 • Операційна система Microsoft Windows, стандартні програми: текстовий редактор WordPad та графічний редактор Paint.

 • Електронний засіб навчального призначення "Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних ігрових програм".

Усі навчальні теми розподілено з урахуванням семестрового навчання.

4 клас

35 год (1 год на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Знайомство з комп’ютером (6 год.)

Правила техніки безпеки під час роботи в комп’ютерному класі. Конфігурація комп’ютера. Підготовка комп’ютера до роботи. Операційна система Windows та її об’єкти. Робочий стіл і робота з вікнами. Робота з програмою Калькулятор.

Учень:

описує

можливості сучасного комп’ютера;

називає

основні складові частини комп’ютера;

сфери застосування сучасного комп’ютера;

пояснює

призначення основних складових частин комп’ютера;

знає

правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютерам;

вміє

вибирати об’єкти за допомогою лівої кнопки миші;

використовувати подвійне клацання кнопкою миші;

перетягувати об’єкти за допомогою миші.

Інформація. Інформаційні процеси. (10 год)

Інформація. Види інформації. Інформаційні процеси. Пам’ять комп’ютера. Види пам’яті. Диски і файли. Диски і файли. Передача інформації. Клавіатура. Клавіатурний тренажер. Перетворення інформації. Кодування інформації. Клавіатурний тренажер. Обробка інформації. Процесор.

Учень:

описує

кожний з інформаційних процесів;

призначення клавіатури;

називає

інформаційні процеси;

клавіші клавіатури;

наводить приклади

інформації;

пояснює

як людина сприймає інформацію;

як людина передає інформацію;

як людина обробляє інформацію;

де людина використовує інформацію;

знає

ограни чуттів, за допомогою яких людина сприймає інформацію;

що людина може робити з інформацією;

Текстовий редактор. (10 год)

Програма для набору текстів. Тренажер «Кіт-риболов». Текстовий редактор WordPad. Введення і редагування текстової інформації. Встановлення кольору та шрифту тексту. Робота з фрагментами тексту. Запис тексту на зовнішній носій. Абзац. Встановлення абзацного відступу і виступу. Вставка малюнку у текст. Графічний редактор Paint. Створення зображень у програмі Paint.

Учень:

описує

що таке текст, будову тексту, типи текстів;

що таке абзац;

називає

основні елементи вікна текстового редактора WordPad та їх призначення;

пояснює

призначення текстового редактора;;

знає

порядок створення, редагування і форматування тексту;

вміє

розпочинати і закінчувати роботу з текстовим редактором WordPad;

вводити невеликий текст;

редагувати текст за допомогою кнопок на панелях інструментів;

виконувати основні операції по форматуванню тексту за допомогою кнопок на панелях інструментів;.

запускати графічний редактор;

використовувати інструменти графічного редактора для створення фрагментів малюнка;

задавати і змінювати колір фігури і колір фону;

очищувати аркуш для малюнка;

створювати нескладні малюнки;

друкувати малюнки;

закінчувати роботу графічного редактора.

записувати текстовий документ на зовнішній носій.

Команди. Поняття алгоритму. (9 год)

Поняття команди. Команди і виконавці. Поняття алгоритму. Складання простих побутових алгоритмів. Лінійний алгоритм. Клавіатурний тренажер. Блок-схема. Клавіатурний тренажер. Ханойська вежа.

Учень:

наводить приклади

виконавців та їх системи команд;

пояснює

що таке команда;

що таке алгоритм;

розрізняє

команди від речень, які не є командами;

знає

вимоги до алгоритму;

вміє

складати алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);

записувати алгоритм у вигляді послідовності команд;

виконувати складені алгоритми;

складати алгоритми для виконавців із заданою системою команд;

придумувати виконавців, їх системи команд, складати для них алгоритми. .

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

1 година на тиждень

уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітка

Знайомство з комп’ютером

Правила техніки безпеки під час роботи в комп’ютерному класі.

Конфігурація комп’ютера.

Підготовка комп’ютера до роботи.

Операційна система Windows та її об’єкти.

Робочий стіл і робота з вікнами.

Робота з програмою Калькулятор.

Інформація. Інформаційні процеси

Інформація. Види інформації.

Інформаційні процеси.

Пам’ять комп’ютера. Види пам’яті.

Диски і файли.

Передача інформації.

Клавіатура. Клавіатурний тренажер.

Перетворення інформації.

Кодування інформації.

Клавіатурний тренажер.

Обробка інформації. Процесор.

Підсумковий урок.

Текстовий редактор.

Програма для набору текстів. Тренажер «Кіт риболов»

Текстовий редактор WordPad.

Введення і редагування текстової інформації.

Встановлення кольору та шрифту тексту.

Робота з фрагментами тексту.

Абзац. Встановлення абзацного відступу і виступу.

Вставка малюнку у текст. Запис тексту на диск.

Графічний редактор Paint.

Створення зображень у програмі Paint.

Команди. Поняття алгоритму.

Поняття команди.

Команди і виконавці.

Поняття алгоритму.

Складання простих побутових алгоритмів.

Лінійний алгоритм. Клавіатурний тренажер.

Блок-схема. Клавіатурний тренажер.

Ханойська вежа.

Підсумковий урок.

Список використаної літератури

 1. Рівкінд Ф.М. Основи комп’ютерної грамотності / Посібник для учнів молодших класів/. – К., “Гроно”, 1998.

 1. Програмне забезпечення: Рівкінд Ф.М. Наврально - ігровий програмний комплекс Сходинки до інформатики. 2 - 4 клас.

 1. Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики: програма вивчення дисципліни у 1 – 4 класах.

 1. Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики: експериментальні підручники для 2, 3, 4, класів. – К.: Адеф – Україна, 2002.

 1. Стрибна О.В., А.О. Сошенко. Інтерактивні методи навчання в початковій школі: методичний посібник. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

 1. Челмакіна І.В.Розвивальні ігри, вправи та завдання в початковій школі: методичний посібник. - Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 144.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»