До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
5
міс.
1
1
дн.
1
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

ПРОГАМА ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Опис документу:
Робоча програма

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва

Інформаційно – методичний відділ

Розробив

Методист Шкуренко О.В.

м. Чернігів

2017 рік.

Обґрунтування програми школи сприяння здоров’я - Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва

Еволюційний розвиток людства у сучасному моменті виявив наявність соціального запиту на зміцнення здоров'я людини (духовного, психічного та фізичного), яка має бажання перетворити себе у талановиту особистість - гармонійну частину нового світу. Гармонійно всебічно розвинута, здорова особистість здатна ставити перед собою гуманні і перспективні творчі завдання, які зможуть поповнити культурні, наукові та соціальні накопичення рідної Держави.

Тому програма валеологізації навчально-виховного процесу Палацу дитячої та юнацької творчості стане фундаментом для побудови нової екосистеми позашкільних закладів міста й області під назвою «Екологія співтворчості», яка сприятиме формуванню нового світогляду людини III тисячоліття.

Головною метою валеологічної програми розвитку Палацу є підтримка та збагачення здоров'я окремої людини, сім'ї, колективу, нації.

Основними завданнями програми є:

 • розробка й реалізація уявлення про сутність здоров'я, пошук методів його вивчення й оцінки;

 • формування психологічної культури взаємовідносин між дітьми, підлітками, педагогами та батьками;

 • зміцнення здоров'я кожної дитини на основі ведення постійної і наполегливої педагогічної роботи;

 • розробка методології і методів формування і збереження здоров’я; створення соціальних технологій культивування здорового способу життя людини;

 • сприяння формуванню гармонійної, творчої особистості на основі духовного, психічного та фізичного компонентів здоров'я дітей.

Виходячи з визначених вище завдань, необхідно сформувати ставлення особистості до свого здоров'я:

 1. Здоров'я як цінність.

 2. Здоров'я як необхідність.

 3. Здоров'я як соціально значуще явище.

 4. Здоров'я як основа для реалізації своїх творчих задач.

 5. Здоров’я сім'ї як частини здоров'я нації.

Основні проблеми, на реалізацію яких спрямована програма - Школи сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва

Навчальний заклад — Школа сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва забезпечує умови та механізми реалізації педагогічної ідеї навчального закладу щодо сприяння здоров'ю, здійснює навчання і виховання в інтересах особи і суспільства, створює сприятливі умови для всебічного розвитку здорової особистості. Навчальний заклад — Школа сприяння здоров'ю у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими відповідними законодавчими актами України, Конвенцією про права дитини та іншими міжнародними актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я, основними вимогами та власним Статутом. Головною метою такого навчального закладу є формування і розвиток фізично, психічно, соціально і морально здорової особистості з стійкими переконаннями та системою знань про здоров'я і здоровий спосіб життя, створення умов для збереження і зміцнення здоров'я учнів, підготовка їх до суспільно значущого самоутвердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті. Навчальний заклад — Школа сприяння здоров'ю несе відповідальність за якість наукових знань про здоров'я та рівень формування здорового способу життя, відповідність форм, методів і засобів навчально-виховної діяльності віковим, фізіологічним, психологічним особливостям учнів, вимогам щодо охорони їхнього життя і здоров'я.

Оздоровчо-освітній процес у навчальному закладі — Школа сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва здійснюється відповідно до робочого плану і може бути його складовою. План затверджується педагогічною радою. Здійснює валеологічну освіту за навчальними планами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і реалізують завдання щодо збереження і зміцнення здоров'я учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та індивідуальних здібностей. Самостійно здійснює вибір форм, методів і засобів валеологічного навчання та виховання в межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та Статутом навчального закладу. Знайомить учнів та їх батьків зі Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, іншими документами, які регламентують організацію оздоровчо-освітнього процесу.

З метою постійного контролю ведеться обов'язкова паспортизація стану здоров'я кожного учня та його індивідуальний щоденник здоров'я. Режим роботи, час на активний відпочинок та харчування встановлюється відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується з місцевими органами освіти і відповідними органами управління медичною галуззю, затверджується директором навчального закладу. Обсяг і зміст оздоровчо-освітніх заходів визначаються шкільною координаційною радою, що є керівним органом навчального закладу — Школи сприяння здоров'ю відповідно до педагогічних, санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і стану їх здоров'я.

Основні статутні засади Школі сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва

Учасниками оздоровчо-освітнього процесу в
навчальному закладі — Школі сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва є
учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи,
бібліотекарі, медичні працівники, соціальні педагоги,
батьки та інші представники громадськості. Статус учасників оздоровчо-освітнього процесу визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу. Учні навчального закладу — Школи сприяння здоров'ю мають право на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та проведення позакласних занять: користування спортивною, лікувально-оздоровчою базою, участь у різних видах оздоровчої діяльності; захист від будь-яких видів діяльності, які можуть зашкодити здоров'ю; пропагувати здоровий спосіб життя.

Учні навчального закладу — Школи сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва зобов'язані: підвищувати рівень знань про здоров'я, дотримуватися норм здорового способу життя, підтримувати позитивний психологічний мікроклімат в учнівському колективі, у сім'ї та в мікрорайоні, сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами, батьками та серед населення в цілому.

Педагогічний працівник має право: на
сприятливі умови своєї педагогічної діяльності,
підтримку адміністрації в інноваційній діяльності
щодо формування культури здоров'я учнів, на
користування оздоровчо-спортивною базою для
зміцнення власного здоров'я, вносити пропозиції
керівництву щодо поліпшення оздоровчо-освітньої
роботи.

Педагогічний працівник зобов'язаний: сприяти збереженню здоров'я учнів, формувати здоровий спосіб їх життя, створювати в навчальному закладі позитивний мікроклімат, надавати можливість розкрити найбільш повно свої фізичні, психічні та соціальні можливості, сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами та батьками, особистим прикладом утверджувати культуру взаємостосунків між учнями і колегами, виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, постійно підвищувати рівень знань з питань гігієни, психології спілкування. Здійснювати соціально-правовий захист дітей та молоді.

Батьки учнів мають право: обирати і бути обраними до органів самоврядування, звертатися до органів управління освітою, директора навчального закладу — Школи сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва і органів самоврядування з питань охорони і збереження здоров'я дітей; приймати рішення
щодо участі дитини в оздоровчій діяльності навчального закладу, брати участь у заходах,
спрямованих на поліпшення організації оздоровчо-
освітнього процесу, забезпечувати ефективне
використання місцевих ресурсів для підтримки
роботи Школи сприяння здоров'ю.

Батьки зобов'язані; забезпечувати умови для
збереження і зміцнення здоров'я дітей у сім'ї з тим,
щоб процес формування культури здоров'я був
неперервним, постійно дбати про фізичне, психічне
і моральне здоров'я дітей, створювати належні умови
для їхнього розвитку, активно впроваджувати
ефектніші технології збереження і зміцнення
здоров'я, сприяти здоровим стосункам між учнями,
педагогами, й батьками.

Керівництво навчальним закладом — Школи сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва здійснює директор Палацу. Він є членом або головою постійно діючого органу самоврядування з проблем формування культури здоров'я учнів.

Директор Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва — забезпечує дотримання правил охорони життя і здоров'я учнів, створює необхідні умови для валеологічної освіти та виховання з їхньої участі у оздоровчо-освітніх заходах у вільний від занять позаурочний час; забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних норм і техніки безпеки, спрямовує діяльність педагогічного колективу на запобігання вживанню учнями алкоголю та наркотиків, розповсюдженню шкідливих звичок для здоров'я, контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів, превентивні заходи протидії прояву насильства.

Вищим колегіальним органом самоврядування в навчальному закладі - Школі сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва є
конференція, яка скликається раз на рік. Порядок
скликання, повноваження, чисельність, склад конференції визначаються Статутом і Положенням навчального закладу - Школі сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва. У період між конференціями функції виконує рада самоврядування Палацу. Стратегічні питання, пов'язані з охороною життя та збереження здоров'я учнів, формування здорового способу життя розглядає педагогічна рада Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва. Проблеми життєдіяльності шкільного колективу вирішуються також відповідними органами батьківського та учнівського самоврядування.

Науково-методичне забезпечення роботи Школи сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва

1. Розробка та впровадження моделей здорового
способу життя вчителів, працівників школи як
приклад для учнів, їх батьків (превентивний підхід до
виховання).

2. Розробка та створення експериментальних
авторських проектів програм, підручників, зошитів,
рекомендацій та інших методичних посібників з проблем здорового способу життя, культури здоров'я.

 1. Використання наукових досліджень та впровадження сучасних педагогічних технологій, формування здорового способу життя дітей і молоді у виховний процес позашкільного навчального закладу.

 2. Організація та проведення науково-методичний
  конференцій, науково-практичних семінарів, інших
  методичних заходів з розповсюдженням та застосуванням науково-практичних знань, передового педагогічного досвіду з проблем здорового способу життя, культури здоров'я.

Технологія досягнення мети і завдань програми Школи сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва

 • фізичне здоров'я: організм людини як біологічна система; органи та системи життєзабезпечення, їхні функції і здоровий стан; фізіологічна діяльність, біохімічні процеси здоров'я; гігієна тіла; гігієнічні нормативи; рух і здоров'я; генетичне здоров'я; репродуктивне здоров'я; статеве виховання; профілактик венеричних хвороб і СНІДу; охорона здоров'я; культура харчування; фізична
  гармонія тіла;

 • забезпечення психологічного комфорту: індивід, особистість, індивідуальність; мозок
  і психіка; індивідуально-типологічні особливості людини; уявлення, емоції, воля, свідомість; сфера пізнання; самосвідомість, самооцінка, саморегуляція; основні психічні процеси, стани і властивості, їхній вплив на

 • здоров'я; мотивація поведінки і ціннісні орієнтації; психологія спілкування; стрес, психотравма; девіантна поведінка; запобігання шкідливим звичкам; психологічна самодопомога; резерви психічних можливостей людини; вплив засобів мистецтва на психічне здоров'я людини;

 • духовне здоров'я: здоров'я в системі загальнолюдських цінностей; духовність людини як
  основа здоров'я; закони діалектики про життя та смерть; антропокосмічна функція людини; ноосфера; релігія — про здоров'я, духовні вчення про здоров'я; ідеал здоровоїлюдини; здоров'я як компонент патріотичного виховання; духовні цінності і засобирозвитку духовності; псевдо духовні напрямки; здоров'я в системі життєвих цінностей
  народу, цнотливість, гідність, мужність; традиції культури здоров'я українського народу;
  національні особливості формування здоров'я; календарні народні свята і здоров'я;

 • соціальне здоров'я (соціальне благополуччя):
  людина як елемент соціуму; наслідки антропоцентричного ставлення до навколишнього середовища; антропотехнічні чинники погіршення здоров'я; соціальні співтовариства; етика родинних зв'язків; соціальні потреби та інтереси; мотивація поведінки; соціальне забезпечення життєво важливих потреб; соціальна адаптація; ергономічні аспекти формування здоров'я; асоціальна поведінка; популяційне здоров'я; здоров'я нації; держава, право і здоров'я, права і обов'язки громадянина у ставленні до власного здоров'я та здоров'я оточуючих; шкідливий вплив наркогенних речовин на здоров'я; запобігання соматичним та інфекційним захворюванням, венеричним хворобам
  і СНІДу; здоровий спосіб життя.

Для досягнення мети і завдань програми використовуються як традиційні так і нетрадиційні методи впливу та проведення навчально – виховної роботи, які допомагають учням у засвоєнні знань про норми моральності, формують систему моральних уявлень і понять, оцінок, перетворюють моральні поняття на переконання ведення здорового способу життя. Сюди належать методи роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади. За допомогою них діти та молодь не лише ознайомлюються із системою невиражених моральних знань про здоров'я, а й аналізують практичний досвід. Застосування цих методів сприяє утворенню у дітей, в учнівської та студентської молоді адекватної моральної самооцінки, яка дає можливість організувати дієву роботу з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

безпосередньо забезпечують набуття учнями та молоддю практичного досвіду громадської і особистої культури здоров'я. Це методи вироблення звичок, методи вправ, контролю і самоконтролю, формування громадської думки, творчі ігри, виховні ситуації. Застосування цих методів дає можливість знецінити і зруйнувати негативні мотиви, перебудувати і змінити негативні форми у поведінці дітей та молоді; застосовуються як необхідність підтримати, посилити позитивні моральні спонукання, активізувати їхні прояви чи стримати негативні мотиви, утримати учня від прояву негативної мотивації на здоровий спосіб життя. Це методи заохочення і покарання.

З нетрадиційних для педагогіки методів ефективно використовуватимуться методи «педагогічної психотерапії», а саме: методи саморегуляції, педагогічного аутотренінгу, рефлексотерапії. Ці методи утворюють певну єдність і доповнюють один одного.

Зміст та реалізація програми

Зміст програми відповідає концепції здорового способу життя, яка передбачає сприяння формуванню нового валеологічного світогляду у процесі розвитку особистості в умовах вільного часу. Вона складається з 8 розділів:

 1. Поширення знань про культуру фізичного розвитку, формування навичок їх застосування.

 2. Відновлення традицій оздоровлення українського народу, оздоровлення.

 3. Активізація діяльності щодо розвитку особистості.

 4. Гармонізація емоційної сфери особистості.

 5. Формування духовно-моральної культури.

 6. Валеологічні основи культури харчування.

 7. Основи гігієни, формування навичок здорового способу життя.

 8. Культура внутрішнього світу особистості - сімейних відносин, взаємозв'язок у колективі і суспільстві.

Методика викладання та форми

занять з валеології

Програмою передбачено проведення навчальних семінарів з керівниками гуртків та міні лекції для гуртківців, валеорозвантаження, практичні заняття, діагностика, тренінги, пізнавально-тренувальні ігри, контроль стану здоров'я. Форми контролю -знань, вмінь, навичок. Моніторинг стану здоров'я дітей.

Загальні рекомендації

І. Поширення знань про культуру фізичного розвитку, формування навичок їх застосування. Розвантаження на заняттях у гуртках.

Проведення міні-лекцій за такою тематикою:

 • Здоровий спосіб житія - основа доброго здоров'я.

 • Чи престижно бути здоровим?

 • Знайомство з валеологією.

 • У здоровому тілі - здоровий дух. При здоровому настрої здорове тіло.

 • Культура фізичного здоров'я дітей.

 • Валеологічне розвантаження.

 1. Проведення практичних занять з керівниками гуртків.

 1. Проведення фізкультурних пауз у гуртках.

II. Відновлення національних традицій оздоровлення українського народу

1. Проведення традиційних свят з пропагандою загартовуючи заходи і мотивації на здоровий спосіб життя.

 • Золота осінь

 • Всесвітній день профілактики СНІДу

 • Масляниця

 • День захисту дітей

 1. Виготовлення пам'яток до основних національних і державних свят, пов'язаних із зміцненням здоров'я дітей і вихователів.

 2. Рекомендації з музикотерапії.

ІІІ. Активізація діяльності щодо розвитку особистості дитини

1. Розвиток естетичного компоненту:

 • ігри, які розвивають координацію рухів (грубої і дрібної моторики);

 • ігри, спрямовані на розвиток естетичного компоненту сприйняття;

 • ігри, що сприяють розвиткові естетичного компоненту уявлення, мислення.

2. Розвиток морально-етичного компоненту:

 • психогімнастика;

 • ігри, які сприяють розвиткові морально-етичних уявлень, почуттів, поведінки.

3. Розвиток пізнавальної сфери:

 • розвиток пізнавальних процесів: пам'яті, уваги, мислення, уявлення.

IV. Гармонізація емоційної сфери особистості

 1. Зняття стану психологічного дискомфорту.

 2. Зняття залежності від присутніх.

 3. Усунення суперечності особистості.

 4. Зняття ворожості, агресивності, стурбованості, страхів.

 5. Проведення емоційних настроїв на добру творчу роботу.

 6. Створення кабінету психологічного розвантаження.

V. Формування духовно-моральної культури

1. Проведення міні-лекцій за такими циклами:

 • Природа - очима душі.

 • Азбука мудрості.

 • Мистецтво бачити світ.

 • Світ твоєї душі.

 • Казки про літери і слова.

2. Тематичні екскурсії:

 • Художній музей

 • Історичні музеї міст і сіл Чернігівщини.

 • Храми та історичні пам’ятки Чернігівщини.

 • Музей природи у Києві.

 • Пошукова робота; вивчення сімейних традицій сучасних городян.

 • Історія роду.

 • Історія традицій сім'ї.

 • Культура харчування українського народу.

 • Традиції харчування сім'ї.

VI. Основи культури харчування


1. Проведення міні-лекцій за такими темами:

 • Сумісні продукти.

 • Питний режим дитини.

 • Правила приймання їжі.

 • Принципи раціонального харчування.

 • Правила гігієни харчування.

 • Культура поведінки за столом.

 • Культура харчування українського народу.

 • Системи харчування народів світу.

 • Традиції харчування сім'ї.


2. Проведення свят.

 • Масляниця

 • Свято салату.

VII. Основи гігієни. Формування навичок здорового способу життя

 • Загартовування.

 • Обтирання, водні процедури.

 • Ранкова гігієна.

 • Гігієна хлопчика і дівчинки.

VIII. Культура внутрішньо сімейних відносин, взаємозв'язок у колективі, суспільстві

 1. Валеолекторій для батьків.

 2. Семінари для керівників гуртків.

 3. Рухливі ігри у гуртках.

 4. Проведення сімейних свят здоров'я.

 • Колискова пісня - фундамент духовного здоров'я дитини.

 • Разом - дружня сім'я.

Рекомендації щодо проведення оздоровчих заходів у гуртках

різного профілю

Відділ розвитку і здоров’я дитини

1. Розвантаження.

 • вправи для знімання напруги від розумової роботи;

 • вправи для покращення кровообігу;

 • вправи для усунення гіподинамії (активізація м'язової діяльності);

 • вправи для суглобів;

 • вправи для очей;

 • вправи для рук;

 • вправи для активних точок обличчя і рук;

 • вправи для знімання стресу.

 • вправи для розвитку слуху;

 • вправи для очей;

 • вправи для покращання кровообігу.

 • Для гуртків технічного напрямку – крім вищезгаданого, де багато часу працюють руками:

 • знімання напруження з рук;

 • масаж рук;

 • суглобова гімнастика.

 1. Розвиток пізнавальної сфери:

 • розвиток пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, мислення, уявлення).

3. Розвиток морально-етичного компоненту:

 • психогімнастика;

 • ігри, спрямовані на формування і розвиток морально-етичних уявлень, почуттів, поведінки.

4. Гармонізація емоційної сфери:

 • знімання психологічного дискомфорту;

 • усунення залежності від присутніх.

5. Розвиток креативності.

Об’єднання декоративно-прикладного мистецтва

1. Валеологічне розвантаження.

Велике значення для всіх гуртків цього відділу має емоційний настрій на піднесені почуття і на творчий підйом енергії, створення чудових творів.

У всіх гуртках цього відділу велике навантаження несуть очі й руки. Тому необхідний, підсилений режим розвантажувальних вправ, робота з активними точками обличчя й рук, а також профілактичний масаж.

Тривале сидіння в одній і тій же позі втомлює кістково-м'язову систему. Для знімання напруги необхідно використовувати суглобову гімнастику і динамічні вправи для всього тіла. Крім перелічених вправ, дуже корисні:

 • дихальні вправи;

 • вправи для відновлення кровообігу у голові, тілі й руках,

 • вправи по оздоровленню хребта.

2. Розвиток естетичного компоненту:

 • ігри, які розвивають координацію рухів (грубої і дрібної моторики);

 • ігри, що сприяють розвиткові естетичного компоненту сприйняття;

 • ігри, спрямовані на розвиток естетичного компоненту уявлення,
  мислення.

3. Розвиток морально-етичного компоненту:

 • психогімнастика;

 • ігри, спрямовані на розвиток морально-етичних уявлень, почуттів,
  поведінки.

4. Гармонізація емоційної сфери дитини:

 • знімання психології особистого дискомфорту;

 • знімання залежності від присутніх;

 • знімання суперечності особистості;

 • знімання тривожності, страхів.

Відділ художньо - естетичного виховання

1. Валеорозвантаження.

Окрім вправ, які є обов'язковими для всіх, для підтримання здоров'я

пропонується:

танцювальним гурткам звернути увагу на:

 • знімання напруження з хребта, м'язів спини і ніг, а також суглобів

 • ніг; тренування м'язів і суглобів ніг;

 • суглобову гімнастику;

 • масаж ніг;

 • відновлення кровообігу у ногах, спині і малому тазові;

для музичних колективів:

 • вправи для зміцнення м'язів рук;

 • вправи для релаксації рук;

 • вправи для зміцнення хребта;

 • активізація роботи нижньої частини тіла після тривалого сидіння.

 • відновлення рухових функцій шиї і кровообігу у ній;

 • знімання напруження в усьому тілі;

 • емоційний настрій.

2. Розвиток естетичного компоненту:

 • ігри, спрямовані на розвиток естетичного компоненту, сприйняття;

 • ігри, спрямовані на розвиток естетичного компоненту, уяви, мислення.

3. Розвиток морально-етичного компоненту:

 • психогімнастика;

 • ігри, спрямовані на розвиток морально-етичних уявлень, почуттів, поведінки.

Структура роботи Школи сприяння здоров'ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва

Художньо – естетичний відділ

Інформаційно – методичний відділ

Декоративно – прикладне об’єднання

Відділ розвитку і здоров’я дитини

Органи дитячого самоврядування Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.

Педагогічний колектив та Рада Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.

Позашкільні установи Чернігівської області.

Державні, громадські та благодійні організації.

Батьківська Рада Палацу.

Адміністрація Палацу.

Трьохсходинкова модель роботи школи сприяння здоров’ю Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.

Діти, гуртківці. школярі, дошкільнята, студенти

Батьки, молоді батьки

Фахівці: керівники гуртків, медики, психологи, вчителі, вихователі, співробітники Палацу

навчання в гуртках спілкування в клубах здорового способу

життя проведення лекцій, вечорів, акцій, походів, екскурсій, свят

музико терапія, тренінги валеотуризм, оздоровчі табори

підготовка лідерів-валеологів

робота консультаційного кабінету, телефону довіри робота з методичною літературою

проведення семінарів, лекцій,

навчальних тренінгів, конференцій, виховання кадрів

“друга вища освіта”, валеокурси підвищення кваліфікації

клубна робота: проведення "Круглих столів", "Вихователь і вчитель", групи здоров'я

валеологічний туризм

проведення семінарів, тренінгів, лекцій

робота "Круглого столу"

школи і лекторії для батьків

школа здоров'я, оздоровлення,

робота консультаційного кабінету,

телефону довіри

індивідуальні бесіди

добірка методичної літератури

 • 04.06.2018
 • Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
 • 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Робоча програма
 • 518
 • 0
 • 6
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Емоційна ефективність учителя: теорія і практика»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.