Профілактика правопорушень серед неповнолітних

Опис документу:
Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце повинна зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Матеріал

на конкурс-огляд

«Профілактика правопорушень

серед неповнолітніх»

КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області»

( учитель правознавства

Муфті Валентина Сергіївна,

методичний керівник

заступник директора з НВР

Єрмакова Марина Юріївна)

(2019 – 2020 н.р.)

І. Навчально-виховна робота

Українські діти потребують захисту. Найменші громадяни мають права, які держава у своїй Конституції зобов’язалася виконувати. Оцінка ситуації у сфері захисту прав дитини в Україні постійно здійснюється державними органами.

Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце повинна зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті. Не все можливе робить і школа, хоч саме вона повинна нести моральну відповідальність за вчинки своїх вихованців.

Слід зазначити, що правопорушення серед молоді не тільки зростають швидкими темпами, але й суттєво змінюється їх структура. У профілактиці правопорушень серед неповнолітніх значна роль належить шкільній психологічній службі, яка функціонує в нашій школі. Вона забезпечує психічне здоров’я учнів, гармонійний розвиток особистості, формує обізнану, соціально-активну особистість, розвиває вміння та навички користування своїми правами та обов’язками, підвищує рівень правової підготовленості учнів шляхом комплексного підходу до вирішення навчальних і виховних завдань. У школі створена Рада з профілактики правопорушень та комісія з проведення громадського огляду, до якої увійшли учитель правознавства Аріх А.М., педагог-організатор Харагирло В.Г., члени батьківського комітету та батьківської ради, учні-старшокласники.

Важливим напрямком у роботі шкільного психолога є психокорекція, основу якої складає робота з психокорекцій ними групами, в які входять підлітки, схильні до асоціальної поведінки, які можуть скоїти незначні порушення або можуть бути поставленими на внутрішньо шкільний облік. Я як учитель правознавства вважаю, що форми забезпечення групової корекції повинні базуватися на результатах діагностики, відповідати віковому рівню розвитку дітей. Психокорекційні розвиваючі заняття проводилися мною спільно з психологом з учнями молодших класів ( 3-4 рази на місяць тривалістю 45 хв.) та психокорекція агресивної поведінки – 1 раз на місяць ( тривалість 45 хвилин).

Вагомий результат дає організація і проведення групових занять для учнів 7-8 класів тривалістю 1-1,5 години за такими темами: «Блокування негативних якостей», «Норми, які прийняті в суспільстві», « Щоденне самовиховання і вдосконалення», «Корекція пізнавальних процесів» тощо.

На наших заняттях ми застосовували метод активного соціально-психологічного навчання. Ефект дають заняття для 9-11 класів «Сімейне виховання».

Результати психокорекційної програми часто вражаючі: по-перше, в школі значно піднявся рейтинг психологічної служби; по-друге, вдається згуртувати колективи багатьох класів; по-третє, поліпшилось вирішення багатьох дитячих проблем.

Психологом у тісній співдружності з учителем правознавства організовувалися та проводилися лекції, семінари для вчителів, батьків з метою підвищення їх психологічної компетентності. Їх ознайомлювали з причинами відставання у навчанні школярів, з проблемами неблагополучних сімей тощо. На заплановані виховні заходи запрошувались до школи такі спеціалісти, як: юрист, інспектор у справах неповнолітніх, нарколог тощо. Після проведення таких заходів значно збільшується число консультацій з питань виховання та навчання підлітків, адже на основі психологічної діагностики, бесід, спостережень надавались конкретні рекомендації учителям і батькам про дальшу роботу з ними.

Таким чином, шкільним психологом і учителем правознавства в школі проводиться значна профілактична робота з неповнолітніми, схильними до правопорушень. Це, зокрема:

 1. Шкільний облік важковиховуваних підлітків та молодших школярів, які потребують допомоги, підтримки; організація відповідної психокорекційної роботи з ними.

 2. Відвідування неблагополучних, проблемних сімей (щотижня).

 3. Спільні виступи на батьківських зборах, консиліумах, психолого - педагогічних семінарах.

 4. Проведення виховних годин на морально-етичні проблеми, проблеми взаєморозуміння, поваги.

 5. Ведення картотеки:

 • неблагополучні сім’ї;

 • діти-інваліди;

 • діти з послабленим здоров’ям;

 • діти-сироти;

 • обдаровані діти;

 • важковиховувані.

 1. Консультативна робота з учнями, батьками, вчителями.

 2. Співробітництво з комісією в справах неповнолітніх.

 3. Співробітництво з медичними закладами.

 4. Співробітництво з центрами соціальних служб для молоді.

 5. Робота з педагогічним колективом школи: (ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, бесіди, консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх і т. д.).

Велику увагу приділяю профілактиці правопорушень серед молоді, покращенню якості правової культури у школах. Рішенню цієї проблеми сприяє навчальна дисципліна «Правознавство», котра є самостійною сферою діяльності і вивчається у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет. Основна мета предмета – формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Результатом роботи з предмету стали такі показники:

Рис. №.1. Якість знань учнів 9 класу з правознавства.

Якість знань учнів 9 класу у 2017-2018 н.р. склала 100%.

Якість знань учнів 9 класу у 2018-2019 н.р. склала 43%.

Рис. №.2. Якість знань учнів 10 класу з правознавства.

Якість знань учнів 10 класу у 2010-2011 н.р. склала80 %.

Якість знань учнів 9 класу у 2011-2012 н.р. склала 75 %.

Учитель правознавства спільно з учнями-сташокласниками створили куточок правових знань, який відтворює права дитини в суспільстві.

Сучасна школа має готувати конкурентоспроможну особистість, яка вміє планувати стратегію власного життя, орієнтуватися в системі цінностей, визначати життєвий стиль. Мета виховного процесу – підготувати підростаюче покоління до участі у розв’язанні сьогоденних та перспективних завдань державного будівництва, виконання функцій трудівника і господаря, керівника і виконавця, громадського діяча і захисника Батьківщини.

ІІ. Робота з батьками

Метою школи в роботі з батьками стало:

 • залучення батьків до загального виховного процесу;

 • використання їх творчих можливостей у позакласній роботі, з класними колективами та індивідуальній роботі.

Форми взаємодії педагогів та батьків – це різноманітність організації їх суспільної діяльності та спілкування. Батьківські збори – одна із основних форм роботи з батьками. На них обговорюються проблеми життя класного та батьківського колективів. Класний керівник керує діяльністю батьків в процесі його підготовки. Збори не повинні зводитися до монологу вчителя. Це взаємний обмін думками, ідеями, суспільний пошук. Тематика зборів різноманітна: «Ми – одна сім’я»; «Про добро та милосердя»; «Вчимося спілкуватися»; «Психологічний клімат у колективі» та ін..

Особливе піклування у педагогів викликає взаємодія батьків з дітьми: як заохотити батьків до виховної діяльності у класі, підвищити їх роль у вихованні дитини. З цією метою класний керівник організує спеціальні зустрічі батьків з дітьми, проводить конференції – міркування, збори «Роль батька у вихованні дітей» та ін. Школа обліком сучасних вимог істотно урізноманітнила саму форму проведення батьківських зборів. Збори в нас проходять у формі «круглого столу», тематичної дискусії самих батьків із запрошенням спеціалістів, у яких зацікавлена родина, консультації із спеціалістами та ін. Основними напрямами в роботі з батьками стали:

 • батьківські лекторії – «Університет педагогічних знань» сприяє підвищенню педагогічної культури батьків, їх психолого-педагогічній компетентності у родинному вихованні, виробленні єдиних підходів до виховання;

 • батьківський активце опора педагогів для успішного розв’язання спільних задач. До батьківської ради школи увійшли 22 представники від батьків. Батьківський комітет намагається залучити батьків та дітей до організації класних, шкільних справ, розв’язанню проблем життя колективу;

 • тематичні конференції з обміну досвідом виховання дітей (на всіх рівнях). Така форма викликає інтерес, привертає увагу батьківської та педагогічної суспільності, діячів науки та культури, представників суспільних організацій, конференції проводяться в школі 2 рази на рік (у вересні та в травні);

 • диспут, дискусія – обмін думками з проблем виховання – одна з найцікавіших для батьків форм підвищення педагогічної культури. Вона дозволяє підключити їх до обговорення найважливіших проблем, сприяє формуванню вміння всебічно аналізувати факти та явища, спираючись на набутий досвід, стимулює активне педагогічне мислення. Результати дискусії сприймаються з більшою довірою;

 • зустрічі батьківської громади з адміністрацією школи, вчителями бажано проводимо щорічно. Педагоги знайомлять батьків з вимогами до організації роботи з предмету, вислуховують побажання батьків. У процесі суспільного обговорення можливе складання програми дій, перспективних планів спільної праці. Індивідуальна робота, групові форми взаємодії педагогів та батьків;

 • організація суспільної діяльності батьків та дітей. Одне з найголовніших завдань педагогів та освітніх закладів – це співпраця та розширення поля позитивного спілкування у родині, реалізація планів та організації спільних дій дітей;

 • форми пізнавальної діяльності: суспільні форми звітів знань ( виконує класний керівник), творчі звіти досягнень з предметів (виконує учитель-предметник) , дні відкритих уроків, свята знань та творчості ( проводять учителі-предметники), турніри знавців правознавства ( проводить учитель правознавства), олімпіади з правознавства, випуск предметних газет, засідання, звіти наукових товариств учнів та ін..

Батьки допомагають у оформлені, підготовці заохочувальних призів, оцінці результатів, безпосередньо беруть участь у заходах, створюючи власні або змішані команди. Це конкурси: «Сім‘я - ерудит», «Правовий всеобуч для батьків», «Родинне захоплення» та ін.;

 • форми трудової діяльності: оформлення кабінетів, благоустрій та озеленення шкільного подвір’я, створення класної бібліотеки, ярмарок-розпродаж сімейних виробів, виставки «Світ наших захоплень»;

 • форми відпочинку: підготовка концертів, вистав, проведення змагань, КВК, спільні свята, екскурсійні поїздки, змагання – «Спортивна родина», День подяки, Конкурс господинь, анкетування, тестування.

ІІІ. Результати роботи школи з профілактики правопорушень

У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма с.Кременівка велику увагу приділяють правовому вихованню учнів та профілактиці правопорушень серед учнів.

На початку учбового року складається план роботи з правового виховання учнів школи та визначається єдиний день правових знань (третій четвер місяця). Бесіди по правовій тематиці відображені у планах виховної роботи класних керівників.

У школі ведеться наступна робота:

1) ведеться щоденний облік відвідування учнів школи з 1 по 11 класи. Кожен пропуск не залишається поза увагою, учні приносять пояснювальні записки від батьків або звільнення від медпрацівника ФАПу Аблєз Н.О., у котрих вказується причина відсутності. Якщо дитина була відсутня у школі більш, ніж три дні, то класні керівники зв’язуються з батьками та вияснюють причину пропусків дитиною занять;

2) на педрадах заслуховуються звіти класних керівників про роботу з профілактики правопорушень. На уроках правознавства вчитель історії знайомить учнів з правами та обов’язками громадян України, Конституцією України та іншими документами, що гарантують свободу та права громадян України;

3) складений план тематичних виступів на батьківських зборах: «Особливості підліткового віку», «Роль та відповідальність родини в вихованні дитини». Протягом навчальних років були складені та стверджені плани проведення заходів з профілактики наркоманії, паління, вживання алкоголю. Класними керівниками проводяться бесіди за такими темами: «Зайнятість молоді в позакласний час», «Права дітей. Які вони?», «Мої моральні права»;

4) на педрадах заслуховувався виступи педагога-організатора Харагірло В.Г. «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх», « Як уникнути кримінальної ситуації», які супроводжуються показом слайдів презентацій;

5) у 2016 році учитель правознавства Аріх А.М. учасником і призером конкурсу « Кращий план-конспект уроку правознавства», організованими Володарським районним управліннями юстиції, посівши ІІІ місце.

Щоб попередити правопорушення серед учнів, вважаю, що профілактична робота повинна починатися з дитячого садка та початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінка в суспільстві. Результатом цієї роботи є відсутність протягом багатьох років у школі учнів, що скоюють правопорушення.

Урок правознавства у 9 класі

Споживачі та їхні права.

Захист прав споживачів

Цілі:

 • Освітні: сформувати знання про права споживачів в Україні.

 • Розвиваючі: розвити вміння використовувати свої знання у повсяк- денному житті.

 • Виховні: продовжувати формувати знання про права та обов’язки споживачів,формувати навички вимогливого ставлення до якості товарів; розв’язувати правові задачі; виховувати активну позицію щодо захисту власних прав.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні терміни і поняття: споживач, продавець, виконавець, виробник, скарга, товарний чек, компенсація, термін придатності.

Обладнання: Конституція України, витяг із Закону України „Про захист прав споживачів”.

Форми роботи: розминка, бесіда, вправа „Коло ідей”, робота в групах, словникова робота, робота з підручником, робота індивідуально.

Очікувальні результати: після цього уроку учні зможуть:

 • розповісти, хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці;

 • назвати нормативні акти, коментувати положення, що закріплюють права споживачів;

 • наводити приклади порушення прав споживача із власного життя членів родини;

 • описувати порядок дій споживача щодо захисту порушених прав споживача.

Хід уроку

 1. Організаційний момент уроку (3 хв.)

Завдання етапу: підготувати учнів до роботи на уроці.

Результати: оперативність під час оргхвилинки, повна готовність класу до роботи. Швидке включення учнів у діловий ритм та зосередженість усіх учнів.

Рекомендації: систематичність проведення оргхвилинок, послідовність висування вимог, зібраність, стриманість, вимогливість самого вчителя.

Розминка «Закінчи речення одним словом»

Учитель пропонує учням закінчити одним словом речення: «Вміти мислити необхідно для того, щоб...» (Працювати, жити, спілкуватись, вирішувати, допомагати, захищати, знати, знаходити тощо)

II. Підготовка учнів до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу ( 3 хв.)

Завдання: організувати й направити до мети пізнавальну діяльність учнів.

Результат: активна пізнавальна діяльність на наступному етапі.

Рекомендації: оцінка важливості для учнів нового матеріалу, вміння показати те, чого учні мають навчитися в ході уроку, вміння чітко та однозначно визначити образ. Мета уроку, записи в поурочному плані.

Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Вам і вашим близьким, мабуть, постійно доводиться купувати продукти харчування та інші речі в магазині чи на ринку, здавати одяг чи взуття в ремонт, користуватися водою, електроенергією, домашнім телефоном, їздити громадським транспортом, відвідувати театри і концерти, відпочивати за путівками, користуватися послугами перукарні чи хімічної чистки, брати на прокат потрібні предмети.

Запитання

 • В усіх цих випадках ви виступали в якій ролі? ( Відповіді учнів)

Учитель. Ось бачите, в усіх цих ситуаціях ви виступали в ролі споживача. Усі ми здійснюємо покупки, їздимо в транспорті, але майже ніколи не замислюємося, що покупці або пасажири також мають певні права, які охороняються законодавством нашої держави. Ми – споживачі.

IІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку (3 хв.)

Завдання: дати учням конкретне уявлення про новий матеріал, викласти основні завдання й допомогти зрозуміти тему. Первинне узагальнення й систематизація нових знань, освоєння способів навчання, шляхів і засобів, які привели до даного узагальнення. На основі здобутих знань розвивати в учнів відповідні вміння і навички.

Учитель. Тема нашого уроку «Споживачі та їхні права. Захист прав споживачів».

Відповідно до мети нашого уроку нам треба вирішити такі завдання:

 1. Ознайомитися з поняттями «споживач», «продавець», «виробник», «виконавець».

 2. Дізнатися про права споживачів в Україні та законодавчу базу захисту прав споживача.

 3. Навчитися складати скаргу (претензію) за зразком щодо порушення прав споживача.

 4. Розвивати вміння використовувати свої знання в повсякденному житті.

 5. Розв’язувати правові задачі.

 6. Займати активну позицію щодо захисту власних прав споживача.

Учитель. Погляньте на тему сьогоднішнього уроку «Споживачі та їхні права. Захист прав споживачів», прочитайте її ще раз і скажіть, будь ласка, про що б ви хотіли дізнатися на сьогоднішньому уроці. (Відповіді учнів)

Учитель узагальнює відповіді учнів.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

Завдання етапу уроку: дати учням конкретне уявлення про новий матеріал, викласти основні завдання і допомогти зрозуміти тему. Первинне узагальнення й систематизація нових знань, освоєння способів навчання, шляхів і засобів, які привели до даного узагальнення на основі здобутих знань. Розвивати в учнів відповідні вміння і навички.

Результат: у разі використання методу евристичної бесіди, самостійної роботи учнів у поєднанні з бесідою, показником ефективності засвоєння знань учнів є правильність відповідей, дій у процесі бесіди, активна участь усього класу в підбитті підсумків роботи, а також якість знань учнів на останніх етапах навчання.

І етап

«Хто такий споживач, продавець, виробник, виконавець»

Вправа «Коло ідей» (5 хв.)

Обговоріть у загальному колі питання:

 • Що подібного і відмінного у поняттях «споживач», «виробник», «виконавець», «продавець»?

Завдання

На дошці прикріплено три малюнки, де зображені герої дитячих казок і віршів:

 • дід просить Золоту рибку про послугу (О.С. Пушкін «Казка про золоту рибку»);

 • Муха-Цокотуха, яка купує на базарі самовар (вірш К. Чуковського);

 • Кирило Кожум’яка (українська казка).

Учитель пропонує школярам назвати ролі, в яких виступають герої відомих казок та віршів.

Евристична бесіда (1 хв.)

Учитель. Окрім споживачів, у цих відносинах присутня також друга сторона.

Хто є другою стороною, в разі, коли ми:

 1. Купуємо товари.

 2. Замовляємо послуги чи роботи?

Учитель (підбиваючи підсумок після виступу учнів). У першому випадку це продавці, які реалізують товари, та виробники, ті, хто виробляє товари для реалізації. У другому випадку це виконавці, які виконують роботу або надають послуги.

Робота в групах( 4 хв.)

 • 1-а група - скласти «асоціативний кущ» за ключовими словами «споживач», «виробник».

 • 2-а група - скласти «асоціативний кущ» за ключовими словами «виконавець», «продавець».

Словникова робота ( 2 хв.)

На дошці прикріплено матеріал з термінами, які повинні вивчити діти протягом уроку. Учитель пропонує прочитати їх логос, а потім вивчити вдома).

Споживач – це людина (фізична особа), яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар (роботу, послугу) для власних потреб.

Продавець – це підприємство, установа, організація або громадянин, який реалізує товар.

Виробник – це той, хто виробляє товари для реалізації.

Виконавець – це підприємство або людина, які виконують роботу або надають послугу.

Учитель. Таким чином, кожна людина може виступати в ролі споживача, виробника, виконавця і продавця, проте всі ми, повинні знати права споживача. Ми підійшли до ІІ етапу вивчення нового матеріалу.

ІІ етап

«Права споживачів»

Учитель. Основним нормативно-правовим документом, який регулює права споживачів, є Закон України «Про захист прав споживачів», прийнятий Верховною Радою України у 1991 р.

Робота за підручником ( 5 хв.) (учні, працюючи в групах, читають Статтю 4 Закону України «Про захист прав споживачів», дають відповіді на поставлені запитання)

15. Які права мають споживачі в Україні (О.І.Пометун, Т.О. Ремех «Правознавство (практичний курс)”)

 1. Опрацювати витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» статтю 4 пункт 1, визначити, які ви маєте права як споживачі. Проаналізуйте, чи доводилося вам користуватися своїми споживацькими правами.

 2. Опрацювати витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» статтю 4 пункт 3, визначити обов’язки споживачів. Проаналізуйте, чи завжди ви ретельно виконували обов’язки споживача.

Висновок учителя.

ІІІ етап

Відносини споживачів і продавців (виконавців, виробників) регулюються багатьма нормативно-правовими актами, основним з яких є Закон України «Про захист прав споживачів».

«Захист прав споживача»

Учитель. Захист прав споживача регулює не тільки Закон України «Про захист прав споживачів», а й Основний Закон нашої держави – Конституція України, (Р.II, Ст.42 КУ).

Завдання (фронтальне) (4 хв.)

 • Опрацювати статтю 42 Конституції України і визначити основні положення щодо захисту прав споживачів.

Учитель. Споживачеві необхідно не лише знати свої права, а й чітко уявляти, як їх можна захистити. Добре, якщо продавець чи виконавець задовольняють усі ваші законні вимоги. На щастя, тепер таких фірм і магазинів стає більше. Щоб підвищити шанси на успіх у боротьбі за свої права, користуйтеся такими порадами.

Поради ( зачитує учень):

Якщо ви купили неякісний товар:

 1. Підготуйте письмові документи, які засвідчать факт покупки (квитанцію, товарний або касовий чек); пам’ятайте, що втрата цих документів, або не отримання під час придбання, або неможливість їх відновлення не позбавляє вас можливості довести факт покупки за допомогою свідків.

 2. Якщо на товар встановлений гарантійний термін, візьміть технічний паспорт або інший документ, який його замінює.

 3. Переконайтеся, що несправність товару виникла не через порушення вами правил користування товаром або його зберігання.

 4. Поверніться з неякісним товаром туди, де ви його придбали.

 5. Зверніться до продавця, поясніть йому суть вашої скарги і покажіть підготовлені вами документи.

 6. Якщо продавець відмовився задовольнити ваші вимоги, зверніться зі скаргою (претензією) до власника товару або директора магазина, в якому ви його придбали.

 7. Вимагайте, щоб вашу скаргу зареєстрували, собі залиште її другий примірник з позначкою про ухвалення скарги.

 8. Якщо протягом місяця ви не отримаєте відповіді або у задоволенні вашої вимоги вам відмовлять, зверніться до суду.

Гра «Допоможи споживачеві» ( 5 хв.) ( учитель зачитує ситуації, учні дають відповіді. Після коментарів перевіряються відповіді записами, які знаходяться на іншому боці дошки)

Скарга 1

«Громадянин В. повідомляє, що відданий на ремонт у майстерню відеомагнітофон після повернення знову зіпсувався».

Скарга 2

«Громадянка А. повідомляє, що міксер, який вона придбала у магазині електротехніки, не має тих функцій, яких було зазначено на упаковці».

(відповіді учнів)

Записи на зворотному боці дошки. «Згідно із законодавством України товар, у разі, якщо він не підійшов, споживач може повернути продавцю, виробнику або обміняти на інший протягом 14 днів.

Споживач може вимагати від продавця, виробника чи виконавця послуг:

 • безкоштовного ремонту протягом гарантійного терміну;

 • обміну товару на новий, якісний;

 • повернення коштів;

 • знижки покупної ціни, якщо погоджується залишити товар у себе.

Продавець виступає в ролі посередника між виробником і споживачем. Отже, якщо ви звернулись до нього зі скаргою на неякісний товар і бажаєте повернути його, продавець повинен:

 • відправити товар на експертизу;

 • повернути гроші за неякісний товар протягом 10днів.

Учитель. За захистом прав споживачів можна звернутися:

 1. До управління в справах захисту прав споживача, яке діє в кожній області, районі та більшості міст України.

 2. До суду з позовом до продавця, виробника або виконавця.

IV. Закріплення, систематизація та узагальнення (4 хв.)

Завдання: закріпити знання і вміння, необхідні для самостійної роботи з новим матеріалом.

Результат: уміння учнів співвідносити факти, вміння знаходити суттєві ознаки найголовніших понять, конкретизувати їх, активність учнів.

Бесіда

 1. Хто такі споживачі, виробники, виконавці, продавці?

 2. Які нормативно-правові документи регулюють права споживачі та їх захист?

 3. Куди можна звернутися за захистом своїх прав?

 4. Протягом якого терміну споживач може повернути товар, який не підійшов, продавцеві або виробникові або поміняти його на інший?

VII. Підсумки уроку. Інформація про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання, оцінювання роботи учнів ( 5 хв.)

Завдання: повідомити про домашнє завдання, пояснити методику його виконання і підбити підсумки уроку.

Результат: правильне виконання домашнього завдання всіма учнями.

Учитель. Сьогодні кожен повинен бути грамотним споживачем, уміти захищати свої права. Наскільки грамотно ви будете поводитися з продавцем, настільки більш цивілізованою стане наша система торгівлі.

А наостанок хочу дати вам слушну пораду: купуючи будь-яку річ, завжди будьте уважні, недарма у нашому народі кажуть: «Гляди та й не прогляди, купи та й не прокупись”.

Домашнє завдання

 1. Опрацювати №15. підручника О.І.Пометун, Т.О. Ремех «Правознавство (практичний курс)”. Дати відповіді на запитання та завдання до нього.

 2. Придумайте або пригадайте коротку ситуацію зі свого життя, пов’язану із захистом прав споживача, опишіть її та запропонуйте спосіб її розв’язання за законом.

Виховний захід для учнів 9-10 класів

«Правовий квест»

Форма проведення: науково-спортивна гра в приміщенні школи.

Тривалість: 60хв.

Кількість команд: 2

Класи що беруть участь: 9 – 10 кл.

Загальні відомості про квест

Квест з англійської означає «пошук пригод». Також квест відомий під назвою «теренова гра» - це молодіжне змагання, у якому команди демонструють кмітливість, використовують силу та розум.

Гра відбувається так: усі команди стартують з одного пункту чи місця, де отримують підказки чи завдання. Далі, озброєні підказками, вони прямують до місця призначення, виконуючи завдання на якість і певний час. Так вони мають пройти усі точки призначення.

Переможці визначаються за такими критеріями:

 1. Час виконання завдання.

 2. Якість виконання завдання.

 3. Загальний час.

Перелік пунктів, що входять до «правового квесту»:

 1. Комп’ютерний клас.

 2. Бібліотека.

 3. Історичний кабінет.

 4. Кабінет психолога.

 5. Спорт зал.

 6. Їдальня.

 7. Кабінет правознавства (старт фініш).

ХІД ГРИ

І. Організаційна частина

Для організації потрібно 7-10 учнів. Шестеро з них після попереднього інструктажу під час проведення квесту перебувають на точках. У цих учнів повинні бути секундоміри та залікові листи (див. додаток 1).

Організатори гри після привітання оголошують правила гри.

 • Почати відлік часу команди, яка прибула на точку;

 • За допомогою секундоміра визначити час виконання завдання і занести у заліковий листок команди (його зберігає капітан команди), завіривши підписом;

 • Кожна команда іде за своїм індивідуальним маршрутом та чітко виконує підказки.

 • Команда покладається лише на власні сили (підказки заборонені);

 • За кожне пропущене завдання команді нараховується 10 штрафних хвилин;

 • У разі порушення правил на будь-якій з точок до часу виконання завдання на цій точці додається 5 штрафних хвилин.

ІІ. Старт

Усі команди стартують з кабінету правознавства. Після закінчення організаційної частини старту капітан кожної команди отримує заліковий лист команди (див. додаток 2) та аркуш, якому у написаному правовому терміні відтворено назву першої точки, куди слід іти команді. Назву точки відчитують за першою літерою відгаданого правового терміна.

Усі команди отримують різні відправні точки.

Термін: Основний закон держави – Конституція – перша літера «К».

Пункт 1. Комп’ютерний клас

Організатор точки вручає учасникам ребус, який потрібно розгадати. Ребус містить зашифровану адресу сайту, логін та пароль. Для шифрування використовуються статті Конституції України. Зразок отриманого командами ребусу команді слід відкрити сайт на комп’ютері та ввести логін та пароль. Електрона поштова скринька містить лист, у якому вказана підказка та вказівка на наступну точку. Лист містить привітання для команди, шифр книжки Нормана Дейвіса «Європа. Історія» т речення «Допомогу шукайте біля «джерела знань». Після того як команда прочитає листа, їй слід вирушати на наступну точку.

Пункт 2. Бібліотека.

На цю точку команди приходять із точки «Комп’ютерний клас». У них обов’язково повинна бути підказка – шифр книги, яку учні отримали через електронний лист. Команду зустрічає представник організаторів квесту. Для того щоб отримати номер сторінки у книзі, команді слід виконати таке завдання: правильно розв’язавши рівняння, отримати число, яке і буде номером сторінки. Відкривши відповідну сторінку, команда отримує вказівку на іншу точку: «Історичний кабінет».

Рівняння.

А+(Б :В) – Г = (Д*Е) + Ж+ З+ И+ І,

Де

А- кількість областей України;

Б – Кабінет Міністрів України, від якого прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початки роботи новоствореного Кабінету Міністрів України, але не довше, ніж…днів.

В – повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково припинені в останні … місяців строку повноважень президента України;

Г – кількість основних засад судочинства, визначених Конституцією України;

Д – кількість членів Вищої ради юстиції, яких призначає всеукраїнська конференція працівників прокуратури;

Е – перше призначення на посаду професійного судді строком на…років здійснюється Президентом України;

Ж – строк повноважень Голови Конституційного Суду України;

З – конституційна кількість членів РНБОУ за посадою;

И – кількість підстав дострокового припинення повноважень Президента України;

І - кількість членів Вищої ради юстиції, яких призначає Верховна Рада України.

Розв’язання

24 + (60: 6) – 9 = (2*5) + 3+ 5 + 4 + 3

Число 25 – номер сторінки.

Пункт 3. Історичний кабінет

На точці команду зустрічає представник від організаторів. Завдання команди на цій точці – розв’язати юридичну задачу.

Задача

До вас за консультацією звернувся громадянин України віком 29 років, що народився в Москві та переїхав до України вісім років тому. Він закінчив юридичний факультет університету, вільно володіє українською та російською мовами. Визначте, на яку із зазначених посад він може бути обраний (призначений):

  1. народного депутата України;

  2. Президента України;

  3. Судді загального суду;

  4. Судді Конституційного Суду України;

Після того як команда правильно відповіла, їм ставлять ще одне запитання:

 • Автором якої теорії походження держави був Петражицький? (Психологічної)

Саме до кабінету психолога команда прямує далі.

Пункт 4. Кабінет психолога.

Команду зустрічає представник від організаторів. Завдання на цій точці – знайти пропущені слова (підприємства; депутатські фракції) та отримати фотографію, на якій вміщено підказку щодо наступного місця квесту (на фото зображено м’яч, отже, учні поспішають у спортзал).

 1. Відповідно до форм власності, визначених законодавством, в Україні діють _таких видів: індивідуальні, сімейні, приватні, іноземні, колективні та інші..

 2. це об’єднання депутатів, сформованої на основі партійної приналежності.

Пункт 5. Спортзал

Учнів зустрічає представник від організаторів і пропонує їм виконати два спортивні завдання.

Завдання 1. (біля спортзалу)

Виконавши це завдання, команда отримує ключ, який їм знадобиться для виконання другого завдання у цій точці. Ключ висить на одній з п’яти линв. Ці линви переплутані між собою. Завдання команди – розплутати линви.

Завдання 2.

П’ять із шести учасників зав’язують очі, перш ніж увійти до спортзалу. Уся команда вишиковується у шеренгу. У кінці шеренги стає єдиний учасник команди із відкритими очима. Завдання команди - пройти лабіринт та відкрити коробку у кінці лабіринту за допомогою ключа, отриманого у попередньому завданні. У коробці символічне уособлення наступної точки квесту – ложка (вказівка на їдальню).

Пункт 6. Їдальня

Команда приходить на цю точку зі спортзалу. Представник від організаторів демонструє команді завдання: указує на товари що знаходяться у вітрині їдальні, та просить розповісти про права споживачів на належну продукцію ( ст.6 «Закон про захист прав споживачів»).

За правильну відповідь учасникам дають килимок для комп’ютерної миші (вказівка на комп’ютерний клас).

ІІІ. Фініш

Фініш для команд настає, коли вони знову потрапляють до фінішної точки – кабінету правознавства – організатори підраховують загальний час, витрачений командою на виконання усіх завдань. Якщо команда пропустила якусь чи якісь точки, то їй нараховують штрафні хвилини згідно з правилами. Команда, що витратила найменше часу на виконання завдань, перемагає та одержує кубок за перше місце. Інші команди одержують грамоти.

Додаток 1

Заліковий лист пункту 1

команди

Час виконання завдання

Підпис

Додаток 2

Заліковий лист 1-ї команди

точки

Час виконання завдання

Підпис

Час, витрачений на завдання загалом, становить_____.

Додаток 3

Ребус

І розділ Конституції «Загальні засади» закріплює основи конституційного ладу в Україні.

Ст.___. Україна визначається суверенною, незалежною і демократичною, соціальною,… Державою

Ст.___. Визначається і діє ___верховенства права.

@

U

A

Кросворд “Юридичний калейдоскоп»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

У виділеному слові по діагоналі з’ясуєте назву посадової особи, посаду якої запроваджено 5 липня 1991 р.

1. Система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, встановлених або санкціонованих державою, нею забезпечених і гарантованих, які виражають волю певної частини суспільства, встановлюють права та обов’язки учасників правовідносин.

2. Особлива організація політичної влади, що існує в соціально неоднорідному суспільстві й за допомогою якої здійснюють економічне, політичне та ідеологічне управління суспільством.

3. Форма державного правління, за якої усе населення держави або його частина у тому чи іншому порядку обирає на певний термін державні колегіальні органи законодавчої влади.

4. Передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне, винне, протиправне, карне діяння, що посягає на суспільні відносини, які охороняє закон.

5. Певна частина земної поверхні з визначеними координатами або межами.

6. Союз суверенних держав, що зберігають свою незалежність і роздільне існування, створений для досягнення певних спільних цілей (зовнішньополітичних чи військових).

7. Незалежність держави,що полягає у праві самостійно розв’язувати свої внутрішні та зовнішні політичні проблеми без втручання в них інших держав, організацій, осіб.

8. Спосіб прийняття громадянами держави законів, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.

9. Повноважний та відповідальний представник народу у парламенті.

Література

 1. Дрожжина С.В. Основи правознавства. 34 конспекти уроків з програми МОНУ. – Донецьк: Академія, 1997.

 2. Наровлянський О.Д.Правознавство. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( рівень стандарту, академічний рівень). – Київ: Грамота, 2010.

 3. Пометун О.І., Ремех Т.О. Правознавство практичний й курс: підручник для 9 класу. – Київ: Літера ЛТД, 2009.

 4. Сценарії позакласних заходів. Правознавство / Упор. Н.Л.Клясен. – Х .: Вид. група «Основа», 2011.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»