і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Акція
Вебінарний безліміт
Заощаджуйте понад 5000грн

Замовляйте усі свідоцтва за вебінари (понад 90 вебінарів)

з 12 липня
до 25 липня
199грн
з 26 липня
до 15 серпня
299грн
з 16 серпня
до 31 серпня
399грн
Замовляйте «Вебінарний Безліміт» та отримуйте
місяць необмеженого доступу до 90 вебінарів
Предмети »

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Напрямок: 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Павлушенко Катерина Валеріївна

викладач історії та правознавства

Професійно – технічного училища № 26 м. Кременчука

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У даній статті розкрито проблему правопорушень серед неповнолітніх, причини скоєння та особливості профілактичної роботи, зокрема шляхом організації учнівського самоврядування у навчальних закладах.

Актуальність теми зумовлена тим, що правопорушення, які вчинили неповнолітні – небезпечне соціальне явище, оскільки негативно впливають на формування особистості та становлять велику небезпеку суспільству. Мета статті: дослідити соціально-педагогічні аспекти профілактики правопорушень неповнолітніми шляхом організації дієвого учнівського самоврядування. Завдання статті: з’ясувати причини скоєння правопорушень неповнолітніми, розробити рекомендації для вдосконалення профілактичної роботи щодо правопорушень серед неповнолітніх у формі організації учнівського самоврядування.

Постановка наукової проблеми та її значення. Правопорушення, здійснені неповнолітніми – небезпечне соціальне явище. Вони гальмують соціальний розвиток і економічні перетворення у країні через втрату трудових ресурсів (лише третина покараних повертаються до повноцінного суспільного життя); формування рецидивної злочинності (дві третини рецидивістів розпочинають свій злочинний шлях ще неповнолітніми); порушення суспільного спокою; потребу у значних матеріальних та ресурсних витратах. Проблема правопорушень неповнолітніми були предметом досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Проблемі профілактики правопорушень серед неповнолітніх присвятили свої праці такі дослідники як Н. Квітковська, І. Козубовська, В. Оржеховська, О. Пилипенко та інші.

Важлива роль у вихованні повноцінної особистості належить учнівському самоврядуванню, яке є ефективним засобом для формування правової свідомість учнів та активної громадянської позиції. Теоретичною розробкою питань учнівського самоврядування в навчальному закладі займались такі видатні педагоги початку 20-х років ХХ ст., як: П. Лепешинський, А. Луначарський, В. Сорока-Росинський М. Шульшан, М. Пістрах, та інші. Більшого розвитку колективне виховання набуло в педагогічній іяльності А. Макаренка, С. Шацького, Януша Корчака, В. Сухомлинського, І. Іванова [1].

Для формування в неповнолітніх громадянської компетентності виникає необхідність у створенні комплексної системи різних видів педагогічної діяльності, органів самоорганізації неповнолітніх, основою якої має бути громадянсько-правова освіта. Пометун О. трактує громадянську компетентність учня як сукупність освітніх елементів, що складається з сукупності знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, батьківщиною та державою [2: 18-20].

Вагома роль у цій сфері відводиться правовому вихованню підростаючого покоління, адже саме їм розбудовувати правову державу, відбудовуючи її після кризового стану, в якому опинилася наша держава. Головною діючою структурою у розв’язанні цього завдання є навчальний заклад. У ході позаурочних заходів, на уроках правознавства, в діяльності учнівського самоврядування питання правової освіти підлітків має першочергове значення. У навчальному закладі починає формуватися правосвідомість: колективна, групова. Учень є індивідуальність, носієм особистих поглядів, світогляду, думок із приводу чинного юридичного права. Виховна робота сприяє зростанню авторитету учня, його значимості, віри в свої сили та особисте право на майбутнє. Для юних громадян демократія починається з навчального закладу [3]. Діти не живуть у вакуумі, вони ходять вулицями, спілкуються з однолітками, переглядають сайти інтернету, дивляться телебачення і саме під впливом цих джерел у них починає формуватися первинне бачення прав людини, інколи, досить хибне. Враховуючи вище сказане, можна сказати, що для формування правового суспільства важливо з дитячих років починати формувати правосвідомість, що гарантує знання своїх прав, обов’язків і передбачає взаємовідповідальність між особою та державою. Первинні прояви демократичного суспільства закладаються в учнів у ході діяльності органів учнівського самоврядування. Участь у житті навчального закладу, можливість відчути себе частинкою правової країни, право обирати і бути обраним до учнівського керівництва створюють умови для формування демократичних поглядів, розвитку навичок жити у соціумі, готують їх до самостійного життя. Враховуючи вікові особливості підлітків, першочергове значення має надаватися колективним формам виховної роботи.

Сьогодні проблема правопорушень серед неповнолітніх є однією з найбільш актуальних. Згідно зі статистичними даними протягом січня – серпня цього року на території Полтавської області виявили 174 кримінальні правопорушення, що вчинених дітьми або ж за участю неповнолітніх. Кількість адміністративних правопорушень неповнолітніх зросла з 434 до 502 (+8,0%). Показники шахрайства серед дітей знизились на 58%. Якщо торік таких випадків було 21, то в цьому році 9. Варто зазначити, що при скоєнні правопорушень, серйозну занепокоєність викликає зростання жорстокості, зухвалості, поява в структурі злочинності неповнолітніх вбивств та розбійних нападів.

Важливим заходом для профілактики правопорушень серед неповнолітніх було прийняття ГУНП в Полтавській області Комплексної програми профілактики правопорушень на 2016 – 2020 роки. Метою Програми є суттєве зниження криміногенної напруги на території області, здійснення скоординованих широкомасштабних наступальних заходів на пріоритетних напрямках боротьби зі злочинністю. Варто зазначити, що самі підлітки причинами скоєння правопорушень вважають: не усвідомлення наслідків своїх вчинків – 67 %; надмірне вживання алкогольних та наркотичних речовин – 28 %; незнання законів України – 5 %; недостатнє виховання та увага з боку батьків – 59 %; вплив друзів, негативної компанії – 50 %; важке матеріальне становище – 18,5 %. Отже, серед ключових чинників ризику щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми можна назвати такі: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; уживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо. Проаналізувавши роботу Служби у справах дітей ми з’ясували, що одним із важливих завдань для зменшення рівня злочинності та інших протиправних дій серед школярів та учнівської молоді є налагодження та забезпечення зв’язку між службами і структурами, котрі здійснюють патронат і супровід дітей, особливо тих, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, віднесених до так званих груп ризику, підвищення рівня правової культури учнів шляхом залучення їх до органів учнівського самоврядування.

У процесі організації та функціонування органів учнівського самоврядування потрібно впровадити систематичну і тісну співпрацю за схемою: учень – педагоги – батьки – Служба у справах дітей. Зокрема необхідно: 1. Упроваджувати такі форми та методи роботи, які передбачають залучення правоохоронців до спільних заходів дозвілля дітей, що сприятиме ознайомлення дітей з роботою правоохоронних органів. 2. Урізноманітнювати форми та методи профілактики, збільшувати застосування вербальних методів: окрім лекцій та бесід, які передбачають пасивне сприйняття інформації, використовувати диспути, дискусії, вікторини, які активніше залучають слухачів, а також інтерактивні методи подання інформації (тренінги, сюжетно-рольові ігри, вправи). 3. Проводити лекції, спрямовані на профілактику правопорушень та виховання правової культури. 4. Сприяти розробці та впровадженню програм, які організовують дозвілля підлітків. Залучати учнів до роботи гуртків, секцій, клубів, дитячих та молодіжних організацій. 5. Пропагувати здоровий спосіб життя, здійснювати профілактику щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин. 6. Проводити соціально-психологічні тренінги та індивідуальну роботу (бесіди, консультації) з дітьми, які потребують особливої уваги. 7. Систематично залучати учнів до суспільно корисної діяльності. Профілактику правопорушень рекомендовано проводити також за методикою «рівний – рівному», коли самі неповнолітні отримують правову підготовку та проводять заходи для своїх однолітків, організовують їхнє дозвілля, здійснюють консультування. 8. Приділяти велику увагу роботі з батьками учнів та особами, що їх заміняють для створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці.

Вивчаючи досвід профілактичної роботи школи з неповнолітніми правопорушниками у Великій Британії І. В. Козубовська наголошує на тому, що дуже позитивно впливає на поведінку учнів залучення батьків до освітнього процесу, активізація їх ролі в отриманні дитиною освіти. Виправдовує себе досвід запрошення батьків в навчальний заклад для участі у різних заходах, організацію їх виступів перед дітьми з інформацією про професії, екскурсії дітей на виробництво, де працюють батьки тощо [1, 64].

Для подолання даної проблеми потрібно більш тісніше співпрацювати між собою учнівському та педагогічному колективу, організаціям та установам, що працюють у сфері попередження протиправних дій неповнолітніх, залучати до співпраці громадські організації.

Правосвідомість особистості не виникає з моменту народження, а формується поступово та триває протягом всього життя людини. Аналізуючи ситуацію сьогодні в нашій країні, можна говорити, що рівень правової і громадянської культури молоді зростає, про що свідчить її небайдужість до політичного життя в навчальному закладі і в державі вцілому. Головними напрямами профілактики правопорушень серед неповнолітніх можна вважати: правове виховання, організація дієвого учнівського самоврядування, профілактика вживання алкоголю та наркотиків, робота з батьками.

Список використаних джерел

  1. Козубовська І. В. Профілактична робота школи з неповнолітніми правопорушниками у Великій Британії / І. В. Козубовська, Г. В.Товканець // Педагогічні науки.: зб. наук.ст. – Черкаси: Вісн. Черкас. Ун-ту, 2008. – № 121. – С. 62–65.

  2. Пометун О.М. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки // Вісник програм шкільних обмінів. – 2005. – № 23. – С. 18-20.

  3. Пріоритети МОН – якісна освіта, демократизація, духовність // Освіта України. – 2006. – № 64-65. – С. 43-49.

  4. Соловейчик С. Воспитание по Иванову. – М.: Педагогика, 1989. – 352 с.

Заявка

  1. Павлушенко Катерина Валеріївна

  2. -

  3. Викладач історії та правознавства, Професійно – технічне училище № 26

м. Кременчука

  1. zlata15042014@gmail.com

  2. +380965542187, +380663062618

  3. 39623

Полтавська обл.

м. Кременчук

вул. Ватутіна, буд. 27, кв. 47

Опис документу:
Напрямок: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
354 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти