Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Професійний портрет випускника закладу вищої освіти

Інтерактивні методи навчання

Для кого: Дорослі

23.04.2021

202

10

0

Опис документу:
В роботі мтеріал ,що стосується : Завдання / функція , Професійна характеристика, що забезпечує виконання та Форми та методи, що забезпечують їх формування у ВНЗ, наприклад - пізнавльна, професійна, професійно-дослідницька
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Професійний портрет випускника закладу вищої освіти

Завдання / функція

Професійна характеристика, що забезпечує виконання

Форми та методи, що забезпечують їх формування у ВНЗ

1

Пізнавальна

 • брати участь у проведенні науково-дослідних польових робіт, лабораторних біологічних досліджень,

 • аналізі та обговоренні отриманої інформації з використанням сучасної обчислюваної техніки та програмного забезпечення до неї, літературних даних,

 • у розробці нових методів, написанні звітів, статей,

 • організації наукових конференцій

- слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання практичних і лабораторних робіт;

- відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, виконання практичних і лабораторних робіт студентами заочної форми навчання (ЗФН);

- підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи;

- підготовка до модульного контролю та іспитів;

- робота з літературою


2

Професійно-дослідницька

 • поглиблене знання своєї галузі; здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати дослідницькі проблеми; володіння передовим методами і способами дослідження у своїй галузі;

 • здатність керувати дослідницькими проектами;

 • володіння новими процедурами і рішеннями дослідження своєї галузі;

 • уміння задокументувати, розробляти та використовувати наукові розробки;

 • знання на академічному рівні мов міжнародного спілкування, що необхідні для збору матеріалу, спілкування і розповсюдження знань; розуміння і здатність до використання принципів і цінностей наукового дослідження;

 • використання новітніх інформаційних технологій (електронні ресурси, бази даних тощо) для підвищення фахової кваліфікації;


- підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи;

- підготовка до модульного контролю та іспитів;

- робота з літературою

- практичні заняття


3

Виробнича

 • брати участь у контролі процесів біологічного виробництва,

 • у проведенні біомоніторингу та оцінці стану природного середовища,

 • плануванні та проведенні заходів з охорони природи,

 • обробці та аналізі отриманих даних із застосуванням сучасних інформаційних технологій

- усі види практик

- лабораторні роботи

- семінари

- колоквіуми

4

Організаційно-управлінська

 • брати участь у плануванні та проведенні заходів з охорони природи, відновлення біоресурсів,

 • оптимізації природокористування,

 • у складанні кошторисної та звітної документації

- ведення практичних журналів

- планування курсових / дипломних робіт

5

Освітня

 • здійснювати підготовку та проведення занять з біології у середній школі, екскурсійну діяльність, гурткову роботу;

 • підготовка та проведення лекційних і семінарських занять з біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах;

 • знання про сучасні методики проведення занять у практиці викладання біологічних дисциплін;

 • розробка навчально-методичного забезпечення занять з біологічних дисциплін;

 • використання сучасних інформаційних технологій у практиці викладання


- соціально-психологічний тренінги

- підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи;

- підготовка до модульного контролю та іспитів;

- робота з літературою

- розробка уроків, лекцій, тез, методичних наробок 1. В. А. Петрук. Модель формування фахової компетентності в майбутніх випускників технічних ВНЗ у процесі двоступеневого навчання. URL: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n3_2009_st_7/

 2. Осипова Т. Ю. Педагогічні умови формування професійно орієнтованої особистості майбутнього вчителя та їх взаємодія / Т.Ю. Осипова // Наука і освіта. – 2004. – № 6 – 7. – С. 195 – 197.

 3. Павлютенков Є.М. Моделювання в системі освіти (у схемах і таблицях) / Є.М. Павлютенков. Харків : Вид. група "Основа", 2008. 128 с.

 4. https://studopedia.info/9-22483.html

 5. Мирончук Н. М. Особливості праці викладача вищого навчального закладу в контексті самоорганізації його професійної діяльності. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2015. Вип. 85. С. 147-151.

 6. Головань М. С. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Збірник статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип. 44. Ч. 3. – с.79-88.

 7. Матушанский Г. Модели подготовки и профессиональной деятельности. Высшее образование в России. 2003. № 4. С. 92–95.

 8. Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный поход. Высшее образование сегодня. 2004. № 4. С. 28–31.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.