Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Проект з екологічного виховання «Збираємо, переробляємо, і квітучу землю маємо».

Екологія

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

19.08.2021

1221

46

0

Опис документу:
Природу Землі не можна розглядати окремо від людського суспільства. Людина і природа - це єдина функціональна система «природа-суспільство». Оптимальні взаємовідносини в середині цієї системи можливі лише при свідомому керуванні природним середовищем і співвідношенням стану природи, який існує в даний момент, з тим, яким хоче бачити цю природу суспільство в майбутньому.
Перегляд
матеріалу
Отримати код


Проект

з екологічного виховання

«Збираємо, переробляємо, і квітучу землю маємо».«Якщо людина не зробить так, щоб на Землі стало менше сміття, то сміття зробить так, щоб на Землі стало менше людей…»Актуальність проблеми.

Сьогодні ми все частіше чуємо слова «екологія», «економіка», «забруднене середовище, довкілля». Ми вже стали звикати до цих слів та продовжувати свою бездіяльність ніяк не можливо, бо в долі природи – наша доля.

Природу Землі не можна розглядати окремо від людського суспільства. Людина і природа - це єдина функціональна система «природа-суспільство». Оптимальні взаємовідносини в середині цієї системи можливі лише при свідомому керуванні природним середовищем і співвідношенням стану природи, який існує в даний момент, з тим, яким хоче бачити цю природу суспільство в майбутньому. Без передбачення можливих наслідків в зміні природи, їх прогнозування сьогодні вже обійтись неможливо.

Таким чином, екологічна проблема — це не просто проблема забруднення оточуючого середовища, це проблема перетворення стихійного впливу людей на природу в усвідомлену, цілеспрямовану, планомірну взаємодію з нею. Основою, витоком такої взаємодії є розвинутий в кожній людині достатній рівень екологічної свідомості, екологічної культури.

Кожен день ми купуємо різноманітні товари, які згодом стають сміттям. А упаковку викидаємо одразу. Пластикові, скляні, паперові, поліетиленові обгортки як її утилізувати?

У містах України мало контейнерів для сортування сміття, і навіть ті, що є, зазвичай не використовують за призначенням. А про пункти вторинної сировини мало хто чув. У сучасному світі формування культури поводження з побутовим та органічним відходами стає необхідним. Дорослі й діти мають розуміти необхідність сортувати сміття, здавати небезпечне сміття у пункти утилізації.

Громадяни України з 1 січня 2018 року зобов'язані сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне.

Стаття 32 Закону України «Про відходи» від 05.03.1988 №187/98-ВР


У основу проекту ми заклали принципи освіти для сталого розвитку. Реалізація екологічних проектів дає змогу системно виховувати в дітей екологічну культуру як складову освіти для сталого розвитку.

Сталий розвиток — модель економічного зростання, за якої не лише зберігають навколишнє середовище та використовують ресурси задоволення потреб сьогодення, а й враховують потреби майбутніх поколінь. Концепція сталого розвитку передбачає об'єднання трьох основних складників: економічного, соціального та екологічного.

Актуальність освіти сталого розвитку для підростаючого покоління сьогодні вже ніким не ставиться під сумнів. Адже розв’язання притаманних сучасному суспільству екологічних проблем можливе лише за умови зміни поведінки людини, її ціннісних орієнтирів, формування у дітей особливого екологічного та економічного мислення, яке передбачає розуміння суті тих взаємозв’язків, що існують у єдності «природа – людина – суспільство» та усвідомлення власної відповідальності кожного за збереження Землі, як єдиної можливої екологічної ніші людства.

Сьогодні все більше країн приєднується до реалізації концепції сталого розвитку. Згідно з цією концепцією люди повинні дотримуватись законів природи і змінити своє споживацьке ставлення до неї на ставлення, що ґрунтується на визнанні її самоцінності. На жаль, у нашому суспільстві ще й досі не зжиті погляди, при яких у системі «люди – природа» людина розглядає себе як головну дійову особу, яка може змінити своє оточення як їй заманеться, для власного блага і спрямовує свою діяльність на «підкорення» природи.

Тому варто наголосити: освіта для сталого розвитку – це усвідомлення наших можливостей, що необхідні для збереження життєво важливих ресурсів

Аби щось цінувати, необхідно його насамперед пізнати. Кожен новий день дарує нам різні можливості, щоб дізнатися щось нове про скарби Землі й нарешті зрозуміти, що вони НЕ безмежні.

Проект має спонукати передусім нас, дорослих, плекати в дітей змалечку любов до природи, уміння помічати її красу, бажання берегти її ресурси. У цьому суть ідеї освіти для сталого розвитку, на яких вибудовано зміст проекту.

Метою роботи є створення умов виховання усвідомлено правильного ставлення дітей до природи, формування у них основ екологічної свідомості; завдання вихователя в роботі з дітьми дошкільного віку – закласти перші уявлення та орієнтири у світі природи; екологічна проблема, зміст якої близький і зрозумілий дітям, дала нам змогу спонукати вихованців до активних дій; спільно з до­шкільниками з'ясувати, що сміття, яке не сортують, не пере­роблюють та не здають на утилізацію, шкодить природі, забруднює довкілля.


Тож за допомогою проекту ми прагнемо:

 • мотивувати учасників правильно поводитись із побутови­ми твердими та органічними відходами;

 • домогтись усвідомлення, що людина впливає на довкілля;

 • спонукати орієнтуватися на сталий розвиток.Завдання проекту:

Відповідно до концепції сталого розвитку проект охоплює реалі­зацію екологічних, економічних та соціальних завдань.


Екологічні:

 • формувати в дітей старшого дошкільного віку екологічну культуру, вміння поводитися з побутовими твердими та ор­ганічними відходами;

 • інформувати про системи роздільного збирання сміття, ознайомлювати з екологічним маркуванням;

 • сприяти усвідомленню необхідності збереження природи та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи;

 • розвивати екологічну свідомість, пошукові навички, вмін­ня аналізувати, класифікувати та робити висновки.Економічні:

 • поглиблювати знання дітей про товари, послуги, гроші;

 • ознайомлювати з різними професіями;

 • формувати уявлення дітей про те, що можна отримати гро­ші за віддане на переробку сміття.Соціальні:

 • навчати дітей виявляти ініціативу, активно діяти;

 • формувати партнерські взаємини дітей у взаємодії, почут­тя задоволення від результатів групової та індивідуальної роботи;

 • активізувати взаємодію з батьками;

 • налагодити партнерські відносини з організаціями еколо­гічного спрямування.

Очікувані результати:

те, що нас оточує, чим ми користуємося й милуємося, потребує нашої уваги та догляду, розширюючи усвідомлення дітей як і для чого потрібно сортувати сміття, спонукаємо їх робити це у дошкільному закладі та вдома.


Дитина у природному довкіллі

- Має уявлення, що живе на планеті Земля; знає, що наша планета має форму кулі

- Усвідомлює значення води, повітря й сонця для всіх живих істот на Землі

- Помічає ознаки забруднення довкілля; аналізує вплив людської діяльності на природне довкілля

- Проявляє інтерес до предметно-практичної й дослідницької діяльності з піском, водою, глиною, камінцями

- Намагається дотримуватися правил природодоцільної поведінки

Карта очікуваних досягнень дітей старшого дошкільного віку.Дитина в соціумі Збираємо,

- Оцінює якості та вчинки людей з погляду переробляємо,

природодоцільності їхньої поведінки і квітучу Землю

- Усвідомлює значення різних видів праці маємо

для збереження довкілля

-Легко налагоджує взаємодію

з однолітками під час виконання спільних

завдань і спільної праці, зокрема праці

в природі, дослідницької

й дизайн-діяльності

Особистість дитини

-Має сформовану звичку культурно поводитися

в довкіллі

-Цінує природу й довкілля

-Може показати за допомогою рухів і міміки різні

явища природи

-Відчуває свою причетність до того,

що відбувається довкола

-Проявляє умілість та елементи творчості

під час художньо - продуктивної діяльностіЕтапи роботи

Реалізація проекту здійснюється на даний момент поетапно. Кожний етап ставить свою мету, має визначені форми і методи реалізації запланованого. Визначено шляхи виконання завдань проекту, запропоновано систему заходів по організації роботи з дітьми та дорослими.


План реалізації проекту


П/П

Етапи реалізації проекту

Форми роботи


1Мотиваційний етап.


Мета: виявити рівень знань та вмінь дітей для встановлювання взаємозв’язків між предметами, об’єктами навколишнього світу та розуміння взаємопов’язаності усього з всім; стимулювати активність пізнавальної діяльності; вчити спостерігати за станом неживої природи та змінами в живій природі.


ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД

Провести батьківські збори з метою залучення батьків до участі в проекті. Провести бесіду з батьками з попереднім анкетуванням на тему «Бережіть природу». Групові екскурсії з дітьми та батьками по місту «Стежками рідного міста».

Конкурс малюнків «Природа нашого міста».

Провести консультацію «Сміття-проблема №1»

Провести акцію «Зробимо наше місто чистим.»

Як Сміттєзнайко Непзнайка вчив сортувати сміття. (дослід із закопування різних видів відходів).

Робота з дітьми:

Створення та використання інтелектуальні карти наслідки людської діяльності в природі: «Природне довкілля», бесіда «Бережемо папір – бережемо ліс».

Аудит «Хто чого потребує»

дид. гри «Природа- наш дім», екологічна вправа «Павутинка»

вправа «Слідство ведуть малюки» - хто не дотримується правил поведінки в природі, дид гра «Так, чи ні»

вірш Надії Красоткіної «Жива планета».

Мовленнєва вправа: «Планета радіє – планета сумує».


2Інформаційний етап


Мета: сформувати систему знань, умінь та навичок, необхідних для реалізації спільного проекту та проявів творчості та власної ініціативи.

ГРУДЕНЬ-ЛЮТИЙ

Домашнє завдання для батьків «Відходи як ресурс» (залучення до збору пластикових відходів).

Конкурс для батьків на кращу листівку на тему «Зробимо наше місто чистішим».

Виготовити фотоальбом із сімейних архівів «Як ми відпочиваємо на природі (дачі, в лісі тощо).

Робота з дітьми:

Розповідь вихователя про сортування сміття,

дид. гра «Сортуємо сміття»,

дид. гра «Збережемо природу разом»,

бесіда «Люди на Землі – гості, чи господарі?»

В. Сухомлинський «Соромно перед соловейком»,


3
Репродуктивний етап


Мета: надання дітям можливості застосувати на практиці набуті на інформаційному етапі знання та навички, розв’язуючи нові проблеми, які виникають у процесі реалізації їхнього задуму.

БЕРЕЗЕНЬ

«Екологічний десант» Залучити батьків до збору пластикових металевих та скляних відходів, а дітей до збору макулатури.

Планета без сміття – я щасливий все життя.

Робота з дітьми:

Мовленнєва гра «Аукціон ідей» вірш Марії Пелих»Папірець»,

настільна гра «Прогулянка парком,

асоціативна карта «Доглядаю — переробляю»

Мовленнєва вправа «Починаю з себе» , аукціон ідей.


4Творчий етап


Мета: реалізувати спільний творчий задум, наповнити його позитивними емоціями, формувати позитивний настрій від корисних дій з очищення довкілля, формувати навички щодо збереження чистого довкілля

КВІТЕНЬ

Прогулянка-спостереження на тему «Весна прийшла. А місто чисте»

Робота з дітьми:

бесіда за сюжетом мультфільму «Переробка сміття» ( emetodyst.mcfr.ua)

створення коміксу «Будь сильним – донеси сміття до урни»

створення леп буку.


5Рефлексивно-оцінювальний етап

Мета: усвідомлено використовувати набутий досвід, радіти своїм і чужим успіхам, на завершальному етапі спонукати дітей оцінювати самих себе і свою діяльність, виховувати естетичне сприйняття навколишнього.


ТРАВЕНЬ

«Екологічний десант» - провести суботник з батьками з озеленення території дитячого садка

Робота з дітьми:

Акція: «Був смітник – став квітник,

Акція: Посади дерево».

Акція «Кольорові відра».
« В природі ми лиш часточки малі.

Земля не нам належить – ми Землі!

Вже людство не живе, а виживає,

Невже воно цього не помічає?

І той кошмар, який воно створило

усе живе сьогодні отруїло

Чи ж не прийшла пора поміркувати,

Як людству на Землі мудрішим стати…»

Результативність проекту

 • діти ознайомлені із проблемою забруднення навколишнього середовища;

 • сформовані правила поведінки в природному оточенні, діти мають знання що робити для того, щоб стати природі другом;

 • у дітей виникає бажання брати участь у природоохоронному процесі, бажання сортувати сміття в залежності від матеріалу, вироблена звичка

 • сформоване усвідомлення, що сміття, яке не сортують, не переробляють та не здають на утилізацію, шкодить природі, забруднює довкілля;

 • за результатами дослідів (закопували різні види відходів, а восени пересвідчилися, що відходи з пластику та заліза природа самостійно не може переробити) отримали навички раціонально та правильно утилізувати відходи;

 • підвели до розуміння того, що слід охороняти довкілля; сформували вміння самостійно приймати рішення, виконувати практичні дії,

 • у взаємодії з сім'єю, яка займає важливе місце в екологічному вихованні дитини, сформовані основи духовного і культурного виховання, закладені смаки і звички;

 • стимулювали прояви любові до красот та щедрот природи, нестерпність до забруднення навколишнього середовища, уміння піклуватися про нього;

 • співпраця з сім'ями дітей з екологічного напрямку, спільно організовані заходи не тільки допомагли забезпечити єдність і безперервність педагогічного процесу, але і внесли у цей процес дитині особливе позитивне емоційне забарвлення, тільки спільними зусиллями ми вирішуємо головне завдання - виховання екологічно грамотної людини.

Соціологи довели, що діти, які одержують знання про актуальні проблеми сьогодення й можливі способи їх розв’язання, найімовірніше, в майбутньому будуть більш впевнені в своїх можливостях змінити світ на краще, ніж ті, які мають не чіткі уявлення про сучасні проблеми суспільства. Нагальною потребою нашого часу стає формування такого способу життя, який був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства.

ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне виховання, 1999. – 59с.

2. Коментар до базового компонента дошкільної освіти в Україні.

3. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років /наук. кер.проекту В.О.Огнев’юк; авт.:кол.Г.В.Бєленька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко[та ін.]; наук.ред.: Г.В.Бєленька, М.А.Машовець; Мін. осв.і  науки України, Київ.ун-т ім.Б.Грінченка. – К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. – 304.

4. Методичні рекомендації до Освітньої  програми для дітей від двох до семи  років  «Дитина» /наук. кер.проекту В.О.Огнев’юк; авт.:кол.Г.В.Бєленька, О.Л.Богініч,В.М.Вертугіна та ін.. – К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. – 352.

5. «Світ неживої природи» К.Крутій.

6.  «Виховання екологічної культури дошкільників» З.П.Плохій

7. «Природознавча робота в дитячому садку» Л.С.Русан.

8. Метод проектів у діяльності дошкільного закладу/Укладач Л.А.Швайка. – Х.: - Вид.група «Основа»,2010. – 203, [5]c. – (Серія «ДНЗ.Вихователю)

9.  Ресурси Інтернету

13


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.