Проект "Різних континентів квіти око милують дорослим і дітям"

Опис документу:
Цей проект дає можливість познайомити дітей з квітами з різних континетнів, їх роллю у житті людей.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

I Обґрунтування актуальності проекту.

Розвиток цивілізації та урбанізації нашого життя призводить до того, що ми з кожним днем все більше віддаляємося від природи. Більшу частину свого життя ми проводимо у житлових або виробничих приміщеннях, пересуваємося у закритому транспорті, що лишає нас можливості відпочити серед дерев, набратися у них наснаги і здоров`я, як це робили наші пращури, просто подихати свіжим повітрям. Це негативно впливає на наше духовне і фізичне здоров`я. Бо ми забули, що людина – це частина живої природи, і повноцінно розвиватися і творити без її цілющого впливу просто не може. Щоб зменшити цей негативний вплив люди вже багато років намагаються зробити свою оселю і робоче місце більш квітучим і зеленим. На озеленення нашої школи спрямований практико-орієнтований проект «Різних континентів квіти око милують дорослим і дітям».

II Мета і завдання проекту

Мета:

 • озеленіти приміщення школи, використовуючи кімнатні рослини різних континентів світу;

 • створити у школі атмосферу квітучого саду, що сприятиме навчанню і духовному вихованню дітей;

 • озеленіти і прикрасити приміщення кожного класного кабінету, в якому учні займаються щодня;

 • розширити знання про роль рослин в житті людини;

 • розвивати вміння та потребу дітей піклуватися про кімнатні рослини;

 • ознайомити з історією і особливостями кожної рослини, що росте у школі;

 • формувати екологічну компетентність учнів і батьків.

Завдання:

 • організувати освоєння теоретичних знань щодо вирощування і догляду за кімнатними рослинами;

 • гармонійно поєднати в кожному учбовому кабінеті, коридорі, холі місце для навчання та композиції кімнатних квітів;

 • сприяти покращенню атмосфери в учбовому приміщенні, надання їй цілющих властивостей;

 • активізувати пізнавальну діяльність учнів,

 • об’єднати зусилля батьків і дітей і спрямувати їх на практичні дії по озелененню класу;

 • формувати почуття відповідальності за наших «зелених» друзів;

 • виховувати екологічну культуру дітей і їх батьків;

 • сформувати загальноосвітні компетентності, розвивати вміння самостійно шукати нову інформацію в різних джерелах;

 • розвивати, її творчі здібності дітей і батьків;

 • формувати навички самооцінки, самоконтролю і саморегуляції;

 • реалізувати виховні функції, що сприятиме соціалізації дитини, виявленню та розкриттю її здібностей та можливостей;

 • зміцнювати родинні зв’язки, сприяти взаєморозумінню батьків і дітей.

III Термін дії проекту Проект «Різних континентів квіти око милують дорослим і дітям» розрахований на навчальний рік.

IV Виконавці проекту

Координатор проекту: заступник директора з НВР.

Координаційна рада у складі:

 • керівник методичного об’єднання вчителів природничого циклу.

 • керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів;

 • представник Станції юних натуралістів;

Учасники проекту

Педагогічний колектив: класний керівник, вчителі-предметники (біолог і географ), керівники гуртка флористики, бібліотекар. Учні 1-4 класів. Батьки учнів, старші брати і сестри.

Наявні і можливі партнери

Загальношкільний батьківський комітет.

Міський відділ освіти.

Міська Молодіжна Рада.

ЗАТ «Азот».

Зелене господарство міста.

Станція Юних натуралістів.аРР

V Шляхи реалізації проекту

Дидактична характеристика проекту

  тип проекту:

 • за предметною галуззю – міжпредметний (природознавство, громадянська освіта, читання, музика, малювання);

 • за тривалістю – довготривалий;

 • за характером контактів – вчитель, учні, їх батьки;

 • за основною діяльністю – практично-орієнтований;

 • за характером координації – з безпосередньою координацією;

 • за формою проведення –

1) самостійна дослідницька робота дітей,

2) творча робота дітей разом з вчителем з наступною презентацією матеріалів проекту;

 • за кількістю учасників – груповий.

  об’єкт пізнання: квіти різних континентів планети Земля;

  шляхи досягнення мети:

 • робота з додатковою літературою;

 • пошук інформації в Інтернеті;

 • самостійна дослідницька робота дітей;

 • аналітична робота дітей з учителем;

 • власна творчість дітей;

  освітній продукт:

 • урок;

 • відеоролик;

 • презентація;

 • виставка квітів;

 • випуск саморобних книжечок про квіти різних континентів;

 • виступ агітбригади.

Реалізація проекту «РIЗНИХ КОНТИНЕНТIВ КВIТИ ОКО МИЛУЮТЬ ДОРОСЛИМ ТА ДIТЯМ» базується на таких принципах:

 • принцип цілісності і системності;

 • принцип наступності і послідовності;

 • принцип взаємодії теорії і практики: знання методів вирощування і догляду за квітами обов`язково повинні застосовуватися на практиці;

 • принцип екологічного підходу до кожної справи;

 • принцип єдності прав та відповідальності кожного;

 • принцип особистісно-орієнтованого виховання: кожна особистість самоцінна, потрібно допомогти їй розвинути кращі свої якості і знайти своє місце у суспільстві;

 • принцип відповідності природі дитини чи дорослого: потрібно враховувати вікові і соціальні особливості особистості, її характер і темперамент;

 • принцип здоров`язберігаючого підходу.

Приорітетними напрямами роботи при реалізації цього проекту є:

  • формування екологічної свідомості кожного учасника проекту;

  • сприяння озелененню нашої школи на засадах раціонального природокористування;

  • застосування усих можливих зусиль, щоб школа (як будівля і як заклад) систематично працювала згідно з принципами екології людини та природи.

В основу реалізації проекту покладені слідуючі методи переконання і залучення до спільної роботи:

  • довіра;

  • відкритий діалог;

  • свобода вибору;

  • особистий приклад;

  • колективний аналіз і оцінка;

  • зацікавленість;

  • стимулювання;

  • співробітництво.

Етапи реалізації проекту

I ПIДГОТОВЧИЙ ЕТАП

 1. Окреслення проблеми озеленення і економного природокористування.

Для цього використовуються методи:

  • «Мозковий штурм»;

  • «Від слова до діла»;

  • «Дизайн – аналіз»;

  • «Ранжування»;

  • диспут.

 1. Формулювання теми проекту.

Саме формулювання теми окреслює наступну пошукову, дослідницьку та практичну діяльність учасників проекту.

 1. Визначення мети та формулювання завдань проекту

 2. Розробка плану реалізації проекту крок за кроком.

 1. Визначення джерел інформації:

Джерела інформації:

а) Бібліотека: довідники, енциклопедії, науково-популярна література, монографії, публікації.

б) Ресурси Iнтернет: тематичні каталоги, електронні публікації, електронна бібліотека, сайти природничого спрямування.

в) ЗМI: журнали, газети, радіо, телебачення, публікації.

г) Підприємства, організації природничого спрямування, спілки любителів квітів, об`єднання квіткарів.

До інформаційних джерел окремо можна віднести матеріали, які збирають і обробляють учасники проекту. Це:

  • дані соціологічних досліджень, опитувань;

  • дані анкетувань, діагностик;

  • дані досліджень з озеленення;

  • дані експерементів.

 1. Вибір методів аналізу інформації.

Методи аналізу інформації, що допоможуть нам у реалізації проекту, такі:

  • порівняння;

  • зіставлення і протиставлення;

  • об`єднання ідей;

  • складання тез;

  • будування таблиць, схем;

  • узагальнення інформації;

  • цитування.

 1. Збір інформації

 • про вирощування і догляд за кімнатними рослинами;

 • про гармонійне поєднання кімнатних квітів;

 • про вплив кімнатних квітів на здоров’я і працездатність дітей і дорослих;

 1. Створення портфоліо кімнатних рослин, що вирощуємо.

 2. Вивчення закордонного досвіду з питання озелененення і економного природокористування.

 3. Проведення загальношкільного конкурсу ідей з озеленення «Зелений світ нашої школи».

 4. Створення творчої групи для розгляду і аналізу можливості застосування методик озеленення в умовах нашої школи.

 5. Узагальнення загальнорозповсюджених методів озеленення і створення робочого плану проекту.

 6. Проведення майстер-класів і тренінгів по догляду за кімнатними рослинами.

 7. Обговорення засобів представлення результатів проекту.

Представлення результатів проекту буде проходити у вигляді презентації, де учасники представлять те, чого вдалося досягти, реалізуючи робочий план проекту «Різних континентів квіти око милують дорослим і дітям».

Важливою умовою презентації є коротке викладення основної теми, мети, завдань проектута досягнень особистих чи групових досліджень, важливості отриманих результатів.

11) Установлення критеріїв оцінки результатів процесу.

Найголовніше, шо буде оцінюватися, це:

  • систематичність практичного застосування методів озеленення;

  • природоохоронний ефект від застосування технологій озеленення;

  • розуміння кожним учасником важливості озеленення;

  • проектна папка;

  • презентація проекту.

Критерії оцінювання

  • зміст (глибина досліджень, переконливість фактів, доцільність діяльності);

  • практичність застосування;

  • систематичність і послідовність діяльності з озеленення;

  • ступінь творчості;

  • оригінальність запропонованих рішень;

  • активна участь кожного учасника проекту.

 1. Ознайолення всих учасників з планом реалізації проекту, розподіл обов`язків і доручень.

 2. Пошук спонсорів для реалізації проекту.

II ПРАКТИЧНО-ВИКОНАВЧИЙ ЕТАП

Цей етап найдовший за часом виконання та найважливіший. Протягом цього етапу відбувається реалізація розробленого робочого плану.

Групи

Виконавці

Завдання

ДОСЛIДНИКИ

1 група

«Квіти Европи»

Цикламен, олеандр, плющ, гіацинт.

 • Ознайомлення із різних джерел з інформацією про квіти Европи, вирощування та догляд за ними.

 • Підготовка доповіді.

2 група

«Квіти Африки»

Циперус, пеларгонія, алое, аспарагус, клівія, хлорофітум, бальзамін, драцена.

 • Ознайомлення із різних джерел з інформацією про квіти Африки, вирощування та догляд за ними.

 • Створення усного журналу «Кімнатні квіти з Африки»

3 група

«Квіти Азіі»

Фікус, бегонія царственна, аспідістра, примула, цитруси, тюльпани, троянда.

 • Ознайомлення із різних джерел з інформацією про квіти Азіі, вирощування та догляд за ними.

 • Створення презентації «Кімнатні квіти з Азії».

4 група

«Квіти Америки»

Монстера, фуксія, агава, кактус, бегонія вічно квітуча, елодея, традесканція.

 • Ознайомлення із різних джерел з інформацією про квіти Америки, вирощування та догляд за ними.

 • Підготовка фотовиставки.

5 група

«Квіти Австралії»

Циссус, кордиліна.

 • Ознайомлення із різних джерел з інформацією про квіти Австралії, вирощування та догляд за ними.

 • Виконання малюнки на тему «Квіти різних континентів у нашій школі».

ФЛОРИСТИ

1 група

 • Вирощування нових квітів.

 • Щоденний догляд за квітами школи.

2 група

 • Проведення майстер-класів по розведенню кімнатних рослин.

 • Участь та проведення тренінгів по догляду за рослинами.

АРАНЖУВАЛЬНИКИ

 • Створення флористичних композицій для оформлення школи.

 • Створення ікебан для святкування визначних подій.

ХУДОЖНИКИ

 • Створення шкільної фотовиставки кімнатних рослин.

 • Оформлення виставки малюнків «Моя улюблена кімнатна рослина»

ОРГАНIЗАТОРИ

 • Залучення всіх охочих до обговорення проблеми озеленення школи.

 • Проведення рекламної кампанії «Зелений світ нашої школи»

 • Організація збору коштів.

АКТОРИ

 • Проведення виховних заходів, які знайомлять із кімнатними рослинами.

 • Проведення виступів агітбригади.

Робочий план

Дата

з/п

Назва заходу

Відповідальні

Вересень

1

Анкетування батьків і дітей «Яким я бачу зелений світ своєї школи»

Класні керівники, батьки, учні

2

Обговорення питання озеленення школи на інтернет-форумі школи.

Класні керівники, батьки, учні

3

Проведення рекламної кампанії «Зелений світ нашої школи»

Педагог-організатор

4

Ознайомлення з досвідом інших шкіл, суспільних закладів.

Вчителі біології й географії, представники СЮН.

5

Огляд і оцінка школи, яку будемо озеленяти (площа, температурний і вентиляційний режим, природне і штучне освітлення).

Вчителі біології й географії, представники СЮН.

6

Збір інформації про кімнатні рослини:

 • бібліотека,

 • Інтернет,

 • Зелене господарство,

 • СЮН (Станція юних натуралістів).

Класні керівники, батьки, учні

7

Робота гуртка флористики «Зелені друзі»

Керівник гуртка

8

Догляд за квітами.

Вчителі, учні

9

Проведення фотовиставки «Кімнатні

рослини з різних континентів»

Вчителі, батьки, учні.

10

Виступ агітбригади «Озеленімо школу разом!»

Вчитель біології,

Жовтень

11

Ознайомлення з правилами озеленення приміщень.

Вчитель біології, класні керівники.

12

Ознайомлення з різними типами приміщень (південні, північні, прохолодні, теплі)

Вчитель біології, класні керівники.

13

Складання списку рослин, що підходять до кожного типу приміщень.

Вчитель біології, класні керівники.

14

Складання паспорту рослинам, вирощеним за весну-літо.

Вчитель біології.

15

Підготовка кімнатних рослин до ярмарку.

Класні керівники.

16

Проведення ярмарку-продажу кімнатних рослин «Зелена хвиля» із запрошенням представників СЮН.

Вчитель біології, класні керівники.

17

Майстер-клас представників СЮН «Як виростити драконове дерево»

Представники СЮН

18

Проведення рекламної кампанії «Зелений світ нашої школи»

Педагог-організатор

19

Диспут «Чи впливають кімнатні рослини на шкільне життя»

Вчителі біології й географії.

20

Робота гуртка флористики «Зелені друзі»

Керівник гуртка

21

Догляд за квітами.

Вчителі, учні

22

Проведення виховного заходу «Кімнатні рослини з Европи»

Вчитель біології, класні керівники.

Листопад

23

Створення колажу або макету кабінетів, коридорів, холу після озеленення.

Класний керівник, учні, батьки

24

Обговорення макету озеленення:

 • - проведення диспуту «Я думаю так…»;

 • - обговорення на шкільному інтернет-форумі.

Вчителі біології й географії, класні керівники, учні, батьки.

25

Проведення рекламної кампанії «Зелений світ нашої школи»

Педагог-організатор

26

Майстер-клас представників СЮН «Як прищеплювати кактуси!»

Представники СЮН

27

Тренінг із запрошенням представників СЮН «Вимоги кімнатних рослин до умов життя»

Представники СЮН

28

Робота гуртка флористики «Зелені друзі»

Керівник гуртка

29

Догляд за квітами.

Вчителі, учні

30

Проведення виховного заходу «Кімнатні рослини з Азії»

Вчитель географії

Грудень

31

Затвердження плану озеленення школи.

Батьківський комітет

32

Проведення рекламної кампанії «Зелений світ нашої школи»

Педагог-організатор

33

Збір коштів на придбання кімнатних квітів:

 • проведення благочинних акцій;

 • проведення аукціону;

 • відкриття рахунку у банку.

Класні керівники, учні, батьки.

34

Налагодження партнерських стосунків із:

 • зеленим господарством;

 • любителями квітів.

Класні керівники, учні, батьки.

35

Майстер-клас представників СЮН «Яка земля підійде для кімнатних рослин»

Представники СЮН

36

Тренінг із запрошенням представників СЮН «Як з фініка виростити пальму»

Представники СЮН

37

Передача шкільного радіо «Щиро про кімнатні квіти»

Керівник гуртка

38

Робота гуртка флористики «Зелені друзі»

Керівник гуртка

39

Догляд за квітами.

Вчителі, учні

40

Проведення презентації «Кімнатні рослини з Америки»

Вчитель географії

Січень

41

Проведення круглого столу з адміністрацією школи, Радою школи і батьківським комітетом з питання озеленення кабінету.

Адміністрація школи,

Рада школи, вчителі,

батьківський комітет, представники учнівської молоді.

42

Проведення рекламної кампанії «Зелений світ нашої школи»

Педагог-організатор

43

Збір коштів на придбання горщиків кімнатних квітів.

Вчителі, учні, батьки.

44

Майстер-клас представників СЮН «Як зробити традесканцію підводною рослиною»

Представники СЮН

45

Тренінг із запрошенням представників СЮН «полив та обприскування кімнатних рослин»

Представники СЮН

46

Гра «Поле чудес» «Зелені лікарі нашого класу»

Педагог-організатор

Лютий

47

Збір коштів на придбання декоративних елементів для квіткової композиції.

Батьківський комітет

48

Проведення рекламної кампанії «Зелений світ нашої школи»

Педагог-організатор

49

Майстер-клас представників СЮН «Як змінити забарвлення листків бегонії»

Представники СЮН

50

Тренінг із запрошенням представників СЮН «Як правильно піддобрювати кімнатні квіти»

Представники СЮН

51

Усний журнал «Кімнатні рослини з Африки»

Вчитель географії

52

Робота гуртка флористики «Зелені друзі»

Керівник гуртка

53

Догляд за квітами.

Вчителі, учні

54

Передача шкільного радіо «Як ви ставитеся до кімнатних квітів, так і вони до вас»

Керівник гуртка

Березень

55

Покупка кімнатних квітів, горшків, декоративних елементів для озеленення кабінету.

Батьківський комітет

56

Пересадка рослин.

Класний керівник, учні, батьки

57

Створення квіткової композиції з кімнатних рослин.

Класний керівник, учні, батьки

58

Майстер-клас представників СЮН «Як зробити «зебру» зеленою»

Представники СЮН

59

Тренінг із запрошенням представників СЮН «Як пересаджувати кімнаті квіти»

Представники СЮН

60

Робота гуртка флористики «Зелені друзі»

Керівник гуртка

61

Догляд за квітами.

Вчителі, учні

62

Вікторина «Я кімнатні квіти знаю, правильно їх називаю»

Вчитель біології

63

Створення портфоліо квітів кожного класу

Учні та класний керівник

64

Презентація портфоліо квітів кожного класу.

Учні та класний керівник.

Травень

65

Майстер-клас представників СЮН «Хвороби кімнатних рослин»

Представники СЮН

66

Тренінг із запрошення представників СЮН «»Спартанське» виховання «Ваньки-встаньки»»»

Представники СЮН

67

Створення міні-книжки «Календар догляду за кімнатними квітами».

Учні та класний керівник.

68

Догляд за квітами

Учні та класний керівник.

69

Робота гуртка флористики «Зелені друзі»

Керівник гуртка

70

Запрошення спонсорів.

Захист проекту «Різних континентів квіти око милують дорослим та дітям»

Організатори проекту

III ЕТАП ПРЕЗЕНТАЦII ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТIВ

Цей етап проводиться у вигляді Тижня любителів кімнатних квітів.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ТИЖНЯ ЛЮБИТЕЛIВ КIМНАТНИХ КВIТIВ

з/п

Назва заходу

Відповідальні

ПОНЕДIЛОК

1

Радіовиступ «Кімнатні квіти – наші вірні друзі».

Педагог-організатор

2

Вікторина «Той, хто квіти доглядає, всі їх дуже гарно знає»

Вчитель біології.

ВIВТОРОК

1

Демонстрації портфоліо «Карта світу на нашому підвіконні».

Класні керівники

2

Ярмарка-продаж кімнатних квітів.

Керівник гуртка

СЕРЕДА

1

Створення міні-книжки «Календар догляду за кімнатними квітами».

Вчитель біології.

2

Презентації кабінетів, поверхів.

Класні керівники, організатори проекту.

ЧЕТВЕР

1

Фестиваль «Вас вітають кімнатні рослини з різних континентів світу»

Педагог-організатор

2

Майстер-клас «Як перетворити традесканцію на підводну рослину»

Представники СЮН

П`ЯТНИЦЯ

1

Урочиста лінійка. Підведення підсумків тижня.

Організатори проекту.

2

Нагородження найактивніших учасників проекту.

Організатори проекту.

VII Очікувані результати проекту

  • озеленення кожного класу, коридору, холу школи, що сприятиме покращенню здоров’я і працездатності дітей;

  • створення естетичних композицій із кімнатних квітів, що буде сприяти розвитку творчих здібностей кожної дитини;

  • мобілізація соціокультурного потенціалу кожної дитини, її родини для створення зеленого простору в окремо взятому кабінеті або коридорі;

  • набуття практичних навичок вирощування кімнатних квітів і догляду за ними як дітьми, так і їх батьками;

  • встановлення партнерських відношень педагогів, батьків, дітей;

  • заохочення батьків до активної творчої, виховної практики;

  • організація сумісного корисного для усіх дозвілля.

VIII Література

1. Верзилин «Путешествие с домашними растениями». – Ленинград:

Государстенное издательство Детской литетартуры Министерства

Просвещения РСФСР, 1958.

2. Для дому і сім`ї: Природи щедрий дар/ Упоряд. А.М. Афоніна. – К.:

Реклама, 1987

 1. Приходько С.М. Цілюща флора у вашій кімнаті: Довід. Посібник. – К.:

Наук. думка, 1990

4. Кудін Л.М. Від роду до роду. Народознавство. – Х.: Торсінг, 2003.

5. Рева М.А. и Липовецкий В.М. Растения в быту. Изд. 2-е, перераб., Донецк

«Донбасс», 1977.

 1. Юхимчук Д.Ф. «Комнатное цветоводство» - Киев: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы УССР, 1955

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!