Проект «Правовиховна та правоосвітня робота в навчальному закладі як передумова формування правової свідомості особистості»

Опис документу:
Здійснення правовиховної та правоосвітньої роботи з учнями є доцільним з перших днів перебування учня у навчальному закладі. На сучасному етапі українського державотворення правове виховання залишається одним із найважливіших чинників розвитку особистості.Для вирішення цього актуального питання і був створений проект «Правовиховна та правоосвітня робота в навчальному закладі як передумова формування правової свідомості особистості»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Паспорт проекту

Назва проекту: «Правовиховна та правоосвітня робота в навчальному закладі як передумова формування правової свідомості особистості»

Адреса навчального закладу:Великоновосілківський професійний ліцей, вул.. Зарічна, 29,смт. Велика Новосілка Донецької обл.

Автор проекту: Антюхова О. М., методист

Характеристика проекту:

за кінцевим результатом: практико зорієнтований;

за змістом:виховна і навчальна діяльність;

за кількістю учасників: груповий;

за часом реалізації: тривалий;

за ступенем самостійності :інформаційний .

Учасники проекту

Педагоги ліцею, адміністрація, учні, батьки та ін.

Керівник проекту: заст. директора з НВР

База реалізації проекту Великоновосілківський професійний ліцей

Тривалість проекту: 2 роки, вересень 2017 – серпень 2019р.

Ресурси:

матеріально-технічні (комп'ютер, магнітофон, фотоапарат, канцелярські набори тощо);

людські (консультації з керівниками методичних комісій, методистом ліцею, колегами по роботі, адміністрацією ліцею);

інформаційні (Інтернет, фахова періодика, науково-методична література).

фінансові (власні кошти);

Основні питання:

Ключове питання проекту: «Чи можна вважати правовиховну та право освітню робота в навчальному закладі «панацеєю» від профілактики правопорушень?»

Тематичні питання:

1. На яких принципах, на яких базується сучасна система профілактики правопорушень?

2. Які основні рівні профілактики підліткової злочинності?

3. Яка роль учнівського самоврядування у формуванні правової свідомості особистості?

Учасники проекту поділені на три творчі групи. Перша творча група досліджує перше тематичне питання і визначає основні принципи, на яких базується сучасна система профілактики правопорушень та розробляє систему заходів, спрямованих на попередження порушень законодавства серед неповнолітніх.

Друга творча група досліджує друге тематичне питання «Які основні рівні профілактики підліткової злочинності?» робить висновки стосовно рівнів профілактики підліткової злочинності та виробляє програму дій з допомоги «важким учням».

Третя творча група досліджує третє тематичне питання, розглядаючи роль учнівського самоврядування у формуванні правової свідомості особистості, та робить висновок про роль учнівського самоврядування у формуванні правової свідомості особистості. Як підсумок роботи – дискусія «Чи потрібні дітям права?» та круглий стіл «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?»

Актуальність проекту

Необхідність вивчення проблеми правового виховання та правової освіти учнів на сучасному етапі зумовлена наступними основними факторами: по-перше, однією із сторін всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати фізично здорову людину культурною, коли вона, маючи певні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів; по-друге, в Україні спостерігається тенденція зростання дитячої злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання, при цьому вона "омолоджується".

Тому здійснення правовиховної та правоосвітньої роботи з учнями є доцільним з перших днів перебування учня у навчальному закладі. На сучасному етапі українського державотворення правове виховання залишається одним із найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і правової держави, умовою формування в молоді власних уявлень, установок, заснованих на загальнолюдських цінностях, відповідних компетентностей, необхідних і достатніх для захисту власних прав, свобод, законних інтересів. Тому на уроках правознавства і в позаурочний час педагоги ліцею виховують у учнів суспільну активність та відчуття відповідальності. Для того, щоб ми могли сформувати повноцінного громадянина, необхідно розуміти, що правова культура виступає суб'єктивною основою й передумовою існування правової держави, для якої характерна висока ступінь сформованості громадянських якостей, які включають у себе моральну культуру, національні й загальнолюдські цінності. Для вирішення цього актуального питання і був створений проект «Правовиховна та правоосвітня робота в навчальному закладі як передумова формування правової свідомості особистості»

Основні проблеми, з якими має справу сучасний педагог, здійснюючи правовиховну та правоосвітю роботу :

 • необхідність посиленої індивідуальної роботи з учнями, які входять до « групи ризику»;

 • розв'язання складних професійно-педагогічних проблем з формування правосвідомості учнів ЗП(ПТ)О ;

 • збільшення кількості учнів, які вживають алкоголь та наркотики;

 • пошук форм і методів впливу на формування у підлітків правильних потреб та інтересів, підвищення їх правосвідомості;

 • потреба в новій, більш ефективній системі реагування на правопорушення та запобігання злочинності серед неповнолітніх;

 • підготовка ліцеїстів до вирішення проблем сьогодення і тих, з якими доведеться зустрітися після закінчення ліцею.

Мета проекту: визначити принципи, на яких базується сучасна система профілактики правопорушень та рівні профілактики підліткової злочинності; роль учнівського самоврядування у формуванні правової свідомості особистості; розвивати в учнях бажання знати, розуміти і діяти згідно з правом; навчити застосовувати правові норми в повсякденному житті, виховувати правову культуру та повагу учнів до законів.

Завдання: профілактика правопорушень серед молоді, формування правосвідомості та правової культури учнів; формування мотивації та вмінь, необхідних для відповідальної участі підлітків громадському житті;
виховання майбутніх членів суспільства, як учасників процесу побудови правової держави; сприяння формуванню непересічної особистості українця – компетентного, самодостатнього, активного громадянина.

Концептуальні засади роботи нашого навчального закладу з правової освіти та виховання

Виходячи з того, що правова освіта та правове виховання - це складна динамічна система, концептуальними засадами роботи ВПЛ у цьому напрямку є:

- правові знання, на основі яких формуються уявлення про організацію життя громадян в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному середовищі демократичної держави;

- пріоритетність зорієнтованості учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати рішення і діяти у правовому полі;

- зорієнтованість на позитивні соціальні дії, виховання потреби вчитися громадськості протягом усього життя;

- спрямованість правової освіти та виховання на здобуття учнями знань, вмінь, досвіду правових дій, громадянських переживань, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості у всіх сферах життя.

- ідея про опори-бар´єри. До них належать сім´я, суспільство, педагоги, які одночасно дисциплінують і стримують учня. Опорами в його розвитку вони стають за певних обставин і правильно організованої діяльності навчального закладу.

1. Підготовчий (терміни: вересень – жовтень 2017р)

 • вибір теми, формулювання мети і завдань;

 • складання плану роботи;

 • створення «банку інформації»;

 • організація роботи психолого –педагогічного семінару з визначеної проблеми;

 • організація творчих груп.

2. Практичний (терміни: листопад 2017р. – березень 2019р.)

 • проведення соціологічного опитування серед учнів ліцею ««Чи можна викоренити злочинність?»;

 • розробка і реалізація заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі; (ДОДАТОК 1)

 • організація змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні;

 • допомога соціально дезадаптованим категоріям дітей, робота щодо запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму тощо;

 • формування правових знань та здійснення правового виховання на уроках правознавства та «Основ правознавства», в процесі проведення виховних заходів;

 • розробка тестових завдань з правознавства;

 • проведення місячника правових знань. (ДОДАТОК 2)

3. Аналітичний (терміни: травень 2019р.)

- консультування учасників щодо виконання проекту;

- компонування матеріалу за розділами:

- інформація про різні підходи щодо розв’язання проблеми.

- забезпечення психолого-педагогічного супроводу роботи над проектом.

5. Узагальнюючий(терміни: червень 2019р.)

- підготувати презентацію результатів проекту;

- представити результати широкому загалу.

6. Заключний(терміни : серпень 2019р.)

- організувати обговорення підготовки, виконання і презентації проекту,

- оцінити особистий внесок кожного у спільну роботу;

- провести психолого – педагогічний семінар з досліджуваної проблеми

- визначити проблеми й перспективи, що потребують розробки.

- провести з учнями дискусію «Чи потрібні дітям права?» та круглий стіл «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?»

Форми роботи: групова, самостійна

Результати дослідження першої творчої групи

Опрацьовуючи джерела інформації, наша група виявила, що основними принципами, на яких базується сучасна система профілактики правопорушень, є:

 1. Проактивний, відновний підхід:

створює умови для того, щоб правопорушники взяли на себе належну відповідальність за свої вчинки, усвідомили наслідки скоєного;

сприяє запобіганню правопорушень, усуваючи причини та обставини, що можуть спонукати підлітків чинити протиправні дії;

передбачає активну участь суспільства в процесі реабілітації молоді, що перебувають у конфлікті з законом або виявляють девіантну поведінку;

2. Врахування психологічних особливостей (враховуються особливості психічного та фізичного стану молодої людини в період формування її особистості, коли їй потрібні підтримка і турбота з боку дорослих).

3. Повага до суспільних цінностей (профілактика ґрунтується на засадах поваги до суспільних цінностей, орієнтована на формування в соціумі шанобливого ставлення до загальнолюдських моральних засад, поваги до особистості, а також ґендерних, етнічних, культурних та мовних відмінностей).

4. Визнання прав дитини (визнаються права та свободи дитини, які закріплені в Міжнародній конвенції про права дитини, зокрема її право бути вислуханою та брати участь у процесі прийняття рішень, які впливають на її життя).

Результати дослідження другої творчої групи Творча група «Психологічний супровід» у процесі дослідження і досвіду роботи у цьому напрямку, яка проводиться у ліцеї, зробила наступні висновки стосовно рівнів профілактики підліткової злочинності:

Перший рівень – це первинна профілактика, яка спрямована на налагодження позитивної соціальної взаємодії підлітків (соціально прийнятної, законослухняної поведінки). Основними суб'єктами профілактичної діяльності на цьому рівні є система освіти яка під час тренінгів та інших позакласних заходів проводять ціннісно-орієнтоване навчання підлітків навичкам конструктивної взаємодії.

Вторинна профілактика необхідна тоді, коли міліція у справах дітей або дільничний міліції реєструють адміністративне правопорушення або інший прояв девіантної поведінки, що не підпадає під дію статей Кримінального кодексу України. Зазвичай (якщо випадок не надзвичайно серйозний) профілактичну діяльність здійснює шкільна Рада профілактики або практичний психолог. Важливим напрямком в роботі шкільного психолога є психокорекція, а психодіагностика повинна носити лише прикладний характер.

Ліцейському обліку важковиховуваних дітей або на обліку в комісіях в справах неповнолітніх. Психологом разом з педагогами ліцею організовувались та проводились лекторії, «круглі столи як для педагогічних працівників, так і для батьків з метою підвищення їх психологічної компетентності. На цих заходах присутніх інформували про причини поганої успішності учнів, про проблеми неблагополучних сімей тощо. До ліцею запрошувалися компетентні спеціалісти (інспектор у справах неповнолітніх, нарколог, гінеколог) . Ще у нашому навчальному закладі ефективною є бесіди, психологічна діагностика, на основі яких надаються рекомендації педагогам і батькам про дальшу роботу з ними.

Разом з методичним кабінетом ліцею психолог знайомить педагогічний колектив з новинками психолого-педагогічної літератури, проводить консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх тощо.

Третинна профілактика застосовується щодо підлітків, які скоїли уже правопорушення або злочини. Мета профілактики цього рівня — реабілітація правопорушника та допомога в адаптації. Для цього створюємо середовище підтримки, що допомагає усунути причини кримінальної поведінки. У ліцеї ми в основному працюємо з учнями, які отримали умовний строк покарання.

Психолог, майстер виробничого навчання, директор і класний керівник, спільно обговорити причини й наслідки скоєного злочину та визначають дії, які допоможуть усунути завдану злочином шкоду. Завдяки такій зустрічі підліток має усвідомити шкоду своєї протиправної поведінки та взяти відповідальність за її наслідки.

Результати дослідження третьої творчої групи Досліджуючи роль учнівського самоврядування у ВПЛ у формуванні правової свідомості особистості, ми вважаємо, що у наш час суспільних перетворень, формування правової держави у правовому вихованні необхідно не тільки нарощувати правову поінформованість суспільства і,зокрема, учнів, але і залучати дітей до формування правової свідомості, тобто «зробити ставку» на учнівське самоврядування.

Участь підлітків у житті та діяльності “Великої Учнівської Ради (ВУР) ” сприяє формуванню демократичних переконань, гуртує їх до активної участі в процесах державотворення, допомагає визначити власне місце у громадянському суспільстві.

Звичайно, діяльність учнівського самоврядування не обходиться без педагогів, батьків та правознавців. Попередження негативної поведінки набуває нового звучання, якщо активну участь у цьому процесі беруть самі підлітки. Велику допомогу у цьому питанні педагогам та учням школи надає педагогічна спадщина А. С. Макаренко. Розглядаючи учнівське самоврядування як один із видів самоврядування народу, А.С.Макаренко вважав його дієвим засобом підготовки підростаючого покоління до життя, праці, активної участі в загальнодержавних суспільних справах.

У своїй роботі учнівське самоврядування керується нормативно - правовими документами.( Декларація прав дитини-1959 рік, Конвенція про права дитини -1990рік, Конституція України, Закон України «Про охорону дитинства», Концепція загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки» тощо). За участі учнівського самоврядування проведено ряд заходів, які спрямовані на формування правової свідомості учнів. Так, протягом року ВУР здійснює  правоосвітню роботу   через позакласні заходи.  По – перше, це тиждень правових знань у ліцеї, у рамках якого були проведені на правову тематику, юридичний марафон ««Знай і поважай свої права»» виставка  малюнків, плакатів «Я  і мої права», конкурс творів і рефератів на правову тематику, все це сприяє формуванню в учнів правової свідомості і відповідальності за своє власне життя. За організацію та проведення цих заходів відповідають члени “Великої Учнівської Ради». По – друге, члени ВУР є гарантами дотримання Статуту ліцею. Дотримання правил ґрунтується не на примусі, а на взаємоповазі. Під час вступу до ліцею учні підписують перелік правил і зобов’язуються їх дотримувати. Вони складені самими учнями й засновані на традиційних цінностях ліцею. Це привітність, працьовитість, толерантність, увічливість, повага, виконання певних правил і норм . У правилах також чітко висловлено категоричні заборони, у випадку порушення яких учень несе суворе покарання: наркотики, алкоголь, насильство, крадіжка,тощо.

Самоврядування у ліцеї вирішує питання організаційно-педагогічного характеру, сприяє дотриманню єдиних вимог до учнівської спільноти.

По – третє, у ліцеї багато років працює штаб профілактики правопорушень, школа пропаганди здорового способу життя, до яких входять представники усіх учнівських груп. Головний напрямок роботи штабу профілактики - контроль за відвідуваннями учнями ліцею. Інформацію про відвідування ліцею учнями та причини пропусків занять адміністрація ліцею має кожного ранку.

Значна роль у покращенні дисципліни серед учнів також належить ВУР. На засіданнях члени самоврядування звітують про виконану роботу, фіксують порушення та правопорушників і пропонують винести ці питання на засідання штабу профілактики правопорушень. Попередження негативної поведінки набуває нового звучання і з’являється більше надій на виправлення, якщо активну участь у цьому процесі беруть самі учні.

Отже, самоврядування в нових умовах – якісна модель розвитку громадянського суспільства, де відповідальність бере на себе ініціативна молодь. При такому підході до організації самоврядування підвищується значимість учнівської молоді у вирішенні гострих соціальних проблем.

Значна увага членами ВУР приділяється вихованню відповідальності учнів за свої вчинки. Учні намагаються прищепити своїм товаришам уміння нести як колективну, так і персональну відповідальність, правильно, без зловживань, користатися свободою, поважати інших людей. Це також готує підлітків до дорослого життя, виховує в них більше серйозне ставлення до освіти, професії, а значить, мотивацію й допитливість.

Таким чином, одним із головних напрямків роботи учнівського самоврядування у ВПЛ є робота, направлена на  зміцнення знань з правової тематики, уміння використовувати набуті знання на практиці, попередження правопорушень і , як ми вважаємо, дає змогу забезпечити виховання учнів законослухняними громадянами.

ДОДАТОК 1

План заходів

1. Загальноліцейський облік підлітків,схильних до правопорушень які потребують допомоги, підтримки; організація відповідної психокорекційної роботи з ними.

2. Відвідування неблагополучних, проблемних сімей (постійно).

3. Виступи на батьківських зборах, психолого-педагогічних семінарах з визначеної проблеми.

4. Проведення виховних годин на правові теми.

5. Робота дискусійного клубу «Дебати» з дослідження актуальних проблем з правознавства та практичного права.

6. Ведення картотеки (неблагополучні сім’ї, діти-сироти, важковиховувані і т.д.)

7. Систематичне проведення бесід на теми: «Що таке юридична відповідальність?», , «Перший крок до злочину», «Незнання законів не звільняє від відповідальності», «Профілактика негативних звичок» тощо

8. Проведення відеолекторіїв «Негативні явища в молодіжному середовищі та їх профілактика », бесіди «Профілактика тютюнопаління та алкоголізму», « Попередження насильства і сім’ї» тощо;

6. Консультативна робота з учнями, батьками, педагогами.

7. Співробітництво з правоохоронними органами та службою у справах дітей..

8. Функціонування «Юридичної скриньки», «Запитуй — відповідаємо»

9. Регулярний випуск випуск газети «Юний правознавець »;

10 Анкетування «Чи знаєте ви свої права».

11. Проведення позакласних заходів на правову тематику.

12. Співробітництво з медичними закладами.

13. Робота з педагогічним колективом ліцею (« Мозкові штурми», педради з попереджень правопорушень і злочинності тощо).

ДОДАТОК 2

Програма місячника правових знань

 1. Фотопрезентація «Права людини – найвища цінність держави»

 2. Правова гра «Дебати»

 3. Виховні години ««Немає прав без обов’язків», «Права людини-гідність країни»

 4. Дебати ««Чи можна викоренити злочинність?»

 5. Акція органів учнівського самоврядування «Ліцей - наш дім, ми – господарі в нім»

 6. Виставка книг «Я і закон»

 7. Зустрічі з працівниками Служби у справах дітей.

 8. Просвітницька та інформаційна роботу в батьківському лекторії

 9. Конкурс на створення найкращої Декларації захисту прав людини для своєї групи

 10. Правознавчий брейн-ринг «Я знаю свої права»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.