Проєкт на тему "Дитиноцентризм"

Опис документу:
Швидке засвоєння інформації, до якого звикають діти за допомогою різних гаджетів — це дійсно дуже корисна навичка, якої бракує попереднім поколінням. Але розум, що звик до швидкого потоку та опрацювання інформації, починає нудьгувати, коли її замало і вона надається дуже повільно. Значна різниця у швидкості сприйняття у дітей призводить до певних проблем: учителям не вдається утримати увагу дітей; дітям не вдається уважно слухати матеріал та засвоювати його.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Волноваська ЗОШ І-ІІІ ст. №5

Проєкт

ДИТИНОЦЕНТРИЗМ – ОДНА ІЗ КОМПОНЕНТ ФОРМУЛИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Керівник проєкту: Точоних Д.В. – вчитель початкових класів Волноваської ЗОШ І-ІІІ ст. №5

Виконавці: учні 2-В класу

ЗМІСТ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ с. 6

2.1. ПАСПОРТ ПРОЄКТУ с. 7

2.2. ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ с.11

2.3. РЕФЛЕКСІЯ с.17

4.ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ с. 17

4. ДОДАТКИ

1. Актуальність теми

    Концепцією Нової української школи передбачається працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, у рамках якої школа максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. Це потребує від учителя працювати відповідно до вимог ХХІ століття, до його швидкоплинних динамічних процесів, складностей за окремими навчальними траєкторіями, у рамках індивідуальних дослідницьких проєктів. 

   Швидке засвоєння інформації, до якого звикають діти за допомогою різних гаджетів — це дійсно дуже корисна навичка, якої бракує попереднім поколінням. Але розум, що звик до швидкого потоку та опрацювання інформації, починає нудьгувати, коли її замало і вона надається дуже повільно. Значна різниця у швидкості сприйняття у дітей призводить до певних проблем: учителям не вдається утримати увагу дітей;  дітям не вдається уважно слухати матеріал та засвоювати його.

Нова українська школа ставить перед педагогами завдання виявляти нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого розвитку

Саме тому актуальність проблеми індивідуалізації навчання є беззаперечна. Орієнтація НУШ на учня передбачає врахування вікових особливостей фізичного, психічного розумового розвитку дітей. Дітей навчатимуть справлятися зі стресами та напругою. Педагогічні задачі будуть розв’язуватися в атмосфері психологічного комфорту та підтримки. Нова Українська школа сприятиме розкриттю потенціалу кожної дитини.

 Ідеї дитиноцентризму є основою багатьох педагогічних систем та наукових теорій різних часів. Фундаментальне теоретичне осмислення дитиноцентризму здійснили Г. Ващенко, Д. Дьюї, А. Дістервег, Я. Коменський, В. Кремень, Я. Корчак, А. Макаренко, К. Роджерс, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. У сучасній вітчизняній педагогіці ідеї дитиноцентризму знаходять своє відображення в працях І. Беха, О. Вишневського, І. Зязюна, В. Лозової, М. Левківського, О. Сухомлинської та ін.

Отже, під дитиноцентризмом, у сучасному трактуванні цього терміну, можна розуміти особистісно-орієнтовану модель виховання дитини, призначення якої розширення її можливого життєвого шляху та саморозвитку на засадах гуманізації реального буття дитини, посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування в неї основ життєвої компетентності.

Тому головне завдання сьогодення – не вкласти в людину максимум знань, а навчити її оперативно отримувати інформацію, яка потрібна їй у кожній конкретній ситуації, виховати її з інноваційним типом мислення, інноваційним типом культури, здатною діяти креативно. Відповідно, навчання та виховання повинно бути максимально наближеним до здібностей і особливостей конкретної дитини. В цьому полягає головна думка концепції дитиноцентризму.

Отже, актуальні в наш час гуманістичні концепції виховання й навчання учнів базуються на ідеях дитиноцентризму, а саме:

 • відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу педагогічної творчості;

 • активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;

 • практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;

 • відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;

 • виховання «вільної незалежної особистості», яка «запалюється любов’ю та керується розумом» (за Д. Дьюї);

 • забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини;

 • впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству.

Пріоритетом діяльності має бути не отримання учнями академічних знань, а надбання умінь життєво необхідних (компетентностей): від комунікативних (знайти спільну мову з оточуючими, друзями, вчителями, однокласниками, батьками, зовсім не знайомими людьми) до творчих (в навчально-трудових справах).

Адже зміни в суспільному житті зумовлюють пошук шляхів виховання активної, ініціативної особистості, здатної до самостійної творчої діяльності, саморозвитку і самореалізації.

Одним із методів особистісно-орієнтованого виховання дитини є скрайбінг.

Скрайбінг - новітня техніка презентації (від англійського "scribe" - накидати ескізи або малюнки), винайдена британським художником Ендрю Парком для британської організації, що займається популяризацією наукових знань. Мова ілюструється "на льоту" малюнками фломастером на білій дошці (або аркуші паперу). Виходить, як би "ефект паралельного проходження", коли ми і чуємо, і бачимо приблизно одне й те саме, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду.Скрайбінг - це графічний спосіб привернути увагу аудиторії і забезпечити її додатковою інформацією.Скрайбінг перетворює тези презентації в слова і образи, описує зв'язку і підкреслює ключові моменти.Успіх скрайбінга пояснюється тим, що мозок людини мислить образами, а мова малюнка - універсальна мова.Більш спрощена назва видів скрайбінга, які використовуються сьогодні в школі, це:

1.Аплікаціонний. За допомогою аплікацій створюється цілісна картина

.2.Компьютерний скрайбінг набагато простіший. Такий скрайбінг можна створити за допомогою спеціальних програм.3.Мальованний, він створюється за допомогою скетчів (начерків).

Цю технологію можна використовувати в школі на будь-якому уроці і по будь-якій темі. Підійде вона для пояснення нового матеріалу і перевірки засвоєного, може бути використана як засіб узагальнення вивченого, як домашнє завдання, як «мозковий штурм» і рефлексія на уроці. Найбільш перспективне використання скрайб-презентацій в проєктній діяльності.

Зазвичай для скрайбінга використовуються:

фломастер (маркер, ручка),

Скетчбук - це звичайний альбом для начерків, який обов'язково має кожен художник, дизайнер, архітектор і інші люди творчих професій.

Фліпчарт - (офісний мольберт) магнітно-маркерна дошка з кріпленням для листа або блоку паперу, перевертається за принципом блокнота. Використовується для проведення лекцій, семінарів та інших подібних заходів.

планшет зі стилусом (ручка),

комп'ютер.

Існують 4 основні кроки побудови скрайба.

Вигадати ідею. Вона повинна бути зрозумілою і «чіпляти» аудиторію.

Підготувати сценарій. Заздалегідь продумайте і запишіть, що у вас буде говоритися і якими образами передаватиметься сенс.

Замалювати скетчі. Їх кількість і швидкість, з якою ви їх створюєте, повинні збігатися з часом на озвучування.

Змонтувати відеоролик або провести скрайбінг-сесію.

Частиною формули НУШ є педагогіка партнерства, а саме трикутник учень-учитель-батьки. Передбачається, що родина має бути залучена до навчання дитини, співпрацювати з учителем. Він, у свою чергу, має стати для дитини другом.

Основні принципи педагогіки партнерства:

 • повага до особистості

 • доброзичливість і позитивне ставлення

 • довіра у відносинах

 • діалог — взаємодія — взаємоповага

 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків)

 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей)

2. Паспорт проєкту

Мета проєкту:

створити умови різними методами для того, щоб дитина була у центрі, а навколо неї оберталася вся педагогічна освіта.

Завдання:

 • виявити особливості кожного учня;

 • розширити знання дітей про Індію;

 • продовжувати виховувати повагу та пізнавальне ставлення до народів світу;

 • допомогти перебороти невпевненість у власних силах;

 • навчити дітей виражати себе через скрайби.

План діяльності:

Перший етап. Підготовчий – постановка цілей і задач проєкту.

Другий етап. Організаційний - колективне планування проєкту.

 1. Колективне планування здійснювалось заздалегідь шляхом вибору питань, що є найактуальнішими для обговорення.

 2. Визначення джерел інформації: книги, підручники, Internet.

Третій етап. Основний – вивчення данноі теми, обговорення, перегляд відео.

Четвертий етап. Практичний – виконання дітьми скрайбу на тему «Я і Індія».

П'ятий етап. Презентація дітьми проєктів

Рефлексія. На екрані хмара слів, діти по черзі обирають слово і пояснюють його значення. Вправа «Відкритий мікрофон». Учні по черзі розказують, що їм найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці.

Результати. Наприкінці заняття учні: наводять приклади символів Індії, розповідають про її культуру та звичаї; знають положення Індії на мапі,кожен учень презентує свою роботу показуючи власні вміння.

За моїм спостереженнями, виконання завдань за допомогою скрайбінгу допомагало дітям повірити в себе, в свої здібності, сприяло відчуттю радості від успіху, що має неабиякий стимулюючий вплив на особистість. Це означає, що запропонована нами система адаптування завдань, яка була спрямована на індивідуалізацію навчання учнів початкових класів, заслуговує на увагу та використання вчителями  у практиці їхньої роботи.

3. Список використаних джерел

1.Бударный А. Н. Индивидуальный поход в обучении / А. Н. Бударный // Сов. педагогика. –1965. – №7.– С.70 – 80. 

2.Коберник Г. І. Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика: Монографія / Г. І. Коберник  – К.: Наук. світ, 2002. – 231 с.

3.Милославова И. А. Адаптация как социально-психологическое явление / И. А. Милославова  // Социальная психология и философия. – 1999. – № 2. – С. 116 –118.

4.Zakinppo.org.ua/…ta…/4468-koncepcija-novoi-ukrainskoi-shkoli-onovleno.

4.Додатки

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!