Презентація "Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі"

Інноваційні технології навчання

Для кого: 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас, Дорослі

16.08.2021

103

5

0

Опис документу:
Одне із ключових питань сьогодення: «Навіщо потрібно впроваджувати навчання критичного мислення в освітній процес?» Сучасна освіта покликана не стільки передавати учням знання, скільки формувати в них навички й уміння, необхідні для успішної життєдіяльності та самореалізації в суспільстві, які зроблять їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Дана презентація містить усю необхідну інформацію щодо технології розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі .
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі
Слайд № 1

Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ Одне із ключових питань сьогодення: «Навіщо потрібно впроваджувати навчання критичного мислення в освітній процес?» Всесвітній еконо...
Слайд № 2

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ Одне із ключових питань сьогодення: «Навіщо потрібно впроваджувати навчання критичного мислення в освітній процес?» Всесвітній економічний форум у Давосі регулярно складає перелік актуальних навичок, необхідних для успішної кар’єри. За останні роки критичне мислення піднялося у рейтингу цих навичок з 4 місця (навички для 2015 року) до 2 місця (навички, які будуть важливими у 2020 році). Отож уміння критично мислити постійно зростає в ціні. Сучасна ж освіта покликана не стільки передавати учням знання, скільки формувати в них навички й уміння, необхідні для успішної життєдіяльності та самореалізації в суспільстві, які зроблять їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Різними міжнародними організаціями розробляються моделі компетенцій. Наразі вважається: аби чогось навчитися, учень повинен постійно думати, вислов...
Слайд № 3

Різними міжнародними організаціями розробляються моделі компетенцій. Наразі вважається: аби чогось навчитися, учень повинен постійно думати, висловлювати свою точку зору, ставити запитання, відповідати на запитання. Ці ідеї по-різному деталізуються, проте стисло вони представлені в моделі «4К»: критичне мислення; комунікація; командна праця (колаборація); креативність. Таким чином, освіта має базуватися на творчій праці, розвиткові критичного мислення, комунікативних здібностей (емоційний інтелект) та на роботі в команді.

Яким має бути ідеал освіти? «Інтелект успіху» Р. Стернберга Роберт Стернберг, президент Американської психологічної асоціації, відомий сучасний дос...
Слайд № 4

Яким має бути ідеал освіти? «Інтелект успіху» Р. Стернберга Роберт Стернберг, президент Американської психологічної асоціації, відомий сучасний дослідник інтелекту, сильно критикує американську середню і вищу освіту за одержимість стандартизованими тестами та повне ігнорування розвитку творчих здібностей учнів. Все навчання орієнтоване на запам’ятовування великих масивів інформації та використання її в стандартних умовах. Учні виконують лише наперед структуровані задачі. Освіта продукує виконавців, а тому часто справедливим виявляється твердження: «Відмінникам на роду написано працювати під керівництвом трієчників». Саме тому цілі та зміст освіти мають бути орієнтовані на розвиток інтелекту успіху. А це означає, що всі характеристики освітнього процесу повинні орієнтуватися на три складники інтелекту успіху: аналітичні здібності, творчі здібності та практичні здібності.

Для ілюстрації інтелекту успіху наведу коротеньку історію від Р. Стернберга. Двоє хлопців йдуть по лісу із тяжким туристичним знаряддям, помічають ...
Слайд № 5

Для ілюстрації інтелекту успіху наведу коротеньку історію від Р. Стернберга. Двоє хлопців йдуть по лісу із тяжким туристичним знаряддям, помічають розлюченого ведмедя-грізлі. Один хлопець — відмінник у школі, якого всі вважають розумним; а другий має посередні успіхи в школі, але він діловитий. Перший хлопець (відмінник) впадає в паніку і бачить, як інший скидає з себе важке туристичне обладнання та вдягає кросівки. Перший зауважує: «Ти, мабуть, з глузду з’їхав, адже нам все одно не вдасться відірватися від ведмедя». А другий відповідає: «Цілком слушно. Але все, що мені треба — це відірватись від тебе».

Р. Стернберг наголошує, що перший хлопець має гарний аналітичний інтелект: він правильно проаналізував проблему, і на цьому його здібності вичерпал...
Слайд № 6

Р. Стернберг наголошує, що перший хлопець має гарний аналітичний інтелект: він правильно проаналізував проблему, і на цьому його здібності вичерпались. Водночас другий не лише проаналізував ситуацію, але й зрозумів суть проблеми та відшукав творчий і практичний її розв’язок. Отже, мати інтелект успіху — означає добре думати у трьох різних напрямках: аналітичному (для розв’язання проблем); творчому (для формулювання правильних проблем); практичному (для використання розв’язків на практиці). Р. Стернберг стверджував: знати, коли та як використати ці три аспекти інтелекту успіху, набагато важливіше, ніж просто мати їх. Люди з інтелектом успіху не лише мають здібності, вони розмірковують над тим, коли і як використати їх із максимальною віддачею.

Пріоритетні навички, затребувані у ХХІ столітті Комплексне багаторівневе вирішення проблем Критичне мислення Креативність у широкому сенсі Уміння у...
Слайд № 7

Пріоритетні навички, затребувані у ХХІ столітті Комплексне багаторівневе вирішення проблем Критичне мислення Креативність у широкому сенсі Уміння управляти людьми Взаємодія з людьми Емоційний інтелект Формування власної думки та прийняття рішень Клієнтоорієнтованість Вміння вести переговори Гнучкість розуму

Компетентності НУШ Спілкування державною мовою Спілкування іноземними мовами Математична грамотність Компетентність у природничих науках і технолог...
Слайд № 8

Компетентності НУШ Спілкування державною мовою Спілкування іноземними мовами Математична грамотність Компетентність у природничих науках і технологіях Інформаційно-цифрова компетентність Уміння вчитися впродовж життя Соціальні і громадянські компетентності Підприємливість Загальнокультурна грамотність Екологічна грамотність і здорове життя

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА Сергій Терно. Лекції «Критичне мислення для освітян» Сергій Терно. Лекції «Освітні інструменти критичного мислення» Доктор педагогі...
Слайд № 9

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА Сергій Терно. Лекції «Критичне мислення для освітян» Сергій Терно. Лекції «Освітні інструменти критичного мислення» Доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України, керівник сектора лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій Запорізького національного університету, автор наукових публікацій, монографій та онлайн-курсів для освітян.

Слайд № 10

Що таке критичне мислення? Для чого його використовують? Критичне мислення (давн.гр. κριτική τέχνη  — «мистецтво аналізувати, судження») — це науко...
Слайд № 11

Що таке критичне мислення? Для чого його використовують? Критичне мислення (давн.гр. κριτική τέχνη  — «мистецтво аналізувати, судження») — це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Передусім критичне мислення розуміється як практичне мислення, що покликане розв’язувати ті проблемні задачі, які постають перед нами у повсякденному житті. Критичне мислення потрібне в тих ситуаціях, де ми не знаємо, як точно діяти, де немає готового алгоритму дій, де необхідні нові знання. Таким чином, воно спонукає розмірковувати, аналізувати, сумніватися, шукати докази, зв’язки та аналогії, по-новому переосмислювати, сприймати, формулювати висновки, ухвалювати та обґрунтовувати успішні рішення.

Критичне мислення містить у собі весь спектр розумових здібностей людини, а саме: розвиток її абстрактного мислення, емоційного інтелекту, уяви (тв...
Слайд № 12

Критичне мислення містить у собі весь спектр розумових здібностей людини, а саме: розвиток її абстрактного мислення, емоційного інтелекту, уяви (творчості) та її позитивних цінностей. Критичне мислення — це відкритість до сумнівів (пошук та усвідомлення суперечностей), самостійність та когнітивна гнучкість (пошук нової інформації, методів тощо), пошук доказів та перевірка обґрунтованості. Критичне мислення: інструмент для розв’язування проблем; інструмент ухвалення продуктивних рішень; інструмент самовдосконалення; інструмент управління власним сприйняттям.

Критично мисляча особистість Критично мисляча особистість: володіє правильним (добрим, моральним) мисленням (має бути позитивною рушійною силою і в...
Слайд № 13

Критично мисляча особистість Критично мисляча особистість: володіє правильним (добрим, моральним) мисленням (має бути позитивною рушійною силою і в своєму житті, і в житті суспільства); має здатність усвідомлювати свою позицію з того чи іншого питання; вміє знаходити нові ідеї (генератор творчих ідей); аналізує події та критично оцінює їх; ухвалює продумані успішні рішення. Критично мисляча особистість — це особистість, яка здатна як перевірити достовірність знання, що їй пропонують, так і змінювати свій спосіб мислення, який виявиться в тих чи інших ситуаціях недієвим.

Основна ознака критично мислячої особистості Сучасна психологія трактує критичне мислення як таке, що сприяє формуванню здатності людини усвідомлюв...
Слайд № 14

Основна ознака критично мислячої особистості Сучасна психологія трактує критичне мислення як таке, що сприяє формуванню здатності людини усвідомлювати власну позицію з того чи іншого питання, уміння знаходити нові ідеї, аналізувати події та критично їх оцінювати. Однак таке трактування не може бути прийнятним без врахування моральних якостей особистості та її позитивних цінностей. Адже історія знає багатьох «розумників-лиходіїв». Для прикладу візьмемо Адольфа Гітлера. Чи Гітлер усвідомлював свою антисемітську позицію? Усвідомлював і не лише усвідомлював, а й загітував майже усю німецьку націю пристати на цю позицію. Гітлер знаходив нові ідеї? Ще й як! Наприклад, його нова ідея про державу, яка б забезпечувала чистоту арійської раси, просто ошелешила цивілізований світ. І ця ідея на той час була дуже новою. Чи критично оцінював Гітлер події, що того часу відбувалися у світі, в Європі? Звичайно, він їх критично оцінював. Він не був телепнем, йому вдалося завоювати майже всю Європу та пів світу. Він критично оцінював події. Виходить, що Адольф Гітлер — просто взірець критично мислячої особистості?! Отож основною (!) ознакою критично мислячої особистості є її успішна діяльність та позитивні цінності.

Формування критичного мислення в учнів на уроках християнської етики
Слайд № 15

Формування критичного мислення в учнів на уроках християнської етики

Передмова Для того щоб формувати критичне мислення в учнів, на уроках слід використовувати методики, які допоможуть навчитися різним логічним мисле...
Слайд № 16

Передмова Для того щоб формувати критичне мислення в учнів, на уроках слід використовувати методики, які допоможуть навчитися різним логічним мисленнєвим операціям, де основою є аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування тощо.  Науковцями і практиками визнано, що набуття знань, формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей, набуття певних компетентностей особистості учня є найефективнішими, якщо в освітньому процесі використовують інтерактивні форми і методи. За допомогою інтерактивних технологій учні також мають змогу розвивати критичне мислення. Якщо під час навчання ми створюємо проблемні ситуації, забезпечуємо роздуми над проблемами, тоді у нас дійсно відбувається розвиток критичного мислення. Дуже важливо, щоб розв’язок на проблемну задачу учні намагалися викласти письмово (невеличкі есе). Ніщо так добре не розвиває мислення та не навчає гарної аргументації власних думок, як письмове викладення. Необхідно створювати для учнів ситуації вибору: коли доводиться обирати один або кілька варіантів із усіх можливих.

Аналіз історій і ситуацій. Методичний прийом «Сторітеллінг» Відомий психологічний фактор: історії виразніші, захопливіші, цікавіші та легше асоціюю...
Слайд № 17

Аналіз історій і ситуацій. Методичний прийом «Сторітеллінг» Відомий психологічний фактор: історії виразніші, захопливіші, цікавіші та легше асоціюються з особистим досвідом, ніж правила або директиви. Вони краще запам’ятовуються, їм надають більше значення та їхній вплив на поведінку людей є сильнішим. Учні на конкретних прикладах — реальних або вигаданих історіях — вчаться аналізувати й оцінювати поведінку та вчинки людей із позицій християнської моралі, передбачають наслідки, роблять висновки, застосовуючи набуті знання на практиці та узгоджуючи свою позицію із загальнолюдськими морально-етичними цінностями. Особливо діти люблять незавершені історії та розповіді з несподіваною кінцівкою. Дидактичним матеріалом для цього насамперед слугують оповідання Василя Сухомлинського та притчі Бруно Ферреро.

Методичний прийом «Дерево припущень» Цей прийом підходить для тем (незавершених історій), що містять елемент прогнозування на випередження або обго...
Слайд № 18

Методичний прийом «Дерево припущень» Цей прийом підходить для тем (незавершених історій), що містять елемент прогнозування на випередження або обговорень щодо розвитку якогось явища у майбутньому / абстрагування. Учні озвучують свої ідеї та спільно створюють «дерево передбачень», де стовбур — задана тема, гілки — передбачення (я думаю, що …; ймовірно, що буде так …), а листя — аргументи на користь тверджень.

Дівчинка і вовк (Бруно Ферреро) Одного дня пополудні великий вовк чекав у темному лісі на дівчинку, що мала проходити з кошичком харчів для бабусі....
Слайд № 19

Дівчинка і вовк (Бруно Ферреро) Одного дня пополудні великий вовк чекав у темному лісі на дівчинку, що мала проходити з кошичком харчів для бабусі. Маленька дівчинка із кошичком харчів і справді надійшла. — Несеш цей кошичок для бабусі? — спитав вовк. Дівчинка відповіла, що так. Тоді вовк спитав, де живе та бабуся, і коли дівчинка сказала йому де, він зник у лісі. Відчинивши двері бабусиної хати, дівчинка побачила, що в ліжку лежить хтось, одягнений як жінка. Вона відразу зрозуміла, що то не її бабуся, а вовк, який перебрався на жінку. Тоді дівчинка… Тоді дівчинка витягнула з кошичка пістолет і вбила вовка. Висновки? Мораль? Не завжди справи йдуть так, як ми собі плануємо. I не дуже варто вірити прислів’ям. «Щоб навчитися плавати, треба кинутись у воду», — каже прислів’я. Може, дехто і навчився, але багато втопилося. Краще завжди бути реалістом. Підсумки?

Чоловік і змія Чоловік побачив змію, яка гинула у вогні, і вирішив витягнути її з полум’я. Коли він зробив це, змія вкусила його, викликавши нестер...
Слайд № 20

Чоловік і змія Чоловік побачив змію, яка гинула у вогні, і вирішив витягнути її з полум’я. Коли він зробив це, змія вкусила його, викликавши нестерпний біль. Чоловік інстинктивно відкинув змію, і вона знову впала у вогонь. Тоді він швидко схопив прут, витягнув змію з полум’я і врятував їй життя. Той, хто спостерігав за цим, підійшов до чоловіка і сказав: «Ця змія вкусила тебе. Чому ж ти, як і раніше, намагаєшся врятувати її?» Чоловік відповів… «Сутність рептилій — кусати, але це не повинно змінювати моєї сутності — допомагати!» Висновки? Мораль? Не міняйте своєї сутності тільки тому, що хтось поранив вас. Не втрачайте свого доброго серця, але навчіться захищати себе... Підсумки?

Дискусія Дискусія — форма колективного обговорення, мета якого — виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через висловленн...
Слайд № 21

Дискусія Дискусія — форма колективного обговорення, мета якого — виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, озвучуються протилежні думки, а емоційно-інтелектуальний стимул підштовхує до активного мислення. Таким чином формуються мовні та громадянські компетентності учнів. Кожен може вільно висловитись, аргументувати власну думку, вислухати інших і т.п. Школярі вдосконалюють свої комунікативні навички, розвивають критичне мислення, креативність, навчаються бути толерантними, доброзичливими, ввічливими, дотримуються правил, усвідомлюють рівні права та можливості, поважають один одного тощо. Усе це сприяє співпраці, згуртованості колективу, клас сприймається як спільнота.

Питання для дискусії Евтаназія — злочин чи благо? (цінність людського життя, Божа заповідь «Не убий!», проблема страждань і чеснота терпеливості, с...
Слайд № 22

Питання для дискусії Евтаназія — злочин чи благо? (цінність людського життя, Божа заповідь «Не убий!», проблема страждань і чеснота терпеливості, страсті Христові) «Свобода означає відповідальність» (Бернард Шоу) (свобода вибору, «Усе мені можна, та не все на пожиток…» (1 Кор. 6:12)) Молода людина і навколишній світ (актуальні проблеми сьогодення, моральні загрози, цінності сучасної молоді, значення віри в житті людини) Моральна цінність здорового способу життя молоді (свобода вибору, Божа заповідь «Не убий!», шкідливі звички) Сім’я ХХI століття (традиції української християнської родини, проблеми та загрози сучасної сім’ї, сімейні цінності) Місце християнства у сучасному світі (християнство як світова релігія, вплив християнства на формування моралі українського народу, авторитет Бога у житті людини)

Метод «Прес» Під час обговорення дискусійних питань найдоцільніше використовувати метод «ПРЕС». Метою застосування цього методу є надання учням мож...
Слайд № 23

Метод «Прес» Під час обговорення дискусійних питань найдоцільніше використовувати метод «ПРЕС». Метою застосування цього методу є надання учням можливості навчитися формулювати й висловлювати свою думку аргументовано в чіткій та стислій формі. Є своєрідною підготовкою до написання твору з української мови на ЗНО. Метод «ПРЕС» має визначену структуру та етапи: ПОЗИЦІЯ: вважаю, що ... (учень висловлює свою думку, пояснює, у чому полягає його погляд). ОБҐРУНТУВАННЯ: ... тому що ... (учень наводить причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку його позиції). ПРИКЛАД: ... наприклад ... (учень наводить факти, які демонструють його докази, вони підсилять його позицію). ВИСНОВКИ: отже (тому), я вважаю, що ... (учень узагальнює свою думку, робить висновок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти його позицію).

Мозковий штурм Для обговорення проблемних ситуацій, дискусійних питань можна також використовувати інтерактивний метод «МОЗКОВИЙ ШТУРМ» — метод опи...
Слайд № 24

Мозковий штурм Для обговорення проблемних ситуацій, дискусійних питань можна також використовувати інтерактивний метод «МОЗКОВИЙ ШТУРМ» — метод опитування, за якого приймаються будь-які відповіді учасників щодо обговорюваної теми. На першому етапі учасники активно висувають свої ідеї, зокрема й нереалістичні, фантастичні і нелогічні. Другий етап — оцінювання та обговорення ідей. Переваги цього методу в тому, що він: дає змогу за короткий час зібрати максимальну кількість різних думок; допомагає залучити до роботи тих, хто зазвичай пасивний і соромиться брати участь у дискусіях; активізує уяву і творчі здібності учасників, уможливлює їхній відхід від стереотипних уявлень і стандартних схем; є цікавим початком для наступного обговорення у групах.

Робота в групах. Методичний прийом «Прогнозування за ілюстрацією» Цей прийом практикую з учнями молодшої школи під час проведення підсумкових урокі...
Слайд № 25

Робота в групах. Методичний прийом «Прогнозування за ілюстрацією» Цей прийом практикую з учнями молодшої школи під час проведення підсумкових уроків. Діти працюють у невеличких групах (2-3 особи). Вони отримують ілюстрацію морально-етичної тематики, за якою повинні скласти власну розповідь та презентувати її класу. Учні дуже люблять так звані «складанки». Їхні історії цікаві та змістовні + креативність + розвиток уяви + формування критичного мислення та мовленнєвої компетентності.

Усе живе потребує любові Доброта і милосердя
Слайд № 26

Усе живе потребує любові Доброта і милосердя

Пізнаю світ Свято в родині
Слайд № 27

Пізнаю світ Свято в родині

Підсумковий урок «Вчимося виправляти помилки», 4 клас
Слайд № 28

Підсумковий урок «Вчимося виправляти помилки», 4 клас

Вчимося читати критично У своєму житті кожна людина має дотичність до різних текстів. З дитинства ми знайомимося з казками, оповіданнями, розповідя...
Слайд № 29

Вчимося читати критично У своєму житті кожна людина має дотичність до різних текстів. З дитинства ми знайомимося з казками, оповіданнями, розповідями, з часом — читаємо газети, журнали, наукову літературу тощо. Щоб читання було усвідомленим, а не простим «просіюванням» тексту, маємо навчити учнів прийомам, які допоможуть їм бути уважними, відділяти головне від другорядного, описувати, робити висновки до очевидних фактів.

Методичний прийом «Читання із маркуванням тексту» Цей прийом — системна розмітка тексту під час читання та обдумування, що дозволяє значно активізу...
Слайд № 30

Методичний прийом «Читання із маркуванням тексту» Цей прийом — системна розмітка тексту під час читання та обдумування, що дозволяє значно активізувати процес сприйняття інформації та підвищити його ефективність. Він допомагає не просто усвідомлювати текст, а виділяти в ньому відоме/невідоме/цікаве і таким чином «сортувати» інформацію. На практиці таке читання вимагає від учнів активного та уважного ставлення до інформації. Провівши маркування, учні позначають, наприклад: знаком «+» – що вже їм відомо; знаком «—» – що їм невідомо/або суперечить їхнім уявленням; знаком «!» – що їм цікаво/неочікувано; знаком «?» – що незрозуміло або про що вони хотіли б дізнатися більше. Зазвичай використовую цей прийом на уроках у 5-6 класах під час опрацювання біблійних розповідей Старого та Нового Завітів.

Методичний прийом «Читання із зупинками» Цей прийом добре підходить для учнів молодшої школи. Візьмемо для прикладу оповідання Валентини Осєєвої «П...
Слайд № 31

Методичний прийом «Читання із зупинками» Цей прийом добре підходить для учнів молодшої школи. Візьмемо для прикладу оповідання Валентини Осєєвої «Печиво». ПЕЧИВО Мама висипала на тарілку печиво. Бабуся весело забряжчала чашками. Всі посідали до столу. Володя присунув тарілку до себе. — Діли по одному, — строго сказав Михайлик. Зупинка 1. Як ви думаєте, як хлопчики будуть ділити печиво? Хлопчики висипали печиво на стіл і розіклали його на дві купки. — Рівно? — запитав Володя. Михайлик зміряв очима купки. — Рівно. Бабусю, налийте нам чаю. Зупинка 2. Як ви думаєте, як далі розгортатимуться події? За столом було тихо. Купки печива швидко зменшувались. — Здобне! Солодке, — говорить Михайлик. — Угу! — відповідає з повним ротом Володя. Мама і бабуся мовчали. Доївши печиво, Володя глибоко зітхнув і поплескав себе по животі. Михайлик доїв останній шматочок і подивився на маму. Вона розмішувала ложечкою непочатий чай. Перевів погляд на бабусю — вона жувала скориночку чорного хліба… Підсумок: Чи очікували ви такого закінчення оповідання? Які почуття у вас викликало це оповідання? Як ви думаєте, чи можна було у цій ситуації вчинити по-іншому, не так, як хлопці? Чому?

Медіаграмотність Всім відома теза Вінстона Черчилля: «Хто володіє інформацією, володіє світом!» набуває сьогодні іншого підтексту: ми живемо в бурх...
Слайд № 32

Медіаграмотність Всім відома теза Вінстона Черчилля: «Хто володіє інформацією, володіє світом!» набуває сьогодні іншого підтексту: ми живемо в бурхливому світі інформації, яку слід сприймати крізь призму критичного мислення. І хоча доба, в яку ми живемо, називається інформаційною, проте працювати з інформацією ще донедавна ніде спеціально не навчали. Як знаходити потрібну інформацію та переконуватися в її вірогідності, як відокремлювати пропаганду і фейки від фактів, як відрізняти важливу інформацію від другорядної і «фільтрувати» інформацію в ситуаціях конфлікту, що таке інформаційна безпека і чим вона відрізняється від цензури, як розпізнавати маніпуляцію — це лише неповний список викликів, що стоять перед людьми в різних країнах світу, незалежно від соціально-політичної системи, ладу, культури та рівня їхнього розвитку. Наші учні мають доступ до величезної кількості медіатекстів, для них є нормою спілкування у віртуальному світі, тому їх змалечку потрібно навчати основам медіаграмотності.

Методичний прийом «Групове інтерв’ю» Цей прийом доцільно використовувати під час обговорення фактів і стереотипів. Наведу приклад: Всі українці люб...
Слайд № 33

Методичний прийом «Групове інтерв’ю» Цей прийом доцільно використовувати під час обговорення фактів і стереотипів. Наведу приклад: Всі українці люблять сало — «С». Повні люди привітні — «С». Всі цигани — крадії — «С». Усі християни вірять у Ісуса Христа — «Ф». Усі араби — мусульмани — «С». Ісус Христос навчав любити навіть ворогів — «Ф». Біблія — Святе Писання, Слово Боже до людини — «Ф». Підсумок: Чи легко було визначитися? У яких моментах було складно? Як відрізнити факти від стереотипів? Як впливають стереотипи на наше життя? Як перевірити інформацію?

Методичний прийом «Істинне твердження — хибне твердження» Цей прийом систематично використовую під час опрацювання біблійних розповідей Старого і Н...
Слайд № 34

Методичний прийом «Істинне твердження — хибне твердження» Цей прийом систематично використовую під час опрацювання біблійних розповідей Старого і Нового Завітів. Це спонукає учнів до активного та усвідомленого прочитання тексту. Для прикладу — урок «Гордість та зарозумілість. Біблійна розповідь про Вавилонську вежу (Бут. 11, 1-9 )», 5 клас: Учитель зачитує твердження. Якщо учні погоджуються, то плескають у долоні. Вавилон був одним із найвеличніших і найкрасивіших міст стародавнього світу. Слово «Вавилон» означає «Ворота Божі». Висячі Сади міста стали одним зі семи чудес світу. Мешканці міста поклонялися єдиному правдивому Богу. Вавилоняни поклонялися позолоченим божкам-ідолам. Жителі міста поставили собі за мету спорудити жертовник Господеві. Вежу вирішили будувати з метою прославлення єдиного Бога. Люди розпочали будівництво вежі задля прославлення свого імені. Господь покарав гордих і зарозумілих вавилонян, зруйнувавши вежу. Господь перемішав їхні мови, і вони перестали будувати. Не прагнення вивищитись над іншими, а смирення зробить людину щасливою.

ПІДСУМОК Критичне мислення на 100% відповідає концепції Нової української школи, формує в учнів компетентності, необхідні для успішної життєдіяльно...
Слайд № 35

ПІДСУМОК Критичне мислення на 100% відповідає концепції Нової української школи, формує в учнів компетентності, необхідні для успішної життєдіяльності та самореалізації в суспільстві, та навички, затребувані у ХХІ столітті. Завдяки технології розвитку критичного мислення учні мають змогу навчитися — на основі отриманого досвіду, аналогій та узагальнень — самостійно орієнтуватися навіть у складних ситуаціях та вирішувати проблеми без сторонньої допомоги, формувати власну думку та приймати рішення. Таким чином розвиваються здібності школярів до аналітичної та дослідницької роботи, експериментування, виховується в дітях гнучкість розуму та практично орієнтоване мислення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.