Презентація. Рекомендації та поради за висновками психологічного дослідження.

Опис документу:
Рекомендації та поради за висновками психологічного дослідження щодо адаптації п"ятикласників. Дана презентація буде зручна практичним психологам для виступу на методоб"єднаннях, педагогічних консиліумах тощо. Також інформація буде корисна для вчителів - предметників, допоможе знайти підхід до учнів в залежності від їх типу темпераменту, сомооцінки, соціального татусу і т.д.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Рекомендації та поради за результатами психологічного дослідження
Слайд № 1

Рекомендації та поради за результатами психологічного дослідження

«Зірки» лідери класу Симпатія Байдужі Антипатія __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ...
Слайд № 2

«Зірки» лідери класу Симпатія Байдужі Антипатія __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ СОЦІОМЕТРІЯ

 Особливої уваги, підтримки за результатами даного тесту гостро потребують: _____________________________________________________________________  ...
Слайд № 3

 Особливої уваги, підтримки за результатами даного тесту гостро потребують: _____________________________________________________________________   Ці діти становлять «гру­пу ризику». їх треба постійно зацікавлювати, підтримувати, виражати впевненість у їхньому успіху, можливостях. Щоб перебороти скутість, допомогти розслабитися дітямз високим і підвищеним рівнем шкільної тривожності, рекомендується проведення рух­ливих ігор, музичних і спортивних заходів, театралізованих спектаклів тощо. 1.Загальна тривожність у школі – це загальний емоційний стан дитини, пов'язаний з різни­ми формами її включення в життя школи. Сприяти соціалізації, надавати допомогу у встановленні контактів з однолітками таким дітям, як ____________________________________________________________________________________________________________________відпрацьовувати поведінкові навички, підвищувати їхній рейтинг серед дітей класу, ство­рюючи ситуації успіху, якщо можливо, доручити відповідальну посаду в колективі. 2.Переживання соціального стресу - це емоційний стан дитини, на тлі яко­го розвиваються його соціальні контакти (насамперед з однолітками). 3.Фрустрація потреби в досягненні успіху – це несприятливе психологічне тло, що не дозволяє дитині розвивати свої потреби в успіху, досягненні високого результату і т. д., Розвивати потребу в успіху, досягненні високого результату у таких дітей: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Виходячи з їхніх інтересів і здібностей, давати доручення, обов'язково перевіряти виконання й хвалити перед всім класом, підкреслюючи найменше досягнення. Рівень шкільної тривожності

 Переборювати страх самовираження потрібно допомагати таким дітям: _____________________________________________________________, використовуючи ін...
Слайд № 4

 Переборювати страх самовираження потрібно допомагати таким дітям: _____________________________________________________________, використовуючи індивідуальні завдання (виступи пе­ред класом, участь у конкурсах, виконання доручень, пов'язаних із творчим підходом і проявом індивідуальності). 4.Високий страх самовираження – це негативні емоційні переживання ситуацій, пов'язаних з необхідністю саморозкрит­тя, пред'явлення себе іншим, демонстрації своїх істинних можливостей. При проведенні фронтального опитування враховувати високий страх перевірки знань __________________________________________________________________________________________________________________________________________________Якщо це можливо, намагатися поменше викликати їх до дошки, даючи можливість пись­мової відповіді, тому що їхнє хвилювання може відбитися на успішності виконання за­вдання та значно знизити показник їх успішності. 5. Страх ситуації перевірки знань - це негативне відношення й переживання стану три­воги в ситуаціях перевірки (особливо публічної) знань, досягнень, можливостей. 6. Страх невідповідності очікуванням навколишніх - це орієнтація на значимість інших в оцінці своїх результатів учинків і думок, тривога із приводу оцінок, що дають навколишніми, очікування негативних оцінок. Страх не відповідати очікуванням навколишніх відчувають:____________________________________________________________________________________________________. Джерело такого страху в несформованому в дитини вмінні оцінювати свої вчинки з погляду мо­ралі, що лежить в основі почуття відповідальності (формується в молодшому шкільно­му віці). Ці діти орієнтовані на значимість інших в оцінці своїх результатів, вчинків і думок, а та­кож тривожаться із приводу оцінок; можливий страх запізнення в школу. Рівень шкільної тривожності

Такі діти, як __________________________________________________________________________________________________________________мають занижені пока...
Слайд № 5

Такі діти, як __________________________________________________________________________________________________________________мають занижені показники опірності стресу, мають потребу в консультації педіатра. У них висока тривожність, імовірно, знаходить соматичні прояви. Можливо, необхід­ний курс масажу, відвідування басейну, загартовуючі процедури й загальнозміцнююча фітотерапія. 7.Низький фізіологічний опір стресу — це особливості психофізіологічної організації, що знижують пристосованість дитини до ситуацій стресогенного характеру, які підвищу­ють імовірність неадекватного, деструктивного реагування на тривожний фактор сере­довища. У м'якому, доброзичливому відношенні з вашого боку особливо є потреба_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Важливе від­новлення й зміцнення довіри цих дітей до дорослого, щоб уникнути дезадаптивних про­цесів в умовах старшої школи. Ураховуйте також їхній високий страх відповіді біля  дошки,  де вони почувають себе незахищеними. 8.Проблеми й страхи у відносинах з учителями — це загальне негативне емоційне тло відно­син з дорослими в школі, що знижує рівень успішності дитиниВ основі такого страху лежить страх зробити помилку й бути осміяним. Такі діти більш за все бояться відповідати у дошки, де проявляється їхня беззахисність. Деякі з них, можливо, панічно бояться помилитися при готуванні домашнього завдання, особливо під впливом педантичних батьків.   Рівень шкільної тривожності

Прізвище, ім’я ____________ _________________________ Прізвище, ім'я _____________ __________________________ Прізвище, ім'я ____________ _________...
Слайд № 6

Прізвище, ім’я ____________ _________________________ Прізвище, ім'я _____________ __________________________ Прізвище, ім'я ____________ ________________________

  Імпульсивність — особливість поводження людини, що проявляється в схильності діяти за першим спонуканням. Такі діти нестримані, піддаються ситуат...
Слайд № 7

  Імпульсивність — особливість поводження людини, що проявляється в схильності діяти за першим спонуканням. Такі діти нестримані, піддаються ситуативному емоційному пори­ву, не зважають на інтереси інших людей. Через свій егоцентризм дитина піклується насам­перед про власні інтереси. Це вважається нормою для дошкільника, однак ступінь імпуль­сивності у різних дітей неоднаковий. Значне емоційне розгальмування спричиняє труднощі у вихованні. Агресивність характеризується поведінкою, спрямованою на завдавання фізичної або психологічної шкоди іншим людям і супроводжується емоційними станами гніву, ворожості, ненависті та ін. Такі діти вперті, забіякуваті, намагаються суперечити, відмовляються від загальноприй­нятих форм роботи і поведінки. їм властиві приступи гніву, злості, роздратування. Вони праг­нуть скривдити, принизити, осміяти. Владні, егоцентричні, завжди наполягають на своєму, не вміють зрозуміти інтереси інших. В основному самовпевнені, із завищеною самооцінкою. Схильність до нечесної поведінкиЗакріплення нечесного поводження веде до формування більш загальної особистісної вади — прагнення маніпулювати іншими з метою досягти своїх цілей (користь). Найчастіше це проявляється в схильності до неправди. Такі діти нетерплячі, не можуть чекати, легко ображаються, дратівливі, емоційно нестри­мані. Легко відволікаються, легковажні, безвідповідальні. їм не вдається тривала монотонна робота, часто необхідні зміни й нові враження. Відповідно дослідження, це ___________________________________________________ Рекомендації : у спілкуванні із цими дітьми особливо відзначайте кожну успішну спробу стриматися, не піддаватися спокусі й виниклому зараз бажанню. Хваліть за кожен, навіть мінімальний, прояв терпіння. Висловлюйте надію, що дитина може, якщо захоче, упоратися із собою, не буде поспішати, а спершу обміркує свої дії. У сюжетно-рольових іграх корисно, щоб дитині дісталася роль, яка вимагає відповідальності, організації ефективної діяльності групи, пого­дженості інтересів різних людей. Такі риси, ймовірно, присутні в _________________________________________________________. Рекомендації : у спілкуванні з агресивними дітьми необхідно проявляти значну стриманість, тер­піння. Пам'ятайте, що маленькі забіяки, тероризуючи інших, самі страждають від власної впертості, гніву, дратівливості. Почуття досади, порушення рівноваги, невдоволення не проходять в агресивних дітей, навіть якщо їм вдається когось скривдити. Цим дітям треба дати зрозуміти, що ви —їхній союзнику вирішенні внутрішніх проблем. Вони повинні пе­реконатися, що їх люблять, а окремі вчинки псують враження про них, до того ж не при­носять полегшення. Тактовно і послідовно вчіть дитину самоконтролю, внутрішній зібра­ності й витримці. Переключити активність агресивної дитини у конструктивне русло допоможе вивчення її інтересів та схильностей. Поступове ускладнення завдань, які вимагають рішучості, сміли­вості, енергійності, дозволить відволікти дитину від дріб'язкового «з'ясування відносин» на організацію загальної діяльності, успіх якої залежить від уміння співпрацювати. Доцільно ко­ординувати зусилля вчителів і батьків, дотримуючись єдиної виховної тактики. Такий недолік у себе відзначають _________________________________________________ Рекомендації : дитині, що схильна обманювати, необхідно роз'ясняти, що вам приємніше, коли вона говорить правду, а неправда вас засмучує. Хваліть учня, якщо він чесно зізнався в про­вині. Пом'якшуйте покарання у випадку каяття й переживання дитиною почуття прови­ни або сорому за неправду. Проведіть бесіду на тему вихованих дітей і дорослих, котрим можна вірити, тому що вони поважають інших людей і не принижують себе нечесним по­водженням. Діагностика вад особистісного розвитку

  Замкнутість проявляється в нетовариськості, недовірі до людей, інтровертованості, тобто спрямованості інтересів на власний внутрішній світ. Можли...
Слайд № 8

  Замкнутість проявляється в нетовариськості, недовірі до людей, інтровертованості, тобто спрямованості інтересів на власний внутрішній світ. Можлива зміщена самооцінка, ранимість, низькі адаптивні можливості. Такі діти схильні до споглядальності, філософування, вони уникають шумних компаній, у спілку­ванні стримані й небагатослівні. їм властива вдумливість, схильність до монотонної діяль­ності. У частини таких дітей можливий низький рівень зацікавленості в реальному жит­ті, а значить і низькі досягнення. В іншої частини замкнутих дітей скутість базується на невмінні спілкуватися, проявити себе, налагодити контакт із різними людьми. Характер­на пригніченість настрою, песимістичне відношення до майбутнього, схильність драмати­зувати ситуацію. Невпевненість у собі. Така дитина стримана, боязка, чутлива, мрійлива. Соромиться в незнайомій си­туації. Схильна філософувати, фантазувати, сумніватися. Мало вірить у свої сили. У цілому врівноважена, однак часто перебуває в нерішучості. Може негативно сприймати навколишній світ. Легко стає підозрілою і настороженою у несприятливих ситуаціях. Цими рисами згідно з дослідженням, володіють _____________________________________ Рекомендації : прагніть підтримати, відгородити від глузувань, виділяйте й підкреслюйте, особливо при всіх, позитивні якості. Активізуйте інтерес до навколишнього, поволі зводьте з людьми доброзичливо-енергійними. Намагайтеся захопити роботою шляхом з'ясування й розвит­ку задатків, схильностей. Краще підібрати таку суспільну діяльність, що не вимагає актив­ного спілкування, суворої тимчасової регламентації, а також не включену у тверду систему субординацію. Розвивайте потребу в досягненні успіху, підвищуйте самооцінку — це руйнує байдужність і підвищує рівень домагань, а отже, і якість роботи (навчання). Допоможіть уч­неві виявити себе в груповій діяльності, звертайте увагу інших дітей на вміння й успіхи та­кої дитини. Вва­жають себе невпевненими ____________________________________________ Рекомендації : необхідний оберігаючий режим. Підтримуйте, опікуйте в міру можливості, підкреслюй­те позитивні якості й прояви (серйозність, вихованість, чуйність). Можна запропонува­ти допомогти комусь більш слабкому — це підвищить самооцінку, дасть привід до більш оптимістичного відчуття життя. Не допускайте сліпої віри в чийсь авторитет, навіюйте впев­неність у своїх силах і правах. Виховуйте самодисципліну, що не залишить місця коливан­ням і нерішучості. Діагностика вад особистісного розвитку

  Екстернальність — особливості самоконтролю, за яких відповідальність за своє жит­тя, здоров'я, досягнення й поразки приписується іншим людям. Ці ...
Слайд № 9

  Екстернальність — особливості самоконтролю, за яких відповідальність за своє жит­тя, здоров'я, досягнення й поразки приписується іншим людям. Ці діти відрізняються наслідувальним і поступливим поводженням, слабкіше реагують на втрату особистої волі й незалежності та більш успішно працюють у групі, особливо в умо­вах контролю й спостереження. У них, як правило, більш низький психологічний статус у ко­лективі. Вони мало піклуються про своє здоров'я, режим і їжу, рідко звертаються за допомо­гою, покладаючи контроль на старших. Можлива знижена самооцінка, тривожність, схиль­ність до депресії, невротичність. Погано переносять самотність, несамодостатні Естетична нечутливість — риса характеру людини, що проявляється у відсутності емоційного відгуку при сприйнятті об'єктів, яким властива естетична та художня цінність. Однак, можливо, дитина не хоче визнавати в собі «слабкості». Це, схоже, властиво ________________________________________________________. Рекомендації: підвищуйте їхній психологічний статус у колективі, створюючи ситуації успіху, хваліть за зроблену роботу, підкреслюйте досягнення. Не варто вибирати на посади, що вимагають прийняття відповідальних рішень, з огляду на їхній конформізм, наслідування стереотипів і вимог більшості. Виявляйте й розвивайте інтереси й хобі, підтримуйте в починаннях, допо­магайте дитині самій активно формувати своє коло спілкування. Проте вчіть вибирати собі друзів і не піддаватися на сумнівні пропозиції. Такі діти особливо мають потребу в прове­денні з ними профілактичних бесід і тренінгових заходів щодо формування здорового спо­собу життя. Схильні вважати себе естетично нечут­ливими ________________________________ Рекомендації : розвивайте почуття прекрасного в дітях, їхні естетичні здібності за допомогою їхнього залучення до світу мистецтва. Відвідуйте художні виставки, театри, музеї з наступним обго­воренням у класі. Залучайте таких учнів до творчої роботи, особливо до художньо-образної й предметно-перетворюючої діяльності. Разом із батьками з'ясовуйте інтереси дитини й ре­комендуйте заняття у творчих майстернях, на біостанції тощо. Діагностика вад особистісного розвитку

Процес навчання у школі збудований таким чином, що саме активні діти (сангвініки та холерики) мають великі переваги: вони швидко запам’ятовують, ві...
Слайд № 10

Процес навчання у школі збудований таким чином, що саме активні діти (сангвініки та холерики) мають великі переваги: вони швидко запам’ятовують, відновлюють інформацію, отримують оцінку і також швидко її забувають. Проте, меланхоліки та флегматики, якщо вчитель правильно побудує процес навчання, зможуть бути надійною опорою, тому що саме вони самостійно проникають глибше у тему та часто знають більше шкільної програми. Флегматики полюбляють зосереджуватися на будь яким виді діяльності, тому саме вони поступово розв’яжуть саму важку задачу. У флегматиків та сангвініків вистане самостійності для вирішення багатьох завдань. Саме для таких учнів оптимальною формою заліку будуть тестові завдання. У природі ніколи не зустрічається «чистого» типу темпераменту. Але один-два з них ярко виражені у кожної дитини. Спробуйте врахувати ці особливості у своїй роботі, правильно роздавати завдання та опиратися на сильні сторони. Це забезпечить ефективність навчання та виховання кожного учня. Тип темпераменту

САНГВІНІК (сильний, урівноважений, рухливий) ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ У роботі з такими діть...
Слайд № 11

САНГВІНІК (сильний, урівноважений, рухливий) ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ У роботі з такими дітьми слід враховувати: сангвініки швидко освоюють правила поведінки й уміння ними керуватися засвоюють легко, але без систематичних вправ швидко втрачають; завдяки рухливості швидко піддаються як позитивному, так і негативному впливу; на зауваження дорослих реагують спокійно, не опираючись; такі учні досить комфортно відчувають себе, як при письмовій так і при усній відповіді. Зовнішні фактори їх майже не відволікають; досить відповідальні тривалі справи (наприклад звання старости класу, або керівника по дисципліні) сангвінікам не слід доручати. Вони проявлять незвичайну активність, та на протязі місяцю втратять усякій інтерес до цієї роботи. Але з сангвініків вийде справжній активіст у розважальних культмасових справах, або класний репортер; опитування домашнього завдання слід починати саме з таких учнів; сангвініки будуть брати активну участь у розборі нової теми, навіть якщо вона їм не цікава. Дітей із сангвінічним темпераментом характеризують: легка збудливість почуттів, які не дуже міцні, але відносно стійкі; вони енергійні, активні, довго не витримують одноманітної діяльності; здебільшого не сором’язливі, але стримані; легко спілкуються; користуються повагою ровесників; не схильні ображатись; беруть участь у громадській роботі класу і школи. За сприятливих умов виховання ростуть спокійними, в міру рухливими, адекватно реагують на зміну обставин, за несприятливих – виявляють байдужість, безвідповідальність, несамокритичність.

Діти холеричного типу темпераменту характеризуються: легкою збудливістю почуттів, силою і стійкістю їх у часі; енергійною та різкою поведінкою; бур...
Слайд № 12

Діти холеричного типу темпераменту характеризуються: легкою збудливістю почуттів, силою і стійкістю їх у часі; енергійною та різкою поведінкою; бурхливо реагують на подразники; важко переключаються на спокійнішу справу; у колективі прагнуть самостверджуватись; люблять організовувати ігри;  охоче залучаються до різних видів діяльності За правильних умов виховання холерики виявляють активність, наполегливість у роботі, за неправильних – стають неслухняними, запальними, образливими. Покарання, зауваження дорослих діють на них негативно, збуджують, роблять їх грубими, викликають намагання вчинити " на зло”. ХОЛЕРИК (сильний, неврівноважений) У спілкуванні з такими дітьми потрібно: • зважати на їхні особливості; • бути спокійним, доброзичливим, але вимогливим ставленням формувати стриманість; • при навчанні (особливо на заліку) враховувати те, що такій дитині легше буде відповідати усно, ніж писати все що їй відомо по даному питанню. Холерики тяжко переносять однотипну діяльність. Тому вони просто не зможуть виконати письмову роботу на високому рівні; • пам’ятати, що чим довше йде робота (диктант, контрольна тощо) тим більше холерик зробить помилок; • перевірку домашнього завдання також можна починати з холериків, вони навряд розгубляться від. Також холерики не відчувають ніяких труднощів від неочікуваних поточних запитань; • у опрацюванні нової теми можете сміливо покладатися на їхню активність, якщо зможете заохотити та зацікавити їх. Проте, холерики як швидко запам’ятовують інформацію, так же швидко і забувають її. ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

У спілкуванні з такими дітьми потрібно: • щоб посилити активність флегматиків, їх слід залучати до ігор, спорту; • враховувати, що такої дитині кра...
Слайд № 13

У спілкуванні з такими дітьми потрібно: • щоб посилити активність флегматиків, їх слід залучати до ігор, спорту; • враховувати, що такої дитині краще дати не обмежену часом письмову відповідь, ніж викликати відповідати усно. В цьому випадку флегматик може почати з «іншого кінця» питання та його відповідь займе величезну кількість часу; • враховувати, що високий темп ставлення запитань збиває з толку таку дитину; • враховувати, що для флегматика не має нічого більш складнішого, як виконання завдань на відведений час. Однак саме такі учні можуть працювати дуже довго без суттєвих помилок та стомлення; • не слід активно запитувати таку дитину під час пояснення нової теми. Їй, як нікому іншому потрібен час у оволодінні інформацією, але отриманні знання зберігаються у пам’яті флегматика надовго; • враховувати, що ситуації у яких потрібно розподілити увагу або переключення її з одного виду діяльності на другий, флегматик переносить дуже важко. (сильний, урівневажений, інертний) ФЛЕГМАТИК У дітей флегматичного типу темпераменту : почуття важко збуджувані, проте тривалі і стійкі; флегматик повільний, неохоче спілкується, часто нехтує тим, що вимагає швидкості, зайвих рухів; уникає доручень, але отримавши їх, виконує бажання, хоч і не поспішаючи, дотримується порядку, організованості; ухиляється від конфліктів, його важко образити, але, вступивши в конфлікт, глибоко переживає. За сприятливих виховних умов такі діти виростають вдумливими, слухняними, організованими, добре сприймають зауваження дорослих, виправляють помилки; за несприятливих – лінивими, байдужими. ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Вчителю у роботі з такими дітьми слід : • підтримувати таку дитину, підбадьорювати. Але не у якому разі не робити акцент на її помилках. Різке заув...
Слайд № 14

Вчителю у роботі з такими дітьми слід : • підтримувати таку дитину, підбадьорювати. Але не у якому разі не робити акцент на її помилках. Різке зауваження від вчителя може викликати великі труднощі під час наступної роботи на уроці. Такій дитині буде достатньо й вашого погляду; • доручити дитині якусь корисну та важливу справу в класі. Меланхоліку просто необхідно відчути себе потрібним у класі; • якщо меланхолік за щось переживає, він не зможе дати повну відповідь на запитання, навіть якщо знає матеріал досконально. Тому має сенс запитати у такого учня, чи згоден він з отриманою оцінкою, або бажає перездати її. • перевірку домашнього завдання не слід починати з меланхоліків, вони легко можуть розгубитися. Краще надати їм декілька хвилин для підготовки; • враховувати, що такі дітей дуже відволікає шум, та будь яка неспокійна обстановка; • відповідь такої дитини не в якому разі не слід критикувати. Тому що меланхолік прийме це дуже близько та весь день буде переживати з цього приводу. Діти з меланхолічним темпераментом: надзвичайно чутливі. Почуття, що легко виникають у них, є міцними й стійкими у часі; сором’язливі;  малоактивні; важко пристосовуються до нових обставин; відзначаються хворобливою вразливістю; швидко втомлюються; невпевнені у своїх силах;  часто мають поганий настрій, почувають страхом перед труднощами ; скаржаться на ровесників;  бояться образ, часто плачуть, намагаються гратися самостійно. Слабкий МЕЛАНХОЛІК ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.