Презентація "Особливості організації роботи з дітьми з розладами аутичного спектру (РАС)".

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Останнім часом дуже гостро стало питання організації роботи з дітьми з розладами аутичного спектру. Ця презентація дасть загальне уявлення про особливості дітей з РАС, деякі світові та вітчизняні методики і програми для роботи з дітьми, технології втручання, основні завдання спільної роботи команди психолого - педагогічного супроводу. Познайомить з особливостями організації корекційно -розвивальної роботи. Допоможе систематизувати знання з цієї теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Особливості організації роботи з дітьми з розладами аутичного спектру (РАС)
Слайд № 1

Особливості організації роботи з дітьми з розладами аутичного спектру (РАС)

Особливості дітей з РАС Соціальні Комунікативні Поведінкові Моторні
Слайд № 2

Особливості дітей з РАС Соціальні Комунікативні Поведінкові Моторні

Особливості дітей з РАС Сенсорні Чуттєві Самоушкодження Мова Мислення Розвиток гри
Слайд № 3

Особливості дітей з РАС Сенсорні Чуттєві Самоушкодження Мова Мислення Розвиток гри

Світові методики і програми для роботи з дітьми з РАС TEACCH (терапія і навчання аутистичності і мають комунікаційні порушення дітей) В рамках TEAC...
Слайд № 4

Світові методики і програми для роботи з дітьми з РАС TEACCH (терапія і навчання аутистичності і мають комунікаційні порушення дітей) В рамках TEACCH розроблено підхід «структурованого навчання». Методика АВА. АВА програма - це індивідуальна програма навчання. АВА програма складається з комплексу вправ для розвитку певних навичок і для корекції небажаної поведінки. Психолог працюючий з дитиною використовує харчове підкріплення. Метод АВА-терапії не довів своєї ефективності в Україні. Son-Rise – програма, розроблена подружжям Баррі і Самарією Кауфманом для їх аутичного сина Рона. Ідея знайти вхід в світ аутичної дитини, а потім показати йому вихід. Принципи програми Son-Rise Вірити в потенціал своєї дитини  

Вітчизняні програми Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (Гриф Міністерства освіти і науки від 04.04.2013 № 1/1...
Слайд № 5

Вітчизняні програми Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (Гриф Міністерства освіти і науки від 04.04.2013 № 1/11-6544)   Лінії розвитку Комплексної програми   Пізнавальна Комунікативно-мовленнєва Соціально-емоційна Художньо-естетична Психо-моторна Рівні Розвиток чуттєвого досвіду, становлення загального інтелекту;головне поняття- знання Набуття здатності до комунікації; головне поняття– спілкування Набуття соці-ального досвіду, становлення здатності до взаємодії;головне поняття–контакт Розкриття індивідуаль-ності дитини засобами мистецтва;гол. поняття– самовияв-лення Розвиток системи цілісних рухових актів; головне поняття– рухова активність 5 Знання про послідовність, причину і наслідок дій та подій   Зв’язнемовлен-ня(засвоєння граматики) спільнийкомунікатив-нийпростір Здатність до соціальної поведінки Художньо-естетична активність дитини, здат-ність до спіль-ної діяльності Рухова активність на рівні діяльності 4 Знання про зв’язки між предметами, взаємовідношен-ня Структура речення Здатність конструктивно впливати на навколишнє середовище Здатність до участі узанят-тяххудожньо-естетичної спрямованості разом з іншими Рухова активність на рівні предметних дій 3 Знання про властивості предмета Комбінація слів   Становлення соціальної взаємодії Розширення спектра художньо-естетичних дій дитини Локомоторний (руховаактив-ністьна рівні просторового поля) 2 Знання про предмет Рівень перших слів   Допуск іншої людини в свій простір   Поява відгуку дитини на звернення до неї засобами мистецтва   Долокомотор-ний(рухова активність на рівні сприймання) 1 Чуттєвий досвід   Довербальний Виокремлення себе з довкілля Чутливість до художньо-естетичних засобів Руховаактивністьна рівні елементарних відчуттів

Вітчизняні програми Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень  (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ...
Слайд № 6

Вітчизняні програми Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень  (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України – 2013 р.) Н.Квітка Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України – 2013 р.) Т.Куницька Авторська програма виховання та розвитку аутичної дитини в групі інклюзивного навчання дошкільного навчального закладу (2012 р.) Т.Скрипник Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (Науково-методичний посібник – 2013 р.)  

технології втручання Встановлено технології втручання, ефективність яких науково доведена. Серед них: Поведінковий пакет (Behavioral Package); Стра...
Слайд № 7

технології втручання Встановлено технології втручання, ефективність яких науково доведена. Серед них: Поведінковий пакет (Behavioral Package); Стратегія „Розвиток спільної уваги” (Joint Attention Intervention); Моделювання (Modeling); Натуралістичні (природні) стратегії навчання (Naturalistic Teaching Strategies); Стратегія „Навчання з однолітками” (Peer Training Package); Навчання опорним (базовим) реакціям (Pivotal Response Treatment, PRT); Структуроване навчання з опорою на візуальну підтримку (елементи Програми TEACCH); Стратегія „Керування власною поведінкою, самокерування” (Self-management); Стратегія „Соціальні історії” (Story-based Intervention Package); Стратегія „Ігровий час” (DIR/Floortime); Комунікативна система обміну зображеннями (Picture Exchange Communication System (PECS)   DIR – the Developmental Individual-difference Relationship-based model (модель, що базується на поняттях: закономірний розвиток, індивідуальність дитини та взаємини з нею).

КОМАНДа ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  дитини з ООП ДНЗ№84 Координатор (старший вихователь садка) Змістом роботи ПСИХОЛОГА має стати поступове ...
Слайд № 8

КОМАНДа ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  дитини з ООП ДНЗ№84 Координатор (старший вихователь садка) Змістом роботи ПСИХОЛОГА має стати поступове набуття дітьми з аутизмом позитивного досвіду взаємодії з іншими дітьми. Головне завдання вчителя - ЛОГОПЕДА – сприяти розвитку комунікативно-мовленнєвих функцій дитини. Вчитель - дефектолог займається з дитиною у напрямі виправлення відхилень у розвитку, відновлення порушених функцій. ВИХОВАТЕЛІ мають бути обізнані щодо створення найсприятливішого для фізичного та психічного розвитку дітей з аутизмом середовища. ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ допомагає здійснювати організаційні моменти, долучається до створення найпродуктивніших умов навчально-виховного процесу для аутичної дитини. ІНСТРУКТОР З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ створює умови для розвитку загальної моторики дитини з аутизмом та нормалізації її тонічної регуляції; важливим є також становлення здатності разом з іншими дітьми виконувати вправи та брати участь в рухливих іграх. МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК орієнтований на створення умов для появи у дитини розкутості, здатності брати участь у спільних художньо-естетичних діях разом з іншими дітьми батьки дитини Головним є продумана стратегія корекційно-розвивальної роботи і послідовне її втілення на практиці.

Основні завдання спільної роботи КОМАНДи ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  дитини з ООП Забезпечити фізичне і психічне здоров’я дитини Допомогти д...
Слайд № 9

Основні завдання спільної роботи КОМАНДи ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  дитини з ООП Забезпечити фізичне і психічне здоров’я дитини Допомогти дитині адаптуватись у дитячому закладі Долучити дитину до сумісної (колективної) діяльності Навчити спілкуватись Принципи роботи Повага до індивідуальних особливостей дитини. Дотримання інтересів дитини. Співпраця з батьками. Конфідеційність та дотримання етичних принципів.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ з РАС На заняттях з дітьми-аутистами слід дотримуватися певних робочих систем:  Встановити зоровий контакт і заволодіт...
Слайд № 10

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ з РАС На заняттях з дітьми-аутистами слід дотримуватися певних робочих систем:  Встановити зоровий контакт і заволодіти увагою дитини;  Дати їй попредження (напр., «ще 5 хвилин чи 3 хвилини»);  Дати дитині кілька відліків (напр., «ще 2 рази, ще 1 раз, все готово»);  Визначити завершальну діяльність і наступну за нею (напр., «ще 5 хвилин,а потім прибирання»)  Використовуйте візуальні засоби, фотографії чи предмети для репрезентації наступного виду діяльності;  Використовуйте таймер для відліку часу. Етапи допомоги: I. Діагностичний II. Адаптаційний III. Активуючий IV. Формуючий V. Корегуючий 

Організація корекційно-розвивальної роботи Формування правильної поведінки у соціумі, "НАВЧАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ". Встановлення зорового контакту. Розви...
Слайд № 11

Організація корекційно-розвивальної роботи Формування правильної поведінки у соціумі, "НАВЧАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ". Встановлення зорового контакту. Розвиток комунікативних навичок і соціальних контактів з оточуючими людьми. Стимулювання пізнавальних процесів. Робота дитини в мікрогрупі.

Єтапи роботи під час розвитку комунікації. Виконання доручень, інструкцій за словесним завданням дорослого. Наслідування мовним та немовним звукам;...
Слайд № 12

Єтапи роботи під час розвитку комунікації. Виконання доручень, інструкцій за словесним завданням дорослого. Наслідування мовним та немовним звукам; Оформлення прохання, бажання вербально або жестово-мімічними засобами. Розширення практичного використання жестів у спілкуванні, при сумісному рішенні завдань побутового або навчального характеру. Збагачення словника найпростішими висловлюваннями, необхідними для виконання сумісних дій: «на», «візьми», «ні» та ін.

Роботу з використання графічних засобів комунікації починають з Реальних предметів→ іграшки→фотографії → картинки із зображенням реальних предметів...
Слайд № 13

Роботу з використання графічних засобів комунікації починають з Реальних предметів→ іграшки→фотографії → картинки із зображенням реальних предметів → картинки → символи → піктограми → схеми. одночасне використання декількох комунікативних засобів (наприклад, жест, слово, піктограма), орієнтування на індивідуальність, можливість вибору засобу комунікації самою дитиною. картки pecs, за допомогою яких невербальний дитина може спілкуватися з оточуючими, Альтернативна комунікація

Альтернативна комунікація Вибір залежить від рівня розвитку комунікативних та психофізичних можливостей дітей і здійснюється командою фахівців із а...
Слайд № 14

Альтернативна комунікація Вибір залежить від рівня розвитку комунікативних та психофізичних можливостей дітей і здійснюється командою фахівців із альтернативної комунікації Комунікативні дошки

Альтернативна комунікація Візуальні розклади . Ціль розкладу – активізувати дитину до виконання певної послідовності дій Допомогати долати складнощ...
Слайд № 15

Альтернативна комунікація Візуальні розклади . Ціль розкладу – активізувати дитину до виконання певної послідовності дій Допомогати долати складнощі, пов’язані із загальною дезадаптованістю Допомогати зосереджуватися на актуальній інформації Допомогти знизити рівень тривожності

Альтернативна комунікація Соціальні історії .
Слайд № 16

Альтернативна комунікація Соціальні історії .

Інклюзивне освітнє середовище: спланований і організований фізичний простір; наявність сприятливого соціального та емоційного клімату; створення ум...
Слайд № 17

Інклюзивне освітнє середовище: спланований і організований фізичний простір; наявність сприятливого соціального та емоційного клімату; створення умов для спільної роботи дітей, а також надання один одному допомоги в досягненні позитивного результату. А. Предметно-просторові ресурси (структурування простору)

Інклюзивне освітнє середовище: Б. Організаційно-смислові ресурси: структурування різних сфер життєдіяльності ; дозоване навантаження; візуальну під...
Слайд № 18

Інклюзивне освітнє середовище: Б. Організаційно-смислові ресурси: структурування різних сфер життєдіяльності ; дозоване навантаження; візуальну підтримку; візуалізовані графіки та правила; адаптацію навчальних підходів; збільшення часу на виконання завдань; зміна темпу занять; модифікацію навчальних завдань.

Інклюзивне освітнє середовище: В) Соціально-психологічні ресурси: значущі інші люди; соціальні ролі; соціальні потреби; прихильності та звички.
Слайд № 19

Інклюзивне освітнє середовище: В) Соціально-психологічні ресурси: значущі інші люди; соціальні ролі; соціальні потреби; прихильності та звички.

Словник термінів Альтернативна та допоміжна комунікація - це формування невербальних комунікативних навичок дитини. Вокалізація - набір голосових з...
Слайд № 20

Словник термінів Альтернативна та допоміжна комунікація - це формування невербальних комунікативних навичок дитини. Вокалізація - набір голосових звуків, які видає дитина при бажанні щось повідомити. Діти «групи ризику» - діти з різними формами психологічної і соціальної дезадаптації, що виражаються в поведінці, яка неадекватна нормам і потребам найближчого оточення. Емоційні реакції -являють собою короткочасні реакції на визначений об’єкт, ситуацію або подію, емоційні стани – більш статичні і тривалі стани, що ніби оцінюють існуючий стан речей у цілому. Ехолалія - неконтрольоване автоматичне повторення слів, почутих у чужій мові. Імітація – наслідування. Інтерактивна література— різновид художніх літературних творів, сюжет яких не є жорстко фіксованим, а здатний змінюватися в залежності від вибору читача. Модифікація ( англ. modification,)- зміна, видозміна, перетворення, поява нових ознак, властивостей; якісно відмінні стани чого-небудь. Секвенція (лат. Sequentia) - послідовність, ланцюг. Синдром Аспергера - одне з п'яти загальних порушень розвитку, які характеризуються серйозними труднощами в соціальній взаємодії, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним репертуаром поглядів і занять, іноді називається формою високофункціонального аутизму (тобто аутизму, за якого здатність функціонувати відносно збережена). Синдром Каннера - непроцесуальний варіант дитячого аутизму, ядерна форма. Скринінг (від англ. screening — «відбір, сортування») - система первинного обстеження груп клінічно безсимптомних осіб з метою виявлення випадків захворювання. Телеграфна мова - укорочені пропозиції, що нагадують телеграми, характерні для мови дітей у віці від півтори до двох років.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.