Презентація "Охоронні та протипожежні системи"

Опис документу:
Бережіть своє здоров'я!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Презентацію підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.
Слайд № 1

Презентацію підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.

Поняття безпеки - це не тільки захист від кримінальних зазіхань. Це ще і створення за-побіжних заходів забезпечення захисту від пожежі, вибуху й ін...
Слайд № 2

Поняття безпеки - це не тільки захист від кримінальних зазіхань. Це ще і створення за-побіжних заходів забезпечення захисту від пожежі, вибуху й інших надзвичайних ситуа-цій.

Головний принцип готельних систем без-пеки – безпека не може створюватися за ра-хунок комфорту гостей. Саме тому готельні системи безпеки, як прави...
Слайд № 3

Головний принцип готельних систем без-пеки – безпека не може створюватися за ра-хунок комфорту гостей. Саме тому готельні системи безпеки, як правило, корінно відріз-няються від звичайних них, що застосовую-ться в офісах і на підприємствах.

Система безпеки для готелів повинна ви-конувати наступні завдання: · охорона постояльців, відвіду- вачів і їх особистого майна; · захист майна готе...
Слайд № 4

Система безпеки для готелів повинна ви-конувати наступні завдання: · охорона постояльців, відвіду- вачів і їх особистого майна; · захист майна готелю від руйнівних дій (крадіжок, псування, вандалізму); · забезпечення належного обслуговування відвідувачів, а також чесності персоналу; · захист території та за- безпечення спокою на охоронюваному пери- метрі;

· підтримання громадського порядку та гарної поведін- ки у всіх громадських міс- цях готелів; · забезпечення конфіденційності постояль- цям під час...
Слайд № 5

· підтримання громадського порядку та гарної поведін- ки у всіх громадських міс- цях готелів; · забезпечення конфіденційності постояль- цям під час їх перебування на території го- телю; · забезпечення наявності служб ефективного реагування у випадку будь-якої події (пер- сонал, сторонні відомст- ва: міліція, швидка допо- мога тощо).

Проектування системи безпеки в готелі повинно передбачати рівномірний розподіл засобів захисту у відповідності і зі значиміс-тю зон на об’єкті. 
Слайд № 6

Проектування системи безпеки в готелі повинно передбачати рівномірний розподіл засобів захисту у відповідності і зі значиміс-тю зон на об’єкті. 

До типів систем безпеки готелів належать: відеоспостереження, охоронна сигналізація для приміщень, охоронна сигналізація для сходових клітин, пожеж...
Слайд № 7

До типів систем безпеки готелів належать: відеоспостереження, охоронна сигналізація для приміщень, охоронна сигналізація для сходових клітин, пожежна сигналізація, системи пожежогасіння, автоматика для воріт, відео-, аудіодомофони, устаткування обмеження доступу в приміщення, аудіоконтроль приміщень і телефонних ліній.

тепло- та во- допостачання газопостачання енергопостачання відеоспосте- реження охоронно-пожежна сигналізація контроль та управління доступом систе...
Слайд № 8

тепло- та во- допостачання газопостачання енергопостачання відеоспосте- реження охоронно-пожежна сигналізація контроль та управління доступом системи пожежотушіння система димовидалення ліфтове господарство насосна станція вентиляція та кондиціювання облік енергоресурсів диспетчерський пульт

Системи відеоспостереження є на сьогод-ні обов'язковим, а іноді й основним елемен-том будь-якої сучасної системи безпеки.
Слайд № 9

Системи відеоспостереження є на сьогод-ні обов'язковим, а іноді й основним елемен-том будь-якої сучасної системи безпеки.

Можливість дистанційного візуального кон-тролю всього готельного бізнесу, що охоро-няється, його внутрішніх приміщень, навко-лишнього простора і пе...
Слайд № 10

Можливість дистанційного візуального кон-тролю всього готельного бізнесу, що охоро-няється, його внутрішніх приміщень, навко-лишнього простора і периметру дозволяє створювати високоефективні системи безпе-ки без витрат на утримання великого шта-ту охорони. Ці системи здатні не тільки відо-бражати оперативні умо- ви, але й зберігати і архі- вувати всю відеоінформа- цію для подальшої оброб- ки.

Основними компонентами для організації телевізійного спостереження є телевізійні камери (в даний час у відеоспостереженні використовуються як чорно...
Слайд № 11

Основними компонентами для організації телевізійного спостереження є телевізійні камери (в даний час у відеоспостереженні використовуються як чорно-білі, так і кольо-рові камери), об’єктиви, монітори, квадрато-ри, мультиплексори (обробляють сигнали з відеокамер), спецвідеомагнітофони. Додат-ково використовуються різні кронштейни,по- воротні пристрої, підсилювачі,модулятори.

Усі види охоронних сигналізацій мож- на розділити на стаціонарні (встановлювані в якомусь пев- ному місці в приміщенні); мобільні (які можна перено...
Слайд № 12

Усі види охоронних сигналізацій мож- на розділити на стаціонарні (встановлювані в якомусь пев- ному місці в приміщенні); мобільні (які можна переносити з місця на місце). Простий приклад стаціонарного пристрою - тривожна кнопка. Її натисненням передає-ться охороні інформація про здійснення на-паду. Прикладом мобільного пристрою може служити маленька сирена, вста-новлена під дверима.

Цифрові охоронні панелі захищають не тіль-ки від пошкоджень ліній зв’язку, але і від підміни аналогічними пристроями. Опиту-вання кожного шлейфа ві...
Слайд № 13

Цифрові охоронні панелі захищають не тіль-ки від пошкоджень ліній зв’язку, але і від підміни аналогічними пристроями. Опиту-вання кожного шлейфа відбувається180 ра-зів за 1 с. Радіоохоронні сигналізації діють за допомогою радіоканалу. Основна їх перевага: висока мобільність, відсутність будівельно-монтажних робіт, можливість використання при охороні об’єктів, що вимагають мінімального втру- чання.

Хорошим доповненням до охоронної сигна-лізації є пристрій автодозвона. За якихось нестандартних і тривожних ситуаціях – не-справності в комунікація...
Слайд № 14

Хорошим доповненням до охоронної сигна-лізації є пристрій автодозвона. За якихось нестандартних і тривожних ситуаціях – не-справності в комунікаціях, екстрений вик-лик, спрацювання сигналізації – ці пристрої можуть бути використані для сповіщення про те, що відбулося. Автоматично відбуває-ться автодозвон за кількома теле- фонними номерами: в аварійні служби та ін. Приймаюча сторо- на може проконтролювати місце встановлення телефону.

Будь-яка периметральна система має своє завдання – якомога раніше виявити поруш-ника ще до його проникнення до будівлі чи приміщення, щоб запобігти...
Слайд № 15

Будь-яка периметральна система має своє завдання – якомога раніше виявити поруш-ника ще до його проникнення до будівлі чи приміщення, щоб запобігти будь-яким неба-жаним наслідкам. Саме тому такі системи охорони є найефективнішими засобами за-хисту від несанкціонованого проникнення, адже вони подають сигнал тривоги задовго до того, як зловмисник може проникнути в особливо важливі зони готельної установи.

Звичайно використовують пасивні або акти-вні інфрачервоні, радіопроменеві та радіо-хвильові сповісники. При перетині поруш-ником інфрачервоного про...
Слайд № 16

Звичайно використовують пасивні або акти-вні інфрачервоні, радіопроменеві та радіо-хвильові сповісники. При перетині поруш-ником інфрачервоного променя система ви-дає тривожне повідомлення.

Радіопроменеві системи використовують той самий принцип перетину порушником, але вже радіопроменя. Діаметр зони, що охоро-няється такою системою, м...
Слайд № 17

Радіопроменеві системи використовують той самий принцип перетину порушником, але вже радіопроменя. Діаметр зони, що охоро-няється такою системою, може досягати кі-лькох метрів. Такі системи краще використо-вувати на рівній місцевості. Застосовують радіопроменеві системи як при встановленні уз- довж огорож, так і для охорони необгородже- них ділянок периметрів.

Радіохвильові системи також використову-ють для захисту необгороджених територій. При цьому кабелі встановлюють в грунт на глибину 15-30 см. Така с...
Слайд № 18

Радіохвильові системи також використову-ють для захисту необгороджених територій. При цьому кабелі встановлюють в грунт на глибину 15-30 см. Така система охорони є прихованою. Переваги радіохвильових сис-тем перед променевими - незалежність від профілю ґрунту і точне проходже- ння лінії огорожі.

Інфрачервоні датчики дозволяють захистити периметр невеликої протяжності. Для реалі-зації такої системи використовуються датчи-ки виявлення людей, ...
Слайд № 19

Інфрачервоні датчики дозволяють захистити периметр невеликої протяжності. Для реалі-зації такої системи використовуються датчи-ки виявлення людей, які рухаються. Ці дат-чики працюють в інфрачервоному (невиди-мому) діапазоні хвиль і реагують на теплові промені, що їх випромінює порушник, який рухається. Сейсмочутливі системи побудовані на при- нципі реєстрації механічних вібрацій стін спеціальними датчиками вібрацій.

Пожежна безпека
Слайд № 20

Пожежна безпека

Слайд № 21

Завдання, що покладаються на систему пожежної безпеки: ефективне і своєчасне виявлення за- горяння з точним зазначенням місця; автоматичне оповіщен...
Слайд № 22

Завдання, що покладаються на систему пожежної безпеки: ефективне і своєчасне виявлення за- горяння з точним зазначенням місця; автоматичне оповіщення служби безпеки, усіх співробітників і гостей готелю (а мо- жливо, і служби міської пожежної охоро- ни) про загоряння за допомогою системи оповіщення та управління евакуацією; вжиття заходів щодо гасіння пожежі, запобігання поширенню вогню та диму, димовидалення;

організація евакуації людей з палаючого будинку, включаючи розблокування всіх дверей, оснащених системою контролю і управління доступом, блокування...
Слайд № 23

організація евакуації людей з палаючого будинку, включаючи розблокування всіх дверей, оснащених системою контролю і управління доступом, блокування ліфтів.

Призначення системи пожежної сигналі-зації в готелі: ефективне і своєчасне виявлення за- горяння з точним визначенням місця; оповіщення співробітни...
Слайд № 24

Призначення системи пожежної сигналі-зації в готелі: ефективне і своєчасне виявлення за- горяння з точним визначенням місця; оповіщення співробітників служби безпе- ки, міської служби пожежної охорони; ініціювання (подача сигналу на включен- ня виключення) інших систем; документування інформації.

Пульт управління Пожежні датчики Брелок Датчик руху Датчик витоку газу Гучномовець Сирена Телефон користувача Дистанційне управління електричними п...
Слайд № 25

Пульт управління Пожежні датчики Брелок Датчик руху Датчик витоку газу Гучномовець Сирена Телефон користувача Дистанційне управління електричними приборами Дзвінок SMS GSM Сигналізація

Різні типи пожежних датчиків (сповіщу-вачів): димові (оптичні, іонізаційні, радіоізотопні, лінійні та інші). Використовуються в най- більш важливих...
Слайд № 26

Різні типи пожежних датчиків (сповіщу-вачів): димові (оптичні, іонізаційні, радіоізотопні, лінійні та інші). Використовуються в най- більш важливих, пожежонебезпечних зо- нах, а при можливості - у всіх приміщен- нях готелю;

теплові (магнітні, із застосуванням легко- плавких матеріалів, термометричні тощо.). Використовуються в менш відповідальних зонах і як допоміжні. -...
Слайд № 27

теплові (магнітні, із застосуванням легко- плавких матеріалів, термометричні тощо.). Використовуються в менш відповідальних зонах і як допоміжні. - ручні сигналізатори пожежі. Як правило, розташовуються по- близу запасних пожежних виходів, в міс- цях куріння; комбіновані теплодимові датчики.

Пожежні системи. Система пожежної сиг-налізації (СПС) «інтелектуального» готель-ного господарства будується таким чином, що системи управління авто...
Слайд № 28

Пожежні системи. Система пожежної сиг-налізації (СПС) «інтелектуального» готель-ного господарства будується таким чином, що системи управління автоматикою життє-забезпечення, пожежної сигналізації і управ-ління автоматичною системою пожежогасі-ння виконуються в єдиному інформаційному просторі.

СПС «інтелектуальної» готельної установи максимально «відкрита» для програмування і конфігурації, що дозволяє ідеально адапту-вати її до особливост...
Слайд № 29

СПС «інтелектуальної» готельної установи максимально «відкрита» для програмування і конфігурації, що дозволяє ідеально адапту-вати її до особливостей приміщень, що захи-щаються, відрізняється високою надійністю і економічністю,дозволяє організувати велику кількість зон, що охороняються, і адресно-аналогових ліній зв’язку типу «петля», до яких можна підключити сотні та тисячі адре-сно-аналогових пристроїв, контро- лює пожежний стан готелю з точні- стю до приміщення. 

СПС управляє протипожежною автоматикою і системою сповіщення. Для позначення ева-куаційних виходів застосовуються світлові індикатори-табло, для по...
Слайд № 30

СПС управляє протипожежною автоматикою і системою сповіщення. Для позначення ева-куаційних виходів застосовуються світлові індикатори-табло, для подачі звукового сиг-налу тривоги - звукові пожежні оповісники.

Звуковий (дзвінок, топірований сигнал тощо) Світловий (миготливий сигнал, світловий оповісник «Вихід», покажчики напрямку руху тощо) Мовний (трансл...
Слайд № 31

Звуковий (дзвінок, топірований сигнал тощо) Світловий (миготливий сигнал, світловий оповісник «Вихід», покажчики напрямку руху тощо) Мовний (трансляція текстів по радіо) Способи оповіщення людей

Автоматичні оповісники Ручні оповісники Тривожні оповісники Безпроводні Адресні розширювачі Аналогово-кільцевий шлейф
Слайд № 32

Автоматичні оповісники Ручні оповісники Тривожні оповісники Безпроводні Адресні розширювачі Аналогово-кільцевий шлейф

При виникненні сигналу тривоги («пожежа») СПС формує зовнішні сигнали, які забезпе-чують виконання обов'язкових дій в «триво-жній» зоні: відключенн...
Слайд № 33

При виникненні сигналу тривоги («пожежа») СПС формує зовнішні сигнали, які забезпе-чують виконання обов'язкових дій в «триво-жній» зоні: відключення вентиляції; відключення електропостачання (за винят- ком спеціального обладнання); включення аварійного освітлення і світло- вого позначення евакошляхів і еваковихо- дів; включення мовного сповіщення з ін- формацією для «тривожної» зони;

виведення із зони ліфтів; розблокування виходів на шляхах евакуа- ції; включення системи видалення диму.
Слайд № 34

виведення із зони ліфтів; розблокування виходів на шляхах евакуа- ції; включення системи видалення диму.

У сусідніх (суміжних) зонах забезпечують-ся: часткове або повне відключення вентиляції і електропостачання; включення аварійного освітлення і світл...
Слайд № 35

У сусідніх (суміжних) зонах забезпечують-ся: часткове або повне відключення вентиляції і електропостачання; включення аварійного освітлення і світло- вого позначення шляхів евакуації та евако- виходів; включення мовного сповіщення з інфор- мацією для суміжної зони; розблокування виходів на шля- хах евакуації.

Слайд № 36

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
2
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!