і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Презентація на тему: "Соціалізація школяра , як предметна та ключова компетентність"

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Соціалізація школяра, як предметна та ключова компетентність Підготувала Бєлан Олена Анатоліївна , вчитель початкових класів Криворізької гімназії ...
Слайд № 1

Соціалізація школяра, як предметна та ключова компетентність Підготувала Бєлан Олена Анатоліївна , вчитель початкових класів Криворізької гімназії № 91

Ключові слова: соціалізація, молодший школяр, інтерактивна технологія, навчальне середовище.
Слайд № 2

Ключові слова: соціалізація, молодший школяр, інтерактивна технологія, навчальне середовище.

Постановка проблеми Одне з головних завдань виховання сьогодні полягає в підготовці підростаючої особистості до вступу в доросле життя, до життєдія...
Слайд № 3

Постановка проблеми Одне з головних завдань виховання сьогодні полягає в підготовці підростаючої особистості до вступу в доросле життя, до життєдіяльності в оточуючому її середовищі, яке має тенденцію до постійної зміни. Тому випускник загальноосвітньої школи, має не тільки постійно пристосовуватися до конкретних умов, а й бути готовим до їх змін. Проте школа на даний час все таки основну свою увагу концентрує на наданні учневі необхідних знань, виробленні вмінь та навичок, але недостатньо навчає школярів приймати відповідальні рішення, критично мислити, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, вирішувати конфлікти. Мова йде про вміння відповідно самостійно діяти в конкретних ситуаціях, що чекають на людину в соціумі. Отже, створення умов для формування основ соціалізації особистості школяра, є актуальною проблемою сучасної загальноосвітньої школи.

І. Кон трактує, що соціалізація – це «сукупність усіх соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює і відтворює певну систему знань, норм, цінн...
Слайд № 4

І. Кон трактує, що соціалізація – це «сукупність усіх соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює і відтворює певну систему знань, норм, цінностей, що дає йому змогу функціонувати як повноправному члену суспільства» Кон Ігор Семенович

Важливі виховні функції інтерактивної технології: нормативна, що відбиває освоєння школярами норм соціально-типової поведінки (спілкування як норма...
Слайд № 5

Важливі виховні функції інтерактивної технології: нормативна, що відбиває освоєння школярами норм соціально-типової поведінки (спілкування як нормативний процес); пізнавальнуа– набуття школярами індивідуального соціального досвіду в процесі спілкування (спілкування як пізнівальний процес); емоційну, що характеризує спілкування як аффективний процес; актуалізуючу – реалізація в спілкуванні типових та індивідуальних сторін особистості школяра. Завдяки виховним функціям, впливу на становлення самосвідомості та моральних установок, на формування стандарту й стилю життя, інтерактивній технології навчання значна роль належить соціалізації особистості школяра.

Інтерактивні технології навчання вимагають; самостійних рішень під час обміну думками здатність людини самостійно аналізува­ти інформацію, визначат...
Слайд № 6

Інтерактивні технології навчання вимагають; самостійних рішень під час обміну думками здатність людини самостійно аналізува­ти інформацію, визначати її сутність, порівнювати з іншою інформацією і робити власні висновки; вміння бачити помилки або штучні спотворення в аргумен­тації партнерів та в інших джерелах інформації; перег­лядати свої позиції, якщо вони не витримують крити­ки; вміння розпізнавати пропаганду, тобто цілеспря­моване намагання певних соціальних груп або лідерів вплинути на свідомість та позиції мас; вміння оціню­вати суспільні явища, політичні дії, вчинки суспіль­них та політичних лідерів, окремих осіб з позиції за­гальнолюдської моралі; наявність розумної долі сумнівів, скепсису, прагнення до пошуку більш опти­мальних рішень, дій, висновків в конкретних ситу­аціях.

В процесі міжособистісного спілкування в парах, малих групах і т. п., відбувається найбільш природний і невимушений розвиток взаємостосунків, їх ви...
Слайд № 7

В процесі міжособистісного спілкування в парах, малих групах і т. п., відбувається найбільш природний і невимушений розвиток взаємостосунків, їх вияв і реалізація. Як стверджевав Л.Десєв, "процес безпосередньої соціальної взаємодії, що відбувається в малій групі і створює соціальне мікросередовище людини, є надзвичайно сильним фактором формування й виховання особистості...”

Слайд № 8

Слайд № 9

За словами Т. Кравченко, інтерактивна технологія навчання сприяє формуванню таких структурних компонент соціалізації молодших школярів: - підвищенн...
Слайд № 10

За словами Т. Кравченко, інтерактивна технологія навчання сприяє формуванню таких структурних компонент соціалізації молодших школярів: - підвищенню загальної культури особистості, культури праці, побуту, відносин між членами суспільства; -          задоволенню потреби у спілкуванні; -         розвитку техніки спілкування і взаємодії, здібностей, почуттів, переконань, умінь утверджувати довірливі взаємовідносини як вищу цінність спілкування; -         формуванню риторичних знань, умінь і навичок на базі підвищення їх мовленнєвої культури; моральних норм і правил та способів їх реалізації у власній життєдіяльності, у відносинах з іншими людьми; - уявленню про цінності принципів адекватних форм поведінки; моделі соціальних відносин; -         адекватному сприйняттю соціальних явищ, розумінню їх сутності, -         готовності до самовизначення в різних життєвих ситуаціях, активного контактування з навколишнім соціальним середовищем, способів діяльності; -         моделі поведінки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 1.        Десев Л. Психология малых групп. – М.:Прогресс, 1979. – 208с. 2.       Кон И. С. Открытие Я  - М.:Просвещение...
Слайд № 11

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 1.        Десев Л. Психология малых групп. – М.:Прогресс, 1979. – 208с. 2.       Кон И. С. Открытие Я  - М.:Просвещение, 1978. – 367с. 3.      Кон И. С. Психология старшеклассника- М.:Просвещение, 1980. – 207 с. 4.      Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: Монографія. – К.: Фенікс, 2009. – 416 с. 5.       Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посібн./ За заг. Ред. Пометун О.І. – К.: А.С.К., 2003. – 192с.  

Дякую за увагу!
Слайд № 12

Дякую за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Розглядаються поняття соціалізація, інтерактивна технологія, навчальне середовище. Дається класифікація інтерактивного навчання

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
295 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти