Презентація "Методичне об'єднання вчителів початкових класів"

Опис документу:
В цій презентація "Методичне об'єднання вчителів початкових класів" описуються: проблема районного методичного об’єднання, проблема районного методичного об’єднання, науково – методична проблема, над якою працює методоб’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 н.р., функції вчителів початкових класів, напрями, завдання...

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Методичне об’єднання вчителів початкових класів Ванчиківецької ЗОШ I-III ступенів на 2018-2019 н.р.
Слайд № 1

Методичне об’єднання вчителів початкових класів Ванчиківецької ЗОШ I-III ступенів на 2018-2019 н.р.

Проблема районного методичного об’єднання Забезпечення якісно нової освіти через вдосконалення професійної компетентності педагогів та інформатизац...
Слайд № 2

Проблема районного методичного об’єднання Забезпечення якісно нової освіти через вдосконалення професійної компетентності педагогів та інформатизацію освітнього процесу в умовах реформування національної системи освіти.

Погоджено «__» ________ 2018 р. Голова методичної ради Ванчиківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів _______/А.В. Костіна-Кніжницька/ План ...
Слайд № 3

Погоджено «__» ________ 2018 р. Голова методичної ради Ванчиківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів _______/А.В. Костіна-Кніжницька/ План роботи методичного об'єднання Вчителів початкових класів Ванчиківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області на 2018-2019 н.р. Затверджено Рішення методичної ради від «__» __________2018р. протокол №1 Директор Ванчиківецької Загальноосвітньої І-ІІІ ступенів ____________/ А. В. Присакар/ Керівник МО вчителів початкових класів вчитель початкових класів Зелена Мар’яна Борисівна

Наукова-методична проблема над якою працює школа «Підвищення результативності освітнього процесу через вдосконалення професійної компетентності вчи...
Слайд № 4

Наукова-методична проблема над якою працює школа «Підвищення результативності освітнього процесу через вдосконалення професійної компетентності вчителя»

Науково – методична проблема, над якою працює методоб’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 н.р. “Розвиток ключових компетентностей учнів ...
Слайд № 5

Науково – методична проблема, над якою працює методоб’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 н.р. “Розвиток ключових компетентностей учнів початкових класів через реалізацію Концепції Нової української школи”

Діяльність методичного об’єднання спрямована на вирішення таких завдань: 1. Перехід на особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи в організаці...
Слайд № 6

Діяльність методичного об’єднання спрямована на вирішення таких завдань: 1. Перехід на особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи в організації роботи членів ШМО; 2. Створення умов для успішного впровадження професійного стандарту на засадах компетентнісного підходу; 3. Опановувати новітні практики, технології, методики, спираючись на знання набуті у ході дистанційного навчання на сайті студії онлайн-освіти EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах; 4. Ознайомитись з навчально-методичним посібником «Нова українська школа: порадник для вчителя»; 5. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного розвитку й особистісного самовстановлення; 6. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів; 7. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

Функції вчителів початкових класів Планування і здійснення освітнього процесу; 2. Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в о...
Слайд № 7

Функції вчителів початкових класів Планування і здійснення освітнього процесу; 2. Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині; 3. Створення освітнього середовища; 4. Рефлексія та професійний саморозвиток; 5. Проведення педагогічних досліджень; 6. Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти; 7.Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті; 8. Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.

Пріоритетні напрями роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів Ванчиківецької 30ІIІ на 2018-2019 н.р. 1. Діагностично-прогностичний н...
Слайд № 8

Пріоритетні напрями роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів Ванчиківецької 30ІIІ на 2018-2019 н.р. 1. Діагностично-прогностичний напрям: Створення умов для компетентнісно-орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності; вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання; створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет; стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу; вдосконалення навчально-виховного процесу. 2. Навчально-методичний напрям: забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях; моделювання продуктивної технології інноваційного навчально- виховного процесу; теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення навчально-виховного процесу; використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності; Методичний супровід атестації педагогічних кадрів. 3. Організаційно-координаційний напрям: підвищення професійної компетентності педагогічних працівників; координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націленя на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів; розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів; планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в міжатестаційний період.

Склад методичного об'єднання вчителів початкових класів Ванчиківецької ЗОШ Керівник МО – Зелена Мар’яна Борисівна Секретар МО – Кліпа Христина Серг...
Слайд № 9

Склад методичного об'єднання вчителів початкових класів Ванчиківецької ЗОШ Керівник МО – Зелена Мар’яна Борисівна Секретар МО – Кліпа Христина Сергіївна Члени МО: Аркан Світлана Петрівна Бужак Мар’яна Калинівна Куку Ада Вікторівна Минзат Марта Василівна Фурка Олена Пантеліївна Чебан Аурелія Валеріїрна

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові Аркан Світлана Петрівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчит...
Слайд № 10

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові Аркан Світлана Петрівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчитель початкових класів Який ВНЗ закінчив Педагогічне училище імені А. О. Руссо містоОргієво БельцкийПедагогічний Інститут Рікзакінчення 1987 Загальний педагогічний стаж 31 Який предмет викладає Українська мова, українське читання, румунська мова, румунське читання, математика, природознавство,образотворче мистецтво, трудове навчання В яких класах викладає 2-А Курси підвищення кваліфікації(рік) № 1385 07.04.2017 Категорія за останньоюатестацією(рік) 2018 Спеціаліст вищої категорії Звання Нагороди Грамота ГУОН2008 р. Друковані авторські розробки (де, коли надруковані) Статті в газеті“Словоправди”

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові КукуАда Вікторівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчительпо...
Слайд № 11

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові КукуАда Вікторівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчительпочаткових класів Який ВНЗ закінчив Бельцькийпедагогічнийінститут Рікзакінчення 1987 Загальний педагогічний стаж 25 Який предмет викладає Українська мова, українське читання, румунська мова, румунське читання, математика, природознавство,образотворче мистецтво, трудове навчання Вякихкласах викладає 1 Курси підвищення кваліфікації(рік) №220 31.01.2014 Категорія за останньоюатестацією(рік) 2016 Спеціаліствищоїкатегорії Звання Нагороди Грамоти,подяки Друковані авторські розробки (де, коли надруковані) Статті в газеті“Словоправди”

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові БужакМар'яна Калинівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчите...
Слайд № 12

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові БужакМар'яна Калинівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчительпочаткових класів Який ВНЗ закінчив Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича Рікзакінчення 2006 Загальний педагогічний стаж 17 Який предмет викладає Українська мова, українське читання, румунська мова, румунське читання, математика, природознавство,я у світі , образотворче мистецтво, трудове навчання В яких класах викладає 4-Б Курси підвищення кваліфікації(рік) №1443 30.04.2015 Категорія за останньоюатестацією(рік) 2018 Спеціаліствищої категорії Звання Нагороди Грамоти,подяки Друковані авторські розробки (де, коли надруковані) Статті в газеті“Словоправди”

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові КліпаХристина Сергіївна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчит...
Слайд № 13

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові КліпаХристина Сергіївна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчительпочаткових класів Який ВНЗ закінчив Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича Рікзакінчення 2007 Загальний педагогічний стаж 16 Який предмет викладає Українська мова, українське читання, румунська мова, румунське читання, математика, природознавство,я у світі образотворче мистецтво, трудове навчання В яких класах викладає 3-Б Курси підвищення кваліфікації(рік) №1825 01.06.2018 Категорія за останньоюатестацією(рік) 2014 Спеціаліст І категорії Звання Нагороди Грамоти,подяки Друковані авторські розробки (де, коли надруковані) Статті в газеті“Словоправди”

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові МинзатМартаВасилівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчитель...
Слайд № 14

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові МинзатМартаВасилівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчительпочаткових класів Який ВНЗ закінчив Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича Рікзакінчення 2006 Загальний педагогічний стаж 11 Який предмет викладає Українська мова, українське читання, румунська мова, румунське читання, математика, природознавство,образотворче мистецтво, трудове навчання В яких класах викладає 2-Б Курси підвищення кваліфікації(рік) №1648 28.04.2017 Категорія за останньоюатестацією(рік) 2018 СпеціалістІІ категорії Звання Нагороди Грамоти,подяки Друковані авторські розробки (де, коли надруковані) Статті в газеті“Словоправди”

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові Зелена Мар'яна Борисівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вик...
Слайд № 15

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові Зелена Мар'яна Борисівна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Викладачпедагогіки і методики початкової освіти, вчителя початкової школи, вчитель початкової школи та образотворчого мистецтва Який ВНЗ закінчив Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича Рікзакінчення 2013 Загальний педагогічний стаж 3 Який предмет викладає Українська мова, українське читання, румунська мова, румунське читання, математика, природознавство,я у світі образотворче мистецтво, трудове навчання В яких класах викладає 3-А Курси підвищення кваліфікації(рік) - Категорія за останньоюатестацією(рік) - Спеціаліст Звання Нагороди Грамоти,подяки Друковані авторські розробки (де, коли надруковані) Статті в газеті“Словоправди”

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові ФуркаОленаПантеліївна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчител...
Слайд № 16

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Прізвище, ім'я по батькові ФуркаОленаПантеліївна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчитель початкових класів Який ВНЗ закінчив Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича Рікзакінчення 2017 Загальний педагогічний стаж 3 Який предмет викладає Українська мова, українське читання, румунська мова, румунське читання, математика, природознавство,я у світі образотворче мистецтво, трудове навчання В яких класах викладає 4-А Курси підвищення кваліфікації(рік) - Категорія за останньоюатестацією(рік) - Спеціаліст Звання Нагороди Грамоти,подяки Друковані авторські розробки (де, коли надруковані) Статті в газеті“Словоправди”

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Прізвище, ім'я по батькові ЧебанАуреліяВалеріївна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчите...
Слайд № 17

ДАНІ ПРО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Прізвище, ім'я по батькові ЧебанАуреліяВалеріївна Освіта Вища Спеціальність за дипломом Вчитель хімії Який ВНЗ закінчив Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича Рікзакінчення 2014 Загальний педагогічний стаж 4 Який предмет викладає ГПД В яких класах викладає 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б Курси підвищення кваліфікації(рік) № 1829 26.05.2017 Категорія за останньоюатестацією(рік) Спеціаліст Звання Нагороди Грамоти,подяки Друковані авторські розробки (де, коли надруковані) Статті в газеті“Словоправди”

Розділ І Вступ Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання.
Слайд № 18

Розділ І Вступ Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання.

Розділ II Графік і тематика засідань на поточний рік
Слайд № 19

Розділ II Графік і тематика засідань на поточний рік

Розділ III Підвищення фахового і методичного рівня членів методоб’єднання
Слайд № 20

Розділ III Підвищення фахового і методичного рівня членів методоб’єднання

Розділ IV Самоосвіта
Слайд № 21

Розділ IV Самоосвіта

Розділ V Позакласна, позашкільна робота
Слайд № 22

Розділ V Позакласна, позашкільна робота

Розділ VI Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду
Слайд № 23

Розділ VI Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

Розділ VII Контроль за станом навчальних досягнень учнів
Слайд № 24

Розділ VII Контроль за станом навчальних досягнень учнів

1. Проведення моніторин-гових досліджень якості предметної освіти учнів: - вересень, грудень, квітень, - ДПА- травень. 2. Аналіз семестрових статис...
Слайд № 25

1. Проведення моніторин-гових досліджень якості предметної освіти учнів: - вересень, грудень, квітень, - ДПА- травень. 2. Аналіз семестрових статистичних звітів вчителів. 3. Вивчення стану викладання предмета. 4. Систематичне прове-дення взаємоперевірки учнівських зошитів, навчальних кабінетів.

Розділ VIII Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази
Слайд № 26

Розділ VIII Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази

Нормативна база методичного об’єднання вчителів почаккових класів Ванчиківецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Слайд № 27

Нормативна база методичного об’єднання вчителів почаккових класів Ванчиківецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Моніторинг участі в шкільній дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Зима 2018-2019» з української мови № Навчаль-ний рік Прізвище, ім'я по батькові Клас...
Слайд № 28

Моніторинг участі в шкільній дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Зима 2018-2019» з української мови № Навчаль-ний рік Прізвище, ім'я по батькові Клас Диплом 1. 2018-2019 БаланЮджініяЕдуардівна 3-А ІІ місце 2. 2018-2019 СофроніевМаркІванович 3-А ІІ місце 3. 2018-2019 ВатаманМикола Артурович 3-А ІІІ місце

Моніторинг участі в шкільній дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Зима 2018-2019» з екології № Навчаль-ний рік Прізвище, ім'я по батькові Клас Диплом ...
Слайд № 29

Моніторинг участі в шкільній дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Зима 2018-2019» з екології № Навчаль-ний рік Прізвище, ім'я по батькові Клас Диплом 1. 2018-2019 БаланЮджініяЕдуардівна 3-А І місце 2. 2018-2019 СофроніевМаркІванович 3-А І місце 3. 2018-2019 ОграновичВадимМар'янович 3-А І місце 2018-ВатаманМикола3-А ІІ місце 2019 Артурович

Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за останні 5 роки Класнав-чальийрік 3-А 3-Б 4-А 4-Б Середній бал 2014-2015 2015-2016 2016-2...
Слайд № 30

Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за останні 5 роки Класнав-чальийрік 3-А 3-Б 4-А 4-Б Середній бал 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018- 2019

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
9
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!