Презентація "Формування математичної компетентності"

Опис документу:
Наші діти – це люди нового покоління, іншого інформаційного суспільства. Ми бачимо, що ключові освітні компетенції перетворюються в засоби розвитку особистих якостей й особистих значень учнів.Тому, найважливіше визначити: як виховувати та навчати компетентну особистість у школі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Моделювання життєвих і проблемних ситуацій (формування математичної компетентності) Мангуська ЗОШ №1 Мурлян Л.Ф.
Слайд № 1

Моделювання життєвих і проблемних ситуацій (формування математичної компетентності) Мангуська ЗОШ №1 Мурлян Л.Ф.

„Щодня поспішаю я з ранку до школи, Щоб двері найменшим в світ знань відчинить, Щоб творчості іскру і віру у себе, У кожному серці зуміть запалить!...
Слайд № 2

„Щодня поспішаю я з ранку до школи, Щоб двері найменшим в світ знань відчинить, Щоб творчості іскру і віру у себе, У кожному серці зуміть запалить!“ Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання. В. Сухомлинський

Наші діти – це люди нового покоління, іншого інформаційного суспільства. Ми бачимо,що ключові освітні компетенції перетворюються в засоби розвитку ...
Слайд № 3

Наші діти – це люди нового покоління, іншого інформаційного суспільства. Ми бачимо,що ключові освітні компетенції перетворюються в засоби розвитку особистих якостей й особистих значень учнів. Тому, найважливіше визначити: як виховувати та навчати компетентну особистість у школі.

Компетентність – це термін, що походить від латинського слова „competens“ „competentic“, що в перекладі означає належний, здатний. Компетентність –...
Слайд № 4

Компетентність – це термін, що походить від латинського слова „competens“ „competentic“, що в перекладі означає належний, здатний. Компетентність – це певна сума знань особистості, які дозволяють їй судити про що–небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку. (Словник іншомовних слів за редакцією І.В.Льохіна, Ф.М.Петрова)

Компетентність – ближче до „знаю як“, ніж „знаю що“. ( З доповіді В. Хутмахера на симпозіумі, присвяченому проблемам європейської середньої освіти ...
Слайд № 5

Компетентність – ближче до „знаю як“, ніж „знаю що“. ( З доповіді В. Хутмахера на симпозіумі, присвяченому проблемам європейської середньої освіти у 1996 р.)

Компетентність – це володіння учнем компетенцією, що поєднується з його особистісним ставленням до предмет- ної діяльності. Компетенція – готовніст...
Слайд № 6

Компетентність – це володіння учнем компетенцією, що поєднується з його особистісним ставленням до предмет- ної діяльності. Компетенція – готовність використовува- ти засвоєні знання, вміння і способи діяльності в реальному житті для вирішення практичних задач.

комунікативна соціальна інформаційна самоосвітня формування ключових компетенцій школяра здоров‘язберігаюча
Слайд № 7

комунікативна соціальна інформаційна самоосвітня формування ключових компетенцій школяра здоров‘язберігаюча

Предметна математична компетенція – це здатність актуалізувати, інтегрувати і застосувати у конкретній життєвій ситуації навчальний досвід.
Слайд № 8

Предметна математична компетенція – це здатність актуалізувати, інтегрувати і застосувати у конкретній життєвій ситуації навчальний досвід.

За С.Раковим (Український центр оці-нювання якості освіти (Київ), професор кафедри інформатики) , під поняттям „математична компетентність“ розумію...
Слайд № 9

За С.Раковим (Український центр оці-нювання якості освіти (Київ), професор кафедри інформатики) , під поняттям „математична компетентність“ розуміють спроможність особистості бачи-ти та застосовувати математику в реально-му житті, розуміти зміст і метод матема-тичного моделювання, будувати математич-ну модель, досліджувати її методами мате-матики,інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

Предметна математична компетентність обчислювальна інформаційно - графічна логічна алгебраічна геометрічна
Слайд № 10

Предметна математична компетентність обчислювальна інформаційно - графічна логічна алгебраічна геометрічна

Слайд № 11

?
Слайд № 12

?

Слайд № 13

Визначати місцезнаходження об‘єкта на площині і в просторі Визначати довжину об‘єктів, площу і периметр геометричної фігури Зображувати геометричні...
Слайд № 14

Визначати місцезнаходження об‘єкта на площині і в просторі Визначати довжину об‘єктів, площу і периметр геометричної фігури Зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, будувати прямокутники, кола Конструювати геометричні фігури, розбивати на фігури

Ознаки предметної математичної компетентності Цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики в пізнанні діяльності Роспізнання проблем, які ро...
Слайд № 15

Ознаки предметної математичної компетентності Цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики в пізнанні діяльності Роспізнання проблем, які розв‘язуються із застосуванням математичних методів Здатність розв‘язувати математичні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом Уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією Здатність використовувати обчислювальні навички і досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях Уміння орієнтуватися на площині та у просторі

Один із засобів формування математичної компетентності є моделювання життєвих і проблемних ситуацій. Моделювання – науковий метод, заснований на ви...
Слайд № 16

Один із засобів формування математичної компетентності є моделювання життєвих і проблемних ситуацій. Моделювання – науковий метод, заснований на використанні моделей як засобу пізнання світу і висновку за аналогією, виступая як процес поглиблення пізнання

Моделі дають можливість: наочно представити об‘єкти; перевірити ті або інші гіпотези; стають джерелом нових гіпотез. Види моделювання: фізичне знак...
Слайд № 17

Моделі дають можливість: наочно представити об‘єкти; перевірити ті або інші гіпотези; стають джерелом нових гіпотез. Види моделювання: фізичне знакове теоретичне Чисельне моделювання на комп‘ютері математичне

Використання способів моделювання жит- тєвих ситуацій у процесі вивчення математики здійснюється через: складання та перетворення змісту і розв‘язк...
Слайд № 18

Використання способів моделювання жит- тєвих ситуацій у процесі вивчення математики здійснюється через: складання та перетворення змісту і розв‘язку сюжетних задач (розв‘язування та складання сюжетних задач-ключова складова маатема- тичної компетентності молодшого школяра). Сюжетні математичні задачі є моде- лями життєвих ситуацій, формуючи загальні способи і методи розв‘язування сюжетних математичних задач, педагог навчає дітей на основі математичних знань певним чином діяти у ситуаціях, що виникають у повсякден- ному житті.

Розв‘язування сюжетних задач: репрезентативні моделі розв‘язувальні моделі -короткий запис задачі ( схеми чи таблиці); -схематичний рисунок - у виг...
Слайд № 19

Розв‘язування сюжетних задач: репрезентативні моделі розв‘язувальні моделі -короткий запис задачі ( схеми чи таблиці); -схематичний рисунок - у вигляді „ дерева міркувань“ Моделювання життєвих ситуацій та навчальних проблем – робота з математичними виразами.

Гра „ А що відбувається, якщо…″ Постановка проблеми. А що відбувається, якщо …? Висловлення припущення (здогадка,осяяння, результат логічних розмір...
Слайд № 20

Гра „ А що відбувається, якщо…″ Постановка проблеми. А що відбувається, якщо …? Висловлення припущення (здогадка,осяяння, результат логічних розмірковувань-пропозиція власної моделі-способу розв‘язання проблеми). Моделюючи життєву чи навчально-математичну ситу-ацію, діти формують судження за поданою моделлю висловлювання: „Якщо …, то …“ Доказ-перевірка припущення на конкретних фактах: складання таблиць та схем (робота з даними); використання проблемних завдань геометричного змісту ( наприклад: треба виміряти довжину та ширину своєї кімнати й скласти задачу з використанням отри-маних даних або ж у грі „Чарівна лінійка вирішила виміряти …“

Моделювання життєвих ситуацій пов‘язується зі створен- ням проблемних ситуацій, тому основною дидактичною одиницею практичної реалізації досвіду є ...
Слайд № 21

Моделювання життєвих ситуацій пов‘язується зі створен- ням проблемних ситуацій, тому основною дидактичною одиницею практичної реалізації досвіду є проблемна (або творча) ситуація, навчально-пізнавальна діяль- ність учнів в умовах проблемної ситуації (ця технологія грунтується на ідеях і теоретичних положеннях американ- ського філософа, педагога Джона Дьюї).

Дякую за увагу!
Слайд № 22

Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Всеосвіта дарує

Три iPhone 12

+20 крутих призів з нашого фірмового магазину

до закінчення залишилось
00
00
00
00