Правознавство. Правовий режим майна у виробничому кооперативі. Роль і види фондів у діяльності кооперативу

Опис документу:
У роботі виконано теоретичний аналіз поняття і ознак виробничих кооперативів, розвитку інституту виробничого кооперативу, вивчено організаційні основи діяльності виробничого кооперативу і правовий режим майна у виробничому кооперативі та порядок переходу паю. Стоаття може бути використана для додатової роботи з правознавства. Розробка буде доцільною для підготовки до олімпіад і турнірів з правознавства.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

2

Правовий режим майна у виробничому кооперативі.

Роль і види фондів у діяльності кооперативу

Майно кооперативу поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Член виробничого кооперативу зобов’язаний внести до дня державної реєстрації кооперативу не менше 30% пайового внеску, а решту – протягом одного року з дня його державної реєстрації, якщо інший строк не встановлюється статутом кооперативу. Стаття 165 ЦК забороняє кооперативу випускати акції, оскільки така діяльність можлива винятково для акціонерних товариств. Оскільки основними принципами діяльності виробничого кооперативу є особиста трудова участь його членів, відповідно до ст.165 ЦК прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлюється статутом кооперативу.

Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу. У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки – у натурі. Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу. Право власності членів кооперативу – фізичних осіб на свою загальну частку успадковується.

Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує такі фонди:

пайовий фонд – фонд, що формується із пайових внесків членів кооперативу та асоційованих членів кооперативу при створенні кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу;

резервний фон – фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та інших не заборонених законодавством надходжень, використовується для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій (покриття можливих втрат збитків);

неподільний фонд – обов’язковий фонд, що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками, крім випадків, передбачених законом. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу.

спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.

Виробничий кооператив не має права випускати акції. Прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлений статутом кооперативу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.