ПРАВА ЛЮДИНИ – НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ! Тренінг для учнів 8 класу

Опис документу:
розширити знання дітей про їх особисті права. Підвести дітей до розуміння того, що необхідно не лише знати свої права, але й сумлінно виконувати свої обов'язки.1. Усі діти мають право на любов і тур¬боту. 2. Кожна дитина має право їсти лише гам¬бургери, чіпси та хот-доги 3. Дітей, які добре ставляться до своїх батьків, ті повинні особливо поважати.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРАВА ЛЮДИНИ – НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ!

Тренінг для учнів 8 – Б класу

Мета: розширити знання дітей про їх особисті права. Підвести дітей до розуміння того, що необхідно не лише знати свої права, але й сумлінно виконувати свої обов'язки.

Хід заняття

Вступна частина

Привітання. Повідомлю учасни­кам про мету заняття, про те, чим вони будуть займатись.

Вправа «Гра в імена»

Перший учасник чи учасниця називає своє ім'я, а потім додає характеристику, яка почи­нається з тієї самої літери, що й ім'я.

Вправа «Правила»

Ведучий пропонує перелік правил, необхід­них для ефективної роботи на занятті. Правила тренінгу записують на ватмані і вивішують на видноті.

Очікування. Учасники визначаються щодо своїх очікувань від заняття.

Основна частина

МСкругленная прямоугольная выноска 1озковий штурм «Для чого потрібні права»

Кожен учасник по колу висловлює свою думку з цього приводу. (В кінці роблю загальний підсумок).

Вправа «Ми знаємо свої права»

Учасники об’єднуються в групи (залежно від кількості учасників). Кожна група от­римує роздруківку прав дитини, записаних у Конвенції про права дитини, та прав, яких у ній нема. Необ­хідно визначити справжні права, надані дітям державою. У кінці представник від групи оголошує визначені ними права.

Знайдіть права, які дійсно визначено у Конвенції про права дитини:

 1. Усі діти мають право на любов і тур­боту.

2. Кожна дитина має право їсти лише гам­бургери, чіпси та хот-доги

 1. Дітей, які добре ставляться до своїх батьків, ті повинні особливо поважати.

 2. Усі діти рівні у своїх правах.

 3. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства чи війни.

 4. Кожна дитина може нецензурно вислов­люватись, якщо вона того захоче.

 5. Особлива турбота — дітям-інвалідам.

 6. Усі діти мають право на повноцінне хар­чування.

 7. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.

 1. Жодна дитина не повинна мити посуд

 2. Усі діти мають право на освіту.

 3. Кожна дитина має право користувати­ся туалетним папером.

 4. Жодна дитина не повинна прибирати власну кімнату.

 5. Особлива турбота - дітям, які перебу­вають у конфлікті з законом.

15. Особлива турбота — дітям-біженцям.

 1. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди.

 2. Кожна дитина має право відмовлятися від обіду.

 3. Усі діти мають право на медичну до­помогу.

 4. Усі діти мають право на вільне спілку­вання.

 5. Діти, які мають брата чи сестру, повин­ні отримувати додатковий захист.

 1. Особлива турбота — дітям без сі­мей.

 2. Жодну дитину не можна примусово залучити до праці.

 3. Усі діти мають право на інформа­цію.

 4. Жодну дитину не повинно бути прини­жено чи ображено.

 5. Кожна дитина має право отримувати сніданок у ліжко.

 6. Жодна дитина не повинна бути об'єктом сексуальних домагань.

 1. Кожна дитина має право на свободу совісті, думки, релігії.

 2. Кожна дитина має право безкоштовно розважатись.

МПятно 1 6озковий штурм «Як я розумію поняття «обов'язок»

Кожен учасник по черзі висловлює свою думку. (Підсумовую все сказане і під­воджу учасників до розуміння того, що ви­конання своїх обов'язків є першочерговим завданням кожної людини і лише їх вико­нання може бути гарантом ставлення одне до одного, дотримання прав особистості.)

Вправа «Обов’язки, які повинен виконувати кожен учень»

Учитель:

«Я маю право!», «Чому ви порушуєте мої права?» -- ці слова, на жаль, часто використовує людина в ситуаціях, коли сама неправа. Зазвичай, заява про особисті права слугує виправданням пасивності, лінощів, прагненням отримати щось, нічого не даючи взамін. Та слід знати не лише свої права, але й обов’язки.

(Учні перелічують обов’язки)

Обов’язки:

1 . Поважати і любити своє оточення. Ставитися до них так, як би ми хотіли, щоб ставились до нас.

2. Поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини.

3. Бути толерантним до таких людей. Поважати їх і допомагати їм.

4. Дотримуватись режиму харчування. Вживати продукти до кінця терміну придатності. Поважати працю кухарів.

5. Дотримуватись правил моральної етики; організовувати дозвілля так, щоб воно приносило корись і не заважало іншим.

6. Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись самотужки; старанно виконувати домашні завдання.

7. Дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві. Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону.

8. Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати свої думки. Не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні.

9. Цінувати і дбати про своє здоров'я. Виконувати приписи лікарів у разі потреби.

10. Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. Дотримуватись правил мовного етикету.

11. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас.

12. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю. Виконувати всі види обслуговуючої праці.

13. Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах.

1 4. Не ображати і не принижувати оточуючих.

15. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки.

Вправа «Знаю права і обов'язки»

Учасники об’єднуються в групи. Кожна група отримує роздруківку певних прав.

Завдання: враховуючи ці права, визначити відповідні обов'язки. Наприклад: право на освіту — обов'язок сумлінно навчатись.

Після завершення вправи кожна група презентує свої розробки. Обов'язки запи­сують на великому ватмані, кожен учасник ставить під ними свій підпис, цим самим під­тверджуючи згоду виконувати їх

Права

Обов'язки

1. Усі діти мають пра­во на любов і турботу

1. Поважати і любити своє оточення. Ставити­ся до них так, як би ми хотіли, щоб ставились до нас

2. Всі діти рівні у своїх правах

2. Поважати близьких та друзів. Не принижу­вати гідності кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведін­кою не порушувати прав іншої людини

З.Особлива турбота - дітям-інвалідам

3. Бути толерантним до таких людей. Поважати і допомагати їм

4. Усі діти мають право на повноцінне харчування

4. Дотримуватись режиму харчування. Вживати продукти до кінця терміну придат­ності. Поважати працю кухарів

5. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

5. Дотримуватись пра­вил моральної етики; організовувати дозвілля так, щоб воно приноси­ло корись і не заважало іншим

6. Усі діти мають пра­во на освіту

6. Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись самотужки; старанно виконувати домашні завдання

7. Особлива турбо­та - дітям, які пере­бувають у конфлікті з законом

7. Дотримуватись пев­них норм поведінки, прийнятих у суспіль­стві. Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушен­ня закону

8. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди

8. Поважати своє ото­чення. Давати нагоду кожному висловлю­вати свої думки. Не нав'язувати своїх пог­лядів іншим, якщо вони з ними не згодні

9. Всі діти мають право на медичну допомогу

9. Цінувати і дбати про своє здоров'я. Викону­вати приписи лікарів у разі потреби

10. Всі діти мають право на вільне спілкування

10. Поважати співроз­мовників. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. Дотриму­ватись правил мовного етикету

11. Особлива турбо­та - дітям без сімей

11.3 повагою ставитися до людей, які піклують­ся про нас

12. Жодну дитину не можна примусово залучати до праці

12. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю. Виконувати всі види обслуговувальної праці

13. Всі діти мають пра­во на інформацію

13.Самостійно знаходи­ти інформацію в різно­манітних джерелах

14. Жодну дитину не можна ображати або принижувати

14. Не ображати і не принижувати оточую­чих

15. Всі діти мають право на життя

15. Дотримуватись норм і правил поведінки, при­йнятих у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки

Заключна частина

Від народження ви маєте певні права, які гарантовані і захищаються державою.

Їх ви повинні знати й реалізовувати щодня. Але пам’ятайте: ваші права не повинні порушувати права інших. З часом у вас збільшиться обов'язків і відповідальності. Існують закони, які визначають ваші обов'язки. Ви мусите їх знати.

Незнання закону не звільняє вас від відповідальності за ваші вчинки, дії або бездіяльність.

Пам’ятайте! Саме ви відповідаєте за своє здоров'я. Від вашого ставлення до здоров'я залежите не тільки ви самі. Ваша позиція впливає на ваших друзів, знайомих, батьків, на ваших майбутніх дітей.

Знайдіть права, які дійсно визначено у Конвенції про права дитини:

 1. Усі діти мають право на любов і тур­боту.

 2. Кожна дитина має право їсти лише гам­бургери, чіпси та хот-доги

 3. Дітей, які добре ставляться до своїх батьків, ті повинні особливо поважати.

 4. Усі діти рівні у своїх правах.

 5. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства чи війни.

 6. Кожна дитина може нецензурно вислов­люватись, якщо вона того захоче.

 7. Особлива турбота — дітям-інвалідам.

 8. Усі діти мають право на повноцінне хар­чування.

 9. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.

 10. Жодна дитина не повинна мити посуд

 11. Усі діти мають право на освіту.

 12. Кожна дитина має право користувати­ся туалетним папером.

 13. Жодна дитина не повинна прибирати власну кімнату.

 14. Особлива турбота - дітям, які перебу­вають у конфлікті з законом.

 15. Особлива турбота — дітям-біженцям.

 16. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди.

 17. Кожна дитина має право відмовлятися від обіду.

 18. Усі діти мають право на медичну до­помогу.

 19. Усі діти мають право на вільне спілку­вання.

 20. Діти, які мають брата чи сестру, повин­ні отримувати додатковий захист.

 21. Особлива турбота — дітям без сі­мей.

 22. Жодну дитину не можна примусово залучити до праці.

 23. Усі діти мають право на інформа­цію.

 24. Жодну дитину не повинно бути прини­жено чи ображено.

 25. Кожна дитина має право отримувати сніданок у ліжко.

 26. Жодна дитина не повинна бути об'єктом сексуальних домагань.

 27. Кожна дитина має право на свободу совісті, думки, релігії.

 28. Кожна дитина має право безкоштовно розважатись.

Обов’язки:

1 . Поважати і любити своє оточення. Ставитися до них так, як би ми хотіли, щоб ставились до нас.

2. Поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини.

3. Бути толерантним до таких людей. Поважати їх і допомагати їм.

4. Дотримуватись режиму харчування. Вживати продукти до кінця терміну придатності. Поважати працю кухарів.

5. Дотримуватись правил моральної етики; організовувати дозвілля так, щоб воно приносило корись і не заважало іншим.

6. Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись самотужки; старанно виконувати домашні завдання.

7. Дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві. Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону.

8. Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати свої думки. Не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні.

9. Цінувати і дбати про своє здоров'я. Виконувати приписи лікарів у разі потреби.

10. Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. Дотримуватись правил мовного етикету.

11. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас.

12. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю. Виконувати всі види обслуговуючої праці.

13. Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах.

1 4. Не ображати і не принижувати оточуючих.

15. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»