Повідомлення «Навчальний проєкт– обов’язкова форма роботи для учнів»

Опис документу:
Сьогодні проєкти – обов’язкова форма роботи для учнів будь-якого класу на уроці будь-якого предмету. Проєктне навчання спрямоване на реальне використання, розвиток та збагачення досвіду учнів, їхніх уявлень про світ.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Повідомлення «Навчальний проєкт– обов’язкова форма роботи для учнів»


Сьогодні проєкти – обов’язкова форма роботи для учнів будь-якого класу на уроці будь-якого предмету. Проєктне навчання спрямоване на реальне використання, розвиток та збагачення досвіду учнів, їхніх уявлень про світ.

Метою проєктного навчання є:                                                             

 • сприяння підвищенню особистої впевненості кожного учасника проекту;

 • розвиток комунікативних компетентностей;

 • забезпечення умов для розвитку критичного мислення учня;

 • формування та розвиток уміння пошуку шляхів вирішення проблеми;

 • розвиток в учнів дослідницьких умінь, спостережливості, уміння висувати гіпотези, узагальнювати.

Навчальний проєкт – це одночасно і метод навчання, і форма організації освітнього процесу. Він передбачає співпрацю всіх учасників освітнього процесу з метою отримання конкретного результату за певний період – від одного уроку до кількох місяців. При цьому використовують різні технології, методи, засоби навчання, знання та вміння з різних галузей науки.

Робота над проєктом потребує від учителя та учнів чимало ресурсів і часу, однак досвід показує, що це варте затрачених зусиль, адже учні бачать конкретний результат – продукт проектної діяльності, а учитель досягає головної мети – навчає їх працювати самостійно, застосовувати знання на практиці, взаємодіяти в команді.

За видами діяльності проєкти класифікують як дослідницькі, творчі, рольові, інформаційні проекти.

Дослідницький проєкт вимагаєть добре продуманої структури проекту, позначених цілей, актуальності проекту для всіх учасників, соціальної значущості, продуманих методів, зокрема експериментальних робіт, методів обробки результатів.

Дослідницький проєкт:

 • має структуру, яка наближена або повністю співпадає з науковим дослідженням (відмінним від наукового є те, що учні не роблять відкриття в науці);

 • виконується в реальних життєвих умовах;

 • передбачає застосування теоретичних знань в незнайомій ситуації;

 • активно використовується наочність;

 • вивчається практичне застосування явища, закону;

 • має конкретний результат.

Творчі проєкти не мають детально проробленої структури. Робота над проектом намічається і далі розвивається, підкоряючись логіці і інтересам учасників проекту. Оформлення результатів проекту може бути у вигляді репортажу, збірника, книги, альбому, сценарію, програми свята, відеофільму і т.д.

Ігровий або рольовий проєкт:

 • учасники грають певні ролі;

 • ролі обумовлені характером, змістом, особливістю проблеми проекту;

 • результати таких проектів можуть окреслюватись як на початку проекту, так і вимальовуватися лише наприкінці;

 • передбачає високий ступінь творчості;

 • домінуючим видом діяльності є ролево-ігрова, пригодницька.

Інформаційний проєкт направлений на збір інформації про якийсь об'єкт, ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Такі проекти також, як і дослідницькі, вимагають добре продуманої структури, можливості систематичної корекції по ходу роботи над проектом.


Intel Навчання для майбутнього.Навчальне видання. – К. : Видавнича група BHV, 2004. – 416с.


http://teach-hub.com/typy-navchalnich-proektiv/

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.