Поради вчителя щодо навчання дітей з ООП

Інклюзивна освіта

Для кого: 5 Клас

10.04.2021

292

8

0

Опис документу:
Основними завданнями інклюзивного навчання є: • здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти; • забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; • створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку;
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Поради вчителям щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням Підготувала: вчитель-дефектолог ІРЦ Личаківськ...
Слайд № 1

Поради вчителям щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням Підготувала: вчитель-дефектолог ІРЦ Личаківського району м. Львова Матківська А. М. Львів-2021 «Інклюзія є однією з найскладніших змін на сучасній освітній сцені» Фуллан та Штігегельбауер

“…Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими освітніми потребами, найперше є людьми, то побачимо, що у ни...
Слайд № 2

“…Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими освітніми потребами, найперше є людьми, то побачимо, що у них значно більше спільного з усіма, ніж відмінного.”

Діти з особливими освітніми потребами - поняття, яке широко охоплює всіх дітей, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно ...
Слайд № 3

Діти з особливими освітніми потребами - поняття, яке широко охоплює всіх дітей, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно зокрема стосується дітей з порушеннями психофізичного розвиту, дітей-інвалідів, дітей із соціально вразливих груп, а також обдарованих дітей.

Групи дітей з порушеннями психофізичного розвитку: з вираженими та сталими порушеннями слухової функції (глухі, слабочуючі, пізно оглухлі); з глибо...
Слайд № 4

Групи дітей з порушеннями психофізичного розвитку: з вираженими та сталими порушеннями слухової функції (глухі, слабочуючі, пізно оглухлі); з глибокими порушеннями зору (сліпі,слабозорі); зі стійкими порушеннями інтелектуального розвитку на основі органічних уражень центральної нервової системи (діти з особливостями інтелектуального розвитку); з важкими мовленнєвими вадами; з комплексними порушеннями ряду функцій (сліпоглухі; діти, у яких тяжкі порушення слуху або зору поєднуються з розумовою відсталістю та ін); з порушеннями опорно-рухового апарата; із затримкою психічного розвитку; із психопатичними формами поведінки.

Розвиток дитини з особливими освітніми потребами залежить від 3 –ьох основних факторів: Складність порушення (дефекту); Час виникнення порушення; С...
Слайд № 5

Розвиток дитини з особливими освітніми потребами залежить від 3 –ьох основних факторів: Складність порушення (дефекту); Час виникнення порушення; Соціальні умови навчання та виховання.

Інклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість ...
Слайд № 6

Інклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Слайд № 7

Основний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що: ◦ Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи...
Слайд № 8

Основний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що: ◦ Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. ◦ Навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання. ◦ Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв’язків зі своїми громадами. ◦ Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання. Вони є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками.

Інклюзивний підхід – створення таких умов, за яких усі учасники навчально-виховного процесу мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з о...
Слайд № 9

Інклюзивний підхід – створення таких умов, за яких усі учасники навчально-виховного процесу мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх школах.

для дітей з особливими освітніми потребами: ◦ Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціал...
Слайд № 10

для дітей з особливими освітніми потребами: ◦ Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. ◦ Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами. ◦ Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. ◦ Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей. ◦ У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті. для інших дітей: ◦ Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей. ◦ Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них. ◦ Діти вчаться співробітництву. ◦ Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим. Переваги інклюзивної освіти:

Компенсація (від лат. compensatio - відшкодування, врівноваження) в загально-біологічному розумінні означає одну з форм пристосування організму до ...
Слайд № 11

Компенсація (від лат. compensatio - відшкодування, врівноваження) в загально-біологічному розумінні означає одну з форм пристосування організму до умов існування при випадінні або порушенні якоїсь його функції внаслідок перенесеного захворювання, травми, ушкодження. Корекція (від лат. соrrесtіо - поліпшення, виправлення) – сукупність педагогічних та лікувальних засобів, спрямованих на виправлення недоліків розвитку дитини.

Види корекції: 1. Загальна – спрямована на розвиток усіх дітей з психофізичними вадами чи дітей певної категорії (фронтальна або групова форми робо...
Слайд № 12

Види корекції: 1. Загальна – спрямована на розвиток усіх дітей з психофізичними вадами чи дітей певної категорії (фронтальна або групова форми роботи). 2. Індивідуальна – спрямована на розвиток конкретної дитини з урахуванням структур її дефекту та індивідуальних особливостей (індивідуальна форма роботи)

Сприятливий розвиток компенсаторних процесів у дітей з особливими освітніми потребами залежить від ряду спеціальних умов: диференціація навчання та...
Слайд № 13

Сприятливий розвиток компенсаторних процесів у дітей з особливими освітніми потребами залежить від ряду спеціальних умов: диференціація навчання та виховання різних категорій дітей з урахуванням специфіки їхнього розвитку; позитивні взаємостосунки між дітьми у колективі, педагогами та учнями; органічне поєднання навчальної та трудової діяльності; застосування різноманітних методів навчання, які максимально активізують самостійну пізнавальну діяльність дітей, сприяють свідомому засвоєнню ними навчальної інформації; використання спеціальних технічних засобів, що допомагають покращити сприймання аномальними дітьми різноманітних сигналів ззовні; раціональний режим діяльності дітей, що запобігає перевантаженням і передбачає правильне чергування праці та відпочинку.

Чим раніше будуть створені спеціальні умови для виховання особливої дитини, чим оптимальніше буде враховано специфіку її розвитку, первісно зумовле...
Слайд № 14

Чим раніше будуть створені спеціальні умови для виховання особливої дитини, чим оптимальніше буде враховано специфіку її розвитку, первісно зумовлену ядерними ознаками дефекту, тим з більшою ефективністю можна буде запобігати чи певним чином згладжувати виникнення вторинних ускладнень. Чим далі від першопричини (первинного дефекту, викликаного хвороботворним фактором) відстоїть вторинне відхилення, чим більш опосередковано воно пов'язане з первинним дефектом, тим легше воно піддається виправленню за допомогою педагогічних засобів впливу.

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з ООП, учитель має дотримуватись кілька вимог: Стимулювальний підхід – оцінювання має ґрунтуватись на позитивно...
Слайд № 15

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з ООП, учитель має дотримуватись кілька вимог: Стимулювальний підхід – оцінювання має ґрунтуватись на позитивному принципі, тобто предусім треба враховувати досягнення учня, позитивну динаміку розвитку, а не його невдачі. Стимулом для учня має бути передусім не кількісна оцінка, а якісна – емоції вчителя, його оцінні судження й висловлювання, педагогічна техніка й невербальні засоби оцінювання. Об'єктивність – перевіряти та оцінювати необхідно результати діяльності відповідно до визначених для неї навчальних програм і критеріїв оцінювання, викладених у цих програмах. Систематичність – контроль навчальних досягнень має бути постійним, його слід поєднувати з викладанням та закріпленням матеріалу. Відкритість у поєднанні з конфіденційністю – слід повідомляти учневі його оцінку, обґрунтовувати її, залучати учня до аналізу та оцінювання власної діяльності, тим самим розвивати критичність мислення і самооцінку. Проте навчальні досягнення учня та його труднощі не мають бути об'єктом обговорення з іншими учнями класу та їхніми батьками. Повага до особистості учня - оцінка не має принижувати учня чи викликати в нього негативні емоції, а навпаки – стимулювати до поліпшення своїх результатів, успіхів, викликати позитивні почуття. Учитель, оцінюючи досягнення учня, не має наголошувати на його особливостях, насміхатись з нього чи дорікати. Оцінювання результатів – оцінювати слід знання, уміння та дії дитини, а не її особистість.

Реалізація ідей Л.С. Виготського у сучасній дефектології Ідеї діагностики порушень у розвитку дітей. Ідеї інтеграції масової і спеціальної освіти. ...
Слайд № 16

Реалізація ідей Л.С. Виготського у сучасній дефектології Ідеї діагностики порушень у розвитку дітей. Ідеї інтеграції масової і спеціальної освіти. Ідеї раннього виявлення порушень та ранньої допомоги. Установки на пошук «обхідних шляхів». Установки на вдосконалення школи.

Діти зі зниженим слухом (слабочуючі) – це діти з частковою недостатністю слуху, яка не перешкоджає їм самостійно накопичити певний словниковий запа...
Слайд № 17

Діти зі зниженим слухом (слабочуючі) – це діти з частковою недостатністю слуху, яка не перешкоджає їм самостійно накопичити певний словниковий запас (часто неповний, дещо спотворений), оволодіти певною мірою граматичною будовою мовлення, хоча в цілому призводить до яскраво виразних порушень мовленнєвого розвитку.

Слабочуючою вважається дитина, якщо вона починає чути звуки в області 20-50 дБ і більше (туговухість першої ступені) і якщо вона чує звуки висотою ...
Слайд № 18

Слабочуючою вважається дитина, якщо вона починає чути звуки в області 20-50 дБ і більше (туговухість першої ступені) і якщо вона чує звуки висотою 50-70 дБ і більше (туговухість другого ступеня). Характеризуючи психічний розвиток цієї категорії осіб, необхідно відмітити певні відхилення від норми. Мовленнєвий недорозвиток набуває характеру вторинного відхилення, яке виникає як функціональне на фоні аномального розвитку психіки в цілому. Оскільки мовлення є складною системою, за допомогою якого передається і приймається закодована у словах інформація, то дитина з порушеннями слуху вже з самого раннього розвитку відчуває її недостатність.

Це ускладнює соціальну взаємодію такої дитини. Оскільки такі діти мають повноцінну інтелектуальну сферу і усвідомлюють свою аномальність, проблемні...
Слайд № 19

Це ускладнює соціальну взаємодію такої дитини. Оскільки такі діти мають повноцінну інтелектуальну сферу і усвідомлюють свою аномальність, проблемність, це ще більш негативно впливає на формування навичок соціальної взаємодії. Труднощі мовленнєвого спілкування є головною причиною виникнення конфліктних ситуацій з однолітками, формуванню в неї порушень емоційно-вольової сфери, проявів агресивності, егоїзму.

Серед найтиповіших особливостей мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями слуху – труднощі опанування лексичного значення слова. У таких дітей знач...
Слайд № 20

Серед найтиповіших особливостей мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями слуху – труднощі опанування лексичного значення слова. У таких дітей значення слів, особливо рідко уживаних, можуть бути недостатньо точними і диференційованими.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ С-Ц
Слайд № 21

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ С-Ц

Порівняй звуки: [С] [Ц] - ПРИГОЛОСНИЙ - ПРИГОЛОСНИЙ ГЛУХИЙ - ГЛУХИЙ ПЕРЕДНЬОЯЗИЧНИЙ - ПЕРЕДНЬОЯЗИЧНИЙ ЩІЛИННИЙ - ЩІЛИННИЙ
Слайд № 22

Порівняй звуки: [С] [Ц] - ПРИГОЛОСНИЙ - ПРИГОЛОСНИЙ ГЛУХИЙ - ГЛУХИЙ ПЕРЕДНЬОЯЗИЧНИЙ - ПЕРЕДНЬОЯЗИЧНИЙ ЩІЛИННИЙ - ЩІЛИННИЙ

Прочитай слова: Соловей, спів, сорока, сіроока, сич, співає, сидить, стрекоче. Концерт, цікавий, цимбали, синиця, горобці, цесарка.
Слайд № 23

Прочитай слова: Соловей, спів, сорока, сіроока, сич, співає, сидить, стрекоче. Концерт, цікавий, цимбали, синиця, горобці, цесарка.

Прочитай чистомовку: Живе в травичці коник, зелений стрибунець. Виспівує, як дзвоник – хоробрий молодець. Слоненятко, слон, слониха співають пісню ...
Слайд № 24

Прочитай чистомовку: Живе в травичці коник, зелений стрибунець. Виспівує, як дзвоник – хоробрий молодець. Слоненятко, слон, слониха співають пісню стиха. До пісень вони охочі, співають навіть серед ночі.

Говорячи про можливі помилки дітей з порушеннями слуху, варто виокремити групу словотвірних порушень. Дитина використовує в слові невідповідний суф...
Слайд № 25

Говорячи про можливі помилки дітей з порушеннями слуху, варто виокремити групу словотвірних порушень. Дитина використовує в слові невідповідний суфікс або префікс, пропускає ці морфеми або вставляє зайві. Такі помилки є результатом недостатнього опанування значення різних морфем. Дуже важливо розвивати всі види пам`яті та зорове сприймання. Для цього можна використати:

Говори не слово, а колір яким написано слово:   Жовтий, чорний, червоний, зелений Синій, червоний, жовтий, чорний Чорний, жовтий, червоний, зелений...
Слайд № 26

Говори не слово, а колір яким написано слово:   Жовтий, чорний, червоний, зелений Синій, червоний, жовтий, чорний Чорний, жовтий, червоний, зелений Червоний, чорний, зелений, синій Синій, зелений, жовтий, червоний Жовтий, червоний, чорний, червоний    

Таблиця Шульте 17 9 24 25 12 8 6 1 15 7 23 21 19 3 11 20 13 4 16 5 2 14 10 18 22
Слайд № 27

Таблиця Шульте 17 9 24 25 12 8 6 1 15 7 23 21 19 3 11 20 13 4 16 5 2 14 10 18 22

Користь дихальної гімнастики Дихальні вправи сприяють насиченню киснем кожної клітинки організму. Уміння керувати диханням сприяє вмінню керувати с...
Слайд № 28

Користь дихальної гімнастики Дихальні вправи сприяють насиченню киснем кожної клітинки організму. Уміння керувати диханням сприяє вмінню керувати собою. Крім того, правильне дихання стимулює роботу серця, головного мозку і нервової системи, позбавляє людину від багатьох хвороб, покращує травлення (перш ніж їжа переварена і засвоєна, вона повинна поглинути кисень з крові і окислитися). Дихальна гімнастика розвиває ще недосконалу дихальну систему дитини, зміцнює захисні сили організму і має ряд переваг.

 «Кулька луснула» Мета: формувати в дітей навички грудно-черевного дихання; вчити правильно стулювати уста, включати носове дихання, дбайливо стави...
Слайд № 29

 «Кулька луснула» Мета: формувати в дітей навички грудно-черевного дихання; вчити правильно стулювати уста, включати носове дихання, дбайливо ставитися до органа нюху. Хід: Ведучий пропонує «надути кульку». Надуваючи кульку, діти широко розводять руки в сторони й глибоко вдихають носом. Видихаючи повітря в уявну кульку через рот, вимовляють: «Ф-ф-ф», повільно з'єднуючи долоні під «кулькою». Потім на оплеск ведучого "кулька лускається" - діти плещуть у долоні. З кульки виходить повітря — діти вимовляють: «Ш-ш-ш», витягаючи губи трубочкою, й кладуть руки на коліна.

Кожна дитина має свої особливості розвитку, свої таланти, сильні та слабкі сторони. У дітей з особливими освітніми потребами просто свої особливі “...
Слайд № 30

Кожна дитина має свої особливості розвитку, свої таланти, сильні та слабкі сторони. У дітей з особливими освітніми потребами просто свої особливі “ системні налаштування” і їм теж життєво необхідно навчатися, спілкуватися, товаришувати… Кожен учень повинен отримувати в школі "порцію" педагогічної уваги і піклування про його зростання і формування особистості, на що спрямовані диференціація та індивідуалізація навчання і виховання.

Дякую за увагу!
Слайд № 31

Дякую за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.