Положення про методичні об'єднання

Опис документу:
Методичне об'єднання (далі МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Положення

про методичні об'єднання

1. Загальні положення

1.1. Методичне об'єднання (далі МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.

1.2. МО створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом .

1.3. Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів.

1.4. Голова МО вчителів - предметників працює на державних (громадських) засадах, його затверджують наказом по школі.

1.5. До МО належать педагоги одного чи кількох близьких за змістом освіти предметів.

1.6. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

1.7. МО підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НВР.

2. Завдання та напрями діяльності МО

2.1. Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні.

2.2. Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.

2.3. Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

2.4. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми міністерства освіти .

2.5. Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчальної роботи .

2.6. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

2.7. Координація навчально-виховної діяльності вчителів та організації їхньої взаємодії в педагогічному процесі.

2.8. Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час.

2.9. Конкурси методичних знахідок серед педагогів МО.

3. Організація роботи МО

3.1. Роботу вчителів – предметників у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги та взаємоконтролю.

3.2. Роботу МО організовує голова МО, якого призначає адміністрація або обирають члени серед педагогів, які користуються повагою.

4. Завдання голови МО

4.1. Аналіз результатів організації вчителем навчально-виховної діяльності учнів із предметів, що є складовими МО.

4.2. Організація взаємодії вчителів МО, вивчення стану викладання предмета, ведення вчителем шкільної документації.

4.3. Організація взаємо відвідування уроків, позакласних заходів із предметів, що є складовими МО, та взаємодопомога.

4.4. Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих та новопризначених.

5. Обов'язки голови МО

5.1. Голова МО проводить засідання не менш як 4 рази на рік згідно з планом.

5.2. Голова МО складає план роботи на навчальний рік, який узгоджує з учителями-предметниками.

5.3. Голова МО звітує про свою роботу перед педагогічною радою не менш як раз на рік .

5.4. Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником з НВР організовує вивчення стану викладання предмета (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями-предметниками.

6. Права голови МО

6.1. Голова МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим МО, шкільної документації вчителів, які входять до складу МО .

6.2. Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу в гімназії, виконання трудової дисципліни вчителями, які входять до складу МО.

6.3. Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.

6.4. Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

6.5. Ставити питання перед адміністрацією про заохочення вчителів.

7. Обов'язки вчителів, які входять до складу МО

7.1. Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності школи, МО, особисто вчителя.

7.2. Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).

7.3. Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров'я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.

7.4. Організовувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та вчителями щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.

8. Права вчителів, які входять до складу МО

8.1 Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

8.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в школі.

8.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

9. Документація МО

9.1. Положення про МО.

9.2. Аналіз роботи МО за рік, що минув.

9.3. План роботи на рік.

9.4. Протоколи засідань.

9.5. План атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки; банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад.

9.6. Необхідна документація для організації діяльності в МО в табличній формі.

9.7. Інструктивно-методичні документи.

9.8. Методична база доробків учителів МО.

9.9. Тематичне планування роботи вчителів МО в табличній формі.

10. Керівництво діяльністю МО

Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НВР.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн