Методичка "Організація методичної роботи в школі"

Опис документу:
Методичка "Організація методичної роботи в школі" на допомогу заступнику директора з НВР містить: перелік документації заступника директора з методичної роботи, положення про шкільний методичний кабінет, про проблемну та творчу групи вчителів, програму «Школи молодого вчителя» та інше.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Організація методичної роботи в школі

Перелік документації заступника директора

з методичної роботи

 1. Наказ про розподіл функціональних обовязків.

 2. Наказ про призначення голів методичних обєднань, керівників творчих груп, ШМВ тощо.

 3. Структура методичної роботи.

 4. Програма розвитку методичної служби школи.

 5. Розділ річного плану «Методична робота. Робота з педагогічними кадрами».

 6. Наказ «Про підсумки методичної роботи за минулий навчальний рік»

 7. Наказ «Про організацію методичної роботи в новому навчальному році».

 8. Банк даних про педагогічних працівників.

 9. Циклограма роботи заступника директора з методичної роботи.

 10. План-сітка методичної роботи на місяць.

 11. План роботи з молодими спеціалістами.

 12. Положення про методичні обєднання.

 13. Інформація про навчальні програми і їх навчально-методичне забезпечення.

 14. Програми факультативів і предметних гуртків, курсів за вибором.

 15. План проведення методичного тижня ( якщо такий передбачено планом роботи на навчальний рік).

 16. Перспективний план атестації педагогічних працівників.

 17. Графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 18. Графік і плани проведення предметних тижнів.

 19. Графік проведення семінарів, конференцій, круглих столів, творчих звітів, ділових ігор, методичних виставок, педагогічних читань тощо.

 20. Графік проведення відкритих уроків учителями (за планами ШМО).

 21. Відомості про професійні потреби вчителів.

 22. Відомості про проблемні теми вчителів і форми їх узагальнення.

 23. Інформаційно-аналітична і звітна документація з методичної роботи.

У кабінеті заступника директора з методичної роботи має бути така документація:

І. Папки

1. Статут школи.

2. Нормативно-правові документи (зовнішні):

- Закон про освіту.

- Конвенція про права дитини

- інструкції, накази з методичної роботи і їх картотека

3. Нормативно-правові документи (внутрішні):

- накази;

- розпорядження тощо

4. Планово-прогностична діяльність:

- розділ плану «Методична робота. Робота з педагогічними кадрами»

- план методичної роботи

- план роботи методичної ради школи

- плани роботи ШМО

- плани проведення методичного та предметного тижнів

- програма роботи над проблемною темою закладу освіти тощо

5. Інформаційно-аналітичні матеріали:

- довідки з методичної роботи ( інформаційні, аналітичні тощо)

6.Кадровий склад школи (банк даних про педагогічних працівників):

- кількісний і якісний склад

- вік

- загальний і педагогічний стаж

- освіта

-фах

7. Положення про:

- ШМО

- методичну раду школи

- предметні олімпіади, конкурси тощо

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку:

- розпорядок робочого часу вчителів, класних керівників, голів ШМО

- режим роботи методичного кабінету, бібліотеки

- розклад дзвінків тощо

9. Функціональні обов’язки:

- вчителів

- голів ШМО

- класних керівників

10. Атестація:

- положення про атестацію

- перспективний план

- графік проходження атестації на 5 років

- графік проходження атестації в поточному році

11. Підвищення кваліфікації:

- відомості про професійні потреби вчителів ( діагностичні матеріали, анкети тощо)

- перспективний план проходження курсової перепідготовки на 5 років

- графік проходження курсової перепідготовки в поточному році

- план відвідування занять, семінарів при РМК, ДОІППО

- теми самоосвіти вчителів та форми узагальнення матеріалів (результати роботи над темою)

12. Творчі групи вчителів.

13. Робота з молодими спеціалістами:

- банк даних

- відомості про професійні потреби вчителів (за результатами анкетування, співбесід, діагностування, досліджень, відвідування уроків)

- плани роботи (складаються разом із наставниками)

- розклад занять «Школи молодого вчителя»

14. Науково-дослідницька діяльність учнів:

- теми, предмети, класи, окремі учні

- керівники

15. Видавнича діяльність:

- статті, збірники тощо

- навчально-методична література (методичні посібники, дидактичний матеріал, наочні посібники тощо)

16. Навчально-методичне забезпечення:

- державні стандарти

- програми, їх методичне забезпечення

17. Календарно-тематичне планування:

- навчальні предмети

- факультативи

- курси за вибором

- гуртки

18. Папка заступника директора з питань методичної роботи:

- наказ про розподіл функціональних обовязків

Власні плани роботи (на рік, на місяць, на тиждень)

19. Звіти. Підсумки (за семестр, рік):

- заступника директора з питань організації МР

- голів ШМО

- керівників факультативів, курсів за вибором, гуртків

- творчих груп тощо

20. Конкурси (професійні) :

- Положення про проведення конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року» тощо

- плани проведення конкурсів

- списки учасників

- банк даних учасників

- списки журі

- графіки відкритих уроків, заходів тощо

ІІ. Зошити, журнали

 1. Наради у заступника директора

 2. Наради у директора

 3. Наради з учителями, класними керівниками (з методичної роботи)

 4. Відвідування уроків

 5. Відвідування позакласних заходів (за предметами)

 6. Індивідуальна робота з педагогічними працівниками (бесіди)

 7. Групові консультації (тематичні)

 8. Робота з громадськістю

 9. Перевірка документації з методичної роботи.

ШКІЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 1. Загальні положення

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його завідувач, якого обирають терміном на 2 роки з числа досвідчених працівників ( вчитель-методист, старший учитель) Він працює на громадських засадах.

Методичний кабінет діє під керівництвом заступника директора школи та методичної ради, яка спрямовує і координує всі напрями його діяльності.

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Згідно з чинними нормативними документами, педагогічна рада школи періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету.

 1. Завдання діяльності методичного кабінету

 • Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби школи.

 • Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.

 • Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.

 • Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності й вдосконалення фахової підготовки вчителів.

 • Задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації.

 • Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

 1. Основні напрями роботи методичного кабінету

 • Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.

 • Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості.

 • Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.

 • Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.

 • Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів ( науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок, презентація кращого досвіду роботи вчителів школи, здійснення наставництва, стажування молодих учителів, сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі).

 • Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

 1. Перелік матеріалів, які зберігаються в методичному кабінеті

У методичному кабінеті закладу мають бути такі матеріали:

а) нормативно-правові документи:

- Конституція України, закони України про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи МОН України, обласного управління освіти;

- документи з питань педагогіки та психології;

- положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;

- інформаційні збірники МОН України, ЗОІППО, районного відділу освіти.

б) шкільна документація

- наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

- навчальний план школи;

- перспективний та річний плани роботи школи;

- контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації ( навчальні програми);

- графіки проведення контрольних робіт;

- розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

- документація з питань атестації педагогів;

- матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

в) програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

- документація методичної ради школи ( план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);

- документація ШМО ( окрема папка на кожне методичне обєднання): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки;

- матеріали діяльності інших методичних підструктур ( творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів), творчих звітів вчителів тощо;

- документація школи молодого вчителя;

- матеріали вивчення, узагальнення та поширення ППД;

- тематичні папки (з організації виховної роботи, загальної методики викладання, зразки оформлення шкільної документації, методичні рекомендації РМК, рекомендації ДОІППО);

- банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій.

г) основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

- аналітичні матеріали шкільного моніторингу з кожного навчального предмету (результати оцінювання знань, семестрових та річних контрольних робіт, ДПА);

- матеріали для організації контролю знань;

- матеріали роботи з обдарованими дітьми (план роботи з обдарованими дітьми, результати участі учнів в І,ІІ,ІІІ етапах олімпіад, МАН тощо);

- інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

- анкети, схеми аналізу уроків (картки для аналізу, карти-схеми самоаналізу);

- тексти контрольних робіт, зразки завдань до ДПА;

- зразки поурочних планів;

- методичні розробки вчителів;

- рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;

-критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з різних навчальних предметів;

- наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;

- методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів;

- зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;

- матеріали проведення шкільних предметних тижнів;

- матеріали для оформлення шкільних предметних кабінетів.

д)діагностичні матеріали:

- результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);

- моніторинг педагогічної діяльності вчителів (анкетування, результати самоаналізу уроків та аналізу уроків своїх колег);

- матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами.

е) матеріали з позакласної роботи:

- плани робот предметних гуртків;

- матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

-матеріали для роботи з батьками;

-матеріали на допомогу класним керівникам.

є) папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів ( шкільних, районних, обласних):

ж) картотеки:

- статей періодичної преси на педагогічні теми;

- публікацій у фаховій періодиці та методичній літературі ( з кожного предмету);

- обліку ППД.

5. Бібліотека методичного кабінету (предметно-тематичний розподіл)

- Підшивки загальнопедагогічних газет і журналів .

- Підшивки фахових журналів і газет.

- Спеціальна , загальнопедагоігчна література.

До обладнання методичного кабінету належать узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителів (портфоліо), система постійних та динамічних стендів:

 • Державна підсумкова атестація

 • Від атестації до атестації

 • Інноваційні педагогічні технології

 • Обдаровані діти

 • На допомогу класному керівникові

 • На допомогу молодому вчителеві

Орієнтовний перелік заходів

з методичного забезпечення навчального процесу в школі

Заходи

Періодичність проведення

Максимальна кількість питань, які мають розглядатися

1

Засідання методичної ради

Раз на 2 місяці

2-3

2

Конференції

Раз на 2-3 роки

2-3

3

Конкурси педагогічної майстерності

Раз на рік

-----

4

Конкурс на кращий комплект дидактичних матеріалів

Раз на рік

------

5

Конкурс на кращий навчальний кабінет, класну кімнату

Наприкінці навчального року

-----

6

Оперативні наради

2 рази на місяць

2-3

7

Засідання ШМО, проблемних семінарів, творчих груп тощо

4-5 разів на рік

2-3

8

Установча методична нарада

На початку навчального року

3-4

9

Наради ШМО

У разі потреби

2-3

10

Відкриті уроки

За планами ШМО

2-4 уроки на семестр

11

Методичний тиждень

Раз на рік

5-6

12

Предметні тижні

1-2рази на місяць

----

13

Відвідування уроків, співбесіди з вчителями-предметниками, консультації

За графіком ВШК

14

Школа молодого вчителя

Раз на місяць

1-2

15

Школа педагогічної майстерності

Раз на місяць

1-2

ОРІЄНТОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про проблемну групу вчителів

 1. Загальні положення:

 • проблемна група об’єднує вчителів, котрі цікавляться якоюсь фаховою професійною методичною проблемою та бажають вивчити її глибше;

 • проблемна група є самостійною ланкою методичної роботи і суб’єктом внутрішньошкільного управління.

 1. Завдання проблемної групи:

 • вивчення відповідної проблеми з метою підвищення професійної компетентності вчителів.

 1. Організація роботи:

 • проблемну групу очолює вчитель, добре обізнаний з даною темою;

 • проблемна група працює за планом;

 • засідання проводяться раз на 2 місяці.

 1. Документація і звітність:

 • план роботи групи фіксується в окремому журналі;

 • засідання протоколюються;

 • аналіз про діяльність групи подається методичній раді наприкінці навчального року.

Про творчі групи

Творчі групи вчителів – це групи педагогів, різних за фахом, які займаються вивченням, освоєнням, упровадженням якоїсь однієї загальної проблеми колег-однодумців.

Мета створення: обєднання педагогів-дослідників.

Зміст :

 • вивчення відповідної проблеми, висунення гіпотези;

 • апробування ідеї у практичній діяльності.

Щоденник експерименту, інновації:

 • запис результатів, аналізів контрольних, перевірних зрізів;

 • порівняння знань і вмінь з попередніми, з вимогами програми, із тими, що очікуються за гіпотезою;

 • параметри, за якими фіксуються зміни в учнів.

Напрями роботи

 1. Навчальна робота:

 • реалізація системного підходу до навчання;

 • створення психолого-педагогічних конструкцій навчального процесу ( мета, типи звязків, результат, прогнозування і конструювання навчального процесу).

 1. Методична робота :

 • консультації за розробленою тематикою;

 • розробка методичної документації ( програм, конспектів уроків, занять, навчальних посібників, рекомендацій тощо);

 • розробка і практичне використання в навчальному процесі активних форм навчання, тренінгів, мозкових штурмів, дискусій, дебатів тощо;

 • організація реферативно-дослідницької роботи вчителів ( вивчення, аналіз психолого-педагогічної літератури).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ШМО

Науково-методична проблема школи :

Науково-методична проблема ШМО:

Мета :

Завдання :

І Вступ

1. Аналіз роботи ШМО за минулий навчальний рік:

- над якою проблемою працювало ШМО;

- над вирішенням яких завдань ;

- стан викладання предмету за минулий навчальний рік ( контрольні зрізи, ДПА, засвоєння Державних стандартів по рівнях);

- участь вчителів в конкурсах педмайстерності, фахових конкурсах, розповсюдження ППД вчителів району;

- робота з обдарованими учнями ( за результати олімпіад, МАН, конкурсів);

- атестація педагогічних кадрів;

- робота з молодими вчителями;

- недоліки в роботі ШМО.

2. Основні завдання на новий навчальний рік.

ІІ Якісний склад вчителів

ПІБ вчителя

освіта

Рік народження

Педстаж

Курси

Атестація

Категорія, звання

Заохочення

Позакласна робота

Проблемне питання

ІІІ. Організація самоосвітньої роботи

ПІБ вчителя

Тема самоосвіти

Вид

узагальнення

Термін виконання

Відкритий урок, доповідь, реферат, виступи на ШМО, друкування в фахових журналах

ІУ. Вивчення, узагальнення і впровадження ППД:

 • вивчення й узагальнення ППД вчителів ;

 • пропаганда та впровадження в практику сучасних досягнень педагогічної психологічної науки, досягнень учителів, держави, області, району, використання досвіду у своїй практиці;

 • організація відкритих уроків.

У. Робота з учителями-початківцями :

ПІБ молодого вчителя

ПІБ наставника

Зміст роботи ( форми, методи)

УІ. Позакласна робота

1. Факультативи та їх керівники.

2. Організація та проведення предметних олімпіад, МАН, конкурсів

3. Виховні години, позакласні заходи.

4. Проведення тижнів знань.

УІІ. Тематика засідань ШМО

Тематика засідання

Дата та місце проведення

Форма проведення

Відповідальні

Примітки

Завдання членам ШМО в період між засіданнями

1.

2.

3.

Орієнтовна структура засідання ШМО :

1. Основне питання ( доповідь, відкритий урок)

2. Вивчення складних розділів програми

3. Ознайомлення з новинками літератури

4. Загально районні питання

На засіданнях ШМО розглядаються такі питання :

 • урядові документи про школу, нормативні документи з предметів

 • заслуховуються звіти про самоосвіту

 • заслуховуються звіти про впровадження ППД

 • підсумки роботи між засіданнями

 • підсумки позакласної роботи

 • огляд методичної літератури, новинок публікації з питань викладання даного предмета

 • обговорення відкритих уроків

 • організація роботи ШМО з впровадження Законів України, Державних стандартів освіти тощо

Зразок

Протокол

засідання шкільного методичного об'єднання вчителів

_______________________

__________ від «__»_________р.

Присутні:

Відсутні

Порядок денний :

1.

2.

3.

Рекомендації

1._________________________________________________( термін)

2._________________________________________________( термін)

3._________________________________________________( термін)

Рекомендації надаються конкретні, з кожного питання окремо

із зазначенням терміну виконання

Циклограма методичної роботи на навчальний рік

Форми роботи

Місяці

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

Засідання методичної ради

+

+

+

+

Засідання педагогічної ради

+

+

+

+

+

Методичні оперативки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ШМО

+

+

+

+

+

Предметні тижні

+

+

+

+

+

+

+

Тиждень педмайстерності

+

Творчі звіти

+

Методичні виставки

+

+

Курсова перепідготовка

Самоосвіта

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Методичні консультації

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

РОБОТА З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ

Програма «Школа молодого вчителя»

№ п/п

Тема

Зміст

Форми та методи

Відповідальні

1

Загальні засади організації навчання в школі

1.1. Нормативно-правова база: Закони України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Положення про навчально-виховний заклад системи освіти,

1.2. Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, техніка безпеки в навчальному закладі.

Бесіда, інструктаж

Адміністрація школи

2

Організація навчально-виховного процесу з предмета

2.1.Структура навчальної програми з предмета.

2.2. Календарно-тематичне планування.

2.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.4. Ведення шкільної документації з предмета

Практичне заняття

Керівник школи молодого вчителя, адміністрація школи

3

Процес навчання

3.1.Структура процесу навчання.

3.2. Компоненти навчання.

3.3.Принципи та правила навчання.

3.4. Функції навчання.

3.5. Етапи навчального процесу.

3.6. Рушійні сили навчання

Теоретичний семінар

Керівник школи молодого

4

Пізнавальна діяльність школярів

4.1. Психологічні особливості пізнавальної діяльності школярів.

4.2. Способи формування пізнавального інтересу учнів.

4.3. Мотиви навчання.

Семінар-тренінг

Психолог, Керівник школи молодого

5

Методи навчання

5.1.Суть і функції методів навчання.

5.2. Класифікація методів навчання.

5.3. Словесні методи навчання.

5.4. Наочні методи навчання

5.5. Практичні методи навчання.

5.6. Логічні методи навчання.

5.7. Методи контролю знань учнів

5.8. Ігрові методи навчання

5.9. Методи самоуправління НВП

Семінар-практикум

Керівник школи молодого вчителя, вчителі-наставники, вчителі-методисти.

6

Форми навчання учнів

6.1.Урок – головна форма організації НВП.

6.2. Функції уроку. Мета уроку.

6.3. Типи уроків.

6.4. Вимоги до сучасного уроку.

6.5. Конструювання уроку за метою, дидактичними завданнями та змістом навчального матеріалу.

6.6. Вибір методів навчання.

6.7. Відкритий урок: особливості підготовки та проведення.

6.8. Аналіз і самоаналіз проведеного уроку.

6.9. Інші форми навчання: екскурсії, семінари, факультативи тощо.

6.10. Нетрадиційні форми навчальних занять

Теоретичний семінар. Практичне заняття.

Відкриті уроки молодих вчителів та їх обговорення. Семінар-практикум

керівник школи молодого вчителя, вчителі-наставники, вчителі-методисти, адміністрація школи

7

Виховання учнів у школі

7.1. Суть і зміст процесу виховання.

7.2. Форми та види виховних заходів.

7.3. Методи виховання учнів.

7.4. Національний характер виховання.

7.5. Критерії вихованості особистості

7.6. Особистісно зорієнтоване виховання школярів

Проблемний семінар

Керівник школи молодого

8

Роль учителя в НВП

8.1.Особистість учителя як чинник навчання.

8.2. Вимоги до вчителя.

8.3.Програма самореалізації вчителя

Конференція

керівник школи молодого вчителя

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

Індивідуальний план стажування складає молодий вчитель під безпосереднім керівництвом педагога-наставника, призначеного керівником на період першого року роботи в школі. План затверджується директором школи або його заступником з НВР.

 1. Навчальна робота:

 • ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку;

 • ознайомитися з навчально-методичною базою кабінету;

 • ознайомитися з перспективним та поточним плануванням роботи школи;

 • детально ознайомитися з навчальною програмою з предмета та пояснювальною запискою до неї;

 • ознайомитися з вимогами до ведення шкільної документації;

 • брати участь у плануванні роботи школи;

 • спланувати навчально-виховну та позакласну роботу з предмета;

 • підготувати тексти диференційованих завдань, контрольних, практичних, лабораторних робіт.;

 • виготовити наочні посібники( вказати).

 1. Виховна робота:

 • ознайомитися зі змістом та формами позакласної виховної роботи, вимогами до планування;

 • ознайомитися з календарем знаменних та памятних дат на навчальний рік;

 • освоїти орієнтовну програму вивчення індивідуальних особливостей учнів;

 • скласти план виховної роботи класного керівника;

 • вивчити особовий склад учнів класу, їхні індивідуальні особливості;

 • налаштувати звязок з батьками учнів;

 • провести класні години за визначеною тематикою;

 • провести інформаційні години;

 • підготувати і провести батьківські збори за визначеною тематикою;

 • написати психолого-педагогічну характеристику класного колективу.

 1. Методична робота:

 • брати активну участь у районних та шкільних методичних заходах та в роботі школи молодого вчителя;

 • ознайомитися з дидактичними вимогами до складання плану-конспекту уроку;

 • ознайомитися зі схемами аналізу та самоаналізу уроку, виховного заходу;

 • ознайомитися з методичною літературою з фаху, яка є в шкільній бібліотеці, кабінеті;

 • вивчити картотеку ППД з предмета;

 • вивчити досвід роботи наставника;

 • відвідати уроки ( вказати);

 • провести відкриті уроки ( вказати);

 • працювати над створенням власної картотеки літератури з предмета;

 • зробити зріз знань учнів, розробити план корекції знань.

 1. Громадська робота:

 • підготувати і провести бесіди, лекції та інші заходи ( вказати);

 • брати активну участь у роботі молодіжних організацій школи;

 • виконувати доручення адміністрації, педагогічного колективу.

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ

Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною, методичною, педагогічною, психологічною темою ( проблемою).

Ця тема не може бути кимось запропонована, вона має випливати з професійного інтересу вчителя.

Орієнтовні теми( проблеми), які цікавлять учителів, спонукають до пошуку, досліджень, експериментів, глибокого вивчення й апробації.

 1. Методика проведення інтегрованих уроків.

 2. Управління пізнавальною і творчою діяльністю учнів на уроці.

 3. Використання інтерактивних методів навчання на уроці.

 4. Метод проектів у НВП.

 5. Навчання учнів аналізу й оцінювання власної діяльності.

 6. Моніторинг навчальних досягнень учнів.

 7. Психологічні особливості підлітків.

 8. Особистісно зорієнтоване навчання і виховання.

 9. Система роботи зі здібними, обдарованими дітьми.

 10. Організація науково-дослідницької діяльності учнів на міжпредметній основі.

 11. Використання навчальних екскурсій як форми активізації пізнавальної діяльності учнів.

 12. Властивості, особливості й активізація памяті дітей.

 13. Оптимальні способи повторення вивченого матеріалу.

 14. Інновації в освіті.

 15. Дослідження причин зниження читацького інтересу підлітків.

 16. Створення належного психологічного клімату в процесі навчання.

 17. Створення ситуацій успіху на уроках.

 18. Навчання учнів роботі з першоджерелами.

 19. Використання діалогічного і монологічного мовлення в навчальному процесі.

 20. Шкільна лекція.

 21. Нестандартні підходи до стандартного уроку.

 22. Міжпредметні звязки в процесі викладання основ наук.

 23. Організація самостійної роботи учнів на уроці, впровадження способів само- і взаємоперевірки, само- і взаємооцінювання.

 24. Наукова дискусія як засіб навчання.

 25. Освоєння нових освітніх технологій, які дозволять знизити навчальне навантаження і підвищити якість уроків.

 26. Розробка системи творчих завдань для учнів.

Карта особистісного зростання педагога

Навчальний рік______________________________________

Прізвище, імя, по батькові____________________________

Предмет____________________________________________

Науково-методична проблема__________________________

Кількість років роботи над проблемою___________________

Самооцінка професійної підготовки ( за 12-бальною шкалою):

 • змісту предмета______________________________________

 • планування__________________________________________

 • методики викладання_________________________________

 • педагогіки__________________________________________

 • психології__________________________________________

Опрацьована література__________________________________

Виступи і доповіді ( на засіданнях педради, ШМО, семінарах)

теоретичні викладки____________________________________

з досвіду роботи________________________________________

Участь у загальношкільних методичних заходах

_______________________________________________________

Відвідування відкритих уроків, виховних заходів

_______________________________________________________

Вивчення ППД

_______________________________________________________

Участь в роботі ШМО

_______________________________________________________

Громадська діяльність____________________________________

Результати роботи:

 • результати атестації_____________________________________;

 • оприлюднення свого досвіду______________________________;

 • участь учнів в предметних олімпіадах_______________________;

 • участь учнів в МАН______________________________________;

 • участь учнів в інших конкурсах_____________________________;

 • результати навчальних досягнень учнів______________________;

 • особиста науково-дослідницька робота_______________________.

Прогнози та плани на наступний навчальний рік

Пропозиції щодо організації науково-методичної роботи на наступний навчальний рік_____________________________________________.

Перспективний план самоосвіти вчителя біології

на 2018 / 2022 роки

Проблема: «Формування екологічної культури, гармонійних відносин людини з природою, дбайливого ставлення до природи. Охорони навколишнього середовища»

Тема

Навчальний рік

1. Синтез екологічних знань та етичних відносин з природою на уроках біології, географії і в позаурочний час

2018-2019

2. Збагачення словникового запасу з екології

2019-2020

3.Формування практичних навичок з охорони природи під час позакласної гурткової та природоохоронної діяльності учнів

2020-2021

4.Формування загальнолюдських рис характеру

2020-2021

5.Вивчення нових передових технологій у промисловості та с/г, екологічно сприятливих для впровадження в практику майбутнього

2020-2021

6.Інтегрована система навчання як метод створення ефективної екологічної освіти й виховання

2021-2012

7. Створення банку екологічної інформації рідного краю.

2021-2012

8. Участь учнів у процесі вироблення і прийняття рішень з найважливіших практичних завдань з екології

2021-2012

Річний план самоосвіти вчителя біології з проблеми:

«Синтез екологічних на уроках біології, географії як засіб екологічного бачення та формування практичних навичок екологічної освіти»

на ________н.рік

 1. Систематична самоосвіта з питань екології, ознайомлення з науковою літературою і періодичною пресою.

Протягом року.

 1. Виступ на ШМО природничого циклу з доповіддю «____________»

Березень_____року

3. Формування екологічного світогляду учнів через:

- творчі роботи;

- створення екологічного клубу;

- роботу зі здібними та обдарованими учнями, пошукову діяльність.

Протягом року

4. Створення банку інформації з питань екології.

Протягом року

 1. Активна співпраця з науковцями ЗНУ та лабораторій екологічного моніторингу підприємств.

Протягом року

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ РОБОТИ

НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Дослідження єдиної методичної теми ( проблеми) – центральна ланка в методичній роботі. Ця робота здійснюється в чотири етапи:

 1. Діагностичний.

 2. Теоретичний ( дослідження проблеми).

 3. Практичний ( дослідження проблеми).

 4. Підбиття підсумків роботи над проблемою. Пропаганда ППД.

Робота над єдиною методичною проблемою повинна чітко простежуватися як у діяльності педагогічної ради – головного органу методичної роботи, так і в роботі методичної ради, ШМО, творчих груп, динамічних груп, при проведенні семінарів, нарад, педагогічних читань, конференцій тощо, а також в індивідуальній самоосвітній роботі кожного педагога закладу.

Зразок.

Проблема : «Метод проектів як технологія особистісно орієнтованого навчання».

Протиріччя, суперечності в НВП:____________________________________

Шляхи подолання суперечностей:___________________________________

Мета програми:____________________________________________________

Завдання програми:________________________________________________

Основні керівні документи:_________________________________________

Етапи програми

І етап – підготовчий – діяльнісно-прогностичний (01.09.2019 – 01.01.2020)

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення умов переходу на нову технологію навчання.

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________

Форми і методи роботи. Очікувані результати (планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)

Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результати

ІІ етап – опанування науково-теоретичних основ і технології методу проектів педагогічним колективом та учнями - конструктивно-моделюючий (01.01.2020 – 01.09.2020)

Основні завдання: мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу опанування нової технології навчання.

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________

Форми і методи роботи. Очікувані результати (планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)

Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результати

ІІІ етап – реалізація технології методу проектів в освітньому процесі закладу - апробаційно-впроваджувальний (01.09.2020 – 31.05.2021)

Основні завдання: спрямована організація досвіду з реалізації методу проектів у роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, що мають проблеми в опануванні нової технології

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________

Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)

Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результати

ІУ етап – аналіз результатів опанування методу проектів, узагальнення досвіду роботи колективу над інноваційною технологією – етап стабільного функціонування та рефлексійної аналітики (01.09.2021- 31.05.2022)

Основні завдання: обробка даних отриманих у результаті опанування нової технології, узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання учасників інновації, висвітлення досвіду в засобах масової інформації

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________

Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)

Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результати

Структура роботи

педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою

Підвищення рівня розвитку учнів, якості знань

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
2
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!