Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ БІЛОВОДСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Опис документу:
Методичні об’єднання створюються за наявності трьох та більше педагогічних працівників певного напряму діяльності гуртків, творчих об’єднань. Керівництво роботою МО здійснює голова об’єднання, який обирається з найбільш досвідчених педагогів і затверджується наказом директора центру творчості на початку навчального року.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Автор: керівник гуртка художньо – естетичного напрямку,

методист з дитячих організацій – Запорізька Неля Миколаївна

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

БІЛОВОДСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Схвалено Затверджую

На засідання методичної ради Директор БРЦДЮТ

БРЦДЮТ протокол №____ __________________

від «___ »_____ 20__ р. «___» _______ 20____ р.

Голова методичної ради БРЦДЮТ

_____________________

1.Загальні положення

1.1. Методичне об’єднання(далі МО) – структурний підрозділ науково – методичної роботи в БРЦДЮТ, який координує методичну, організаційну роботу педагогів за напрямами діяльності гуртків, інших творчих об’єднань.

1.2. Методичні об’єднання створюються за наявності трьох та більше педагогічних працівників певного напряму діяльності гуртків, творчих об’єднань. Керівництво роботою МО здійснює голова об’єднання, який обирається з найбільш досвідчених педагогів і затверджується наказом директора центру творчості на початку навчального року.

1.3. У своїй діяльності МО керується Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, цим Положенням.

2. Мета,завдання та зміст діяльності МО

2.1. Метою діяльності методичного об’єднання є забезпечення якості освіти, ефективності впровадження інновацій у практику діяльності педагогів певного напряму.

2.2. Основними завданнями МО є:

 • поглиблене вивчення методики реалізації певної навчальної програми;

 • проведення індивідуальних та колективних форм науково – методичної роботи з педагогічними працівниками певного професійного спрямування;

 • залучення педагогів до науково – дослідницької роботи;

 • надання допомоги у роботі з самоосвіти, в індивідуальний методичній роботі, експериментально – дослідній діяльності;

 • оперативне вивчення та обговорення нормативних актів, документів із проблем позашкільної освіти;

 • огляд новинок науково – методичної літератури;

 • ознайомлення педагогів із досягненнями педагогічної науки і педагогічного досвіду.

2.3. Визначення змісту, форм і методів роботи МО здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей педагогічних працівників.

2.4. Основним змістом роботи МО є:

 • розробка, розгляд робочої навчально – програмної документації, її аналіз , внесення коректив у навчальні програми;

 • оновлення змісту навчання і виховання учнів;

 • аналіз стану і результатів навчально – виховного процесу, якості освіти;

 • організація наставництва, надання допомоги молодим педагогам у підготовці і проведенні занять, організація взаємовідвідування занять та їх обговорення.

 • організація та проведення конкурсів ;

 • вивчення нормативних документів, ознайомлення з новими науково – методичними рекомендаціями, статтями в педагогічних виданнях щодо змісту та методики навчально – виховної роботи;

 • вироблення єдиних підходів, критеріїв, норм і вимог до оцінки результатів освітньої діяльності педагогів і учнів;

 • вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання і виховання;

 • внесення пропозицій щодо атестації педагогів.

3.Організація роботи МО

3.1. Роботу МО організовує голова МО. Голова проводить засідання не менше як 4 рази на рік згідно з планом.

3.2.План роботи МО розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогів даного напрямку та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників. План роботи МО затверджується науково – методичною радою БРЦДЮТ.

3.3.Голова МО звітує про свою роботу перед педагогічною радою закладу не менше як раз на рік.

3.4. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з навчально – виховної роботи, або директор БРЦДЮТ.

4.Документація МО.

 • положення про МО;

 • план роботи МО на рік з аналізом роботи за минулий рік;

 • протоколи засідань;

 • інструктивно – методичні матеріали;

 • методичний банк доробків педагогів МО.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили