Планування ШМО вчителів початкових класів

Опис документу:
Річний план шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів на 2018-2019 навчальний рік. Науково – методична проблема, над виконанням якої працює колектив вчителів початкових класів КЗ «Компаніївське НВО»: «Функції та форма проведення сучасного уроку в системі особистісно – орієнтованого навчання»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Комунальний заклад

«Компаніївське навчально-виховне обєднання»

Компаніївської селищної ради

Кіровоградської області

План роботи

методичного об`єднання

вчителів початкових класів

на 2018/2019 навчальний рік

Обговорено і затверджено на засіданні

шкільного методичного обєднання

29 серпня 2018 року

Голова ШМО Бутько О.А.

Науково – методична проблема,

над виконанням якої працює колектив вчителів

КЗ «Компаніївське НВО»

Нові прогресивні технології та фахова компетентність учителя як важливі умови підвищення якості освіти та формування компетентного випускника

Науково – методична проблема,

над виконанням якої працює колектив вчителів початкових класів

КЗ «Компаніївське НВО»

«Функції та форма проведення сучасного уроку в системі особистісно – орієнтованого навчання»

Завдання методичного об’єднання

вчителів початкових класі

 1. Перехід на особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи в організації роботи членів ШМО.

 2. Створення умов для успішного впровадження нового освітнього стандарту на засадах компетентнісного підходу.

 3. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних знань, умінь і навичок.

 4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

 5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

 6. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності чнів.

 7. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які не встигають.

 8. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу.

 9. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

 10. Поповнити «банк ідей» педагогічної творчості вчителя.

 11. Активно брати участь у інтерактивних конкурсах та дистанційному навчанні.

Напрямки роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів

І. Діагностично-прогностичний напрям:

 • створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;

 • вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання;

 • створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет;

 • стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу;

 • вдосконалення навчально-виховного процесу.

ІІ. Навчально-методичний напрям:

 • забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;

 • моделювання продуктивної технології інноваційного навчально-виховного процесу;

 • теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення навчально-виховного процесу;

 • використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;

 • методичний супровід атестації педагогічних кадрів.

ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:

 • підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

 • координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

 • розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів;

 • планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в між атестаційний період.

Проблемні методичні питання вчителів початкових класів

на 2018/2019 навчальний рік

ПІБ вчителя

Проблема для поглибленого опрацювання

Форма звіту

1

Бутько Олена Анатоліївна

Використання інноваційних технологій у роботі вчителя початкових класів.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

2

Великород Людмила Іванівна

Використання прийомів критичного мислення на уроках у початкових класах.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

3

Гнатюк Галина Миколаївна

Формування в учнів здорового способу життя.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

4

Донець Галина Володимирівна

Формування у молодших школярів уміння вчитися.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

5

Зінченко Людмила Іванівна

Формування навичок свідомого читання молодшого школяра.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

6

Миронченко Віра Павлівна

Швидкочитання як одна із сучасних педагогічних технологій в організації навчання молодших школярів.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

7

Миронченко Марія Володимирівна

Самостійна робота учнів як метод успішного навчання.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

8

Стеценко Іван Геннадійович

Застосування комп’ютерних технологій як засобу розвитку мислення молодших школярів.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

9

Шахназарова Алла Павлівна

Формування і розвиток соціальної компетентності школярів засобами інтерактивного навчання.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

10

Школа Наталія Борисівна

Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням інтерактивних методів навчання та виховання.

Відкриті уроки, виступи на ШМО

ЗМІСТ

РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

На 2018-2019 н.р.

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Організація роботи з вчителями:

Опрацювання нормативних документів:

 • Лист МОНУ від 03.07.2018 року №1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році».

Вересень

Голова м/о

2

Участь у проведенні практичних занять:

 • Повторення інструкції щодо ведення класного журналу;

 • Аналіз структури навчальної програми з предметів;

 • Складання календарного планування;

 • Ведення шкільної документації в початкових класах.

Вересень

Голова м/о

3

Участь в районних семінарах з питань сучасного викладання освітніх галузей початкової школи.

Вересень

Березень

Голова м/о

4

Діагностика рівня готовності учнів до засвоєння навчального матеріалу.

Вересень

Голова м/о

5

Обговорення результатів перевірних робіт у випускних класах з державної підсумкової атестації і визначити шляхи усунення помилок на перспективу викладання в наступних класах

До 01.06.2019 р.

Вчителі початкових класів

6

Формування в учнів навичок усних, письмових обчислень. Широке використання варіативних вправ на засвоєння табличних та поза табличних випадків арифметичних дій, розвитку вмінь, розв’язувати задачі.

Протягом року

Вчителі початкових класів

7

Відпрацювання навички читання молодших школярів.

Протягом року

Вчителі початкових класів

8

Широке використання великих можливостей конструктивної діяльності під час вивчення української мови: вправи на зіставлення, переконструювання, редагування, відновлення слів, речень, які програмують оволодіння інтелектуальними вміннями.

Протягом року

Вчителі початкових класів

9

Сприяння розвитку само оцінної діяльності учнів, яка передбачає аналіз якості особистої роботи та можливість її підвищення.

Протягом року

Вчителі початкових класів

ПЕРЕВІРКА СТАНУ ВИКЛАДАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, ЯКОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК УЧНІВ

Вид роботи

Терміни виконання

1

Підібрати тексти і завдання для практичних і контрольних робіт.

Грудень, травень

2

Тематичне вивчення стану викладання української мови.

Жовтень

3

Спільно з адміністрацією закладу вивчити стан навчально – виховної роботи в 1-4 класах у відповідності до норм оцінок і вимог чинних нормативних документів про освіту.

Січень, травень

4

Для підвищення навичок читання на належний рівень проводити перевірку розуміння прочитаного тексту.

Постійно

5

Провести зрізи знань з математики, української мови в 2-4 класах

Жовтень

6

Ознайомитися з матеріалами «Про державну підсумкову атестацію учнів 4 класу у 2018-2019 навчальному році»

Травень

7

Провести державну підсумкову атестацію у початковій школі.

Травень

Тематика засідань методичного об`єднання

вчителів початкових класів

на 2018-2019 навчальний рік

Наші знання — це сума того, чого ми навчилися, й того, що ми забули.

                                                     М.Ебнер-Ешенбах

Тематика засідання

Методи проведення

Дата прове

дення

Відповідальний за проведення

Примітка

І засідання

Про підсумки шкільного методичного обєднання вчителів початкових класів. Особливості організації навчально-виховного процесу початкової школи в світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти

1.Аналіз стану викладання, якості знань, умінь і навичок учнів у 2017-2018 навчальному році та завдання на 2018-2019 навчальний рік.

Доповідь

29.08.2018

Керівник ШМО

2.Аналіз роботи ШМО вчителів початкових класів у 2017-2018 навчальному році та обговорення плану роботи ШМО на 2018-2019 навчальний рік.

Доповідь

Керівник ШМО

3.Опрацювання нормативних документів:

 • Лист МОНУ від 03.07.2018 року №1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році»;

 • Наказ МОНУ від 13.02.2018 року №137 «Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;

 • Наказ МОНУ від 21.03.2018 року №268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

 • Державний стандарт початкової освіти затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87;

 • Наказ Міністерства Соціальної Політики України від 10.08.2018 року №1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Обговорення

Керівник ШМО

4.Обговорення календарних планів на І семестр, 2018-2019 навчальний рік.

Перегляд

Члени ШМО

5. Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2018-2019 навчальному році.

Обговорення

Вчитель 2-го класу

6. Актуальний діалог.

 • Обговорення проекту нового порядку проведення ДПА.

Обговорення

Члени ШМО

7. Підсумки засідання. Вироблення рекомендацій.

Обговорення

Керівник ШМО

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

1.Спланувати навчально-виховну роботу 1-4 класів на рік;

2.Підготовка, презентація та розповсюдження продуктів педагогічної діяльності членами ШМО.

ІІІ засідання

Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються.

                                                       Гордон Драйден

Тематика засідання

Методи проведення

Дата прове

дення

Відповідальний за проведення

Примітка

Забезпечення наступності між ЗДО та НУШ

1.Про адаптацію учнів 1 класу НУШ до шкільного життя.

Інформація

09.01.2019

Донець Г.В., Миронченко В.П..

2. Трансформування розуміння про наступність між дошкільною та початковою освітою зі стартом НУШ.

Виступ

Бутько О.А.

3.ДНЗ і школа:наступність як ключовий елемент взаємозв’язку

Обговорення

Члени ШМО

4.Звязок змісту дошкільної та початкової освіти.

Обговорення

Члени ШМО

5.Наступність ДНЗ і школи: як забезпечити спільність дій в організації освітнього процесу.

Виступ

Вихователі ДНЗ

6.Інформаційно-просвітницький аспект співпраці між закладами.

Презентація

Школа Н.Б.

7.Підсумки засідання. Вироблення рекомендацій.

Обговорення

Керівник ШМО

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 • Опрацювати лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»

ІІ засідання

Завдання школи — навчити жити. Ми повинні ви ховати Людину, здатну створити своє особисте життя.

                                                        П.Блонський

Тематика засідання

Методи проведення

Дата прове

дення

Відповідальний за проведення

Примітка

Розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра

1.Особливості пізнавальних процесів учнів.

Виступ

31.10.2018

Зінченко Л.В.

2. Який інструментарій застосовувати для діагностики пізнавальної сфери.

Обговорення

Члени ШМО

3. Педагогічний кейс:

 • Аби впіймали розум кінчиками пальців, або Розвиваємо дрібну моторику.

 • Аби слухали із широко розплющеними очима, або Розвиваємо увагу.

 • Аби знали що й чому, або Розвиваємо мисленнєві процеси.

 • Аби не було абабагаламаги, або Розвиваємо мовлення.

Презентація

Члени ШМО

4.Підсумки засідання. Вироблення рекомендацій.

Обговорення

Керівник ШМО

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 1. Використовувати в навчально-виховному процесі матеріали з Педагогічного кейсу.

ІV засідання

Навчання — це зміна здивування розумінням.

                                                                   В.Кротов

Тематика засідання

Методи проведення

Дата прове

дення

Відповідальний за проведення

Примітка

Інтегроване навчання в системі нових освітніх технологій.

 1. Інтеграція та інтегроване навчання.

Актуальний діалог

27.03.2019

Члени ШМО

2.Інтегроване навчання як засіб формування мотивації учіння молодших школярів

Методичні поради

Керівник ШМО

Бутько О.А.

3. Діяльнісний підхід. Критичне мислення і вирішення проблем:

 • Технологія “Читання та письмо для розвитку критичного мислення”;

 • Таксономія Блума;

 • Організаційні системи Daily 5 (Читання і письмо) і Daily 3 (Математика)

Педагогічна скарбничка

Члени ШМО

4. ДПА - 2019

Обговорення

Керівник ШМО, вчителі 4-х класів.

5.Підсумки засідання. Вироблення рекомендацій.

Обговорення

Керівник ШМО

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

V засідання

Лише той Учитель, хто живе так, як навчає

              ( Г. Сковорода)

 

Тематика засідання

Методи проведення

Дата прове

дення

Відповідальний за проведення

Примітка

Підсумок роботи методичного обєднання вчителів початкових класів

у 2018-2019 навчальному році

1.Аналіз контрольних робіт за ІІ семестр учнів 3 класів та державної підсумкової атестації учнів 4 класів.

Виступ

Заступник з навчальної роботи

2.Організація оздоровлення дітей на базі КЗ «Компаніївське НВО»

Виступ

Заступник з виховної роботи

3.Про підсумки участі учнями початкової школи в інтерактивних конкурсах «Соняшник», «Колосок», «Олімпіс».

Огляд та анотація

Керівник ШМО

4.Підсумок – звіт роботи шкільного методичного обєднання вчителів початкових класів за 2018-2019 навчальний рік.

Аналітичний звіт

Керівник ШМО

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
2
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!