Планування " Позакласна діяльність з англійської мови 1-5 кл"

Опис документу:
Розвиток позакласної роботи є невід’ємним компонентом системи народної освіти в Україні і вимагає глибокого і всебічного дослідження, особливо на етапі формування нової української школи. У брошурі представлено систему позакласних заходів з англійської мови для учнів 1-5 класів. Дана брошура буде корисна учителям англійської мови.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Анотація

Розвиток позакласної роботи є невід’ємним компонентом системи народної освіти в Україні і вимагає глибокого і всебічного дослідження, особливо на етапі формування нової української школи. У брошурі представлено систему позакласних заходів з англійської мови для учнів 1-5 класів. Дана брошура буде корисна учителям англійської мови.

Пояснювальна записка

Посібник підготовлений на основі чинної програми з поглибленим вивченням англійської мови з урахуванням змін, базується на вимогах Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти та ідеях Концепції «Нова українська школа».

Головною умовою успішної реалізації даної мети є правильно організоване педагогічне спілкування в роботі з учнями. Отже, технологією вибору сучасної школи є технологія компетентнісно-орієнтованого навчання, яка на перше місце ставить уміння учня на основі набутих знань вирішувати проблеми, що виникають у різних ситуаціях. Саме компетентнісний підхід сприяє формуванню готовності учня застосовувати набуті знання, уміння, навички та способи діяльності у практичному житті. Державний Стандарт домінантною навчання визначає досягнення учнями компетентностей. Методичне забезпечення компетентнісного навчання відбувається через системний підхід, особистісно – орієнтований підхід, комунікативний підхід, мотиваційне забезпечення.

З огляду на специфіку навчального предмета «Іноземна мова» домінантною є комунікативна компетентність. Комунікативний метод, зокрема його соціокультурний аспект, забезпечує практичну мовленнєву, комунікативну спрямованість навчання іноземної мови, чиїм завданням є найбільш успішна підготовка учнів до майбутнього спілкування через створення умов для

зацікавленої активної навчальної діяльності школярів. Це підвищує мотивацію учнів, викликає в них потребу в спілкуванні, інтерес до нього.

На сучасному етапі розвитку освіти школа – модель життя, де навчальні ситуації засобами певного навчального предмета моделюють реалії дорослого життя і учні вчаться доводити «життєві теореми», а навчальний предмет є засобом впливу на учня. У процесі цього відбувається усвідомлення учнями ціннісних орієнтацій навчальної діяльності, формування системи цінностей. Справа в тому, що людиною в усіх її проявах керують цінності, система цінностей. Це є визначальним як для окремої людини, так і для суспільства загалом. Отже, соціально – ціннісним і особистісно – ціннісним чинниками навчального процесу належить виняткова роль. Їх взаємозв’язок утворює підгрунтя мотивації , яка в свою чергу, є рушійною силою будь-якої, зокрема і навчальної діяльності. Це означає, що мотивація і ціннісні орієнтації утворюють єдність, а запорукою успіху є єдність двох категорій – «хочу» і «можу» як двох аспектів поведінки дитини - індивідуального та мотиваційного в процесі навчально – пізнавальної діяльності. Єдність мотивації й ціннісних орієнтацій є тим «двигуном», безперебійна робота якого здатна забезпечити успіх.

Позакласний захід "Інтелектуальний марафон"

«Intellectual Marathon»

(3 клас)

Мета: формувати мовну й мовленнєву компетенції в рамка вивчених тем;

удосконалювати вміння учнів з аудіювання, читання,письма та усного мовлення;

розвивати увагу, творчу фантазію, пізнавальний інтерес, ініціативу в здійсненні мовленнєвої діяльності;

формувати здатність працювати в парі, групі; виховувати культуру спілкування та інтерес до вивчення англійської мови.

Оформлення кабінету:

      На дошці назва гри «Інтелектуальний марафон», прапори англомовних країн, карта Великобританії і Північної Ірландії, правила гри, квадрат з цифрам, перелік конкурсів.

Хід заходу

I. Оргмомент. Привітання ведучого.

Quiz-master: Good afternoon, children and our guests! I’m very glad to see you here. Now we shall organize a

competition called “ Intellectual Marathon”. Two teams will take part in a game of the most quick-witted and the cleverest.

Quiz-master: Today all of you have a good chance to improve your English during the game. Dear judges, you have cards for the marks. We hope you will have fun. Let’s start.

Please, meet our teams. Let every person of the team tell some words about himself.
Every student of each team introduces himself. (My name is… I’m 9 (10). I’m from Russia. I love (reading, drawing, etc.)

P1: I’m the captain of the team. The name of our team is “Erudites”. Our motto is “Enjoy English!”

Quiz-master: Who is the captain of the 2nd team?

P2: I’m the captain of the team. The name of our team is “Optimists”. Our motto isLearn English!”.

(Состав команд, їх назви та девіз визначаються заздалегідь)

Учитель:
-    Our game has 9 contests today. They are
:

 1. The ABC game.

 2. A magic 5.

 3. Parts and wholes.

 4. Do you believe?”

 5. Proverbs and sayings.

 6. Word Snake”.

 7. The right choice.

 8. Inventions and discoveries.

 9. "Making the dialogues”

 1. Основний етап.

Quiz-master: And now we come to the 1st contest of the game called

The ABC game”. Kids, you’ll get some letters from the English alphabet. You must put the letters in the right order, so as to get the name of the English-speaking country. You have 1 minute at your disposal. Each team can get 5 points.

(Карточки з буквами: 1. Е, N, G, L, A, N, D. 2. A, M, E, R, I, C, A).

Quiz-master: And now we come to the 2nd contest which is called “A magic 5”. Look at the square, each team will take turns in answering questions. You’ll choose any number. “ …”, it’s your turn to start. Captains will have an opportunity to choose the number.

You can get 5 points for the right answer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1. Say or sing the English alphabet.

 2. Name 5 colours.

 3. Name 5 sorts of vegetables.

 4. Name 5 school subjects.

 5. You’re lucky! You won a prize!

 6. Name 5 sorts of fruit.

 7. Name 5 sports.

 8. Name 5 professions.

 9. Name 5 things that people wear.

 10. Name 5 English names.

 11. Name 5 English-speaking countries.

 12. Name 5 wild animals.

Quiz-master: The 3rd contest is called “Parts and wholes”. I need 1 pupil from each team. You should combine these parts so as to get a popular name. Who will be the first? You can get 1 point for each right answer.

1. Mickey a) Claus

2. Mary b) Duck

3. Robinson c) Pooh

4. Peter d) Mouse

5. Donald e) Poppins

6. Winnie-the- f) Crusoe

7. Santa g) Pan

Quiz-master: The 4th contest is called “Do you believe?” Look at the board. You see some statements. And you should answer if you believe them or not. You will have 15 seconds to discuss it in your groups and the captain will show us the sign. Happy smile for the answer "yes” and sad smile for the answer "no”.
1. The flag of Canada is red and blue.

2. You can see Big Ben in London.

3. Taxi in New York, The USA is green.

4. Mosquitoes have got teeth.

5. Giraffes can clean their ears with their tongues.

6. Elephants can jump.

Quiz-master: Our next contest is called “Proverbs and sayings”.

Each team will get a list of words. You should rearrange the words so as to make up a proverb. You have 2 minutes at your disposal and can get 3 points for this assignment.

 1. Better late than never.

 2. Two heads are better than one.

 3. East or West home is best.

Quiz-master: Attention, please! The 6th contest is called “ Word Snake”. Look at that word snake. Read the clues and write the answers on the snake. The last letter of each word is the first letter of the next word.

 1. The first day of the week (6).

 2. The colour of the sun (6).

 3. You drink this when you are thirsty (5).

 4. Move quickly (3).

 5. The month that follows October (8).

 1. A bright colour (3).

 2. A domestic animal (3).

 3. You grow flowers in your ... (6).

 4. Eight plus one is ... (4).

 1. A very big animal (8).

 2. A spring red flower (5).

 3. Boys and girls at school are ... (6).


Quiz-master: The 7th contest is called “The right choice”.

It’s very important to make the right choice in our life: the right choice of a color, a hobby, a friend etc. Each team should answer my questions. You’ll get the cards with the letters a, b, c. Choose the right answer and show us the card.

 1. The capital of England is a) London b) Paris c) Moscow.

 2. London stands on a) the Volga b) the Mississippi c) the Thames.

 3. The symbol of England is a) a red rose b) a tulip c) a daffodil.

 4. The English flag is a) blue and white b) red and green c) red and white.

 5. Golf comes from a) Scotland b) Russia c) the USA.

 6. A. Bell invented a) a car b) a telephone c) a plane.

 7. Ch. Chaplin was a) an artist b) a composer c) an actor.

 8. Cricket comes from a) England b) Italy c) France.

 9. Robinson Crusoe” was written by a) Lewis Carroll b) Daniel Defoe c) Alan Milne.

 10. The traditional Christmas meal in England is a) roast turkey b) fish and chips c) porridge.

Each team can get 1 point for the right answer.

Quiz-master: One more contest. It’s called “ Inventions and discoveries”. You should answer my questions. The team which answers the first and correctly wins. You can get 1 point for each right answer.

 1. Who invented the telephone? ( Al. Bell)

 2. Who discovered America? ( Ch. Columbus)

 3. Who invented the car? ( H. Ford)

 4. Who created Donald Duck? ( W. Disney)

 5. Who discovered Australia? ( J. Cook)

 6. Who was the 1st man in space? ( Y. Gagarin)

 7. Who created Harry Potter? (J. Rowling)

Quiz-master: Well done! And now we come to the last contest "Making the dialogues”. You have cards with the sentences. Put them in the right order to make up the dialogue. You have 2 minutes to discuss the task. Then two of your team will read us the dialogue.

#1

- Hello, my friend! How are you?
-I'm great!
-Really? What happened?
-I decided to visit London!
- You are lucky !
-What sights do you want to see?
-Trafalgar Square, Big Ben,

London Eye and others.
-I'm so happy for you!
-Thanks! Good luck!

III.    Рефлексия
Учитель:
-    It was the last task for you. I think your work is excellent. Do you like our contest? You have sheets of paper. (
приложение 8) Look at them. There is a table. Fill it in with the answers. If you can do something, put +, if not put -. Now we want you to give short answers to the following questions:
1.   Can you work in team?

2. Can help your friends?

3.   Can you tell about yourselves?

4.  Can you write words?

5.   Can you make dialogues

Reflection Card

#

I can

Yes, I can

No, I can’t

1

I can work in team

2

I can help my friends

3

I can tell about myself

4

I can write words

5

I can make dialogues

 1. Заключний етап. Підведення підсумків гри.

Quiz-master: Friends, do you like music? Listen to the song “Do You Live in London?” now and sing with British children. Our jury will add up the score of the game.

Jury: The score is … to … in smb’s favour. The team “…” is the winner.

Мета:

 •  актуалізація вивченого лексичного матеріалу, розвиток вмінь, формування навичок усного мовлення по темі

 •  виховання інтересу до культури країни, мова якої вивчається

(5 клас)

Хід заходу

I. Організаційний момент.

Teacher. Good morning, dear children!

Welcome to our club of cheery and sharp-witted people. Let's see who is the best in English.

Let me introduce our teams, team 1 and team 2, and our judges.

П. Проведення конкурсів.

Contest 1. "Warming-up".

Teacher. Do you know the ABC? How many English words do you know?

Представники від кожної команди беруть зі столу одну з букв:ВЬ, Dd, Aa, Mm, Ll, Pp, Kk.

Завдання: за 3 хвилини написати якомога більше слів, які починаються з цієї літери.

Contest 2. "Captains' contest".

Teacher. Dear captains, introduce yourself and the members of your team.

 • Who are you?

 • What are your friends' names?

 • What are your hobbies?

. Капітани команд представляють себе і членів своїх команд, розповідають про свої захоплення та інтереси

Contest 3. "How old is the man?".

Кожна команда отримує малюнок симпатичного «математичної» людини. Потрібно дізнатися, скільки років цьому чоловіку, склавши все числа, зображені на малюнку.

How old is that man? Count and write the number.

Команди, закінчивши підрахунок, підписують загальне число під малюнком і здають журі.

Contest 4. "Who is the best interpreter?".

Запрошується пo одному «перекладачеві» від кожної команди. Учитель читає текст (для кожної команди різний). Кожен учасник слідом за вчителем повинен передати зміст тексту українською мовою.

Teacher. Who wants to be my interpreter? Listen to my English texts and interpret them into the Ukrainian language.

Text A

London is the capital of England. It is its political and business centre. The heart of London is the City.

It is the oldest part of London. Many people work in the City but very few live there.

Text В

London is the biggest city in Britain. More than 7 million people live and work there. It is the centre for business and for tourism. In London you can find some of the best theatres, cinemas and museums.

Contest 5. "My pet".

Teacher. Have you got any pets? Describe your pet for your friends to guess what pet you have got.

Представник від кожної команди описує свого вихованця, не називаючи його. Команда суперників повинна відгадати, хто живе в будинку оповідача.

Contest 6. "Rhymes in English".

Teacher. Do you know any English rhymes or poems? Remember your favourite English poem or rhyme and recite it.

Команди згадують вірші англійською мовою та представники команд читають їх. Журі оцінює вимову та виразність.

С о n t е s t 7. "Word snake".

Teacher. Look at that word snake. Read the clues and write the answers on the snake. The last letter of each word is the first letter of the next word.

Кожна команда отримує кросворд з завданнями, відгадує слова, вписує їхніх в «змійку», здає журі, яке оцінює правильність написання слів.

Look at that word snake. Read the clues and write the answers on the snake.

The last letter of each word is the first letter of the next word.

 1. The first day of the week (6).

 2. The colour of the sun (6).

 3. You drink this when you are thirsty (5).

 4. Move quickly (3).

 5. The month that follows October (8).

 6. A bright colour (3).

 7. A domestic animal (3).

 8. You grow flowers in you ... (6).

 9. Eight plus one is ... (4).

 1. A very big animal (8).

 2. A spring red flower (5).

 3. Boys and girls at school are ... (6).

Answers: Sunday, yellow, water, run, November, red, dog, garden, nine, elephant, tulip, pupils.

С о n t е s t 8. “Do you know Britain and the USA?”

What are the colours of the British flag? (blue, red, and white)

How many pence are there in one pound? (100)

What do the English often put in their tea? (milk)

Which holiday is on December 25? (Christmas)

Where can you always see ravens in London? (near the Tower of London)

In what city were the famous “Beatles” born? (Liverpool)

What place was built by King Arthur and the wizard Merlin? (Camelot)

How many states are there in the USA? (50)

Who was the first President of the USA? (George Washington)

What is the biggest state in the USA? (Texas)

What city is the Statue of Liberty in? (New York)

What American holiday is on the fourth Thursday in November? (Thanksgiving Day)

What is a very famous amusement park near Los Angeles? (Disneyland)

What is the most popular sport in the USA? (baseball)

С о n t е s t 9. “Recognize the sights”

(Trafalgar Square, the Houses of Parliament, the Tower, Buckingham Palace, Oxford Street, Hide Park, London Bridge)

Contest 10. “Home task”

Fairy-tale “Cinderella”

Song “Anytime you need a friend”

III. Підсумок уроку.

Журі підводить підсумки гри, оголошує переможців.

Позакласний захід з англійської мови

Happy Mothers Day

(4 клас)

Мета: виховувати у дітей шанобливе ставлення до матері; чуйне, доброзичливе ставлення хлопчиків до дівчаток; розвивати здатність учнів до емоційного відчуття художнього слова; сприяти розвитку творчих здібностей дітей; прищеплювати почуття колективізму, дружби, взаємодопомоги.

Обладнання: мультимедійна презентація з фотографіями матерів, дітей, вірші про матір, виставка малюнків, вислови відомих людей, роздатковий матеріал для конкурсів

Хід заходу

T. Dear friends! Our today’s meeting is devoted to Mother’s Day. The history of its celebrations, customs and traditions connected with nice spring holiday.

English people celebrate Mother’s day on Sunday in the middle of March. This is a holiday of all mothers. On that day they do not go to work and their children bring them flowers and little presents.

In our country we celebrate the Women’s Day on the eighth of March. We congratulate our mothers, sisters, friends, teachers. People usually invite friends to their homes or visit relatives and friends, or just stay at home with the family on holiday.

We also prepare presents to our mothers. You know a lot of poems and your mothers want to listen how you recite them.

1. My dear, dear Mother

I love you very much

I want you to be happy

On the 8th of March.

2. I like the way you look

I like the way to cook,

Now what I really want to say

Is “Happy Mother’s Day”

3. My mother is pretty,

My mother is nice

She has a small nose

And beautiful eyes.

4. Mother is busy

From morning till night

Keeping her family

Happy and bright.

5. I love my sister

I love my brother

I love my father

And my nice mother.

6. I help my mother every day

I sweep the floor, I feed my cat

I go shopping, dust the things

I brush my coat and my hat.

7. That is my mother

I agree she is fine

You love your mother

And I love mine.

8. Each bright flower

Is her to say

My wish for you

Happy Mother’s Day”

T. Thank you very much.

So, ladies and gentlemen. Welcome to our intellect show. We have two teams and two captains.

Dear captains! Introduce your teams and the members of your teams.

(“Pretty girls” – the team of girls and “Handsome boys” – the team of the boys). Well, it’s time to begin our show.

 1. The first task is to find the rhyming twins.

(doll – ball, cow – how, play – day, silk – milk, tree – see, eight – skate,

hop – shop, sport – short, show – snow)

 1. The second task is to guess “Who is he or she?”

 1. She is a daughter of my mother. She is my (sister)

 2. She is a sister of my mother. She is my (aunt)

 3. He is a son of my mother. He is my (brother)

 4. He is a brother of my father. He is my (uncle)

 5. He is a father of my father. He is my (grandfather)

 6. She is a sister of my father. She is my (aunt)

 7. She is a mother of my mother. She is my (grandmother)

 8. She is a mother of my sister. She is my (mother)

 9. He is a father of my brother. He is my (father)

 10. My mother and my father are my (parents)

 1. The third task “The chatterbox”

I know you like tongue – twisters very much. Now we’ll have a competition called quicker “The chatterbox”. The team, members of which read the tongue – twisters quicker and correctly, wins.

If you, Sandy, have two candies

Give one candy to Andy, Sandy.

If you, Andy, have two candies

Give one candy to Sandy, Andy

 1. The next task is to draw the picture.

Do you like drawing? The painter doesn’t finish the picture. Help him, please.

 1. Captain’s competition

Finish the sentence “My mother is a … woman.” You must call the best words for your mother and then do one step. Not repeat. What kind of woman is your mother? Who will finish the last is the winner. (good, fine, nice, clever, dear, young, beautiful, happy, pretty, kind, famous, lovely..)

 1. The best translator”

Your task is to translate the English proverbs into your mother tongue. This kind of the competition is called “The best translator”

 1. Every team has to make up the sentence from these words.

(child, Day, from, Happy, favorite, Mother’s, your)

Happy Mother’s Day from your favorite child!

T. Dear children and guests, I hope you had a good time during our party and enjoyed it greatly. But everything must come to its end and our competition, too. Every team had wonderful answers and played very well. Thank you for your work. Our show is over. Now, let’s sing a song about our mothers.

ABC party

(1 клас)

Вчитель: Сьогодні на наше свято завітали гості

Давайте привітаємось з ними

Незнайко: Ой куди це я потрапив?

Вчитель: Ти потрапив на свято англійської мови. Але спершу привітайся!

Незнайко: Добрий вечір!

Ой, ні, не так… З Новим роком!

Щось знову не те…

Ага, Happy birthday to you

Happy birthday to you

Вчитель: Ти знову наплутав.

Діти, як можна привітатись англійською мовою?

(учні підказують, як можна вітатись)

Вчитель: Щось Незнайко заблукав! Давайте навчимо його!

and

Hello, Dunno, how are you?

Незнайко: I am fine, and you?

Учні: We are fine too

(Незнайко йде по залу і вітається з кожним за руку і знайомиться)

Вчитель: Незнайко, але ж можна привітатись і до всіх разом!

Незнайко: Hello, dear friends

Вчитель: Діти підкажіть Незнайкові, як можна познайомитись!

Учні: What is your name? What is your name?

Now tell me please, what is your name?

My name is … My name is …

My name is … This is my name.

Вчитель: А ми знаємо ще одного віршика, з якого можемо дізнатись ім’я і вік.

What’s your name? How old are you?

My name’s…

I’s 7 (8,9) today.

Вчитель: Ось і познайомились. А тепер давайте розкажемо Незнайкові, що ви вмієте робити, чим ви займаєтесь у школі.

(I read. I write. I draw.

Утворення речень за структурою I can …)

Незнайко: Як цікаво! Як багато ви знаєте! Я теж хочу!

Вчитель: Залишайся з нами та будь уважний і старайся!

Незнайко: Старатися? А навіщо? Я так вже все знаю.

Ось, наприклад, - “Good buy” - це “добрий ранок”…

Вчитель: Ой ні, ти знову щось плутаєш!

Незнайко: Ну гаразд, буду старатися.

Вчитель: Тоді почнемо з веселої зимової зарядки.

Jingle bells (пісня з рухами)

Dashing through the snow

On a one-horse open sleigh

Oven the fields we go

Lounging all the way

Jingle bells Jingle bells

Jingle all the way!

O what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh!

Вчитель: Якщо надходять Новорічні свята, то які побажання ми співаємо один одному?

We wish you a Merry Christmas /3 times

And Happy New Year!

(Незнайко дає конверт учителеві і шепоче щось на вухо)

Вчитель: Діти, виявляється наш Незнайко – художник. Нам у подарунок він намалював різних тварин, але хвилюється, що ви їх не розпізнаєте. Назвіть, кого ви бачите на малюнках (екрані)

Учні: I see

Вчитель: Яких тварин намалював Незнайко: wild or domestic?

Учні 3 класу знають пісню про домашніх тварин і про тих, що живуть у зоопарку. Давайте навчимо нашого друга.

Fox, wolf, elephant, monkey too

I like to visit them at the Zoo.

Cat, cock, mouse, dog, rabbit too

I cannot see them at the Zoo\ 2 times

Tiger, lion, crocodile too,

I like to visit them at the Zoo.

Cat, cock, mouse, dog, rabbit too

I cannot see them at the Zoo\ 2 times

Вчитель: We know many poems about domestic animals. (Наші учні підготували декілька віршиків про домашні тваринки).

1. I have a dog. His name is Jack

His coat is white. With spots of black

2. Ann’s cat is black. Jane’s cat is grey.

They often drink milk. And wash every day.

3. My little dog is black and white

And we all call him spot

He’s very nice and does not bite,

But runs and play a lot.

4. Little mouse, little mouse,

Where is your house?

Little cat, little cat

I have no flat.

I am a poor mouse

I have no house.

Little mouse, little mouse,

Come to my house!

Little cat, little cat

I can’t do that

You want to eat me!

Вчитель: Учні нашої школи співають пісню про малесеньких пташок і танцюють їх танець.

(Виконання пісні-танцю «Каченята)

One and two, and tree, and four

We are dancing on the floor

We are dancing on the floor

Clap, clap, clap, clap

One and two, and tree, and four

We are dancing on the floor

We are dancing on the floor

Quack, quack, quack, quack,

We shall dance together

We shall be good friends

We shall dance together

Like yellow ducklings

We’ll shake our tails

Mother Duck and Father Duck

Sister Duck and brother Duck

Dancing, dancing all day long

Without break

Mother Duck and Father Duck

Sister Duck and brother Duck

Dancing, dancing all day long

Quack, quack, quack, quack,

Вчитель: Послухаємо ще декілька віршиків про школу

1. This is our school. This is our class

This is our teacher. She loves us

2. I am a pupil. I go to school.

I have a bag. It’s always full.

Вчитель: Діти, а що ж потрібно брати у школу?

(Гра «Склади портфель» -

вибрати необхідні речі для школи та назвати їх)

(Гра «Впізнай на дотик» -

впізнати предмет із зав’язаними очима і назвати його)

Незнайко: о, то ви й таке вмієте? А ви всі букви знаєте?

Пісня «Алфавіт» на мотив «У лісі, лісі темному»

ABCDEFG

HIJKLM

NOPQRSTU

VWXYZ

Учень: Happy, happy we shall be

When we learn our ABC\ 2 times

Вчитель: А що ми ще любимо робити?

I like to read, I like to play.

I like to study every day!

I like to jump, I like to run

I like to play – it’s fun!

Незнайко: о, так це ж так цікаво! А на перервах у вас так само весело?

(пісня-гра Панчінелло.

Діти стають у коло. Виконують рухи ведучого.)

What can you do Punchinello, funny fellow?

What can you do Punchinello, funny you?

We can do it too Punchinello, funny fellow

We can do it too Punchinello, funny you!

You choose one of us Punchinello, funny fellow

You choose one of us Punchinello, funny you!

Вчитель: Ну, що Незнайко, ти вже вивчив трохи англійську мову?

Незнайко: I see green, I see yellow

I see that funny fellow

I see white, I see black, I see that and that, and that.

(Показує жестами і присідає)

I see pink, I see brown,

I stand up and I sit down (встає і сідає)

I see red, I see blue

I see you and you, and you! (показує)

Вчитель: зараз ми всі учні лише вчимося, але мріємо стати лікарями, шоферами, будівельниками. Але віримо, що знання англійської мови не зашкодить, а лише допоможе у досягненні і здійснені мрій.

(пісня “When I shall a lady”)

When I shall a lady, a lady, a lady

When I shall a lady, a lady I shall…

This way and that way and

This way and that way

When I shall a lady, a lady I shall…

(учні співають пісню, показують рухи, імітуючи певну професію)

A doctor a dancer

A worker a builder

A teacher a driver

A solder a pupil

Незнайко: я бачу, ви любите англійську мову. Ви раді, що ви її вивчаєте?

Are you happy, happy, happy

Clap your hands (clap, clap)

Are you happy, happy, happy

Clap your hands (clap, clap)

Are you happy, happy, happy

Yes, we are happy, happy, happy

Are you happy, happy, happy

Clap your hands (clap, clap)

Вчитель: Do you love English?

Учні: We love English

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»