Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Планування фізика 10 клас рівень стандарт

Фізика

Для кого: 10 Клас

26.08.2020

1493

73

1

Опис документу:
відпрацьоване календарне планування фізики на 2020-2021 навчальний рік для 10 класу на базі підручника "Фізика 10 клас" під редакцією В.Д. Сиротюк: Київ, 2018, рівень стандарту за новою програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування на 2020-2021р.

Фізика 10 клас (105 год, 3 год на тиждень)

за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика» В.Д.Сиротюк:

Київ , 2018

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Примітки

ВСТУП ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕННОГО ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК (7год)

1/1

03.09

Інструктаж з БЖД. Основні поняття магнітної взаємодії

Виконати типові завдання тести в classroom

2/2

04.09

Електромагнітна взаємодія. Світлові явища.

3/3

07.09

Фізика атома і атомного ядра.

4/4

10.09

Фізика й астрономія - найдавніші науки про природу.

§1,4

5/5

11.09

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань.

§2

6/6

14.09

Механічний рух. Скалярні та векторні величини

§3

7/7

17.09

Взаємодія, закони збереження

classroom

РОЗДІЛ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА (20 год)

1/8

18.09

Основна задача механіки та способи опису руху тіла. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість.

§5

2/9

21.09

Графічне зображення прямолінійного рівномірного руху.

§6

Розв'язування задач

3/10

24.09

Відносність механічного руху . Закони додавання переміщень і швидкостей

§7

4/11

25.09

Нерівномірний механічний рух. Середня швидкість.

§7

5/12

28.09

Рівноприскорений прямолінійний рух. Миттєва швидкість, прискорення .

§8

6/13

01.10

Розв'язування задач

7/14

02.10

Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху.

8/15

05.10

Розв'язування задач

§8

9/16

08.10

Графічне зображення рівноприскореного прямолінійного руху

§9

10/17

09.10

Розв'язування задач

11/18

12.10

Вільне падіння

§8,9

12/19

15.10

Розв'язування задач

§9, 10

13/20

16.10

Криволінійний рух .

§10

14/21

19.10

Розв'язування задач

15/22

22.10

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Стор. 213

16/23

23.10

Розв'язування задач

§10,19

17/24

26.10

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу.

18/25

29.10

Розв'язування задач

19/26

30.10

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§11

20/27

02.11

Контрольна робота № 1/1 з теми «Кінематика» Навчальний проект №1

РОЗДІЛ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА (18год)

1/28

05.11

Перший закон Ньютона Інерціальні системи відліку.

§11,12

2/29

06.11

Другий закон Ньютона Сила. Маса.

3/30

16.11

Третій закон Ньютона.

Стор.217

4/31

19.11

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння.

5/32

20.11

Розв'язування задач

§14

6/33

23.11

Рух у полі земного тяжіння. Розв'язування задач

§13,14,15

7/34

26.11

Лабораторна робота № 3. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально.

§16

8/35

27.11

Сила пружності. Вага тіла

§16

9/36

30.11

Лабораторна робота № 4.Вимірювання коефіцієнта пружності.

§17

10/37

03.12

Сила тертя. Горизонтальна і похила площини

11/38

04.12

Розв'язування задач

§17

12/39

07.12

Лабораторна робота №5. Вимірювання коефіцієнта тертя.

§17

13/40

10.12

Рух тіла під дією кількох сил.

§17, стор. 74

14/42

11.12

Розв'язування задач.

15/43

14.12

Сила Архімеда

§18

16/44

17.12

Розв'язування задач.

§19

17/45

18.12

Підготовка до контрольної роботи. Розв’язування задач

§20§21

18/46

21.12

Контрольна робота № 2/2 з теми «Динаміка» Навчальний проект №2

РОЗДІЛ І. МЕХАНІКА

Частина 3. Закони збереження в механіці (15 год)

1/47

11.01

Рівновага тіл. Умови рівноваги. Момент сили.

§13-20

2/48

14.01

Лабораторна робота №6.Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил.

3/49

15.01

Розв'язування задач.

4/50

18.01

Лабораторна робота № 7. Визначення центра мас плоскої фігури

5/51

21.01

Види рівноваги. Розв'язування задач.

6/52

22.01

Імпульс тіла.. Пружне та непружне зіткнення

7/53

25.01

Закон збереження імпульсу тіла. Розв’язування задач

8/54

28.01

Реактивний рух Розв’язування задач

§22,23

9/55

29.01

Механічна робота. Потужність

§23

10/56

01.02

Розв'язування задач.

11/57

04.02

Потенціальна енергія. Кінетична енергія. Закон збереження механічної енергії

12/58

05.02

Розв'язування задач

§24 стор. 218

13/59

08.02

Розв'язування задач Самостійна робота.

14/60

11.02

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§26,27

15/61

12.02

Контрольна робота № 3/3 «Закони збереження» Навчальний проект №3

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

(4 год)

1/62

15.02

Межі застосування законів класичної механіки. Основні положення СТВ .Релятивістський закон додавання швидкостей

2/63

18.02

Просторові та часові властивості фізичного світу.

§26,28

3/64

19.02

Розв'язування задач

§26,28

4/65

22.02

Навчальний проект №4 Захист учнівських проектів

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. Основи МКТ (12год)

1/66

25.02

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

§30,31

2/67

26.02

Розв'язування задач

§31

3/68

01.03

Рух і взаємодія молекул

4/69

04.03

Основне рівняння МКТ ідеального газу

5/70

05.03

Температура. Температурна шкала Кельвіна

§32

6/71

11.03

Розв'язування задач

§33

7/72

12.03

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

§34

8/73

15.03

Розв'язування задач

§35,36

9/74

18.03

Розв’язування задач

§37

10/75

19.03

Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

§37

11/76

22.03

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§38

12/77

25.03

Контрольна робота № 1/4 з теми «Основи МКТ» Навчальний проект №5

§38

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 2. Основи термодинаміки (8 год)

1/78

05.04

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

§39

2/79

08.04

Робота ідеального газу в термодинаміці.

§41

3/80

09.04

Розв'язування задач.

4/81

12.04

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

§40,41

5/82

15.04

Розв'язування задач

§42

6/83

16.04

Напрямок теплових процесів. Другий закон термодинаміки. Ентропія.

§43

7/84

19.04

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

8/85

22.04

Контрольна робота № 2/5 з теми «Основи термодинаміки» Навчальний проект №6

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 3. Властивості твердих тіл, рідин і газів (21 год)

1/86

23.04

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння

§44

2/87

26.04

Тепловий баланс. Розв’язування задач

§44

3/88

29.04

Вологість повітря. Точка роси.

4/89

30.04

Вимірювання відносної вологості повітря.

§45

5/90

06.05

Поверхневий натяг рідини.

6/91

07.05

Лабораторна робота № 7. Вимірювання поверхневого натягу рідини

Стор. 231

7/92

13.05

Змочування. Капілярні явища.

§46

8/93

14.05

Механічні властивості твердих тіл

9/94

17.05

Лабораторна робота №8.Визначення модуля пружності різних речовин.

§47

10/95

20.05

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§47

11/96

21.05

Контрольна робота № 3/6 з теми «Основи термодинаміки» Навчальний проект №7

12/97

24.05

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

Виконати типові завдання тести в classroom

13/98

27.05

Захист учнівських проектів

Спілкування в zoom

14/99

28.05

Захист учнівських проектів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.