План самоосвіти педагога - організатора на 2018 - 2019 навчальний рік

Опис документу:
• розширення загально-педагогічних і психологічних знань з метою удосконалення методів навчання; • оволодіння досягненнями педагогічної науки, передової педагогічної практики; • підвищення загальнокультурного та професійного рівня;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Затверджено

на засіданні педагогічної ради

Протокол № __ від «__»________2018 року

План самоосвіти

педагога – органіізатора

Листопадівської ЗШ І – ІІ ступенів

на 2018 – 2019 навчальний рік

Грабової Анни Вікторівни

Проблемна тема:  «Формування комунікативних компетентностей для творчого самовираження особистості засобами виховання патріотизму на основі традицій і звичаїв українського народу»                    

Мета полягає в обґрунтуванні ефективності використання різних методів та прийомів, зокрема інформаційно - комунікаційних технологій, при формування комунікативних компетентностей для творчого самовираження особистості.

Основні завдання самоосвіти:

  • розширення загально-педагогічних і психологічних знань з метою удосконалення методів навчання;

  • оволодіння досягненнями педагогічної науки,  передової педагогічної практики;

  • підвищення загальнокультурного та професійного  рівня;

  • удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності;

  • оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання і виховання учнів;

  • вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій.

Вивчення законодавчої та нормативної бази

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань            

освіти й виховання

Опрацювання навчальних програм з іноземних мов, основ здоровя, художньо – естетичного циклу

Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання іноземної мови основ здоровя, художньо – естетичного циклу

Огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України

Опрацювання вимог щодо ведення класного журналу учнів 5-9 класів

Про підготовку до початку 2018/2019 навчального року

Національна доктрина розвитку освіти.

Закон «Про освіту».

Закон «Про загальну середню освіту».

Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів вивченням іноземних мов, 1-4 класи», основ здоровя 5 – 9 класи, художньо – естетичного циклу 5- 7 класи

Державний стандарт базової і повної середньої освіти

Національна стратегія розвитку освіти в Україні

Навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2018/2019 навчального року.

Інструкція щодо ведення класного журналу учнів 5-9 класів.

Планування навчально-виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік

Ознайомлення

Тези

Виписки

Тези

Виписки

Дотримання вимог щодо ведення класного журналу та предметних сторінок

Серпень-вересень

Вересень- листопад

Протягом навчального року

Удосконалення  знань

законодавчої та нормативної бази

Постійно використовувати в навчально-виховній роботі

Науково-теоретична підготовка

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

Працювати над впровадженням в життя сучасної педагогічної 

науки і практики по вдосконаленню форм, методів і прийомів навчання згідно вимог сучасності.

Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково-методичної проблеми школи

Пєхота О.М. Освітні технології

Єгорова Ю. М. Мультимедіа як засіб підвищення ефективності навчання в загальноосвітній школі

Кітаєва М. Використання мультимедійних технологій/ Початкова освіта. – 2011. – №38. –  С. 7

Гаврилюк О. Нові технології навчання – ефективний шлях

забезпечення високої кваліфікації спеціалістів.

Маслюк Ю. А. Проблеми використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальній діяльності// Інновації в освіті. – 2006. – №1. – С. 117-123

  • Гевал П.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. - №3.

Створення особистісно орієнтованого робочого зошита з даної теми

Розробка системи уроків із власного досвіду відповідно до сучасних вимог

Жовтень-листопад

Підвищення ефективності навчання англійської мови

за рахунок впровадження  в практику новітніх педагогічних технологій

Систематизація матеріалів із досвіду роботи над темою

Методична підготовка

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

Вивчати та узагальнювати матеріали з досвіду роботи вчителів

Ознайомлюватися  з новинками науково-методичної  літератури

Опрацювати

сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації.

Побірченко Н, Коберник Г.Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій.

.

Артамошкін Т.М. Методика організації колективної форми навчальної діяльності учнів.

Полат Е.С. Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції.

Черняк О. Г.Формування комунікативної компетенції на уроках

С.І.Бабатіна Використання інтерактивних технологій під час групового навчання.

Виноградова М.Д., Первик Н.В.

Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання

Відвідування семінарів, конференцій

Апробація нових підручників

Розробка уроків з елементами використання презентацій

Розробка та проведення відкритого уроку

Протягом року

лютий

Виявляти, як впровадження

обраної теми вплине на якість навчальних досягнень учнів, що

викликає труднощі, у чому причини

Впровадження нових методичних прийомів і підходів у процесі викладання предмету

Підвищення власного

методичного рівня

Психолого-педагогічні основи навчання та виховання

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

Опрацювати новинки

психолого-педагогічної літератури.

Вивчення та

запровадження

передового

педагогічного досвіду.

Оволодіння конкретними педагогічними технологіями, їх адаптація до своїх

умов навчальної діяльності.

Єгорова Р. К. Teaching Reading to Young Learners// Англійська мова та література. - 2010. - №10.

Наталья Самоукина, Практичний психолог в школі // Джерело.— 2009.

Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке.

Упатова І.П. Різнорівневі дидактичні завдання як спосіб диференціації навчання.//Джерело. – 2011. - №2

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы.

Упатова І.П. Різнорівневі дидактичні завдання як спосіб диференціації навчання

Участь у роботі динамічних,

творчих груп, виступи з

творчими звітами на

засіданнях методичних об’єднань, семінарах тощо.

Розробка дидактичних матеріалів та  тестів

Лютий-березень

Покращення   

рівня  психофізіологічного комфорту ,

характеру взаємин між учасниками навчально-виховного процесу,

розширення комунікативного простору.

Удосконалення  своїх знань в області класичної й сучасної психології й педагогіки.


Основи педагогічного управління

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

Вивчення можливостей управління навчальною діяльністю дітей з урахуванням особливостей їх розвитку, інтересів, мотивації.

Самореалізація у

професійному плані як

творчої особистості.

Робота з батьками

Жадан О. М. Психологічні умови до уроку через призму оновленої освіти//Педагогічна майстерня. – 2015. - №4.

Садкіна В. І. ІКТ технології на службі в учителя... можливості та спокуси//Педагогічна майстерня. – 2014. - №1.

Чаус М. Підвищення фахової майстерності вчителів//Іноземна мова в сучасній школі. – 2011. - №6.

Виписки, конспекти статей

Матеріали для батьківського лекторію

Підготовка матеріалів

Протягом навчального року

Протягом навчального року

Протягом навчального року

Адаптація навчального  процесу для формування навичок навчання читання відповідно до розвитку індивідуальних

особливостей

кожного учня.

Взаємозв’язок з батьками учнів

Підвищення професійного рівня вчителя

Зміст

діяльності

Опрацьована

література

Форма

виконання

Термін виконання

Очікуваний результат

Відвідування уроків вчителів високої професійної майстерності.

Проходження чергової атестації педагогічних працівників

Конспекти уроків, презентації вчителів.

Наказ МОНУ № 1135 від 08.08.13 Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Виписки, тези, конспекти.

Оформлення атестаційних документів та матеріалів.

Творчий звіт про роботу над проблемою

Протягом року

січень – березень

Удосконалення навчально-виховного процесу на уроках іноземної мови, основ здоровя, художньо – естетичного циклу

вирішення проблемних педагогічних і дидактичних завдань.

Підвищення якості проведення занять.

Підвищення фахового рівня.

Курси підвищення кваліфікації

Дата

Місце проходження курсової підготовки

Тема курсової роботи

Результати курсової підготовки,

кваліфікація

12 – 16.05.2014 року

КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського»

Навчання з методики викладання предмета «Основи здоров’я» (1 – 4 класи)

Сертифікат , 40 годин

27.10.2016 року

Методичний кабінет відділу освіти Новомиргородської районної ради

Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного простору

Сертифікат учасника районної педагогічної конференції

23 – 27.01.17 року

КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського»

Навчання з методики викладання предмета «Основи здоров’я» (5 – 9 класи)

Сертифікат №44,

40 годин

22.03.2017 року

Центр інноваційної освіти

Тренінг «STEM в освітньому процесі»

Сертифікат №К065417,

3 години

04.09 – 15.09 2017 року

КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського»

Упровадження інтерактивних технологій виховання в практику роботи сучасної школи

Свідоцтво ПК №02136577 – 2160/17,

90 годин

15.11.2017 року

Творче об’єднання «Соняшник»

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

Сертифікат координатора гри

30.11.2017 року

Творче об’єднання «Соняшник»

Міжнародна гра з світової літератури

Сертифікат координатора гри

01.03.2018 року

Творче об’єднання «Соняшник»

Міжнародна гра з української мови

Сертифікат координатора гри

Травень 2018 року

Курс розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн – освіти EeEra та громадською спілкою «Освіторія»

«Онлайн – курс для вчителів початкової школи»

Сертифікат, 60 годин

19 – 21 червня 2018 року

КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського»

Очні тренінги для підготовки вчителів до навчання англійської мови в початковій школі в новому контексті

Сертифікат МЗ №02136577 – 2415/18 ,

24 години

25 червня 2018 року

Онлайн платформа nus-english.com.ua

«Онлайн – курс для підготовки вчителів англійської мови»

Сертифікат №18-35-0093, 20 годин

13 – 23 серпня 2018 року

КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського»

Сертифікат

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.