План роботи та звітна документація про роботу шкільної методичної комісії вчителів природничих дисциплін

Опис документу:
Матеріали планування роботи шкільної методичної комісіі вчителів природничих дисциплин та звіт про роботу ШМК. З дсвіду роботи керівника ШМК природничих наук Бєлікової І.Є. 1.Тематика засідань ШМК. 2. Протоколи засідань ШМК. 3. Зміст роботи ШМк вчителів природничого циклу . 4. Результативність участі у олімпіадах. 5. Результативність з предметів за рік (таблиці та діаграми). 6. Звіт про роботу ШМК.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Перевірено

заступник директора

з навчально-виховної роботи

__________ О.Ю.Травкіна

Затверджено

директор

Одеської ЗОШ № 92

_________Л.К.Асманська

План

роботи методичної комісії

вчителів фізики, біології, хімії

та природознавства

на 2017-2018 навчальний рік

Керівник ШМК

І.Є. Бєлікова

Одеса

2018 р.

Науково-методична проблема школи:

«Творчий саморозвиток і самореалізація особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти».

Науково-методична проблема ШМК вчителів

фізики, біології, хімії та природознавства:

«Використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей».

Тематика засідань ШМК вчителів

фізики, хімії, біології та природознавства

на 2017/2018 н.р.

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

І засідання (вересень)

1.

Аналіз роботи ШМК вчителів фізики, хімії, біології та природознавства за 2016/2017 н.р.

Обговорення

Голова МК,

Всі вчителі

2.

Інформування про участь членів ШМК в засіданнях міських методичних об’єднаннях.

3.

Обговорення плану роботи ШМК на 2016/2017 н.р.

Обговорення,

доопрацювання

Голова МК,

Всі вчителі

4.

Аналіз навчальних програм, підручників та нормативних документів на поточний рік.

Методичні рекомендації щодо викладання предметів.

Ознайомлення з єдиними вимогами щодо ведення зошитів, щоденників, журналів та іншої ділової документації.

Інформування,

обговорення

Голова МК,

Всі вчителі

5.

Аналіз навчальних програм з біології, природознавства для 6-х класів на 2017/2018 н.р.

Інформування,

обговорення

Голова МК,

Всі вчителі

6.

Обговорення та затвердження календарних планів.

Обговорення,

доопрацювання

Голова МК,

Всі вчителі

7.

Розробка заходів щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

Інформування,

обговорення

Голова МК,

Всі вчителі

8.

Забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

Комплектування методична папка

Всі вчителі

9.

Готовність кабінетів до роботи у новому навчальному році.

Аналіз результаті перевірки

Завідуючі кабінетами

10.

Підготовка до шкільної олімпіади.

Обговорення

Всі вчителі

11.

Розподіл доручень між членами ШМК.

Інформування

Голова МК

12.

Анкетування вчителів.

Анкетування

Голова МК

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

ІІ засідання (жовтень)

1.

Підсумки шкільних олімпіад з біології, фізики та хімії.

Підготовка переможців до районних олімпіад з предметів.

Звіти, рекомендації

Всі вчителі

2.

Затвердження заходів щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

Звіти,

Рекомендації,

обговорення

Всі вчителі

3.

Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.

повідомлення

Голова ШМК

4.

Аналіз анкетування вчителів.

Обговорення

Голова ШМК

5.

Розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Звітування,

Обговорення,

рекомендації

Завідуючі кабінетами

6.

Звіт і обговорення тижня природознавства в школі

(29.09 – 03.10)

Звіт, обговорення

Вчителі природознавства

7.

Обговорення участі вчителя хмії Топал А.І. в конкурсі «Вчитель року».

Звіт, обговорення

Топал А.І., всі вчителі

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

ІІІ засідання (січень)

Затвердження календарного планування з предметів природничого компоненту на ІІ семестр та календарного планування на ІІ семестр для індивідуального навчання учнів

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

Аналіз результативності навчання учнів за І семестр 2017/2018 н.р Підсумки роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства. Шляхи поліпшення результативності роботи вчителів.

Звіти,

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

Про результати перевірки викладання природознавства в 5-х класах з 08.12.-19.12.2017 р. (шк.. наказ №703, від 03.12.2017). Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-х класів з природознавства за І семестр 2014/2018 навчального року (шк..наказ №752 від 22.12.17).

Звіти,

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з хімії (шк..наказ № 753 від 22.12.17) та з учнів 6-10-х класів з біології (шк.. наказ №758 від 23.12.17) за І семестр 2014/2018 н.р.

Звіти,

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

Про підсумки навчальних досягнень учнів 11-х класів з астрономії (шкільний наказ № 759 від 23.12.17) та учнів 7-11-х класів з фізики (шк..наказ № 775 від 25.12.17) за І семестр 2014/2018 н.р

Звіти,

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

Створення бази даних «Обдаровані діти».

Звіти,

Систематизація матеріалів

Всі вчителі

Аналіз результатів проведення районних, міських та обласних олімпіад з предметів природничого циклу.

Обговорення

Всі вчителі

Перевірка стану ТБ в кабінетах біології, хімії, фізики. Про підсумки огляду кабінетів біології закладів освіти (шкільний наказ № 755 від 22.12.14)..

Обговорення

Голова ШМК

Звіт і обговорення тижня біології в школі (17.11 – 21.11)

Звіт, обговорення

Вчителі біології

Звіт вчителів по темам самоосвіти

Звіти

Вчителі

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

ІV засідання (квітень)

1.

Підготовка до Державної підсумкової атестації у 9, 11 класах.

Затвердження атестаційного матеріалу.

Рекомендації, обговорення

Вчителі-предметники

2.

Аналіз роботи з обдарованими дітьми.

Обговорення, звіти, рекомендації

Всі вчителі

3.

Аналіз перевірки стану ТБ в кабінетах підвищеної небезпеки.

Звіт, обговорення

Голова ШМК

4.

Педагогічні читання за темою «Методичні основи уроку в умовах використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей». (перенесено на травневе/позачергове засідання)

Доповіді

Вчителі

5.

Звіт та обговорення тижня хімії в школі (16.02-20.02)

Звіт, обговорення

Вчителі хімії

7.

Звіт і обговорення тижня фізики в школі (06.04 – 10.04)

Звіт, обговорення

Голова ШМК

6.

Звіт та обговорення тижня астрономії в школі

(23.02-27.02)

Звіт, обговорення

Голова ШМК

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

V засідання (травень)

1.

Про затвердження завдань для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

Звіти, рекомендації

Всі вчителі

2.

Про доцільність використання сучасних педагогічних технологій у викладанні хімії. У рамках педагогічного читання за темою «Методичні основи уроку в умовах використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей»

Доповідь на ШМК

Бєлікова І.Є.

Всі вчителі

3.

Про приклади реалізації методу проектів при викладанні фізики в 7-му класі за новим державним стандартом

Обговорення, рекомендації

Голова ШМК

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

ІV засідання (червень)

1.

Виконання програм з предметів.

Звіти, рекомендації

Всі вчителі

2.

Обговорення підсумків навчальних досягнень учнів та аналіз роботи вчителів ШМК за 2014/2015н.р.

Звіт, рекомендації

Всі вчителі

3.

Аналіз уроків, позакласних заходів з предметів природничого циклу.

Обговорення, рекомендації

Голова ШМК

4.

Звіти вчителів про роботу з самоосвіти.

Звітування, обговорення

Вчителі

Протокол № 1

засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 28.08.2017 р.

Присутні: 7 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 1. Аналіз роботи ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства в 2017/2085 н.р.

 2. Інформація про участь членів ШМК в засіданнях міських МО.

 3. Обговорення плану роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

 4. Аналіз навчальних програм, підручників та нормативних документів на поточний 2017/2018 н.р. Методичні рекомендації щодо викладання предметів. Ознайомлення з єдиними вимогами щодо ведення щоденників, журналів та іншої ділової документації.

 5. Аналіз навчальних програм з біології, природознавства для 6-х класів на 2017/2018 н.р.

 6. Обговорення та затвердження календарних планів.

 7. Розробка заходів щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

 8. Забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

 9. Готовність кабінетів до роботи у новому навчальному році.

 10. Підготовка до шкільної олімпіади.

 11. Розподіл доручень між членами ШМК.

 12. Анкетування вчителів.

Хід засідання:

1. Слухали: Бєлікову І.Є. з інформацією про аналіз роботи ШМК вчителів природничих наук у 2017/2018 н.р.

Виступили: Смоленцева Т.Ю. запропонувала вважати роботу ШМК в 2017/2018 н.р. на достатньому рівні.

Постановили: 1.Вважати роботу ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства під керівництвом Бєлікової І.Є. на достатньому рівні.

2.Прийняти до уваги план роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

2. Слухали: Бєлікову І.Є., Гудзь В.М., Топал А.І. з інформацією про участь в засіданнях міських МО.

Виступили:Бєлікову І.Є., Гудзь В.М., Топал А.І. з інформацією про участь в засіданнях міських МО та ознайомили вчителів кафедри з рекомендаціями районного методичного кабінету педагогічній діяльності протягом 2017/2018 н.р.

Постановили: 1.Всім учителям прийнять інформацію до уваги. 2.Використовувати рекомендації районного методичного кабінету у навчально-виховній роботі протягом 2017/2018 н.р.

3. Слухали: Бєлікову І.Є. з пропозицією щодо плану роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

Виступили: Бєлікову І.Є. запропонувала план роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

Постановили: 1.Затвердити план роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

4. Слухали: Бєлікову І.Є., яка представила аналіз навчальних програм, підручників та нормативних документів на поточний 2017/2018 н.р. Методичні рекомендації щодо викладання предметів. Ознайомила з єдиними вимогами щодо ведення щоденників, журналів та іншої ділової документації.

Виступили: Бєлікова І.Є., Топал А.І., Гудзь В.М., Сержанову Н.М.: довели до відома вчителів кафедри методичні рекомендації щодо викладання предметів природничого циклу.

Постановили: 1.прийняти інформацію до відома, більш ретельно ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, з єдиними вимогами щодо ведення щоденників, журналів та іншої ділової документації та використовувати у своїй роботі протягом 2017/2018 н.р..

5. Слухали: Асманську Г.С. з обговоренням та аналізом навчальних програм з біології, природознавства для 6-х класів на 2017/2018 н.р. за новим Державним стандартом.

Виступили: Сержанова Н.М.: про особливості навчальних програм з біології, природознавства для 6-х класів на 2017/2018 н.р.

Постановили: 1.вчителям біології та природознавства: Асманській Г.С., Гудзь В.М., Сержановій Н.М.: прийняти інформацію до відома, більш ретельно ознайомитися з програмами з природничих наук для 6-х класів та методичними рекомендаціями щодо викладання предметів біології та природознавства у 2017/2018 н.р.

6. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про затвердження календарного планування з предметів природничого компоненту на І семестр та календарного планування на І семестр для індивідуального навчання учнів:, Шведенко Е. (7-В клас), Школьнікова Д. (9-Б клас).

Виступили: Всі вчителі ШМК надали своє календарне планування та графіки проведення обов’язкових письмових, лабораторних та практичних робіт.

Постановили: 1.Вчителям предметникам прийняти до уваги зауваження, доопрацювати недоліки. 2.Керівнику ШМК Бєліковій І.Є. затвердити календарне планування на І семестр.

7. Слухали: Бєлікову І.Є. з пропозицією щодо розробки заходів з метою творчого саморозвитку та самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

Виступили: Гудзь В.М. з пропозицією про розподіл обов’язків по розробці заходів з даної теми.

Постановили: 1.Розробити заходи з метою творчого саморозвитку та самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти згідно плану роботи школи на 2017/2018 н.р.

8. Слухали: Асманську Г.С. з інформацією про забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

9. Слухали: Г.С.Асманську з інформацією про готовність кабінетів до роботи у новому навчальному році.

Виступили: Смоленцева Т.Ю. про стан перевірки готовність кабінетів №203, 204, 208, 209, 309 до роботи у новому 2017/2018 навчальному році.

Постановили: 1.Вчителям, завідувачам кабінетів прийняти інформацію до відома та виправити зауваження та виявленні недоліки у роботі до 01.09.17 р.

10. Слухали: Бєлікову І.Є. про підготовку до проведення І -го (шкільного) етапу учнівських олімпіад з біології, фізики та хімії.

Виступили: Топал А.І., Гудзь В.М.: про необхідність оптимальної організації олімпіади з природничих дисциплін та формування груп обдарованих учнів з зазначених предметів. Обговорювалась необхідність додаткової роботи з учнями-переможцями шкільної олімпіади з предметів з метою найкращого виступу дітей в ІІ-му (районному) етапі олімпіад з природничих дисциплін.

Постановили: 1.Організувати та провести шкільний етап олімпіад з природничих дисциплін на належному рівні. 2.Сформувати команди учнів для участі в районному етапі учнівських олімпіад з предметів. 3.Організувати додаткові індивідуальні заняття для учнів – переможців шкільного етапу олімпіад з фізики, хімії та біології.

11. Слухали: Бєлікову І.Є. про розподіл доручень та обов’язків між членами ШМК.

Виступили: Асманська Г.С., Смоленцева Т.Ю. з пропозиціями щодо розподілу доручень та обов’язків між членами ШМК.

Постановили: 1.Затвердити розподілені доручення та обов’язки між членами ШМК. 2.Вчителям розробити заходи щодо роботи за розподіленими дорученнями згідно річного плану роботи ШКМ на 2017/2018 н.р.

 1. Слухали: Бєлікову І.Є. про анкетування вчителів для виявлення даних для

заповнення індивідуальної карти вчителя.

Виступили: Гудзь В.М. провела анкетування вчителів, членів ШМК.

Постановили: 1.Опрацювати результати анкетування вчителів на черговому засіданні ШМК 2.створити для вчителів ШМК можливість обміну педагогічним та методичним досвідом з метою поліпшення викладання предметів природничого циклу та розвитку професійної майстерності педагогів.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар ________________ Топал А.І.

Протокол № 2

Позачергове засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 28.10.2017

Присутні: 7 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 1. Підсумки шкільних олімпіад з біології (шкільний наказ № 630 від 31.10.17), фізики (шкільний наказ № 618 від 29.10.17), астрономії (шкільний наказ № 633 від 31.10.17) та хімії (шкільний наказ № 611 від 27.10.17). Підготовка переможців до районних олімпіад з предметів.

 2. Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога. Розробка заходів щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

 3. Підготовка вчителів до предметних тижнів.

 4. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.

 5. Розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази кабінетів.

 6. Звіт і обговорення тижня природознавства в школі (29.09. – 03.10.)

 7. Обговорення участі вчителя хімії Топал А.І. в конкурсі «Вчитель року».

Хід засідання:

1. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про підсумки шкільних олімпіад з біології, фізики та хімії та підготовка переможців до районних олімпіад з предметів.

Виступили: Бєлікова І.Є., Топал А.І., Гудзь В.М.: про результати І-го (шкільного) етапу олімпіад з фізики, хімії, біології

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги.

2. Вчителям-предметникам:

2.1. Створити банк даних обдарованих дітей та продовжити підготовку учнів до ІІ-го (районного) етапу предметних олімпіад.

2.2.Підготувати матеріали для роботи з обдарованими учнями до олімпіад.

2. Слухали: Бєлікову І.Є.: доповідь на тему: «Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога».

Виступили: Всі вчителі: щодо теми самоосвіти та роботи над нею.

Постановили: Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. Розробити заходи щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

3. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про підготовку вчителів до предметних тижнів. Довела до відома графік проведення предметних тижнів у школі.

Виступили: Бєлікова І.Є., Топал А.І., Гудзь В.М., Сержантову Н.М.: Про План проведення тижнів біології, хімії, фізики, астрономії та природознавства.

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги.

2.Продовжити роботу щодо підготовки та проведення предметних тижнів у школі.

4. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про новинки методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.

Виступили: Асманська Г. С., Смоленцева Т.Ю.: довели до відома новинки методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.

Постановили:1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. 2.Використовувати новинки методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури у своїй педагогічній діяльності.

5. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази кабінетів.

Виступили: Всі вчителі: доповіли про розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази своїх кабінетів.

Постановили: 1.Продовжити роботу по розвитку навчально-методичної та матеріально-технічної бази своїх кабінетів.

6. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про результати проведення тижня природознавства в школі (29.09. – 03.10.)

Виступили: Серданову Н.М.: Звіт про проведення тижня природознавства в школі (29.09. – 03.10.)

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги.

2.Продовжити роботу по підготовці до предметних тижнів.

7. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про участі вчителя хімії Топал А.І. в конкурсі «Вчитель року».

Виступили: Топал А.І.: підготовка, робота, участь, результати участі в конкурсі «Вчитель року», номінація «Хімія».

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. 2.Використовувати досвід роботи Топал А.І. у своїй педагогічній діяльності.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І.

Протокол № 3

Засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 28.11.2017

Присутні: 7 чоловік, всі члени ШМК.

Тема: «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році»

Порядок денний:

 1. Розгляд нормативних документів, яки регламентують питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році.

 2. Про перелік навчальних предметів, з яких особи, що виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році, проходитимуть ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної середньої освіти та про терміни проведення ЗНО-2018.

 3. Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та про особливості сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики (два рівні складності: базовий та поглиблений) та про встановлення абсолютного критерію, який визначатиметься експертним шляхом – «пороговий бал» («склав» / «не склав») при визначенні результатів ЗНО 2018.

Хід засідання:

1.Слухали: Бєлікову І.Є.: Розгляд нормативних документів, яки регламентують питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році.

Виступили: Бєлікову І.Є.: 1. довела до відома наказ Міністерства освіти і

науки України № 1120, від 01.10.2017 р. «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році»; 2.Продемонструвала мультимедійну презентацію «Зовнішнє незалежне оцінювання 2018».

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги, проаналізувати даний нормативний документ та керуватися при роботі з учнями при підготовці їх до зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

2.Слухали: Смоленцеву Т.Ю.: Про перелік навчальних предметів, з яких особи, що виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році, проходитимуть ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної середньої освіти та про терміни проведення ЗНО-2018.

Виступили: Бєлікову І.Є.: Довела до відома вчителів ШМК перелік навчальних предметів, з яких учні школи проходитимуть ЗНО у 2018 році та терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

Постановили: 1.Вчителям біології – Асманській Г.С., хімії – Смоленцевій Т.Ю., фізики – Бєліковій І.Є., враховувати терміни проведення ЗНО з цих предметів при плануванні підготовчої робити з учнями для проходження тестування.

3. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та про особливості сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики (два рівні складності: базовий та поглиблений) та про встановлення абсолютного критерію, який визначатиметься експертним шляхом – «пороговий бал» («склав»/«не склав») при визначенні результатів ЗНО 2018.

Виступили: Бєлікова І.Є.: розповіла про два рівні складності: базовий та поглиблений) та про встановлення абсолютного критерію – «пороговий бал» («склав»/«не склав») при визначенні результатів ЗНО 2018

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І.

Протокол № 4

Засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 20.01.2018

Присутні: 6 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 1. Затвердження календарного планування з предметів природничого компоненту на ІІ семестр та календарного планування на ІІ семестр для індивідуального навчання учнів: Шведенко Едуарда (7-В клас), Школьнікова Даніїла (9-Б клас).

 2. Аналіз результативності навчання учнів за І семестр 2017/2018 н.р Підсумки роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства. Шляхи поліпшення результативності роботи вчителів.

 3. Про результати перевірки викладання природознавства в 5-х класах з 08.12.-19.12.2017 р. (шкільний наказ № 703, від 03.12.2017). Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-х класів з природознавства за І семестр 2017/2018 навчального року (шкільний наказ № 752 від 22.12.17).

 4. Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з хімії (шкільний наказ № 753 від 22.12.17) та з учнів 6-10-х класів з біології (шкільний наказ № 758 від 23.12.17) за І семестр 2017/2018 навчального року

 5. Про підсумки навчальних досягнень учнів 11-х класів з астрономії (шкільний наказ № 759 від 23.12.17) та учнів 7-11-х класів з фізики (шкільний наказ № 775 від 25.12.17) за І семестр 2017/2018 навчального року

 6. Створення бази даних «Обдаровані діти».

 7. Аналіз результатів проведення районних, міських та обласних олімпіад з предметів природничого циклу.

 8. Перевірка стану ТБ в кабінетах біології, хімії, фізики. Про підсумки огляду кабінетів біології закладів освіти (шкільний наказ № 755 від 22.12.17).

 9. Звіт і обговорення тижня біології в школі (17.11 – 21.11)

 10. Звіт вчителів по темам самоосвіти.

Хід засідання:

1. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про затвердження календарного планування з предметів природничого компоненту на ІІ семестр та календарного планування на ІІ семестр для індивідуального навчання учнів:, Шведенко Е. (7-В клас), Школьнікова Д. (9-Б клас).

Виступили: Всі вчителі ШМК надали своє календарне планування та графіки проведення обов’язкових письмових, лабораторних та практичних робіт.

Постановили: 1.Вчителям предметникам прийняти до уваги зауваження, доопрацювати недоліки. 2.Керівнику ШМК Бєліковій І.Є. затвердити календарне планування на ІІ семестр.

2. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про результативність навчання учнів з фізики, астрономії, біології, хімії, природознавства за І семестр 2017/2018 н.р. Про підсумки роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства та шляхи поліпшення результативності роботи вчителів.

Виступили: Соленцева Т.Ю.: Про результативність навчання учнів з фізики, астрономії, біології, хімії, природознавства за І семестр 2017/2018 н.р. та шляхи поліпшення результативності роботи вчителів.

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. 2.Розробити заходи щодо поліпшення результативності своєї роботи, а саме дидактичні матеріали для роботи з обдарованими учнями та учнями які мають труднощі у оволодінні програмовим матеріалом.

3. Слухали: Смоленцеву Т.Ю.: Про результати перевірки викладання природознавства в 5-х класах з 08.12.-19.12.2017 р. (шкільний наказ № 703, від 03.12.2017). Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-х класів з природознавства за І семестр 2017/2018 навчального року (шкільний наказ № 752 від 22.12.17).

Виступили: Топал А.І., Сержанова Н.М. про специфіку та труднощі викладання курсу природознавства та про використання новітніх педагогічних технологій у вивченні предмету.

Постановили: 1.Вчителям природознавства: Топал А.І., Сержанова Н.М. розробити заходи щодо підтримки інтересу до предмету та створювати ситуацію успіху на уроках природознавства.

4. Слухали: Смоленцеву Т.Ю.: Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з хімії (шкільний наказ № 753 від 22.12.17) та з учнів 6-10-х класів з біології (шкільний наказ № 758 від 23.12.17) за І семестр 2017/2018 навчального року

Виступили: Смоленцеву Т.Ю., Тишина С.К., Топал А.І., Асманську А.С., Сержанову Н.М. про специфіку та труднощі викладання курсу хімії та біології та про використання новітніх педагогічних технологій у вивченні предметів.

Постановили: 1.Вчителям хімії: Смоленцевій Т.Ю., Тишиній С.К., Топал А.І. та вчителям біології: Топал А.І., Сержановій Н.М. активно впроваджувати у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології. 2.Розробити систему завдань та вправ для усунення прогалин у знаннях та систематично приділяти належну увагу розвитку умінь і навичок учнів з хімії та біології.

5. Слухали: Смоленцеву Т.Ю.: Про підсумки навчальних досягнень учнів 11-х класів з астрономії (шкільний наказ № 759 від 23.12.17) та учнів 7-11-х класів з фізики (шкільний наказ № 775 від 25.12.17) за І семестр 2017/2018 навчального року

Виступили: Бєлікова І.Є. про специфіку та труднощі викладання курсу фізики та астрономії. Про те, що метою навчання фізики та астрономії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації, розуміння природничо-наукової картини світу використання новітніх педагогічних технологій у вивченні предмету.

Постановили: 1.Вчителю фізика та астрономії: Бєліковій І.Є., використовувати сучасні методи навчання, а саме: метод проекті. 2.Продовжити роботу з обдарованими дітьми. 3.Застосовувати диференційований підхід при роботі з учнями, які відчувають труднощі у навчанні.

6. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про оновлення та доповнення бази даних «Обдаровані діти».

Постановили: 1.Всім вчителям систематизувати матеріал по роботі з обдарованими учнями та продовжити роботу з цього питання.

7. Слухали: Бєлікову І.Є.: про аналіз результатів проведення районних, міських та обласних олімпіад з предметів природничого циклу.

Виступили: Топал А.І., Бєлікова І.Є. з питання досвіду роботи по підготовці учнів до районних, міських та обласних етапах шкільних олімпіад з фізики, астрономії, хімії, біології.

Постановили: 1.Всім вчителям ШМК підготувати матеріали для роботи з обдарованими учнями по підготовці до олімпіад. 2.Врахувати недоліки в подальшій роботі з обдарованими учнями. 3.Більше уваги приділяти завданням підвищеної складності та завданням з логічним навантаженням. 4.Спрямувати роботу на практичну направленість у навчанні.

8. Слухали: Бєлікову І.Є.: Перевірка стану ТБ в кабінетах біології. Про підсумки огляду кабінетів біології закладів освіти (шкільний наказ № 755 від 22.12.17).

Виступили: Асманська Г. С., Смоленцева Т.Ю. про стан перевірки техніки безпеки в кабінетах № 208, 209.

Постановили: 1.Вчителям: Асманській Г.С., Сержановій Н.М. прийняти інформацію до уваги та при виявленні недоліків усунути їх до 30.01.2017 року.

9. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про результати проведення тижня біології в школі (17.11 – 21.11)

Виступили: Сержанова Н.М., Топал А.І. зі звітом про проведення тижня біології в школі.

Постановили: 1.Вчителям прийняти інформацію до уваги та використовувати у позакласній предметній роботі. 2.Розпочати роботу щодо збору матеріалів розробок позакласних заходів з предметів природничого циклу та створенню банка даних.

10. Слухали: Бєлікову І.Є.: Доповідь з теми «Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога».

Виступили: Асманську Г. С., Смоленцеву Т.Ю., Тишину С.К., Сержанову Н.М., Топал А.І., Бєлікову І.Є. зі звітами по темам самоосвіти та досвіду роботи.

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти педагогічний досвід роботи колег та використовувати у своїй діяльності.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І.

Протокол № 5

Засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 23.04.2018

Присутні: 6 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 1. Про обговорення завдань для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

 2. Про шкільну документацію та іі перевірку.

 3. З досвіду роботи Топал А.І по підготовці та участі у конкурсі «Вчитель року – 2017» (номінація хімія).

 4. Аналіз роботи з обдарованими дітьми.

 5. Аналіз перевірки стану ТБ в кабінетах підвищеної небезпеки.

 6. Про результати проведення шкільних предметних тижнів з хімії (16.02.-20.02.); фізики (06.04.-10.04.); астрономії (23.02.-27.02.).

Хід засідання:

1. Слухали: Асманська Г.С., вчителя біології, яка доповіла, що було підготовлено 10 варіантів завдань для державної підсумковою атестації з біології у 11-х класах. Зміст завдань відповідає державним вимогам та загальноосвітній підготовці учнів. Атестаційна робота складається із завдань різної форми і рівнів складності: завдання у тестовій формі з короткою відповіддю; з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором декількох відповідей; завдання на встановлення відповідностей та послідовностей.

Виступили: Топал А.І., з пропозицією прийняти до обговорення матеріали завдань для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

Постановили: 1.Прийняти до обговорення завдання для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

2. Слухали: Бєлікову І.Є.: Доповідь з теми «Шкільна документація та іі перевірка» (з матеріалів виступу на районному методичному об'єднанні вчителів фізики).

Виступили: Топал А.І.: про різке зростання обсягів документації шкільної звітності та рекомендації щодо методів спрощення ведення шкільної документації.

Постановили: 1.Вчителям дотримуватися єдиних вимог щодо ведення шкільної документації. 2.Шкільну документацію вчителя здійснювати відповідно до чинного законодавства та діючих інструкцій.

3. Слухали: Топал А.І.: З досвіду роботи Топал А.І по підготовці та участі у конкурсі «Вчитель року – 2017» (номінація хімія).

Виступили: Топал А.І. доповідь та презентація про участь у конкурсі «Вчитель року – 2017».

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти педагогічний досвід роботи вчителя хімії Топал А.І. та використовувати у своїй діяльності новітні педагогічні технології навчання.

4. Слухали: Бєлікова І.Є.: Про аналіз роботи з обдарованими дітьми.

Виступили: Смоленцева Т.Ю., Тишина С.К., Бєлікова І.Є., Топал А.І., які доповіли про методи та результати роботи з обдарованими дітьми та про результати роботи згідно особистого плану роботи з обдарованими учнями на протязі 2017/2018 н.р.

Постановили: 1.Розробити перспективний план роботи з обдарованими учнями на 2018/2019 н.р. та оновити банк даних методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів щодо роботи з обдарованими учнями.

5. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про результати перевірки стану ТБ в кабінетах підвищеної небезпеки.

Виступили: Топал А.І, Сержанова Н.М.: Про основні правила поводження вчителів та учнів у кабінетах підвищеної небезпеки та інструкції з ТБ у цих кабінетах.

Постановили: 1.Вчителям: Бєліковій І.Є., Асманській Г.С., Сержановій Н.М. Топал А.І. за результатами стану перевірки ТБ кабінетів з підвішеної небезпеки систематизувати документацію кабінету з питань техніки безпеки та усунути недоліки по заповненню журналів з техніки безпеки у кабінетах № 203, 208, 209, 309.

6. Слухали: Бєлікову І.Є.: про результати проведення шкільних предметних тижнів з хімії (16.02.-20.02.); фізики (06.04-10.04.); астрономії (23.02.-27.02.).

Виступили: Топал А.І, Бєлікову І.Є., які представили звіт про проведення тижня хімії в школі (16.02.-20.02.); тижня фізики в школі (06.04.-10.04.); тижня астрономії в школі (23.02.-27.02.)

Постановили: 1.Вчителям прийняти інформацію до уваги та використовувати у позакласній предметній роботі. 2.Систематизувати матеріали розробок позакласних заходів з предметів природничого циклу та створити банк даних. 3.В подальшому результати проведення предметних тижнів представляти у вигляді мультимедійної презентації або фото звіту.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І.

Протокол № 6

Засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 07.05.2018

Присутні: 6 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 1. Про затвердження завдань для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

 2. Про доцільність використання сучасних педагогічних технологій у викладанні хімії. У рамках педагогічного читання за темою «Методичні основи уроку в умовах використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей»

 3. Про приклади реалізації методу проектів при викладанні фізики в 7-му класі за новим державним стандартом

Хід засідання:

1. Слухали: Асманська Г.С., вчителя біології, яка представила 10 варіантів завдань для державної підсумковою атестації з біології у 11-х класах. Зміст завдань відповідає державним вимогам та загальноосвітній підготовці учнів.

Виступили: Смоленцева Т.Ю., з пропозицією затвердити матеріали завдань для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

Постановили: 1.Затвердити завдання для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

2. Слухали: Топал А.І.: У рамках педагогічного читання за темою «Методичні основи уроку в умовах використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей» з доповіддю: «Доцільність використання сучасних педагогічних технологій у викладанні хімії».

Виступили: Бєлікову І.Є.: Про вдале використання інноваційних технологій у поєднанні з традиційними методами навчання. Це поєднання підвищує інтерес учнів до вивчення предметів природничого циклу, зростанню їх активність, посиленню у школярів прагнення здобувати знання самостійно.

Постановили: 1.Всім вчителям проводити систематичну роботу щодо планування оптимальної системи заходів для надання допомоги учням як з високим рівнем успішності так і учням які відчувають труднощі у навчанні. 2.Використовувати новітні технології навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей.

3. Слухали: Бєлікову І.Є.: Доповідь з теми «Приклади реалізації методу проектів при викладанні фізики в 7-му класі за новим державним стандартом». За результатами участі у міському семінарі на базі ОЗОШ № 82.

Виступили: Асманська Г.С.., вчитель біології. Поділилася досвідом роботи щодо доцільності використання методу проектів при вивченні біології.

Постановили: 1.Вчителям прийняти інформацію до уваги та продовжити реалізацію методу проектів на уроках природничого циклу. 2.Створити електронну базу даних реалізованих з учнями проектів.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І

Протокол № 7

Засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 11.06.2018 р.

Присутні: 6 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 1. Виконання програм з предметів природничого циклу: хімії, біології, природознавства, фізики та астрономії.

 2. Обговорення підсумків навчальних досягнень учнів та аналіз роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства за 2017/2018 н.р.

 3. Аналіз уроків, позакласних заходів з предметів природничого циклу.

 4. Звіти вчителів про роботу з самоосвіти.

Хід засідання:

1. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про виконання програм з предметів природничого циклу: хімії, біології, природознавства, фізики та астрономії.

Виступили: Асманська Г.С., Смоленцева Т.Ю. зі шкільним наказом про виконання програм з предметів природничого циклу.

Постановили: 1.Вчителям усунути недоліки, які виявлені за результатами перевірки виконання програмового матеріалу. 2.На першому засіданні ШМК у 2018/2019 н.р. розглянути програми з предметів природничого циклу за новим Державним стандартом.

2. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про обговорення підсумків навчальних досягнень учнів та аналіз роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства за 2017/2018 н.р.

Виступили: Соленцева Т.Ю., Бєлікову І.Є: Про підсумки навчальних досягнень учнів та аналіз роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства за 2017/2018 н.р., представлені у вигляді статистичної, графічної та аналітичної інформації (мультимедійна презентація).

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. 2.Розробити заходи щодо поліпшення результативності своєї роботи, а саме продовжити створення дидактичних матеріали для роботи з обдарованими учнями та учнями які мають труднощі у оволодінні програмовим матеріалом. 3.Приділяти систематично у навчально-виховному процесі увагу питанню якості навчання учнів та створенню умов для розвитку і самореалізації особистості учнів 5-11-х класів з предметів природничого циклу. 4.Неухильно дотримуватися індивідуального, особистісного підходу до навчання учнів.

3. Слухали: Бєлікову І.Є.: Аналіз уроків, позакласних заходів з предметів природничого циклу.

Виступили: Асманську Г.С., Смоленцеву Т.Ю., Бєлікову І.Є.: Про відвідування та наступний аналіз уроків та позакласних заходів с предметів природничого циклу та взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.

Постановили: 1.Продовжити використання на уроках та в позакласних заходах різних методів активізації пізнавальної діяльності учнів. 2.Розглядати позаурочну діяльність як важливий фактор найповнішого розкриття здібностей школярів та розв’язання різноманітних освітніх проблем. 3.Створювати цілісну систему пошуку та виховання творчо обдарованої особистості через позашкільну роботу. 4.Дотримуватися принципу наступності у позакласній роботі.

4. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про звіти вчителів та роботу з самоосвіти.

Виступили: Асманську Г. С., Смоленцеву Т.Ю., Тишину С.К., Сержанову Н.М., Топал А.І., Бєлікову І.Є. зі звітами по темам самоосвіти та досвіду роботи с цього питання.

Постановили: 1.Всім вчителям продовжити роботу по темам самоосвіти у 2018/2019 н.р. 2.Прийняти досвід роботи колег та використовувати у своїй педагогічній, методичній та навчально-виховній діяльності.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І.

Зміст роботи ШМО вчителів природничого циклу

на 2017/2018 навчальний рік

з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Вивчення й реалізація основних положень нормативних

і директивних документів про освіту, щодо вивчення природничих дисциплін поточного року

Серпень

Голова ШМК,

всі вчителі

Робота з Державними стандартами, з програмами на 11­річну школу

Протягом року

Всі вчителі

Складання плану забезпечення навчально­виховного

процесу в навчальних кабінетах

Серпень

Завідуючі кабінетами

Взаємоперевірка готовності кабінетів до нового навчального року

Серпень

Завідуючі кабінетами

Планування роботи з предмета нового навчального року, затвердження календарного планування з предметів

Серпень

Вчителі суспільно­гуманітарних

дисциплін

Консультації з питань ведення шкільної документації

Серпень

Голова ШМК

Підготовка матеріалів до виставки на педагогічну серпневу конференцію

Серпень

Всі вчителі

Складання пакету документів, необхідних під час вивчення природничих дисциплін

Серпень–вересень

Всі вчителі

Складання плану роботи

Вересень

Голова ШМК,

всі вчителі

Планування позакласної роботи з предметів

Вересень

Голова ШМК,

всі вчителі,

заступник директора з НВР

Складання графіка навчальних екскурсій на півріччя

Вересень, січень

Голова ШМК,

всі вчителі

Вивчення рівня навченості учнів: вхідне та контрольне тестування

1 раз на семестр

Вчителі ШМК

Взаємоперевірка виконання програм

Двічі на рік

Вчителі ШМК

Перевірка стану учнівських зошитів

Двічі на рік

Вчителі ШМК

Складання звітів

Двічі на рік

Голова ШМК

Проведення консультацій з проблем навчально-виховного процесу

Регулярно між засіданнями

Голова ШМК

Вивчення, узагальнення, пропаганда передового педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду, організація самоосвіти

Протягом року

Вчителі ШМК

Вдосконалення педагогічної майстерності вчителів; керівництво роботою школи молодого вчителя; творчими колективами вчителів

Протягом року

Голова ШМК

Участь в атестації педагогічних працівників

Жовтень–березень

Голова ШМК

Опрацювання матеріалів для здійснення підсумкової державної атестації у випускних класах

Лютий–березень

Всі вчителі

Розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково­практичної діяльності учнів у позакласній роботі з предмета (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань тощо)

Протягом року

Всі вчителі

Підготовка, відбір матеріалів до предметних конкурсів

Грудень

Голова ШМК, всі

Вчителі

Підготовка текстів для контрольних зрізів знань,

завдань олімпіад

Жовтень–листопад

Голова ШМК

Проведення І туру Всеукраїнських шкільних олімпіад з предметів

Жовтень–листопад

Голова ШМК, всі

Вчителі

Проведення засідання шкільного наукового товариства,

присвяченого захисту наукових робіт слухачів МАН

Грудень

Голова ШМК, всі

вчителі

Розроблення місячника виховання

Згідно з річним

планом навч. закладу

Всі вчителі

Розроблення тижнів виховання

Згідно з річним

планом навчального закладу

Всі вчителі

Розроблення предметного тижня

Згідно з річним

планом навчального закладу

Всі вчителі

Підбиття підсумків роботи ШМК

Червень

Голова ШМК

Проведення методичних оперативок:

Голова ШМК, всі

вчителі

а) планування роботи на рік;

Вересень

б) аналіз роботи за І–ІІ семестр;

Грудень–травень

в) результати контрольних зрізів знань;

Грудень–травень

г) обговорення та підготовка учнівських робіт до участі в конкурсах;

Протягом року

д) обговорення та підготовка до друку методичних матеріалів вчителів

Протягом року

є) обговорення та підготовка тематики екскурсій навчальної практики

Травень

е) підготовка звіту роботи за рік.

Червень

Планування роботи ШМК на наступний навчальний рік

Вересень–жовтень

Голова ШМК,

всі вчителі

Завдання членам ШМК стосовно серпневих педагогічних конференцій

Червень

Голова ШМК

Склад методичної комісії

з/п

ПІБ вчителя

Освіта

Предмет

викладання

Педагогічний стаж

Категорія

Тема самоосвіти вчителя

Бєлікова Ірина Євгенівна

вища

фізика, інформатика

19 років

вища, вчитель-методист

Гуманізація освітнього процесу через інноваційні технології на уроках фізики

Сержанова Наталія Миколаївна

вища

географія, біологія, природо-знавство, основи здоров'я

18 рік

вища, старший вчитель

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей.

Смоленцева Тетяна Юріївна

вища

хімія

17 років

вища, вчитель-методист

Творчий саморозвиток і самореалізація особистості учня в умовах модернізації освіти

Тишина Світлана Кузьмівна

вища

хімія

32 рік

вища вчитель-методист

Наступність у викладанні природничих наук

Асманська Ганна Сергіївна

вища

біологія

7 років

ІІ категорія

Між предметні зв’язки на уроках біології та природознавства

Гудзь Вікторія Миколаївна

вища

біологія

16 років

вища

Нестандартні підходи до викладання біології.

Топал Алла Іллівна

вища

Хімія, природо-знавство, основи здоров'я

14

ІІ категорія

Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії

Матеріальна база кабінетів

ПІБ вчителя

обладнання

Що необхідно для оптимального функціонування

203

Бєлікова І.Є.

Телевізор, DVD програвач, флеш накопичувач

Мультимедійний проектор, екран, комп’ютер

204

Бєлікова І.Є., Сержантова Н.М.

Мультимедійний проектор, екран, ноутбук

Фізичне обладнання

309

Смоленцева Т.Ю., Топал А.І., Тишина С.К.

Телевізор, DVD програвач

Мультимедійний проектор, екран, комп’ютер;

хімічне обладнання

207

Асманська Г.С.

Інтерактивна дошка, флеш накопичувач

208

Гудзь В.М.

Рідкокристалічний TV, флеш накопичувач, DVD програвач

Організація позакласної роботи вчителями ШМК у 2017/2018 н.р.

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

1

Створення банку даних учнів, що мають нахил і здібності до вивчення наук

Вересень 2017

Вчителі ШМК

Участь у ХІІІ обласній науково-практичній конференції з фізики та астрономії Одеського територіального відділення МАН України

26-27 вересня 2017

Бєлікова І.Є.,

учні 8-11 класів

2

Проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін

Жовтень 2017

Вчителі ШМК

3

Організацію роботи предметних гуртків

Протягом року

Смоленцева Т.Ю.

4

Підготовку учнів до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт з питань екології

Протягом року

Гудзь В.М.

5

Прийняти участь в Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Левеня», Міжнародній природознавчий грі «Геліантус»

Жовтень 2017-

Квітень 2018

Бєлікова І.Є., Торал А.І.

7

Проведення занять з обдарованими дітьми

Протягом року

Вчителі ШМК

8

Провести консультації по підготовці до Державної підсумкової атестації

Травень 2018

Вчителі ШМК

9

Проведення тижнів природничих дисциплін

Протягом року

Вчителі ШМК

10

Проведення місячника екологічного виховання

Квітень 2017

Гудзь В.М.

11

Випуск предметних листівок

Протягом року

Вчителі ШМК

12

Проведення інтелектуальних ігор

Протягом року

Вчителі ШМК

13

Консультації з фізики, хімії та біології

Протягом року

Вчителі ШМК

14

Виготовлення приладів, гербаріїв, тощо

Протягом року

Вчителі ШМК, учні

План проведення тижнів природничих наук у 2017/2018 н.р.

Дата проведення

Тиждень

Відповідальний

29.09.17. – 03.10.17

Природознавства

Топал А.І. Сержанова Н.М.

17.11.17. – 21. 11. 74

Біології

Гудзь В.М., Асманська Г.С., Сержанова Н.М.

16.02.18 – 20.02.18

Хімії

Топал А.І., Смоленцева Т.Ю., Тишина С.К.

23.02.18. – 27.02.18

Астрономії

Бєлікова І.Є.

06.04.18. – 10.04.18

Фізики

Бєлікова І.Є

План роботи з обдарованими учнями

п/п

Назва заходу

Термін проведення

1.

Створити картотеку обдарованих дітей.

Вересень 2017 р.

2.

Провести діагностування з метою виявлення здібних і обдарованих дітей.

Вересень 2017 р.

3.

Анкетування обдарованих дітей з метою виявлення труднощів у навчанні.

Жовтень 2017 р.

4.

Розгляд питання щодо зниження успішності обдарованих дітей з викладачами.

Жовтень 2017 р.

5.

Організувати проведення індивідуальної роботи з батьками обдарованих учнів.

Протягом 2017/2018 н.р.

6.

Постійно вивчати інтереси, запити і потреби обдарованих дітей.

Протягом 2017/2018 н.р.

7.

Застосовувати в роботі з обдарованими дітьми елементи випереджаючого навчання.

Протягом 2017/2018 н.р.

8.

Забезпечити участь обдарованих дітей в олімпіадах та конкурсах

Жовтень 2017 р.

9.

Використовувати інформаційні технології в індивідуальній роботі з учнями.

Протягом 2017/2018 н.р.

10.

Проводити виставку творчих робіт учнів.

Грудень 2017 р.

Вивчення нормативних документів

Дата

Назва документа

Мета вивчення,

запланований

результат

Терміни

вивчення/

форма

опрацю-вання

Відпові-дальні

12.09.2017

Інструкція

з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Вивчення єдиних вимог оформлення шкільної документації

Вересень

Усі вчителі

19.09.2017

Методичні рекомендації вивчення предметів у 2017/2018 н.р.

Особливості викладання предметів у новому н. р.

Вересень

Усі вчителі

19.09.2018

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2017/2018 н.р.

Визначення посібників, які мають гриф МОН

Вересень

Усі вчителі

26.09.2017

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Визначення єдиних вимог щодо контролю якості знань учнів

Вересень

Усі вчителі

10.10.17

Типове положення

про атестацію педагогічних працівників

Визначення вимог до атестації учителя

Листопад-грудень

Усі вчителі

Вивчення освітніх стандартів

Дата

Вимоги

Форма роботи

Рекомендації

Відповідальні

19.09.17

Засвоїти основні положення документа

Доповідь

Закон України

про освіту

Гудзь В.М.

19.09.17

Засвоїти основні положення документа

Лекція

Закон України про загальну середню освіту

Топал А.І.

03.10.17

Засвоїти основні положення документа

Консультація

Державний стандарт базової і повної середньої освіти

Бєлікова І.Є.

21.11.17

Засвоїти основні положення документа

Консультація

Про Національну доктрину розвитку освіти

Бєлікова І.Є.

16.01.18

Засвоїти основні положення документа

Лекція

Конвенція про права дитини

Сержантова Н.М.

27.02.18

Засвоїти основні положення документа

Консультація

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчального закладу

Бєлікова І.Є.

Перелік відкритих уроки та уроків взаємовідвідування,

проведених вчителями ШМК протягом 2017/2018 н.р.

з/п

Предмет

Тема уроку

ПІБ вчителя

1.

Хімія

Гомоологічний ряд спиртів. Структурна ізомерія спиртів і її види. Поняття про номенклатуру спиртів.

Смоленцева Т.Ю.

2.

Хімія

Хімічні властивості спиртів

Смоленцева Т.Ю.

3.

Хімія

Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію

Топал А.І.

4.

Хімія

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Кислотні дощі.

Топал А.І.

5.

Фізика

Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Маса та імпульс в теорії відносності. Зв'язок між масою та енергією.

Бєлікова І.Є.

6.

Фізика

Густина речовини. Розв’язок задач.

Бєлікова І.Є.

7.

Біологія

Живлення, його типи.

Асманська Г.С.

8.

Хімія

Розв’язання задач на розведення, випарювання і змішування розчинів

Тишина С.К.

9.

Хімія

Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, кераміка

Тишина С.К.

Облік участі вчителів у методичних заходах

з/п

Дата

Зміст методичного заходу

Хто проводив

Примітка

квітень 2018

Виступ на педагогічній раді: «Методичні та педагогічні основи самореалізації вчителів та учнів в умовах модернізації освіти. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі»

ЗОШ № 92

Бєлікова І.Є.

квітень 2018

Виступ на педагогічній раді: «Традиційні та інноваційні технології у розвитку проблеми школи»

ЗОШ № 92

Гудзь В.М.

грудень 2017

Виступ на педагогічній раді: «Створення умов для самореалізації особистості вчителя і учня під час викладання предметів природничого циклу»»

ЗОШ № 92

Гудзь В.М.

січень 2018

Виступ на засіданні МО Суворівського району

ЗОШ № 92

Топал А.І.

21-22 вересня

2074

Участь учнів 11 класів у обласній науково-практичній конференції з фізики та астрономії Одеського територіального відділення Малої академії наук України

Велика фізична аудиторія, фізичний факультет Одеського національного університету ім. Мечнікова

Бєлікова І.Є.

15-17

Березня

2018

Участь учнів 9, 11 класів у обласній науково-практичній конференції з фізики та астрономії Одеського територіального відділення Малої академії наук України

фізичний факультет Одеського національного університету ім. Мечнікова

Бєлікова І.Є.

Результативність участі у олімпіадах з фізики, астрономії, хімії, біології

за 2017/2018 н.р.

Етапи

предмет

Прізвище, ім’я учня

клас

Місце

Предметні олімпіади

І етап

Школа

фізика

Сауляк Наталія

7-А

І

Кравчук Дарія

8-В

І

Остапович Вадим

9-Б

І

Шварцман Даніїл

10-А

І

Дечет Анастасія

11-А

І

астрономія

Кухарь Денис

10-А

І

Аветесян Жанна

11-А

І

хімія

Медведенко Олександра

7-Г

І

Гуртова Дарія

8-В

І

Остапович Вадим

9-Б

І

Шварцман Даніїл

10-А

І

Токан Анастасія

11-А

І

біологія

Гуртова Дарія

8-В

І

Гордієнко Антон

9-Б

І

Шварцман Даніїл

10-А

І

Токан Анастасія

11-А

І

ІІ етап

Район

астрономія

Кухарь Денис

10-А

ІІІ

фізика

Остапович Вадим

9-Б

ІІІ

Шварцман Даніїл

10-А

ІІІ

хімія

Гуртова Дарія

8-В

ІІІ

Остапович Вадим

9-Б

ІІІ

Шварцман Даніїл

10-А

ІІ

Токан Анастасія

11-А

ІІІ

біологія

Гордієнко Антон

9-Б

І

Шварцман Даніїл

10-А

ІІІ

ІІІ етап

Місто

фізика

Остапович Вадим

9-Б

ІІІ

Шварцман Даніїі

10-А

ІІІ

астрономія

Кухар Денис

10-А

ІІІ

хімія

Гордієнко Антон

9-Б

ІІІ

Шварцман Даніїл

10-А

ІІІ

ІV етап

Область

біологія

Шварцман Даніїл

10-А

ІІІ

Гордієнко Антон

9-Б

IV

Результативність з предметів:

фізика, астрономія, хімія, біологія, природознавство за 2017/2018 н. р.

ПІБ учителя

клас

Предмет

Якість знань, %

І семестр

Рік

1

Бєлікова І.Є.

7-А

Фізика

28

48

7-Б

54

46

7-В

37

37

7-Г

43

40

8-А

30

37

8-Б

32

33

8-В

36

33

8-Г

31

44

9-А

40

37

9-Б

43

59

9-В

22

37

10-А

63

69

10-Б

32

26

11-А

85

90

11-Б

38

43

2

Бєлікова І.Є.

11-А

Астрономія

100

100

11-Б

76

81

3

Топал А.І.

7-А

Хімія

60

48

7-Б

68

64

7-В

67

52

7-Г

50

36

Смоленцева Т.Ю.

8-А

30

37

Тишина С.К.

8-Б

36

32

Смоленцева Т.Ю.

8-В

18

26

Смоленцева Т.Ю.

8-Г

35

37

Тишина С.К.

9-А

19

26

9-Б

18

41

9-В

23

33

Топал А.І.

10-А

53

63

10-Б

47

42

Смоленцева Т.Ю.

11-А

60

70

11-Б

24

33

3

Асманська Г.С.

6-А

Біологія

83

83

6-Б

94

81

6-В

75

57

6-Г

90

86

Сержанова Н.М.

7-А

56

68

7-Б

75

75

Гудзь В.М.

7-В

66

74

7-Г

47

61

8-А

37

45

8-Б

71

75

8-В

45

55

8-Г

46

52

Топал А.І.

9-А

63

74

9-Б

68

78

9-В

69

78

10-А

100

100

10-Б

84

84

Асманська Г.С.

11-А

100

95

11-Б

76

67

5

Сержанова Н.М.

5-А

Природознавство

97

100

Топал А.І.

5-Б

100

100

Сержанова Н.М.

5-В

90

93

Сержанова Н.М.

5-Г

80

83

Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92

Звіт

про роботу ШМК

вчителів природничого циклу

в 2017/2018 н.р.

«Знання - це очі людини»

Індійська мудрість.

Науково-методична проблема, над якою працює школа: «Творчій саморозвиток і самореалізація особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти»

Науково-методична проблема, над якою працює ШМК: «Використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей»

Керівник ШМК:

Бєлікова І.Є., вчитель фізика, астрономії

Одеса

2018 р.

Основними завданнями роботи шкільного методичного об'єднання вчителів природничого циклу на 2017/2018 н.р. були:

 1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної загальної середньої освіти.

 2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.

 3. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності. Удосконалювати систему методичної роботи на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати інтерактивні методики.

 4. Розвиток креативності творчого мислення учнів у процесі навчання та виховання.

 5. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

 6. Розвиток інтересу учнів до науково-дослідницької експериментальної роботи.

 7. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій

 8. Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства.

 9. Орієнтувати до профільну та профільну спеціалізацію школи у контексті задоволення реальних потреб учнів, батьків, громадськості.

 10. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні 2014 року. Посилити роботу по підготовці учнів до ЗНО, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється використанню тестових технологій.

 11. Активізувати процес переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів.

 12. Продовжити самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, передового педагогічного досвіду, науково-практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну досвідом з колегами.

 13. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі нормами законодавства в галузі освіти.

 14. Вивчити рівень готовності кожного працівника до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Забезпечити систематичний моніторинг стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій кожним педагогічним працівником.

ВСТУП

Діяльність методичного об’єднання вчителів природничого циклу у 2017/2018 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", основних положень нового Державного стандарту освіти для 5-7 класів та 7-11 класів, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів природничого циклу в 2017/2018 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів природничого циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

Методична робота в ШМК – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу МО в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

Методична робота вчителів природничих дисциплін в 2017/2018 навчальному році була спрямована на виконання встановлених завдань та їх реалізацію через виконання освітніх програм та якісну реалізацію навчально-виховного процесу. Враховуючи аналіз роботи ШМО за 2016/2017 навчальний рік рівень навчально-виховного процесу, традиції, запити та потреби вчителів, стан навчально-матеріальної бази, а також склад учнів, членами ШМК було вирішено продовжити роботу над науково-методичної проблемою «Використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей».

Працюючи за даною темою, ШМК ставило перед собою слідуючи завдання:

 • використання інноваційних форм, методів, прийомів навчання в педагогічній діяльності;

 • вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;

 • розвиток пізнавальних здібностей учнів;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • формування в учнів навичок самоосвіти, творчості і пошуку;

 • здійснення індивідуального підходу і диференціацію навчання.

На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна визначити, що робота методичного об’єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань ШМО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя, відбувається педагогічне зростання вчителя.

Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів.

Учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення групової та індивідуальної роботи.

На засіданнях ШМО були заслухані всі теми вчителів по самоосвіті.

Протягом 2017-2018 навчального року атестацію пройшла вчитель хімії Тишина С.К. та за результатами атестації було підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель методист».

Вчитель хімії Топал Алла Іллівна приймала участь у конкурсі «Вчитель року -2017» у номінації хімія. На районному етапі здобула ІІ місце, на міському – ІІІ місце та стала учасником обласного етапу конкурсу (4 місце). Вчителька поділилася досвідом роботи щодо підготовки на участі у конкурсі на засіданні ШМО та педагогічній раді школи. За досягнення отримала грамоту Труханова.

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності.

Напрямки роботи ШМО вчителів природничого циклу

Протягом 2017/2018 навчального року було проведено 7 засідань, на яких виступали з доповідями такі вчителі:

 1. Бєлікова І.Є. з теми: «Рекомендації вчителю фізики до ведення класного журналу та шкільної документації» (виступ на РМО).

 2. Бєлікова І. Є. з теми: «Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога».

 3. Бєлікова І.Є. з теми: «Шкільна документація вчителя та її перевірка».

 4. Топал А.І. з теми: «З досвіду роботи. Участь у конкурсі «Вчитель року 2014, номінація хімія»

 5. Топал А.І. з теми: «Про доцільність використання сучасних педагогичних технологій у викладанні хімії» (виступ на педагогічній раді школи).

Участь вчителів у семінарах:

 1. Бєлікова І.Є. – Всеукраїнська конференція з фізики та астрономії на базі Одеського національного університету ім.. Мечникова (26.09.17, 14.04.18).

 2. Переможці Всеукраїнського природничого конкурсу «Геліантус-2017» на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи, вчителем біології Асманською Г.С., протягом тижня на зимових канікулах були учасниками Всеукраїнського семінару та отримали нагороду (Шварцман Д., Кухарь Д., 10-А клас та ін.).

 3. Бєлікова І.Є. – міський семінар та тему «Приклади реалізації методу проектів при викладанні фізики в 7-му класі за новим державним стандартом» (27.02.18., ОЗОШ № 82).

 4. Всі вчителі ШМК прийняли участь у обласному семінарі, проведеному на базі нашої школи методистом кафедри природничо-математичних наук Лазуновою М.А. з теми: «Технології ТРИЗ»

У системі роботи школи – проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у районних та обласних олімпіадах. Навчальну діяльність учнів вчителі МО природничо циклу організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації. Саме тому надзвичайно актуальним у роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких. Вчителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідного характеру. Деякі роботи є інтегрованими з іншими навчальними дисциплінами.

За звітній період збільшилася кількість дітей, які беруть участь у заходах школи, що вимагають певного інтелектуального рівня.

Переможців та призерів ІІ, ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів підготували:

ІІ етап.

Гудзь В.М. вчитель біології (Гордієнко А, 9-Б, І місце; Шварцман Д., 10-А, ІІІ місце).

Топал А.І., вчитель хімії та біології (Шварцман Д., 10-А, ІІ місце, Остпович В., 9-Б, ІІ місце, Гуртова Д., 8-В, ІІІ місце).

Бєлікова І.Є., вчитель фізики та астрономії (фізика: Остапович В., 9-Б, ІІІ місце, Шварцман Д, 10-А, ІІІ місце; астрономія: Кухарь Д., 10-А, ІІІ місце)

ІІІ етап.

Гудзь В.М. вчитель біології (Гордієнко А, 9-Б, ІІІ місце; Шварцман Д., 10-А, ІІІ місце).

Топал А.І., вчитель хімії та біології (Шварцман Д., 10-А, ІІІ місце).

Бєлікова І.Є., вчитель фізики та астрономії (фізика: Остапович В., 9-Б, ІІІ місце, Шварцман Д, 10-А, ІІІ місце; астрономія: Кухарь Д., 10-А, ІІІ місце).

IV етап.

Гудзь В.М. вчитель біології (Гордієнко А, 9-Б, IV місце).

Топал А.І., вчитель хімії (Шварцман Д., 10-А, ІІІ місце).

Щорічно бажаючи учні приймають участь у предметних конкурсах, а саме:

У Всеукраїнському природничому конкурсі « Геліантус» 2017-2018 приймали участь 66 учасників.

Результати участі учнів школи у конкурсі «Геліантус»

Учасник

Клас

Нагорода

Ухов Ілля

10

Диплом ІІ степеня

Шаповалова Ева

10-Б

Диплом ІІ степеня

Церковний Юхим

7-Г

Грамота з фізики, з біології

Шульга Марія

7-Г

Грамота з біології

Бояровська Олександр

7-Г

Грамота з фізики

Селіверстов Ігор

7-В

Грамота з біології

Грищенко Анастасія

7-А

Грамота з фізики

Тарнавська Анастасія

7-А

Грамота з фізики

Хмеловський Кирилл

8-Б

Грамота з фізики

Боднар Вікторія

8-Б

Грамота з фізики

Гапонюк Владислав

9-А

Диплом І степеня

Гордієнко Антон

9-Б

Диплом ІІ степеня

Борисенко Євген

9-А

Диплом ІІ степеня

Тютюніченко Юлі

9-А

Диплом ІІІ степеня

Бобро Павло

9-В

Грамота з фізики

Севастьянов Вячеслав

9-А

Грамота з фізики

Козаченко Аліна

9-В

Грамота з хімії

У всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2018» прийняли участь 47 учнів.

 1. Серед них отримали Сертифікат «Відмінний результат» Шварцман Д. 10-А, Бова Т. 9-Б, Ухов І. 10-А.

 2. Сертифікат «Добрий результат» отримали 9 учнів: Сауляк Н. 7-А, Величко Х. 11-А, Аветисян Ж. 11-А, Лалакіна В. 10-Б, Висоцький С 7-Б., Спотар С. 7-Б, Карпенко О. 9-Б, Остапович В. 9-Б, Годунов М. 8-Г.

 3. 35 учнів здобули сертифікат учасника конкурсу.

Учні школи щорічно беруть активну учать у проведенні предметних тижнів.

Згідно графіку протягом року було проведено:

Тиждень з природознавства (29.09.-03.10.2017)

У рамках проведення тижня відбулася інтелектуальна гра «Найрозумніший» у 5-А класі (Сержанова Н.М.). Серед учнів 5-х класів пройшли захисті проектів за темами: «Опале листя: користь чи шкода?», «Космос далекий і близький», «Світ галактик», «Професія дощового черв'яка», «Краплина, або «Де ми втрачаємо воду?», «Бактерії корисні та шкідливі», «Тварини минулого», «Чи не перетвориться Земля на пустелю?», «Будь природі другом!».

Тиждень з біології (17.11.-21.11.2017)

Тиждень з хімії (16.02.-20.02.2018)

У рамках проведення тижня були заплановані та реалізовані таки заходи:

 • Інформування учнів про проведення Міжнародного року хімії в Україні. (7-11 класи);

 • Виготовлення „хімічних” стіннівок (7-11 класи);

 • Виготовлення рекламно-агітаційного стенду щодо програми заходів під час тижня хімії. (11класи);

 • Хімічна вікторина (7-8 класи);

 • Конкурсно-розважальна програма „Я люблю хімію” (7-8 класи);

 • Відкритий конкурс-захист рефератів з хімії (9,11класи);

 • Хімічний виховний захід „Хімічний марафон” (8-11 класи);

 • Виставка-конкурс хімічних моделей (структурні формули, кристалічні гратки) виготовлених учнями школи.(7-11 класи);

 • Шкільний конкурс малюнка „Хімічна абетка” (5-7 класи);

 • Виставка науково-популярної літератури та періодичних видань хімічної тематики. (7-11 класи);

 • Підведення підсумків тижня хімії. Нагородження кращих учнів-хіміків. (7-11 класи).

Тиждень з астрономії (23.02.-27.02.2018)

Протягом тижня астрономії серед учнів 5-11 класів були проведені такі заходи:

 • Конкурс на найкращий малюнок «Я у Всесвіті» (2-4 класи);

 • Конкурс на найкращу астрономічну і космічну газету (9-11 класи);

 • Малюнок в Paint «Космос очима дітей» (5-6 класи);

 • Веселі перерви «Астрономічні кросворди» (5-11 класи);

 • Перегляд відеофільму 3D подорож по Сонячній системі (5-8 класи);

 • Конкурс на створення кращої учнівської презентації з довільної теми з астрономії та космонавтики (11 класи);

 • Захід з астрономії «Космічна подорож» (7 класи);

 • Цікава астрономія «7 чудес Космосу» (8 класи);

 • Астрономічна вікторина (9 класи);

 • Перегляд учнями початкової школи розвиваючого мультфільму «Астрономія»;

 • Астрономічні змагання «Промінець світла» (10 класи);

 • Вечір-вікторина з астрономії для старшокласників «Що? Де? Коли?» (11 класи);

Тиждень з фізики (06.04.-10.04.2018)

Тиждень фізики було присвячено науці фізиці – одній з найдавніших наук, без якої немислимий подальший розвиток людства, науці цікавій, захоплюючій, могутній.

06.04.2018 р. тиждень біло відкрито проведенням позакласного заходу «Таємниці фізики» серед бажаючих учнів 7-11 класів. У веселій формі учні 7-А класу, ведучі заходу розповідали про широке використання фізичних знань у житті вихованців дитячого садка (Професор про фізику «в підгузниках»), Юний фізик – майбутній академік розповів слухачам, учням 7-11 класів про цікаві фізичні факти у нашому повсякденному житті. Потів відбулися бліц-конкурси: вікторина «Фізика навколо нас»; конкурс «Коло знань»; «Шерлок Холмс»; «Приказки і прислів’я»; гейм «Це цікаво»; конкурс «Вирішальний гейм».

07.04.2018 р. серед учнів 9-х класів було проведено інтелект-шоу «Еврика», Серед учнів 9-х класів перемогу здобула збірна команда 9-Б класу (Бова Т., Гордієнко А., Грузда А., Карпенко О., Квадрі М., Маленко Д., Остапович В., Федоров М.). Команда 9-В класу була сильним супротивником (Баскакова Ю, Бобро П., Гарипова А, Гуменяк А., Козаченко А., Фрайман А., Шеремета В.), але уступила своїми знаннями команді 9-Б класу.

А серед 10-х класів інтелект-шоу «Найрозумніший». Перемогла збірна команда 10-А класу (Власіна А., Кухарь Д., Пілєва Ю, Ухов І., Хрипанюк К., Шварцман Д.). Збірній команді 10-Б класу не вистачило фізичних знань та вміння використовувати їх у фізичному змаганні.

08.04.2015 р. серед учні 11-А класу біло проведено позакласний вечір «МІФ» який складався з таких етапів: 1.розминка; 2.бліц-турнір; 3.вікторина з історії фізики і математики; 4.конкурс віршів і прислів’я; 5.конкурс «вигадай фізичну гру, покажи фізичне явище. 6.підведення підсумків вечора-свята. Перемогла ІІ команда в якій грали Кузьменко Д, Аветесян Ж, Арестова А, Михайлова Н., а І команда (Харченко В., Фостенко О, Токан А., Гібескул Г.) здобула поразку. Змагання проходили у запальній, веселій обстановці.

09.04.2018 р. було проведене змагання серед збірної команди учнів 8-Б «Електрон» та учнів 8-В класів «Калорія». Перемогла команда 8-Б класу. Активну участь у приймали: Бондар В., Жмурко Д., Ковальчук В., Кориненко М., Тищенко Д., Бермас А.(8-Б клас). Бецель В., Глотенко О.,Гуртова Д., Кошелап А., Кравчук Д., Нерощін Р., Реброва Х.

10.04.2018 р. тиждень фізики було закрито розважальними фізичними вікторинами, фізичними співаночками, відгадували фізичні загадки та співали пісні про фізику. Які було проведено серед учнів 7-9 класів. Активну участь приймали: учні 7-А класу (Бащак О., Булатніков Д., Давій Є, Журавльова В., Карабанов І., Малініна Р., Нефьодов І., Саморига О., Сауляк Н., Тарнавська А., Тарнавський Я., Чепинога А.). Учні 7-Б класу (Калаянова В., Комарова О., Кочнева А., Лукашевич М.Спотар С., Янус А.). Учні 8-А класу (Мей Д., Озаринська А., Перетокін Д., Урмаш Ю, Чіміріс К.). Учні 8-Б класу (Бондар В., Жмурко Д., Ковальчук В., Кориненко М.) Учні 8-В класу (Кошелап А., Кравчук Д.,). Учні 8-Г класу (Годунов М., Григоращенко І., Погранічна В., Юшкевич Я.) Учні 9-А класу (Максимова Д., Борисенко Є., Гопанюк В., Севастьянов В., Собовенко Л., Тютюніченко Ю.). Учні 9-Б класу (Бова Т., Гордієнко А., Карпенко О., Квадрі М., Остапович В., Федоров М.). Учні 9-В класу (Бобро П., Гарипова А., Козаченко А., Фрайман А., Шеремета В.).

На виконання концепції екологічного виховання протягом всього навчального року під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Смоленцевою Т.Ю., вчителем біології та природознавства Сержановою Н.М. та класними керівниками 1-11 класів було проведено безліч виховних заходів щодо екологічного виховання молоді. А саме:

 • Участь в обласному конкурсі малюнків «Зоологічна галерея». Переможці (роботи відправлено на конкурс у м.Київ): Міліціян І., Дзюбенко Г., Погранічна В. (8-Г); Ткачова Ю. (7-Б). Учасники: Калаянова В (7-Б), Кошелап А. (8-В).

 • Обласний фото-конкурс «Об’єктив натураліста». Пєнова Катерина, учениця 5-А класу зайняла ІІІ місце;

 • Районний конкурс орнітологів (ІІІ місце).

Також протягом року у рамках концепції екологічного виховання в школі проводилися місячники збереження енерго, тепло ресурсів, водних ресурсів. Квітень проходив під гаслом «Тут буде місто сад!». Були проведені конкурси малюнків «Збережено тепло нашої оселі!», плакатів; фотоконкурс «Буде тепло в моїй хаті!»; фотоконкурс «Збережемо водні ресурси!»; конкурс навчальних проектів «Використання теплоізоляційних матеріалів людиною». Вчителем фізики Бєліковою І.Є. та учнем 10-А класу Кухарем Д. було реалізовано проект на енергозберігаючу тему «Сила розуму». На весні проведено конкурс малюнків «птахи, ссавці регіону. Представники зоогеографії регіонів України».

Основні завдання ШМО на 2018/2019 навчальний рік:

 • Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів ШМО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.

 • Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.

 • Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.

 • Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, фізика), використовуючи курси за вибором, факультативи.

 • Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.

44

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»