План роботи семінару-практикуму учителів хімії

Опис документу:
План роботи семінару-практикуму учителів хімії складено відповідно до запитів, висловлених педагогами у діагностичних анкетах. Для кожного засідання передбачено теоретичну та практичну частину. Запропоновані форми роботи дозволяють підвищити медіаграмотність вчителя. Також сформульовані завдання методичної структури, що можуть бути актуальними впродовж кількох років.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПЛАН

РОБОТИ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

Сучасна шкільна освіта, як один з компонентів соціальної системи, орієнтована на розвиток особистості учня в процесі активної пізнавальної діяльності. Головним завданням освіти стає не стільки оволодіння сумою знань, скільки розвиток творчого самостійного мислення школярів, формування умінь і навичок самостійного пошуку, аналізу й оцінки інформації. Окрім того, потребам сучасного процесу навчання відповідає така організація діяльності школярів, що формуватиме досвід пізнання, вироблятиме життєво важливі компетентності і спонукатиме до активного набуття нових знань на основі раніше засвоєних.

Освітня компетенція – це високий рівень розвитку особистості, пов’язаний з якісним опануванням змісту освіти.

Основними завданнями шкільного курсу хімії в контексті компетентнісного підходу є формування ключових компетентностей:

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою;

 • Спілкування іноземними мовами;

 • Математична компетентність;

 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

 • Інформаційно-цифрова компетентність;

 • Уміння вчитися впродовж життя;

 • Ініціативність і підприємливість;

 • Соціальна та громадянська компетентності;

 • Обізнаність та самовираження у сфері культури;

 • Екологічна грамотність і здорове життя.

Успішність та ефективність формування компетентностей учнів залежить від форм та методів організації навчально-виховного процесу. Аналіз діагностичних анкет учителів хімії свідчить, що найбільші труднощі викликають питання розширення освітнього простору за рахунок електронних засобів навчання.

Відповідно перед семінаром-практикумом учителів хімії постають наступні завдання:

 1. Працювати над адаптацією усіх компонентів навчального процесу для реалізації компетентнісного підходу. Здійснювати постійний інформаційний пошук з даного питання та аналітичне опрацювання інформації.

 2. Продовжити пошук ефективних шляхів формування  предметних компетентностей школярів.

 3. Здійснювати систематичну аналітико-узагальнюючу діяльність щодо ефективності різних методів і прийомів навчання, форм організації навчального процесу, покликаних забезпечити формування предметних компетентностей школяра. Працювати над створенням системи моніторингових досліджень з даної проблеми.

 4. Модернізація сучасного уроку на засадах компетентнісного підходу в системі особистісно-орієнтованого навчання.

 5. Здійснювати поширення інноваційного досвіду, напрацьованого семінаром-практикумом серед учителів хімії району.

 6. Забезпечувати обізнаність вчителів хімії із основами вікової психології.

Засідання № 1

Тема: Використання електронних ресурсів у процесі вивчення хімії як спосіб розширення шкільного освітнього простору.

Теоретичний блок

 1. Ресурси YOU TUBE, як засіб розширення шкільного освітнього простору на уроках хімії та при підготовці домашнього завдання.

Практичний блок

 1. Показовий урок. Цілі: Використання медіа ресурсів на уроках хімії, як засіб підвищення результативності навчання.

 2. Захист моделі альтернативного уроку. Робота в групах.

Засідання № 2

Тема: Забезпечення самостійної пізнавальної активності учнів через організацію дистанційного навчання на уроках хімії.

Теоретичний блок

 1. Використання учительського блогу для організації пізнавальної діяльності учнів.

Практичний блок

 1. Виховний захід з хімії. Цілі: демонстрація результатів самопідготовки школярів з використанням медіа ресурсів.

 1. Моделювання і захист структури блогу учителя хімії. Робота в групах.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»