План роботи практичного психолога вищого навчального закладу І-ІІ ступеня акредитації

Опис документу:
Поданий план роботи практичного психолога Житомирського агротехнічного коледжу Марчук Лариси Олександрівн на 2011-2012 навчальний рік з навантаженням 1,0 ставка. Житомирський агротехнічний коледж (ЖАТК) - це вищий навчальний заклад І-ІІ ступеня акредитації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Затверджено» «Погоджено»

Директор Житомирського Методист ОЦППСР

агротехнічного коледжу _________ Шугай Т.Й.

___________ Войтенко А.Б.

План

роботи практичного психолога

Житомирського агротехнічного коледжу

Марчук Лариси Олександрівни

на 2011-2012 навчальний рік

Аналіз результатів діяльності за минулий 2010-2011 навчальний рік:

1.Аналіз досягнутих результатів з основних проблем:

В 2010-2011 навчальному році робота психологічної служби ЖАТК була спрямована на:

1)формування здорового способу життя студентів:

Проблеми нікотинової та алкогольної залежності розглядаються на державному рівні багатьох країн світу. В Україні розроблено ряд нормативно-правових документів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення та подолання алкогольної залежності громадян. Адже, внаслідок вживання алкоголю та нікотину втрачається здоров’я самої людини, її соціального оточення та майбутніх поколінь. Ці речовини справляють особливо шкідливий вплив на ще не сформовані організм та психіку дитини. Тому особлива увага приділяється вирішенню проблем подолання нікотинової та алкогольної залежності серед дітей - осіб віком до 18 років. Саме з цих причин робота психологічної служби ЖАТК була спрямована на формування здорового способу життя студентів, профілактику шкідливих звичок. Наслідком проведеної роботи є розширення об’єму знань студентів з проблеми та наявність позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Проте, вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу. Тому розпочата робота буде продовжена в поточному навчальному році за всіма видами діяльності практичного психолога в тісній співпраці з педагогічним колективом та батьками студентів.

2)сприяння конструктивній взаємодії членів навчальної групи:

За запитом була проведена робота по сприянню конструктивній взаємодії членів навчальної групи. Визначивши особливості міжособистісних стосунків в навчальній групі, було проведене індивідуальне консультування студентів за результатами діагностики та з проблем міжособистісних стосунків між членами групи, надане інформаційне повідомлення про результати діагностики куратору групи та завідуючій відділенням, звіт про результати психолого-педагогічного дослідження наданий адміністрації закладу. В подальшому робота практичного психолога закладу буде спрямована на корекцію міжособистісних стосунків та підвищення рівня згуртованості навчальної групи, психологічну просвіту студентів про особливості конструктивної міжособистісної взаємодії в навчальній групі, профілактику конфліктів.

2.Структурування проблем, які мають бути розв’язаними в майбутньому:

1)Реалізацію програм:

а)Загальнодержавна програма « Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини » на період до 2016 року ( затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI ):

Мета Програми: визначення шляхів урегулювання питань ефективного забезпечення та захисту прав дітей з урахуванням цілей розвитку тисячоліття та стратегії підсумкового документа спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей".

Стратегії виконання Програми психологічною службою ЖАТК:

- захист прав дітей відповідно до міжнародних зобов'язань;

- забезпечення та захист прав дітей у відповідності із сучасними умовами та реальними потребами дітей;

- надання психологічних послуг дітям, незалежно від місця їх проживання;

- проведення заходів щодо покращення індивідуального фізичного, розумового, духовного розвитку кожної дитини;

- проведення заходів щодо відповідальності батьків або осіб, що їх замінюють, педагогічних працівників за виконання своїх обов'язків щодо догляду, виховання дітей та захисту їх прав;

- контроль та дотриманням прав дітей в закладі.

- запровадити розміщення соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

б)Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки ( затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026 –VI ):

Метою Програми: стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва.

Стратегії виконання Програми психологічною службою ЖАТК:

- систематичне висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією та СНІДом;

- забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед студентської молоді через проведення освітньої та роз'яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;

- удосконалення механізмів профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки;

- проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу для студентів, розповсюдження навчально-профілактичних матеріалів;

- забезпечення навчання студентів за програмою формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- сприяння у вільному доступі до добровільного консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію молоді ( особливо представників груп ризику) з метою діагностики хвороби на початкових стадіях та лікуванню у випадку її виявлення;

- сприяння в отриманні соціально-психологічної підтримки ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;

- забезпечення просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей, їх захист від дискримінації;

- залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції педагогічних працівників, співпраця з працівниками місцевих органів виконавчої влади та громадського самоврядування.

в)Державна цільова соціальна програма « Молодь України » на 2009-2015 роки ( затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 ):

Метою Програми: створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

Стратегії виконання Програми психологічною службою ЖАТК:

- дослідження та формування загальнолюдських цінностей, духовних потреб молоді;

- розвиток вільної, духовно та морально-етично розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини та загальнолюдські цінності, сприяння патріотичному вихованню молоді;

- сприяння у створенні умов для інтелектуального самовдосконалення та творчого розвитку особистості, залученні молоді до культурного життя та реалізації соціальних проектів;

- проведення семінарів, семінарів-тренінгів, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, ігор, участь в нарадах, акціях та інших заходах, спрямованих на організацію змістовного дозвілля молоді;

- сприяння всебічній підтримці громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, пошуку власного шляху, формування необхідних для цього соціально-психологічних передумов;

- пропаганда та формування здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я молоді, профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших шкідливих явищ в молодіжному середовищі;

- підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників з формування здорового способу життя та профілактики шкідливих явищ серед студентів, особливостей формування морально-етичної сфери та цінностей особистості в підлітковому та юнацькому віці;

- проведення профорієнтаційних заходів, стимулювання студентів до активності при працевлаштуванні;

- співпраця з органами державної виконавчої влади та громадського самоврядування, молодіжними та дитячими громадськими організаціями, залучення студентської молоді до співпраці з ними, а також роботи в них.

г) Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940):

Мета програми: збереження та зміцнення здоров’я населення, захист від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму, мінімізація соціальних, екологічних та економічних наслідків тютюнокуріння шляхом проведення заходів боротьби проти тютюну на місцевому рівні.

Стратегії виконання Програми психологічною службою ЖАТК:

- проведення діагностики тютюнової залежності студентів;

- проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з метою підвищення рівня поінформованості про шкідливий вплив активного та пасивного тютюнокуріння на здоров’я, токсичні речовини тютюнового диму, забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами тютюнових виробів, методи припинення вживання тютюну;

- стимулювання до припинення вживання тютюну і лікування залежності від тютюну;

- сприяння у встановленні заборони поширення будь-якої реклами тютюнових виробів та їх продажу, куріння в навчальному закладі;

- пропагування здоровий спосіб життя;

- співпраця з медичними закладами, органами виконавчої влади та громадського самоврядування, громадськими організаціями з метою пропагування здорового способу життя.

д) Державна програма « Репродуктивне здоров'я нації » на період до 2015 року ( затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849 ):

Мета Програми: поліпшення репродуктивного здоров'я населення як важливої складової загального здоров'я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Стратегії виконання Програми психологічною службою ЖАТК:

- сприяння збереженню репродуктивного здоров'я підлітків, молоді та дорослих;

- розробка та реалізація стратегій, спрямованих на пропагування, формування і заохочення до здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;

- інформування учасників навчально-виховного процесу з питань відповідального ставлення до охорони особистого здоров'я;

- проведення просвітницьких заходів з питань охорони здоров'я, пропагування здорового способу життя, планування сім'ї, зміцнення репродуктивного здоров'я, охорони материнства, а також профілактики онкологічних захворювань.

е) Державна програма профілактики правопорушень на період до 2015 року ( затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року №1911-р ):

Мета програми: забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та центральних і місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері.

Стратегії виконання Програми психологічною службою ЖАТК:

- визначення осіб, схильних до правопорушень та профілактична робота з ними щодо профілактики правопорушень;

- профілактика правопорушень, наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, насильства в молодіжному середовищі;

- участь у заходах, спрямованих на підвищення рівня моральності в соціумі, утвердження здорового способу життя, виховання негативного ставлення до правопорушень, усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

- формування відповідального ставлення учасників студентів до питань дотримання законності, особистої участі в охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю;

- сприяння у створенні умов для участі студентів в гуртковій та культурній діяльності закладу, організації відпочинку та дозвілля, діяльності громадських організацій;

- співпраця з правоохоронними органами та органами виконавчої влади та громадського самоврядування по захисту прав і свобод людини відповідно до нормативно-правових документів.

ж)Міжгалузева комплексна програма « Здоров'я нації » на 2002-2011 роки ( затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002р. № 14 ):

Мета Програми: поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я.

Стратегії виконання Програми психологічною службою ЖАТК:

- Проведення діагностики та корекції соціально-психологічного клімату в студентських колективах з метою створення оптимального середовища в закладі, ослаблення соціальної напруги, підвищення адаптаційних ресурсів організму.

- Проведення тестування здоров’я, особливу увагу звернути на дітей із групи ризику та з малозабезпечених і неблагополучних сімей.

- Сприяння творчому і фізичному розвитку дітей-інвалідів, їх успішній соціалізації.

- Розробка та впровадження профілактичних заходів щодо адаптації дітей до навчального та психоемоційного навантаження.

- Проведення заходів з профілактики порушень соціально-психологічної адаптації педагогів до гострого і хронічного стресу, по висвітленню психогігієнічних основ оптимальної організації навчальної та позанавчальної діяльності студентів.

- Проведення роботи з гігієнічного виховання учасників навчально-виховного процесу з використанням засобів, які сприяють формуванню ідеології здорового способу життя , в тому числі духовного, фізичного і психічного.

- З метою поліпшення стану здоров’я студентів, профілактики шкідливих явищ, пропаганди, формування та заохочення здорового способу життя, створити програму з профілактики та подолання тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, ранніх статевих стосунків, розвитку вмінь щодо організації дозвілля, раціонального харчування, збереження здоров’я.

- Співпраця з міжнародними, державними та громадськими організаціями, впровадження сучасних ефективних профілактичних технологій з метою пропаганди медико-гігієнічних знань, формування здорового способу життя підлітків та молоді.

2) Реалізацію законів України:

а) Закон України №2402-ІІІ із змінами і доповненнями від 26 квітня 2001 року « Про охорону дитинства »:

- сприяння реалізації прав дитини на життя, здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, а саме:

- сприяння дотриманню норм законодавства про правовий і соціальний захист дітей відповідно до міжнародних правових стандартів;

- сприяння забезпеченню належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічній адаптації та активній життєдіяльності, зростанню в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги. свободи та рівності;

- реалізація цільових програм з охорони дитинства, проводити дослідження актуальних проблем дитинства, сприяння дотриманню пільг, переваг та соціальних гарантій дітей в процесі їх навчання, виховання та підготовки до трудової діяльності;

- захист дитини у випадках порушення її законних інтересів та заподіяння їй шкоди.

б) Закон України « Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування » :

- захист прав та інтересів таких дітей;

- сприяння у створенні умов для їх фізичного, інтелектуального, духовного розвитку, підготовка до самостійного життя;

- захист права на здоровий розвиток;

- надання психологічної допомоги;

- сприяння соціальній адаптації;

- сприяння у профорієнтації, професійне самовизначення, підготовка до професії;

- виявлення обдарованих дітей;

- психологічна адаптація.

3) Реалізацію Указів Президента:

а) Указ Президента України №1013/2005 від 4 липня 2005 року « Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»:

- здійснення психолого-педагогічного аналізу навчального процесу із залученням органів студентського самоврядування, батьків, громадськості, моніторинг ефективності діяльності педагогічних працівників, визначати їх рейтинг;

- стимулювання до ефективного використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання, мережі інформаційного забезпечення сфери освіти, запровадження інтерактивних методів навчання;

- сприяння поширенню передового педагогічного досвіду;

- сприяння створенню належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, їх соціальній адаптації.

б)Наказ Міністерства освіти і науки України №454 від 29 липня 2005 року « Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України « Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні » »:

- складання авторської програми, спрямованої на виявлення, розвиток та підтримку обдарованих дітей;

- участь в заходах, спрямованих на виховання підростаючого покоління;

- проведення роботи по виховання у молоді відповідальності щодо прав людини, захисту довкілля та культурної спадщини;

- пропаганда адреси кращого передового педагогічного досвіду;

- надання рекомендації педагогам, громадськості та сім’ї щодо розвитку, виховання та навчання дітей.

в)Указ Президента України №1086/2005 від 11 липня 2005 року « Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей »:

- сприяння поліпшенню соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення профілактики проблем дитячої бездоглядності і безпритульності;

- сприяння створенню належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей;

- сприяння реалізацію їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- сприяння самореалізації обдарованої молоді в сучасному суспільстві;

- сприяння поліпшенню виховної роботи зі студентською молоддю на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формуванню у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

4) Реалізацію наказів Міністерства освіти ї науки України:

а)Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року ( Наказ Міністерства освіти і науки України №554 від 19 червня 2008 року ):

- Підвищення власної психологічної та професійної компетентності, якості та доступності надання психологічних послуг:

- здійснення систематичної освіти і самовдосконалення;

- опанування інноваційними методами і технологіями надання психологічних послуг;

- обмін досвідом з колегами;

- активна взаємодія з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

- Забезпечення умов для формування сприятливого освітнього, виховного та розвивального середовища з метою повноцінного розвитку особистості:

- здійснення психологічного аналізу навчально-виховного процесу;

- сприяння формуванню комфортного освітнього, виховного та розвивального середовища;

- посилення розвивального і виховного компонентів освіти;

- сприяння вирішенню освітніх і виховних задач;

- профілактика та усунення факторів негативного впливу на розвиток особистості.

- Сприяння розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу:

- збереження, укріплення та захист здоров’я студентів та педагогів;

- підвищення адаптивних можливостей особистості;

- створення умов для розвитку індивідуальності кожної дитини;

- формування готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання ( самоповаги та адекватної самооцінки особистості, соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації , готовності до особистісного, професійного та політично вибору );

- здійснення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

- забезпечення та захист прав і свободи дітей.

б)Наказ №315 від 30 травня 2002 р. « Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258 « Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя » »:

- здійснення оцінки морального стану особистості та утвердження здорового способу життя;

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості виховної роботи серед студентів;

- формування комплексної системи забезпечення моральних засад та утвердження здорового способу життя, впровадження в практику роботи програму з формування навичок здорового способу життя серед дітей;- постійне проведення роботи, спрямованої на підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей та виховання морально-етичних засад поведінки і світогляду студентів;

- залучення громадських організації до виховної роботи з дітьми та з підлітками з асоціальних сімей;

- здійснення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері скорочення попиту на наркотики і впроваджувати передовий досвід інших країн з профілактики наркоманії серед неповнолітніх та молоді.

в) Наказ Міністерства освіти і науки України №605 від 21 липня 2004 року « Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя » :

- створення умов для зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей і молоді шляхом визнання пріоритету здорового способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров’я, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за власне здоров’я:

- створення цілісної системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

- збереження та зміцнення здоров’я кожного учасника навчально-виховного процесу, незалежно від віку та соціального статусу;

- розробка і впровадження в практику роботи навчального закладу сучасний моніторинг діагностики і корекції стану здоров’я людини із залученням сучасних технологій;

- впровадження у навчально-виховний процес особистісно зорієнтовану модель формування в студентів навичок здорового способу життя, вміння приймати оптимальні рішення щодо збереження і зміцнення власного здоров’я у різних життєвих ситуаціях, в тому числі, екстремальних;

- удосконалення форм і методів формування здорового способу життя, використання активних, традиційних та нетрадиційних методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, спонукання до самоосвіти;

- формування у студентів негативного ставлення до шкідливих поведінкових звичок, посилити ефективність механізмів подолання залежності від них;

- послідовне формування культури здоров’я педагогів як необхідної умови розвитку позитивної мотивації в студентів на здоровий спосіб життя;

- підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогічних кадрів, здатності формувати у дітей та молоді позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя;

- визначення пріоритетності проблеми формування позитивної мотивації у студентів на здоровий спосіб життя в педагогічній роботі з батьками і громадськістю;

- підтримка, розвиток національних та родинно-сімейних традиції здорового способу життя та виховання здорової дитини, залучати батьків до цього процесу;

- розробка та впровадження комплексної програми з формування здорового способу життя, профілактику ВІЛ/СНІДу, сексуальної поведінки, репродуктивного здоров’я, вживання наркотиків;

- впровадження в роботу закладу досвід школи сприяння здоров’ю;

- залучення студентів до активної участі у просвітницькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків;

- активне використання різних джерел для пропаганди та розповсюдження вітчизняних та зарубіжних новітніх теоретичних розробок, здобутків вчителів-новаторів та вчителів-експериментаторів з проблеми формування здорового способу життя;

- сприяння поширенню культурно-мистецьких та фізкультурно-оздоровчих акцій для студентів, спрямованих на формування здорового способу життя, культуру здоров’я;

- впровадження гуманістичної моделі освіти ( створення сприятливої ситуації для готовності молоді до сприйняття та адекватного реагування на виховні дії вузівського та соціального середовища ), демократизації відносин учасників навчально-виховного процесу ( можливість висловити власну точку зору з будь-яких питань, досягнення взаєморозуміння мирним шляхом ), діяльнісного ( культивування дієвої позиції особистості з метою власного становлення й розвитку, морального та духовного самовдосконалення ) та системного ( цілісність у практичній діяльності, що спрямована на комплексну реалізацію здорового способу життя ) підходу, забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату та відповідного інформаційно-предметного середовища;

- визначити сформованість позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у підлітків та молоді за такими критеріями:

- на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;

- на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих поведінкових звичок;

- на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві;

- на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, позитивно спрямована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання;

- формувати такі знання у студентів:

- фізичне здоров’я: організм людини як біологічна система; органи і системи життєзабезпечення, їх функції і здоровий стан; фізіологічна діяльність, біохімічні процеси і здоров’я; гігієна тіла; гігієнічні нормативи; рух і здоров’я; генетичне здоров’я; репродуктивне здоров’я; статеве виховання; профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом і СНІДу; культура харчування; фізична гармонія тіла;

- психічне здоров’я (психологічний комфорт): індивід, особистість, індивідуальність; психіка людини; індивідуально-типологічні особливості людини; емоції, почуття, воля, свідомість; сфера пізнання; самосвідомість, самооцінка, саморегуляція, самоактуалізація, самовиховання; основні психічні процеси, їх вплив на здоров’я; мотивація поведінки і ціннісні орієнтації; психологія спілкування; стрес, психотравма; девіантна поведінка; попередження шкідливих звичок; психологічна самодопомога; резерви психічних можливостей людини; вплив засобів масової інформації та мистецтва на психічне здоров’я людини;

- духовне здоров’я: здоров’я в системі загальнолюдських цінностей; духовність людини як основа здоров’я; закони діалектики про життя та смерть; ноосфера; релігія про здоров’я, духовні вчення про здоров’я; ідеал здорової людини; духовні цінності і засоби розвитку духовності; здоров’я в системі життєвих цінностей народу; традиції культури здоров’я українського народу; національні особливості формування здоров’я; календарні народні свята і здоров’я;

- соціальне здоров’я (соціальне благополуччя): людина як елемент соціуму; наслідки антропоцентричного ставлення до навколишнього середовища; соціальні співтовариства; етика родинних зв’язків; соціальні потреби та інтереси; мотивація поведінки; соціальне забезпечення життєво важливих потреб; соціальна адаптація; ергономічні аспекти формування здоров'я; асоціальна поведінка; популяційне здоров'я; здоров'я нації; держава, право і здоров'я, права і обов'язки громадянина у ставленні до власного здоров'я та здоров’я оточуючих; шкідливий вплив наркогенних речовин на здоров'я; попередження соматичних і інфекційних захворювань, хвороб, що передаються статевим шляхом і СНІДу; здоровий спосіб життя; культура здоров’я.

- формувати фізично, психічно, інформаційно, соціально, морально здорову особистість з високим рівнем громадянської відповідальності, здатну вирішувати масштабні завдання, які забезпечать поступ нації, готову до самостійного вибору власного місця в житті; високоерудованої і культурної особистості, яка має гуманістичний світогляд та гуманістичні якості, поважає батьків, інших людей, які її оточують, із сформованою культурою спілкування; веде здоровий спосіб життя, прагне до самовдосконалення; толерантна, доброчесна, милосердна, доброзичлива.

г)Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді,Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України,Міністерства охорони здоров'я України від 16 січня 2004 N 5/34/24/11 ( Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2004 р. за N 99/8698 ) « Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення »:

- здійснення приймання заяв та повідомлень про випадки жорстокого поводження з дітьми;

- термінова (протягом однієї доби) передача повідомлень у письмовій формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення;

- уживання заходів до виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми у навчальних закладах, притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників, студентів та інших осіб, які допускають жорстоке поводження з дітьми;

- стимулювання кураторів груп проводити попереджувальну роботу з батьками з метою недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім'ях, а також відстежувати подібні випадки з боку інших студентів;

- сприяння організації роботи з батьками кураторів навчальних груп щодо роз'яснення наслідків жорстокого поводження з дітьми в сім'ях, а також з особами, що становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого поводження або потерпає від реальної загрози його вчинення.

д)Наказ Міністерства освіти і науки України №839 від 10 вересня 2009 року « Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту »:

- впровадження гендерних підходів у навчально-виховний процес, а саме:

- розробка та впровадження програми гендерної рівності;

- обговорення питань гендерної рівності на заходах, які проводяться для лідерів студентського самоврядування.

е)Наказ Міністерства освіти і науки України №1/9-632 від 11 вересня 2009 року « Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх »:

- підвищення рівня психолого-педагогічного діагностування студентів, проведення з ними індивідуальної правовиховної роботи;

- формування у навчальному закладі банків даних про студентів, схильних до правопорушень, здійснення їх психолого-педагогічний супровіду;

- проведення організаційної та профілактичної правовиховної роботи, спрямованої на зниження рівня злочинності та правопорушень серед неповнолітніх;

- сприяння у залученні дітей з «групи ризику» до організованих форм відпочинку, гуртків та секцій в навчальному закладів;

- залучення органів громадського самоврядування закладу до проведення превентивно-профілактичних заходів;

- проведення просвітницької роботи серед педагогічних працівників та батьків;

- співпраця з правоохоронними органами, органами виконавчої влади та громадського самоврядування з питань правовиховної роботи.

ж)Наказ Міністерства освіти і науки України №1/9-623 від 13 вересня 2010 року « Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи »:

- проводити превентивне виховання, формувати правову самосвідомість студентської молоді;

- проведення профілактичної роботи з підлітками з попередження злочинності;

- створювати банк даних дітей, притягнутих до кримінальної відповідальності;

- проведення індивідуальної корекційно-відновлювальної роботи з підлітками, які вже скоювали правопорушення ( в тому числі, з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які перебувають на обліку в правоохоронних органах );

- проводити профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі ( тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, насильства, конфліктів тощо );

- проводити роботу з дітьми, які не відвідують навчальний заклад без поважних причин;

- співпрацювати з батьками та педагогічними працівниками дітей з девіантною та деліквентної поведінкою, державними органами та громадськими організаціями по вирішенню питань правопорушень;

- сприяти створенню психологічно здорового середовища в закладі;

- сприяти залученню студентів до змістовного дозвілля, відвідування гуртків, спортивних секцій;

- проводити пропаганду здорового способу життя;

- вести індивідуальний психолого-педагогічний супровід дітей, які стоять на обліку в правоохоронних органах.

3.Цілі:

а)Ціль психологічної служби України:

виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистостей.

б)Ціль Житомирського агротехнічного коледжу:

створити умови для розвитку і самореалізації кожного студента, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, формування особистості, професіонала-патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці в майбутньому.

в)Цілі психологічної служби Житомирського агротехнічного коледжу на 2011-2012 навчальний рік:

- підвищення власної психолого-педагогічної компетентності, якості і доступності надання послуг у сфері практичної психології, створення умов для формування психологічної культури і світоглядної позиції студентів, педагогічних працівників та батьків;

- сприяння створенню необхідних соціально-психологічних умов для всебічного, гармонійного, повноцінного розвитку особистості, самореалізації та самоактуалізації з урахуванням її індивідуальних особливостей та можливостей, збереження та зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, а також професійному становленню студентської молоді;

- психологізація навчально-виховного процесу для підвищення його ефективності та оптимального функціонування освітнього закладу.

4.Основні завдання:

а)Основні завдання психологічної служби системи освіти України:

- Сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, студентів на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку.

- Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення.

- Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів, студентів.

б)Основні завдання Житомирського агротехнічного коледжу:

- здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямків та спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра і відповідає стандартам вищої освіти;

- здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;

- забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовка їх до професійної діяльності;

- підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня громадян.

в)Основні завдання психологічної служби Житомирського агротехнічного коледжу на 2011-2012 навчальний рік:

1.Психологічний супровід суб’єктів освітнього процесу:

а)Психологічний супровід розвитку особистості студентів, педагогів:

- забезпечення психологічних умов для формування сприятливого освітнього, виховного та розвивального середовища з метою збереження та зміцнення здоров’я, всебічного, гармонійного, повноцінного розвитку особистості та реалізації творчого, наукового, особистісного й інтелектуального потенціалу, прояву індивідуальності кожного учасника навчально-виховного процесу ( враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості );

- надання психологічної допомоги студентам та працівникам коледжу в кризових та складних життєвих ситуаціях

- моніторинг актуальних соціально - психологічних проблем студентського середовища та своєчасне реагування на них;

- допомога в адаптації першокурсників до навчання та нових умов життєдіяльності;

- сприяння у формуванні та розвитку особистості ( особистість, пізнавальна, емоційно-вольова, комунікативна сфери та індивідуально-психологічні особливості особистості, діяльність, кризові ситуації);

- створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальних групах та колективі закладу: формування орієнтації на гуманну поведінку, аналіз динаміки проявів та профілактика негативних явищ в студентському середовищі ( проявів насильства, агресивності, девіантної і деліквентної поведінки тощо), допомога у вирішенні проблем дисципліни студентів та запобігання конфліктам, впровадження принципів гендерної рівності в освітнє середовище;

- формування готовності до свідомого самостійного життя у студентів після завершення навчання: розвиток життєвої компетентності та психологічної готовності до виконання соціальної ролі дорослої людини, професійне та особистісне самовизначення;

- розвиток інтересів, нахилів, здібностей та обдарувань;

б)Збереження та зміцнення здоров’я студентів та працівників коледжу:

- створення сприятливого соціально-психологічного клімату для захисту, збереження та зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-освітнього процесу;

- формування у студентів позитивної ідеології морально-психологічного клімату, мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров’я, профілактика шкідливих для здоров’я явищ в студентському середовищі ( тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та інших залежностей , ранніх статевих стосунків та статевих захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, насильства та злочинності девіантної та деліквентної поведінки тощо ), пропагування здорового способу життя;

в)соціальний захист учасників навчально-виховного процесу:

- здійснення моніторингу дотримання прав дітей та інших суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах навчального закладу та поза його межами;

- сприяння забезпеченню та захисту прав і свобод дітей відповідно до міжнародних стандартів, сучасних умов та реальних потреб;

- сприяння створенню умов комфортного освітнього середовища для захисту честі і гідності людини в закладі;

- захист соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та дітей соціально незахищених категорій: вивчення їх індивідуальних особливостей, створення алгоритму взаємодії педагогічних працівників в навчальному закладі та за його межами щодо забезпечення потреб студентів, сприяння їх успішній самореалізації та соціалізації, інтеграції в освітнє середовище та підвищенню їхнього соціального статусу;

- психологічний супровід дітей трудових мігрантів, профілактика соціального сирітства.

2.Психологізація та оптимізація навчально-виховного процесу:

- підвищення власного професійного та особистісного рівня, удосконалення системи організації психологічної служби закладу ;

- підвищення рівня психолого-педагогічних знань, психологічної компетентності та культури студентів, педагогів, адміністрації, батьків або осіб, які їх замінюють;

- консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

- психологічна підтримка управлінських процесів;

- надання допомоги у вирішенні питань розвитку, виховання та навчання студентів, проблемних ситуацій;

- психологічний супровід педагогічних працівників, що атестуються в поточному навчальному році;

- сприяння поширенню передового педагогічного досвіду, особистісному та професійному зростанню педагогів, стимулювання до використання новітніх освітніх технологій;

- сприяння конструктивній взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

3.Проведення заходів, спрямованих на реалізацію нормативно-правових документів системи освіти України з таких проблем:

- підвищення якості та доступності психологічних послуг в закладі;

- захист прав дитини в закладі, профілактика правопорушень та жорстокого поводження з дітьми;

- сприяння особистісному розвитку та прояву індивідуальності кожного учасника навчально-виховного процесу;

- підтримка становлення молоді;

- збереження та зміцнення здоров’я дорослих та дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб у життя молоді, профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, хвороб, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі, зміцнення моральності в соціумі;

- збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я молоді, впровадження принципів гендерної рівності в освітнє середовище;

- сприяння ефективному функціонуванню освіти.

4.Участь в реалізації соціально-психологічних досліджень області ( за запитом ).

5.Основні напрями діяльності:

а)Основні напрями діяльності психологічної служби системи освіти України:

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів, студентів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім`ї;

- превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування у вихованців, учнів, студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров`я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

б)Основні напрями діяльності ЖАТК:

- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста і бакалавра для задоволення потреб аграрного сектора економіки України;

- перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

- освітня, методична, фінансова-господарська, виробничо-комерційна, видавнича робота;

- організація і проведення раціоналізаторської та дослідницької роботи;

- надання освітніх та інших послуг, не заборонених законодавством;

- здійснення зовнішніх зв’язків.

в)Основні напрями роботи психологічної служби Житомирського агротехнічного коледжу на 2011-2012 навчальний рік:

- соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ та нових умов життєдіяльності;

- профорієнтація студентської молоді;

- психологічний супровід особистості, підтримка в кризових ситуаціях;

- превентивне виховання, профілактика девіантної та адиктивної поведінки;

- захист прав дітей, профілактика правопорушень, сприяння гендерній рівності;

- психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та дітей соціально незахищених категорій;

- міжособистісні стосунки серед студентів, викладачів, батьків;

- психологізація та оптимізація навчально-виховного процесу.

6.Проблемна тема роботи практичного психолога ЖАТК Марчук Л.О.: «Формування здорового способу життя студентів».

7.Особливості діяльності Житомирського агротехнічного коледжу:

29.08.2011 року на засіданні педагогічної ради ЖАТК розглядались ряд питань, які стосуються діяльності закладу.

На навчання до ЖАТК вступили діти різних категорій, серед яких діти-інваліди та діти-сироти. Діти таких категорій потребують підвищеної уваги, тому в поточному навчальному році психологічна служба закладу буде працювати з такими категоріями дітей.

Питанням №1 є пропуск навчальних занять студентами без поважних причин. Згідно із середньостатистичними даними, за минулий навчальний рік пропущено 1 студентом 13,58 годин. Це питання потребує вивчення причин невідвідування студентами навчальних занять. Тому в поточному навчальному році психологічна служба спрямовуватиме свою діяльність на з’ясування причин невідвідування студентами навчальних занять та надання рекомендацій щодо вирішення цієї проблеми.

Психологічного супроводу потребує навчально-виховний процес закладу. Тому психологічна служба сприятиме росту навчально-виховного процесу, здійснюватиме психологічний супровід атестації педагогічних працівників, сприятиме особистісному та професійному зростанню учасників навчально-виховного процесу, навчанню та вихованню студентів.

Прийняті рішення педагогічної ради про необхідність надання психолого-педагогічної допомоги студентам коледжу, проведення заходів з превентивного виховання щодо попередження травматизму та правопорушень, негативних явищ, вживання алкоголю, наркотичних засобів, тютюнопаління. Тому психологічна служба формуватиме здоровий спосіб життя у студентської молоді, буде проводити профілактику шкідливих для здоров’я явищ.

п/п

Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

І.Психодіагностична робота:

1.

Індивідуальна діагностика студентів, педагогічних працівників та батьків ( за потребою та за запитом ).

Протягом року

Студенти, педагогічні працівники, батьки, ЖАТК

2.

Індивідуальна діагностика пізнавальної сфери студентів ( за потребою ).

Протягом року

Студенти, ЖАТК

3.

Індивідуальна діагностика дитячо-батьківських стосунків ( за потребою ).

Протягом року

Студенти та їх батьки, ЖАТК

4.

Індивідуальна діагностика дітей з особливими освітніми потребами ( за потребою та за запитом ).

Протягом року

Діти-інваліди, ЖАТК

5.

Індивідуальна діагностика дітей, які зазнали насильства ( за потребою ).

Протягом року

Студенти, ЖАТК

6.

Індивідуальна діагностика причин невідвідування навчальних занять студентами ( за потребою ).

Протягом року.

Студенти, які не відвідують навчальні заняття без поважних причин, ЖАТК

7.

Індивідуальна діагностика навчальної успішності студентів за методами спостереження, інтерв’ю, обробки документів, тестування ( за потребою та за запитом ).

Протягом року

Студенти, які не встигають у навчанні, ЖАТК

8.

Індивідуальна діагностика дітей ЖАТК, які стоять на обліку в правоохоронних органах ( за потребою ).

Протягом року

Діти, які стоять на обліку в правоохо-ронних органах, ЖАТК

9.

Індивідуальна діагностика дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за моделлю соціальної компетенції Педологічного інституту Нідерландів ( за методом бесіди ).

Вересень-жовтень

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківсь-кого піклування, ЖАТК

10.

Складання картотеки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вересень

ЖАТК

11.

Складання картотеки дітей ЖАТК, які стоять на обліку в правоохоронних органах.

Вересень

ЖАТК

12.

Групова діагностика образу «Я» дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за методом вільних описувань І.Лангієйєр, З.Матейчек.

Вересень-жовтень

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківсь-кого піклування, ЖАТК

13.

Групова діагностика соціально-психологічної адаптації студентів за методикою К.Роджерса, Р.Даймона.

Жовтень

Студенти 1 курсу, ЖАТК

14.

Групова діагностика рівня алкоголізації студентів за скринінг-анкетою та нікотинової залежності за тестом « Чи завзятий Ви курець ? » КовальоваС.В.

Листопад-грудень

Студенти 1,2,3,4курсу

( по 1 групі з кожного відділення ), ЖАТК

15.

Групова діагностика здоров’я:

- студентів за опитувальником « Стан здоров’я та самопочуття » Ковальова С.В.;

- педагогічних працівників за « Тестом здоров’я » Голдберг.

Листопад-грудень

Студенти 1,2,3,4курсу

( по 1 групі з кожного відділення ), педагогічні працівники, ЖАТК

16.

Групова діагностика креативності за тестом П.Торренса ( до 18 років ).

Січень

Студенти, схильні до творчої діяльності

17.

Групова діагностика педагогічних працівників, які атестуються в 2011-2012 навчальному році за « Методикою багато-факторного дослідження особистості » Р.Кеттелла.

Лютий

Педагогічні працівники. що атестуються в 2011-2012 навчальному році, ЖАТК.

18.

Групова діагностика рейтингу викладачів « Викладач очима студента ».

Січень-лютий

Студенти, ЖАТК

19.

Групова діагностика психологічного клімату в педагогічному колективі за тестом « Оцінка психологічного клімату в колективі » Ю.М.Швалб, О.В.Данчевої.

Березень

Педагогічні працівники, ЖАТК

20.

Групова діагностика профорієнтації студентів за методикою « Диференційно-діагностичний опитувальник » ( ДДО ) Е.А.Клімова.

Квітень

Студенти випускного курсу

21.

Діагностика конфліктних ситуацій за « Методикою аналізу конфліктних ситуацій » ( МАКС ), « Методикою діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій » Д.Джонсона і Ф.Джонсона ( за потребою .)

Протягом року

Конфлікту-ючі сторони

22.

Групова діагностика міжособистісних стосунків за методикою «Соціометрія» ( за потребою ).

Протягом року

Студентський колектив

23.

Психологічні дослідження за запитом адміністрації, педагогічних працівників та батьків.

Протягом року

ЖАТК

ІІ.Консультаційна робота:

1.

Індивідуальне консультування студентів, педагогічних працівників, батьків ( за потребою та за запитом, за результатами діагностики ).

Протягом року

Студенти, педагогічні працівники, батьки, ЖАТК

2.

Інформаційне повідомлення кураторів груп « Рівень нікотинової та алкогольної залежностей студентів » ( за результатами діагностики студентів ).

Вересень

Куратори груп, метод. об’єднання кураторів груп, ЖАТК

3.

Групове консультування студентів « Що таке « Адаптація »? ».

Жовтень

Студенти 1 курсу ЖАТК

4.

Надання « симптоматичних » рекомендацій у коригуванні поведінки і розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування кураторам навчальних груп ( за потребою ).

Жовтень

Куратори навчальних груп, ЖАТК

5.

Групове консультування студентів « Алкогольна та тютюнова залежність ».

Листопад-грудень

Студенти 1,2,3,4 курсуЖАТК

6.

Групове консультування педпрацівників « Формування здорового способу життя студентської молоді у вищому навчальному закладі ».

Грудень

Педагогічні працівники, ЖАТК

7.

Групове консультування педпрацівників « Причини навчальної неуспішності студентів ».

Січень

Педагогічні працівники, ЖАТК

8.

Групове консультування педпрацівників « В якій сім’ї ми живемо ? »

Лютий

Педагогічні працівники, ЖАТК

9.

Інформаційне повідомлення педагогічних працівників « Викладач очима студента » ( за результатами діагностики студентів ).

Лютий

Педагогічні працівники, ЖАТК

10.

Групова консультація педагогічних працівників « Формування сприятливого психологічного клімату в колективі ».

Березень

Педагогічні працівники, ЖАТК

11.

Групове консультування педпрацівників « Позиція педагога при вирішенні конфліктів підлітків ».

Квітень

Педагогічні працівники, ЖАТК

ІІІ.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота:

1.

Індивідуальна корекційно-відновлювальна та розвивальна робота зі студентами ( за потребою та за запитом )

Протягом року

Студенти, ЖАТК

2.

Індивідуальна корекція та розвиток пізнавальної сфери студентів ( за потребою ).

Протягом року

Студенти, ЖАТК

3.

Індивідуальна корекція студентів, які важко адаптуються до умов ВНЗ.

Протягом року

Студенти,

Які важко адаптую-ться до ВНЗ, ЖАТК

4.

Індивідуальна корекція та розвиток дітей, які стоять на обліку в правоохоронних органах ( за потребою ).

Протягом року

Діти ЖАТК, які стоять на обліку в правоохоронних органах

5.

Соціально-психологічний тренінг « Увага! Конфлікт! » ( 1 заняття ).

Вересень

Студенти групи Ф-21, ЖАТК

6.

Тренінг « Профілактика навчального стресу » ( 1 заняття ).

Жовтень

Студенти 1 курсу, ЖАТК

7.

Індивідуальна корекція та розвиток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( за потребою ).

Жовтень-травень

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківсь-кого піклування, ЖАТК

8.

« Тренінг життєстійкості » ( 10 занять ).

Жовтень-грудень

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківсь-кого піклування, ЖАТК

9.

Тренінг « Прояви турботу та обачливість » ( ВІЛ/СНІД ), ( 1 заняття ).

Грудень

Студенти випускногокурсуЖАТК

10.

Соціально-педагогічний тренінг « Правова культура – норма життя » ( 5 занять ).

Грудень-лютий

Діти, які стоять на обліку в правоохо-ронних органах, ЖАТК

11.

Груповий розвиток творчої особистості ( 10 занять ).

Лютий-травень

Студенти, схильні до творчої діяльності

12.

Тренінг « Професійне самовизначення» ( 6 занять ).

Квітень-травень

Студенти випускних курсів, ЖАТК

13.

Участь у засіданнях ради з профілактики правопорушень ( за потребою ).

Протягом року

Члени ради з профілак-тики право-порушень, ЖАТК

14.

Участь в засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднаннях кураторів груп ( за потребою ).

Протягом року

Педагогічні працівники, ЖАТК

ІV.Психологічна просвіта:

1.

Лекція « Закон - один для всіх ! ».

Вересень

Діти, які стоять на обліку в правоохоронних органах, ЖАТК

2.

Лекція « Особливості протікання адаптаційного періоду ».

Жовтень

Студенти 1 курсу, ЖАТК

3.

Теоретичний семінар для студентів « Здоровий спосіб життя ».

Листопад-грудень

Студенти 1,2,3,4курсу

( по 1 групі з кожного відділення ), ЖАТК

4.

Акція « Ми за здоровий спосіб життя » ( виставка малюнків ).

Грудень

Студенти 1,2,3,4курсу

( по 1 групі з кожного відділення ), ЖАТК

5.

Бесіда зі студентами на тему: « Міфи і факти про ВІЛ/СНІД ».

Грудень

Студенти випускногокурсу, ЖАТК

6.

Виступ « Засади запровадження здорового способу життя ».

Грудень

Педагогічні працівники

7.

Виступ « Викладач очима студента »

Лютий

Педагогічні працівники

8.

Практично-освітній семінар « Репродуктивне здоров’я молоді ».

Березень

Студенти 1 курсу, ЖАТК

9.

Рольова гра для студентів « Прийняття на роботу претендентки ».

Квітень-травень

Студенти випускного курсу, ЖАТК

10.

Папка з теоретико-практичними рекомендаціями для студентів та педпрацівників:

«Нетрадиційні методи оздоровлення».

Листопад

Студенти,

педагогічні працівники, ЖАТК

11.

Висвітлення необхідної інформації на психологічній інтернет-сторінці ЖАТК ( за потребою ).

Протягом року

Інтернет-сторінка ЖАТК

12.

Матеріали до « Психологічного куточка »:

- « Підлітковий вік » ;

- « Соціально-психологічна адаптація »;

- « Як уникнути стресу »;

- « Про права дітей »;

- « Видатні особистості про здоров’я »;

- « Приказки та афоризми про здоров’я »;

- « Тобі потрібно про це знати: ВІЛ/СНІД »;

- « Про права дітей »;

- « Права дитини на основі Конвенції ООН про права дитини »;
- « Із конвенції ООН про права дитини »;

- « Знай свої права »;

- « Що таке « сімейне насильство »? ».

- « Умови успішної діяльності педагога »;

- « Психологічний клімат »;

- « Як стати справжнім професіоналом ? »;

- « Як здати екзамени без шкоди для здоров’я ».

Вересень

Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад

Грудень

Січень

Січень

Січень

Січень

Лютий

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Студенти, батьки, педагогічні працівники,психологіч-ний куточок, ЖАТК

V.Організаційно-методична робота:

1.

Складання та подання плану роботи практичного психолога на 2011-2012 навчальний рік.

Вересень

ЖАТК, ОЦППСР

2.

Складання плану роботи на місяць.

Щомісяця

ЖАТК

Складання та подання статистичних звітів: - за 1 півріччя;

- за 2011 – 2012 навчальний рік

Грудень

Травень

ЖАТК,

ОЦППСР

3.

Складання та подання аналітичного звіту за 2011-2012 навчальний рік.

Травень

ЖАТК,

ОЦППСР

4.

Оформлення нової документації практичного психолога ДНЗ №44 на 2011-2012 навчальний рік.

Вересень

ЖАТК

5.

Участь в навчально-методичних об’єднаннях практичних психологів.

Згідно з графіком ОЦППСР

Згідно з графіком ОЦППСР

6.

Участь в засіданнях педагогічних рад, ради з профілактики правопорушень, загальних заходах коледжу.

Згідно з планами роботи ЖАТК

ЖАТК

7.

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

Протягом року

ЖАТК

8.

Підготовка до проведення психодіагностичних, корекційно-відновлювальних та розвивальних, профілактичних занять, соціально-психологічних досліджень, тренінгів, консультацій,інформаційного повідомлення, лекції, бесіди, акції, рольової гри, теоретичного та практично-освтнього семінарів.

Протягом року

ЖАТК

9.

Підготовка до виступів на загальних заходах коледжу.

За потребою

ЖАТК

10.

Компютерний набір, роздруковування, ксерокопіювання необхідних матеріалів.

За потребою

ЖАТК

11.

Виготовлення папки з теоретико-практичними рекомендаціями для студентів та педпрацівників:

«Нетрадиційні методи оздоровлення».

Листопад

ЖАТК

12.

Виготовлення матеріалів до « Психологічного куточка »:

- « Підлітковий вік » ;

- « Соціально-психологічна адаптація »;

- « Як уникнути стресу »;

- « Про права дітей »;

- « Видатні особистості про здоров’я »;

- « Приказки та афоризми про здоров’я »;

- « Тобі потрібно про це знати: ВІЛ/СНІД »;

- « Про права дітей »;

- « Права дитини на основі Конвенції ООН про права дитини »;
- « Із конвенції ООН про права дитини »;

- « Знай свої права »;

- « Що таке « сімейне насильство »? ».

- « Умови успішної діяльності педагога »;

- « Психологічний клімат »;

- « Як стати справжнім професіоналом ? »;

- « Як здати екзамени без шкоди для здоров’я ».

Вересень

Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад

Грудень

Січень

Січень

Січень

Січень

Лютий

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Студенти, батьки, педагогічні працівники,психологіч-ний куточок, ЖАТК

13.

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах ( закладах ).

За потребою

За потребою

VІ.Зв’язки з громадськістю:

1.

Відвідування студентів вдома, бесіди з батьками.

За потребою

За потребою

2.

Відвідування батьків за місцем роботи.

За потребою

За потребою

3.

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

За потребою

За потребою

Заступник директора з виховної роботи ЖАТК_____________________( П.Д.Іванцов )

Практичний психолог ЖАТК_____________________________________( Л.О.Марчук )

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00