+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

План роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Перевірено Затверджено:

Заступник ДНВР_________Т.Л.Чорна Директор школи_______Т.М.Драй

План роботи

методичного обєднання

вчителів початкових класів

Кашперо- Миколаївської ЗОШ

на 2017 – 2018н.р.

Науково – методична проблема,

над виконанням якої працює колектив вчителів

Кашперо-Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.

« Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах»

Проблемне питання

методичного обєднання

над виконанням якого працює

колектив вчителів початкових класів

«Формування ключових компетентностей молодших школярів як складової сучасного навчально-виховного процесу»

Мета і завдання методичної роботи:

 • Формувати творчий колектив вчителів-однодумців;

 • Використовувати передовий педагогічний досвід вчителів району , області,займатися самоосвітою,постійно підвищувати свій професійний рівень;

 • Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь і навичок;

 • Формувати ключові та предметні компетентності;

 • Удосконалювати форми і методи роботи на уроках , творчо ставився до кожного уроку ,впроваджуючи в практику сучасні освітні технології та інновації;

 • Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури , періодичних видань;

 • Проводити індивідуальну роботу з учнями , які не встигають;

 • Використовувати різні засоби, форми і методи навчання , виховувати в учнів любов до рідної мови , повагу до культури і традицій свого народу ;

 • Навчання і виховання проводити за гуманістичними цілями,які передбачають створення умов для саморозвитку особистості ;

 • Постійно проводити педагогічне просвітництво батьків.

Відомості про членів МО вчителів початкових класів Кашперо-Миколаївської ЗОШ І- ІІІ ступенів

№№3

П.І.Б.

Вчите

ля

Місце роботи

Освіта

Фах за осві

тою

Стаж

пед.

роботи

Курси

Кате

го-

рія,

зван

ня

Проблемне

питання

1.

Зелін

ська

Антоніна Анатоліївна

Каш

перо-Миколаївська ЗОШ І - ІІІ ст.

Вища

Вчи

тель поч.кл.

20

2017

вища

Удосконалення навичок читання через впровадження сучасних методів навчання

2.

Шти

кер Любов Гаврилівна

Кашпе

ро-Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.

Серед

ня

Спец.

Вчи

тель

поч.

класів

32

2017

Старший вчи

тель

Формування читацьких компетентностей через використання інноваційних технологій на уро-

ках літературного читання

3.

Слюсаренко Алла Мико

лаївна

Кашпе

ро-Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.

Серед

ня-спец.

Вчи

тель поч. класів

33

2013

Старший вчитель

Виховання життєво-компетентної особистості на уроках та в позакласній роботі

4.

Усик

Олена Леоні

дівна

Кашпе

ро -Миколаївська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Вища

Вчи

тель поч..

класів

4

-

спеціаліст

Активізація пізнавальної діяльності школярів шляхом впровадження інтерактивних технологій

5.

Чорна

Тетяна

Леонідівна

Кашпе

ро-Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.

Вища

Вчитель поч.

класів

10

1999

спеціаліст

Шляхи активізації пізнавальної діяльності у процесі сприймання та виконання музичних творів

РОБОТА ЧЛЕНІВ МО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Кашперо-Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів між засіданнями

З/П

Зміст роботи

Дата прове-дення

Відпові-

дальний

1.

Групова консультація

а)Зміст та завдання оновлених програм для поч.школи;

б)ведення шкільної документації.

до 29.08.17р.

Голова МО Штикер Л.Г.

2.

а)підготовка до проведення олімпіад серед учнів поч.кл.

- шкільний тур;

- районний тур.

б)Підготовка до проведення конкурсу знавців укр.мови ім.П.Яцика

Протягом року

Вересень

Жовтень

Вчителі Зелінська А.А.,

Усик О.Л.

3.

Проведення відкритих уроків та виховних заходів згідно графіка

Протягом року

Члени МО

4.

5.

Педагогічні читання «Адекватна самооцінка як показник особистісного розвитку молодшого школяра»

Розробка сценаріїв до загальношкільних свят: Нового року, мам.

Грудень

Жовтень

Грудень

Лютий

Слюсаренко А.М.

Члени МО

6.

Методоперативки.

Експрес-огляд періодичних видань "Радимо прочитати"

Щомісяця

Члени МО

7.

Перевірка виконання державних програм та відповідність кількості годин у змісті тем,які вивчаються згідно державних програм

Грудень

Травень

Директор

8.

Взаємовідвідування уроків

Прот.року

Члени МО

9.

Тиждень поч. класів

Квітень

Члени МО

10

Вивчення стану викладання навчальних дисциплін:

Директор школи

I Засідання

Тема : « Підвищення професійної компетентності педагогів» .

 1. Аналіз роботи МО вчителів початкових класів Кашперо-Миколаївської ЗОШ за 2016-2017 н.р.(керівник мо Штикер Л.Г.)

 1. Затвердження плану роботи МО на 2017-2018 н.р.

(керівник мо Штикер Л.Г.)

 1. Опрацювання методичних рекомендацій , щодо організації навчально- виховного процесу в початковій школі на 2017-2018 навчальний рік. Ведення шкільної документації.

 2. Вибори керівника методичного обєднання.

Завдання між засіданнями:

 1. Опрацювати Концепцію Нової Української Школи , затверджену Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 року № 988.

 2. Ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017 р № 1021 «Про

організацію питання запровадження концепції НУШ у ЗНЗ 1 ступенів»

 1. Опрацювати дидактичні особливості інтегрованих уроків.

II ЗАСІДАННЯ

Тема : « Нова Українська Школа.»

1. Обмін думками «Концепція НУШ та проект Державного стандарту початкової загальної освіти № б/н від 26.07.2017 року.

2.Реалізація міжпредметної інтеграції в навчально-виховному процесі (Доповідь : А.М.Слюсаренко)

3.Нестандартні форми проведення уроків , що сприяють підвищенню результативності навчально-виховного процесу.(Майстер-клас : Зелінська А.А.

Завдання між засіданнями:

 • Опрацювати концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді , затверджена наказом МОН України № 64 від 16.06.2015 р.

 • Ознайомитися з інформаційним повідомленням № б\н від 05.-7.17 р. про національно-методичний комплект «Початкова школа»: виховання на цінностях – у двох частинах.

III ЗАСІДАННЯ

Тема: « Формування громадянської компетентності молодших школярів»

Аукціон ідей «Форми , методи, засоби національно-патріотичного виховання молодших школярів».

 1. Система виховання дітей в Україні за часів розвитку козацтва.

( Зелінська А.А.)

 1. Основи формування національної свідомості молодших школярів.(Чорна Т.Л.)

 2. Обговорення відкритого виховного заходу «Козацькому роду нема переводу» у 4 класі.

 3. Обговорення матеріалів періодичних видань.

Завдання між засіданнями:

 • Підготувати інформацію для батьків : як цікаво й зрозуміло донести підліткам інформацію про здоровий спосіб життя і безпечну поведінку (виготовлення пам’ятки )

IV ЗАСІДАННЯ

Тема : «Превентивне виховання : особливості роботи з молодшими школярами.»

 1. Аукціон методичних ідей «Традиційні й інноваційні методи превентивного виховання молодших школярів»

 2. Агресія як проблема особистісного зростання учня .

 3. Створення дидактичної картотеки «Особливості організації педагогічного супроводу учнів у складних життєвих ситуаціях.»

 4. Актуальний коментар : ДПА – 2018

 5. Огляд матеріалів періодичних видань.

Завдання між засіданнями:

 • Поширити серед учасників навчально-виховного процесу інформацію про національну дитячу «гарячу лінію»

 • Опрацювати наказ МОН України від 30.12.2014 р № 1547 «Положення про Державну підсумкову атестацію учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти» та нормативну документацію щодо проведення ДПА у 2018 році;

 • Ознайомитися з Інструкцією про звільнення від проходження ДПА за станом здоровя (Наказ МОН України, Міністерства охорони здоровя України від 01.02.2013 року № 72/78);

 • Класоводу 4 класу розробити завдання на Державну підсумкову атестацію;

 • Опрацювати Наказ МОН України від 14.07.2015 року № 762 «Порядок переведення учнів (вихованців)ЗНЗ до наступного класу.

V ЗАСІДАННЯ

Тема: «Звітна оперативно – методична нарада».

 1. Обмін досвідом роботи вчителів , які атестуються.

 2. Звіт керівника методичного обєднання про підсумки роботи за 2017-2018 навчальний рік.

 3. Аналіз результатів контрольних зрізів учнів 1 класу та ДПА учнів 4 класу, їх участь у шкільних , районних олімпіадах , Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

 4. Різне.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись