Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Адаптація і соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах дитячо-учнівського колективу»

План гуртка «Юні друзі прикордонників»

Захист Вітчизни

Для кого: 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

25.03.2020

223

5

0

Опис документу:
Програма військово-патріотичного напряму «Юні друзі прикордонників» спрямована на підготовку юнаків віком 15-16 років до військової служби в Збройних Силах України. Мета програми – виховання патріота, захисника України. Основні завдання: - виховання в дітей та підлітків патріотичних почуттів, національної самосвідомості та громадянської відповідальності; - підготовка молоді до військової служби в Збройних Силах України; - пропагування героїчних традицій народу і його Збройних Сил.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Навчальна програма з позашкільної освіти

військово-патріотичного напряму

«Юні друзі прикордонників»

1 рік навчання

2019

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нові суспільно-політичні реалії в Україні актуалізували патріотичне виховання молоді, яке спрямоване на формування у молоді духовної, психологічної та фізичної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави.

Програма військово-патріотичного напряму «Юні друзі прикордонників» спрямована на підготовку юнаків віком 15-16 років до військової служби в Збройних Силах України.

Мета програми – виховання патріота, захисника України.

Основні завдання:

 • виховання в дітей та підлітків патріотичних почуттів, національної самосвідомості та громадянської відповідальності;

 • підготовка молоді до військової служби в Збройних Силах України;

 • пропагування героїчних традицій народу і його Збройних Сил.

Навчальна програма початкового рівня передбачає 1 рік навчання –78 годинна рік, 2 години на тиждень.

Зміст програми передбачає теоретичні та практичні заняття, на яких молодь усвідомлює, що захист Вітчизни – почесний обов’язок кожного громадянина України, ознайомлюється із життям і побутом військовослужбовців, військовою дисципліною, будовою і бойовими властивостями пневматичної гвинтівки, автомата Калашникова, набуває навичок руху в строю, орієнтації на місцевості тощо.

Основні форми занять: лекція, бесіда, самостійна підготовка, інструктаж, польовий вихід, змагання, практичні заняття, конкурси, показові та залікові заняття тощо.

Основними формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, участь в конкурсах, змаганнях.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ.

2

-

2

Розділ 1.Захист Вітчизни – почесний обов’язок кожного громадянина України.

2

-

2

Розділ 2.Збройні Сили України на сучасному етапі розвитку суспільства.

2

-

2

Розділ 3. Воїнська присяга і статути – закон життя воїна.

2

-

2

Розділ 4. Ознайомлення з будовою і бойовими властивостями пневматичної гвинтівки і автомата Калашникова.

1

13

14

4.1.Будова і властивості пневматичної гвинтівки.

1

5

6

4.2.Будова і бойові властивості автомата Калашникова.

1

5

6

Розділ 5.Ручні осколкові гранати і прийоми їх метання.

1

3

4

Розділ 6. Рух по азимуту.

1

3

4

Розділ 7. Історія зародження статутів Збройних Сил.

2

-

2

Розділ 8. Розміщення, життя і побут військовослужбовців військової частини.

2

-

2

Розділ9. Військовослужбовці і взаємовідносини між ними.

1

1

2

9.1.Загальні обов’язки військовослужбовців.

1

-

1

9.2.Розподіл часу і повсякденний порядок.

1

-

1

9.3.Наряди на внутрішню службу.

1

1

2

9.4.Обов'язки днювального по роті.

1

1

2

9.5.Обов'язки чатового (вартового).

1

1

2

9.6. Розвід і зміна караулів.

1

1

2

Розділ 10. Військова дисципліна. Заохочення. Стягнення за порушення військової дисципліни.

2

-

2

Розділ 11. Стройові прийоми і рухи без зброї.

1

3

4

Розділ 12. Стройові прийоми і рух зі зброєю.

-

6

6

Розділ 13.Бойовий статут сухопутних військ.

1

-

1

Розділ 14. Цивільний захист.

2

4

6

Підсумок.

1

-

1

Разом

31

47

78

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ

Теоретична частина.Ознайомлення з планом та завданнями роботи гуртка, правилами внутрішнього розпорядку.

Розділ 1. Захист Вітчизни – почесний обов’язок кожного громадянина України

Теоретична частина.Конституція України про захист Вітчизни. Закон України про зміцнення обороноздатності країни. Збереження і примноження славних традицій Збройних Сил України. Проблема зростання міжнародного тероризму і необхідність підвищення пильності людей. Цілі і завдання організації Товариства сприяння обороні України.

Розділ2. Збройні Сили України на сучасному етапі розвитку суспільства

Теоретична частина.Головні напрями держави в галузі військового будівництва. Склад Збройних Сил. Сухопутні війська, їх призначення, склад, оснащення і бойові можливості. Повітряні сили, їх призначення, склад, оснащення і бойові можливості. Військово-Морський Флот, його призначення, склад, оснащення і бойові можливості.

Розділ3. Воїнська присяга і статути - закон життя воїна

Теоретична частина.Історія воїнської присяги. Значення воїнської присяги в житті, навчанні і бойовій підготовці воїнів.Статути – законжиття армії і флоту, точне і безумовне виконання їх вимог – священнийобов'язок кожного військовослужбовця. Загальні обов'язки військовослужбовців. Обов'язки солдата. Військові звання і знаки розпізнавання. Начальники і підлеглі, старші і молодші. Порядок віддавання і виконання наказів.Військова дисципліна, її сутність і значення. Наказ командира – закондля підлеглих.

Розділ 4. Ознайомлення з будовою і бойовими властивостями пневматичної гвинтівки і автомата Калашникова

4.1.Будова і властивості пневматичної гвинтівки.

Теоретична частина.Призначення, загальна будова пневматичної гвинтівки. Чищення і змащення. Заходи безпеки при проведенні стрільби в тирі. Підготовка до стрільби. Проведення і припинення стрільби.

Практична частина.Прийоми стрільби і стрільба з пневматичної гвинтівки.

4.2. Будова і бойові властивості автоматаКалашникова

Теоретична частина. Призначення і бойові властивості автомата. Загальне влаштування і принцип роботи автомата.

Практична частина.Тренування в неповному розбиранню і збиранню автомата Калашникова. Можливі затримки під час стрільби і порядок їх усунення.

Розділ 5. Ручні осколкові гранати і прийоми їх метання

Теоретична частина.Призначення і бойові властивості ручних осколкових гранат. Влаштування запалу. Поводження з гранатами.

Практична частина.Прийоми метання гранат.

Розділ 6. Рух по азимуту

Теоретична частина.Сутність орієнтування. Способи визначення сторін горизонту по небесних світилах, за місцевими предметами і по компасу.Поняття про азимут.

Практична частина.Рух по азимуту.

Розділ 7. Історія зародження статутів Збройних Сил

Теоретична частина.Початок створення воїнських статутів. Службова книжка червоноармійця. Рішення ВЦВК від 29 листопада 1918р. про затвердження статутів внутрішньої служби і статуту гарнізонної служби. Створення Польового статуту, Стройового і Дисциплінарного статутів. Діючі статути Збройних Сил України.

Розділ 8. Розміщення, життя і побут військовослужбовців військової частини

Теоретична частина.Розміщення військовослужбовців. Спальне приміщення, клас і кімната для зберігання зброї. Навчальні містечка і спортивна база.

Розділ 9. Військовослужбовці і взаємини між ними

9.1. Загальні обов'язки військовослужбовців

Теоретична частина.Військові звання і знаки розпізнавання.Начальник і підлеглі, старші і молодші, їх права і обов'язки. Правила воїнської ввічливості і поведінки військовослужбовців.Обов'язки солдата.

Відповідальність за виконання обов'язків і поставлених завдань.

Практична частина.Порядок віддавання і виконання наказів, віддання військової честі. Звертання до начальників і старших.

9.2. Розподіл часу і повсякденний порядок

Теоретична частина.Загальні положення. Підйом, ранковий огляд і вечірня повірка, навчальні заняття. Сніданок, обід, вечеря. Звільнення з розташування частини, прийом відвідувачів.

9.3. Наряди на внутрішню службу

Теоретична частина. Призначення, склад і озброєння добового наряду. Наряд на роботу. Черговий підрозділ. Порядок призначення нарядів по службі і звітування по них.

Практична частина.Розвід добового наряду, відправка і слідування підрозділів.

9.4.Обов'язки днювального по роті

Теоретична частина.Обов'язки днювального по роті. Обладнання і оснащення посту, на якому черговий днювальний виконує свої обов'язки. Обов'язки днювального вільної зміни.

Практична частина.Дії чергового днювального при прибутті прямих начальників, на випадок тривоги і пожежі. Порядок доповіді днювального по телефону. Дії днювального при прибутті військовослужбовців не своєї роти, при виклику чергового днювального командиром взводу, при винесенні майна з розташування роти.

9.5. Обов'язки чатового (вартового)

Теоретична частина. Призначення і завдання караульної служби, обов'язки чатового на посту. Пост, його обладнання і оснащення. Положення зброї у чатового на посту.

Практична частина.Порядок заряджання зброї. Дії чатового при прийомі і здачі посту, при виникненні на посту пожежі і при порушенні порядку поблизу свого посту чи на сусідньому посту. Дії чатового при нападі на пост. Порядок застосування зброї.

9.6. Розвід і зміна караулів

Теоретична частина. Порядок в караульному приміщенні. Правила зберігання зброї і боєприпасів. Дії караульних по команді «До зброї!». Охорона караульного приміщення. Відпочинок караульних змін. Караульна форма одягу.

Практична частина. Розвід караулів. Зміна караулів.Зміна чатових.

Розділ 10. Військова дисципліна. Заохочення. Стягнення за порушення військової дисципліни

Теоретична частина.Військова дисципліна, її сутність і значення. Обов'язки військовослужбовців по дотриманню військової дисципліни. Наказ командира - закон для підлеглих.Заохочення, що застосовуються до солдат. Порядок застосуваннязаохочень.Дисциплінарні стягнення, що накладаються на солдат. Накладення дисциплінарних стягнень в особливих випадках. Порядок накладання і приведення у виконання дисциплінарних стягнень.

Розділ 11. Стройові прийоми і рухи без зброї

Теоретична частина. Стрій і його елементи. Попередня і виконавча команди. Обов'язки солдата перед шикуванням і в строю. Відповідь на привітання начальника.

Практична частина.Стройова стійка. Повороти на місці. Виконання команд: «Шикуйся», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно», «Головні убори - зняти», «Головні убори - надягти».

Перестроювання з однієї шеренги в дві і назад. Стройовий крок.

Повороти в русі. Віддання військовій честі на місці і в русі. Відповідь на привітання в русі.Вихід військовослужбовця зі строю. Підхід до начальника. Повернення в стрій.

Розділ 12. Стройові прийоми і рухи із зброєю

Практична частина.Стройова стійка з автоматом. Виконання прийомів «На ремінь», «На груди», «Зброю - за спину». Віддавання воїнської честі із зброєю на місці і в русі. Повороти в русі зі зброєю. Вихід зі строю і підхід до начальника зі зброєю.

Розділ 13. Бойовий статут сухопутних військ

Теоретична частина.Призначення бойового статуту сухопутних військ. Сучасний бій і бойові завдання мотострілецького відділення і мотострілецького взводу. Обов'язки солдата в бою.

Бойові діїмотострілецького відділення і взводу в наступі, обороні, розвідці. Тактичні умовні позначення. Розміри окопів і укриттів: для стрільби стоячи, для стрільби з кулемета, для стрільби з протитанкового гранатомету.

Дії солдата на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами. Порядок проведення часткової і спеціальної обробки.

Розділ 14. Цивільний захист

Теоретична частина .Цивільна оборона та цивільний захист. Основи класифікації надзвичайних ситуацій.

Цивільна оборона та цивільний

Осередок хімічного ураження

Прилади для контролю радіоактивного опромінення

Підсумок

Підбиття підсумків.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- структуру, перспективи розвитку Збройних Сил України, основи законодавства про військову службу, важливі історичні перемоги українського війська, напрями інтеграції України в європейський та міжнародний простір;

-матеріальну частину стрілецької зброї, що вивчається, її бойові можливості та правила стрільби;

-визначення статутів Збройних Сил України, загальні обов’язки військовослужбовців, основи організації внутрішньої і вартової служб;

-основні положення Стройового статуту.

Вихованці мають вміти:

-готувати збою до стрільби, вести розвідку цілей, володіти прийомами і способами ведення вогню, метати ручні гранати, усувати несправності, які виникають під час стрільби;

- виконувати обов’язки днювального роти, розуміти обов’язки вартового, дотримуватися правил поведінки військовослужбовця;

- виконувати стройові прийоми і дії, злагоджено діяти в складі навчального підрозділу у пішому порядку.

Вихованці мають набути досвіду:

- діяти зі зброєю під час виконання бойових завдань;

-дотримання статутних взаємовідносин та військової дисципліни;

- стройової і бойової підготовки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Івашковська В.Стратегія, методика та концептуальні засади військово-патріотичного виховання школярів / В. Івашковська // Рідна шк.– 2002.– № 11.– С. 26–30.

 2. Конотопенко Я. І. Організація та методика допризовної підготовки: Навчально-методичний посібник / Я. І. Конотопенко, М. І. Томчук – К. : Вежа, 1996. – 324 с.

 3. Малець С. Організатору військово-патріотичного виховання молоді / С. Малець, І. Скобелкін. – К., 2012. – 104 с.

 4. Марушій О.Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі / О. Марушій // Ріднашк.– 2001.– № 5.– С. 22–24.

 5. Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» // Основи захисту Вітчизни. – 2013. – № 5. – С. 4–8.

 6. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку спортивну гру «Сокіл» («Джура») // Основи захисту Вітчизни. – 2012. – № 10 (74) – С. 20–22.

 7. Руденко Ю.Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів / Ю. Руденко, В. Руденко // Ріднашк. – 1999. – № 10. – С. 8–10.

 8. Статути Збройних Сил України. Положення про проходження військової служби / Упоряд. : М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Атака, 2002. – 640 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.