До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
8
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Підвищення ефективності самостійної роботи школярів як педагогічна проблема

Опис документу:
Аналіз наукової проблеми організації самостійної роботи учнів на уроках біології. На самостійну роботу відводиться значно менше навчального часу. Організація самостійної роботи школярів немислима в такому обсязі, якщо немає відповідних умов.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Постернак Н.О., доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова

Завальнюк А.Й., бакалавр кафедри психолого-педагогічних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова

Підвищення ефективності самостійної роботи школярів

як педагогічна проблема

Актуальність дослідження. На самостійну роботу відводиться значно менше навчального часу. Організація самостійної роботи школярів немислима в такому обсязі, якщо немає відповідних умов. Умови для цього може і повинен створити вчитель. І ось тут багато викладачів вдаються до проектної методики, як однієї з ефективних методик сучасності, заснованої на методиці співпраці і проблемного навчання, яка відповідає вимогам особистісно-орієнтованого підходу [1]. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів спрямований на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують в протягом певного відрізку часу. Метод передбачає вирішення певної навчальної проблеми. А рішення проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності різноманітних методів і засобів навчання, а з іншого боку - необхідність інтегрувати знання та вміння з різних сфер наук, техніки, технології, творчих областей.

Виклад основного матеріалу. Один з головних принципів навчання це – самостійність школярів. У педагогічній системі К. Д. Ушинського питання про розвиток самостійності та активності учнів є головним. Обґрунтування окремих шляхів і засобів організації самостійної роботи учнів на уроці, з урахуванням вікової періодизації навчання, належать саме Ушинському [2].

Навчальні досягнення учня – є основним показником самостійності. Аналіз науково-методичної літератури дозволив виділити такі рівні самостійності, як: копіювання, відтворення і творчість. Орієнтуючись на розвиток самостійності як на показник якості діяльності та особистості, слід враховувати різні її особливості. Тоді критеріями рівнів самостійності будуть:

1) ставлення школярів до навчальної діяльності, її моральні основи;

2) зміст і стійкість мотивації;

З) ступінь сформованості знань і умінь.

На основі зазначених критеріїв дослідники виділяють наслідувано-пасивний (низький), активно-пошуковий (середній), інтенсивно-творчий (високий) рівні самостійності [3].

Отже, самостійна робота - це організована вчителем діяльність учнів, яка спрямована на пошук знань, їх осмислення, закріплення, формування і розвиток умінь та навичок, узагальнення й систематизацію знань.

Самостійність особистості, як якість, формується в процесі оволодіння певними видами діяльності. Однією з умов, які відкривають можливість успішного розвитку самостійності, є накопичення знань про особистість [4].

Застосування нетрадиційних форм та методів організації навчання основна мета сучасної школи. Спиратися лише на пояснювально-ілюстративні та репродуктивні методи, це не зовсім правильно. Це не означає, що одним учням пропонується більший обсяг матеріалу, а іншим менший. Кожен учень повинен опанувати повноцінний обсяг навчального матеріалу, який не може бути обмежений вимогами мінімуму. Інакше рівень обов'язкової підготовки не може бути досягнутий, і учні, які здатні на більше, можуть бути втрачені. Це означає, що рівень навчання в цілому повинен бути вищим рівня обов'язкових вимог [5].

Самостійна робота може виконуватися групою, індивідуально і з допомогою фронтальних завдань на уроках, консультаціях, під час домашніх завдань.

Тоді, головними ознаками самостійної роботи будуть:

- розумові та фізичні зусилля учнів, спрямовані на досягнення мети;

- наявність завдання вчителя;

- відсутність безпосередньої участі вчителя в роботі;

- виділення для неї спеціального часу;

- результат роботи.

Одним з характерних проявів самостійної діяльності є самоконтроль. Результати роботи не можуть бути досягнуті, якщо учень не може сам контролювати свої дії, яким би активним не було керівництво вчителя. Часто зустрічаються труднощі - це не вміння перевірити себе. Їх відчувають в самостійній роботі багато школярі. Самостійна діяльність завжди завершується результатами. До них учень приходить самостійно, тому цінність і значимість їх усвідомлюється яскравіше, ніж тих, які він отримує в спільній роботі з учителем [6].

Від наявного у школярів досвіду, від рівня їхньої самостійної роботи в процесі навчання залежить прояв самостійності. Навіть в одному класі самостійність учнів може різнитися. Одні – виявляють ініціативу, роблять нові пошуки, для вирішення певного навчального завдання, застосовують наявні у них знання в нових умовах; інші - відчувають безпорадність у виконанні простих навчальних завдань. Саме такі учні потребують роз'яснення будь-якого нового питання, у всіх діях проявляють нерішучість. Тому, під час організації самостійної роботи важливо враховувати різну ступінь самостійності учнів в класі [7].

Одним із шляхів вирішення проблем організації самостійної роботи вбачаємо у застосуванні методу проектів.

Висновки. Самостійність учнів стимулюється організацією і методичними зусиллями вчителя і спеціально ранжованими дидактичними засобами. Ми припускаємо, що застосування методу проектів сприятиме підвищенню мотивації, розвитку креативності, формуванню особистісних якостей, як наслідок краще освоєння навчального матеріалу.

Список використаних джерел

  1. Кузнецова, Т. В. Проектная деятельность в практике учителя начальной школы [Текст] / Т. В. Кузнецова, С. И. Поздеева // Педагогика. – 2006. - № 10. – с. 65 - 68.

  2. Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии [Текст] / К. Д. Ушинский. - Ленинград: Издательство Академии педагогических наук, 1948. – с. 9.

  3. Есипов, Б. П. Самостоятельная работа учащихся на уроке [Текст] / Б. П. Есипов. - М.: Просвещение, 1961. – с. 203.

  4. Цыганкова, Ю. Н. Обобщение педагогического опыта на тему: Самостоятельная работа учащихся на уроках и внеурочно. [Электронный ресурс] / Ю. Н. Цыганкова. – URL: http://festival.1september.ru/foreign-language/. – Загл. с экрана (дата обращения: 26.09.2018).

  5. Полат, Е. С. Современные и педагогические технологии в системе образования [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С.Полат, М. Ю. Бухаркина. – М.: Академия, 2010. – 368 с.

  6. Даськова, Ю. В. Подходы к контролю и оценке творческой самостоятельности [Текст] / Ю. В. Даськова // Молодой ученый. – 2011. - № 7. с. 42 – 48.

  7. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / Г. К. Селевко. - М: народное образование, 1998. – 149 с.

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.