Підсумковий тест з інформатики,9 клас

Опис документу:
Матеріал містить підсумковий тест з інформатики для 9 класу за новою програмою за темами: Інформаційні технології у суспільстві. Основи інформаційної безпеки. Мережеві технології. Комп'ютерні презентації. Комп’ютерне моделювання. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання. Комп’ютерні публікації. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна робота з інформатики, 9 клас

Тема. Інформаційні технології у суспільстві. Основи інформаційної безпеки

Виберіть одну правильну відповідь

 1. Основою якого суспільства є розвиток технологій отримання, збереження, накопичення, опрацювання, обміну та продажу даних?

  1. Аграрного

  2. Індустріального

  3. Інформаційного

  4. Первісного

 1. Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства є

  1. Дані і знання

  2. Хліб і вода

  3. Комп’ютер

  4. Інтернет

 1. Учень, у якого сформована інформаційна компетентність, уміє

  1. Ефективно використовувати ІКТ для навчання

  2. Швидко вводити текст з клавіатури

  3. Ефективно ремонтувати обладнання комп’ютера

  4. Перемагати у різних Інтернет-конкурсах

 2. Для зберігання даних використовують матеріальний об’єкт, який називається

  1. Таблиця

  2. Носій

  3. Задача

  4. Повідомлення

 1. Сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання та передавання даних різного типу, називають

  1. Інформаційною культурою

  2. Інформаційною компетентністю

  3. Інформаційною системою

  4. Інформаційними методами

 2. Результат інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, які охороняються законом, називаються

  1. Інтелектуальна власність

  2. Авторське право

  3. Ліцензія

  4. Комп’ютерна етика

Виберіть декілька правильних відповідей

 1. *До апаратної складової інформаційної системи належать

  1. Пристрої

  2. Програми

  3. Технічні засоби зв’язку

  4. Дані

 1. * До кодексу комп’ютерної етики входять такі положення

  1. Не використовувати комп’ютер з метою нашкодити іншим людям

  2. Не використовувати комп’ютер для розкрадання

  3. Не вживати ненормативну лексику під час роботи за комп’ютером

  4. Не використовувати чужу інтелектуальну власність

  5. Не використовувати «піратське» програмне забезпечення

 2. *Інформаційна культура проявляється в людини

  1. У навичках використання різних технічних пристроїв

  2. У здатності використовувати інформаційно-комунікаційні технології

  3. В умінні отримувати дані з різних джерел

  4. В умінні подавати інформацію в зрозумілому вигляді

  5. В умінні поважати старших за себе

 3. *Інформатика – це наука

  1. Що вивчає структуру й загальні властивості даних

  2. Методи й засоби створення, пошуку, збереження, опрацювання, передавання даних

  3. Що вивчає фізичні процеси у природі

 4. *Виділяють такі етапи розвитку інформаційних технологій

  1. Ручний

  2. Механічний

  3. Фізичний

  4. Електричний

  5. Електронний

 1. *До інформаційних процесів належать процеси

  1. Збирання даних

  2. Опрацювання даних

  3. Скачування даних

  4. Зберігання даних

  5. Передавання даних

Тема. Мережеві технології. Комп'ютерні презентації

Виберіть одну правильну відповідь

 1. Сукупність комп’ютерів, що об’єднані каналами зв’язку для спільного використання даних та обладнання, називається

 1. Комп’ютерна мережа

 2. Провайдери

 3. Організація

 4. Мережний протокол

 1. Загальні правила взаємодії різних програм, мережевих вузлів чи систем, називаються

 1. Мережевий протокол

 2. Вита пара

 3. Мережева плата

 4. Сервер

 1. Протокол передачі гіпертексту в мережі називається

 1. HTTP

 2. FTP

 3. POP

 4. BMP

 1. Щоб у мережі можна було обмінюватися повідомленнями, кожний комп’ютер отримує унікальну адресу, що називається

 1. Доменна адреса

 2. DNS

 3. IP -адреса

 4. URLадреса

 1. Вкажіть правильну IP-адресу

 1. 0.0.143.256

 2. 194.0.131.18

 3. 1.0.325.325

 4. 194.0.131

 1. Організація, яка надає послуги доступу до Інтернету

 1. Провайдер

 2. Мережа

 3. Протокол

 4. Сервер

 1. Сервіс Інтернету, що дає можливість отримувати та розміщувати матеріали з географічною прив’язкою на карті, називається

 1. Вікі

 2. Блог

 3. Веб-сервіс

 4. Геосервіс

 1. Сервіс, призначений для перегляду карт і супутникових знімків усього світу, називається

 1. Google Earth

 2. Google карти

 3. Документи Google

 4. Електронна пошта

Виберіть декілька правильних відповідей

 1. *Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися правил

 1. Композиції

 2. Колористики

 3. Проектування

 4. Ергономіки

 1. Макету*Вкажіть правильну послідовність етапів створення якісної презентації

 1. Складання плану

 2. Пошук матеріалів

 3. Визначення мети

 4. Створення презентації

 5. Апробація презентації

 1. *Виберіть правильні рекомендації для створення якісної презентації

 1. Кожен слайд відображає одну думку

 2. Заголовки слайдів короткі

 3. Пояснення широкі і об’ємні, складаються зі складних речень

 4. Яскраві слайди привертають увагу.

 5. Тло нейтральне.

 1. *У редакторі презентацій передбачено такі види анімаційних ефектів

 1. Анімації, що супроводжують перехід між слайдами

 2. Анімації, що супроводжують звуки та відео

 3. Анімації, які застосовуються до окремих об’єктів слайда

 4. Анімації, що супроводжують відкриття іншого файлу

 1. *Анімацію до об’єктів доцільно додавати за таких умов:

 1. Об’єкт має з’явитися на слайді тільки тоді, коли про нього йдеться

 2. Якщо на слайді розміщено кілька об’єктів, то той об’єкт, на який звертається увага, має виділятися

 3. Для пояснення процесів, які передбачають зміну положення об’єктів у просторі й часі

 4. Слайди потрібно поміняти місцями

Тема. Комп’ютерне моделювання. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

 1. Що таке комп'ютерна модель?

 1. Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

 2. Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм

 3. Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

 1. Засіб для подання графічної комп'ютерної моделі, що передбачає відображення об'єктів певної предметної галузі та зв'язків між ними

 1. карта знань

Б. формалізація

 1. Інтернет

Г. предметна галузь

 1. Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

 1. Правила дорожнього руху

Б. Формула знаходження коренів квадратного рівняння

 1. Інструкція зі збирання меблів

 1. Що таке комп’ютерний експеримент?

 1. Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Б. Перевірка правильності роботи програми

 1. Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Г. Обчислення за допомогою комп’ютера

5. Що таке масив?

1) Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

2) Сукупність рядків і стовпців

3) Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

4) Великий обсяг інформації

6. Що таке індекс?

1) Номер максимального елемента масиву

2) Ознака числового масиву

3) Розмірність масиву

4) Порядковий номер елемента у масиві

7. Елементи масиву А[1..6] мають значення:

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора

А[1] := А[3] + А[5];

1) 23 5 7 8 16 13

2) 2 5 7 8 16 13

3) 2 5 2 8 2 13

4) 3 5 7 8 16 13

8. Як описати масив А з 25 цілих чисел?

1) var A: array[1..25] of Integer

2) type mas = array[1..25] of Integer;

var A: mas

3) var A: array[1..25] of Real

4) var A: Integer

9. Які величини можна описати як масив? Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

2) Список учнів

3) Корені квадратного рівняння

4) Тематична оцінка

10. Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми?

var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer;

begin for і := 1 to 8 do a[і] := і*3;

k := a[1]+a[8]; …

Запишіть число: ___________________________

11. Для чого призначений компонент Memo?

1) Для редагування багаторядкового тексту

2) Для відображення малюнків

3) Для відображення заголовків, підписів інших елементів керування

4) Для введення даних

12. Яка властивість компонента Memo містить у вигляді масиву список наявних елементів?

1) Lines.Count

2) Font

3) ScrollBars

4) Lines

Тема. Комп’ютерні публікації. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

1. Що називають публікацією:

1) звіт про виконання роботи

2) представлення певної ідеї чи проекту

3) виступ перед аудиторією

4) документ для оприлюднення відомостей

2. Програма , що належить до видавничих систем:

1) Corel Draw

2) Quick Slide Show

3) Adobe PageMaker

4) ABBYY FineReader

3. Ярлик, який виконує запуск Microsoft Publisher:

1) 2) 3) 4)

4. Команда Області завдань для зміни загальної структури елементів документу:

1) макети публікацій

2) шрифтові схеми

3) колірні схеми

4) шаблон документу

5. Клавіша клавіатури, призначена для перегляду об’єкту масштабом на 100%:

1) F5

2) F9

3) Tab

4) Home

6. Видання, яке складається з підбірки актуальних тематичних відомостей, оформлених у вигляді статей:

1) бланк

2) буклет

3) брошура

4) бюлетень

7. Укажіть особливості, які мають векторні графічні зображення

1) об'ємність зображення

2) реалістичність зображення

3) природність кольорів

4) збереження якості при масштабуванні

5) невеликі за розміром файли зображень

8. Укажіть особливості, які мають растрові графічні зображення

1) об'ємність зображення

2) реалістичність зображення

3) природність кольорів

4) збереження якості при масштабуванні

5) невеликі за розміром файли зображень

9. Укажіть розширення, які можуть мати графічні файли

1) wmf

2) avi

3) tif

4) jpeg

5) mp3

6) psd

7) pdf

10. Що є елементарною одиницею векторної графіки?

1) графічні примітиви

2) піксель

3) математична формула

4) символ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
2
2
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!