Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Перспективний план роботи на червень-липень за тематичними тижнями для дітей з ООП середнього дошкільного віку

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

23.08.2020

759

56

0

Опис документу:
Пропоную Вашій увазі розгорнуте перспективне планування організованої діяльності дітей середнього дошкільного віку (5-й рік життя) на літо за тематичними тижнями для спеціальної групи з ООП за програмами розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко", з аутизмом "Розквіт" та з розумовою відсталістю. План містить такі сітки: "Фізкультурно-оздоровча робота", "Пізнавальний розвиток", "II половина дня", "Ігрова діяльність", "Спостереження".
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Перспективний план роботи на червень-липень 2019 року .
(місяць, рік)

«Фізкультурно – оздоровча робота»

Тема тижня,

дата

Форми

Роботи

І тиждень

«Літо, літечко»

03.06.19-07.06.19

ІІ тиждень

«ОБЖД»

10.06.19-14.06.19

ІІІ тиждень

«Світ

комах»

17.07.19-19.07.19

ІV тиждень

«Я і моя сім’я»

22.07.19-31.07.19

Примітка

Ранкові гімнастики

з 03.06.19 по 14.06.19

Комплекс № 1

«Сонячні промінці».

з 17.07.19 по 31.07.19

Комплекс № 2

«Будуємо дім для родини».

Гімнастики після денного сну

з 03.06.19 по 14.06.19

Комплекс № 1

«Сонячний зайчик в гостях у діток».

з 17.07.19 по 31.07.19

Комплекс № 2

«Сонячний зайчик …» із султанчиками

(з ускладн. та атрибутами).

Фізичні вправи на свіжому повітрі

03.06.19

06.06.19

Переступання через перешкоди.

10.06.19

13.06.19

Ходьба парами.

18.07.19

Підкидання і ловлення предмета.

22.07.19

25.07.19

29.07.19

Біг по колу і в розтіч.

понеділок,

четвер

Додаткові фізкультурні заняття

04.06.19

Піший перехід територією дитсадка (літні зміни) з «ланцю-жком» вправ з основних рухів.

11.06.19

Піший пере-хід навколо дитсадка з «віночком» рухливих ігор.

23.07.19

Екскурсія-огляд терито-рії дитсадка з «ланцюжком» вправ з основ-них рухів.

30.07.19

Піший пере-хід до літньо-го парку з ко-мплексом за-гальнорозви-ваючих вправ (на території д/с).

вівторок

Фізкультурні заняття

(тема за інструктором з фізкультури)

05.06.19

07.06.19

«Казки літа. До сонечка у гості».

12.06.19

14.06.19

«Казки літа. До сонечка у гості».

17.07.19

19.07.19

«Казки літа. Казкові дерева».

24.07.19

26.07.19

31.07.19

«Казки літа. Казкові дерева».

середа, п’ятниця

Фізкультурні свята та розваги

11.06.19

Розвага

«Світи, ясне сонечко».

День здоров’я

Тижні здоров’я

31.07.19

День здоров’я

«Щоб міц-ними стати».

ІІ половина дня

Праця

дата 07.06.19

дата 14.06.19

дата 19.07.19

дата 26.07.19

п’ятниця

1.Культурно-гігієнічні нави-чки: вчити мити обличчя, щоки та лоб; мити ноги та витирати їх рушником.

2.Господарсько-побутова пра-ця: прибирання ігрового майданчика; збирання ігра-шок з піску.

3.Праця в природі: підмітання до-ріжок, збиран-ня трави.

4.Самообслу-говування: стеження за чистотою свого одягу та взуття.

ХМД

дата 04.06.19

дата 11.06.19

дата 23.07.19

дата 30.07.19

вівторок

1.Графосмужки пори року «Літо».

2.Графосмуж-ки «Пожежна безпека».

3.Склади графосмужку «Комахи».

4.Мнемотаб-лиці за казка-ми.

Розвиток моторики

дата 06.06.19

дата 13.06.19

дата 18.07.19

дата 25.07.19

четвер

1.«Літнє дерево» (шнурівка).

2.Ігрова вправа «Пройдемо по місточку» (ходьба по дошці).

3. «Комахи» (лічильні палички).

4. «Містечко» (дерев’яний конструктор).

Розваги, свята

дата 03.06.19

дата

дата

дата 24.07.19

Розвага до Дня захисту дітей «Знов і знов подаруй свою любов».

Лялькова вистава.

Робота з батьками

дата 03.06.19

дата 10.06.19

дата 17.07.19

дата 22.07.19

1.Інформаційна розгортка: «Літо в гості завітало».

2.Консультація: «Право та обо-в’язок нерозді-льні. Права ди-тини».

3.«Оздоровча кампанія в СДНЗ та вдо-ма» (інф. в б/к).

4.Інформацій-ний матеріал: «Сонце може бути небезпеч-ним!».

5.«Літній раці-он харчування дітей» (інф. в б/к).

1.Ширма : «Правила без-печної поведін-ки на воді в літній період».

2. Бесіда: «Ки-шкові захворю-вання дітей в літній період».

3.Ширма: «Дитячий травматизм в літній період та його попере-дження».

4.«Мікроби і продукти хар-чування» (інф. в б/к).

5.Консультація: «Основні спо-соби й правила загартовування дітей дошкіль-ного віку».

1.Бесіда: «Здоров’я дитини – в ваших руках» (оздоровлення дітей в літній період).

2.Консульта-ція: «Викори-стання сольо-вих ванн для загартування дитячого ор-ганізму».

3.Інформацій-ний матеріал: «Їстівні і от-руйні гриби».

4.«Значення вітамінів та якісних продуктів харчування для збере-ження здоро-в’я дітей в літ-ній період» (інф. в б/к).

1.«Активний відпочинок на природі» (інф. в б/к).

2.Консульта-ція: «Викори-стання соняч-них ванн та обливання тіла для загар-тування дитя-чого організ-му».

3.Інформаційний матеріал:

«Купання на водоймах».

4.Бесіда: «Ін-дивідуальні засоби гігієни і користуван-ня кожної ди-тини в сім’ї і кожного чле-на сім’ї».

«Ігрова діяльність»

Тема тижня,

дата

Форми

роботи

І тиждень

«Літо, літечко»

03.06.19-07.06.19

ІІ тиждень

«ОБЖД»

10.06.19-14.06.19

ІІІ тиждень

«Світ

комах»

17.07.19-19.07.19

ІV тиждень

«Я і моя сім’я»

22.07.19-31.07.19

Примітка

Сюжетно –рольові

ігри

«н» -нова гра;

«з» - закріплення гри;

«п»- повтор гри.

03.06.19

1.«Дитячий садок»: «п».

10.06.19

2.«Лікарня»: «з».

22.07.19

3.«Ветеринар-на лікарня»: «н».

29.07.19

4. «Сім’я»: «з».

понеділок

Конструк-тивно–будівельні ігри

12.06.19

2.«Загородка для тварин» (конструктор).

24.07.19

4.«Будинок для ляльки» (дерев’яний конструктор).

середа

Творчі ігри

05.06.19

1.Гра-імітація «Ось до нас іде вже літо».

17.07.19

3.Гра «Чим подібні, чим відмінні».

середа

Дидактичні ігри

03.06.19-07.06.19

1.«Пори ро-ку».

2. «Літо яке?».

3.«Що корис-но, а що-ні».

4.«Що змінилося?».

5. «Що буває влітку?».

6.«Кому сонце потрібне? ».

10.06.19-14.06.19

1.«Дорожні знаки ».

2.«Небезпечні предмети».

3.«Добре-по-гано».

4.«Шкідливі поради».

5.«Якого ко-льору вогонь?».

17.07.19-19.07.19

1.«Впізнай комашку».

2.«Де чий будиночок?».

3.«Кому що потрібно?».

4.«Доповни малюнок».

5.«Хто що робить?».

22.07.19-31.07.19

1.«Розкажи про себе».

2.«Хто найго-ловніший».

3.«Вчимося піклуватися».

4.«Моя сім’я».

5.«Що пере-плутали?».

6.«Розмалюй портрет».

Рухливі ігри

03.06.19-07.06.19

1.«Сонечко і дощик»: п.

2.«Знайди, де заховано»: з.

3.«Влуч у коло»: н.

10.06.19-14.06.19

1.«По рівне-нькій доріж-ці»: п.

2.«Прокоти м’яч»: н.

3.«Будь обе-режним»: з.

17.07.19-19.07.19

1. «Знайди квітку»: н.

2.«Дострибни до прапорця»: з.

3.«Влучи ши-шкою»: п.

22.07.19-31.07.19

1.«Хто збере більше стрі-чок»: н.

2.«Хто покли-кав?»: з.

3 «Не дзво-ни!»: п.

Народні

ігри

03.06.19-07.06.19

1.«Подоляноч-ка».

10.06.19-14.06.19

2.«Вовк і ко-зенята».

17.07.19-19.07.19

3.«Щітка».

22.07.19-31.07.19

4.«Галя по са-дочку ходи-ла».

«Спостереження»

Тема тижня,

дата

Форми

роботи

І тиждень

«Літо, літечко»

03.06.19-07.06.19

ІІ тиждень

«ОБЖД»

10.06.19-14.06.19

ІІІ тиждень

«Світ

комах»

17.07.19-19.07.19

ІV тиждень

«Я і моя сім’я»

22.07.19-31.07.19

Примітка

Сезонні зміни в живій природі

1.Бесіда «Прик-мети літа».

2.Сп. за сезон-ними змінами в живій природі.

3.Сп. за змінами погоди вранці.

4.Спостережен-ня за деревами.

5.Розглядання плодів каштана.

6.Розглядання чорнобривців на грядці.

7.Сп. за дощо-вими черв’я-ками.

8.Сп. за білкою.

1.Бесіда про поведінку дітей на природі.

2.Бесіда «Гри-би: їстівні і отруйні».

3.Сп. за поведі-нкою птахів влітку.

4.Спостережен-ня за вишнею.

5.Спостережен-ня за травою.

6.Сп. за кімнат-ними рослина-ми.

7.Розгляд полу-ниць,суниць.

1.Бесіда «Кома-хи ».

2.Бесіда-розпо-відь «Магазин рослин».

3.Сп. за літнім квітником.

4.Розглядання мурашок.

5.Сп. за осами, бджолами, джмелями.

6.Сп. за сонеч-ком семикрап-ковим.

7.Бесіда «Чому не можна топ-тати рослини?»

1.Бесіда «Яка моя сім’я?».

2.Сп. за мали-ною, ожиною.

3.Сп. за літніми явищами в при-роді.

4.Сп. за ластів-кою.

5.Сп. за троян-дами, піонами.

6.Сп. за жабою.

7.Розповідь-бе-сіда «Як люди піклуються про рослини».

8.Сп. за росли-нами на городі.

Пізнаємо неживу природу

1.Бесіда «Літо прийшло».

2.Сп. за літньою погодою.

3.Спостережен-ня за дощем.

4.Сп. за станом погоди.

5.Спостережен-ня за сонечком.

6.Спостережен-ня за землею.

1.Взаємозв’я-зок неживої і живої природи.

2.Спостережен-ня за сонцем.

3.Спостережен-ня за вітром.

4.Бесіда «Соне-чко: користь і небезпека».

5.Сп.за піском в пісочниці.

1.Бесіда «Яка сьогодні пого-да?».

2.Сп. за одягом людей, дітей.

3.Сп. за будин-ками біля д/с.

4.Сп. за зміна-ми в неживій природі.

5.Спостережен-ня за хмарами.

1.Бесіда «Де працюють твої рідні».

2.Сп. за літнім пейзажем на майданчику.

3.Сп. за літніми калюжами.

4.Спостережен-ня за небом.

5.Бесіда «Зна-ряддя праці».

Хвилинки милування природою

1.Яке літо на дотик? Доторк-нутися до де-рев, погладити травичку.

2.Послухаймо літо. Які звуки ви чуєте? (спів пташок, шелест листя).

3.Як гріє літнє сонечко? Під-ставити доло-ньки і щічки до сонечка.

4.Чому літо називають голосистим? Які звучать голоси?

Пошуково – дослідницька діяльність.

1.Ознайомити дітей із власти-востями води: дослідити звід-ки взялися ка-люжі?

2.Ознайомити дітей із власти-востями піску та землі влітку. Чи є різниця?

3.Садіння рос-лин на городі. Дослідження росту рослин.

4.Зробити ло-патками рівчач-ки. Коли вода збігає швидше?

Діяльність людей

1.Сп. за працею двірника.

2.Сп. за працею помічника ви-хователя.

1.Бесіда «Пра-ця на городі».

2.Спостережен-ня за косінням трави.

1.Розповідь-бесіда «Праця людей в полі».

2.Бесіда «Робо-та сторожа».

1.Бесіда «Пра-ця дорослих влітку».

2.Бесіда «Робо-та садівника».

Турбота про здоров’я

1.Бесіда «Сон-це, повітря і во-да».

2.Бесіда «Ко-ристь фіточаю».

1.Бесіда «А чи можна брати пісок до рота?»

2.Бесіда «Вода у калюжах».

1. Бесіда «Як правильно одя-гатися влітку».

2.Бесіда «Літнє харчування».

1.Бесіда «Зага-ртування ».

2.Дослід «З ву-лиці прийшли, руки помили».

Перевірено_________________ __________________ ___________________

(дата) (посада) (підпис)

Перевірено_________________ __________________ ___________________

(дата) (посада) (підпис)

Рекомендовано__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З рекомендаціями ознайомлений__________________________________________

«Пізнавальний розвиток»

Тема тижня,

дата

Форми

Роботи

І тиждень

«Літо, літечко»

03.06.19-07.06.19

ІІ тиждень

«ОБЖД»

10.06.19-14.06.19

ІІІ тиждень

«Світ

комах»

17.07.19-19.07.19

ІV тиждень

«Я і моя сім’я»

22.07.19-31.07.19

Примітка

Сенсорне виховання

дата 03.06.19

дата 10.06.19

дата 22.07.19

дата 29.07.19

понеділок

1.«Впізнаван-ня іграшки на дотик».

2.«Світло-фор».

3.«Метелик».

4. «Намисто» (велике-мале).

Образотворча діяльність

(малювання)

дата 04.06.19

дата 11.06.19

дата 23.07.19

дата 30.07.19

вівторок

1.«Дощик по-ливає травич-ку» (сюжетне, гуаш).

2. «Вогонь» (предметне, олівці).

3. «Метелик» (нетрадицій-не, гуаш).

4. «Фартушок лялі» (декоративне, гуаш).

Розвиток дрібної моторики

дата 05.06.19

дата 12.06.19

дата 17.07.19

дата 24.07.19

середа

1.«Ховаємо ручки»

(хустки, коробки).

2.«Знайди іграшку!» (пісок, дрібні предмети).

3.«Що всередині?» (коробки, банки, муляжі комах).

4.«Подарунок для мами» (пластикові кришечки).

Образотворча діяльність

(ліплення / аплікація)

дата 06.06.19

дата 13.06.19

дата 18.07.19

дата 25.07.19

четвер

1.Ліплення: «Вишеньки».

2.Аплікація: «Залізнодоро-жний переїзд» (сюжетна, колективна).

3.Ліплення: «Метелик» (на пластині).

4.Аплікація:

«Вишеньки» (предметна).

Художня праця

дата 07.06.19

дата 14.06.19

дата 19.07.19

дата 26.07.19

п’ятниця

1.«Плетіння кіски» (різноколірна тасьма).

2.«Світлофор» (ватні диски).

3.«Сонечко семикрапко-ве» (папір).

4. «Цікава коробка» (обгортки від цукерок).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.