• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Психологія
  • Перелік психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних досліджень, що використовуються в роботі практичного психолога

Перелік психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних досліджень, що використовуються в роботі практичного психолога

Опис документу:
Перелік психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних досліджень, що використовуються в роботі практичного психолога Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великомихайлівського району Одеської області Райковською Вікторією Миколаївною

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням обласної експертної комісії

Одеського обласного центру

Практичної психології і соціальної

роботи ООІУВ

від ________ р. протокол № ________

голова обласної експертної комісії

___________ С.В.Витупоренко

Перелік

психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних досліджень, що використовуються в роботі практичного психолога Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Великомихайлівського району Одеської області

Райковською Вікторією Миколаївною

п/п

Назва методики, автор,

Джерело

Для рішення якого завдання використовується

Для якого віку

1. ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ

1.

Методика Л.А. Венгера

Л.А. Венгер. Диагностика умственного развити дошкольников. – М., 2001

Дослідження рівня розумового розвитку

Дошкільники

2.

Діагностика готовності до школи (для вступу в средні школи)

Институт стандартизации психологического инструментария «ИМАТОН»

Дослідження рівня розумового розвитку

Діти від 5 до 8 років

3.

Методика з визначення домінування пізнавального чи ігрового мотивів в афективно-потребнісній сфері дитини

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Визначення домінування пізнавального чи ігрового мотивів в афективно-потребнісній сфері дитини

Дошкільники

4.

Методика виявлення сформованості «внутрішньої позиції школяра»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Виявлення сформованості «внутрішньої позиції школяра»

Дошкільники

5.

Методика «Будиночок»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Діагностика особливостей довільної уваги, сенсомоторики, вміння працювати за зразком

Дошкільники

6.

Методика «Так та ні»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Дагностика вміння дитини працювати за інструкцією

Дошкільники

7.

Методика «Чобітки»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Діагностика вміння дитини користуватися правилом для рішення задачи; особливостей процесу узагальнення

Дошкільники

8.

Методика «Послідовність подій»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Вивчення особливостей розвитку логічного мислення, мовлення, здатності до узагальнення

Дошкільники

2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ

2.1.Дослідження адаптації до школи учнів 1-4 класів:

9.

Панченко С. Методика «Школа звірів»

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 36-38

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-9 років

10.

Методика «Сходинки»

Альманах психологических тестов. – М., Изд-во КСП, 1995

Дослідження рівня адаптованості дитини до школи, шкільного колективу

6-7 років

11.

Методика «Що мені подобається у школі?»

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 34-35

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-7 років

12.

Методика «Мій клас»

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 35-36

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-9 років

13.

Карта адаптації першокласників

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 51

Вивчення особливостей адаптації дітей до школи шляхом експертної оцінки вчителя

Педагоги

14.

Анкета для батьків учнів 1-х класів

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 49

Виявлення ознак дезадаптації у дітей

Батьки учнів-першокласників

2.2. Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі:

15.

Методика діагностики соціально-психологічної адаптованості К. Роджерса та Р. Даймонда

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001

Дослідження соціально-психологічної адаптованості підлітків

Від 10 років

16.

Еткінд А.М.Кольровий тест стосунків

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 38-40

Дослідження особливостей емоційного стану учня на окремих уроках і у школі взагалі

6-10 років

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ

3.2. Дослідження сприймання:

17.

Методика «Чого не вистачає на малюнках?»

Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с.

Дослідження сприймання

5-7 років

18.

Методика «Розуміння тексту»

Тихомирова, Басова. Развиваем познавательную сферу ребёнка – Ярославль: академия

Дослідження слухового сприйняття

5-7 років

3.3. Дослідження уваги:

19.

«Коректурна проба» тест Бурдона Б.

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст)/ (уклад.: М.В.Лемак, В.Ю. Петрище). – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 616 с. : іл.

Оцінка рівня стійкості та ступеню концентрації уваги

З 6-и років

20.

Методика Мюнстерберга

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст)/ (уклад.: М.В.Лемак, В.Ю. Петрище). – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 616 с. : іл.

Вивчення продуктивності та рівня стійкості уваги

З 9-и років

21.

Методика «Червоно-чорна таблиця» Шульте-Горбова

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст)/ (уклад.: М.В.Лемак, В.Ю. Петрище). – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 616 с. : іл.

Діагностика переключення уваги

З 10-и років

22.

Методика «Таблиці Шульте»

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.44-45

Визначення обсягу, переключення і стійкості уваги

З 10-и років

3.4. Дослідження пам'яті:

23.

Методика «Запамятай картинки»

Тихомирова, Басова. Развиваем познавательную сферу ребёнка – Ярославль: академия развития, 1996

Дослідження образної памяті

4-6 років

24.

«10 слов» Методика Лурії А.Р.

Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 1996

Дослідження слухової памяті (короткочасної)

З 5-и років

25.

Методика «Память на числа»

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Оцінка короткочасної памяті, її обєму та точності

Від 7-и років

26.

Методика «Довготривала память»

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.46-47

Вивчення короткочасної та довготривалої памяті

З 9-и років

27.

Істоміна З.М. «10 слів»

Барташникова И.А. Учись играя. – Харьков, 1997

Дослідження памяті

Старші дошкільники

(5-6 років)

28.

Методика «Запамятай та розставь крапки»

Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с. (С. 81-83)

Вивчення рівня короткочасної памяті

З 6-и років

3.5. Дослідження мислення:

29.

Методика «Виділення суттєвих ознак»

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Дослідження логічного мислення

Застосовується для дослідження дітей та дорослиї будь-якого освітнього рівня. Проте для дослідження дітей дошкільного віку та малописемних дорослих потрібно виключити частину карток. Досліди можна проводити з досліджуємими, які мають освіту не менше 5-и класів

30.

Методика «Аналогії»

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.59-60

Вивчення рівня розвитку аналітичного мислення

З 6-и років

31.

Методика «Складні аналогії» (Е.А. Коробкова)

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Вивчення ступеню розуміння респондентом складних логічних відносин та абстрактних звязків

Досліди можна проводити з досліджуємими, які мають освіту не менше 7-и класів (частіше використовується в роботі з дорослими, які мають вищу освіту)

32.

Методика «Виключення зайвого»

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Вивчення розвитку логічного мислення

З 9-и років

33.

Методика «Порівняння понять»

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Дослідження аналізу і синтезу мислення

Методика застосовується у роботі з дітьми та дорослими різного освітнього рівня

34.

Прогресивні матриці Равена

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст)/ (уклад.: М.В.Лемак, В.Ю. Петрище). – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 616 с. : іл.

Оцінювання наочно-образного мислення

5-11 років (кольоровий варіант)

8-14 років (чорно-білий варіант)

35.

Методика «Послідовність подій» (Бернштейн)

Дубровина И.В. Гтовность к школе. – М., 2002

Дослідження образно-логічного мислення

5-7 років

36.

Методика «Пори року», «Нісенітниці», «Що тут зайве»

Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с.

Дослідження образно-логічного мислення

4-6 років

3.6. Дослідження уяви:

37.

Тест «Склади казку»

Готовність дитини до навчання/ Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник.-К.: Мікрос-СВС, 2003 .- С.86

Дослідження рівня уяви

5-7 років

38.

Тест «Особливості творчого уявлення»

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.66

Виявлення особливостей творчої уяви

З 6-и років

3.7. Дослідження рівня інтелектуального розвитку:

39.

Тест Векслера

Психологическая диагностика. Учебное пособие/ Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М.: изд-во УРАО, 1997

Оцінка рівня розумового розвитку

Від 7-и років

40.

Методика Л.А. Венгера

Л.А. Венгер.Диагностика умственного развития дошкольников. – М., 2001

Оцінка рівня розумового розвитку

Дошкільники

41.

Тест «ШТРР» (К.М. Гуревич, м.К. Акімова та ін.)

Психологическая коррекция умственного развития учащихся/Под ред. К.М. Гуревича, И.В. Дубровиной. – М., 1990. С.33-35; 115-117

Діагностика розумового розвитку підлітків

Учні 6-8-х класів

42.

Тест структури інтелекту Р. Амтхауера

Тест структуры интеллекта: рук-во к применению теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра/Под ред. М.К. Акимовой, В.Т. Козловой. – Обнинск, 1993

Дослідження інтелекту

Від 13-61 років

43.

Тест Айзенка (IQ)

Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностичес

кие методики/Под ред. А.Г. Шмелёва, В.В. Столина. – М., 1989

Дослідження інтелекту

Підлітковий, юнацький вік

44.

Тест А. Біне-Симона

Психологическая коррекция умственного развития учащихся/Под ред. К.М. Гуревича, И.В. Дубровиной. – М., 1990. С.33-35; 115-117

Виявлення розумового віку дитини

3-11 років

3.8. Вивчення здібностей, обдарованості:

45.

Тест Торренса

//Практична психологія і соціальна робота № 1, 2003. С. 25-37

Діагностика невербальної креативності

5-7 років

46.

Тест Торренса

Исследование творческой одарённости с использованием тестов П. Торренса у младших школьников//Вопр. Психол.1991. № 1. С.27-32

Діагностика творчої обдарованості

Молодші школяри

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ

4.1. Комплексне дослідження особистості:

47.

Проективна методика «Будинок- дерево-людина» (Дж. Бук)

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С. 35-59

Дослідження особливостей особистості

5-18 років

48.

Методика багатофакторного дослідження особистості Р. Кетелла (модиф. Е.М. Александровою, І.Н. Гільяшовою)

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С. 192-239

Дослідження особливостей особистості (всебічне вивченя)

З 15-и років

49.

Методика «Автопортрет»

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: ВЛАДОС, 2001.-Кн.1.-С. 286-292

Визначення типу особистості

З 15-и років

4.2. Дослідження темпераменту:

50.

Методика діагностики темпераменту Я.Стреляу

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.183-189

Виявлення типу темпераменту

З 13-и років

51.

Особистісний опитувальник Г.Айзенка-ЕПІ, адаптований А.Г. Шмельовим

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001

С. 133-141

Виявленння типу темпераменту

З 14-и років

52.

Методика Г. Айзенка-EPQ

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001

С.121-132

Виявлення типу темпераменту. Екстраверсії, інтроверсії, емоційної стабільності

З 13-и років

4.3. Дослідження характеру:

53.

Проективна методика «Неіснуюча тварина»

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.110-117

Вивчення особистісних рис

5-18 років

4.4. Дослідження емоційно-вольової сфери:

54.

Дитячий тест тривожності Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен

Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с. С.131-143

Оцінювання тривожності дитини у типових ситуаціях

4-7 років

55.

Тест шкільної тривожності Філіпса

Адаптація дитини до школи/Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.:Мікрос-СВС, 2003.-С. 23-27

Оцінка рівня шкільної тривожності

З 9-и років

56.

Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки (адаптація А.К. Осницького)

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.174-180

Виявлення форм агресії

З 11-и років

57.

Діагностика самооцінки (Ч.Д. Спілберг, Ю.Л. Ханін)

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.59-63

Виявлення рівня реактивної та особистісної тривожності

З 14-и років

58.

Методика визначення рівня нервово-психічної стійкості «Прогноз», адаптація Санкт-Петербурзької військово-медичної академії

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.544-548

Діагностика нервово-психічної стійкості особистості в екстремальних і стресових ситуаціях

З 15-и років

4.5. Дослідження мотивації:

59.

Методика дослідження мотивації у першоклсників. Гінзбург М.Р.

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 38-40

Виявлення рівня мотивації дитини до навчання

Від 6-7-и років

5. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ:

5.1. В сім’ї:

60.

Проективний тест Г.Т. Хоментаускаса «Малюнок сімї»

Шевандрин Н.И. психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: ВЛАДОС, 2001.-С.470-473

Визначення особливостей стосунків в сімї

З 6-и років

61.

Методика незакінчених речень

Шевандрин Н.И. психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: ВЛАДОС, 2001.-С.474-475

Вивчення системи відносин членів сімї

З 14-и років

62.

Методика діагностики батьківського ставлення до дітей А.Я. Варга, В.В. Століна

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.544-548

Вивчення ставлення батьків до дитини

Батьки

5.2. В навчальному колективі:

63.

Морено Дж. Методика діагностики міжособистісних стосунків (соціометрія)

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.476-486

Вивчення стосунків у групі

7-17 років

64.

Методика діагностики міжособистсних стосунків Т. Лірі

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.632-641

Виявлення відношення до людей

З 12-и років

5.3. В педагогічному колективі:

65.

Тест «Оцінка свого стилю керівництва колективом»

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:ВЛАДОС, 2001.-Кн. 2.-С.232-240

Визначення стилю керування трудовим колективом

Адміністрація

66.

Методика вивчення взаємовідносин між адміністрацією та педагогічним колективом

Управлінські та організаційні аспекти взаємодії психолога з адміністрацією та педагогічним колективом/Автор-упор. З.Ф. сіверс.-К.: КМІУВ ім. Б.Д. Грінченка, 2001.- С.3-9

Діагностика характеру взаємовідносин між адміністрацією та педагогічним колективом

Педагоги, адміністрація

6. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, СХИЛЬНОСТЕЙ УЧНІВ

67.

Климов Е.А. Методика «Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО)

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.569-573

Діагностика профорієнтаційних типів

З 14-и років

68.

Методика «Карта інтересів»

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.573-580

Діагностика інтересів (профорієнтація)

З 14-и років

69.

Тест Я. Голанда для визначення оптимального типу професії

Баріхашвілі І.І., Ворона М.П., Старіков І.М. психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: «Атол», 2006. С.196-199

Виявлення професійного типу особистості

З 14-и років

70.

Методика «КОС-1», «КОС-2»

Баріхашвілі І.І., Ворона М.П., Старіков І.М. психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: «Атол», 2006. С.207-211

Оцінка рівня розвитку комунікативних і організаційних схильностей особистості

З 14-и років

7. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

71.

Юсупов І.М. Методика «Здатність педагога до емпатії»

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:ВЛАДОС, 2001.-Кн. 2.-С.48-52

Виявлення рвня здатності особистості до емпатії

Педагоги

72.

Тест «Готовність до керівної діяльності»

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:ВЛАДОС, 2001.-Кн. 2.-С.48-52

Визначеня рівня готовності до керування трудовим колективом

Адміністрація

73.

Тест «Оцінка свого стилю керівництва колективом»

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:ВЛАДОС, 2001.-Кн. 2.-С.232-240

Визначення стилю керування трудовим колективом

Адміністрація

74.

Оцінка рівня комунікативності учителя. Ряховський В.Ф.

Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования: Пособие для школьных психологов по работе с учителем и педагогическим коллективом.-М.:ВЛАДОС, 1998.-С. 17-21

Визначення рівня комунікативності учителя

Педагоги

Фарнберг І., Зарг Х., Гампел Р. Модифікований Фрайбурзький особистісний опитувальник

Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования: Пособие для школьных психологов по работе с учителем и педагогическим коллективом.-М.:ВЛАДОС, 1998.-С. 23-25

Діагностика невротичності, агресивнсті, депресивності тощо

Педагоги

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!