Перелік документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників навчальних закладів освіти

Опис документу:
Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладах освіти спрямована на формування в працівників закладів освіти знань законодавчих та нормативно-правових актів України з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, соціально-правового захисту працюючих, невідкладної домедичної допомоги тощо; умінь щодо забезпечення безпеки праці під час організації навчально-виховного процесу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Перелік документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників навчальних закладів освіти:

 • Обов’язкова документація.

 • Законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 • Розділ з охорони праці, безпеки, життєдіяльності у річному плані.

 • Паспорти готовності навчального закладу до нового навчального року.

 • Акти – дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, спортивних залах і майданчиках.

 • Акти про утримання спортивного обладнання.

 • Акти про випробування системи опалення, її готовності до експлотації.

 • Акти про нещасні випадки з працівниками навчального закладу, пов’язані з виробництвом, з вихованцями під час навчально – виховного процесу ( форма Н-1, Н-2, зберігається 45 років ).

 • Протоколи:

  • Перевірок стану захисного заземлення, петлі « фаза-нуль », опору ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів та індивідуального захисту;

  • Про навчання і перевірку знань працівників з питань охорони проці, техніки безпеки, БЖД.

 • Плани евакуації учасників навчально – виховного процесу на випадок пожежі та інших надзвичайних подій.

 • Положення:

 • Про службу охорони праці;

 • Про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

 • Про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників та вихованців з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • Про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків;

 • Про розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій;

 • Комплексні заходи (плани).

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 • Приписи органів державного нагляд3у з питань безпеки життєдіяльності і відповідні документи реагування.

 • Інструкції на робочих місцях.

 • Інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності для навчальних приміщень.

 • Облікові документи:

 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці (програма);

 • Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці (програма);

 • Журнал атестації посадових осіб (наказ, посвідчення, протоколи);

 • Журнал навчання працівників з питань охорони праці і техніки безпеки (теми, підпис лектора, відмітки присутніх), заповнення виділеної сторінки в журналі обліку гурткової роботи;

 • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;

 • Журнал ознайомлення з інструкціями з охорони праці та їх видачі;

 • Журнал реєстрації бесід керівників гуртків з вихованцями з техніки безпеки під час занять;

 • Журнал проведення масових заходів і виходу з гуртківцями за межі навчального закладу;

 • Журнал організації суспільно корисної праці;

 • Журнал реєстрації оперативного адміністративно – громадського контролю стану роботи з охорони праці;

 • Журнал обліку та терміну носіння працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

 • Журнал обліку стану охорони праці;

 • Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві;

 • Журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями;

 • Книга педради;реєстрація інструктажів з техніки безпеки в журналах гуртків;

 • Копії звітів з питань безпеки життєдіяльності;

 • Журнал реєстрації інструктажів з протипожежної безпеки.

 • Накази:

 • Організаційні та підсумкові, накази, які знаходяться на контролі МУОН, РУО;

 • Про розподіл (розмежування) функціональних обов’язків;

 • Про призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних приміщеннях і під час організації та проведення суспільно корисної, продуктивної праці і масових заходів;

 • Про пожежну безпеку, експлуатацію електрогосподарства, опалювальної системи.

 • Програми проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, первинного інструктажу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 • Документація з охорони праці, яка має бути в навчальних кабінетах підвищеної безпеки (навчальні примыщення, спортзали, кабінети):

 • Інструкція з безпеки праці в майстернях та спортзалах, інструкція має бути біля кожного обладнання;

 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки для учнів (інструктаж проводиться 1 раз на рік, підписи учнів з 14 років обов’язкові).

 • Персональні посадові інструкції працівників з обов’язковим розділом питань безпеки життєдіяльності, техніки безпеки і охорони праці, затверджені наказом та погоджені з профкомом.

 • Протокол загальних зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з питань охорони праці.

 • Колективний договір адміністрації і профкому про проведення заходів з охорони праці, акти перевірок виконання колективного договору, розділ з питань БЖД та проведення заходів з охорони праці у колективному договорі адміністрації та профкому, акти перевірок виконання колективного договору.

 • Санітарно – гігієнічний стан: паспорт санітарно – технічного стану закладу.

 • Пожежна безпека:

 • Плани евакуації;

 • Наявність засобів пожежогасіння;

 • Стан евакуаційних виходів;

 • Електробезпека;

 • Профілактична робота з пожежної безпеки.

 • Дорожній рух

 • Програма занять з вихованцями з вивчення правил дорожнього руху, пожежної безпеки, навколишнього середовища.

 • Профілактична робота з попередження дорожньо – транспортного травматизму.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»