Пам'ятки для заступника директора з навчально-виховної роботи

Опис документу:
Даний матеріал стане в нагоді заступнику директора з навчально-виховної роботи. Він містить пам'ятки з перевірки журналів, з вивчення стану ведення учнівських зошитів, з вивчення стану календарного планування, з вивчення стану поурочного планування та інші.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Пам’ятка з перевірки журналів

1.

Прізвище, ім'я та по батькові вчителя.

2.

Виконання навчального плану : кількість уроків за навчальним планом...; дано фактично....

3.

Виконання навчальних програм : зміст вимог програм з тем та фактичне відображення їх у журналі ; скільки проведено творчих, контрольних, практичних, лабораторних робіт.

4.

Система перевірки й оцінки знань учнів : стан поточної успішності; накопиченість оцінок у слабих і сильних учнів; чи виставляються оцінки за письмові, контрольні, практичні роботи.

5.

Своєчасність і правильність оформлення записів у журналі.
Зміст, характер і обсяги домашнього завдання; диференційований підхід до учнів у домашній роботі.

6.

Відвідування уроків.

7.

Якість знань учнів: об'єктивність оцінки знань, відповідність поточних оцінок оцінкам за контрольні роботи.

8.

Дані про учнів і батьків. Оцінки за чверть. Облік пропущених уроків.

9.

Культура ведення журналу.

10.

Пропозиції вчителю. Пропозиції класному керівнику. Перевірки виконання даних зауважень.

Пам’ятка

з вивчення стану ведення учнівських зошитів

  1. Наявність зошитів у всіх учнів класу.

  2. Якість підпису зошитів.

  3. Обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці і вдома).

  4. Характер письмових робіт (репродуктивний, творчий).

  5. Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.

  6. Рівень навчальних досягнень школярів ( визначається в основному за зошитами для контрольних, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання).

  7. Якість виконання практичної частини навчальних програм.

  8. Систематичність та якість виконання домашніх завдань.

  9. Перевірка зошитів учителями(періодичність перевірки відповідно до вимог МОН України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв оцінювання).

10.Ефективність роботи над помилками(методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).

11. Культура ведення, каліграфія.

12. На основі чого виставляються оцінки за зошити в класний журнал.

13. Відповідність оцінок за письмові роботи в класному журналі оцінкам у зошитах.

Пам’ятка

з вивчення стану календарного планування

1. Своєчасність складання календарного планування.

2. Відповідність календарного планування програмі.

3. Доцільність розбивки тем за тематичним оцінюванням.

4. Чи передбачені форми проведення практичної частини програм (уроки розвитку зв’язного мовлення, диктанти, контрольні, лабораторні, практичні роботи тощо).

Пам’ятка

з вивчення стану поурочного планування

1.Наявність, систематичність поурочного планування.

2.Вміння ставити мету уроку і підбирати навчальний матеріал відповідно до мети.

3. Планування методів, форм проведення уроку, засобів навчання.

4. Планування особистісно-орієнтованої навчальної діяльності школярів.

5. Планування формування загально навчальних та предметних умінь і навичок.

6. Планування підготовки до проведення підсумкового оцінювання з теми.

7. Доцільність планування обраної структури уроку віку, навчальним можливостям школярів та змісту уроку.

8. Диференціація та індивідуалізація при плануванні змісту домашнього завдання. Відповідність обсягу завдання нормам.

Пам’ятка

вивчення стану виконання навчальних планів і програм.

1.Готовність календарних планів вчителів-предметників, їх відповідність вимогам програм (перевіряється до 10.09. та 10.01.)

2.Проходження програмового матеріалу згідно з календарним планом (перевіряється 1 раз на місяць)

3.Заміна уроків (перевіряється щоденно).

4.Зведений облік пропущених учителями уроків, заміни уроків (перевіряється 1 раз на місяць).

5.Виконання практичної частини програми (перевіряється 1 раз на місяць).

6.Виконання навчальних програм за записами в журналах (перевіряється 1 раз на семестр, доцільно кінець грудня-початок січня, середина квітня, кінець травня).

Пам’ятка

з вивчення стану ведення особових справ

1.Своєчасність, повнота і правильність занесення загальних відомостей про учнів.

2.Відповідність номеру особової справи номеру запису в алфавітній книзі.

3. Наявність відомостей про бали навчальних досягнень за відповідний рік; нагороди за відповідний рік; перехід(прихід) на навчання в іншу школу.

4. Наявність та затвердження характеристики.

5. Відповідність кількості особових справ кількості учнів у класі.

6. Якість збереження необхідних документів (заяви батьків, копій свідоцтв про народження, медичних карт, документів про відповідний рівень освіти, документів, що підтверджують пропуски навчальних занять у продовж року).

Пам’ятка

з вивчення стану ведення учнівських щоденників

1. Наявність щоденників у всіх учнів класу.

2. Регулярність проведення записів(розкладу уроків, змісту Д/З).

3. Система роботи вчителів, кл.кер. з виставлення балів за к/р, тематичні оцінювання, поточне оцінювання.

4. Відмітка пропусків навчальниз занять за тиждень, спізнення.

5. Загальний стан щоденників. Культура і грамотність записів.

6. Зв΄язок з батьками.

7. Наявність та етичність зауважень учням та звернень до батьків.

Пам’ятка

з вивчення стану викладання навчального предмету

1.Обізнаність учителів з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями що до викладання предмету.

2.Стан календарного планування: відповідність планування вимогам навчальних програм; доцільність розподілу тем; чи передбачені форми проведення ТО.

3.Стан поурочного планування (систематичність, якість). Використання додаткової літератури під час підготовки до уроку.

4.Стан виконання навчальних програм (зіставлення календарних планів із записами в класних журналах, зошитах і щоденниках учнів, виконання графічних, контрольних, практичних, л/р, робіт з розвитку замовлення, творчих робіт-проводиться з урахуванням специфіки предмету).

5.Стан навчально-матеріальної бази викладання предмета.

6.Якість навчального процесу:

6.1.Рівень перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації.

6.2.Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних, розвивальних завдань уроку.

6.3.Раціональнімть вибору структури уроку.

6.4.Оптимальність застосування форм, методів,прийомів і засобів роботи на різних етапах уроку. Впровадження інноваційних технологій.

6.5.Рівень розумової та пізнавальної діяльності школярів.

6.6.Стан диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів на різних етапах уроку.

6.7.Робота з виділення в змісті виучуваного матеріалу найголовнішого. Рівень організації роботи з навчальною книгою.

6.8. Зміст, обсяг; диференціація, пояснення та своєчасність подачі домашнього завдання і стан його виконання.

6.9.Організація роботи класу. Робоче місце вчителя і учнів. Дотримання режиму та СГВ щодо організації навчального процесу.

6.10.Рівень засвоєння програмового матеріалу на уроці. Результативність обліку навчальних досягнень школярів.

6.11.Обізнаність учителів з критеріями оцінювання.

7. Ознайомлення школярів із:

7.1.Тривалістю вивчення теми, термінами та формами проведення тематичного оцінювання, критеріями оцінювання.

7.2.Питаннями та орієнтовними завданнями, які будуть винесені на оцінювання.

8.Позакласна робота з предмета.

9.Виховний вплив навчання.

10.Стан ведення та перевірки учнівських зошитів.

11.Стан ведення класного журналу.

12.Рівень навчальних досягнень школярів та сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
5
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!