Особливості використання тестових завдань на практичних заняттях з дисципліни «Оториноларингологія"»

Опис документу:
Застосування тестів при контролі доцільне тому, що вони задають напрям розумової діяльності студентів, привчають їх варіювати процес переробки інформації, яка сприймається; сприяють виробленню у студентів установки на тривале запам’ятовування, на заповнення пропусків в навчальній підготовці, на повторення і включення раніше здобутих знань в нову систему.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство охорони здоров’я України

Комунальний заклад

«Бериславський медичний коледж»

Херсонської обласної ради

МЕТОДИЧНА ДОПОВІДЬ

НА ТЕМУ:

«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ

ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З

ДИСЦИПЛІНИ «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ»

Викладач: Бриж М.І.

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклу професійно-практичної підготовки

(хірургії,акушерства і гінекології)

Протокол №___від ___________2015 р.

Голова ЦК _____________ М.І.Бриж

м.Берислав

2015-2016н.р.

Підвищення якості навчання студентів безпосередньо пов’язане зі створенням і послідовним використанням системи тестового контролю засвоєння знань. Позначена проблема набуває особливої актуальності в наш час, коли здійснюються суттєві кроки у напрямку інтеграції української системи вищої освіти до європейської університетської спільноти.

Разом з використанням традиційних форм і засобів контролю знань доцільним виявляється проведення тестування студентів, яке забезпечує успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольняє вимоги, що висуваються до якості контролю.

Застосування тестів при контролі доцільне тому, що вони задають напрям розумової діяльності студентів, привчають їх варіювати процес переробки інформації, яка сприймається; сприяють виробленню у студентів установки на тривале запам’ятовування, на заповнення пропусків в навчальній підготовці, на повторення і включення раніше здобутих знань в нову систему.

Тестовий контроль має низку переваг:

 • охоплюється контролем великий обсяг матеріалу;

 • зменшуються, порівняно з традиційним опитуванням, затрати часу;

 • підвищується об’єктивність оцінювання знань;

 • є стимулюючим чинником, оскільки студенти вивчатимуть саме те, що оцінюється;

 • контролюється не тільки велика кількість теоретичних питань, але й практичні навички.

Розробка тестових завдань з дисципліни «Оториноларингологія» для студентів спеціальності «Лікувальна справа» здійснюється на основі критеріїв, що визначають якість тестового матеріалу:

 • валідність – означає придатність тесту для визначення рівня володіння певними навичками і вміннями;

 • надійність – це необхідна умова валідності тесту;

 • диференційна здатність – вказує на здатність даного тесту виявляти встигаючих і невстигаючих студентів;

 • практичність – визначає доступність та посильність інструкцій тесту і змісту тестових завдань для розуміння тих, хто виконує тест, простоту організації проведення тестування в різних умовах; простоту перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки;

 • економність – передбачає мінімальні витрати часу на підготовку тесту.

При складанні тесту працює принцип: «як читається завдання легко, так і розуміється легко», «час, виділений на тестове завдання, повинен бути витрачений на пошук відповіді, а не на розуміння умови питання.

На практичних заняттях з дисципліни «Оториноларингологія» використовуються тести І рівня засвоєння, які забезпечують контроль знань студентів на рівні загальних неконкретизованих, неглибоких уявлень про теоретичний зміст:

 • тести на пізнання;

 • тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді;

 • тестові завдання на знання клінічних термінів.

У тестах на пізнання студенту задається питання, що вимагає від нього альтернативної відповіді: «так» чи «ні».

Наприклад:

1.Барабанна перетинка – це тонка напівпрозора мембрана перламутрово-сірого кольору.

А)так

Б)ні

2.Для проведення передньої тампонади носа використовується турунда довжиною 30-70 см

А)так

Б)ні

У тестових завданнях з вибором однієї правильної відповіді пропонуються завдання, що містять чотири-п’ять відповідей, з яких всього одна правильна.

Наприклад:

Як називається методика огляду нижніх відділів глотки?

А)гіпофарингоскопія

Б)орофарингоскопія

В)передня риноскопія

Г)задня риноскопія

Д)отоскопія

Тестові завдання на знання термінів використовуються, щоб перевірити, чи оволоділи студенти термінами і поняттями. Пропонується завдання, в якому дається визначення і пропонується вибрати його назву.

Наприклад:

Прогресуюче запалення кісткової тканини соскоподібного відростка називається:

А)мастоїдит

Б)мезотимпаніт

В)епітимпаніт

Г)тубоотит

Д)середній отит

Тести ІІ рівня складені так, що дозволяють оцінити точність, глибину, повноту знань студентів, якість їх запам’ятовування і відтворення. Програмування варіантів відповідей побудовано так, щоб виявити, в якій мірі студент розуміє, пам’ятає і здатний самостійно, детально відтворити теоретичний матеріал. Вони представлені у декількох варіантах:

 • тести з вибором декількох правильних відповідей;

 • тестові завдання на відповідність.

Тести з вибором декількох правильних відповідей спонукають студентів до аналітичної розумової діяльності, в основі якої лежить відтворення знань.

Наприклад:

На стан чого необхідно звернути увагу при проведенні орофарингоскопії?

А) задніх кінців нижніх носових раковин

Б)зубів

В)ясен

Г)присінку порожнини рота

Д)твердого і м’якого піднебіння

Тестові завдання на визначення відповідності вимагають складніших розумових операцій: знаходження потрібних та зайвих елементів, визначення їх послідовності, конструювання відповіді в цілому.

Наприклад:

складіть попарно

1.Запалення слизової оболонки порожнини носа – це:

А. Сфеноїдит

2.Запаленя верхньощелепної пазухи – це:

Б. Фронтит

3.Запалення лобної пазухи- це:

В. Риніт

4.Запалення комірок решітчастого лабирінту – це:

Г. Гайморит

5.Запалення основної пазухи – це:

Д. Етмоїдит

Для перевірки остаточного рівня професійно-орієнтованих умінь і навичок використовуються тести ІІІ рівня складності. Тести такого рівня – це творче використання набутих знань, які дозволяють виявити уміння застосувати знання в нестандартних ситуаціях. Це перевірка якості засвоєння і застосування знань на практиці.

Наприклад:

Хворий віком 42 роки скаржиться на відчуття сухості, лоскотання в горлі, охриплість та швидку втому голосу, грубий гавкаючий кашель. Хворіє другий день, захворювання пов’язує з переохолодженням. При непрямій ларингоскопії виявлено, що слизова оболонка гортані гіперемійована, набрякла, голосові складки рожеві, потовщені, при фонації рухомі. У просвіті гортані наявний в’язкий секрет. Який попередній діагноз можемо поставити?

А)набряк гортані

Б)флегмонозний ларингіт

В)гортанна ангіна

Г)гострий катаральний ларингіт

Д)дифтерія гортані

Як відомо, вдосконалення підготовки фельдшерів потребує впровадження більш активних методів та засобів самостійного навчання студентів з метою підвищення рейтингу та освіти.

Аналізуючи результати оцінювання знань та вмінь, я бачу, як тестовий контроль змушує студентів самостійно уважно готуватися до кожного практичного заняття, тестові завдання з дисципліни «Оториноларингологія» посилюють частку самостійної праці студента-медика.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.