Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі

Опис документу:
Пояснити учням особливості чергування у – в, і – й, з – із – зі; на практиці продемонструвати милозвучність української мови; розвивати творчі здібності дітей, мовний смак, уміння вдосконалювати своє мовлення, виховувати у школярів повагу до краси рідної мови.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ТЕМА: Основні випадки чергування у в, і й, з – із – зі

МЕТА: навчальна - пояснити учням особливості чергування у в, і й, з – із – зі; на практиці продемонструвати милозвучність української мови;

розвивальна - розвивати творчі здібності дітей, мовний смак, уміння вдосконалювати своє мовлення,

виховна - виховувати у школярів повагу до краси рідної мови.

Очікувані результати: учні усвідомлюють особливості чергування у – в, і – й, з – із – зі ; знаходять і виправляють орфоепічні помилки.

Внутрішньопредметні зв’язки: фонетика, орфоепія, синтаксис.

Міжпредметні зв’язки: література.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці, смайлики.

Тип уроку:  урок формування практичних знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний момент

  1. Учитель вітається з класом и просить учнів йому посміхнутись.

  2. Учитель пропонує підняти кольоровий «смайлик», (у кожного учня на парті по 2 «смайлика» з посмішкою та без посмішки), щоб показати власні відчуття на початку уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

1. Приблизно 70% населення України розмовляє українською мовою, яка була визнана однією з наймелодійніших мов світу! На конкурсі краси мов у Парижі в 1934 році українська мова посіла 3 місце після французької та персицької за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла 2 місце, а перше - отримала італійська.

2. «Мозковий штурм». Чому, на вашу думку нашу мову вважають мелодійною? (Відповіді)

3. Прочитайте подані у двох стовпчиках словосполучення.

Дуб і береза ------- дуб й береза.

Почав іти ------- почав йти.

Працюють у нас ------- працюють в нас.

Побачив усіх ------- побачив всіх.

Які з них було легше вимовляти? Чому?

ІІI. Оголошення теми й мети уроку

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Перевірка наявності виконання домашнього завдання.

  2. Пригадати основні випадки чергування приголосних.

  3. Дібрати пару з чергуванням приголосних:

Сніг – сніжок сонях – соняшник

Злетіти – злечу свистіти – свищу

Казати – кажу вухо – у вусі

V. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. За допомогою чого ми досягаємо милозвучності рідної мови. (На дошці визначення «МИЛОЗВУЧНІСТЬ»)

Милозвучність — властивість мовлення, що полягає в плавності, виразності, відсутності складних для вимови сполук звуків. Для української мови характерним є гармонійне співвідношення голосних і приголосних звуків. Нагромадження приголосних можна уникнути як за допомогою спрощення в групах приголосних, так і за допомогою чергування прийменників У – В, З – ІЗ - ЗО та сполучників І – Й.

2. Запишемо число і тему уроку.

3. Робота з підручником. (ст.. 149-151)

- Виконання вправи 367 (усно)

4. Робота з таблицею.

Основні випадки чергування з – із – зі

Пишемо з:

а) перед голосним початку слова незалежно вiд паузи та
закiнчення попереднього слова (3 Олениною мамою я довго розмовляла);
б) перед приголосним (крiм с, ш), iнколи перед сполученням
приголосних початку слова, якщо попереднє слово
закiнчується голосним (Плугатарi з плугами йдуть);

в) на початку речення, пiсля паузи (3 ïï приïздом
якось повеселiла хата).

Вживається iз:

а) мiж свистячими й шиплячими звуками та мiж
групами приголосних: разiв iз шiсть; лист iз Бразилiï', вiз iз
саду;

б) на початку речення перед сполукою будь-яких приголосних (Iз школи висипала дітвора;

в) Пишемо зi перед сполученням кількох приголосних, особливо коли початковими виступають с, з, ш, щ,
незалежно вiд паузи та закiиченiш попереднього слова: Балада зi знаком запитання (I. Драч)

Вживаємо зі:

Зі, а зрідка зо, вживається перед сполученням приголосних, коли початковими виступають з, с, ш, щ, незалежно від паузи та закінчення попереднього слова (зі столу, зі школи)


Вживається зо:

Вживається зо як фонетичний варiант прийменника зi з
числiвниками два, три: Зiрвано зо три вишнi

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Робота з картками. Лінгвістична гра «Редактор»

Доберіть з дужок прийменник або сполучник. Поясніть свій вибір.

1.Найкращий (і, й) найповніший скарб — праця. 2.Хліб (і, й) сонце найцінніше (в, у) світі. 3.(В, у) пісні наша доля. 4.Вік учням (в, у)читись, а (в, у)чителям — навчать. 5.(В, у) вікнах перші вогні.

2. Виконання вправ 368,369, 371

3.Розподільний диктант

Запишіть в одну колонку слова, в яких може відбуватися чергування у–в, а в другу — ті, в яких не буває такого чергування.

Іван, університет, установа, влітку, врожай, уява, указ, взимку, враження, учитель, вступ, утопія, улесливий, ввічливий.

4.Пояснювальний диктант.

- Запишіть речення під диктовку. Підкресліть чергування з – із – зі, обґрунтуйте відповідь.

1.Слово! Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не міліють у народі. 2.Хтось із дітей не зайшов до хати. 3.Червоний місяць аж горить, із хмари тихо виступає. 4.Гнат вийшов із хати.

V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Прочитати Параграф 40, вивчити правила чергування у в, і й, з – із – зі;

Виконати вправи 373,374

VI. Підсумок уроку

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон». На уроці я навчився (навчилася)

Ключові слова: милозвучність, чергування

VII. Оцінювання

VIII. Рефлексія

Учитель пропонує підняти жовтий «смайлик», якщо учень тему добре засвоїв, підняти синій «смайлик», якщо дещо не зрозумів і підняти руку, якщо складно зрозуміти поданий матеріал

Дуб і береза

Почав іти

Працюють у нас

Побачив усіх

Дуб й береза

Почав йти

Працюють в нас

Побачив всіх

Милозвучність

Властивість мовлення, що полягає в плавності, виразності, відсутності складних для вимови сполук звуків.

Основні випадки чергування у — в

У вживається

В уживається

У — В не чергуються

Між приголосними: навчаюсь у гімназії

Між голосними:

була в Одесі

У словах, що вживаються тільки з в або тільки з у:

воротар, усмішка.

На початку речення перед приголосним: У зошиті немає помилок.

На початку речення перед голосними: В оранжереї красиві квіти.

У власних іменах і в словах іншомовного походження:

Ворскла, Врубель.

Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, а також перед сполученнями літер -льв-, -св-, -тв-, -хв-, -зв-: Я у Львові.

Після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, -льв-, -св-, -хв-, тв.- зв- і под.)

Моя вдача.

Основні випадки чергування сполучників і — й

Завжди і

Завжди й

Після будь-якого розділового знака:

Вітер війнув, і облетіло листя.

Між голосними звуками:

срібло й олово.

Між приголосними звуками:

Ось і прийшла весна.

Початок речення.

І летіли знов іскри ясні (О. Олесь).

Після голосного звука перед приголосним:

розуміє й пояснює.

Зіставлення понять: зима і літо.

Перед звуком [й] та буквами я, ю, є, ї: Воля і яснії сни.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.