• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Самоосвіта
  • Основна проблема, яку я поставила перед собою: всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини.

Основна проблема, яку я поставила перед собою: всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини.

Опис документу:
Самоосвіта вихователів — одна з найважливіших форм підвищення їх кваліфікації. Як зробити, щоб самоосвіта не була стихійною і безсистемною Кожен вихователь має розуміти, що самоосвіта — це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, постійний пошук, зростання, розвиток.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Самоосвіта вихователя ГПД
Слайд № 1

Самоосвіта вихователя ГПД

Слайд № 2

Слайд № 3

Слайд № 4

Слайд № 5

Основна проблема, яку я поставила перед собою: всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини. Пр...
Слайд № 6

Основна проблема, яку я поставила перед собою: всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини. Проблема над якою працює заклад: Здійснення індивідуально диференціонного підходу до учнів під час навчально-виховного процесу через розвиток емоційного інтелекту

Слайд № 7

Використання інтеративних виховних технологій у виховній діяльності Особистісні якості учня є цільовою і структурною основою конструювання виховног...
Слайд № 8

Використання інтеративних виховних технологій у виховній діяльності Особистісні якості учня є цільовою і структурною основою конструювання виховного процесу нашої школи. Усі заходи, які проводяться у школі, направлені на формування у вихованців життєвої компетенції, готовності до праці у ринкових умовах, створенню ситуації успіху у вирішенні будь-яких навчально-виховних завдань, формуванню у вихованців пізнавальної активності, вміння самостійно мислити. У своїй роботі в школі я використовую інтерактивні технології, які передбачають моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблеми на основі обліку обставин та відповідної ситуації. Серед них: технологія виховання духовної культури школяра, технологія інтегрованого виховання, технологія розвивального виховання, технологія виховання успішної особистості, технологія роботи вчителя-вихователя з однією дитиною, технології супроводу дитини та «Педагогічна підтримка», технологія виховання рольовими іграми, технологія виховання та розвитку дітей за інтересами. В інноваційній діяльності активно застосовую сучасні форми і методи роботи:

- інформаційно-масові (ток-шоу, інформаційні вітальні, конференції, інтелектуальні ігри, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і пра...
Слайд № 9

- інформаційно-масові (ток-шоу, інформаційні вітальні, конференції, інтелектуальні ігри, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, "жива газета", флеш-моб); - діяльнісно-практичні групові (творчі групи, екскурсії, ігри-драматизації, настільні ігри, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, тренінги ; - інтерактивні (КВК, фестивалі,звіти гуртків); - діалогічні (рольові ігри, ринги, міжрольове спілкування, дискусії, диспути); - індивідуальні (доручення, творчі завдання тощо); - наочні ( презентації, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, стінгазети, тематичні стенди, відеоролик тощо). Застосування інтерактивних технологій – ефективно впливає на те, що стирається межа між учителем-керівником та учнем-підлеглим, а з’являється учитель-наставник та учень-партнер. У цьому контексті доцільним є використання прийому «Стань учителем». Сам учитель на цей час сідає за парту, учень чи група учнів, заздалегідь підготовлені, проводять частину виховної години. Біля дошки, пояснюють, запитують дітей, стежать за дисципліною. Цікаво спостерігати, як змінюється дитина: вона мобілізує свої знання, стає серйознішою, уважнішою. Учні-учителі наслідують інтонацію, жести, стиль спілкування із класом свого класного керівника. Це свідчить про те, яка моральна відповідальність лежить на особистості вчителя, щоб бути прикладом для дітей.

Прийом «Маленький театр», де розігруються ситуації із проблемного питання, дає можливість залучити до участі дітей з низькою активністю та гіперакт...
Слайд № 10

Прийом «Маленький театр», де розігруються ситуації із проблемного питання, дає можливість залучити до участі дітей з низькою активністю та гіперактивних. Виховні години-презентації «Світ моїх захоплень», «Таланти нашого класу» сприяють глибшому вивченню творчих здібностей та задатків учнів, допомагають віднайти точки перетину інтересів. Розвиток критичного мислення – складний процес для виховної, бо саме адекватна оцінка дійсності з урахуванням думок тих, хто поряд, є тими точками перетину формування навичок толерантної взаємодії дітей через застосування технології критичного мислення. Доцільно залучати учнів до колективного планування роботи класу через евокаційний прийом «Знаю – Хочу знати – Дізнався», застосування прийомів рефлексії – тренінгові заняття: «Уроки толерантності», «Мій клас», «Толерантність у нашому житті». Варто зауважити, що визначені технології не застосовуються окремо у виховному процесі, а існують у взаємодії, що підвищує організацію життєдіяльності учнівського колективу, пропаганду моральних цінностей, пошук та виконання корисних справ, збагачення знаннями про рідний край, національну культуру. Головне – це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей дітей, виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування вмінь і навичок толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, літератури, культури. Таким чином, пошук та впровадження ефективних засобів виховання в аспекті інноваційної діяльності скеровує виховний процес на створення системного підходу до організації виховної діяльності та відображає сучасний зміст виховання в Україні.

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання...
Слайд № 11

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання. Робота в ГПД потребує високого рівня професійної підготовки педагога. Багато молодих вихователів зустрічають значні труднощі в організації діяльності ГПД, недооцінюють можливості, які надає режим продовженого дня у підвищенні ефективності навчально-виховної роботи. Часто в ГПД життя учнів занадто регламентоване, тому недостатньо задовольняються їх потреби у руховій активності, стримується розвиток ініціативи, самостійності. Спостерігається перевантаження дітей навчальною діяльністю.

Режим роботи ГПД будується диференційовано, залежно від вікових особливостей, періодичності фізіологічних функцій, у тому числі працездатності, пер...
Слайд № 12

Режим роботи ГПД будується диференційовано, залежно від вікових особливостей, періодичності фізіологічних функцій, у тому числі працездатності, передбачає чергування усіх видів діяльності, перебування на свіжому повітрі. Перша частина режиму стабільна: прогулянка, обід і самопідготовка. Друга – гнучка: діяльність за інтересами, ігри, гурткиПри організації групи обов’язково ознайомлюю дітей із режимом роботи ГПД, правилами поводження у групі, з правилами охорони життя і гігієни праці. Розпочинаю свою роботу із методичної самоосвіти, де опрацьовую фахові журнали та газети, додаткову літературу. Після уроків із класоводами іде обмін інформацією про відсутніх учнів, ознайомлення із домашнім завданням. Класоводи вказують на особливості домашнього завдання та знайомлять із рівнем успішності при виконанні учнями самостійних та контрольних робіт, при перевірці техніки читання, що спонукає вихователя звернути увагу на окремих учнів та приділяти їм більше часу в індивідуальному порядку при виконанні домашніх завдань. Для обміну інформацією часто використовую зошит взаємозв’язку. Головну увагу приділяю виконанню домашніх завдань. Тут намагаюся застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня, особливо до тих, хто відстає в навчанні або навпаки – випереджає своїх однолітків в розумовому відношенні. Їм даю додаткові завдання: картки з математики, пропоную розв’язати задачу по-іншому, скласти обернену.

Існують різні погляди на місце та значення домашнього завдання в процесі навчання. Наведу деякі з них:  домашнє завдання — це про¬довження роботи,...
Слайд № 13

Існують різні погляди на місце та значення домашнього завдання в процесі навчання. Наведу деякі з них:  домашнє завдання — це про¬довження роботи, розпочатої на уроці;  це закріплення матеріалу, вивченого на уроці;  ви¬конання з використанням додат¬кових джерел;  це один із різновидів органі¬зації позашкільного часу учнів;  розвиток творчих здібностей учнів;  виховання обов'язковості тощо. Домашнє завдання — це стара проблема, яка потребує нового вирішення. Проблема домашнього завдання хвилює учнів, учителів, батьків. Часто вона стає темою дискусій, батьківських зборів, педагогічних конференцій та нарад. У цьому немає нічого дивного. Не викликає сумнівів, що виконання домашніх завдань це — невід'ємна частина процесу на¬вчання.

Людина розвивається в діяльності й за допомогою діяльності. Тому домашнє завдання має сприяти особистісному розвитку учня. В діяльності особистість...
Слайд № 14

Людина розвивається в діяльності й за допомогою діяльності. Тому домашнє завдання має сприяти особистісному розвитку учня. В діяльності особистість проявляється й розвивається всебічно. Але не кожен вид діяльності впливає на розвиток дитини. Домашнє завдання іноді роз¬раховано на вивчення параграфу підручника та відповіді на запитання після нього. Якщо учень уважно і старанно працював на уроці, йому це непотрібно й нецікаво. Особливе значення має обсяг роботи вдома. Домашнє завдання має бути вмотивованим. Учень чітко має знати, для чого він виконує цю роботу. Лише такий підхід зробить до-машнє завдання вірним помічни¬ком учителя, дасть дітям змогу засвоїти, зрозуміти і використати отриману інформацію. Для активізації уваги учнів я застосовую розумову розминку "Мозковий штурм" яка складається з 5-7 питань, що охоплюють різні сторони життя. Наприклад: 1. Скільки буде 5+5:5 = ? 2. Як називається четвертий місяць року? 3. Назви саме найбільше однозначне число. 4. Назви п’ять днів тижня, не називаючи їх по іменах. 5. Для олівця – це пенал. А що це для машини? 6. Що належить лише тобі, а використовується найчастіше іншими? 7. Коли ми бачимо два, а говоримо чотирнадцять?

Фізкультурно-оздоровча робота – важлива частина педагогічного процесу. Особливого значення вона набуває у зв’язку із зростанням навантаження на мол...
Слайд № 15

Фізкультурно-оздоровча робота – важлива частина педагогічного процесу. Особливого значення вона набуває у зв’язку із зростанням навантаження на молодших школярів. Одним із шляхів оптимізації рухового режиму в ГПД є використання фізкультхвилинок. Тому під час виконання домашніх завдань застосовую саме їх Наприклад: Буратіно потягнувся, Раз – нагнувся, два – нагнувся, Руки в сторони розвів – Мабуть, ключик загубив. А щоб ключик відшукати, Треба нам навшпиньки стати. Добре діти сприймають для відпочинку м’язів лиця та очей точковий масаж. Більш тривалі заняття для відпочинку організовуються на прогулянці. Обов’язкове щоденне перебування на свіжому повітрі. Проводжу спортивні години: естафети, змагання, рухливі ігри: "Кривенька качечка", "Сороканіжка", "Козацькі розваги" та ін. Під час занять за інтересами намагаюся розвивати творчі задатки учнів, стимулювати їх до творчого самовираження. Всіляко підтримую їх починання. Основною характеристикою традиційної системи освіти є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків. Традиційна методика викладання предметів початкової ланки спрямована здебільшого на запам’ятовування програмового матеріалу і відтворення його. Нині у початкових класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба висувати його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок.

У північних народів є простий і мудрий афоризм: “Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два...
Слайд № 16

У північних народів є простий і мудрий афоризм: “Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу – буде ситою все життя.” Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку. Систематизації і подальшому розвитку розвивального впливу служить впровадження мною курсу “Розвиваючих та дидактичних ігор”. Структурним елементом є ігрове завдання, що виконується дітьми під час ігрової діяльності. Два завдання – дидактичне та ігрове – відображають взаємозв’язок навчання та гри. На відміну від прямої постановки дидактичного завдання на заняттях в дидактичній грі вона здійснюється через гру, визначає ігрові дії, пробуджує бажання та необхідність його розв’язання, активізує ігрові дії. А. С. Макаренко писав: “Гра має важливе значення в житті дитини… Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі…”. Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання

"Школа гри, що правильно керується, відкриває дитині вікно у світ ширше та надійніше, ніж читання…". Ці слова належать Ж. Фабру, який добре розумів...
Слайд № 17

"Школа гри, що правильно керується, відкриває дитині вікно у світ ширше та надійніше, ніж читання…". Ці слова належать Ж. Фабру, який добре розумів, як багато гра значить в житті дитини, і як важливо вихователеві, що має найбільш відповідальну місію – ростити Людину, бути поруч із дитиною в грі, управляти нею, але так, щоб дитина вбачала в дорослому друга, партнера, а не наглядача. Збагачуючи свій розум, дитина з радістю бере участь в іграх, радіє та очікує на них. На ігрових заняттях дитина опановує нові знання. У грі формується багато особливостей особистості дитини. Гра – це своєрідна школа підготовки до праці. В грі виробляється спритність, витримка, активність. Гра – це школа спілкування дитини. Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно, розвивається увага, пам’ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою природну невсипущу потреба в діяльності, в процесі гри дитина “добудовує” в уяві все, що недоступне їй в навколишній дійсності, у захопленні не помічає, що вчиться – пізнає нове, запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює раніше набутий досвід, порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію.

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвива...
Слайд № 18

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функція діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість. Формування учня самостійною, ініціативною, вдумливою особистістю, буде успішним, якщо вчитель потурбується про це з першого проведеного уроку. Одним з найперспективніших шляхів виховання активних учнів, озброєння їх необхідними вміннями і навичками є впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні ігри. У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти пізнають світ. Без гри дітям жити нудно, нецікаво. Буденність життя може викликати у них захворювання. В грі діти й підліток перевіряють свою силу і спритність, у них виникають бажання фантазувати, відкривати таємниці і прагнути чогось прекрасного. За вмілого відокремлення гра може стати незамінним помічником педагога.

Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні невідкладні потреби, а ще – спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються чи закріпл...
Слайд № 19

Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні невідкладні потреби, а ще – спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються чи закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних, творчих функцій у майбутньому. І скрізь, де є гра, панує здоров’я, радість дитячого життя. Потрапляючи до школи після дитячого садка, дитина зустрічається з іншим видом діяльності – навчанням. Але гра залишається важливим засобом не лише відпочинку, а й творчого пізнання життя. Ігрова позиція – могутній засіб виховного впливу на дітей. В. Ф. Шаталов зазначає: “Придивіться: чи не дуже рано згасає наш педагогічний інтерес до ігор, які вірою і правдою завжди служили і покликані служити розвиткові кмітливості та пізнавальної цікавості дітей на всіх, без винятку, вікових рівнях. Відомо, що ті діти, з яких на уроці й слова не витягнеш, в іграх активні. Вони можуть повернути хід гри так, що деякі відмінники тільки руками розведуть. Їхні дії відзначаються глибиною мислення. Мислення сміливого, масштабною, нестандартною”.

Головна мета рольової гри – розвивати здібності школярів, прищеплювати уміння приймати правильні рішення. У рольових іграх виявляються особистість ...
Слайд № 20

Головна мета рольової гри – розвивати здібності школярів, прищеплювати уміння приймати правильні рішення. У рольових іграх виявляються особистість учня, його здібності та перспективи на майбутнє. Великого значення набирає широке використання і застосування дидактичних та розвивальних ігор, без яких організація повноцінного відпочинку практично неможлива. Правильно підібрані і добре організовані ігри сприяють всебічному гармонійному розвитку школярів. Розвивальні та пізнавальні ігри сприяють розвитку в дітей мислення, пам’яті, уваги, творчого мислення, здатності до аналізу, уміння визначати загальні і часткові ознаки предметів, порівнювати їх, вихованню у учнів спостережливості, звички до самоперевірки, самоконтролю, вчать дітей доводити розпочату роботу до кінця. Впевнена, що дидактичні ігри бажано широко використовувати як засіб навчання, виховання і розвитку школярів. У будь-якій грі розвивається увага, спостережливість, кмітливість. Сучасна дидактика звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.

Дидактична гра – це практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтвор...
Слайд № 21

Дидактична гра – це практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну обстановку. Під час гри в учня виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль. Отже, система дій у грі виступає як мета пізнання стає безпосереднім змістом свідомості школяра

Список використаної літератури 1. В. Киричко "Ігри в етичному вихованні". 2. О. Ткаченко "Виховання естетичної чуйності до природи в процесі гри". ...
Слайд № 22

Список використаної літератури 1. В. Киричко "Ігри в етичному вихованні". 2. О. Ткаченко "Виховання естетичної чуйності до природи в процесі гри". 3. Л. Ільяницька "Ігрові проблемні ситуації". 4. Є. Томиткін, Л. Нагай "Гра у становленні особистості дитини". 5. Л.В. Артемова "Вчися граючись". 6. Б. Нікітін "Розвивальні ігри". 7. А.С. Макаренко "Гра". 8. Праці В.О. Сухомлинського: „Серце віддаю дітям”, „Павлиська середня школа”, „Проблеми всебічного розвитку особистості”, „Духовний світ школяра”. 9. Л.Л. Кацинська. „Педагогічне управління сучасним виховним процесом". 10. О.М. Коберник „Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі".

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.