і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Основи проектної діяльності.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дата

Клас

Урок

Тема. Основи проектної діяльності.

 Практична робота. Виконання ескізу виробу з використанням біоформ.

 

Мета: навчальна: сформувати знання про проектування як вид діяльності людини, навчити виконувати міні-маркетингове дослідження (анкетування),  графічне зображення виробу, використовувати біоформи для створення виробів;

          розвивальна: заохотити учнів правильно організовувати своє робоче місце, сприяти розвитку технічного мислення, координації рухів, пам’яті;

          виховна: виховувати працелюбність, акуратність, культуру праці;

          профорієнтаційна: формувати цікавість до фаху дизайнера.

 

Основні поняття: проектування, ескіз виробу, креслення, наочне зображення, міні-маркетингове дослідження, анкета, біоформа, архітектура, інтер’єр, дизайн.

 

Обладнання, інструмент, матеріали: проектор, екран, олівець, лінійка, зразки виробів.

 

Об’єкти праці: малюнок виробу.

 

Міжпредметні зв’язки:  образотворче мистецтво, природознавство.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Час: 45 хв.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання, відмічання відсутніх та перевірка готовності класу до занять, призначення чергових.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Кросворд до теми «Поняття про деталь»

 

1.     Виріб виготовлений з однорідного матеріалу без складальних операцій.

2.     Матеріал, із якого можна випиляти деталь лобзиком?

3.     Матеріал, із якого найчастіше виготовляють кріпильні деталі.

4.     Один із основних видів деталей.

5.     Один із кріпильних елементів.

6.     Деталь, що належить до несучих та напрямних деталей.

7.     До якого виду деталей належить лапка швейної машини?

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми та мети уроку

Слово вчителя

Ми з вами повторили минулу тему, розадавши кросворд.

 Постановка навчальних завдань

 Учні повинні:

·        характеризувати проектування як вид діяльності людини;

·        обґрунтовувати виконання міні-маркетингового дослідження (анкетування), графічного зображення виробу;

називати біоформи для створення виробів.

 

IV.           Вивчення нового матеріалу

 

План

1.     Проектування як вид діяльності.

2.     Міні-маркетингові дослідження (анкетування).

3.     Використання біоформ у створенні виробів.

4.     Графічне зображення в проектуванні: малюнок виробу.

5.     Вибір виробу для проектування та виготовлення (за варіативним модулем)

 

Теоретичні відомості

 

Проектування як вид діяльності

 

Створення нових речей і нових об’єктів зумовлено потребами людини. Проектування як вид діяльності використовують в усіх сферах життя: будівництві, бізнесі, виготовленні одягу, предметів інтер’єру тощо. Отже, кожен технологічний процес передбачає створення проекту. Спроектовані вироби можуть мати різні форми, повинні задовольняти фантазії та потреби людей, які користуються ними. Такі вироби мають відповідати своєму призначенню, сучасним стандартам і вимогам.

 

 

На підприємствах для створення гарних, корисних і якісних виробів у розробці проекту бере участь велика кількість спеціалістів — дизайнери, конструктори, технологи, лікарі, економісти та ін.

 

 

Проектування (з лат. projectus — кинутий уперед задум) — процес створення проекту майбутнього об’єкта та способів його виготовлення.

 

Проектування виробу складається з таких етапів:

Таблиця 1

 

Міні-маркетингові дослідження

 

Під час проектування та виготовлення виробу важливим етапом є міні-маркетингове дослідження (анкетування).

 

Міні-маркетингове дослідження — це вид діяльності, який за допомогою збору інформації, опитування та анкетування дає можливість спроектувати виріб, що відповідатиме бажанням і потребам споживачів.

 

Міні-маркетингове дослідження передбачає використання анкети. Її перевага полягає в тому, що в результаті обробки відповідей може бути отримана інформація, яка впливатиме на вибір і виготовлення майбутнього виробу. Анкетування може бути виконане в письмовій та усній формах.

 

Анкета (з фр. enquete — розслідування) — це ряд питань, на які опитуваний має дати відповіді.

 

Завдання 1

Приклад анкетування

 

 Розгляньте виріб (кухонна дошка) та дайте відповіді на запитання.

 

1.     Чи задовольняють Вас естетичний вигляд виробу та його розміри?

2.     Чи зручно буде користуватися виробом?

3.     Що ви змінили б у цьому виробі?

4.     Чи подобаються вам матеріали, з яких виготовлено виріб?

5.     Як би ви використали цей виріб?

6.     Чи безпечний, на Вашу думку, виріб у користуванні?

7.     Які види оздоблення ви використали б? 

8.     Запропонуйте свої варіанти оформлення виробу.

 

Використання біоформ у створенні виробів.

 

Поняття про біоформу

 

Під час створення різних побутових предметів, будівництва та оформлення житла людина завжди зверталася по допомогу до природи. Ідея застосування знань про живу природу для вирішення інженерних завдань належить видатному художнику, вченому й винахіднику Леонардо да Вінчі, який намагався побудувати літальний апарат з крилами, як у птахів, — орнітоптер (мал. 3).

 

 

Людина завжди спостерігала, як влаштовують своє житло птахи і звірі, й ці знання застосовувала, будуючи власне житло. Для створення літальних апаратів люди запозичили форму птаха, будову його крила, а для плавальних засобів — форму тулуба, плавця і хвоста риби. Багато промислових виробів, споруд нагадують форму мушлі, яйця, шишки, кукурудзяного качана, гриба тощо.

 

Біоформа — це форма тіл живої природи, що  застосовується при конструюванні виробів у техніці, архітектурі й дизайні.

 

Форма посуду, меблів, одягу, іграшок, елементів житла часто нагадує нам природні форми 

 

 

В оздобленні речей, що оточують людину, ми часто знаходимо зображення рослин, тварин, птахів, комах тощо (мал. 5).

  

 

Використання біоформ у різних галузях

Біоформи використовують у різних галузях. У легкій промисловості часто застосовують природні форми, кольори, фактуру під час створення одягу. Це спідниця «тюльпан», брюки «банани», рукав «летюча миша», малюнок тканини «курячі лапки», леопардовий тощо  

 

 Біоформи часто використовують в  архітектурі та  будівництві. Так, хмарочос у Лондоні має форму огірка, а будівля в індійському місті Мумбаї — форму яйця (мал. 7).

 

 

  

Архітектура (з лат.  architectura — будівельне мистецтво) — наука і мистецтво проектування, спорудження та художнього оформлення будівель.

Біонічні форми, природні стилізації можуть бути застосовані в побуті як до всього інтер’єру, так і до окремих предметів. Використовують у дизайні будь-які рослинні та тваринні мотиви: листя, трави, квітів, плодів, тварин, риб — тут фантазія художників невичерпна, як невичерпний світ флори та фауни.

Інтер’єр (з фр.  interieur — внутрішній) — оздоблена внутрішня частина будинку.

Людина, яка розробляє нові об’єкти, повинна бачити й розуміти логіку природних форм, аналізувати їх, виділяти найсуттєвіше і потім створювати на цій основі нові вироби.

 

 

Графічне зображення в проектуванні передбачає створення робочої документації.  Основними видами робочої документації є (мал. 8):

•  ескіз виробу (а) — це конструкторський документ, виконаний без застосування креслярських інструментів (від руки) з дотриманням на око пропорцій між частинами предмета;

• креслення (б) — це графічне зображення виробу або його складової частини, виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, із зазначенням розмірів, масштабу та інших даних, необхідних для його виготовлення і контролю;

• наочне зображення (в) — це зображення, на якому показано видимими три боки предмета.

 

 

  

Будь-які графічні зображення повинні виконуватись за певними правилами, передбаченими Єдиною Системою Конструкторської документації (ЄСКД).

 

ЄСКД — комплекс державних стандартів, які встановлюють єдині правила, вимоги та норми з розробки, оформлення та обігу конструкторської

документації, що розробляється і застосовується на всіх стадіях проектування.

Даними стандартами передбачено виконання всіх креслень олівцем і тільки з використанням креслярського інструменту.

За вимогами ЄСКД креслення обводять лініями відповідних типів і товщини, залежно від їх призначення. Це допомагає визначити форму предмета. В таблиці 2 зображені лінії, якими слід керуватися при виконанні креслень, та їх призначення. Товщина ліній (s) показана відповідно до товщини суцільної товстої лінії (основної).

Креслення виконують у такій послідовності: спочатку наносять осьові й центрові лінії, потім проводять кола, креслять прямі лінії. Після цього обводять лінії видимого контуру, наносять виносні й розмірні лінії, проставляють розмірні числа.

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

Фронтальне опитування

 

1.     Який технологічний процес називається проектуванням?

2.     Назви основні етапи проектування виробу.

3.     Які графічні зображення в проектуванні тобі відомі?

4.     Що таке міні-маркетингове дослідження?

5.     Що таке біоформа?

6.     У яких сферах життєдіяльності використовують біологічні форми?

 

 

 

VІ. Практична робота.

Вступний інструктаж із техніки безпеки

На кожне робоче місце вчитель видає роздрукований примірник правил техніки безпеки під час роботи

 

 

 

Інструктаж до виконання практичної роботи

 

Виконання малюнка виробу з використанням біоформ

 

Інструменти та матеріали: зошит, олівець.

Послідовність виконання роботи

1. Обрати об’єкт проектування.

2. Використовуючи біоформи, створити малюнок майбутнього виробу.

3. Обґрунтувати вибір моделі свого виробу.

4. Роботу виконувати з дотриманням правил безпечної праці.

 

1. Вступний інструктаж

Перед виконанням завдання доцільно повторити правила виконання практичних робіт та основні принципи організації робочого місця.

 

Інструкція

 з правил безпечної роботи

під час виконання практичних робіт

До початку роботи

1.     Правильно одягти спецодяг, довге волосся сховати під берет або косинку.

2.     Перевірити наявність і справність інструментів та обладнання.

3.     Розкласти інструменти на верстаку в певній послідовності.

Під час роботи

1.     Надійно закріплювати оброблюваний матеріал.

2.     Користуватися тільки справним, добре налагодженим і загостреним інструментом. Використовувати інструмент лише за призначенням. Не класти інструмент лезом на верстак.

3.     Виконувати технологічні операції на верстаку у встановлених місцях, використовуючи пристрої, упори й підкладні дошки.

4.     Під час пиляння користуватися підкладними брусками.

5.     Не допускати захаращення верстака відходами, тирсою та зайвими предметами.

6.     У разі поломки або псування інструмента негайно замінити його.

Заборонено:

1.     Спрямовувати пальцями пилку під час пиляння.

2.     Тримати руку перед лезом різального інструмента.

3.     Перевіряти якість обробленої поверхні пальцями.

4.     Здмухувати тирсу й змітати її рукою.

5.     Доторкатися пальцями до ріжучих країв інструментів.

6.     Обробляти матеріал у висячому положенні або на колінах.

По завершенні роботи необхідно:

1.     Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце у встановленому порядку.

2.     Прибрати робоче місце, користуючись щіткою.

3.     Зняти спецодяг, помити руки і вмитися з милом.

4.     Виходити з майстерні тільки з дозволу вчителя.

 

Поточний інструктаж

Слідкувати за тим, щоб:

·        учні дотримувалися правил техніки безпеки.

 

VII. Заключна частина уроку

 

Підбиття підсумку уроку

Демонстрація найкращих робіт, аналіз і корегування помилок, оцінювання учнями практичної роботи відповідно до критеріїв. Прибирання робочих місць.

 

Рефлексія

1.    Що нового ви дізналися на уроці?

2.    Які здібності стали вам у пригоді?

 

Домашнє завдання

Розфарбувати малюнок виробу кольоровими олівцями.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
проект
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Трудове навчання
 • Клас
  5 Клас, 6 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  314
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  OO097773
 • Вподобань
  0
Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь