«ОСНОВИ ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ»

Мистецтво

Для кого: 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас

30.10.2019

3532

55

0

Опис документу:
На сучасному етапі масовий розвиток дітей молодшого шкільного віку з використанням основ хореографії здійснюється здебільше в загальноосвітніх школах, і якість цього процесу залежить від рівня знань, умінь та навичок, які одержують вчителі у вищих навчальних закладах, вивчаючи предмет художньо-естетичного циклу «Основи хореографії з методикою викладання».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ОСНОВИ ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ»

Зміст курсу

На сучасному етапі масовий розвиток дітей молодшого шкільного віку з використанням основ хореографії здійснюється здебільше в загальноосвітніх школах, і якість цього процесу залежить від рівня знань, умінь та навичок, які одержують вчителі у вищих навчальних закладах, вивчаючи предмет художньо-естетичного циклу «Основи хореографії з методикою викладання».

Програма курсу орієнтує студентів на вивчення сучасних досягнень вітчизняної та зарубіжної практики масового хореографічного виховання дітей в умовах загальноосвітньої школи.

Курс ставить за мету оволодіння студентами змістом та методикою роботи з дітьми в галузі художньо-естетичного виховання засобами хореографічного мистецтва, яка включає: теоретичні та практичні знання основ хореографії; навички постановки дитячих танцювальних номерів та репетиційної роботи з учнями початкових класів.

Завдання курсу

1. Навчальні:

 • Засвоєння студентами теоретичних і практичних питань естетичного та фізичного виховання дітей засобами хореографічного мистецтва.

 • Опанування базовими основами хореографії, навичками постановки дитячих танців по запису, що позволить майбутнім педагогам грамотно використовувати засоби хореографічного мистецтва, які мають місце у навчально-виховному процесі.

 • Формування професійно-педагогічних знань в організації та проведенні всіх форм хореографічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

 • Забезпечення ефективності виховання студентів засобами музично-хореографічного мистецтва через предметно-інтегративну освіту, яка поєднує навчання, виховання, розвиток на основі інтерактивних педагогічних технологій.

2. Розвиваючі:

 • Збагачення емоційно-чуттєвої сферу майбутніх вчителів молодших класів.

 • Стимулювання у студентів художньо-образного мислення, уяви, ініціативності при складанні і постановці танців для різних вікових груп.

3. Виховні:

 • Виховування творчого підходу до практичної діяльності, вміння застосовувати набуті знання з хореографії на практиці;

 • Виховування загальної культури руху та спілкування під час здійснення постановочної роботи на однокурсниках групи.

Предмет «Основи хореографії з методикою викладання» не передбачає лекційного блоку і складається з блоків практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи. Вивчається у взаємозв’язку з дисципліною: «Музичне виховання з методикою викладання».

В першому розділі програми - «Вступ до курсу «Основи хореографії з методикою викладання» ознайомлення з важливими поняттями: «хореографія», «танець», «балет», «танцювальна мова», «танцювальна творчість». Розглядаються теми:

Хореографія як вид синтетичного мистецтва та предмет виховання.

Танець – як засіб спілкування. Танцювальна мова. Її зміст та форма.

Танець - як творча діяльність.

Також рекомендовано в першому розділі проаналізувати Державні програми Типових навчальних планів та спеціальну літературу з хореографії.

У другому розділі програми обговорюється методика хореографічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Види хореографічної діяльності (колективне виконання танцювальних вправ). Розбір танцювальних рухів по запису та методика їх розучування. Види хореографічної роботи студентів в групі. (Організаційна; постановочна - малюнок танцю і умовні позначки – методика побудови та перебудови колективно-порядкових вправ; репетиційна робота).

Розподіл навчальних годи

Тема

або

розділ

Кількість годин для

денної форми навчання

Форма

семестрового

контролю

Кількість годин

для заочної

форми навчання

Форма

семестрового

контролю

Всього

Лекції

Практична

робота

Самостійна

робота

Всього

Практична

робота

Самостійна

робота

Розділ 1. Вступ до курсу «Основи хореографії з методикою викладання»

1.1 Хореографія як вид синтетичного мистецтва та предмет виховання.

1.2 Танець - як засіб спілкування. Танцювальна мова. Структура змістової форми танцю.

1.4 Танець - як творча діяльність.

1.5 Державні програми Типових

навчальних планів та спеціальна

література з хореографії.

8

6

4

4

4

4

2

2

4

2

2

2

6

6

6

6

2

4

6

6

6

Розділ 2. Методика хореографічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

  1. Характеристика танцювальних вправ та музичний супровід.

  1. Розбір танцювальних рухів по запису та методика їх розучування.

  1. Види хореографічної роботи студентів в групі.

4

4

20

2

2

10

4

2

10

залік

8

12

10

2

6

12

10

залік

Разом

54

26

28

залік

54

4

50

залік

Тематика практичного модуля І

І змістовий модуль: Вступ до курсу «Основи хореографії з методикою викладання»

Практичне заняття № 1-2 (4 год.) Хореографія як вид синтетичного мистецтва та предмет виховання.

Практичне заняття № 3-4 (4 год.) Танець - як засіб спілкування. Танцювальна мова. Структура змістової форми танцю.

Практичне заняття № 5 (2 год.) Танець - як творча діяльність.

Практичне заняття № 6 (2 год.) Державні програми Типових

навчальних планів та спеціальна

література з хореографії.

Тематика практичного модуля ІІ

ІІ змістовий модуль: Методика хореографічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Практичне заняття № 7 (2 год.) Характеристика танцювальних вправ та музичний супровід.

Практичне заняття № 8 (2 год.) Розбір танцювальних рухів по запису та методика їх розучування.

Практичне заняття № 9-13 (10 год.) Види хореографічної роботи студентів в групі.

Практичний модуль І

І змістовий модуль: Загальні питання теорії та методики

музично-ритмічного та хореографічного виховання

Практичне заняття №1 (2 год.)

Тема. Хореографія як синтетичний вид мистецтва.

Питання для обговорення

 1. Визначення поняття: «хореографія», «танець», «балет».

 2. Класифікація хореографічного мистецтва.

 3. Термінологія – система спеціальних назв.

Практичні завдання

Визначення понять: «Хореографія», «Танець», «Балет».

Завдання 1. По групах обміркувати та самостійно (не використовуючи словників) дати визначення поняттям: «Хореографія», «Танець», «Балет»

Завдання 2. У розподілу сучасної хореографічної системи надати один приклад до кожного виду танців:

 1. Класичний танець – приклад

 2. Історико-побутовий танець – приклад

 3. Народно-сценічний танець – приклад

 4. Бальний-спортивний танець – приклад

 5. Сучасний танець – приклад

Завдання 3. Ознайомлення з робочим матеріалом.

Література

 1. Ю.Юцевич Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352с.

 2. В. Уральская Природа танца. - М., «Советская Россия», - 1981

 3. .Роговик Психологія танцю. – К.: Главник, 2008

Практичне заняття № 2 (2 год.)

Тема. Хореографія як синтетичний вид мистецтва.

Питання для обговорення

 1. Хореографічне мистецтво в естетично-моральному вихованні дітей молодшого шкільного віку.

 2. Танець – як засіб фізичного розвитку

Практичні завдання

Виконання вправ для опанування позицій ніг, рук, голови, положення корпусу, постава, вихідне положення (елементи абетки класичного танцю та народно-сценічного)

Завдання 1. По групах опанувати елементи абетки народно-сценічного танцю, класичного танцю.

Література

 1. Т.Барышникова Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. – 272с.

 2. А.Ваганова Основи класичного танцю. – Санки-Петербург.: 2001. – 190 с.

 3. А.Тараканова „Хореографія – програма для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)”. // Початкова школа № 10,11,12 2000 р.

Практичне заняття № 3 (2 год.)

Тема. Танець – як засіб спілкування. Танцювальна мова. ЇЇ зміст та форма.

Питання для обговорення

 1. Спілкування і танцювальна діяльність.

 2. Танцювальна мова є носієм художньо-образної хореографічної форми.

Практичні завдання

Термінологія хореографічного мистецтва – система спеціальних найменувань, призначених для визначення вправ або понять, які дуже складно коротко пояснити чи описати.

Знання спеціальних термінів прискорює процес навчання. Це міжнародна мова танцю, яка дає можливість спілкування з хореографами, розуміти спеціальну літературу, дає можливість записувати учбові етюди, вправи, композиції, готувати план уроку хореографії, та розучувати танці по запису.

Завдання 1. Дати визначення основним елементам хореографічного мистецтва (практична № 1)

Завдання 2. Розучити та виконати початкові елементи хореографічної абетки:

 • Постановка корпуса, позиції та положення рук, позиції ніг, положення корпусу En face, Epaulement croise , Epaulement efface в класичному танці та в народно-сценічному.

Постановка корпуса Оволодіти рівновагою, правильно поставити корпус (апломб) – це найголовніше для подальшого гармонійного розвитку опорно-рухового апарату дитини. Постановку корпусу виробляють спочатку біля опори, стоячи обличчям до неї, потім, тримаючись однією рукою, і на середині залу. Постановку корпусу починають вивчати в І поз., потім в ІІ, ІІІ, V. Важливу роль в апломбі відіграє спина. Основа рівноваги – хребетний стовп. Треба навчитися відчувати мускулатуру в ділянці попереку.

Музичний супровід: М/Р ¾ , 4/4. Вправа виконується на 8 або 16 тактів.

Позиції ніг

Починають вивчати на середині зали у не виворотно за такою послідовністю:

1, 2, 3, 5, 4.

3, 4, 5 позиції вивчають по черзі з П.Н. потім з Л.Н.

Правильна побудова позицій являється основою для виворотності.

Позиції рук:

Підготовче положення рук

І – руки попереду корпуса на рівні діафрагми, округлі у ліктьовому та зап’ястковому суглобах;

ІІ - руки відведені в сторони, злегка заокруглені в ліктях. Лікті підтримуються напруженням м’язів плеча.

ІІІ – руки підняті вгору, заокруглені в ліктях.

Варіанти положення рук:

 • Права рука в ІІІ поз., ліва р. в ІІ поз.

 • П.Р. попереду, долонь вниз, Л.Р. позаду, долонь вниз.

 • П.Р. – ІІ поз., Л.Р. – підготовче положення.

 • П.Р. – І поз., Л.Р. - підготовче положення.

 • П.Р. – ІІІ поз., Л.Р. - підготовче положення.

Форма проведення: виконання вправ під музику.

Література

 1. Т.Барышникова Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. – 272с.

 2. А.Ваганова Основи класичного танцю. – Санки-Петербург.: 2001. – 190 с.

 3. А.Тараканова „Хореографія – програма для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)”. // Початкова школа № 10,11,12 2000 р.

Практичне заняття № 4 (2 год.)

Тема. Структура змістової форми танцю.

Питання для обговорення

 1. Образ. Танцювальний текст. Композиція.

 2. Технологія танцювальної мови.

Практичні завдання

Виконання вправ для опанування позицій ніг, рук, голови, положення корпусу, постава, вихідне положення (елементи абетки класичного танцю та народно-сценічного)

Завдання 1. По групах опанувати елементи абетки народно-сценічного танцю, класичного танцю.

Форма проведення: виконання вправ під музичний супровід.

Завдання 2. Аналіз танцю по відеозапису.

Завдання 3. Вибрати танець по відеозапису який найбільше подобається. Детально вивчити та описати в танці композицію та образну картину танцювальної дії.

Література

 1. Л.Роговик Психологія танцю. – К.: Главник, 2008

 2. А.Шевчук Дитяча хореографія. – К.: «Шкільний світ», 2008

 3. Ю.Юцевич Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352с.

Практичне заняття № 5 (2 год.)

Тема. Танець як творча діяльність.

Питання для обговорення

 1. Загальні поняття про творчу діяльність у танці.

 2. Сучасні уявлення про механізм танцювальної творчості.

 3. Імпровізація.

Практичне завдання

2. Завдання з розподілом студентів на дві – чотири групи.

А) Прослухати музику. Створити танок для дітей 6 років до свята „Весни”.

Б) Прослухати музику. Створити танок для дітей 7-8 років до „Новорічних свят”.

В) Прослухати музику. Створити танок для дітей 9-10 років до випускного балу «Прощавай четвертий клас ми йдемо у п’ятий».

3. Прослухати музику і виконати танець без підготовки – імпровізація.

Література

 1. Н.Зарецкая, З.Роот Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2003. - 112 с.

 2. А.Бондаренко „Ритміка і танець” у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989р. – 232с.

 3. М.Михайлова, Н.Воронина Танцы, игры, упражнения для красивого движения. – Ярославль: Академия развития: Академия Кº: Академия Холдинг, 2000. – 112с.

 4. Г.Березова „Хореографічна робота з дошкільнятами”. – 2 вид. – К.: Муз. Україна, 1989р. – 208с.

 5. С.Бекина и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 и 6-7 лет): Из опыта работы муз. руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 1984. – 288с., ноты.

 6. Л.Бондаренко Веселые сапожки. Сборник сюжетных танцев для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 1984. – 92с.

 7. В.Соболев Танцует «Дружба». Пособие для учителей ритмики и музыки общеобразовательных школ. – 1985. – 100с.

 8. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания. Учебно-методическое пособие для клубных работников. – М., 1986. – 93с.

Практичне заняття № 6 (2 год.)

Тема. Державні програми Типових навчальних планів та спеціальна література з хореографії.

Питання для обговорення

 1. Варіанти програм та умови їх використання.

 2. Концепція, зміст і структура програм.

Практичні завдання

Виконання вправ для опанування позицій ніг, рук, голови, положення корпусу, постава, вихідне положення (елементи абетки класичного танцю та народно-сценічного)

Завдання 1. По групах опанувати елементи абетки народно-сценічного танцю, класичного танцю.

Форма проведення: виконання вправ під музичний супровід.

Завдання 2. Аналіз танцю по відеозапису.

Завдання 3. Вибрати танець по відеозапису який найбільше подобається. Детально вивчити та описати в танці композицію та образну картину танцювальної дії.

Література

 1. Т.Барышникова Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. – 272с.

 2. А.Ваганова Основи класичного танцю. – Санки-Петербург.: 2001. – 190 с.

 3. А.Тараканова „Хореографія – програма для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)”. // Початкова школа № 10,11,12 2000 р.

 4. Т.Ротерс. Музично-ритмічне виховання и художня гімнастика. –М. , 1989. – 175 с.

 5. Е. Конорова Методичний посібник з ритміки. – М.:1972.

 6. Н.Базарова Классический танец. Методика преподования 1, 2, 3 года обучения. – М., 1964. – 207с.

Практичний модуль ІV

ІV Змістовий модуль: Методика хореографічної роботи

з дітьми молодшого шкільного віку.

Практичне заняття № 7 (2 год.)

Тема. Характеристика танцювальних вправ. Підбір музичного супроводу.

Питання для обговорення

 1. Вимоги до підбору музичного матеріалу.

 2. Основні танцювальні вправи (приставний крок, змінний крок, па польки, па галопу, па вальсу). Музична форма (полька 2/4, вальс ¾, марш 4/4).

 3. Методика колективного виконання танцювальних вправ під музику.

Практичні завдання

 1. Зібрати папку з основними сучасними державними нормативними документами, які висвітлюють питання художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами музичного та хореографічного мистецтв. Дати порівняльний аналіз програм.

Завдання 2. Аналіз танцю по відеозапису.

Завдання 3. Вибрати танець по відеозапису який найбільше подобається. Детально вивчити та описати в танці композицію та образну картину танцювальної дії.

Література

 1. Л.Роговик Психологія танцю. – К.: Главник, 2008

 2. А.Шевчук Дитяча хореографія. – К.: «Шкільний світ», 2008

 3. Ю.Юцевич Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352с.

Практичне заняття № 8 (2 год.)

Тема. Розбір танцювальних рухів по запису та методика їх розучування.

Питання для обговорення

 1. Опис танцювальних рухів по тактам. Затактові рухи.

 2. Етапи послідовного розучування танцювальних рухів.

 3. Види зауважень під час вивчення рухів танцю.

Практичне завдання

 1. Враховуючи свій досвід продемонструвати види ходіння та бігу (творчо-пошукова гра):

Умови гри. Група студентів поділяється на команди (дві, три або чотири). Розігрується, чия команда починає ( лічилкою, чи жеребкуванням). Кожна команда по черзі демонструє будь який варіант ходіння або бігу. Програє та команда, яка не в змозі запропонувати варіант відповіді.

 1. Використовуючи свої творчі можливості, скласти будь який варіант повідомлення інформації на тему „Побудова залу” для дітей 5-6 років ( міні розповідь, або питання –відповіді, міні казку в обсязі 10-15 строк).

 2. Підготувати до теми „Побудова залу”, творчу гру, або вправу (для закріплення знань, умінь та навичок), також підібрати наочність (ілюстративний матеріал).

 3. Використовуючи будь який танцювальний рисунок, скласти гру для дітей 3-4, 5-6 років на закріплення поняття „інтервал”.

Література

  1. Н.Гороховська „Марш. Види маршу” //Початкова освіта №37, 2000, с.8

  2. А.Бондаренко „Ритміка і танець” у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989р. – 232с.

  3. Н.Кукловська Музично-ритмічні рухи у дитячому садочку. – К.: Мистецтво, 1968. – 469с.

  4. Г.Франио Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: «Советский композитор», 1989. – 104с.

  5. С.Бекина и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3-4, 5-6 и 6-7 лет): Из опыта работы муз. руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 1984. – 288с., ноты.

Практичне заняття № 9-13 (10 год.)

Тема. Види хореографічної роботи студентів в групі.

Питання для обговорення

 1. Організаційна робота.

 2. Постановочна та репетиційна робота студентів в групі.

 3. Постановка дитячого танцю.

 4. Імпровізація.

Практичне завдання

 1. Зібрати папку не складних дитячих танців за віковою категорією: 4, 5, 6 років.

 2. Розібрати танці, вивчити і продемонструвати.

 3. Творчі завдання до вивчення танцювальних рухів: па польки, па галопу, крок вальсу, приставний крок, перемінний крок.

Література

 1. М.Михайлова, Н.Воронина Танцы, игры, упражнения для красивого движения. – Ярославль: Академия развития: Академия Кº: Академия Холдинг, 2000. – 112с.

 1. Л.Бондаренко Веселые сапожки. Сборник сюжетных танцев для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 1984. – 92с.

 2. В.Соболев Танцует «Дружба». Пособие для учителей ритмики и музыки общеобразовательных школ. – 1985. – 100с.

Модуль самостійної роботи

Тема

Зміст завдання

Форма

звіту

Термін звіту

1 модуль

1

Хореографія як вид синтетичного мистецтва

Опрацювати питання та підготувати відповіді на тести за спеціальною дитячою літературою по хореографії:

 1. Нейл Моррис Музыка и танец. – М.: ООО «Издательство»;ООО «Издательство Астрель», 2002. – 32с.

 2. Детская энциклопедия «Балет». – М.: Астрель АСТ, 2001. – 63с.

 3. Гелен Ідом і Ніколя Катрак Вчимося танцювати. – К.: Видавництво „Махаон-Україна”, 2001. – 32с.

 4. Люси Смит Танцы. Начальный курс.- М.: Астрель, 2001. – 47с.

Тестування

09.09.09

2

Визначення понять: хореографія, танець, балет

Знайти визначення понять («Хореографія», «Танець», «Балет») у різних літературних джерелах та підібрати ілюстративний матеріал.

Реферат

16.09.09

3

Класифікація хореографічного мистецтва

1. Використовуючи комп’ютерні технології представити презентацію одного з видів хореографічного мистецтва.

2. Правильно підібрати приклад та музичний супровід до презентації.

Презентація- доповідь

23.09.09

4

Хореографічна термінологія – система спеціальних назв

Знайти визначення, скласти та вивчити міні словник-довідник основних хореографічних термінів по кожному виду танцювального мистецтва.

Словниковий диктант

30.09.09

5

Дослідження змісту танцю та форми його вираження

Детально проаналізувати відеозаписи декількох танців. Це можуть бути танці з класичних балетів, бальні, народні танці тощо. Визначити, що являє собою кожна деталь руху: знак, образ, символ?

Проаналізувати композицію танців: чи є логіка в розгортанні дії, чи можна простежити за танцювальною мовою, чи зрозуміла розповідь танцюристів, яку ви сприймаєте?

Конспект з описом дослідження та відеозаписом

07.10.09

6

Конструювання танцювальної мови

1. Підібрати до вибраного казкового персонажу музичний супровід і танцювальні рухи, використовуючи малюнок, кінетику та характер рухів.

2. Підібрати ходульну схему рухів казкового персонажу відповідно до музичного супроводу.

3. Підібрати нові характери рухів казкового персонажу. Наприклад, Снігова Королева – сором’язлива.

Показ та обговорення

14.10.09

7

Вивчення Державних програм Типових навчальних планів

Зробити порівняльний аналіз змісту та структури трьох програм –

А.Тараканової, Л.Бондаренко,

А.Шевчук.

Конспект

Тестування

21.10.09

2 модуль

8

Підбір музичного супроводу

Підібрати музичний матеріал ( композитор, назва музичного твору), який по характеру відповідає таким видам вправ; ходьба на пів пальцях, приставний крок, па галопу, па польки, па вальсу, змінний крок, великі кроки з випадом.

Заповнити таблицю

04.11.09

9

Розбір танцювальних рухів по запису

1.Самостійно розібрати та вивчити по запису танцювальні рухи заданого дитячого танцю під рахунок.

2. Виконати вивчені танцювальні рухи під музику.

Вивчити рухи з групою

11.11.09

10-12

Практика читання танцю по запису

Самостійно розібрати по запису танцювальні фігури заданого дитячого танцю.

Побудувати танцювальні фігури в групі.

18.11.09

25.11.09

16.12.09

13-14

Концертна діяльність

Розібрати по запису, розучити та відпрацювати з одногрупниками дитячий танець. Підготувати концертну програму для перегляду постановок дитячих танців.

Показ дитячих танців

13.01.10

20.01.10

Перелік літератури

 1. Л.Роговик Психологія танцю. – Главник, 2007. – с.304

 2. Т.Барышникова Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. – 272с.

 3. А.Ваганова Основи класичного танцю. – Санки-Петербург.: 2001. – 190 с.

 4. А.Тараканова „Хореографія – програма для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)”. // Початкова школа № 10,11,12 2000 р.

 5. Т.Ротерс. Музично-ритмічне виховання и художня гімнастика. –М. , 1989. – 175 с.

 6. Н.Базарова, В.Мей Азбука классического танца. Методика преподования 1, 2, 3 года обучения. – М., 1964. – 207с.

 7. А.Беликова Современные бальные танцы – М., «Советская Россия», - 1981

 8. Л.Школьников Рассказы о танцах – М., «Советская Россия», - 1966

 9. М.Боголюбская Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания – М., 1986

 10. Л.Бондаренко Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Муз. Украина, 1985

 11. Л.Бондаренко Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.: «Музична Україна», 1989

 12. Л.Бондаренко Танцуйте с нами (Бальные и массовые танцы для детей школьного возраста). – К.: «Музыкальная Украина», 1988

 13. О. Ерохина Школа танцев для детей. – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2003

 14. В.Пасютинская Волшебный мир танца. – М.: «Просвещение», 1985

 15. А.Рябчиков, Ж.Фирилева Словарь терминов гімнастики и основ хореографи. – Санкт-Петербург: «Детсктво-Пресс», 2009

 16. В. Уральская Природа танца. - М., «Советская Россия», - 1981

 17. С.Полятков Основы современного танца. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2006

 18. В. Константиновский Учить прекрасному. – М.: Молодая Гвардия, 1973

 19. И.Есаулов Хореодраматургия. – Ижевск, 2000

 20. Г.Гусев Методика преподавания народного танца (Упражнения у станка). – Москва, 2002

 21. Г.Гусев Методика преподавания народного танца (Этюды). – Москва, 2004

 22. И.Шипилина Хореография в спорте. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2004

 23. В.Верховинець Весняночка. – К.: «Музична Україна», 1989

 24. В.Верховинець Теорія українського народного танцю. – К.: «Музична Україна», 1990

 25. Є. Зайцев, Ю.Колесниченко Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця, 2007

 26. Л.Роговик Психологія танцю. – К.: Главник, 2008

 27. А.Шевчук Дитяча хореографія. – К.: «Шкільний світ», 2008

 28. Ю.Юцевич Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352с.

Дитяча література з хореографії

 1. Нейл Моррис Музыка и танец. – М.: ООО «Издательство»;ООО «Издательство Астрель», 2002. – 32с.

 2. Детская энциклопедия «Балет». – М.: Астрель АСТ, 2001. – 63с.

 3. Гелен Ідом і Ніколя Катрак Вчимося танцювати. – К.: Видавництво „Махаон-Україна”, 2001. – 32с.

 4. Люси Смит Танцы. Начальный курс.- М.: Астрель, 2001. – 47с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.