Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

«Основи цивільного захисту. Нормативно-правова база цивільного захисту »

Захист Вітчизни

Для кого: 10 Клас

19.04.2021

280

9

0

Опис документу:
Розділ 8. Основи цивільного захисту Заняття 1,2. Нормативно-правова база цивільного захисту. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Навчальні питання 1. Єдина державна система цивільного захисту та її складові(ЄДСЦЗ) 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування ЄДСЦЗ 3. Причини виникнення та класифікації надзвичайних ситуацій. 4.Загальні ознаки надзвичайних ситуацій
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ФАСТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ «ГАРТ» Підготував вчитель предмету «Захист України» Камінський Олександр Ігорович Заняття 1,2. ...
Слайд № 1

ФАСТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ «ГАРТ» Підготував вчитель предмету «Захист України» Камінський Олександр Ігорович Заняття 1,2. Нормативно-правова база цивільного захисту. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Розділ 8. Основи цивільного захисту

Навчальні питання 1. Єдина державна система цивільного захисту та її складові(ЄДСЦЗ) 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування ЄДСЦЗ 3. При...
Слайд № 2

Навчальні питання 1. Єдина державна система цивільного захисту та її складові(ЄДСЦЗ) 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування ЄДСЦЗ 3. Причини виникнення та класифікації надзвичайних ситуацій. 4.Загальні ознаки надзвичайних ситуацій

1. Єдина державна система цивільного захисту та її складові (ЄДСЦЗ) Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюєт...
Слайд № 3

1. Єдина державна система цивільного захисту та її складові (ЄДСЦЗ) Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ(ЄДСЦЗ) — це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середови...
Слайд № 4

ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ(ЄДСЦЗ) — це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Структура єдиної державної системи цивільного захисту

Слайд № 5

Слайд № 6

Особливий період  — період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихов...
Слайд № 7

Особливий період  — період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Особливий період в Україні діє, починаючи з 17 березня 2014 році і по теперішній час. Про це з посиланням на лист Верховного суду України повідомляє Генштаб Збройних сил України

Слайд № 8

У складі ЄДСЦЗ функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту: на державному рівні - Кабінет Міністрів України, Державна служба У...
Слайд № 9

У складі ЄДСЦЗ функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту: на державному рівні - Кабінет Міністрів України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також центральні органи виконавчої влади (міністерства та інші центральні органи виконавчої влади), що створюють функціональні підсистеми, та підрозділи з питань цивільного захисту у складі їх апаратів; на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, підрозділи з питань цивільного захисту, які утворюються в їх складі, територіальні органи ДСНС; на місцевому рівні - районні, районні в містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) рад, підрозділи з питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та сільських рад, підрозділи територіальних органів ДСНС; на об’єктовому рівні - керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.

Слайд № 10

Пригадайте, у яких випадках та яким чином використовується міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони.
Слайд № 11

Пригадайте, у яких випадках та яким чином використовується міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони.

2. Нормативно-правове забезпечення функціонування ЄДСЦЗ Нормативно-правову базу забезпечення функціонування ЄДСЦЗ складають Конституція України, Ко...
Слайд № 12

2. Нормативно-правове забезпечення функціонування ЄДСЦЗ Нормативно-правову базу забезпечення функціонування ЄДСЦЗ складають Конституція України, Кодекс цивільного захисту України (далі в цьому розділі - Кодекс), інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

3. Причини виникнення та класифікації надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на н...
Слайд № 13

3. Причини виникнення та класифікації надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Схарактеризуйте потенційно небезпечні об’єкти міста (району), у якому ви живете.
Слайд № 14

Схарактеризуйте потенційно небезпечні об’єкти міста (району), у якому ви живете.

Катастрофа — велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків.
Слайд № 15

Катастрофа — велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків.

Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’є...
Слайд № 16

Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднювальних речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

Пожежа — неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та навколишнього пр...
Слайд № 17

Пожежа — неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та навколишнього природного середовища.

Стихійне лихо — природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдія...
Слайд № 18

Стихійне лихо — природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків.

Епідемія — масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.
Слайд № 19

Епідемія — масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.

Епізоотія — широке поширення заразної хвороби тварин за короткий проміжок часу, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу н...
Слайд № 20

Епізоотія — широке поширення заразної хвороби тварин за короткий проміжок часу, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території.

Епіфітотія — широке поширення на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць заразної хвороби рослин, що значно перевищує з...
Слайд № 21

Епіфітотія — широке поширення на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території.

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій, на території України виділяють такі надзвичайні ситуац...
Слайд № 22

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій, на території України виділяють такі надзвичайні ситуації: техногенного характеру; природного характеру; соціальні; воєнні.

4. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій 1. Порушення нормальних умов життєдіяльності населення. 2. Небезпека для життя і здоров’я людей; об'єктів ...
Слайд № 23

4. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій 1. Порушення нормальних умов життєдіяльності населення. 2. Небезпека для життя і здоров’я людей; об'єктів економіки і навколишнього середовища. 3. Істотне порушення екологічної рівноваги в районі надзвичайної ситуації. 4. Вихід з ладу систем життєзабезпечення і управління, повне або часткове припинення господарської діяльності. 5. Значний матеріальний та економічний збиток. 6. Необхідність залучення великих сил і засобів для порятунку людей і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 7. Психологічний дискомфорт для великих груп людей.

Пригадайте та наведіть приклади надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами.
Слайд № 24

Пригадайте та наведіть приклади надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами.

Слайд № 25

Домашнє завдання 1) Повторити вивчений матеріал, опрацювати план-конспект; 2) Користуючись різними джерелами інформації, знайдіть інформацію про те...
Слайд № 26

Домашнє завдання 1) Повторити вивчений матеріал, опрацювати план-конспект; 2) Користуючись різними джерелами інформації, знайдіть інформацію про те, які закони об’єднав у собі Кодекс цивільного захисту України; 3) Знайдіть у Кодексі цивільного захисту України права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту України; 4) Чи виникають надзвичайні ситуації в регіоні, де ви живете? Вони є характерними для регіону чи ні? Які наслідки цих надзвичайних ситуацій для життєдіяльності населення та суб'єктів господарювання?; 5) Користуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, визначте, до якого виду та рівня надзвичайних ситуацій належать вибухи у 2017 р. складів боєприпасів поблизу міст Балаклея (Харківська обл.) та Калинівка (Вінницька обл.).

Слайд № 27

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.