Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Організація роботи спеціалізованих аптек

Медицина

Для кого: Дорослі

24.04.2020

553

0

0

Опис документу:
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студента Тема: Організація роботи спеціалізованих аптек. Дисципліна: Організація та економіка фармації Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Методичні рекомендації

для самостійної позааудиторної роботи

студента

Тема: Організація роботи спеціалізованих аптек.

Дисципліна: Організація та економіка фармації

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Тема самостійної позааудиторної роботи: Організація роботи спеціалізованих аптек.

Дисципліна: Організація та економіка фармації

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Актуальність теми:

Спеціалізовані аптеки – організаційна форма лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних зак­ладів, яка створює найоптимальніші умови для високоякісного обслуго­вування певних категорій хворих. Це досягається шляхом більш глиб­окого і науково обґрунтованого вивчення потреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення, впровадження прогресивних методів лікарського забезпечення. Тому вивчення даної теми є необхідним для майбутньої практичної роботи фармацевтичного фахівця.

При виконанні завдання студент повинен:

Знати:

  1. Види спеціалізації аптек. 

  2. Характеристику аптек, що здійснюють лікарське забезпечення лікувально-профілактичних закладів. 

  3. Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами. 

  4. Обов'язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу.

Вміти:

  1. Визначати специфіку роботи спеціалізованих аптек і відділів.

  2. Набути практичних навиків з прийому і таксування вимог, організації серійного виготовлення ін'єкційних розчинів.

  3. Виписувати та відпускати лікарські засобів і виробів медичного

призначення для лікувально-профілактичних закладів.

  1. Визначати правила виготовлення розчинів для ін’єкцій та відпуску їх в

ЛПЗ.

Базові знання:

Міждисциплінарні і внутрішньодисциплінарні зв’язки

Забезпечуючи:

1. Основи економічної теорії;

2. Основи латинської мови;

3. Фармакологія;

4. Технологія ліків.

Забезпечуванні:

  1. Організація та економіка фармації.

План

1. Види спеціалізації аптек. 
2. Характеристика аптек, що здійснюють лікарське забезпечення лікувально-профілактичних закладів.
 
3. Обов'язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу і клінічного провізора.
 
4. Порядок виписування лікарських засобів і
виробів медичного при­значення лікувально-профілактичними закладами. 
5. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення роз­чинів для ін'єкцій. 

Рекомендована література:

1. Наказ МОЗ України від 19.07 2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог - замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог – замовлень» із з змінами і доповненнями, http: /zakon.rada.gov.ua/.

2. Наказ МОЗ України від 06.07.2012 р. № 498 « Про затвердження переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи».

3. Постанова КМ України від 16.03. 2017 р. № 180 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету» (з доповненнями).

4. Наказ МОЗ України від 16.12.2003 р. № 584 « Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах».

5. Наказ МОЗ України від 31.12.1996 р. №395 « Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення лікарських засобів та виробів медичного призначення».

6. Наказ МОЗ України від 07.10.2012 р. № 812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки».

7. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. - Вінниця: Нова книга, 2005. 

8. Немченко А.С., Котвіцька А.А., Панфілова Г.Л. та ін. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб.-Х.: Авіста-ВЛТ, 2007.

9. Громовик Б. П., Організація та економіка фармації: підручн. / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай; за ред. проф. Б. П. Громовика і доц. С. І. Терещук. – Вінниця: Нова Книга, 2009.

10. Практикум з організації та економіки фармації. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Б.П.Громовик, С.І.Терещук, О.Л.Гром, А.М.Новікевич, І.Л.Чухрай. - Вінниця: Нова Книга, 2004.

Методичні рекомендації:

Самостійна робота проводиться в бібліотеці, комп’ютерній залі, вдома.

Перед виконанням завдання добре вивчити матеріал по рекомендованій літературі.

з\п

Основні завдання

Вказівки до завдання

Відповіді

1.

НТД, яка визначає загальні правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах.

Ознайомитися з наказом МОЗ України від 16.12.2003 р. № 584 « Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах».

Виписати у зошити основні положення про зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах.

2.

Обов'язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу і клінічного провізора.

Виконати та представити реферат на тему «Обов'язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу і клінічного провізора».

3.

Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного при­значення лікувально-профілактичними закладами. 

Скласти алгоритм виписування лікарських засобів і виробів медичного при­значення лікувально-профілактичними закладами. Навести приклади та оформити в зошитах.

Виконати тестові завдання. Дати відповідь та її обґрунтувати.

1. Аптека лікувально-профілактичного закладу може займатися роздрібною реалізацією ліків населенню, що не перебуває на стаціонарному лікуванні, оскільки її утримування здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

1. перше твердження правильне, а друге ні;

2. друге твердження правильне, а перше ні;

3. обидва твердження правильні, між ними є зв'язок;

4. обидва твердження правильні, між ними немає зв'язку;

5. обидва твердження неправильні.


2. Для отримання лікувально-профілактичним закладом наркотич­них лікарських засобів у його замовленні повинні бути вказані:

1 - _______________________________________________________;

2 - _______________________________________________________;

3 - _______________________________________________________;

4 - _______________________________________________________. 


3. До підготовчих робіт виробничого процесу серійного виготов­лення розчинів для ін'єкцій відносяться такі операції:

1 - ________________________________________________________;

2 - ________________________________________________________;

3 - ________________________________________________________;

4 - ________________________________________________________. 


4. Стерилізація розчинів для ін'єкцій повинна здійснюватися не пізніше п’яти годин після виготовлення, оскільки повторна сте­рилізація не допускається:

1. перше твердження правильне, а друге ні;

2. друге твердження правильне, а перше ні;

3. обидва твердження правильні, між ними є зв'язок;

4. обидва твердження правильні, між ними немає зв'язку;

5. обидва твердження неправильні.


5. Розчини для ін'єкцій вважаються забракованими при:

1 - невідповідності їх фізико-хімічним показникам;

2 - ________________________________________;

3 - ________________________________________;

4 - ________________________________________;

5 - ________________________________________.


6. Для стерилізації трубопроводів з полімерних матеріалів і скла використовують обробку: 
1. гарячим підкисленим 1% розчином калію перманганату; 

2. гострою парою; 

3. розчином "Дезоксону-1"; 
4. 3% розчином перекису водню; 
5. 6% розчином перекису водню. 

7. Особи, які беруть участь у виготовленні ліків в асептичних умовах, при вході до шлюзу повинні:

1 - взути спеціальне взуття;

2 - ____________________;

3 - надіти:

а) ____________________;

б) ____________________;

в) ____________________;

г) ____________________;

4 - ____________________. 

8. Воду для ін'єкцій зберігають в аптеці не більше _______ год. у 
закритих ємностях при температурі:

1. 0 - 5 °С;

2. 5 - 10 °С;

3. 10 - 15 °С;

4. 18 - 20 °С;

5. 60 - 75 °С;
6. 85 - 90 °С; 
7. 90 - 95 °С. 


9. При роботі в асептичному блоці писати можна тільки  ________  ручкою, яку ______ разів за зміну слід проти­рати ________або ________. 

10. Запаси отруйних лікарських засобів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичного закладу не повинні перевищувати: 
1. однодобової потреби; 

2. трьохдобової потреби; 

3. п'ятидобової потреби; 

4. десятидобової потреби; 

5. місячної потреби. 


11. Перечисліть лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісно­му обліку в аптеці лікувально-профілактичного закладу: 

1. атропіну сульфат; 

2. анальгін; 

3. ртуті дихлорид; 

4. барбітал; 

5. фенамін. 

Питання для самоконтролю:

1. Види спеціалізації аптек.

2. Характеристика роботи лікарняної аптеки, що здійснює забезпечення лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

3. Характеристика роботи міжлікарняної аптеки, що здійснює забезпечення лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

4. Обов'язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу.

5. Обов'язки клінічного фармацевта лікувально-профілактичного закладу.

6. Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікувально-профілактичних закладів.

7. Вимоги до приміщень аптек, що здійснюють забезпечення ЛПЗ.

8. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення розчинів для ін'єкцій.

Форма контролю:

Перевірка виконаних завдань у зошиті. Усне опитування студентів згідно питань плану.

Представити реферат «Обов'язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу і клінічного провізора».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.