ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ - ІНТЕГРАЦІЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР

Опис документу:
Визначальною складовою реформування системи освіти в Україні - є оновлення змісту освіти, приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства, міжнародними стандартами. Оновлення системи освіти сьогодні визначною мірою пов*язане з науковою розробкою інноваційних концепцій, формування життєвої компетентності особистості дитини, розвитку її інтелектуальних і творчих здібностей

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

9

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ БОБЛО ЛЮБОВІ ПАВЛІВНИ

МЕТОДИСТА ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ Ц ПО«СОНЯШНИК»

м. БІЛА ЦЕРКВА

«ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ - ІНТЕГРАЦІЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР»

ВСТУП

Визначальною складовою реформування системи освіти в Україні -

є оновлення змісту освіти, приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства, міжнародними стандартами. Оновлення системи освіти сьогодні визначною мірою пов*язане з науковою розробкою інноваційних концепцій, формування життєвої компетентності особистості дитини, розвитку її інтелектуальних і творчих здібностей та впровадженням цих продуктивних ідей у педагогічну практику за допомогою сучасних освітніх і виховних технологій. Особливо актуальною є проблема розвитку пізнавальних і творчих здібностей дітей та підлітків, формування їх наукового світогляду та культури шляхом залучення до міжнародної співпраці.

Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація педагогічної праці , швидка зміна освітніх технологій в усьому світі-усе це потребує створення таких умов, за яких народ України став би нацією, що постійно, живе в пошуках нового, нестандартного шляху оновлення.

Одним з пріоритетних завдань, поставлених Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», є істотне поліпшення методичної роботи в закладах освіти.

Саме в змісті освіти знаходять відображення ті складові людської культури ,які суспільство, школа і сім я пропонують новим поколінням.

Підвищення ефективності управління освітою неможливе без відповідного науково-методичного забезпечення в закладі.

У відповідності до конкретного педагога методична робота ,яку очолює Бобло Л.П., спрямована на забезпечення нормативно-правової бази, програмного забезпечення, забезпечення самоосвітою, розвиток мотивів творчої діяльності, розвиток сучасного стилю мислення, ознайомлення з Європейськими стандартами сучасної освіти.

В сучасних умовах , коли освіта стає суб*єктом соціуму , сприяє розвитку самостійної та відповідальної особистості, методична служба закладу спрямовує педагогів на пошук нових форм педагогічної діяльності ,на підвищення професійної майстерності педагога, готового працювати у нових умовах, у пошуках нестандартних підходів до організації навчально- виховного процесу.

Методична робота в ЦПО «Соняшник» спрямована на всебічно якісне підвищення професійного рівня педагогів, на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, на створення сприятливих умов для творчої праці, інноваційного професійного поля, формування педагога - дослідника та досягнення головної мети. Знаходить свій найоптимальніший варіант, в основу якого покладає надання методичної допомоги у поглибленні знань ,стимулюванні нахилів і здібностей у різних галузях практичної життєвої діяльності. Для цього методист Бобло Л,П. створила всі умови для підготовки педагогів, спроможних працювати в умовах із збереженням деяких традиційних форм роботи, напрацьована своя система підвищення кваліфікації педагога та запропонований новий підхід до розвитку творчого потенціалу сучасного педагога участь його в міжнародній діяльності. Новаторське визначення завдань щодо роботи з вихованцями поставило нові вимоги до методичного забезпечення закладу

Особливістю організації методичної роботи в закладі є відхід від репродуктивної методики та інструктування .Керівники гуртків на діагностичній основі ,яку пропонує методист Любов Павлівна підбирають теми для самоосвіти з питань психології, національного виховання, навчально - виховного процесу, педагогічних умов розвитку гуртківців, по методиці занять в гуртку. Педагогам пропонується анкета для виявлення здібностей педагога до самоосвіти.

Додаток №1

Керівниками гуртків аналізуються і узагальнюються результати своєї роботи, розвиваючи свої педагогічні мислення, посилюється їхня діагностична функція ,поглиблюється методологічна і теоретична підготовка .Методичні прийоми обираються, виходячи із закономірностей розвитку позашкільної освіти і виховання в сучасних умовах. Маючи великий педагогічний досвід роботи в позашкільній освіті, Любов Павлівна завжди вважала, що першочерговою умовою для педагога-позашкільника є його професійна майстерність та педагогічна компетентність, які особливо потрібні в роботі .Поєднання професійно значущих особистісних якостей із глибоким знанням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, володіння сучасними інноваційними методиками у системі позашкільної освіти є важливими педагогічними технологіями, які, як методист БоблоЛ.П. вважає обов *язковими в роботі з педагогами.

Рівень позашкільної освіти - один із показників, який характеризує конкурентну спроможність країни. З огляду на визначні пріоритети, важливо виховати людину інноваційного типу мислення та культури. Діяльність сучасного позашкільного закладу ,згідно Закону України «Про позашкільну освіту» передбачає партнерські відносини із закордонними освітніми закладами. В ЦПО «Соняшник» методист Бобло Л. П. працює над проблемою «Компетентісний підхід до організації діяльності міжнародної співпраці у позашкільному закладі» .Шляхи її реалізації є координація діяльності ЦПО «Соняшник» з іншими установами , організаціями, освітніми закладами зарубіжних країн. Для успішної реалізації цієї проблеми методистом Бобло Л.П. проводиться постійна підтримка контактів ,співпраці з міжнародними організаціями

Актуальними стали нові форми роботи з педагогами - це творчі та професійні відрядження за кордон з питань організації міжнародних зв *язків педагогів та вихованців, ознайомлення новітніми програмами діяльності позашкільної роботи в інших країнах.

Використовуючи інноваційні технології вдосконалюючи форми та методи навчально-виховного процесу, протягом останніх років методист закладу працює над впровадженням міжнародних стосунків в роботу гуртків .Більше десяти років, завдяки Німецькому фонду «Лютер Штіфтунг» діти з гуртків образотворчого мистецтва «Акварелі» та вокального ансамблю «Співограй» мали можливість відпочити влітку в місті Люнебург. Близько 70-и гуртківців мали можливість побувати на різноманітних екскурсіях, знайомились з групами дітей, цікавими людьми.

В результаті цих зустрічей з педагогами та дітьми німецьких шкіл, дошкільних закладів, кореспондентами та журналістами місцевих газет телебачення науковцями, працівниками краєзнавчого музею «Кікеберг» познайомилися з історичними пам*ятками, ремеслами.

Опубліковано перебування дітей в газетах та відбулася трансляція Гамбурського центрального телебачення, де українські діти давали інтерн*ю про свої враження. Перебування за кордоном. Діти з гуртка образотворчого мистецтва «Акварелі» показали майстер-класи для однолітків з Німеччини з виготовлення ляльки - мотанки, народних символів України, виготовлення українського віночка, малювання калини ,виготовлення сувенірів- оберегів та порадували зарубіжніх друзів концертною діяльністю українськими піснями та танцями.

Діти відвідали історичні міста Гамбург, Люнебург, Шверін, Блекеде та інші. Співпраця з Німецьким Фондом «»Лютер Штіфтунг»дала можливість методисту Бобло Л.П. та керівнику гуртка Валентині Миколаївні практично втілити в роботу педагогіку життєтворчості з дітьми за час перебування за кордоном з,приводу цього була проведена спільна конференція педагогів із України та працівниками закладу «Юген Берген».

Так вихованці гуртка «Акварелі» підтримують стосунки з учнями німецької «Моліторіс школи».

Методист Любов Павлівна та педагог Бобло В.М. мають Сертифікати від Німецького фонду за плідну педагогічну діяльність та міжнародну співпрацю.

Методист прагне у відповідності до педагогічного колективу, спрямувати роботу на його згуртованість, залучення до науково-дослідницької, експериментальної та проектної діяльності, з метою цілеспрямованої розробки нових технологій.

Вихованкою образотворчої студії «Акварелі» Кириченко Валерією, яка перебувала в Німеччині, виконана експериментально-дослідницька робота «Юний дослідник» в номінації народознавство та краєзнавство «Український вінок-краса і оберіг».

Додаток №2

Виховання в гуртківців закладу патріотичного почуття, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім*я України, виховання поваги до культури та історії рідного народу поваги до батьків, прищеплення шанобливого ставлення до звичаїв, традицій нашого народу, обмін досвідом з іноземними колегами, стало одним із напрямків міжнародних стосунків, що дає можливість пізнати один одного, повчитися, познайомитися, передати напрацьованй досвід, показати можливість різнопланового відпочинку українських дітей за кордоном.

Додаток №3

Завдяки цілеспрямованій та багатоплановій праці, організаційно-методичного впливу на всі ланки навчально-виховного процесу, методист працює над створенням інноваційної освітньої системи, надає таку методичну допомогу керівникам гуртків, яка б дала можливість включатися в творчий педагогічний пошук, вчила б новим підходам у педагогічній роботі, шляхом впровадження та залучення педагогів до участі в Міжнародних проектах в рамках міжнародної співпраці.

Для удосконалення системи методичної роботи, методистом Бобло Л.П. напрацьований досвід зарубіжних педагогів. Ще з 2011 року польські друзі, перебуваючи в Німеччині разом з українськими дітьми, зробили свій вибір-приєднались до нас. Першими зробили візит в Україну близькі сусіди -поляки. У Білу Церкву прибула делегація дітей і педагогів та представника адміністрації від гміни м. Скокі. В програмі перебування були проведені екскурсії в міста Київ, Одесу та по цікавих місцях Білої Церкви .

Побували гості в ЦПО «Соняшник»,гімназії №2 проведено майстер-класи з образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва педагогами закладу ЦПО «Соняшник» Проведена зустріч за круглим столом з туристичним об єднанням, познайомилися з діяльністю гуртків закладу.

З того часу щороку за запрошеннями адміністрації гміни в м. Скокі та дирекції гімназії №1 в Скоках і будинку культури, делегація педагогів ЦПО «Соняшник », керівником якої є Бобло Л.П. відвідує країну Польщу в рамках міжнародної співпраці.

Метою даних візитів є проведення практичних занять, методичних семінарів навчальних закладах різного типу для дітей та педагогів з українського художнього мистецтва та практичної конференції «Методи роботи з дітьми та підлітками у позашкільному навчальному закладі».

В рамках міжнародної діяльності завдяки методисту Бобло Л, П. напрацьовані програми «Обдарованість та духовність у твоєму житті», «Шлях до успіху» для педагогів, творчі конкурси «Україна - європейська держава», які презентувалися на семінарах, конференціях круглих столах з педагогами дошкільних та освітніх закладах м. Скокі, та з педагогами інституту післядипломної освіти ОДН м. Познань.

Методист Любов Павлівна відзначена міжнародними дипломами та подяками за інноваційні ідеї позашкільної роботи «Назустріч часу».

Важливою подією для методиста та педагогів закладу став підписаний Договір про міжнародну співпрацю між Гімназією №1 ім. Польських Олімпійців м.Скокі - Республіка Польща та ЦПО «Соняшник» м. Біла Церква - Україна, який був укладений 16 жовтня 2014 року

Другий договір з дошкільним закладом «Академія розвитку» м. Скокі –Республіка Польща та ЦПО«Соняшник»-Україна укладений 22 жовтня 2015року. На такий зв*язок міжнародних стосунків і розрахований підписаний договір. В основі цих договорів лежить подальше знайомство обох сторін поглиблення знань про культуру, минуле, мови, а також українські і польські традиції, що відбуватимуться через візити груп молоді, дітей, педагогів, проведення конференцій і семінарів, участь у міжнародних проектах, обмін групами дітей, мистецькі заходи, екскурсії, табори та інші форми відпочинку, співробітництво молодіжних організацій, які діють в позашкільному та освітніх закладах обох країн

В своїй роботі методист прагне створювати умови діяльності співпраці, докладає максимум зусиль для того, щоб в реалізації завдань, пов*язаних із міжнародним співробітництвом враховувались задуми, ідеї, рекомендації вивчення звичаїв обох країн, ініціаторами яких будуть керівники гуртків, учні ,педагоги ,вчителі та їх батьки.

Додаток №4

Дуже важливим залишається на сьогодні питання методичної роботи в закладі. Тому починати треба з себе, а потім з педагогів, так вважає Бобло Л.П., і на різних рівнях запроваджує виховні програми, методичні рекомендації, обмін досвіду заняття в гуртку, майстер-класи, міжнародні проекти.

Приділяючи велику увагу міжнародним стосункам, залучає педагогів та гуртківців до спільних міжнародних проектів .Саме інтеграція у світовий простір, зокрема європейський, став важливим завданням закладу ,що прагне до постійного оновлення, вдосконалення педагогічної та методичної діяльності .

Відрадно ,що українську систему освіти шанують за межами нашої країни, педагоги зарубіжжя діляться з нами своїм досвідом, а й черпають інноваційні технології та методи навчання і виховання.

В зв*язку з цим, педагогічний колектив ЦПО» Соняшник», , спрямовують свою діяльність на розширення зв*язків з навчальними закладами, громадськими організаціями Республіки Польща. Дане співробітництво дозволить інтегруватися у європейський освітній простір

В 2016 році був написаний міжнародний проект «Мальована колиска», координаторами якого є директор ЦТДЮ «Соняшник» Гутник В.Д., керівник гуртка методист Бобло Л.П. (Україна) та директор Гімназії №1 Польських Олімпійців м. Скоках і учитель - методист Віслава Сурдик- Ферч (Республіка Польща).

Додаток №5

З метою цілеспрямованою постановки проблеми і завдань педагога Бобло Любов Павлівни з формування напрямків діяльності, вона проводить ретельний аналіз навчально-виховного процесу.

Під час бесід, консультацій, методичної допомоги керівникам гуртків, визначає невирішені проблеми, недоліки, накреслює шляхи їх усунення. Відпрацьовує нові завдання.

Також виявляє труднощі в роботі, визначає позитивні та негативні тенденції. Все це враховує при плануванні роботи, інструктивно-методичних нарад, школи молодого педагога, та організації роботи циклових комісій.

Додаток №6

Організація міжнародного співробітництва педагогом Бобло Л.П. охоплює низку заходів, проведених разом з педагогами, а саме участь у конференціях, круглих столах, семінарах проведенні майстер-класів з петриківського розпису, декупажу, виготовлення ляльки-мотанки, малюнку на бересті, використання нових технік малювання До спільних заходів входять програми міжнародної співпраці, в рамках яких проводяться виставки дитячих робіт, конкурси образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва.

Педагоги закладу є учасниками міжнародних ярмарок з декоративного та образотворчого мистецтва «Гала-8», « Гала-9», «Гала-10», де виставка дитячих робіт ЦПО «Соняшник» посіла призове місце .

Студія петриківського розпису «Азалія» - перше місце, керівник Красніцька-Луцик Л.М. студія образотворчого мистецтва «Акварелі» - перше місце .клуб гармонійного розвитку дітей перше місце

Керівник Бобло В.М. Відбулася персональна виставка вихованки студії образотворчого мистецтва «Акварелі» Содоль Анастасії з техніки малювання на воді «Ебру» та презентація портфоліо вихованки студії петриківського розпису «Азалія» на майстер-класах з педагогами гімназії м. Скокі, та інституту після дипломної освіти вчителів ОДН м. Познань

.Керівник гуртка петриківського розпису «Азалія». разом зі своєю вихованкою Кітраль Ксенією підготували роботу Малої академії наук « Настінний розпис України та Польщі» і зайняли призове друге місце.

Другу роботу підготували разом з Бобло Л.П керівником гуртка Красніцькою –Луцик Л.М. та вихованкою Мартинюк Марією «Суцвіття землі та» порівняльна характеристика кераміки України та Польщі(Влоцлавек, Болеславець)

Керівники гуртків та вихованці цих студій нагороджені подяками та дипломами Міжнародного рівня.

Додаток №7

.На конференціях, семінарах в Польщі, завдяки підготовленій презентації діяльності гуртків закладу Любов Павлівною показано нетрадиційну педагогічну діяльність ,що базується на новітніх сучасних підходах в позашкільній освіті, якій властива творчість, різноманітність, новизна, динамізм.

На основі цієї моделі в організації роботи педагога робиться акцент на мобільність та динамізм методичної роботи, аналіз педагогічної діяльності на науково-педагогічному рівні. Сама БоблоЛ.П. та керівники гуртків Бобло В.М. і Красніцька-Луцик мали змогу пройти курси підвищення кваліфікації педагогів в інституті після дипломної освіти ОДН в м.Познань, та взяти участь у майстер-класах польських педагогів. Любов Павлівна вважає, що не можна ставити завдання методичної роботи окремо тільки для педагогів, потрібно розглядати співпрацю з дітьми. Результатом такої діяльності є залучення гуртківців до співпраці, а саме через свої творчі роботи, малюнки, виставки, конкурси, презентації діти діляться зі своїми друзями найкращим надбанням загальнолюдських цінностей, які були вчора, є сьогодні і будуть завтра. Ефективними формами роботи з педагогами позашкільного закладу є обмін досвідом роботи керівників гуртків до якого ретельно готуються всі педагоги.

Педагог Бобло Л.П. вивчає, рецензує, корегує, пробуджує обов язково інтерес, залучає, як досвідчених так і молодих педагогів закладу до міжнародної діяльності до реалізації міжнародного проекту.

Разом з колегами педагогами вона складає навчальні програми, виховні плани, конспекти занять в гуртку, сценарії. На допомогу керівникам гуртків підготувала методичні рекомендації «Організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладу - інформаційний вісник»

Додаток №8

На згадку про візит української делегації педагогів до Польщі в подарунок отримали різноманітну інформаційну літературу про історію, культуру та освітню діяльність країни-сусідки, а також ознайомилися з нововиданими навчальними посібниками з історії Польщі, видані автором вчителем Віславою Сурдик-Ферч,з ініціативи Бобло Л.П.

Навчальні посібники були передані вчителю та учням СЗОШ №12. Гуртківці закладу і нині готуються до участі в міжнародному конкурсі-виставці «Кроки до пізнання світу».

Згідно з міжнародною діяльністю педагоги та їх вихованці активно беруть участь у підготовці та проведенні різних заходів, а також спілкуються через Інтернет. Методичні знахідки Бобло Л.П. є відкритими, готовими до професійних контактів, мають свої власні наробки і здобутки , якими щиро ділиться з іноземними колегами

Досвід роботи педагога має велику практичну значимість, сприяє вирішенню завдань державної політики в освіті. Бобло Л.П. зібрані фото, відео матеріали, газетні публікації та ілюстрації про перебування педагогів за кордоном. Вона активно впроваджує і організовує дні відкритих дверей для учнів шкіл міста, пропонує методичні рекомендації по сучасному оформленню та обладнанні навчального кабінету.

З метою пропаганди передового педагогічного досвіду педагогів закладу проводиться декада педагогічної майстерності це відкриті заняття, презентації діяльності гуртка, методичні виставки, презентація інновацій педагога ,фото книги готових робіт.

Бобло Л.П. пропонує кожному педагогу долучитися до творчої справи, дати йому практично показати свою майстерність і поділитися досвідом .На даному етапі діяльності методист працює над оновленними формами і методами роботи гуртків по збереженню контингенту гуртківців в умовах позашкільного навчального закладу та організацію нових творчих об єднань, нового змісту ,виходячи з інтересів дітей та запиту їх батьків в рамках міжнародної діяльності

Додаток №9

На жаль, не зважаючи на всі зусилля, ще не змогла досягти всього, до чого прагнула: для дітей і підлітків організувати Європейський клуб, залучити до міжнародної співпраці більше гуртків різного напрямку, відновити візити груп дітей для поїздок за кордон, більше використовувати у спілкуванні Інтернет ресурсів.

Бобло Л.П. стоїть на шляху твердої позиції залучення підростаючого покоління до євро інтеграційних процесів в України і висловлення своєї думки про бачення європейського майбутнього держави, через проявлення творчості, креативності, оригінальності, підтримки талановитих, обдарованих дітей та молоді, виховання у них високих моральних якостей.

Організація міжнародної діяльності у позашкільному навчальному закладі –це інтеграція творчої особистості в європейський простір, як сучасна стратегія в роботі педагога ЦПО «Соняшник» Бобло Любові Павлівни.

  • 14.04.2020
  • Позашкільна освіта
  • 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, Дорослі
  • Інтерактивні матеріали
  • 55
  • 0
  • 1
  • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
1
міс.
0
0
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!